Hírolvasó

A kristálykoponyák nyomában 15.rész - A kristályentitás

Rejtelyekszigete.blogger.hu - 2013, február 2 - 13:34

Írta: Chris Morton és Ceri Louise Thomas - Utómunkálatok: Galactus

Mialatt Chris felkereste a rekonstrukciós művészt, én "Agyroham professzort" látogattam meg. A férfit valójában Harry Oldfieldnek hívják, és olyan tudós, aki számtalan kísérletet végzett már a kristályokkal,bár néha meglehetősen vitatott eredményeket ért el.

Nyilvánvalóan nem tartozott a tudóstársadalom fő áramába, én mégis gyakorta eltöprengtem rajta, hogy ő talán tudna olyan eszközöket javasolni, melyekkel megtudhatjuk az igazságot a kristálykoponyákról.Nem voltam ugyan túlzottan bizakodó, de úgy éreztem,nincs mit veszítenünk. Így vagy úgy, de elhatároztuk magunkat,hogy felderítjük a kristálykoponyák rejtélyét.

Dr Harry Oldfield

Amikor megérkeztem Harry Oldfield "elektrokristály-terápiai" központjába, az északnyugat-londoni Ruislipben, egy, az 1930-asévek ikerházaiban helyet kapott klinikára bukkantam, mely zsúfolásig volt olyan betegekkel, akik elektródákkal hozzájuk kapcsolt dobozokat tartogattak. Harry elektromosan feltöltött kristályokat használt azon betegei gyógyítására, akiket az orvosi szakma már leírt. Bár jómagam szkeptikus voltam a kristályok gyógyító hatásával kapcsolatban, korábban már számos olyan embertől hallottam,hogy a kristály jótékony hatással van a szervezetére, akiknek a tulajdonában kristálykoponyák álltak. Mégis lehetséges tehát, hogy a kristály közvetlen hatást gyakorol az emberi szervezetre? Valamiért vonakodtam elfogadni a lehetőséget, hogy a kristály, nem is beszélve a kristálykoponyákról, birtokában lenne bármiféle gyógyerőnek.Talán azért voltam képtelen hinni mindebben, mert a kristályokra csak mint kövekre gondoltam, melyek irányában magatartásomat leginkább közömbösként lehetne jellemezni.Hajlamos voltam egyetérteni az akadémikus Dr. Linda Schelével, aki a kristálykoponyákat a "XX. század ereklyéinek" hívta. A halott szentek testrészeihez hasonlította őket, melyeknek a középkorban gyógyító hatalmakat tulajdonítottak. Kétségtelen,hogy ezeknek az ereklyéknek jelentős hányada hamis volt, az emberek mégis szilárdan hittek benne, hogy azok képesek a gyógyításra.Bizonyított, hogy amikor az emberek hisznek benne, valami segíteni fog rajtuk, akkor az gyakorta segít is. Ez a "placeboeffektus" kellőképpen dokumentált, és én mindig úgy gondoltam,hogy a koponyák egyedül ezen az elven fejthetnek ki bármiféle hatást.

Most azonban olyan kutatási eredményekbe botlottam, melyek alapjaiban kérdőjelezték meg eddigi fenntartásaimat. A kristályok esetleges gyógyító hatásaival kapcsolatos tudományos tanulmányt az Egyesült Államokban C. Norman Shealy végezte el, aki tapasztalatait közzé is tette, Csodák pedig történnek című könyvében.Shealy megvizsgálta a kristályok depresszióra gyakorolt hatásait.Az előre kiválasztott 141 krónikus depresszióban szenvedő betegnek egy darab üveget, illetve egy darab kvarckristályt adtak, hogy azt a nyakukban viseljék. Az alanyokkal nem közölték, mit adtak nekik. Két hét elteltével az alanyok 85 százalékának esetében lehetett javulásról beszámolni, minden valószínűség szerint a "placebo-effektus" eredményeképpen. Hat hónap után azonbanmár csak az üveget viselők 28 százaléka érezte úgy, hogy jobban van; ugyanakkor azok 80 százaléka, akik a kristályt viselték, még mindig jobbnak ítélték meg saját állapotukat. Tehát, legalábbis a depresszió esetében, a kristály többnek bizonyult egyszerű placebónál.De mi a helyzet azokkal az állításokkal, melyek szerint a kristály hatást gyakorol a fizikai kondícióra is?

Harry Oldfield állítja, hogy a kristály gyógyító erejét segítségül híva sikeresen kezelt többféle olyan megbetegedést is, mint a rák,a szívbetegségek vagy az ízületi gyulladás. A férfi erőteljes kézszorítással üdvözölt. Bár a negyvenes évei közepén járhatott, meglehetősen kisfiús volt a megjelenése. Elmagyarázta, hogy érdeklődése a kristályok iránt csak kerülőutakon át érett meg.Mint egy nyüzsgő londoni általános középiskola tanára, Harry mindig arról álmodott, hogy tudomány iránti rajongását diákjaiba is beoltsa, ezért egy napon bemutatott egy aura-fényképezőgépet is az osztályában.Az aura-fényképezőgép a testet körülvevő elektromágneses energiahullámokat jeleníti meg különböző színek formájában a "Kirlian-fényképezés" technikáját felhasználva, melyet még az 1930-as években találtak fel, a Vasfüggöny mögött. A keleti filozófia és az alternatív gyógyászat felismerte, hogy a test különböző energiacentrumokból áll, melyeken keresztül elektromágneses energia áramlik, bár ezt a feltevést a Nyugat legtöbb tudósa minda mai napig elveti. Visszaemlékeztem azonban Dorland teóriájára,hogy a test hihetetlenül finom energiamezőt hoz létre, és ezt a kristállyal való kontaktus képes befolyásolni. Pontosan ugyanez az elmélet Harry Oldfield munkájának alapja is.

Visszatérve az osztályterembe, Harry diákjai kipróbálták a Kirlian-féle fényképészeti technikát, és felfigyeltek rá, hogy apróbb eltérések figyelhetőek meg azoknak az energiamezőiben,akik influenzásak. Harry azonnal felismerte a Kirlian fényképezőgépben egy diagnosztikai eszköz lehetőségét, és kifejlesztette annak videón alapuló változatát, melyet PIP, vagyis "poly contrastinterface" fényképezésnek nevezett el; és ennek segítségével képes volt kimutatni az energiamezőben mutatkozó zavarokat. Ezek a zavarok előbb megmutatkoztak, mint az adott betegség fizikai tünetei,a különféle mintázatok ráadásul utaltak az egészségügyi probléma gócpontjának elhelyezkedésére is.Bár Harry kezdetben szoros kapcsolatban állt az orvosi szakmával,hamar ráébredt, hogy a szakma gyakorlói már kevésbé lelkesedtek,amikor a diagnózis helyett rátért a gyógyítás gyakorlatára.Harry korábban, miután diagnosztizálta a pácienst, javaslatot tett annak kórházi kezelésére is, de egyre inkább úgy érezte, hogy a konvencionális gyógymódok az olyan betegségek esetében, mint amilyen a rák is, gyakorta nem célravezetők. Úgy tartotta, hogy a szokványos "kivágni és kiégetni" megközelítés túlságosan is nyers eljárás a test számára, és nekilátott, hogy kidolgozza a gyógyítás szelídebb módozatát.Harry egy olyan berendezés kifejlesztésébe fogott, mely a test saját természetes energiafrekvenciáival működik együtt. Rengeteg munkát ölt az eljárás kidolgozásába, de úgy érezte, valami még mindig hiányzik.

Egy barátja volt az, aki javasolta, hogy talán kristályt kellene használnia. Harry kísérletezni kezdett, és rájött, hogy valóban ez a kirakójáték hiányzó darabja.Harry elektromos áram segítségével stimulálja a kristályokat és a rezgést a páciens testébe vezeti. Szerinte a kristályokat kézzel is működésre lehet serkenteni, ugyanakkor még a legjobb kristálygyógyász sem lehet mindig csúcsformában. Harry meg van róla győződve, hogy amikor egy kvarckristályt stimulál, a test saját elektromos erőit használja fel a gyógyításra. Úgy tekint munkájára,mint a test egyensúlyának visszaadására, és szereti ahhoz a zongorahangolóhoz hasonlítani magát, aki "egy lehangolódott Steinway pianínót hangol fel". A kristályok szolgálnak beállítóeszközök gyanánt. Ahogy Harry mondja: - Nem teszek mást, mint meghúzom a húrokat, egyeseket egy kicsit tovább feszítek, másokat visszaeresztek, a többit békén hagyom, és minden oké.Harry azt is kifejtette, hogy a kristállyal történő gyógyítás nem új dolog; az őslakos amerikaiak ezer éve ismerik már. Állítása szerint egy olyan felfedezést is sikerült tennie, mely igazolta azt a tradicionális ősamerikai hitet: a kristályok valójában nem mozdulatlan tárgyak, hanem tartalmaznak egy élő jelenlétet.Harry a továbbiakban részletesen is felidézte a felfedezését,melyet a videorendszer kifejlesztése során tett. Egy napon a kamera éppen egy páciens energiamezőjének változásait rögzítette,amikor a tekintetét az a kristály vonta magára, amit a nő a kezében tartott.

Egy különös, fehér, éteri anyag szivárgott elő belőle.Szabad szemmel ugyan nem volt látható, de a videorendszer képernyőjén feltűnt. A kristály felszíne mentén mozgott, és olyannak tűnt, mint egy kosárból kiemelkedő kígyó.- Szentséges isten, ezt nézd meg! - kiáltott fel Harry, mire a"jelenlét" elenyészett. Harry ezt hívja "kristályentitásnak"; a lénynek,mely a kristályban él. Miután először megfigyelhette a jelenséget,számos más alkalommal is látta, és több videofelvétellel is rendelkezik róla.Számomra hihetetlennek tűnt az egész, de Harry hívott, hogy nézzem meg a saját szememmel is. Leültem, ő pedig kiválasztott egy nagyobb kristálydarabot a számomra. Az entitást sehol sem lehetett látni. Tartottam a kristályt, mialatt Harry elindította a kamerát. Figyeltem a képernyőt, mely engem mutatott, kezemben a kristállyal. Miután néhány perc eltelt, és a kristály mozdulatlanul feküdt a kezemben, egy különös, kígyószerű formát láttam kiemelkedni a kristályból. Bár mindebből semmit sem láttam, amikor lepillantottam a kezemre, a képernyőn én is láthattam egy fehér,félig áttetsző alakot, szinte mint egy füstfoszlányt.Ahogy ott ültem, mozdulatlanságba dermedten, az ősi maja faragvány jutott eszembe, melyen Xoc úrhölgy a kígyó alakú látomásra mered, mely egy koponyából bújik elő. Ez volt az, amit ő is látott? Ez volt az a látomás? Ez az elektromos szerkezet lehetővé tette számomra, hogy azt lássam, amit rendes körülmények között csak egy megváltozott tudati állapotban láthattam volna? Vagy ez semmi más, csak kifinomult videotrükk?Kissé megmozdítottam a kezem. Bármi is volt az, amire idáig meredtem, abban a pillanatban eltűnt, szinte mintha visszahúzódott volna a kristályba.- Szeretik az emberi kéz melegét, de nem szeretik a mozdulatokat- magyarázta Harry lelkesen.Letettem a kristályt. Mégis mit keresek én itt?

Becsapva érezzem magam, vagy valóban láttam ezt az "entitást" a kristály belsejéből?Harry hevesen gesztikulálva beszélt. Láthatóan izgalomba hozta saját felfedezése. - Mindenki odakint keresi az idegen életformákat,mikor pedig itt van előttünk - mondta. - Olyan életforma ez, melyhez nincs hasonló ezen a bolygón. Nem a szénen alapul.Vajon Harry valóban azonosított egy nem szén alapú életformát,vagy csak túl élénk a képzelőereje?

Amikor magam mögött hagytam Ruislip fagyalsövényeit és rózsabokrait, még mindig nem tudtam eldönteni. Az őslakos amerikaiak valóban azt hitték, hogy a kristály valamiképpen él? Ez olyan különösnek tűnt. Visszagondoltam Star Johnsen-Moserre, és találkozására a koponyán belüli jelenléttel". Ez volt tehát a kristály entitása? Vagy az egész csak a tudományos fantasztikum témakörébe tartozik?

 

Kategóriák: UFO

Létrehozhatja-e az agy a gondolatokat?

Rejtelyekszigete.blogger.hu - 2013, február 1 - 16:43

Írta: Balogh Béla - Utómunkálatok: Galactus

Bármilyen nehéz dolog is gondolkodásmódunkon változtatni, a tudományos kutatásnak ez az ára.Nem tűnik veszélyesnek, és talán könnyen elfogadható gondolat, hogy esetleg létezhetnek magasabb kozmikus energiák, amiket még nem sikerült mérnünk.

Az a feltételezés azonban, hogy magasabb energiaszinteken létezhet élet, sőt mi több, saját életünk sem csupán a földi létre korlátozott, már merőben más természetű.Annyi bizonyos, hogy csodálatos fantáziával rendelkezünk. Ha el tudjuk képzelni a magasabb szférákat, akkor ezek létezhetnek. Ez persze szigorú feltételhez kötött dolog. Ahhoz, hogy egy magasabb szférát el tudjunk képzelni, léteznie kell bennünk valaminek, ami ennek a magasabb szférának megfelel, azaz rendelkeznünk kell olyan magasabb energiaszintű testtel, ami egy magasabb energiaszinten létező szférához tartozik. Egy kétdimenziós lény nem képes fogalmat alkotni egy háromdimenziós világról, mert az a bizonyos harmadik koordináta az ő „agyában" nem létezik.

Balogh BélaBalogh Béla

Ugyanígy mi sem tudnánk elképzelni magasabb kozmikus szférákat, ha létünk a földi világ hullámtartományára lenne korlátozva.Az emberi agy rendkívül bonyolult, de végső soron viszonylag alacsony energiaszintű, egyszerű, „földi" anyagokból áll. Amennyiben létünket és lehetőségeinket agyunk viszonylag alacsony frekvenciái, azaz az agyunkat alkotó anyag határozná meg, akkor egyáltalán nem nyílna lehetőségünk arra, hogy bármit is felfogjunk, vagy feltételezzünk ezen a frekvenciasávon kívül. Az anyag leírható állóhullámok halmazaként, és érzékelésünk számára ezek frekvenciája a látható fény és a gammasugárzás felső határa között van. Ha bennünk nem léteznének ennél magasabb energiaszintek és frekvenciák, akkor az olyan energiákat, mint a kozmikus sugárzás, sem mérni, sem vizsgálni nem tudnánk, azon egyszerű okból kifolyólag, hogy puszta létükről sem volnánk képesek fogalmat alkotni.Ez persze rendkívül izgalmas és érdekfeszítő kérdéshez vezet: vajon valóban megfelel a valóságnak az az elképzelés, miszerint gondolatainkat az anyagból álló agy hozza létre?

E=mc2. Einstein képletének értelmében az anyag is energia. Ezért is tudunk anyagot energiává alakítani, és fordítva. Az egész Világegyetem, a bolygókat, csillagokat, galaxisokat, pulzárokat, quazárokat és misztikus fekete lyukakat beleértve, nem más, mint energia. Semmi okunk nincs azt feltételezni, hogy a gondolat esetleg valami más lenne.Csakhogy amennyiben a gondolat is energia, léteznie kellene valamilyen hozzárendelhető frekvenciának. Más szóval: amit az anyagi világ bocsát ki, annak anyagi műszerekkel mérhetőnek kellene lennie.A gondolattal viszont nagyjából ugyanaz a helyzet, mint a kozmikus sugárzással. Csak közvetett hatásai alapján tudjuk mérni, közvetlen módon nem. Amennyiben gondolatainkat „agyunk termékének" tekintjük, a gondolatoknak megfelelő elektromágneses hullámokat műszereink segítségével meg kellene találnunk valahol a rádióhullámok és a gammasugárzás felső határa közötti intervallumban.Az agyműködés mérésénél az EEG (Elektro-Encefalo-Gram) adja az eddig elért legjobb eredményt. A műszert elektródák segítségével a fejbőrhöz kapcsolják, és ezek az elektródák regisztrálják az agy elektromágneses hullámainak változását. Az eredményt aztán egy kiíró szerkezet grafikus formában jeleníti meg.Ki lehet-e olvasni ebből a grafikonból, hogy ki mire gondol?Szó sincs róla. A gép jelzi, hogy van valami aktivitás, de hogy a vizsgált személy egérre, vagy elefántra gondol-e, azt csak ő tudja.Az utóbbi években orvosokkal együttműködő fizikusok kifejlesztettek egy „hazugságvizsgáló" gépet, aminek segítségével nagy valószínűséggel megállapítható, hogy valaki igazat mond, vagy hazudik. A műszer azonban félrevezethető, ezért sok bíróság nem is fogadja el bizonyíték gyanánt.

Arról pedig, hogy a műszer kimutatná, ki mire gondol, még csak szó sincs.Gyakran találkoztam azzal a nézettel is, hogy a gondolatok rendkívül kis energiájú elektromágneses hullámok, és még nem sikerült kifejlesztenünk olyan érzékeny műszert, ami ezek regisztrálására képes. Ez engem is kíváncsivá tett, vajon valóban így van-e?„Már az 1800-as évek vége felé is feltételezték, hogy a gondolatok az agy által kibocsátott információhordozó elektromágneses hullámok. A 30-as években szovjet kutatók, Leonid Vassíliev fiziológus vezetésével, gondosan ellenőrizték ezt a hipotézist. (Természetesen az 1930-as évekről van szó. A szerző megj.) Három kísérleti alannyal dolgoztak, akiket távolról, telepatikus szuggesztió révén hipnotikus álomba tudtak hozni, és ugyancsak telepatikus parancs segítségével a hipnózist fel is tudták oldani. Miután ez az úgy nevezett „hypnogén" módszer sorozatosan sikeresnek bizonyult, az adót is, a vevőt is ólomkamrába zárták, ami egy Faraday-kalitkához hasonlóan arra volt hivatott, hogy a feltételezett elektromágneses hullámok útjába akadályt állítson. Nagy meglepetésükre a kísérletek továbbra is sikeresnek bizonyultak. Ezeket az eredményeket először 1959-ben, a politikai enyhülés idején hozták nyilvánosságra. Az érdeklődés hallatlanul nagy volt, annál is inkább, mert a kutatók olyan sikeres kísérletekről is beszámoltak, ahol az adó és a vevő között 1700 km-es távolság volt (Sebastopol és Leningrád között). A szovjet kutatók igazolták ezzel egy bizonyos pszichikai távhatás létét, amit ők , "bioinformációnak" neveztek, de kihangsúlyozták, hogy ők, mint materialisták, a gondolatátvitelt kizárólag, mint valamilyen energetikai folyamatot tudják elképzelni. Azt azonban beismerték, hogy az a hipotézis, miszerint az agy rádióként működik, ki van zárva. Röviddel az után, hogy a kutatók nyilvánosságra hozták eredményeiket, a leningrádi egyetemen alakult egy bioinformáció-tanszék, ahol azt kutatták, lehet-e a telepátiát információ átadására használni.

Ezzel a gyakorlati kérdéssel foglalkozott az Apolló 14 kapitánya, dr. Mitchell is, aki telepatikus adóként négy Chicagóban lévő érzékeny személynek próbált gondolatokat közvetíteni." A szovjet kutatók kísérletei szerint a gondolat áthalad az ólomkamrák falán, és az 1.700 km távolságra lévő „vevőt" is eléri. Az Apollo 14 esetében, dr. Edgar D. Mitchell kísérleteiben az áthidalt távolság 250.000 km volt.

Ólomkamrát jelen időkben nagy energiájú radioaktív sugárzás elleni védelemre használnak.Amennyiben a gondolat ezen áthatol, az vagy lényegesen alacsonyabb energiaszintre utal, pl. infravörös sugárzás, azaz hő, ami viszont nem elegendő az 1700 km távolságra lévő „vevő" eléréséhez, vagy a radioaktív sugárzásnál lényegesen magasabb energiaszintről van szó. Az a feltevés, miszerint a gondolatok gyenge, kis energiájú elektromágneses hullámok lennének, ezennel végérvényesen kizárható. A gondolati hullámokat bárminek nevezhetjük, csak gyengéknek nem.Így nem marad más hátra, mint módszeresen átvizsgálni az általunk ismert elektromágneses spektrum minden szegmensét, hogy lássuk, melyik is az, ami a gondolatok frekvenciáinak megfelel.— A szovjet kutatók eredményeinek alapján kizárható a spektrum alsó része, tehát a rádió, TV- és radarhullámok szegmense, mert ezek nem képesek áthatolni az ólomkamra falain. Amennyiben a gondolatok frekvenciái mégis ebben a szegmensben volnának, akkor valószínű, hogy már sikerült volna valamilyen műszerrel érzékelni, majd hanggá és képpé alakítani, ugyanúgy, ahogy azt a rádió és TV-adásokkal tesszük. Ebben a szegmensben sajnos nem sikerült a gondolataink mérésekkel bizonyítható nyomára bukkanni.— A következő szegmens az infravörös fény, vagy hősugárzás területe. Ugyanarról az infravörös fényről van szó, amit elektronikus készülékeink távirányítóiban is használunk. Ha gondolataink ebben a hullámsávban helyezkednének el, talán sikerülne pusztán a gondolat erejével TV csatornát váltani, vagy legalábbis megzavarni a távirányítót. Az persze igaz, hogy a gondolkodás együtt jár az agy bizonyos részeinek hőfejlesztésével. Ugyanúgy a számítógépek processzorai is hőt fejlesztenek, amint feladatokkal terheljük meg őket. A kisugárzott hőből viszont lehetetlen megállapítani, hogy a processzor, vagy az agy milyen feladaton dolgozik.— Mi a helyzet a látható fény hullámsávjával?

Nos, ez az. Látható. Mégsem látunk egyetlen gondolatot sem.— Amennyiben a gondolatok az ibolyántúli hullámsávban helyezkednének el, talán soha nem kellene napoznunk ahhoz, hogy bőrünk csokoládébarna legyen. Másrészt ezt a hullámsávot ma már nagyszerűen tudjuk mérni és fényképezni, de a gondolatoknak itt sem akadtunk a nyomára.— A röntgensugárzást Geiger-Müller mérővel, sőt más módon is mérni tudjuk, de agyunk nem bocsát ki radioaktív sugárzást. A röntgensugárzás káros az élő szervezetre, így talán különös is volna, ha az agy olyan frekvencián hozna létre gondolatokat, amik az élő anyagot, tehát végső soron önmagát rombolják.— A gammasugárzás szintén káros lehet a szervezetre, ami kizárja annak a lehetőségét, hogy az agy ilyeneket hozzon létre.Az anyagnak tekintett állóhullámok komplex halmaza tulajdonképpen egybeesik azzal a szegmenssel, ami a látható fénytől a gammasugárzás felső határáig terjed. Ezt is ki lehet zárni, hiszen ellenkező esetben gondolatainknak szilárd anyagi tárgyakként kellene távozniuk agyunkból.— A kozmikus sugárzás energiája magasabb annál, amit mi hétköznapi értelemben anyagnak tekintünk. A Földön egyetlen olyan elem sincs, ami képes lenne kozmikus sugárzás kibocsátására. Nevetséges dolog lenne azt feltételezni, hogy az agy képes olyan frekvenciák kibocsátására, ami bizonyos esetekben még a csillagok képességét is meghaladja.Nos, ha valaki titokban szeretné tartani gondolatait, annak semmi akadálya. Ha a gondolatok mérhetőek lennének, ugyan mi szükség volna kínvallatásra, vagy igazságszérumra?

A gondolat viszont létezik, még akkor is, ha minden erre vonatkozó mérési kísérletünk csődöt mond. Nem holmi homályos, zavaros belső eszmélés, hanem részletekben és színekben gazdag belső képek, briliáns megoldások formájában jelentkezik, amik aztán könnyedén tárgyakká, gépekké, irodalommá, művészetté és filozófiává alakíthatók. Mindezt kifejezésre tudjuk juttatni, ha akarjuk. Különben úgy tűnik, nincs rá lehetőség, hogy minden kétséget kizáróan megállapítsuk, ki mire gondol.A gondolat kutatásának során a tudósok már minden frekvenciasávot végigpásztáztak, nem utolsó sorban katonai célokból. Minden általunk ismert szegmens nagy biztonsággal kizárható.Milyen irányban kutathatnánk tovább? Merre keressük a gondolat forrását? Úgy vélem, egyetlen lehetőség marad, éspedig az, hogy a gondolat magasabb frekvencián létezik, mint amit mérőműszereink segítségével el tudunk érni. Valószínű, hogy a szovjet kutatók helyesen fogalmaztak, amikor azt mondták, hogy a telepatikus információátadás valamilyen fajta energetikai folyamat, hiszen amit ismerünk, az mind energia. A gondolat mérésére tett sikertelen kísérletek viszont arra utalnak, hogy a gondolatot - mint szervező, irányító, rendszerező erőt - az általunk ismert elektromágneses spektrumon kívül kellene keresnünk.Kíváncsi voltam, milyen eredményre jutottak az orvosok és agykutatók, így hát átböngésztem néhány agykutatással foglalkozó szakkönyvet. Mérnökként hozzászoktam a precíz számításokhoz. Ha kiszámoltam egy híd tartóelemeinek teherbírását, soha nem mertem volna azt mondani, hogy „talán elbírja" ezt vagy azt a megterhelést. Minden bizonnyal ennek tulajdonítható, hogy nagyon meglepődtem az agykutatásról szóló könyvekben talált, állandóan ismétlődő talán, esetleg, valószínűleg, még nem tudjuk, de a kutatás folyik megfogalmazás láttán. Lassan persze megértettem, milyen hatalmas feladatot vállaltak magukra a kutatók, amikor megkísérelték feltárni az agy működési módját.

Lars Olsson professzor, a stockholmi Karolinska egyetem neurobiológusa az alábbi módon vélekedik az agykutatásról:„Módszereink, amivel az agy struktúráját, biokémiáját és működését vizsgáltuk, elég durvák voltak. Mindezt egy rádióhoz lehetne hasonlítani. Képzeljük el, hogy első alkalommal kerül a kezünkbe egy rádió, és mi úgy próbálnánk megvizsgálni, ahogy azt az aggyal tesszük. Egy biokémikus darabokra törné, és finom porrá őrölné, hogy megállapíthassa, mennyi rezet, vasat, alumíniumot, szilikont, műanyagot, stb. tartalmaz. Egy fiziológus belenyomna egy telefonpózna-vastagságú elektródát és az elektromágneses zavarokat vizsgálná. Én hisztológus vagyok, azaz szövettani kutató. Én talán megtölteném a rádiót parafinnal, mikrométer vékonyságú szeletekre vágnám, és ezeket mikroszkóppal vizsgálnám meg. Biztos, hogy a közös munka eredményeként sokat tanulnánk, de aligha érthetnénk meg, hogy a rádió kívülről kapja az információt, hullámok formájában, és ezeket alakítja át beszéddé és zenévé." Nos, úgy tűnik, másokban is felmerült már a gondolat, hogy az agy „kívülről" kapja az információt. Miért ne működhetne úgy, mint egy antenna? Ebből a szempontból Lars Olsson professzor hasonlata zseniális. Persze ebben az esetben körülbelül akkora eséllyel találhatnánk meg a gondolatok forrását az agyban, mint magát a rádióriportert egy vevőkészülék antennájában.Az agykutatás szinte naponta új eredményekkel és új hipotézisekkel gazdagítja a tudományt. Annak ellenére, hogy sok olyan kérdés van, amiben a kutatók még nem egyeztek meg, úgy tűnik, van néhány olyan terület, ahol teljes egyetértés uralkodik:— Jelen idejű tudományos álláspont szerint a gondolat az agyban nem lokalizálható. Csupán aktívabb vagy kevésbé aktív területek kijelölése lehetséges. (Luria, Alexander Romanovich: Higher Cortical Functions in Man. 25. old. Consultants Bureau Enterprises, 1980)— Nem lehet azt állítani, hogy az agy bizonyos részei bizonyos testi funkciókat irányítanak. Nem létezik az idegrendszernek olyan része, ami önmaga látna el egy bizonyos funkciót. Bizonyos körülmények között az egyik idegszövet részt vehet egy egészen más funkció irányításában. Azt mondják, az agyi struktúrák átfedik egymás funkcióit. Sérülés esetén az épen maradt rész gyakran át tudja venni a sérült rész szerepét. (Filimonov, I. N.: Localization of functions in the cerebral cortex and Pavlov's theory of higher nervous activity. 1951,; Hess, WR.: Diencefalon; Automatic and Extrapyramidal functions. Monnographs in Biology and Medicine. No. 3., Grune & Stratton; 1954; Luria, 1980;)— Az agysejtek bizonyos kor után nem szaporodnak. Húszéves kor után nem alakulnak ki újabb sejtek, amik az elpusztult sejteket helyettesíthetnék. Egy emberi agy 50 év alatt mintegy 200 grammot veszít eredeti, kb. 1.400 g-os súlyából. (Kb. 14%)— Az agysejtek számát tízmilliárdra becsülik. Ebből minden nap nullától 50.000-ig terjedő számú neuron pusztul el. A pusztulás fiatal korban lassúbb, idős korban gyorsabb. 70 éves korunkra a neuronoknak mintegy 90%-a marad életben. (Sjöden, Stellan: Hjárnan; Brain-books AB, Malmö, 1995.)A neuronok pusztulása napi átlag 25.000 agysejt pusztulását jelenti, azaz mintegy kilencmillió agysejtünk pusztul el évente. Mégsem felejtjük el nevünket vagy lakcímünket. Ha az információt az agy tárolná, akkor minden bizonnyal pótolhatatlan hiányok mutatkoznának, valahányszor egy sejt elpusztul.

Tálán hétköznapi dolog lenne, hogy valaki, aki pl. a 17 szám alatt lakik, hirtelen és végleg elfelejt egy számjegyet, és az l-es, vagy a 7-es szám alatt keresné otthonát. Lehet, hogy ez nem a helyes megközelítési mód, de ettől függetlenül, ha az információ olyan sejtekben tárolódik, amik elpusztulnak, akkor nem volna lehetőség arra, hogy később mégis felidézzük a kiesett információt. Persze létezhetnek „biztonsági másolatok", vagyis tételezzük fel, hogy ugyanaz az információ több helyen is elraktározható. Ez sok mindent megmagyarázna. Az információ költöztetése, mentése és az egészséges sejtekbe való áttelepítése feltételezi egy magasan fejlett szervező-program jelenlétét. (A számítógépek világában már létezik hasonló.) Ez sem kizárt, viszont feltételezi, hogy az agy önmaga írja meg a „rendfenntartó programot", amit aztán végrehajt azért, hogy önmagát és az egész fizikai testet a lehető legjobb állapotban tartsa.Ha most megpróbálunk nem elveszni a részletekben, és nagy vonalakban áttekinteni az egész materialista világnézet által felvázolt folyamatot, az alábbi képet kapjuk:Élettelen anyagból a véletlen és az evolúció hatására létrejön az élet, ami aztán olyan komplex sejtegyüttesekké fejlődik, mint például az emberi agy. Ez az agy megírja saját programjait, sőt végre is hajtja őket. Fejlődik, gyarapodik, de bizonyos idő elteltével furcsa módon lebontja magát és elpusztul. Más szóval egy önfejlesztő rendszerrel állunk szemben, ami a termodinamika második alaptételével, az entrópia princípiumával ellentétes irányban halad. Mindezt csak azért, hogy egy idő után „meggondolja magát", alávesse magát az entrópia törvényének és elpusztuljon.Ha valószínűségek alapján számolunk, talán elfogadhatónak tűnik, hogy az élet élettelen anyagból szerveződik élő sejtekké. Az is elfogadható, hogy ez a fejlődés ellentmond az entrópia princípiumának, azzal a kitétellel, hogy mindez az Univerzumban csak helyi megnyilvánulás, és az egységes egészre egyáltalán nem jellemző. Sőt mi több, az élet ilyen fajta megjelenésének esélyét valószínűség-számítással ki is lehet számítani.Csakhogy itt is akad egy-két probléma.

Még a legegyszerűbb, primitív szaporodási móddal rendelkező egysejtű életformában is fellelhető egy dupla DNS-spirál, ami mintegy 100.000 nukleotidából áll. Minden nukleotidát precíz rend szerint elhelyezkedő 30-50 atom alkot. Hozzá jön még néhány protein, ami a táplálék felvételéhez szükséges, valamint egy kettős sejtfal.Egy ilyen eredmény eléréséhez nagyszámú kémiai reakció szükséges, ami minden alkalommal a rendetlenség csökkenéséhez, a nagyobb rend kialakulásához vezet, és ily módon állandóan csökkenti a rendszer belső entrópiáját. Ha mindezt a véletlen irányítja (hiszen mindaddig, amíg a sejt nem jött létre és nem vált működőképessé, nehéz volna önfejlesztésről beszélni) feltehetjük a kérdést:- Mekkora a valószínűsége annak, hogy egy ilyen sorozat kémiai reakció a véletlen hatására ilyen pontos sorrendben végbemenjen? Matematikusok és fizikusok szerint rendkívül csekély. Fred Hoyle* szerint: „Annak a valószínűsége, hogy élettelen anyagból egy élő sejt alakuljon ki, kisebb, mint annak a valószínűsége, hogy egy orkán végigsöpör egy roncstelepen, és összeállít egy működőképes Boeing 747-es repülőgépet." (Fred Hoyle, rádióinterjú, 1980)

Az a feltételezés, hogy az élet élettelen anyagból és a véletlen hatására jön létre egyrészt nem bizonyított, másrészt igen csekély valószínűséggel rendelkező premissza. Giuseppe Sermonti* olasz biológus szerint a további építmény is gyanús, hiszen alig hihető, hogy a véletlen és a természetes kiválasztás dinoszauruszt alakíthatna ki egy amőbából.De ez még nem minden. Fogadjuk el egyelőre ezt a premisszát, hogy az élő sejt a véletlen hatására is létrejöhet, és lássuk, hova vezet az út?Minden élő szervezet belső rendje egyetlen sejtből alakul ki, ami osztódik. Ezek az osztódó sejtek elérhetik a szervezettségnek és rendnek azt a fokozatát, amit mi emberi agyként csodálunk. Ma azt tanítják, hogy minden információ a sejt DNS-struktúrájában van kódolva. Az élettelen anyag élő szervezetté állt össze, kifejlődött, és kialakult az öntudata, tehát olyan valami, ami az alkotóelemekből hiányzik. Az élőlény kialakított egy életösztönt is, hiszen nem létezik olyan élőlény, ami meg szeretne halni.És most szembe kell néznünk egy rejtéllyel!Hogy létezik az, hogy ennek a csodálatos struktúrának, aminek sikerült elhagyni az élettelen anyag stádiumát, és önmagát az agy és a fizikai test komplexitásáig eljuttatni, időben nem sikerül fenntartania ezt a komplexitást?


Az anyagot alkotó állóhullámok nem ismerik az öregedés fogalmát. Az öregedés titkát tehát a szervező princípiumban, a létfenntartó programban kell keresnünk. Az élni akarás és az életösztön ellenére minden élőlény megöregszik és elpusztul! Egy öntudattal, erős életösztönnel és halálfélelemmel rendelkező lény miért nem programozza magát örök életre? Ha nem is sikerülne minden egyednek ez a bravúr, de legalább itt-ott mégiscsak fel kellene bukkannia néhány - ilyen szempontból sikeresen alkalmazkodó - lénynek.Persze lehet, hogy mindezt nem az egyed határozza meg, hanem a kialakuló ökológiai rendszer, a közösség és a társadalom. Csakhogy akkor léteznie kell egy olyan „parancsnoki hídnak" ami az egyén érdekei fölött áll, olyan átfogó gondolati irányításnak, aminek az egyedek nincsenek tudatában (tisztelet a kivételnek).Mindent egybevetve, úgy tűnik, az evolúció elmélete - legalábbis mai formájában - elég bizonytalan alapokon áll.Ugyanakkor jelenségek hosszú sora utal arra, hogy a tudat nem anyagtól függő, és nem anyaghoz kötött jelenség. Ide tartozik pl. a telepátia, a hipnózis, és a távolbalátás.Ahhoz, hogy ezek a jelenségek megtapasztalhatók legyenek, feltétlenül magas energiaszint szükséges. Ezekhez egyszerűen nem elég az az energia, ami az agyban lejátszódó kémiai folyamatok következtében szabadul fel.A hipnózis jól ismert jelenség. Hivatkozhatnék orvosokra, vagy pszichológusok leírásaira, de abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy rendelkezem egyéni tapasztalatokkal.

Mindössze huszonhat éves voltam, amikor frissen végzett mérnökként Nagykárolyba kerültem. Itt ismerkedtem össze Busca Doru val, a velem egykorú judo-edzővel, aki - mint utóbb kiderült - nagyszerűen értett a hipnózishoz. Bizonyos idő elteltével engem is megtanított a módszereire. Először a jelenség valódiságáról győződtem meg. Később - féktelen kísérletező kedvemnek köszönhetően - a hipnózisban rejlő lehetőségekről és veszélyekről is gyakorlati tapasztalatot gyűjtöttem.Annyi bizonyos, hogy a hipnotizőr és a hipnózis alatt lévő személy közötti telepátia, vagy gondolatátvitel játszi könnyedséggel, minden kétséget kizáróan bizonyítható.A telepátia létét ma már világszerte több ezer sikeres kísérlet igazolja, és pozitív eredmények érkeztek többek között az amerikai, Princeton University kutatóitól, de más forrásokban is bőven válogathatunk.A távolbalátással kapcsolatban Harold Putthoff és Russel Targ, - a Stanford Research Institute két fizikusa - végzett sikeres kísérleteket. (Putthoff & Targ: Mind-Reach, New York, Delacorte Press, 1977)A távolbalátás jelensége az a képesség, ami egyesek számára lehetővé teszi, hogy távoli helyeket, eseményeket és személyeket érzékeljenek. Nem kell tehát rábíznunk magunkat az amatőrök állításaira, a megkérdőjelezhető médiumok ellenőrizhetetlen képességeire, hiszen ezek az eredmények egyetemi kutatólaboratóriumok ismert fizikusaitól származnak.Még ha Putthoff és Targ sikeres kísérletsorozatát valahogy sikerülne figyelmen kívül hagyni (ez általában elég jól sikerül azoknak, akik gondolkodásmódjukon nem hajlandók változtatni) akkor is ott van Edgar Cayce esete, aki precíz diagnózisaival az egész orvosi világot zavarba hozta.Edgar Cayce mindössze hat évig járt iskolába, és anatómiáról vagy orvostudományról fogalma sem volt. Álomhoz hasonló megváltozott tudatállapotban mégis képes volt a feljegyzések szerint több mint 6.000 pontos diagnózist felállítani.

Edgar Cayce

Sok esetben a kezelés módját és a szükséges gyógyszer nevét is megadta. Tette mindezt pusztán a beteg nevének és címének ismeretében. A betegek eközben több száz vagy több ezer kilométer távolságban voltak, és Edgar Cayce ezekkel a betegekkel személyesen nem is találkozott. (Stearn, Jess:Edgar Cayce, the Sleeping Prophet, Bantam Books, 1990)Putthoff és Targ kísérleteit, valamint Edgar Cayce különös képességét leszámítva rendelkezésünkre áll még több könyvre való anyag azoknak a betegeknek a beszámolóiból, akik túlélték a klinikai halál állapotát.A telepátia minden jel szerint az állatvilágra is jellemző, sőt, talán még jobban érvényre jut, mint az emberek között. Mindig szívesen néztem a tengeralatti világról készült szebbnél szebb felvételeket és dokumentumfilmeket. Nagyon csodálkoztam azon, amikor láttam, hogy több tízezer halból álló rajok képesek egyszerre, teljes szinkronban irányt változtatni. Vajon hogy sikerülhet ez nekik ilyen gyakran és ilyen precizitással? Az azért nem valószínű, hogy megbeszélik... Az is előfordul, hogy apróbb halak százai - sőt ezrei - olyan alakzatban úsznak, ami egyetlen nagy halra emlékeztet. Ezek szerint minden egyednek a tudatában ott van a védelmet biztosító „nagy hal" képe, és ezen belül minden egyednek ismernie kell a „nagy halban" elfoglalt helyét.Mindezek figyelembevételével elég egyszerűnek látszik a logikai egyenlet, ami három pontban foglalható össze:—A gondolatátvitelhez és telepátiához nem elegendő az az elektronvolt nagyságrendű, kémiai reakciókból származó energia, amit az agysejtek produkálni képesek.—Ha a gondolat magasabb energiaszintekből tevődik össze, és ezek a hullámok az anyag termékei, akkor ezt anyagi műszerekkel tudnunk kellene mérni.—Ha pedig magas energiaszintről van szó, és ezt anyagi műszerrel mérni mégsem lehet, akkor nem marad más hátra, mint feltételezni, hogy a gondolat energiája még a kozmikus sugárzás energiájánál is magasabb.

A kísérleti eredmények, a bennünket körülvevő jelenségek, valamint a logika ugyanabba az irányba mutatnak:

Sem az agy, sem más biológiai szerv nem képes gondolatot létrehozni!!!

A gondolkodás képessége és a tudat nem anyaghoz kötött. A magyarázatot - ugyanúgy, mint az anyagot alkotó állóhullámok esetében - magasabb energiaszinten, magasabb szférákban kell keresnünk.Ebben az esetben viszont az evolúcióról alkotott jelen elképzeléseink tarthatatlanná válnak, és egy meglepő fordulattal kell szembenéznünk:Ha a gondolatok és érzések nem a fizikai test termékei, akkor ezeknek a léte nem függ a fizikai test lététől, annak életétől vagy halálától! A test és az agy csupán „vevőkészülék". Az adás folytatódik akkor is, ha a vevőkészülék tönkre megy. A magas energiaszinten létező gondolat léte nem függ az alacsony energiaszinten létező agy állapotától. Gondolataink és érzéseink „túlélik" tehát a fizikai testet. Ugyanez érvényes emlékeinkre is, hiszen azok is gondolatok.Most már nem az a kérdés, hogy „ha az agy nem képes létrehozni a gondolatot, akkor ugyan mi az, ami létrehozza?"Ha alacsonyabb energiaminőség nem képes önmagától magasabb energiaminőséget létrehozni - és még emberi segítséggel is csak úgy, hogy közben az egész rendszer energiaminősége csökken -, de ez a magas energiaszint és energia-minőség mégis létezik, akkor itt mindennek fordítva kell történnie!

Ebben az esetben a magasabb frekvencia, a magasabb energiaminőség az, ami képes létrehozni az alacsonyabbat és annak változásait.Más szóval: Nem az agy képes gondolatot teremteni. Az agy csak elektromágneses hullámokat és hőt képes termelni, és ezt a műszereink segítségével fel is ismertük.Itt pontosan az ellenkezőjének kell történnie.Valójában a gondolat az, ami képes megteremteni az anyagot alkotó állóhullámokat, az anyagi világként ismert teljes elektromágneses spektrumot, és persze a fizikai testet és az agyat is.

Ennek felismerése váratlan, drámai fordulatot jelent minden anyagelvű világkép számára, hiszen egy csapásra érvényteleníti az élet véletlenszerű kialakulásával és fejlődésével kapcsolatos minden elképzelésünket, sőt, az Univerzum kialakulásáról szóló elméleteink is értéktelenné válnak. Paradigmaváltás előtt állunk tehát, azaz régi elképzeléseinket és elméleteinket újabbakkal fogjuk helyettesíteni. Az ilyen jellegű változás soha nem megy könnyen, és eleinte bizonyára sokkal több ellenzője lesz, mint híve. Csakhogy ez alkalommal nem az újabb elméletek életképességének vitatásáról és bizonyításáról van szó, hanem arról, hogy az eddigiek a fizika törvényeinek értelmében tarthatatlanná válnak.De nézzük inkább a dolgokat az új szemléletből adódó lehetőségek szempontjából: ha a gondolat teremti az anyagot, akkor könnyen érthetővé válik, hogy a gondolat segítségével hatni tudunk az alacsonyabb energiaminőségekre, és alakítani tudjuk a fizikai világot. Fény derülhet a megértés mechanizmusára is. Értelmes magyarázatot kap az a jelenség, hogy egyes távolkeleti jógik képesek napokra felfüggeszteni, vagy legalábbis rendkívüli mértékben lelassítani minden életműködésüket. Szerintük is a tudat uralja a testet, és nem fordítva. A tibeti szerzetesek azon képessége is érthetővé válik, hogy olyan hőt képesek fejleszteni testükben, ami megszárít egy csupasz bőrükre terített vizes lepedőt, miközben ők mozdulatlanul ülnek a jóval fagypont alatti éjszakában.

A tudósok sokat foglalkoztak ezekkel a jelenségekkel, rádió és TV érdekességként mutatta be őket, de elfogadható magyarázattal mindeddig nem találkoztam.Érthetővé válik az is, hogy képesek vagyunk az anyag energiaszintjénél magasabb energiák létét feltételezni. Ehhez ugyanis elengedhetetlenül szükséges, hogy létezzen bennünk valami, ami ezeknek a magas frekvenciáknak megfelel.Milyen érdekes is a világ! Kétségbeesetten kutatjuk a külső energiaforrásokat, és nem vesszük észre, nem értjük meg, milyen hatalmas erőforrás van bennünk.Nem szükséges holmi emberfeletti, természetfeletti erőnek a feltételezése, hiszen úgy tűnik, ez az erő bennünk van, és használni is tudjuk (az más kérdés, hogy hogyan és mire).A gondolatnak tulajdonképpen ott kellene lennie az anyagi világ minden manifesztációja mögött. Minden ásvány, minden élőlény és minden ember „mögött" ott kellene lennie a magasabb szférához tartozó „irányító egységnek", hiszen csak ennek a szférának az energiaszintje képes az anyagi világ megteremtésére és fenntartására.*Egy magasabb szféra - egy univerzum, ami magasabb frekvenciájú elektromágneses hullámokból áll, minden szépségével, galaxisaival, csillagaival, és bolygóival együtt - nem fikció tehát, hanem az anyagi világ létezésének szükséges és elengedhetetlen feltétele!

/Forrás:Balogh Béla: Végső Valóság című könyve/

Kategóriák: UFO

A legdurvább UFO észlelések Januárban

Paranormal.hu - 2013, január 31 - 19:01

Kategóriák: UFO

Jön az ISON üstökös és vele együtt a veszedelem - a történelmi feljegyzések szerint

Paranormal.hu - 2013, január 31 - 15:01
155405_270817076373801_2100467048_n.jpg„Nyolc dolgot hoz a magasan száguldó üstökös: szelet, éhezést, járványt, királyok halálát, háborút, földrengést, áradást és súlyos változást.” (régi német költemény)

Idén novemberben szemtanúi lehetünk a nemrég felfedezett ISON-üstökös megjelenésének, amint a telehold fényességével áthalad az égbolton. A fehérorosz és orosz amatőrcsillagászok által szeptember 21-én felfedezett ISON-üstökös jövő novemberben minden idők legfényesebb üstököse lesz, fényessége elérheti, sőt meg is haladhatja a teleholdét.


A jelenlegi számítások szerint a folyamatosan fényesedő üstökös jövő november elejétől lesz szabad szemmel is látható a hajnali égen. Eleinte még csak fényszennyezéstől mentes, hegyvidéki égről látszik szabad szemmel, de gyorsan fog fényesedni. Egy héttel a november 28-i napközelség előtt már mindenkinek érdemes lesz az ég alatt töltenie a derült hajnalokat, az üstökös feje ekkor már a legfényesebb csillagok fényével fog vetekedni, csóvája pedig több csillagképen is átívelhet. A napközelség idején majd nagyon kell vigyázni, hogy az üstökös nappali megfigyelésénél a Napot kitakarjuk, kizárjuk a látómezőnkből. Az igazi látványosságot az immáron távolodó üstököstől várjuk decemberben, hiszen a kométa a hónap végéig még közeledik bolygónkhoz (legkisebb távolsága mintegy 65 millió km lesz), csóvájára pedig pontosan oldalról fogunk rálátni, amely az intenzív anyagkibocsátásnak köszönhetően akár a fél égbolton is átívelhet.

155405_270817076373801_2100467048_n.jpg
Megtörténhet azonban, hogy az üstökös magja széthullik, elporlad, ami az égitest végét jelenti, hiszen a több millió km hosszú csóvának nem marad anyagutánpótlása.

Nem tudjuk, hogy az üstökös megjelenésének mi a jelentősége, amennyiben lesz ilyen, de a múlt tapasztalatai alapján elmondhatjuk, hogy a legtöbb nagy üstökös valamilyen komoly változás beharangozója volt. A Halley üstökös első feljegyzett megjelenése 1066-ban például több fontos eseménnyel is egybeesett, mint például Hódító Vilmos győzelmével Anglia királya felett, vagy az Oszmán-török birodalom újjászületésével, ami egész Európára nézve komoly veszélyt jelentett.

76 évenkénti megjelenése mindig valamilyen fontos eseményt jelölt, a keresztes háborúktól, a Magna Carta aláírásán vagy Dzsingisz Kán felemelkedésén keresztül, az európai fekete himlő járvány felbukkanásáig vagy az Újvilág felfedezéséig.

1910-ben, közvetlenül az I. Világháború kirobbanása és a legtöbb monarchia vagy uralkodóház végső bukása előtt érkezett.

Számos ókori történetíró számolt be az üstökösök jelentette figyelmeztetésekről. Számukra egy üstökös megjelenése egyet jelentett a természeti csapások megjelenésével, uralkodók halálával vagy új királyok születésével.

Üstökös adta hírül például Attila, Valentinian, Vespasianus vagy I. Nagy Károly halálát. Vespasianus például kifejezetten kigúnyolta az érkező üstökös állítólagos jelentőségét, azonban még abban az évben meghalt. Josephus, a híres zsidó történetíró „tűzkardként” jellemezte a Halley-üstökös i.sz. 66-os megjelenését, ahogy áthaladt Jeruzsálem felett néhány évvel a város elpusztítása előtt. Ugyanez az üstökös jelezte Konstantinápoly elestét és Anglia legyőzését a normannok által.

Az 1528-as „nagy üstököst” olyan rémisztőnek tartották Európában, hogy néhányan szó szerint szörnyethaltak az ijedtségtől, mások pedig ámultak az üstökös hatalmas vérvörös csóvája láttán.

1860-ban Increase Mather, Boston városának híres prédikátorra arról beszélt, hogy az égen megjelenő üstökös „a menny figyelmeztetése a bűnös világnak” és nagy változások hírnöke.

Ezek az égi jelenségek sokszor valóban egybeesnek fontos földi eseményekkel és a nagy üstökösök megjelenése általában különleges történelmi eseményekkel kapcsolódik össze.

Negyven évvel ezelőtt, 1973-74-ben a Kohoutek-üstökös a Yom Kippur háborút hozta magával, amikor Egyiptom és Szíria megtámadta Izraelt. Ezzel egy időben a feltörekvő OPEC országok olajembargót hirdettek, ami egészen 1974-ig tartott. Az olaj ára néhány hónap leforgása alatt megnégyszereződött, tőzsdei összeomlást okozva abban a két évben. Az üstökös 1974. januári távozása után hét hónappal Richard Nixon lemondott hivataláról a Watergate botrány miatt.

Sok esetben azt látjuk, hogy fontos események négy évvel az üstökös megjelenését követően következtek be, mivel egyes sorsdöntő változások a színfalak mögött indulnak, a harc a lélekvilágban kezdődik és az asztronómiai események ezeket is jelezhetik, mielőtt azok hatása a fizikai világban látható lenne. (Lukács 21:11, 25) Erre lehet példa a 2001. szeptember 11-i szerencsétlenségsorozat, ami négy évvel a Hale-Bopp-üstökös 1997-es megjelenését követően következett be és, ami folyamatosan erősödő kontrolt és a rendőrállami módszerek terjedését eredményezte az Egyesült Államokban és ezen keresztül szinte az egész világon.

Isten használhat ilyen jeleket, hogy felébressze a világot vagy figyelmünket az „idők jeleire” irányítsa. Vajon az ISON-üstökös is ilyen lesz? Vajon az üstökös megjelenése jelzi majd a dollár vagy más valuták összeomlásának idejét, netán a globális káosz kialakulásának kezdetét vagy a közel-keleti válság elmélyülését? Esetleg természeti csapásokat hoz? Az eget szemlélve újra és újra megbizonyosodhatunk a világegyetem tökéletességéről, ahol minden égitest a neki szánt úton halad és ez alól az üstökösök sem kivételek. Emlékezzünk, hogy a világ sorsának alakulása is ugyanilyen tökéletességgel folyik. Talán az új üstökös megjelenése sokak figyelmét irányítja majd Isten és a világ sorsának alakulása felé.
Kategóriák: UFO

300 millió éves alumínium fogaslécet találtak Oroszországban

ParaHIR.HU - 2013, január 31 - 07:58
fémbizonyítottKategória: Mainstream

Az elmúlt héten több független orosz hírforrás is megerősítette, hogy Vlagyivosztok környékén egy ugyancsak szokatlan, könnyűfémből készült szerkezetet találtak. Yulia Zamanskaya, a Voice of Russia újságírójának tudósításából kiderül, hogy a különös leletre egy vlagyivosztoki lakos bukkant, miközben az egyik hideg éjszakán szenet lapátolt a kandallójába. A fűtéshez használt nagy halom feketeszénből került elő a furcsa tárgy.

A férfit nem hagyta nyugodni a maroknyi fémdarab, ezért néhány nappal később az egyik közeli kutatóintézethez fordult, hátha ott segítenek neki beazonosítani a különös tárgyat. Miután az intézet munkatársai alaposan áttanulmányozták a leletet, kiderült, hogy az alumíniumból készült eszköz hozzávetőleg háromszáz millió éves és az első tesztek azt valószínűsítik, hogy szó sincs természeti képződményről, a különös szerkezetet minden bizonnyal valaki mesterségesen hozta létre.

- Hihetetlenül hangzik, de ez az alumíniumdarab leginkább egy olyan fogasléchez hasonlít, amelyet különféle mechanikus, vagy elektromechanikus berendezéseknél használnak - mondja a vizsgálatot végző egyik kutató.


A szén, amelyben a különös tárgyat megtalálták, a közelben fekvő Khakasia régióban lévő Csernogordski bányákból származik. A környék geológusai előtt ismert tény, hogy az ottani földben lévő szénkészlet mintegy háromszáz millió éves lehet, amely alátámasztani látszik a szénizotópos kormeghatározás eredményeit.

Valerij Brier biológus és anomáliakutató, a fémdarabból kapott apró mintán végzett röntgenvizsgálatot, amelynek eredménye szerint a lelet anyaga igen nagy tisztaságú alumínium, de néhány százalékban magnéziumot is tartalmaz, vagyis elképzelhető, hogy a tárgy annak idején a világűrből érkezett a Földre.

Létezik ugyanis az alumíniumnak egy földönkívüli, úgynevezett 26-os izotópja, amely a Föld légkörébe jutva 26-os magnézium izotóppá bomlik le. Ha ez a magnézium izotóp akár csak két százalékban is megtalálható egy adott ötvözetben, akkor az igen nagy valószínűséggel a világűrből érkezhetett.

A Szentpétervári Atomfizikai Intézet is hozzájutott egy, az alumíniumtárgyból származó kisebb mintához, amelyen Igor Okunev, az intézet egyik vezető munkatársa mindenekelőtt a korának meghatározására irányuló teszteket végzett. Ezeknek az eredményei egyértelműen megerősítették, hogy a különös szerkezet körülbelül háromszázmillió éves lehet.

Egyáltalán nem példa nélküli, hogy a föld mélyéből kibányászott széndarabok közül különös tárgyak kerülnek elő. 1851-ben az egyik Massachusetts környéki bányában dolgozó munkások egy cinkkel és ezüsttel bevont vázát hoztak a felszínre. A világ legrégebbi vázájaként számon tartott lelet keletkezését a szakértők a kambriumi korszakra teszik, vagyis körülbelül 534 millió éves lehet.

1974-ben egy romániai kőfejtőből került elő egy ismeretlen eredetű alumínium eszközdarab, amely kalapácsra, vagy még inkább az Apollo űrhajók egyik "lábára" emlékeztet azok szerint, akik közelről látták.

Az alábbi képen látható mechanikus eszközre pedig Jurij Golubev régész vezetésével a Szentpétervári Egyetem kutatói bukkantak, egy négyszáz millió évesre becsült vulkanikus kőzetben, a távoli Kamcsatka-félsziget, Peninsula nevű tartományában, egy Tigil nevű falucskától kétszázötven kilométerre. A lelet valódiságát később több tudós is megerősítette.

Forrás: Ittvannak.hukp.uaKapcsolódó: Oroszország felszólította Obamát: Beszéljetek a Világnak a Földönkívüliekről, vagy mi fogunk! Megosztás
Kategóriák: UFO

UFO-t filmezett a kereskedelmi pilóta Costa Rica-ban (videóval)

Ittvannak.hu - 2013, január 31 - 06:50

2013. január 23-án, Costa Rica déli részén haladt a menetrend szerinti repülőgép, amikor hirtelen egy gyorsan mozgó azonosítatlan repülő tárgy tűnt fel a közvetlen közelében. A váratlan jelenséget José Daniel Araya, a gép egyik pilótája teljesen véletlenül vette videóra, néhány nappal később pedig már a közép-amerikai ország egyik legnézettebb televíziós csatornája, a Canal 7 (Teletica) kamerája előtt elevenítette fel a történteket:

Kategóriák: UFO

Szellemnek tettette magát, hogy ne kelljen kifizetnie a parkolási díjat (videóval)

Paranormal.hu - 2013, január 30 - 21:47
clipboard147.jpgEgy elképesztő felvétel kering az interneten, amelyen egy kínai hölgy szellemnek tetteti magát és egyben autóját is, csupán azért hogy ne kelljen kifizetnie a körülbelül 4 ezer forintnak megfelelő parkolási díjat.

A felvételen láthatjuk, ahogyan az autó közeledik a kijárathoz majd a portás realizálja, hogy a gépjárműben nem ül senki. Néhány pillanattal később a portás észreveszi hogy valami felkapaszkodik az autó tetejére, aki nem más mint a történet főszereplője, az autó sofőrje, aki azonban annyira hitelesen imitálja egy szörny mozgását, hogy a férfi szinte halálra rémül és elmenekül.
Felmerülhet a kérdés, hogyan volt képes a sofőr irányítani az autót? A válasz nem túl bonyolult, a hölgy nem használt semmilyen fekete mágiát még csak varázslatot sem. A megoldás egy speciális távirányítóban rejlik, amely egy szintén kínai cég a BYD Su Rui fejlesztése. Az eszköz segítségével gyakorlatilag úgy irányíthatjuk autónkat, mintha csak a volán mögött ülnénk.   A videót kommentáló felhasználók felvetették a kérdés, vajon ez egy spontán esemény volt, vagy a készüléket gyártó cég ilyen módon kívánta reklámozni az új termékét?


Kategóriák: UFO

Az elfogott technológiák mérnöki visszafejtéséről tartanak előadást az 51-es Körzet egykori munkatársai Amerikában

Paranormal.hu - 2013, január 30 - 21:42
area51_reverse_engineering_13_02_09.jpgA tavaly szeptemberi, kifejezetten UFO témájú előadássorozat után, hamarosan újabb rendkívül érdekesnek ígérkező eseménynek ad otthont Las Vegas-ban, az Egyesült Államok Nemzeti Atomenergetikai Kísérleti Múzeuma (National Atomic Testing Museum). A szervezők ígéretei szerint ugyanis, február kilencedikén a rejtélyes nevadai 51-es Körzet néhány eddig nem ismert titkáról is fellebbentik a fátylat a rendezvény előadói.

A "Reverse Engineering at Area 51" (Mérnöki visszafejtés az 51-es Körzetben) című panel két előadója, T.D. Barnes, tesztpilóta és Gail Peck, a Légierő nyugalmazott ezredese évtizedekig az USA birtokába került ismeretlen technológiák megfejtésén dolgozott Amerika legjobban őrzött katonai bázisán. Azoknak, akik ellátogatnak a februári rendezvényre, olyan eddig nem ismert tényeket ígérnek, amelyekről eddig sehol nem lehetett hallani.
Katonai pályafutásuk során mindketten olyan szigorúan titkos, úgynevezett "fekete" projektekben vettek részt a Las Vegas-tól mintegy 160 km-re, északra található példátlanul őrzött létesítményben, amelyek keretében több ma is használt és a legkorszerűbbnek számító katonai repülőgép tervezési, kivitelezési és tesztelési munkálatai zajlottak. Ehhez pedig, állítólag a birtokukba került földönkívüli technológiák visszafejtéséből nyert adatokat is felhasználhatták. Barnes volt a vezetője a Project Oxcart és a Project Have Blue nevű titkos tudományos projekteknek, Peck pedig a Red Eagle tesztcsapat egyik első tagja volt. A legendás Vörös Sasok hivatalos feladata volt többek között megtalálni a megszerzett ellenséges (pl.: szovjet) gépek gyenge pontjait. Szolgálata során Peck számos titkos küldetésben is részt vett, amelyekről részletes beszámolót ígér az nyugalmazott pilóta.

area51_reverse_engineering_13_02_09.jpg


Habár, a múzeum elsősorban a különböző kísérleti atombomba robbantások titkosítás alól feloldott adatait, iratait, történeteit hivatott bemutatni, az intézménynek létezik egy kisebb állandó kiállítása is, amely a misztikus 51-es Körzetet járja körül. Amit hivatalosan tudni lehet a világ legtitkosabb katonai támaszpontjáról, azt be is mutatja a kiállítás, azonban - ahogy az a múzeum honlapján is olvasható - "alig áll rendelkezésünkre konkrét adat arról, hogy valójában mi is folyik az 51-es Körzet titkos létesítményeiben." A mostani előadás talán újabb adalékokkal szolgálhat a rejtélyekkel jócskán körülölelt nevadai létesítmény valódi funkcióját illetően, ezért természetesen igyekszünk mi is részletesen beszámolni a februári előadásokról.
ittvannak
Kategóriák: UFO

Az evolúciós csalás - 2.rész

Rejtelyekszigete.blogger.hu - 2013, január 30 - 17:34

Forrás:Adnan Oktar:Evolution Deceit - Utómunkálatok:Galactus

Darwin képzelete

Az az ember, aki a mai formájában előterjesztette az evolúció elméletét, egy amatőr angol természetbúvár, Charles Robert Darwin volt.Darwin sohasem részesült biológiai képzésben.

Csak mint amatőrt érdekelte a természet és az élőlények kérdése. Érdeklődésearra sarkallta, hogy önkénteskéntcsatlakozzék egy expedícióhoz, amely a H. M. S. Beagle nevű hajó fedélzetén vágott neki 1832-ben, hogy öt éven át utazzék a világ különböző tájain. Az ifjú Darwint rendkívül lenyűgözték a különböző élőlények, főleg egy bizonyos pintyfaj egyedei, amelyeket a Galápagos-szigeteken látott. Úgy gondolta, hogy a madarak csőrformájában tapasztalható eltérések annak köszönhetők, hogy alkalmazkodtak az élőhelyükhöz. Ezt az ötletet tartva szem előtt, feltételezte, hogy az élet és a fajok eredete a környezethez való alkalmazkodásban keresendő.

Darwin szerint az egyes fajokat nem külön-külön teremtette Isten, hanem egyetlen közös őstől származnak, és a természeti hatások következtében különültek el egymástól.Darwin feltételezése nem tudományos felfedezésen vagy kísérleteken alapult,az idő múltával azonban megalkotta belőle megalapozatlan elméletét, amely lelkes támogatókra talált a kor materialista biológusainak körében. Az alapötlet az volt, hogy a környezetéhez legjobban alkalmazkodó egyed örökítette tovább előnyös tulajdonságait a következő generációra, és ezek az időközben felhalmozódó tulajdonságok végül teljesen különálló fajt alakítottak ki. (Hogy ezek az „előnyös tulajdonságok” honnan származtak, azt nem tisztázta.) Darwin szerint ennek a mechanizmusnak a legfejlettebb terméke az ember.

Darwin ezt a kitalált folyamatot a „természetes kiválasztódás útján bekövetkező evolúció” névvel illette. Úgy vélte, hogy megtalálta a fajok eredetét: minden faj egy másik fajból alakult ki. Nézeteit 1859-ben tette közzé, A fajok eredete természetes kiválasztódás útján című könyvében.Darwin nagyon is tudta, hogy elmélete rengeteg problémával találja szemben magát. Ezt be is vallotta A fajok eredete című könyvében, Az elmélet nehézségei(Difficulties on Theory) fejezetben. Ezek a nehézségek elsősorban a régészeti maradványok,az élőlények bonyolult szervei, amelyek egyszerűen nem jöhettek létre véletlenszerűen (például a szem), és az élőlények ösztönei voltak. Darwin remélte, hogy ezeket a nehézségeket előbb-utóbb legyőzik majd az újabb felfedezések,de ez nem tartotta vissza őt attól, hogy némelyikre saját maga elő ne álljon valami teljesen pontatlan magyarázattal.

Az amerikai fizikus, Lipson, a következő kommentárt fűzi Darwin „nehézségeihez”:

A fajok eredetét olvasva úgy találtam, hogy Darwin sokkal kevésbé biztos magában,mint ahogy azt láttatják, Az elmélet nehézségei című fejezet például figyelemreméltó kételkedést tükröz. Fizikusként különösen megragadtak megjegyzései,hogy hogyan jöhetett létre a szem.Darwin legnagyobb baja az lett, hogy a tudomány, melytől azt remélte, hogy megválaszolja tézisének problémás pontjait, valójában óriási méretűre növelte azokat. Elméletének kidolgozása közben számos evolucionista biológus volt nagy hatással Darwinra, kiváltképp a francia Lamarck.Lamarck szerint az élőlények átörökítették az életük során megszerzett tulajdonságokat, és így fejlődtek. Például a zsiráfok antilopszerű állatokból fejlődtek ki úgy, hogy generációkon keresztül egyre tovább és tovább nyújtották ki nyakukat, ahogy egyre magasabb ágakat akartak elérni. Darwin a tulajdonságok átadásának ezt az elméletét tette az élőlények fejlődésének alapvető tényezőjévé. De Darwin és Lamarck is tévedtek, mertaz ő idejükben az életet még csak nagyon primitív eszközökkel, nagyon alacsony színvonalon lehetett tanulmányozni. Sok tudományos területnek, például a genetikának és a biokémiának még a neve sem létezett akkoriban.

Elméleteik ezért teljesen a képzelet erejére hagyatkoztak.Miközben még hallatszott Darwin könyvének visszhangja, egy osztrák botanikus,Gregor Mendel felfedezte az öröklődés szabályait 1865-ben. Mendel felfedezéséről nem sokan hallottak az évszázad végéig, de az 1900-as évek elején nagyon fontossá vált. Ez jelentette a genetika tudományának megszületését. Később a gének és kromoszómák szerkezetét is megismerték. Az 1950-es évek felfedezése, a genetikai információt tartalmazó DNS-molekula nagy krízist jelentett az evolúciós elmélet számára.Ennek oka az élet hihetetlen bonyolultsága és a Darwin által előterjesztett evolúciós mechanizmus érvénytelensége volt.Mindeme fejlődésnek azt kellett volna eredményeznie, hogy Darwin elmélete eltűnik a történelem szemétvödrében. Ez mégsem következett be, mert bizonyos körök ragaszkodtak az elmélet megújításához,átdolgozásához és tudományos fórumokon való előterjesztéséhez. Ezeket az erőfeszítéseket csak akkor érthetjük meg, ha tudjuk, hogy nem tudományos, hanem ideológiai szándékok rejlenek mögötte.


A neodarwinista modell, ami ma az evolúció „élvonalának” számít, azzal érvel,hogy az élet két természetes mechanizmus: a „természetes kiválasztódás” és a „mutáció” révén jött létre. Az elmélet alapja a következő: „a természetes kiválasztódás és a mutáció egymást kiegészítő folyamatok. Az evolúciós változások forrása a véletlen mutáció, amely az élőlények genetikai szerkezetében következik be. A mutáció által kialakított tulajdonságok a természetes kiválasztódás révén maradnak meg vagy tűnnek el, és ez által fejlődnek az élőlények.”Amikor közelebbről is megvizsgáljuk ezt az elméletet, láthatjuk, hogy egyáltalán nem létezik ilyen evolúciós mechanizmus, mert sem a természetes kiválasztódás,sem a mutáció nem támasztja alá azt, hogy az élőlények különböző fajai egymásból fejlődtek volna ki.

Természetes kiválasztódás

A természetes kiválasztódást, a természet egyik folyamatát már Darwin előtt is ismerték a biológusok, és úgy határozták meg: „olyan mechanizmus, amely változatlan állapotukban tartja fenn a fajokat, és megakadályozza leromlásukat”. Darwin volt az első ember, aki feltételezte, hogy ez a folyamat evolúciós erővel bír,és aztán egész elméletét erre a feltételezésre építette fel. A könyvének adott cím is mutatja, hogy a természetes kiválasztódás volt Darwin elméletének alapja: A fajok eredete, természetes kiválasztódás útján. Azonban Darwin óta egyetlen apró bizonyíték sem merült fel arra, hogy az élőlények a természetes kiválasztódás segítségével fejlődtek ki. Colin Patterson, az angliai Természettudományi Múzeum vezető paleontológusa, aki mellesleg tekintélyes evolucionista, hangsúlyozza,hogy a természetes kiválasztódásról sohasem bizonyították be, hogy lenne ereje az élőlények fejlődését előidézni:„Soha senkinek sem sikerült új fajt létrehoznia természetes kiválasztódás révén.Még csak a közelébe sem jutottak soha, és a neodarwinizmusban erről zajlik a legtöbb vita”.A természetes kiválasztódás elve szerint azok az egyedek, amelyek a legalkalmasabbak az adott környezetben való túlélésre, fennmaradnak azáltal, hogy a túlélésre képesebb utódaik lesznek, míg azok, amelyek nem alkalmasak a túlélésre,elpusztulnak.

Például ha van egy szarvascsorda, amelyet vadállatok fenyegetnek,akkor természetesen azok az egyedek fognak életben maradni, amelyek gyorsabban tudnak futni. De akármeddig is folytatódik ez a folyamat, a szarvasokat nem fogja új fajjá változtatni. Lehet, hogy gyorsabban fognak futni, de a szarvasok akkor is szarvasok maradnak.Ha megvizsgáljuk azt a néhány példát, amelyet az evolucionisták hoztak fel a természetes kiválasztódásra, akkor látni fogjuk, hogy ezek nem mások, mint puszta megtévesztési kísérletek.

„Ipari melanizmus”

Douglas Futuyma 1986-ban kiadott egy könyvet, Az evolúció biológiája címmel,amelyet az egyik olyan forrásként tartanak számon, amely a legegyértelműbben magyarázza a természetes kiválasztódás útján végbemenő evolúciót. A leghíresebb példa ebben a témában az éjjeli lepkék pigmentációja, ami jelentősen sötétebbé vált az angliai ipari forradalom során. Ezt a történetet számtalan biológia könyvben megtaláljuk, nemcsak Douglas Futuyma könyvében.A történet a brit fizikus és biológus, Bernard Kettlewell 1950-es években végzett kísérletein alapul. A beszámoló szerint, az ipari forradalom kezdetén a Manchester környéki fák kérge meglehetősen világos volt. Emiatt a fakérgen pihenő sötét pigmentációjú(melanisztikus) éjjeli lepkéket könnyen észrevették a velük táplálkozó madarak, és ezért nagyon kevés esélyük volt a túlélésre. Ötven évvel később, azokban az erdőségekben,amelyekben az ipari szennyezés kiirtotta a zuzmókat, a fák törzse sötétebbé vált,és ezért a világos színezetű lepkék kerültek nagyobb veszélybe. Ennek eredményeként csökkent a világos színű lepkék populációja, ám növekedett a sötét színűeké. Az evolucionisták szerint ez hatalmas bizonyíték az ő elméletükre. Az evolucionisták ebben a történetben keresnek menedéket, és ezt használják kirakatként annak bizonyítására,hogy a világos színű lepkékből hogyan „fejlődtek ki” a sötét színűek.

Pedig egyértelmű, hogy ezt a jelenséget nem lehet az evolúciós elmélet bizonyítékaként felhasználni, hiszen a természetes kiválasztódás nem hoz létre olyan új formát, amely nem létezett korábban. A sötét színű lepkék ott voltak a lepkepopulációban már az ipari forradalom előtt is. Csak a különböző színű egyedek aránya változott a populáción belül. A lepkéknek nem fejlődött ki új tulajdonságuk vagy új szervük, amely által új faj jöhetne létre. Ha egy lepkét valamilyen más fajjá akarnánk változtatni, például madárrá, akkor meg kellene változtatnunk a génállományát.Vagyis teljesen új genetikai programot kellene létrehozni számára,amely tartalmazza a madár fizikai jellemzőit.Ezt a választ adhatjuk az evolucionisták történetére az „ipari melanizmusról”.Van azonban a történetnek egy másik, érdekesebb oldala is: nemcsak maga a magyarázat, hanem a történet is hamis!

Ahogy a molekuláris biológus, Jonathan Wells magyarázza Icons of Evolution (Az evolúció ikonjai) című könyvében, a sötét színű lepke története, amely minden evolúciós szemléletű könyvben megtalálható,és ezért maga is az evolúció egyik „ikonjává” vált, nem tükrözi a valóságot.Wells leírja könyvében, hogy Bernard Kettlewell kísérlete, amelyet az elmélet „tudományos bizonyítékának” neveznek, valójában tudományos botrány. Ennek a botránynak néhány lényeges pontja van.Számos, Kettlewell után végzett megfigyelés bizonyította, hogy ennek a lepkefajnak csupán egy típusa pihent a fakérgen, a többség jobban szeretett kis vízszintes ágak alá húzódni.

1980 óta nyilvánvalóvá vált, hogy ennek a lepkefajnak az egyedei normális esetben nem időznek a fakérgen. 25 éves kutatómunka után számos tudós, köztük Cyril Clarke és Rory Howlett, Michael Majerus, TonyLiebert, és Paul Brakefield vonta le a következtetést: „Kettlewell kísérletében a lepkéket arra kényszerítették, hogy a normálistól eltérő, atipikus módon viselkedjenek,ezért az eredmények tudományos szempontból nem elfogadhatóak”.A Kettlewell eredményeit felülvizsgáló tudósok még ennél is érdekesebb eredményekre jutottak! Jogosan várhatnánk el, hogy a kevésbé szennyezett vidéken a világos színű lepkék legyenek többségben. Ezzel épp ellenkezőleg, Anglia szenynyezetlen vidékein négyszer annyi sötét színű lepkét találtak, mint világosat. Ez azt jelenti, hogy a fatörzsek és a lepkék színe között semmiféle összefüggés nincs,hiába állítja ezt Kettlewell és csaknem minden evolucionista forrás.

A további kutatások felfedték a tudományos botrány mélyebb dimenzióit: a„fatörzsön pihenő lepkék”, amelyeket Kettlewell fotózott le, valójában nem is éltek.Kettlewell elhullott példányokat ragasztott vagy tűzött fel a fatörzsekre, ésúgy fotózta le őket. Valójában nagyon kevés esélye lett volna arra, hogy ilyen fényképeket készítsen, hiszen a lepkék nem a fatörzsön szeretnek pihenni, hanem a kis ágak és levelek alatt.Ezekre a tényekre csak az 1990-es évek végén jött rá a világ tudományos közössége.Az ipari melanizmus mítoszának összeomlása, amely addig az egyik legértékesebb forrása volt a „bevezetés az evolúcióba” témájú előadásoknak,igencsak kiábrándította az evolucionistákat. Egyikük, Jerry Coyne, meg is jegyezte:„Saját reakcióm arra a kiábrándultságra emlékeztetett, amikor hatéves koromban rájöttem, hogy az ajándékokat nem a Mikulás hozza, hanem az apám.”

Így hát a „természetes kiválasztódás leghíresebb példája” a történelem szemétdombjára került, amikor kiderült róla, hogy nem más, mint tudományos botrány.És ez elkerülhetetlen volt, mert a természetes kiválasztódás nem az „evolúció működése”, bármit állítsanak is az evolucionisták. Nem képes új szervet teremteni egy élőlényben, eltávolítani egy meglévőt, vagy az élőlényt más fajjá alakítani.

Miért nem természetes az élőlények kiválasztódása?

A természetes kiválasztódás egyáltalán nem támogatja az evolúció elméletét,mert ez a mechanizmus soha nem képes bővíteni vagy javítani egy faj genetikai információit. Arra sem képes, hogy egy fajt egy másik fajjá alakítson át: a tengeri csillagot hallá, a halat békává, a békát krokodillá, vagy a krokodilt madárrá.Az ugrásszerű evolúció legnagyobb védelmezője, Gould, az alábbiakat írta a természetes kiválasztódás zsákutcájáról:

„A darwinizmus lényege egyetlen jelmondaton alapszik: a természetes kiválasztódás az evolúció folyamatát előrevivő alkotóerő. Azt senki sem tagadja,hogy a természetes kiválasztódásnak megvan a negatív szerepe, amennyiben kiküszöböli a nem életrevaló egyedeket. A darwini elmélet feltételezi és megkívánja,hogy ugyanez az erő létrehozza az életrevalókat is.”

A másik félrevezető módszer, amit az evolucionisták alkalmaznak a természetes kiválasztódással kapcsolatban az, hogy próbálják úgy beállítani, mintha tudatos tervező erő lenne. A természetes kiválasztódásnak azonban nincs tudata. Nincs akarata, amellyel el tudná dönteni, hogy mi a jó és mi a rossz az élőlényeknek.

Ezért a természetes kiválasztódással nem magyarázható a biológiai rendszerek és szervek elképzelhetetlen bonyolultsága. Az említett rendszerek és szervek nagyszámú részegységből állnak, és ha akárcsak egyetlen egység hiányzik vagy működésképtelen, akkor használhatatlanná válnak. Ezeket a rendszereket „leegyszerűsíthetetlen komplexitás” jellemzi. Például az emberi szem nem működik, ha nincs minden részlete pontosan a helyén. Ebből következik, hogy annak az akaratnak, amely összeállítja ezeket az egységeket,előre kell tudnia a jövőt, és már kezdettől azt az előnyös tulajdonságot kell szem előtt tartania, amely a végén ki fog alakulni.

Mivel a természeti folyamatoknak nincs tudatuk vagy akaratuk, ilyesmire nem is képesek. Ez a tény, amely egyben az evolúciós elmélet alapjait is lerombolja, Darwint is aggasztotta:„Ha be lehetne bizonyítani, hogy bármilyen komplex szerv létezett,amely nem jöhetett létre számos, egymást követő apró változás útján, elméletem teljesen összeomlana”. A természetes kiválasztódás által csak a torz, gyenge vagy életképtelen egyedek tűnnek el egy adott fajból. Nem képes új fajt, új genetikai információt vagy új szerveket létrehozni. Vagyis természetes kiválasztódás útján az élőlények nem tudnak kifejlődni. Darwin elfogadta ezt az igazságot, amikor azt írta: „A természetes kiválasztódás semmit nem tehet, amíg új, kedvezőbb változatok nem bukkannakfel”. Ezért volt szükség arra, hogy a neodarwinizmus a mutációt tegye meg a természetes kiválasztódás mellett az evolúció másik fő előmozdítójának, mint„az előnyös változatok felbukkanásának okát”. Azonban, ahogy azt hamarosan látni fogjuk, a mutáció csak káros változásoknak lehet az oka.

Mutációk

A mutáció nem más, mint törés vagy hibás információ a DNS-molekulában,amely a sejt magjában található, és az összes genetikai információ hordozója. Ez a törés vagy hibás molekulaszakasz külső hatások eredménye, például a sugárzásé vagy a kémiai hatásoké. Minden mutáció véletlen, és vagy a DNS-molekula alkotórészeit károsítja, vagy a helyüket változtatja meg. A legtöbb esetben a károsodás olyan súlyos, hogy a sejt nem tudja kijavítani.A mutáció, amely mögé oly gyakran bújnak el az evolucionisták, nem az a varázspálca,amely az élőlényeket fejlettebb és előnyösebb formára alakítja. A mutációk közvetlen hatása káros. A mutáció által létrejött változások csak olyanok lehetnek,amilyeneket az emberek Hirosimában, Nagaszakiban és Csernobilban is tapasztaltak: halál, nyomorékság és torzszülöttek...Ennek oka igen egyszerű: a DNS szerkezete nagyon bonyolult, és a véletlenszerű hatások csak ronthatnak rajta. B. G. Ranganathan azt írja:A mutációk kicsik, véletlenszerűek és károsak. Ritkán fordulnak elő, és a legtöbb esetben nincs semmilyen hatásuk. Ezek a jellemzők is mutatják, hogy a mutációk nem vezethetnek evolúciós fejlődéshez. Egy magas fejlettségi fokú élőlényben a véletlen változás vagy eredménytelen, vagy káros. Ha egy óra szerkezetét véletlenszerűen megváltoztatjuk, azzal nem tudjuk jobbá tenni. A legjobb esetben semmi sem történik, de a legnagyobb annak a valószínűsége, hogy elrontjuk az órát. Egy földrengés nem javít a városképen, hanem pusztulást hoz.Eddig tulajdonképpen semmiféle hasznos mutációt nem sikerült felfedezni.Minden mutáció károsnak bizonyult. Az evolucionista tudós, Warren Weawer így kommentálta a Radioaktív Sugárzás Genetikai Hatását Vizsgáló Bizottság(Committee on Genetic Effects of Atomic Radiation) jelentését, amely azzal foglalkozott,hogy milyen mutációkat okoztak a második világháborúban használt atomfegyverek:„Sokakat meglep a kijelentés, hogy gyakorlatilag minden mutáns gén káros hatású.Hiszen a mutáció az evolúció szükséges része. Hogyan származhat pozitív hatás – vagyis a magasabb rendű életformák kifejlődése – olyan mutációkból,amelyeknek gyakorlatilag mindegyike káros?”

Minden arra irányuló erőfeszítés, hogy „hasznos mutációt” hozzanak létre, kudarcot vallott. Az evolucionisták évtizedeken át kísérleteztek muslicákkal, mivel ezek az apró rovarok nagyon gyorsan szaporodnak, és a mutációk is gyorsan megmutatkoznak.Generációkon keresztül hozták létre szándékosan a mutációkat, de soha, egyetlenegy hasznos mutációt sem sikerült megfigyelni. Az evolucionista genetikus, Gordon Taylor így írt:Rendkívül meglepő dolog ez, mégis mennyire elkerüli az emberek figyelmét:hatvan esztendeje a világ minden táján tenyésztenek muslicákat a genetikusok, hogy bebizonyítsák az evolúciót. Eddig azonban nemhogy új faj, egyetlen új enzim létrejöttét sem figyelték meg.

Egy másik kutató, Michael Pitman, szintén a muslicákon végrehajtott kísérletekkudarcát kommentálja:„Számtalan genetikus szélsőséges hatásoknak, melegnek, hidegnek, fénynek,sötétnek tette ki a muslicákat, vegyszerekkel és sugárzással kezelték őket.Mindenféle mutáció előfordult a kísérleti állatok körében, gyakorlatilag a mutációk teljes skálája, a szinte észrevehetetlentől a rémálomszerűig. Ember által előidézett evolúció? Nem igazán. A genetikusok szörnyszülöttei közül nagyon kevés volt képes életben maradni a tenyésztőlombikon kívül. A gyakorlatban az összes mutáns elpusztul, terméketlen, vagy visszafajzik a tenyésztés előtti ősi típusra”. Ugyanez igaz az emberekre is. Az emberi lényeken megfigyelt valamennyi mutációnak rémálomba illő hatása van. A kérdéssel kapcsolatban az evolucionisták erősen ködösítenek, amikor még ezeket a torz mutánsokat is „az evolúció bizonyítékaként” emlegetik. Az emberek körében megfigyelhető összes mutáció deformitást jelent: olyan torzulásokat, mint a mongol idiotizmus, a Down szindróma,az albinizmus, a törpe növés vagy a rák. Ezek azok a mutációk, amelyeket az evolucionista tankönyvek az „evolúció működésére” hoznak fel példának. Szükségtelen magyarázni, hogy egy olyan folyamat, ami beteggé és nyomorékká teszi az embereket, nem lehet a „fejlődés hajtóereje” – hiszen az evolúciónak éppen az a lényege, hogy fejlettebb élőlényeket hozzon létre, amelyek alkalmasabbak a túlélésre.Három pontban foglalhatjuk össze, hogy a mutáció miért nem támogatja az evolucionisták feltételezéseit:

1. A mutáció mindig káros: Mivel véletlenszerűen fordul elő, csaknem mindig károsítja azt az élőlényt, amelyben végbemegy. A józan ész azt mutatja, hogy egy tökéletesen működő szervezetbe történő véletlen közbeavatkozás nem javít,hanem ront azon a szervezeten. A mai napig nem sikerült „hasznos mutációt” felfedezni.

2. A mutáció nem ad hozzá új információt az élőlény DNS-molekulájának szerkezetéhez: A genetikai információt hordozó alkotóelemek kiszakadnak a helyükről,eltorzulnak, vagy más helyre kerülnek. A mutáció révén egy élőlénynek nem alakulhatnak ki új szervei vagy új tulajdonságai, csak abnormitások jöhetnek létre.

3. Ahhoz, hogy a mutáció átöröklődjék a következő generációra is, az élőlény szaporítósejtjeiben kell változásnak bekövetkeznie: Egy akármilyen sejtben bekövetkező véletlenszerű változás nem öröklődik át a következő generációra.Például ha az emberi szemet megváltoztatja a sugárzás vagy valamilyen más hatás, az nem öröklődik át az utódokra.Nem lehetséges az, hogy az élőlények az evolúció által fejlődtek volna ki, mert nincs a természetben olyan erő vagy mechanizmus, ami az evolúciót előidézhette volna. Ezt alátámasztják azok a régészeti leletek is, amelyek azt mutatják, hogy az evolúció elmélete igencsak messze áll a valóságtól.

Kategóriák: UFO

Az elfogott technológiák mérnöki visszafejtéséről tartanak előadást az 51-es Körzet egykori munkatársai Amerikában

Ittvannak.hu - 2013, január 30 - 13:57

A tavaly szeptemberi, kifejezetten UFO témájú előadássorozat után, hamarosan újabb rendkívül érdekesnek ígérkező eseménynek ad otthont Las Vegas-ban, az Egyesült Államok Nemzeti Atomenergetikai Kísérleti Múzeuma (National Atomic Testing Museum). A szervezők ígéretei szerint ugyanis, február kilencedikén a rejtélyes nevadai 51-es Körzet néhány eddig nem ismert titkáról is fellebbentik a fátylat a rendezvény előadói.

Kategóriák: UFO

Nem gondolja, hogy itt vannak? Most könnyen meggondolhatja magát! Videó

ParaHIR.HU - 2013, január 30 - 11:09
UFOVideoKategória: U.F.O.

Több megmagyarázhatatlan fényjelenséget is jelentettek az elmúlt hetekben a texasi Cotulla környékén. A titokzatos észlelésekről számos videó is készült és a helyi média is foglalkozott vele.


Forrás: Pécsi Stop Megosztás
Kategóriák: UFO

Az evolúciós csalás - 1.rész

Rejtelyekszigete.blogger.hu - 2013, január 30 - 11:03

Forrás:Adnan Oktar:Evolution Deceit - Utómunkálatok:Galactus

Az emberek gyakran nem látják a valóságot, ezáltal valamiféle „bűvölet” tartja őket hatalmában. Ugyanez a bűvölet található az evolúciós elmélet világméretű elfogadásának hátterében. Bűvölet alatt nem mást értünk, mint az oktatás általi kondicionálást.

Az emberek fejébe tanulmányaik során olyan intenzíven töltik az evolúcióelméletét, fel sem merül bennük, hogy torzításról lehet szó.Ez a sulykolás rossz hatással van az agyra, és csorbítja az ítélőképességet.

Az agy a folyamatos kondicionálás hatására nem úgy látja a tényeket, amilyenek azok a valóságban, hanem úgy, ahogy tanítják neki. Ezt a jelenséget más példákban is megfigyelhetjük. Például hipnózisban könnyedén elhitethető valakivel, hogy az ágy, amelyen fekszik, valójában egy autó, és ez a hit a hipnózis végeztével is megmarad benne. Számára logikusnak és igaznak tűnik, mert valóban úgy látja, és semmi kétsége sincs felőle. Az ilyen példák jól mutatják a meggyőzés hatékonyságát és erejét, és a tudományos irodalomban is számos bizonyítékot találunk rá,vagy olvashatunk róla a pszichológiai és pszichiátriai szakkönyvekben.Az evolúciós elméletet és az erre támaszkodó materialista világnézetet a folyamatos sulykolás, ismétlés és meggyőzés erejével ültették el a tömegek agyában.

Az emberek, akik folyamatosan az evolúció hirdetésével találkoznak az iskolában,a médiában és az úgynevezett „tudományos” fórumokon, nem veszik észre, hogy ennek az elméletnek az elfogadása voltaképpen ellentmond a józan ész legalapvetőbb elveinek.A hatás alól maguk a tudósok sem vonhatják ki magukat. A tudományos élet porondján megjelenő fiatalok egyre inkább magukévá teszik a materialista világképet.A bűvölet hatása alatt sok evolucionista tudós tudományos bizonyítékokat keres, hogy megerősítse a 19. századi irracionális és elavult evolúciós elméletet,amelyet már régen megdöntöttek a rendelkezésre álló tudományos bizonyítékok.De a tudósokat más erők is kényszerítik a materializmusra és evolucionizmusra.

A nyugati országokban egy tudósnak szem előtt kell tartania bizonyos normákat,ha előre akar lépni, tudományos elismeréshez akar jutni, vagy azt szeretné,hogy a cikkeit leközöljék a tudományos folyóiratok. Az első számú alapfeltétel pedig az evolúció fenntartások nélküli elfogadása. A rendszer olyan messzire megy, arra kényszeríti a tudósokat, hogy életüket és tudományos karrierjüket egy dogmatikus hit szolgálatában töltsék. Az amerikai molekuláris biológus, Jonathan Wells erről a nyomásról ír 2000-ben kiadott, Az evolúció ikonjai című könyvében:

„A dogmatikus darwinizmus úgy kezdődött, hogy a meglévő bizonyítékot egyoldalúan értelmezték, és ezt nyilvánították az egyetlen tudományos útnak. Ennek kritikusait tudománytalannak bélyegzik, cikkeiket elutasítják a jó nevű tudományos folyóiratok, amelyek szerkesztőségében túlnyomó többségben vannaka dogmatikusok. Az evolúciót kritizálókat nem támogatják az állami szervezetek,amelyek a támogatási kérelmeket a dogmatikusokhoz küldik felülbírálatra, és végül a kritikus tudósokat teljes egészében kirekesztik a tudományos társadalomból. Eközben a darwinista nézet ellen felhozott bizonyítékok egyszerűen eltűnnek, ahogy a maffia ellen tanúskodók szoktak eltűnni.Vagy a bizonyítékokat olyan, senki által sem olvasott kiadványokban temetik el, ahol csak az igazán elkötelezett kutató akadhat rá. És ha a kritikusokat elhallgattatták és az ellenbizonyítékot eltüntették, a dogmatikusok kijelentik,hogy folyik a tudományos vita a témáról, de számottevő ellenbizonyíték nem merült fel.”

Ez hát a valóság a mögött a kijelentés mögött, hogy „az evolúciót még mindig elfogadja a tudományos világ”. Az evolúció elméletét nem azért tartják életben,mert tudományos értéke van, hanem azért, mert ez ideológiai kötelesség. Nagyon kevés olyan tudós van, aki tisztában van a valósággal, és ki meri jelenteni, hogy a király meztelen.A továbbiakban az olvasó saját maga lesz a tanú rá, hogy az evolúciós elmélet tulajdonképpen csalás - olyan csalás, amelynek minden elemét meghazudtolja a tudomány,és amelyet mégis fenntartanak, hogy elleplezzék a teremtés valóságát.

Reméljük,az olvasó felébred és megszabadul attól a bűvölettől, amely a hatalmában tartja az emberek gondolkodását, elhomályosítja ítélőképességüket, és reméljük,hogy komolyan elgondolkodik majd azon, amit olvasott.Aki megszabadul a belésulykolt előítéletektől és tisztán, szabadon gondolkodik,az fel fogja fedezni a kristálytiszta igazságot. Ez a kétségbevonhatatlan igazság,amelyet a modern tudomány is minden tekintetben alátámaszt, az, hogy az élőlények nem a véletlen, hanem a teremtés következményeként jöttek létre. Azember könnyen megértheti a teremtés tényét, ha elgondolkodik saját létezésén,azon, hogy hogyan jött létre egyetlen csepp folyadékból, vagy ha szemügyre veszi a többi élőlény tökéletességét.

Folyt. köv.

Kategóriák: UFO

300 millió éves alumínium fogaslécet találtak Oroszországban

Ittvannak.hu - 2013, január 29 - 12:48

Az elmúlt héten több független orosz hírforrás is megerősítette, hogy Vlagyivosztok környékén egy ugyancsak szokatlan, könnyűfémből készült szerkezetet találtak. Yulia Zamanskaya, a Voice of Russia újságírójának tudósításából kiderül, hogy a különös leletre egy vlagyivosztoki lakos bukkant, miközben az egyik hideg éjszakán szenet lapátolt a kandallójába. A fűtéshez használt nagy halom feketeszénből került elő a furcsa tárgy.

Kategóriák: UFO

A Föld az idegenek nézőpontjából - 1.rész

Rejtelyekszigete.blogger.hu - 2013, január 28 - 18:14

A történelmi háttér

Kb. 450 000 évvel ezelőtt a Föld egyfajta állatkertnek volt berendezve – a galaxis bizonyos bolygóinak növény- és állatvilágát képviselte. Természetvédelmi parknak szánták, nemcsak a növény- és állatfajok hosszú távú megőrzése miatt, hanem bizonyos földönkívüli tudós csoportoknak megadva azt a lehetőséget, hogy különböző életformákat tanulmányozzanak és fejlesszenek ki. Az  ősi forgatókönyv szerint,  egy szabad akarat-elvű univerzumban, a hüllőszerű Orion csoport látogatta meg a Földet, amelynek tagjai inkább kalózoknak, mint rosszakaróknak tűntek, és szokás szerint, ahova mentek,  mindent megkaparintottak maguknak.

Néha ellenszegültek nekik és feltartóztatták  őket, de senki nem tudta megállítani a garázdálkodásukat. Azt akarták, hogy a Földet bázisként, urán- és aranybányának használják – az atomjaira bontott arany előnyös tulajdonságokkal bír testük kémiáját tekintve. Egy idő után belefáradtak a fizikai munkába, és kieszelték a rabszolgamunkások létrehozásának ötletét – a fizikailag erős, de nem elég okos lények el tudták végezni a nehéz munkát, de nem voltak elég ügyesek ahhoz, hogy a saját kezükbe vegyék az irányítást.

A teremtett lények anunnakiknak nevezték az istenszerű mestereiket. A Nap Tanácsa betolakodóknak tartotta őket, de mivel nem tették tönkre a bolygót és nem állították meg a békés Többieket az itteni tevékenységükben, a Tanács valójában szemet hunyt a dolog felett. Senki nem tartotta a bolygót tilos területnek, így maximum annyit tehettek, hogy odafigyeltek rájuk. Az anunnakik kezdetben visszafogták magukat, míg más földönkívüliek nem jelentek meg ezeken a területeken; aztán vitába keveredtek az árjákkal India területén, és a két csoport között ez égi háborúvá fajult, amit később a Mahabharata leír. A  Paradicsom csatatérré változott, és a Tanács megpróbálta megállítani – ahogyan fontos volt közbelépniük a Mars és Jupiter közötti Marduk nevű bolygó elpusztulása után is.

A szellemi csoport tagjait, akik a Marduk megsemmisülésért feleltek, a Földre inkarnálták, hogy itt helyrehozzák a hibáikat, de mivel Atlantiszon továbbra is képtelenek  voltak elfogadni az Egység Törvényét, visszautasították az együttműködést, és majdnem elpusztították a Földet. Ezek az anunnaki- leszármazottak abban az időben az emberekhez hasonlítottak, és utca törvényei-féle életmód követői voltak. (Az eredeti anunnakik megtartották a hüllőformájukat.) A Tanács közbelépett, és elrendelte Atlantisz és a csökevényes szellemek csoportjának elpusztítását, miután Atlantiszon  rávette az Egység Rendjének követőit a menekülésre. Az anunnakikat a problémák gerjesztőinek nevezték ki a Földön, és egy sokkal régebbi és erősebb „házőrző” faj, amely néha a Nap Tanácsának is teljesít szolgálatot, elzavarta innen őket.  Bárhogyan is legyen, a Felelősségteljes Teremtés Törvénye szerint, ha a fajod képes érző életformákat teremteni, akkor te, mint tagja, felelősséggel tartozol értük, biztosítanod kell 2a megfelelő iskoláztatást, szükség esetén a védelmet, és meg kell tanulnod a gondjukat viselni. Így kb. Kr.e. 500-600-ban az anunnakik fő csoportja távozott, ahogyan a békés Többiek: a szíriusziak, a plejádok, androméda- és lantbeliek szintén elhagyták a Földet, és az ittmaradt 300-400 anunnakit Maradéknak nevezték el.

Ők az emberek számára elérhetetlen helyeken telepedtek le. Nemsokára ezután a Maradék, a Felelősségteljes Teremtés Törvényét szem előtt tartva, kapcsolatot létesített az emberekkel, a későbbiekben görög istenekként ismert lényeknek tüntetvén ki magukat. Majd római isteneknek nevezték el őket: Zeuszból Jupiter, Árészból Mars, Poszeidonból Neptun stb. lett. Megjegyzés: az anunnakik mindig harcoltak egymással és másokkal, de nem minden anunnaki vagy Orion-lény „rossz”. Ahogy nem minden plejád, lantbeli vagy szíriuszi „jó”. Jó lenne tisztán látni a dolgokat, de ez az embernél sokszor lehetelennek tűnik. De isteneket játszani valójában nem mindig működik; a Maradék két alapcsoportra oszlott, az egyik kedvelte az Embert, és többnyire csak nem tudta, mit kezdjen vele – ami a mai napig folytatódik. A szakadár Maradék pedig először el akarta az emberiséget pusztítani, hogy megszabaduljon a tőle és a leckéktől, amíg a beavatott Maradék elfogadta a felelősséget és azt, hogy egy olyan szintre emelje az Embert, ahol az felelőséget vállalhat és felnőtt módjára érintkezhet más földönkívüli csoportokkal.  (Hogyan is ment ez mostanáig?) Mivel rengeteg lélek él emberi testben, ez érző lényekké teszi őket, és az embert nem lehet csak úgy komolyabb ok nélkül elpusztítani.

Ha a Nap Tanácsa nem bünteti meg, a Karma Törvénye az utolsó cseppet is kiveri azokból, akik megsértik az Egyetemes Törvényeket. Így a Maradék teljesen a felszín alá költözött, de mivel az Ember lenyomozhatja a legtöbb felszíni helyet a Földön, és felfedezheti őket… a cél pedig az, hogy láthatatlanok maradjanak, a hatalmas tavak és óceánok alá menekültek. A Hold, ami megfelelő megfigyelési helyet biztosít, viszonylag nem forog, tehát a Hold-bázisú eszközök könnyedén nyomon követhetik a Földi tevékenységet. Az Ember soha nem volt egyedül, és ez nem az  ő bolygója, így tehát soha nem harcolt a földönkívüliekkel és soha nem „szerezte vissza”. Soha nem volt az övé, az idegenek mindig itt voltak, így az embert megfigyelés alatt tartották, egyenesen manipulálták – a vallás az egyike volt azon nagy próbálkozásoknak, hogy belenevelje az Emberbe az alacsonyrendűségének tudatát. Ezzel megegyező volt az a cél, hogy belevéssék (szükség esetén félelem segítségével) azt a vágyat, hogy rendesen viselkedjen és tiszteljen más embereket és a bolygót… Egy etikai kódex,  ahogy mondanánk, de – anunnaki-genetikát örökölvén – az Ember perverz természete miatt a vallás azon gondolatok meghatározójává vált, hogy például kinek van jobb Istene, melyik az igazi vallás stb., és ezek az ellentétek háborúba torkollottak a Földön.

Amikor megteremtették az Embert, egy erős fizikai megjelenésű egyenes humanoid formát választottak, és az anunnakik a génállomány kulcsfontosságú helyeihez hozzáadták a DNS-üket, hogy a létrehozott egyed megkapja a beszéd és tanulás képességét, de ahhoz nem eleget, hogy szembeszálljon a teremtőivel és túljárjon azok eszén. Az anunnaki vezető/isten, Enlil dühös lett a teremtett lényekre  – zajosak, garázdák, büdösek (humanoid vonások) és kicsinyesek, erőszakosak, elnézőek (anunnaki vonások) voltak, aztán később jöttek azok jellegzetességek, amelyek felerősítették a humanoid territoriális  ösztöneit, mint pl. harc az élelemért, a párzásért és az otthonért. Enlilnek igaza volt: az emberi kísérletet a Földön el kell 3pusztítani – egy sokkal jobb változat van a Plejádokon. És egy pár alkalommal megpróbálta a Suruppu-kórokozóval megtizedelni az emberiséget. (Manapság HIV-vírusként ismerik.) Megjegyzés: ez az YHWH maradványa, ami az embereket sújtotta  a Bibliában, amikor engedetlenek voltak, és ez teljesen más változata az Atra-Hasis beszámolónak, ami Enlilnek az önfejű Emberrel való bánásmódjáról szól. Az Ember változatai Fogtak egy függőleges testtartású kétlábú humanoidot, belekevertek néhány kontrollált anunnaki-DNS-t, és a sumér terminológia szerint, létrehozták Lulut.

 

Amint az várható volt, a viselkedése inkább majomszerű, mint Emberszerű lett, a második változatot Adamának hívták. Sok próba, sikertelen  és genetikailag labilis változat létezett, néhányuk nem volt termékeny. Enki a saját DNS-ét egy Adama-féle nősténybe keverte és létrehozta Adapát, az Ember emlős változatát. Ez leegyszerűsítette az utódnemzési  folyamatot, de élő szülést igényelt ellentétben a reptiliánok tojással való szaporodásával. Ahogy az Adapa-nőstény vonzó lett Igigiknek (Örzők – az édenkert örző istenei – a ford.), akik szintén kereszteződtek velük, és a genetika abban az időben kevésbé volt korlátozott, az Anunnaki-Ember hibrid ivadékok néha  egészen nagyok, kb. 2,7-4 m magasak voltak. (Gondolj a pilistinekre, a góliátokra, az anakimekre, a rephaimokra és a giborimokra.) Ahogy Enlil egyre jobban belekeveredett az emberek teremtésébe, kezdte elveszíteni a dolgok feletti hatalmát, és beleegyezett a Vízözönbe, hogy eltörölje a legtöbb aberrációt. Néhány óriás túlélte a Vízözönt – Góliát és Og király (4 m magas), a germán Teutobokh király (3 m).

A Maradék feladata volt eltávolítani ezeket a kivételeket, és a földi humanoidokat az Anunnaki isteneknél alacsonyabb testalkatúakká alakítani (akik 2,1-2,4 m magasak voltak). Ez az emberi genetika módosítását jelentette, így tehát ezek az óriások ritka kivételek voltak (Sun Mingming egy jelenlegi kínai kosárlabdás, aki 236 cm), és a fajok nem vegyülnek, és nem hoznak létre agyrémeket, ahogy Atlantisz idején. Adama egy félresikerült változatából alakult ki a neandervölgyi ember – a genetikája instabil volt, és a mai genetikusoknak és antropológusoknak egy kicsit meg kellene változtatniuk az álláspontjukat az Ember lineáris, evolucionális fejlődésével kapcsolatban. Hogy felvilágosítsalak: a neandervölgyi DNS nem fejlődik Cro-Magnonivá (Adapa), és így  ők kénytelenek voltak a buta és erőszakos neandervölgyit elpusztítani. Egy későbbi csavarral a Cro-Magnonból Homo Sapienst csináltak,  amelynek DNS-e manapság tovább gyengült a stressznek, környezetszennyezésnek, vegyszereknek és alkalmanként olyan emberekkel való kereszteződésnek köszönhetően, akinek a DNS-e negatívan mutálódott. Megjegyzés: ahogy kialakultak az aberrációk az emberi génekben, előreláthatatlan, genetikai származású viselkedésmintákat generálva és öngyilkos utódokat eredményezve, gyorsan közbe kellett lépni. (Gondolj csak Szodomára és Gomorára, Harappára, Mohenjo-Daróra… ) Ezért volt szükség az emberi gének erősebb, alkalmazkodóbb alapra helyezésére (gondoljunk az epigenetikára) és további DNS hozzácsatolására a Cro-Magnoni emberhez, létrehozva a Homo Sapienst (223 gén egyetlen más földi gerincesnél sem fordul elő), és ez a legnagyobb különbség az Ember és a majom között.

A jelenlegi helyzet A mai napig az Ember még mindig szenved az alap (lebutított) DNS miatt, amelyet Enki, a katona-tudós létrehozott, és a Nap Tanács  kérésére egy jó szándékú földönkívüli csoport a Szürke klón-munkásaival megpróbálkozott az emberi DNS kijavításával/kibővítésével békésebbé (kevesebb tesztoszteron-tartalmúvá) és spirituálisabbá/pszichikailag fejlettebbé/intuitívabbá tenni  az Embert (csillag ember/indigók/hibridek).  Ilyen tervek valósultak meg, és a Változások után, akármi is marad, az Ember az új hibridekkel fog élni, és a Föld kiegyensúlyozódik. Az Anunnakik fő csoportja többé nem jöhet vissza, és egyetlen más csoport sem, a Nap Tanácsának engedélye nélkül. A Földet az a hatalmas erejű csoport tartja karanténban, akik 2500 éve kitessékelték az anunnakikat. Még interdimenzionális látogatókat is észrevesznek és leellenőriznek: ha nem jó szándékúak, akkor elhagyásra szólítják fel, vagy kiteszik innen őket. Csak megfigyelőként maradhatnak itt. (Nem lesz  többé megengedve az Embernek vagy a Földnek, hogy elpusztuljon vagy megsemmisüljön, mivel ez megzavarja a naprendszer működését.) Így semmiféle külső földönkívüli nem okozhat semmilyen kárt a Földön. Mielőtt az Anunnakik elmentek, 2500 éve, rendszeresen jöttek és mentek a Földre, többnyire egészségi okok miatt. A Földre való visszatérésükkor nem szeretnék az embereket egyesített és szervezett civilizációkban és katonai egységekben látni, mivel így nehéz lenne őket újból az irányításuk alá helyezni. Így létrehozták az emberek egy  Káosz-csoportját, akik arra vannak beprogramozva, hogy félretájékoztassanak, hogy hamis hadműveleteket hajtsanak végre, hogy kezdeményező megmozdulásokat tegyenek tönkre – az Ember egy szemet hunyó változata. Bármit megtesznek, amivel az embereket egymással szemben bizalmatlanságban tarthatják és arra vehetik rá, hogy reménytelenül harcoljanak egymással. (Hogyan is működött ez idáig?) A ’20-as, ’30-as évek Európájában a Maradék egy arcátlan terv alapján kapcsolatba lépett az egy északi embercsoporttal, hogy létrehozzon egy új, proaktív világrendet. A Nemzetek Szövetsége megbukott, az ENSZ szintén (valójában később céltalanná vált a Káosz-csoport kezében).

Az együttműködésért cserébe fejlett technológiájú eszközöket és szerkezeteket adtak az Északiak kezébe, hogy bebiztosítsák a sikerüket az engedetlen földi emberek egyesítése és irányítása felett. A Káosz-csoport biztos volt ennek sikertelenségében, beépült az Északiak közé, és hazudott az embereknek az NWO-csoport (New Word Order – Új világrend – a ford.) valós feladatáról, hogy ez többé ne történjen meg. Az Ember saját maga legrosszabb ellensége lett az egyesítés és a fejlődés elleni harcban, a félreértések miatt, amit a Káosz-csoport befolyásolt a média által. Az alapprobléma az, hogy a jelenlegi Ember (Homo Sapiens) visszautasította azt a DNS-t, ami intuitívvá és képessé tenné arra, hogy észrevegye mit csináltak vele. Az ember új változata, az indigók, hibridek pszichikailag megfontoltak, és a csalás lehetetlen lesz a Földön – a telepátia és tisztánlátás pedig általánossá fog válni. Mindenki tudni fogja, ki hazudott és ki rabolta ki az üzletet. Ezentúl az ember fejlődni fog és különbséget fog tudni tenni a megbízható idegen fajok és a többiek között. A Nap Tanácsa és a Bevatatottak csoportja támogatja az Ember kicserélését/kifejlesztését, nyilvánvalóan a Szakadárok és a Káoszcsoport nem – és ebből a harcból származnak jelenlegi problémák a Földön. 5Mi az értelme? Miért mondod ezt? Néhány ember a Földön felteszi a kérdést: Miért nem szállnak le a jó fiúk (földönkívüliek) és miért nem lépnek kapcsolatba velünk? Bizonyára a média bejelentené, és új korszak következne a Földön…  Hadd magyarázzam el a helyzetet.

Először is: a média kontroll alatt áll – minden új hír bizonyos hírcsatornákból érkezik, mint pl.: AP, UPI stb., és a Titkos Szövetség kiadta a parancsot, hogy semmilyen hírt ne adjanak le az ufókról (amelyek valójában IFO-k – mivel ezek már régóta azonosítottak – azonosított repülő tárgyak – a ford.). Így a csoportunk szándékosan visszaforgatta a másfél órás (106 perces) filmet, amit 1997-ben Főnix fölött készítettek. Ezt nem lehet figyelmen kívül hagyni… azt sem, hogy a korrupt vezetők kiadták a parancsot, hogy a megtévesztés érdekében tölcséreket dobjanak ki ejtőernyőkkel a megszokott területeken… És a mindenkori vezetés a teljes eseményt (az ufóészlelést) kigúnyolja (ahogyan azt már megmondta, sajnálja a dolgot). Tehát egy esemény után soha ne számíts arra, hogy a médiából a teljes igazságot fogod megtudni.

Másodszor: 1952 és 1964 között az idegenek négy földi kormánnyal kötöttek megállapodást, amit hamarosan ez utóbbiak megszegtek, mivel továbbra is követelték az ufók fegyverekkel való elpusztítását. Kétszínűeknek, alattomosaknak és erőszakosaknak tartották az embereket, és a Tanács a B-Terv szerint reagált: indigók, vándorok és csillaggyermekek születtek… a többségüket beprogramozták, de még nem tudatosak a lehetőségeiket és a jövőbeni szerepüket illetően. Ők elfogadták a 11 Egyetemes Törvényt, akárcsak a jó szándékú Idegenek. Ez a ti jelenlegi reményetek.

Harmadszor:  hogyan ismerheted fel a valós, jó szándékú idegenek  űrhajóját, ha az a háttérkormány űrhajóihoz hasonlít? És ha a leszállt űrhajóból hozzád hasonló lények szállnak ki, és földi nyelven szólalnak meg… mivel azok a Földről származnak. Azt fogják mondani, hogy megoldják a problémáidat – ha mindent rájuk bízol (és a NWO ügynökeikre). Werner von Braun a 70-es években figyelmeztetett az efféle csalásokra (Google: Carol Rosin). A békés földönkívüliek nem így dolgoznak, nyilvánvaló okokból.Azt gondoljuk, hogy felemelkedést vagy egy fajként teszitek meg… vagy nem bajlódunk többet ezzel. De vigyázat a Titkos Szövetségre;  őket a Szakadárok támogatják hatalmas pénzekkel, akik azt hiszik, hogy Drákói/Anunnaki vezetést szolgálják – akiket (karanténnal) eltávolítottak a helyszínről. A Titkos Szövetség nagy csalódottságot mutat, mert két hatalomátvételi kísérletüket meghiúsították. A Titkos Szövetség évekkel ezelőtti titkos döntése: „Rendben, ha miénk nem lehet a bolygó, másé sem!” Ezt előre láttuk. Ne idegeskedjetek! Mi nem engedhetjük meg,  hogy a Föld bolygót elveszítsük. A dolgok természetes rendje szerint a Föld megcsinálja a Felemelkedést, és sok százezer fénymunkást fog magával vinni. Nagyon rövid időn belül. Azokat, akik semmi sem látnak, megnyugtatom, hogy még nem történt meg, és el fog kezdődni (egy kemény időszak után, ami ezen idővonalon maradt a Föld számára). Sajnálom. Emlékezzetek, a ti döntésetek, hogy higgyetek vagy kételkedjetek, hogy elmenjetek vagy maradjatok. Senki nem befolyásolja, hová mentek – ezt mindenkinek a saját tudatossága (vagy spirituális szintje) határozza meg. Sok tanító van ezen a bolygón, és sok földlakó (akik az anunnaki-genetikájuknak köszönhetően) nem hallják meg a tanítókat. „Akiknek fülük van hallani…” szerint az „ősök bűne” az a genetikai hiányosság, amit átadtak a későbbi generációnak… akik nem képesek semmit sem meghallani. 6Ezért van a Zéták genetikai portyázása, hogy  helyreállítsák az emberi génállományt. A kitakarítás A Föld eléggé szenved az Ember által okozott szennyeződés, az ózonréteg kilyukasztása, a nagyobb tengerekben felhalmozott szemét miatt, a rovarok és a madarak szenvednek az EMF és mikrohullámok túlhasználása miatt, az Ember továbbra is gyilkolja tengerekben élő érző, magasabb életformákat (delfineket, bálnákat), az Ember egy halom, Föld körül keringőszemetet halmozott fel, az Ember még mindig atomfegyverekkel finomítja a gyilkolási technikáit, az Ember folytatja a mások fölötti zsarnokoskodással való pénzszerzést. A bolygó és a mások az Ember általi semmibe vétele egy folyamatos, irányíthatatlan állapotban mutatkozik meg – az Ember kivágja az összes öreg fát és bokrot (sokmillió levéllel), hogy parkolóhelyeket vagy 20 szintes lakásokat hozzon létre… Jelenleg 25%-kal kevesebb oxigén van a bolygón, mint 100 évvel ezelőtt (megnézheted a Google-ban, menj rá a National Geographic oldalára  az információért). Ezzel az  aránnyal mit gondolhatnak a befektetők, vajon mi lesz a levegővétellel, amikor erre költik a pénzüket? Megjegyzés: Mindent egybevéve, az Ember megmaradása az összes békeszerető idegennek valamiféle érdekeltsége, és ezeknek nem az  az érdekük, hogy megtámadják a Földet és rárontsanak az emberekre. Komolyabb tervük van, genetikailag helyrehozni az emberi DNS-t, és átalakítani a Buta Emberből Tudatos Emberré. Alapjában véve négy alapcsoport van a Földön, amelyek versengenek a hatalomért. Az Ember egy szellemi lény, ez az oka annak, hogy a Tanács megpróbálja védelmezni és fejleszteni ezt a szellemi potenciált, és ez az oka annak, hogy  a Szakadárok és a Káosz-csoport (Kr.e., A Titkos Szövetség) megpróbálják lebutított állapotban és csapdában tartani e bolygón. Ha egy szellem nem fejlődik és nem használja ki a képességeit, nem tud a magasabb birodalmakba emelkedni, ahol az alacsonyabbakat irányíthatja. A szellemeket nem lehet megölni, de be lehet csapni, csapdába lehet ejteni, és ez a szánalmas helyzet jelenleg itt a Földön. Most már tudod, hogyan kerültetek ebbe a helyzetbe. A jelenlegi Ember nem juthat ki az űrbe a jó szándékú földönkívüliek kísérete nélkül, mert egyedül soha nem élne túl egy találkozást  a negatív (STS) Orion-csoporttal. Ezért van a karantén. (Gondolkodj, visszamész a Holdra?) SETI a válasz?  Ők már itt vannak. És az Ember soha nem hallgatott rájuk. A gabonakörök kommunikálnak az Emberrel? Mostanában nem feltétlenül; néhány gabonakört az ember csinál – űrállomásokról – hogy félelmet keltsen: hasonló eset a 2005-ös ábra, amely a naprendszert ábrázolja, amelyből hiányzik a Föld (az STO-szövetség készítette a chilboltoni idegen arcot, a körülötte levő ASCII-üzenettel – nem megszokott gabonakör, és nem is olyan minőségű – a ford.) Ha ez mind nem elég, hogy elgondolkodtasson, akkor az Ember éhség, háború és betegség miatt elpusztul. Több mint tizenötfajta halálos járvány van a bolygón, és néhányuk nem gyógyítható, ugyanakkor néhány túlerőltetett antibiotikum manapság használhatatlan, mert a kórokozók ellenállást fejlesztettek ki azokkal szemben. Az ember tudatlanságában és kapzsiságában néhány ökológiai problémát okozott, amelyből nem tud kiszabadulni, beleértve az olajcsap megengedését a Mexikói Öbölben…

A fordulópont 1987, amikor a világ vezetői üzenetet kaptak a szennyeződések eltakarítására, vagy veszélybe kerül a környezet. (Ugyanabban az évben Reagan elnök majdnem elmondta az embereknek, mit fedezett fel az idegenekről). Az Ember általában figyelmen kívül hagyta a figyelmeztetéseket, és nem értette meg Reagan célzását sem. Ne gondold, hogy a Maradék, aki még mindig itt van, nem látja ezt a helyzetet. A Maradék mindkét csoportja ugyanúgy érez az Ember bolygófelszaggató tevékenységével kapcsolatban, akárcsak egy lakástulajdonos, amikor befejezi a háza szétrombolását. Valaminek történnie kell, hogy ez megálljon. A Föld változásai a pontos időben fognak megtörténni. Mivel nincs ufórepkedés és elragadtatás/megmentés jelenleg, egy jóval drámaiabb módszer fog jönni (Változás) a juhok és a kecskék különválasztására. A Szellem sokat fog tanulni ebből, és utána újrakezdi a Földön, a  többiek beavatkozása nélkül. A jövőbeli sokkal fejlettebb test/elme-tárolókba való inkarnációk a leendő Földön az ember jobb szellemi evolúcióját fogják biztosítani – ez minden, amit tudni kell.

/www.inuaki.hu/

Kategóriák: UFO

Világgazdasági Fórum: Növekvő kockázati tényező a földönkívüli élet esetleges felfedezése (magyar videóval)

Ittvannak.hu - 2013, január 28 - 13:22

Január 27-én véget ért a világ legjelentősebb és legbefolyásosabb politikai, gazdasági vezetőinek közreműködésével, immár 43. alkalommal megrendezett Világgazdasági Fórum, amelynek ezúttal is a svájci Davos városa adott otthont. A négy napos konferencia résztvevői, politikusok (köztük az amerikai, a brit, a német és az orosz államfő), mintegy ezer vállalatvezető, nemzetközi szervezetek vezetői, pénzügyi, gazdasági, műszaki szakértők, a civil szféra és a média vezető képviselői, évről évre azért ülnek össze, hogy az emberiséget leginkább fenyegető problémákra keressék a lehetséges válaszokat.

Kategóriák: UFO

Vicc: mentális betegekké válhatnak a spirituális hitű emberek brit kutatók szerint

Paranormal.hu - 2013, január 27 - 19:34
484827_543067259044721_1801003853_n.jpgA vizsgálatok szerint ezek azok az emberek, akik valamilyen spirituális nézettel foglalkoznak, azonosulnak, hajlamosabbak a szorongásos zavarok, fóbiák, étkezési- és drogproblémák, valamint a neurózis kialakulására, szemben az aeteistákkal és vallásos társaikkal. A spirituális beállítottságúak emellett nagyobb eséllyel szednek gyógyszereket is mentális zavaraikra. A tanulmány egyébként a British Journal of Psychiatry című tudományos szaklapban jelent meg.

7403, véletlenszerűen kiválasztott angol férfi és nőt kérdeztek a hitükről és mentális állapotukról. A résztvevők 35 százaléka tartotta magát vallásosnak, ami azt jelentette, hogy rendszeresen látogattak valamilyen templomot, mecsetet vagy zsinagógát. Hatból öt vallásos vallotta magát kereszténynek. A résztvevők majdnem felét (46 százalék) tették ki azok, akik sem a vallásban, sem a spiritualitásban nem hisznek saját bevallásuk szerint. A maradék 19 százalék úgy nyilatkozott, hogy nem tagja egyik vallási felekezetnek sem, de hisz a spiritualitásban.

Az utolsó csoportba tartozók között 77 százalékkal gyakoribb volt a drogfüggőség, 72 százalékkal gyakoribbak voltak a fóbiás megbetegedések, és 50 százalékkal többen voltak az általános szorongásban szenvedők, mint a másik két csoport tagjai között. A spirituális beállítottságúak ezen kívül 40 százalékkal nagyobb eséllyel részesültek gyógyszeres kezelésben, és 37 százalékkal volt nagyobb esetükben a neurotikus zavarok kialakulásának esélye.

"A vallásos háttér nélküli spirituális hit úgy tűnik, sérülékenyebbé teszi az embereket a mentális betegségekkel szemben" - olvasható a tanulmányban. "Természetesen a jelenség hátterének feltárásához további kutatásokra lesz szükség" - írta Michael King professzor, a Londoni Egyetem munkatársa.
Kategóriák: UFO

Megfagyott benne a vér, mikor ránézett a térképre

Paranormal.hu - 2013, január 27 - 19:28
69780.jpgEgy amerikai asszony a Google műholdas utcakeresőjén akarta megnézni úti célját, azonban a kedves utcák helyett, egy hatalmas, rózsaszín ufót látott meg a város fölött.

Sokkot kapott egy amerikai nő, aki a Google utcakép használata közben egy ufót pillantott meg Missouri fölött – írja a Mirror. Az asszony képet készített a különös jelenésről és közzétette az interneten.A kép azonnal bejárta a világhálót, hatalmas vitát indítva a felhasználók között. Az űrkutatással foglalkozó szakemberek még nem szólaltak meg az ügyben, az amatőr űrlénykutatókat viszont nagy lázba hozta az ismeretlen repülő tárgy képe.Egyikük így írt egy fórumon: - végre, itt a bizonyíték arra, hogy léteznek! Teljesen egyértelmű, hogy a képen egy idegen jármű látszik. Nagy nap ez a mai.


69780.jpg
Kategóriák: UFO

Az Ébredés

Rejtelyekszigete.blogger.hu - 2013, január 27 - 14:26

Ki ébreszt és mire ébreszt? Ébreszthet-e bárki bárkit bármilyen hamisságára vagy igazságára, és ha igen, az az én egyéni, belső, valódi ébredésem lesz-e? Mit jelent az ébredés, és mit jelent ébernek lenni?

Folytathatnám a kérdéseket, melyek korunk történései kapcsán ébredtek bennem. Önjelölt megváltók, tanítók, guruk, mesterek és megmondóemberek hada dolgozik mostanság azon, hogy te és én felébredjünk végre. Hogy ráébredjünk arra, hogy…és akkor itt jön minden “ébresztő” saját, egyéni, jól cizellált valóságképe, melybe szeretne beleébreszteni bennünket. Mást vártunk? A “nagy ébredést” vártuk, mely során kiderül, hogy az egész földi lét csak illúzió, csak egy mese, nem is valós, és különben is, vannak emberek, akik tudják az igazságot, nekünk már nem kell semmit sem tennünk érte, csak szépen tovább szajkózni azt a képet, amibe beleébresztenek minket.

Ami igazán elgondolkoztató az az, hogy egyre több az olyan “ébresztőember” aki úgy ígér új valóságot, hitet, eszmét, hogy közben elfeledkezik arról, hogy nem kellene új valóságot adjon neked, csupán hagyja végre hogy szokja a fényt a szemed, hogy megpillantsd azt, ami már a kezdetek óta ott vár lényed alaprétegében, az EGY-ÉNiségedben hogy végre felfedezd. Amit gyermekként még tisztán láttál, megéltél és éltél benne, és valóságát semmi és senki sem kérdőjelezhette meg. Aztán jöttek egyre másra azok az emberek, akik elmagyarázták neked, hogy a kép amit látsz, és amiben élsz az nem is valós, nem helyes, és majd ők megmutatják neked azt a képet, amit mindenkinek látnia kell.

Az előregyártott képét annak a halott valóságnak, amelyen keresztül szert tehettek minden ember belső valóságának formálására, irányítására. Amin keresztül megszabhatják, hogy mi legyen az a fix pont melyhez képest minden értelmet nyerhet az elme viszonyítási rendszerében. Mert az emberi elme már csak ilyen, szüksége van olyan merev, rögzített pontokra melyhez viszonyíthat, melyhez képest mindent értelmezhet. Jó tudni ezt, de még jobb ha te és én nem vagyunk tisztában ezzel, mert akkor könnyű elhitetni velünk, hogy ezt a pontot csak más adhatja nekünk meg. De a PONT amihez képest minden értelmet nyerhet valójában itt volt, van és lesz benned és bennem. Ez a pont Te MAGod vagy, és ez a pont egyedül csak a folyamatosan változó élő valóság megélésében oldhatja fel azt a feszültséget, mely a valóságról kialakított halott, merev kép és az Élő, folyamatosan teremtődő, változó valóság között feszül.

Az emberi elme egyszerre teremtő alakítója és része a valóságnak, egyéni és közös szinten. Folyamatosan a a múlt gondolataiból rajzolt képekben élünk és a jövőt is ebből vetítjük ki. Olyan ez, minta amikor mellettünk áll egy ember, de mi nem őt nézzük, hanem egy róla készült fényképet. Még súlyosabb, mikor már azt is elhisszük, hogy a fénykép a kizárólagos valóság, hisz az kiszámítható, változatlan, merev, nem úgy mint az állandó változásban lévő, kiszámíthatatlan, izgő-mozgó, élő, hús-vér ember. A jelen eközben kimarad a játékból, az a pont ahol találkozva a MOSTban a Valósággal, az Élővel, végre lehetőségünk nyílik a megértésre, a változásra, a cselekvésre. Ezt a ráeszmélést – a lehetőséget a lét valódi természetére való ráébredésre – utasítjuk el, mivel az emberi elme makacsul ragaszkodik azokhoz a merev pontokhoz, mely alapján felépíti a valóság illúzióját és a továbbiakban már nem kíváncsi a folyamatosan változó dinamikus, élő JELenre, a MOStra, mert az folyamatos idomulást kér az Élethez. Ily módon magát az Életet tagadjuk folyamatosan a megmerevedett nézőpontjainkkal, dogmáinkkal, eszméinkkel, hiteinkkel, nem látjuk a fától az erdőt, a fényképtől az embert.  Nem is láthatjuk meg az ÉLŐt a múlt már HALOTT, a jövő még ÉLETTELEN világába rekedt gondolataink börtönében. Az emberi elme képtelen elengedni ezeket a korlátokat mindaddig, ameddig nem képes ráeszmélni arra az egyszerű tényre, hogy a valóságról, az Életről alkotott kép soha nem lehet azonos magával az Élővel. Arról pusztán egy lenyomat lehet, mely csak részben tartalmazhat információt a teljesről, és azon belül is pusztán egy adott nézőpontból érvényesen.

Ha csak az anyagi síkban való észlelésünkre támaszkodunk, akkor a fentiek miatt folyamatosan késleltetésben vagyunk a valósághoz képest. Ez a folyamatos a fáziskésés az, ami egy állandó szakadékot, feszültséget képez az elme múltból építkező tapasztalati valóság-képzete és a folyamatosan létező, alakuló Élet valósága között. A földi létben mindig mindenre késve reagálunk, soha nem valós időben – van amikor ez a késés minimális, ezért nem tűnik jelentősnek és gyakorlatilag nem is zavaró – de a hitek, eszmék, dogmák, és az erre építkező társadalmak szintjén ez a fáziskésés az élet valóságához mérten már végzetes. Az emberi elme önmaga börtönébe záródik be amikor kikapcsol mindent ami intuitív, ami a fizikai érzékek feletti* és ami az egyedüli lehetőségünk hogy valós időben megélhessük a valóságot, az életet, a változást, a létet hogy eljuthassunk a MOSTban való létezésbe tudatilag is. A gondolataink és a gondolati rendszerek arra valók, hogy elvezessenek minket annak a felismerésére, hogy nem tagadni kell a valóságot, illúziónak bélyegezve azt, hanem megismerni annak természetét, hogy miként jön létre, miként változik és hogy miként van kölcsönhatásban a teremtő és a teremtettje. Ebben az időn túli világban minden valóság élő ami a gondolatok által életre kel, a múlt, jelen és jövő egyetlen pont nélküli pontban, EGYségben sűrűsödik be, és létezik időtlen időben. Erre a gondolatok világán túl találhat rá az Emberi Lény, amikor az elme elcsendesül, a gondolatok helyét pedig maga megfigyelő veszi át. Amikor eggyé válik a megfigyelő és a megfigyelt, és megszűnik az a fáziskésés ami a múlt és a jövő, élőtől elkülönült valóságába bezárkózott elme teremt újra és újra meg. A MOST, a JELen valójában az a pont, ahol az emberi elme kiléphet saját börtönéből, hogy találkozhasson teremtményeivel, mások teremtményeivel, a teremtett, élő, és folyamatosan változó Valósággal.

Az ÉBREDÉS, az emberi tudat valódi ébredése ezen a ponton következhet be, amikor a tudatunk kitágul a MOST, a JELen valóságának a meglátására.

Ebben az állapotban képesek leszünk az érzékeken túli látásra, eggyé válni minden létező lényegével. Az emberi tudat EGGYÉ válik önmaga forrásával, teremtményei visszatérnek önMAGába és ő is visszatér a Teremtőjébe.(* – szükségesnek tartom megjegyezni hogy valójában az anyag és a szellem EGY, pusztán a fizikai-tudati érzékelés az ami miatt képtelenek vagyunk érzékelni az egységet, a folyamatosságot, így létrejött a tudományok által definiált fizikai világ értelmezése és különvált attól amit lelki, szellemi, gyűjtőnéven érzékfeletti világnak neveztek el)

A valódi ébredés az EGY-ÉNi belső látás kezdete. Ezt senkitől nem kaphatod meg, ebbe a látásba senki nem ébreszthet bele. Impulzust, erőt, szeretetet, segítséget kaphatsz MÁS-OK-tól, de igaz ébredést, ami valóban a tied azt nem. Ha valaki azt állítja, hogy ráébreszthet a Látás művészetére, hogy megadhatja mindazt neked, akkor nyugodtan kételkedj. Egyetlen mester, guru, pap vagy próféta sem adhatja meg, Utadon a legnagyobb jóindulattal is csak értékes, szeretetteljes segítség lehet. Te kell eldöntsd, hogy szükséges-e.

Egy hatalmas pofon az Élő Valóságtól sokszor nagyobb érték az Úton a valódi EGY-ÉNi tudatra ébredésben, mint ezernyi behízelgő szó, nyájas, ezoterikus, spirituális bölcselkedés, vagy olyan ígéretek,hitek, vallások, eszmék, melyek saját utad járásának terhe alóli megváltást, feloldozást kínálnak fel.


A valódi ébredés nem arra arra ébreszt rá, amit mások mutatni akarnak neked, a valódi ébredésben ráébredsz igazi, belső ÉNedre, mely szemlélni és látni képes személyiségedet, gondolataidat, érzelmeidet, önképedet és mindazt ami rádtapadt a hitek, eszmék, dogmák, világképek másoktól kapott gönceiben. A valódi ébredésben megérted, hogy az igazságot senki nem adhatja át neked, mert az igazság ott ragyog mindenben és mindenkiben, minden látszat ellenére legmélyebb rétegünkben, melyhez ha képesek vagyunk visszajutni, ha képesek vagyunk lefejteni róla kondicionáltságunk, nevelésünk, hiteink, eszméink, dogmáink rácsait, akkor gyermeki létünk elhagyása óta talán először találkozhatunk újra vele, az EGYszerűségben. Nem kell többé senki se ráébresszen minket a valóságra, az igazságra, mert már nem a múlt halott gondolataiból táplált világunk jövőbe vetített hamis képeinek foglyaiként fogjuk élni életünket, hanem a JELen valóságában, a MOST élő valóságában leszünk Látókká.

Dobj el magadtól minden hitet, eszmét, dogmát, ha ki akarsz lépni az elme valósággal szembeni fáziskéséséből az ÉLŐ JELenbe! Engedj el minden kapaszkodót – amit az elméd saját önigazolásához keres – hogy szabad lehess, hogy életedben először megláthasd a valóságról a NAGY KÉPET, melyre MAGod belső, csalhatatlan Látása vezetett el.

Az Ébredés út az Élethez, az Éberség lét az Életben.

Szeretettel: Morgó Sapiens - Forrás:kataklizma.info

Kategóriák: UFO

Oroszország felszólította Obamát: Beszéljetek a Világnak a Földönkívüliekről, vagy mi fogunk!

ParaHIR.HU - 2013, január 27 - 09:00
UFOUSAOroszországObamaMedvegyevKategória: U.F.O.Mainstream

A Davosban a héten kezdődött Világgazdasági Fórum napirendjéről kiszivárgott hír szerint Medvegyev orosz miniszterelnök tájékoztatni fogja Obama elnököt, hogy eljött az ideje, hogy a Világ megtudja az igazságot a Földönkívüliekről, és ha az Egyesült Államok nem akar részt venni ennek bejelentésében, akkor a Kreml ezt megteszi saját maga.

A Világgazdasági Fórum egy svájci non-profit alapítvány, mely Genfben mutatkozott be mint független nemzetközi szervezet, mely elkötelezett a világ állapotának javításában azáltal, hogy üzleti, politikai, tudományos és más vezetői a társadalomnak nyíltan beleszólhassanak a helyi, és a világot érintő események alakulásába.

A fórum legismertebb találkozóhelye Davosban van, egy hegyi üdülőhelyen található Graubünden-ben, Svájc keleti Alpok régiójában. A találkozóra mintegy 2500 üzleti felsővezető, nemzetközi vezető, kiválasztott értelmiségiek és újságírók érkeznek, hogy megvitassák világunk legégetőbb problémáit, például az egészségügy és a környezetvédelem helyzetét.

Az idei fórumot Medvegyev fogja megnyitni, ahol több mint 50 állam- és kormányfő lesz jelen, köztük Angela Merkel német kancellár és David Cameron brit miniszterelnök is részt vesznek az ötnapos ülésen, mely január 23-án kezdődik.

Fontos megjegyezni az idei fórum 2013-as összefoglalójából, hogy többek közt olyan témákban várható vita és párbeszéd, mint az X tényezők a Természetben kategóriában, mely magában foglalja a "földönkívüli élet felfedezését", mely kimondja: "A bizonyíték arra, hogy máshol is létezik élet a világegyetemben, mély lélektani és hitrendszerbeli következményekkel járhat".

Ugyanitt fontos megjegyezni, hogy miután Medvegyev 2012 december 7-én befejezte Moszkvában a tévében újságíróknak adott interjúját, továbbra is reagált az újságírói kérdésekre adáson kívül, anélkül, hogy tudta volna, a kamera és a mikrofon még mindig veszi. Arra az újságírói kérdésre, hogy "az elnök megkapja a földönkívüliekről szóló titkos információkat az orosz nukleáris kódokat tartalmazó táskával együtt? "
Medvegyev a következőt válaszolta:

"A nukleáris indítókódokkal együtt az elnöknél vannak a "top secret" dossziék is. Ezekben minden benne van a bolygónkat látogató idegenekről. Ezeket a jelentéseket az a titkos ügynökség készíti, amelyik az országunkban tarózkodó földönkívüliek feletti ellenőrzést végzi. Az elnöki ciklus végén két mappát, és a nukláris indítókódokat tartalmazó kis bőröndöt megkapta az új elnök. De sokkal részletesebb információkat kaphat, ha megnézi a Men in Black című dokumentumfilmet."
- Hányan vannak?
-Erre nem válaszolhatok, mert általános pánik törne ki."

Nyugati hírforrások a Medvegyev által elhangzott sokkoló mondatokat a földönkívüliek jelenlétéről csupán viccnek állították be, ahogy a Men In Black 1997-es sci-fi vígjátékra való hivatkozást is szándékosan tették, melyben két titkos ügynök küzd az idegenekkel az Egyesült Államokban.

Medvegyev azonban nem az amerikai filmre utalt, hanem a híres orosz dokumentumfilmről, a Men In Black-ről beszélt, mely részletezi a számtalan UFO és idegen anomáliát.

Amikor a nyugati hírforrások Medvegyevet idézték, aki azt mondta "Részletesebb információkat kaphat, ha megnézi a Men in Black című jól ismert filmet" helyett a tényleges válasz így hangzott: "De sokkal részletesebb információkat kaphat, ha megnézi a Men in Black című dokumentumfilmet." melynek ugynaz a címe.

Nyilvánvaló, hogy a nyugati propaganda hírügynökségek szándékosan torzítva adták elő Medvegyev szavait, és az egyik erről szóló cikk címe is jól bizonyítja ezt : "Az orosz elnök Dimitrij Medvegyev megtörte a hallgatást az idegenekről, és a konspirátorok azonnal elvesztették az eszüket".

Ha valaki "elvesztette az eszét" a földönkívüliekkel kapcsolatban, akkor meg kell állapítani, hogy az nem Oroszország, hanem a Vatikán, amely 2009 novemberében bejelentette, hogy "készül a földönkívüli élet nyilvánosságra hozatalára".

Ugyanúgy "elvesztették az eszüket" az Egyesült Államok kormányzatának hivatalnokai is, ahogy a korábbi Pentagon tanácsadó Timothy Good, az Above Top Secret: The Worldwide U.F.O. Cover-Up ( a világszintű UFO felfedésről) című könyv szerzője, aki 2012-ben kjelentette, hogy Dwight Eisenhower korábbi elnök három alkalommal is találkozottt földönkívüliekkel, akik kinézetre északi típusúak voltak, és ahol paktumot írtak alá, hogy a Földön tartózkodásukat titokban tarják.

A legfrissebb vlagyivosztoki felfedezés, ahol egy 300 millió éves fogaslécet találtak, a tudósok , asztronauták és videómegosztók használói által terjedő megfigyelések, hogy a Holdon nagyon furcsa dolgok történnek, az Európai Űrügynökség jelentése az ezer körüli folyóról a Marson, a brit és srí-lankai tudósok által hangoztatott "kőkemény bizonyítékok az idegen életről" miután fosszilis algákat találtak meteoritban, ezek mind azt bizonyítják, hogy igazán a nyugati országok "vesztették el az eszüket", különösen az amerikai propagandisták, akik évtizedek óta próbálják eltitkolni az emberi történelem legfontosabb tényét, hogy "nem vagyunk egyedül".

Hogy Medvegyev képes lesz-e meggyőzni az Obama rezsimet, hogy mondják el végre az igazságot az UFO-król és az idegenekről, nem tudhatjuk. Amit tudunk az az, hogy vagy az Egyesült Államokkal, vagy nélküle a Kreml biztosan el fogja kezdeni a folyamatot, mely feltárja az igazságot arról, amiről jó ideje tudjuk, hogy igaz.

Forrás: Ittvannak.huindex.hurejtelyekszigete.blogger.huujvilagtudat.blogspot.hu Megosztás
Kategóriák: UFO

A Reagan tájékoztató margójára (magyar videóval)

Rejtelyekszigete.blogger.hu - 2013, január 26 - 18:55

A TÁJÉKOZTATÓ FORRÁSA

Az Reagan tájékoztató legépelt szövegét 2007. október 27-én hozta nyilvánosságra, egy önmagát Anonymus-nak nevező, állítólagos egykori kormányzati alkalmazott, aki - saját állítása szerint - az Amerikai Védelmi Hírszerző Ügynökség (US Defense Intelligence Agency – DIA) nyugalmazott tisztje. Első e-mailjében azt írja, hogy nem egyedül szivárogtatja ki a különféle titkos információkat, ebben öt társa segíti, akik közül hárman még ma is fontos beosztásokban vannak a DIA-nál, de Anonymus a szóvivőjük.

A Reagan tájékoztató leirata, csupán egy nagyon kicsi része annak a hatalmas mennyiségű információhalmaznak, amelyet már eddig is nyilvánosságra hoztak és a szivárogtatás a mai napig tart. Ezekben a további anyagokban bővebb leírás olvasható többek között az elnöki tájékoztatón elhangzott állítólagos kozmikus csereprogram részleteiről, az abban résztvevők sorsáról, a Serpo bolygó földrajzi adatairól, de újabb részletek derülnek ki belőle az ebeniek további földi látogatásairól is.

Az intelligens földönkívüli élet és az UFO-k kutatóinak nagy része egyébként, nem igazán akar állást foglalni az írás valódiságát illetően. Ennek fő oka, hogy nem tudja senki bizonyító erejű érvekkel cáfolni a benne foglaltakat, ugyanakkor kevés az olyan adat, amely megerősítené a benne elhangzottakat. A józan szemléletű kutató ezért, a konkrét hangfelvétel híján inkább kellő óvatossággal közelít a témához.

Ennek ellenére van benne olyan információ, amely már más forrásból megerősítést nyert. Hogy csak a legutóbbit említsük, az elmúlt hetekben egy korábbi amerikai ezredes, Richard French azzal állt a nyilvánosság elé, hogy Roswell mellett nem egy, hanem két űrhajó zuhant le a negyvenes évek végén, ahogy az a Reagan tájékoztatóban is olvasható.

A sok-sok kétség ellenére azonban, már több nemzetközi konferencián is téma volt tájékoztató tartalma, de érdekes módon abból nem annyira a csereprogramot, vagy az ebeniekkel való egyéb kapcsolatot emelték ki, hanem azt a kormányzati eljárást, amellyel manipulálni, befolyásolni, félretájékoztatni, összezavarni igyekeznek a közvéleményt, illetve az elnök különleges érdeklődését a földönkívüliekkel irányában.

ÉRVEK ÉS ELLENÉRVEK

A szkeptikusok leginkább a tudományos részek elnagyoltságát hozzák fel ellenérvként. Állításuk szerint a leírt különböző csillagászati, fizikai adatok és információk alapján a szöveget egy, a témát még kisiskolás szinten is alig kapizsgáló őrült UFO rajongó is készíthette, aki egy kicsit utánajárt bizonyos témáknak.

Más részről viszont vannak dolgok, amelyek történelmileg egyeznek, bár nem nagy utánajárással egy esetleges hamisító ennek is könnyen utánanézhetett. 1981 márciusának elején Reagan valóban eltöltött néhány napot Camp Davidben, ezt akkori tudósításokból tudni. Ugyanakkor a szöveg valódisága mellett szól az is, hogy azok, akik közelről ismerték Ronald Reagant, kiemelték, hogy a tájékoztatóban neki tulajdonított egyes szófordulatokat, kifejezéseket, ugyanígy használta a néhai elnök is. Szerintük a humora alapján is rá lehet ismerni, amelyet főleg azok tudhattak, akik sokat voltak a közelében. Ez viszont nem kevés ember, tekintve, hogy elnökké választása előtt hollywoodi filmsztár volt.

Természetesen nem feledkezhetünk meg a Reagan elleni merényletről sem, amely 1981. március 30-án történt, tehát mindössze három héttel az állítólagos tájékoztató után. Adja magát és sokan fel is vetik annak lehetőségét, hogy az idegenek iránt közismerten nagy érdeklődést mutató Reagan, talán nyilvánosságra akart hozni egyes titkos információkat és ebben csak így tudták megakadályozni. Többek szerint a tettes későbbi vallomása is csak merő dajkamese. Ő ugyanis utólag azt közölte, hogy élete nagy szerelme Jodie Foster, és a nem sokkal korábban bemutatott Taxisofőr című filmben látottakhoz hasonlóan, csak meg akarta őt védeni, és ezért tört az elnök életére. Érdekes adalék, hogy az elkövetőt kóros elmeállapota miatt nem ítélték el, hanem elmegyógyintézetbe zárták, ahol azóta is éldegél, de különleges privilégiumként, a zárt intézményből rendszeresen, olykor hetekre is felügyelet nélkül eltávozhat. Ez egy elnöki merénylő esetében legalábbis furcsa.

Ronald Reagan különös érdeklődése az UFO-k iránt, elnökké választása után is elkísérte. Ez talán abból fakad, hogy korábban maga is látott már azonosítatlan repülő tárgyat.

REAGAN UFO ÉSZLELÉSEI

Az egykori amerikai elnök saját állítása szerint életében kétszer is látott UFO jelenséget. Mindkettő akkor történt, amikor ő még Kalifornia 33. kormányzója volt (1967-1975).

Az első észleléskor, Reagan egy esti partira volt hivatalos, melyet William Holden, hollywoodi színész tartott, ám a házaspár nem érkezett meg az előre meghirdetett kezdési időpontra, ezért a házigazda addig nem is akart kezdeni, míg ők oda nem érnek. Utólag a jelenlevők közül ketten is, Steve Allen, komikus és Lucy Ball, színésznő is elmesélték Reagan első UFO észlelésének történetét.

A Reagan házaspár végül jó egy órás csúszással toppant csak be, és az elmondások szerint a kormányzó láthatóan rendkívül feszült volt. Egy ezt firtató kérdésre válaszolva Reagan elmesélte, hogy amint a parti úton jöttek Los Angeles felé, megláttak egy UFO-t az égbolton. Hogy jobban megfigyelhessék, félre is húzódtak és kiszálltak az autóból. Egy harmadik személy azt is tudni vélte, hogy a házaspár látta, ahogy az ismeretlen repülő tárgy leszállt a távolban.

A másik észlelése 1974-ben történt, amikor már a második kormányzói ciklusa a végéhez közeledett. A történetet az amerikai Légierő ezredese, Bill Paynter mesélte el, aki nyugállományba vonulása után a Kalifornia állam mindenkori kormányzóját szállító Cessna Citation típusú gép pilótája lett. A repülőgéppel mintegy 8000 méteres magasságban utaztak Modesto felett, amikor a későbbi elnök hirtelen arra hívta fel a pilóta, Bill Paynter figyelmét, hogy egy "nagy fény" követi őket. Reagan arra kérte a pilótát, hogy próbáljon közelebb menni hozzá, hogy jobban meg tudják nézni. A pilóta utóbb azt mondta, hogy egy ideig tőlük néhány száz méterre haladt az állandó, fehér fényű jelenség, majd hirtelen elkezdett gyorsítani, míg végül 45 fokos szögben hatalmas sebességgel elrepült az ég felé.

- Az UFO teljesen váratlanul elképesztő sebességre váltott. Ha egy repülőgépnek hirtelen "padlógázt" adsz, az akkor is csak jóval lassabban növeli a sebességét. Reagan kormányzó egyszerűen le volt nyűgözve. Én mondtam a többieknek, hogy fogalmam sincs mi lehetett az, ami ilyen hihetetlen manőverre képes. Végül nem jelentettük az UFO-t, mert azokat a pilótákat, akik hasonló észleléseket jelentenek, általában elmeorvoshoz küldik kivizsgálásra. – mondta később Bill Paynter.

REAGAN ÉS AZ ’E.T.’ BEMUTATÓ VETÍTÉSE

Sokáig anekdota volt csupán, hogy Ronald Reagan 1982-ben, az 'E.T., a földönkívüli' című film Fehér Házban rendezett elővetítése után odasúgta a rendezőnek, Steven Spielbergnek, hogy "kevesen tudják ebben a teremben, hogy amit most láttunk, az mennyire közel áll az igazsághoz."


Tavaly nyáron azonban a világhírű rendező, egy erre irányuló újságírói kérdésre a következőket válaszolta: - A Fehér Ház vetítőtermében történt. Számos prominens személyiség is részt vett a vetítésen, egyebek mellett Sandra Day O’Connor, az amerikai Legfelsőbb Bíróság újdonsült elnöke és több egykori űrhajós is. Ha jól emlékszem, még Neil Armstrong is ott volt, de ebben már nem vagyok száz százalékig biztos. A film végén felállt Reagan, szembe fordult velünk és azt mondta, "szeretném megköszönni neked, hogy elhoztad nekünk E.T.-t, nagyon élveztük." Majd alaposan végignézte a hallgatóságát és hozzátette: „És sokan vagyunk most ebben a helységben, akik tudjuk, hogy minden, amit a vásznon láttunk, az igaz.” Abban a pillanatban, ahogy ezt kimondta Reagan, mindenki hangosan nevetni kezdett, egyedül csak az elnöknek maradt komoly az arca.

REAGAN IDEGEN INVÁZIÓRÓL BESZÉL

Nemcsak az elnököt érdekelték az UFO-k, de a családjához is közel álltak a természetfeletti dolgok. Nagy visszhangja volt, amikor kiderült, hogy Nancy Reagan, az elnök felesége rendszeresen asztrológussal konzultál, a lánya pedig azt állította, éjszakánként a Fehér Házban, rendszeresen látja Abraham Lincoln szellemét.

Egy biztos, Ronald Wilson Reagan volt az első amerikai elnök, aki egy világűrből érkező esetleges földönkívüli invázió lehetőségéről nyíltan beszélt. Ráadásul nem is egyszer.

Először 1985. december 4-én, a Marylandben található Fallston Középiskolában, tartott beszédében hozott szóba egy esetleges idegen fenyegetést. Fiatal hallgatóságának a Gorbacsov szovjet főtitkárral történt genfi megbeszélését elevenítette fel: - Milyen könnyű feladatunk lenne ezeken a találkozókon, ha hirtelen egy másik világból érkező idegen faj fenyegetné az emberiséget. Nyomban elfelejtenénk a népeink közti apró különbségeket.

A következő eset 1987. február 17-én történt, szintén Genfben, amelyet később Gorbacsov maga is megerősített a Szovjet Központi Bizottságnak, a Kremlben: - Az USA elnökével történt genfi megbeszélésünk során, Reagan azt mondta, hogy egy földönkívüli invázió esetén a Szovjetunió és az Egyesült Államok egyesítené erőit és úgy venné fel a harcot a külső veszéllyel. Én nem vitattam ezt a hipotézist, bár azt hiszem korai még ezen aggódni. – mondta Gorbacsov.

Azt pedig, az alábbi, magyar feliratos videón, önök is láthatják, hallhatják, mit mondott Ronald Reagan a harmadik ilyen témájú felszólalásában, 1987. szeptember 21-én, New Yorkban, az ENSZ rendes ülésén.

Forrás: ittvannak.hu

Kategóriák: UFO

Oldalak