Rejtelyekszigete.blogger.hu

Subscribe to Rejtelyekszigete.blogger.hu hírcsatorna
Frissítve: 1 nap 8 óra

Washington Post: A hülyék hisznek az idegenekben

2013, május 26 - 23:13

A Sirius bemutatóját, valamint a Stephen Bassett csapata által szervezett öt napos, földönkívüliekről szóló ál-meghallgatást övező felhajtásnak köszönhetően, az elmúlt hetekben a nagyobb médiumok újságírói, szerkesztői ismét tollukra tűzték az UFO jelenségek témakörét. Ez egyébként nem titkolt célja is volt Steven Greernek és a Citizen Hearing on Disclosure szervezőinek, hiszen ha a világ vezető sajtóorgánumai az ügy mellé állnának, könnyedén el tudnák érni, hogy kinyíljanak a titkos akták.


Sajnos arról azonban szó sincs, hogy ezek a nagy hatalmú médiamogulok az Egyesült Államok kormányának képviselőit kezdték volna bombázni az idegenekről szóló titkos információk nyilvánosságra hozataláért, sőt egyes esetekben éppen az UFO jelenségekkel foglalkozókat vették tűz alá, ami viszont valljuk be, nem újdonság.

A CNN mindkét rendezvényről csupán egy-egy úgynevezett iReportban, vagyis a nézők által beküldött amatőr tudósításban "számolt be" a weblapján. Az NBC központi csatornája a washingtoni ál-meghallgatás első napján ugyan helyszíni tudósítást készített, de azt sikeresen kis-színes-kedves-aranyos bulvárhírré silányította, amely így már remekül illeszkedett az egyik hollywoodi álompár válásáról, valamint egy két fejjel született kakas sanyarú sorsáról szóló informatív riport közé.

Mind közül azonban az amerikai fővárosban megjelenő Washington Post fogalmazott a legsarkosabban, amelynek bloggere gyakorlatilag lehülyézte azokat, akik hinni mernek az idegenek létezésében: "Vajon miért hisznek a mai napig olyan sokan az UFOk létezésében, miközben számtalan egyértelmű dolog bizonyítja az ellenkezőjét?" - teszi fel a kérdést az írás szerzője, a National Geographic Társaság azon reprezentatív felmérésének eredményére utalva, miszerint az USA lakosságának (kb. 315 millió fő) 36 százaléka, vagyis több, mint száz millió amerikai szerint a földönkívüliek rendszeresen látogatják a bolygónkat.

Persze a kérdés koránt sem költői, és mindjárt három különböző magyarázatot is kínál erre a hatalmas számra. Az elsőt a Westminster- és a Bécsi Egyetemek közös tanulmányából olvasta ki, amely arra a megállapításra jutott, hogy az UFOk létezésében való hitet befolyásoló legfontosabb tényező az intelligencia és ezzel szoros összefüggésben bizonyos pszichiátriai rendellenességek, amelyek közül a skizofréniát külön ki is emeli. A tanulmányból egyébként az olvasható ki, hogy a tipikus UFO-hívő: férfi, liberális beállítottságú és nem hisz Istenben.

"Ha a Roswell Incidensről beszélünk, akkor én az apámnak és a nagyapámnak hiszek" - nyilatkozta nemrég Denice Marcel, az 1947-ben, a roswelli katonai bázison szolgáló idősebb Jesse Marcel unokája, amely alapján, továbbá egy Harvey Irwin nevű pszichológus szavaira hivatkozva a blogger úgy véli "az UFO-kban való hit öröklődik".

Azt azonban még a Washington Post bloggere is kénytelen belátni, hogy Amerika lakosságának közel negyven százalékát nehéz beletuszkolni a tanulatlan, hülye, liberális férfiak és leszármazottaik kategóriájába, ezért egy másik pszichológus, nevezetesen Stephen Diamond "UFO-k és a kiáltás, hogy észrevegyenek" című könyvének lapjain véli megtalálni a hiányzó néhány tízmillió embert.

Diamond ebben a tanulmányában azt írja, az embernek tudomásul kell vennie, hogy adott pillanatban mindig vannak olyan dolgok körülöttünk, amelyekre abban a pillanatban (még) nincs magyarázat. Azok viszont, akik ezt valamilyen okból képtelenek elfogadni, elkezdenek hinni egy minden tekintetben felettünk álló erőben, egy, vagy több "képzeletbeli lényben". Ilyen az istenhit, vagy ez esetben a bennünket látogató földönkívüliekben való hit. "Sokkal egyszerűbb elfogadni a világegyetemet úgy, hogy máshol is van benne értelmes élet, még ha az ellenséges is, mintha csak szó szerint egy hatalmas űr lenne az egész" - érvel a pszichológus.

A harmadik magyarázat Hollywoodot teszi felelőssé az égen megszaporodott azonosítatlan repülő objektumokért. Az UFOkban való hit megnövekedése ugyanis a blogger szerint egyenes arányban van azzal, hogy 1947 óta időről időre rengeteg ilyen témájú mozifilm készült,vagyis:"Több földönkívül is film=több UFO észlelés".

A Washington Post bloggere okfejtését végül azzal zárja, hogy a földönkívüliekben való hit"még mindig képes adni valamit, ami kiemeli az embert a szürke hétköznapokból, a gyakran látszólag teljesen értelmetlen életből, ezért ha csak néhány pillanatra is, úgy érezhetjük, hogy az univerzum tele van szépséggel, rejtéllyel és csodával."

Forrás:ittvannak.hu

Kategóriák: UFO

A tíz legmegbotránkoztatóbb szabadkőműves titok

2013, május 25 - 16:22

Írta:Száraz György

A szabadkőművesség az egyik legtitokzatoskodóbb és legellentmondásosabb, vallásos jellegű csoport a világon. A szabadkőművesek évszázadok óta léteznek – ha elfogadjuk az állításukat, akkor titokban még sokkal régebb óta. Akármi legyen is a történetük, az elméletgyártás mindig egy élvezetes időtöltés –, s ez különösen igaz a szabadkőművesek megbotránkoztatóbb titkainak az esetében.

Miközben a hagyományaikat és a tradícióikat a beavatottak egyik generációról a másikra adták tovább, megnehezítették annak kiderítését, hogy mi vált idejét múlttá és mi maradt használatban. Tekintsd ezt a tíz szabadkőműves tevékenységet ideiglenes tényeknek – nem tudjuk őket biztosan –, azonban mindig egy érdekes feladat annak fürkészése, hogy mi mehet végbe a színfalak mögött.

10. Nem fognak őszinte tanúvallomást tenni egymás ellen

A szabadkőműveseknek meg van szabva, hogy ne tanúskodjanak őszintén, amikor a másik szabadkőművest bíróság elé állítják. Elismerik, hogy ez talán hamis tanúskodás, viszont számukra sokkal nagyobb vétek nem megvédeni egy közülük valót.

9. Titkos kézfogásuk van

Jóllehet néhány tagjuk tagadja ezt kifelé, a szabadkőműveseknek legalább egy titkos kőműves kézfogásuk van. Állítólag vannak még olyan titkos mondataik is, amelyeket a szabadkőművesek csak akkor ejthetnek ki, amikor halálos veszedelem fenyegeti őket, mivel ez jelzi a többi tag számára, hogy siessenek a segítségükre. A mormon vallás megalapítójáról, Joseph Smith-ről azt mondják, hogy a halála előtti percekben kiejtette ezt a mondatot.

8. Számos titkos jelszavuk van

Ez a szabadkőművességgel kapcsolatos legismertebb tények egyike, de az általános vélekedés szerint csak egy jelszavuk van. Valójában a különféle esetekre és indokokra számos jelszavuk létezik. Mivel azt a személyt, aki a végső titkos jelszóra vonatkozó utolsó szótaggal rendelkezett, meggyilkolták, a „mor-bon-zi”-val helyettesítették ezt a szót és csak nagyon kevés ember ismerte az aktuális titkos szót. Ezt a titkos jelszót csak szertartások során használták: „tu-bal-cain” a legelterjedtebb tikos jelszó, amely minden szabadkőműves nyelvének a hegyén ott van.

7. A rítusaik része egy hurok

Bár a szabadkőművesek a beavatási ceremóniáikat gyönyörű szertartásokként írják le, részüket képezi egy hurok. Nehéz annak eldöntése, hogy ez vajon valamifajta fenyegetést jelent-e, vagy csak a csend fenntartására való felhívás, vagy egyszerűen egy köldökzsinórnak – amiként ők hívják – a szimbóluma, azonban akármelyik esetet is vesszük, eléggé szokatlan ahhoz, hogy megemlítsük.

6. A Nap megszállottjai

A szabadkőművesek úgy gondolják, hogy kelet az újjászületés szimbóluma. A Nap repüléséről énekelnek – csodálattal adóznak az égbolton megtett útjáról. A szabadkőműves páholyokat kelet-nyugati irányhoz tájolva építik fel, mivel ezáltal próbálják saját céljuknak megfelelően ellenőrzésük alá vonni a Nap erejét.

5. A szabadkőművesek kizárják az ateistákat

Elképzelhetetlen szabadkőművessé válni, ha valaki ateista. Az első előfeltétel az, hogy a potenciális jelölteknek hinniük kell valamifajta felsőbb hatalomban. Azt állítják, hogy nem foglalkoznak azzal, hogy melyikben, hanem mindenkinek a saját maga számára kell meghatározni azt. Hazudhatnak róla, de úgy tűnik, hogy a hit egy becsületbeli kérdés náluk.

Másfelől, a hagyományosan máshonnan kirekesztett csoportok – mint amilyenek a homoszexuálisok – beléphetnek a szabadkőművességbe, feltéve, hogy ugyanazt az erkölcsiséget vállalják, mint a többi csoport. A templomból még mindig ki vannak zárva a nők, viszont néhány csoport manapság módosít ezen a felálláson.

4. Azon munkálkodnak, hogy ellenőrzésük alá vonják a politikát és irányítsák a pénzügyeket a különféle országokban

A szabadkőművesség hivatalos korruptsága jól dokumentált, de gyakorta leplezett. A félmillió angol szabadkőműves aránytalanul vesz részt a bankügyekben, a politikában és a kormányzásban. Gyakran még a kórházakat és az egyetemeket is a szabadkőművesek tartják ellenőrzésük alatt.

3. A szimbólumuk szerepel az egydolláros bankjegyen

Ha egyszer már közelebbről is szemügyre vetted az USA egydolláros bankjegyét, akkor valószínűleg láttad a piramis fölötti mindent látó szemet. Ez a jelkép egy szabadkőműves szimbólum, és az alatt található szabadkőműves mottó azt jelenti, hogy „új világrend”. (megjegyzés: világok új rendje)

Többen azt mondják, hogy ennek a szabadkőműves szimbólumnak a beillesztéséről szóló döntés nem a szabadkőművesek ráhatására jött létre – Benjamin Franklin volt az egyetlen szabadkőműves a tervező bizottságban –, de ugyanakkor lenyűgöző az egybeesés.

2. Anders Breivik szabadkőműves volt

Breivik, aki a 2011-es norvégiai tömeggyilkosságért felelős, az oslói Szent Olaf Páholy tagja volt. Azon nyomban kizárták, azonban továbbra is vitákra ad okot, hogy milyen mértékben vett részt a szervezet életében.

1. A szabadkőművesek kulcsszerepet töltenek be az űrkutatásban

Néhányan azt mondják, hogy a szabadkőműveseknek világhatalmi terve van a Földön, azonban olybá tűnik, hogy néhány szabadkőműves a tekintetét a Holdra veti. Az Apolló programban részt vevő űrhajósok – ide értve Buzz Aldrin-t – önmagukról nyilatkozták, hogy szabadkőművesek. Rituáléjuk zászlaját elvitték a Holdra, majd visszahozták, és úgy tűnik, hogy Aldrin a texasi szabadkőműves páholyának a részére jogot formált a Holdra.

A szabadkőművesség eme különös és megbotránkoztató titkainak némelyike nyilvánvalóan városi legenda és fenntartásokkal kell őket fogadnunk, mindazonáltal a többiről úgy tűnik, hogy lehet igazságmagjuk. Egy dolog biztos: a szabadkőművesség semmi esetre sem egy elavult kultusz. Még mindig sok aktív taggal büszkélkedhet, akik a jelek szerint bizonyos célok érdekében munkálkodnak – még ha nem is tudunk mindannyian egyetérteni ezeket illetően.

forrás: http://listverse.com/, boldognapot.hu

Kategóriák: UFO

Egy svéd professzor szerint fémből van a Balti Anomália

2013, május 23 - 18:42

A legújabb vizsgálatok szerint jelentős részben fémet tartalmaz az a különös objektum, amelyet még 2011 nyarán fedeztek fel svéd roncskutatók a Balti-tenger fenekén. Ahogy arról mi is többször beszámoltunk, tavaly nyáron az Ocean X tagjai két héten keresztül vizsgálták a mintegy hetvenöt méter mélyen fekvő furcsa tárgyat.

Ennek során számos alkalommal lemerültek hozzá a búvárok, több helyről mintákat vettek belőle, ezen kívül sok órányi videofelvételt és több száz fotót is készítettek róla. Az így szerzett mintákat és adatokat elsőként az egyik stockholmi egyetem tudósai vették górcső alá még tavaly augusztusban, akik végül arra a megállapításra jutottak, hogy különös objektum minden bizonnyal csupán furcsa formát öltött glaciális üledék.

Csakhogy a csapat tagjai máig kitartanak amellett, hogy ennél jóval többről lehet szó, ezért amellett, hogy ebben az évben újabb merüléseket terveznek, a tavaly felhozott mintákat további szakembereknek bocsátották a rendelkezésére, az általuk végzett teszteknek pedig már meg is érkeztek az első eredményei.

Az Ocean X csoport kedden a saját honlapján jelentette be, hogy a Dr. Steve Weiner vezetésével, a Weizmann Intézeten belül működő Archeológiai Tudományok Központja által elvégzett infravörös színképelemzés szerint a tárgyból vett minta főként goethitet és limonitet tartalmaz, vagyis fémből van.

Dr. Steve Weiner véleménye szerint a Balti-tengernek azon a részén teljesen szokatlan, hogy egy hasonló struktúra efféle anyagokat tartalmazzon. A professzor úgy véli, ilyen összetevők leginkább csak a modern építésű szerkezetekben fordulnak elő, így például egyes nemrég elsüllyedt hajóroncsokban.

A közlemény szerint hamarosan bővebb információkat tesznek közzé a vizsgálatokról, miközben megérkezett a tavalyi expedíciót és az ahhoz kapcsolódó első tudományos vizsgálatokat feldolgozó egész estés dokumentumfilm végleges előzetese. A mozi már elkészült, az Ocean X tagjai egy zártkörű vetítésen már meg is nézték, hamarosan pedig több televízió is a műsorára tűzi Svédországban és Amerikában.

Forrás:ittvannak.hu

Kategóriák: UFO

A Föld mágneses mezője kelet felé tolódik

2013, május 18 - 20:43

Szerkesztő: Talán ez a legfontosabb hír, amit ZS Livingstone valaha az educate-yourself.org-ra posztolt, mivel az alábbiakban közre adott esemény mindnyájunkra hatással lesz itt a Földön. Amennyiben elegendő embernek jutna tudomására a közeledő mágneses pólusváltás és annak a következőkben kifejtett velejárói, akkor rengeteg olyan félelemtől és rettegéstől kímélnénk meg magunkat, amely ezt az eseményt kíséri.

Az illuminátus kormányzatunk és általában véve a Végzet és a Sötétség hírnökei meg fogják ragadni ezt az eseményt és „Isten Haragjának”, vagy a „Végső Idők” brit-izraeli átverésének, vagy egy közeledő, kóbor planétának, vagy talán a földönkívüli hatalmakra hárított vádnak (Blue Beam projekt) beállítva, majd pedig ürügyként fogják felhasználni arra, hogy megszilárdítsák a politikai hatalmukat Cion illuminátus sátánistái által vezetett, kizárólagos Világkormány rémálma által a mi „védelmünk” érdekében.

De mi nem fogjuk megengedni, hogy a félelemkeltők és kormányzati hazudozók megragadják ezt a felszabadító eseményt abból a célból, hogy a kontrolljukat és a rabszolgasorba döntő terveiket előmozdítsák. Az előre történő figyelmeztetés az előre való felkészülést jelenti: fizikailag, pszichológiailag és érzelmileg. Terjeszd az üzenetet. – Ken Adachi, szerkesztő

By Zuerrnnovahh-Starr Livingstone

http://educate-yourself.org/zsl/magneticfieldwobble27mar13.shtml

 

March 27, 2013

A sarki fény pillanatnyi eloszlása mutatja mega a legtisztábban, hogy az északi mágneses sark (ahová mindenhol mutatnak az iránytűk) hol található nap mint nap.

Tegnap Észak-Michiganben volt. Múlt héten Észak-Minnesotában. Ma Észak-Maine-ben. A jelenlegi északi mágneses pólus 2500 mérfölddel a földfelszín alatt található. A napi kóválygó-imbolygó rotációja a kanadai sarkvidéki szigetcsoport alatt megy végbe. Jelenleg Grönland alatt található. Holnap talán már Ellesmere-sziget alatt lesz. (Kanada legészakibb részén, Grönland szomszédságában)

Néhány cikk azt állítja, hogy az északi mágneses sark nyugatról Kelet-Szibéria felé sodródik. Állítólag a mágneses mező erővonalai az észak-alaszkai Beaufort-tengeren (Jeges-tenger 476 ezer km² kiterjedésű része) emelkednek ki a Föld középpontjából. A sarki fény pillanatnyi tojásdad eloszlása a megjósolható északi-sarki fényt ezer mérfölddel keletebbre mutatja.

Ez a hatalmas elmozdulása semmi olyat nem okoz, ami destabilizálhatná a Föld forgását, vagy amely a földkéreg elcsúszásához vezetne és világszerte óriási földrengéseket váltana ki. A sarki fény mágneses és elektromos energiái elképesztően nagyok, azonban csupán egy elenyésző része származik a Föld forgásából. A Föld mágneses mezője kb. fél Gauss (0,5 gauss) és Van Allen sugárzási övezet pozíciójában játszik fontos szerepet, amelyben az alacsonyabban fekvő csillagászati övezetek helyezkednek el.

(A Van Allen-öv a Föld feletti, elektromosan töltött részecskéket tartalmazó, tóruszokra hasonlító dupla réteg.) Amikor a Föld mágneses mezője össze fog záródni a nem túl távoli jövőben, a sugárzási övek össze fognak omlani. Ez nem fog katasztrófákat előidézni a Földön, mivel a besűrűsödött éter nagy része az elmúlt néhány évben már elillant és azok számára, akik a „sötét anyagot” megalkották, el is fogyott.

A Föld mágneses mezőjének rövid időn belül befellegzik és átbillen a déli mágneses mező az Északi-sark közelébe. A folytonossági megszakítás alatt a sarki fényt minden szélességi fokon látni lehet majd napnyugta után és napfelkelte előtt. A Föld légköre kissé kiterjed és a gravitáció is kis mértékben növekedni fog. Sok műhold lefelé haladó spirális pályára áll. A Nemzetközi Űrállomásnak extra üzemanyagra lesz szüksége ahhoz, hogy a pályáján maradjon. A földkörüli pályán keringő műholdak kiperdülnek a pályájukról. Ez a tévéközvetítésre is hatással lesz.

Ezen eseményeket már jó előre megtervezték. Maga a Földanya olyan egyenletesen fogja a változásokat kivitelezni, amennyire csak lehetséges. Már régóta meg akar szabadulni a parazitáktól. Le fogja magáról rázni a bolhákat. Az emberiségnek előnye fog ebből származni, minthogy az emberiség fölé helyezett hipnotikus rabszolgaság eltöröltetik. Férfi és nő képes lesz befolyásolás nélkül igazgatni életének folyását.

 

Zuerrnnovahh-Starr Livingstone

forrás: http://educate-yourself.org/zsl/index.shtml, boldognapot.hu - Száraz György

Kategóriák: UFO

WikiLeaks kontra szcientológia

2013, május 16 - 18:13

Lejegyezte és szerkesztette: Galactus - Írta: Daniel Domscheit-Berg

Néhány szó a szerzőről: Julian Assange 2006-ban kezdte meg a Wikileaks  fejlesztését. 2007-ben csatlakozott hozzá Daniel Domscheit-Berg, aki két és fél éven át volt Assange legközelebbi munkatársa, majd kiszállt a WL csapatából, és úgy döntött leleplezi a világ legveszélyesebb weboldalának titkait!

Az alábbi részlet Daniel Domscheit-Berg:Wikileaks a leleplezés című könyvéből származik.

A Julius Bär-iratok kiszivárogtatását követően hamarosan beérkeztek hozzánk az első szcientológiával kapcsolatos dokumentumok.

Magunk sem tudtuk, honnan származnak. Ugyanakkor nem lehetett puszta véletlen, hogy szinte ezzel egy időben felbukkant a chaten egy sor anonymousos figura is.

Ők az internetes aktivisták egy olyan nemzetközi csoportja, amelyik hadat üzent a szcientológiának. Az elnevezés onnan ered, hogy a saját identitásukat felfedni nem kívánó felhasználók a fórumokon és képmegosztó oldalakon az "anonymous" címkét kapják. Az Anonymous tagjait a Guy Fawkes-maszkról lehet megismerni, amit a V for Vendetta című képregényből vettek át.

Guy Fawkes egy felkelő volt, aki 1605-ben levegőbe akarta repíteni az angol Parlamentet, és az ő arcképét használta álarcként a V for Vendetta főszereplője. Az Anonymous-tagok is ezt a maszkot használják, így jelennek meg YouTube-videókon és tiltakozó akcióikon. A merev mosolyú, hegyes bajszú-szakállú férfimaszk valóban elég ijesztő.

Az Anonymous a weboldalán a szcientológiai egyházzal szemben érzett félelmével magyarázza ezt:

"Úgy tűnhet, mintha megpróbálnánk félelmet kelteni, de nem ez a szándékunk. A szcientológusok szervezete viszont üldözi mindazon normális állampolgárokat, akik tiltakoznak kétes tevékenységeik ellen. Az üldözés alatt azt értjük, hogy kémkednek utánuk és zaklatják őket. Csak azért kémkednek valaki után, mert nem osztja a világnézetüket. Mi csak védekezni akarunk a megfélelmlítés és zaklatás ellen, amelyet néhányunknak már el kellett szenvednie.

A szcientológiai szervezet őrületesen gazdag, hihetetlen jogászcsapattal rendelkezik és hírhedt a gyanús jogi ügyleteiről. Ezért viselünk maszkot."


Videóikat és üzeneteiket az Anonymous-tagok a maszk mellett az alábbi mottóval is megjelölik:

"Knowledge is free. We are Anonymous. We are Legion. We do not forgive. We do not forget. Expect us!" /"A tudás szabad. Névtelenek vagyunk. Sokan vagyunk. Nem bocsátunk meg semmit. Nem felejtünk semmit. Készüljetek fel ránk!"/

A szcientológusok nagy hatalmú ellenfelek voltak. A szekta már sok embert elhallgattatott, aki be akart számolni a nyilvánosság előtt a tevékenységükről. Főleg azokat az egykori tagjaikat fenyegetik perrel, zaklatják és félemlítik meg, akik szakítottak a szcientológiával, és most másokat próbálnak óva inteni a szekta módszereitől.

A bennfentes ismeretekkel rendelkezők nálunk lehetőséget kaptak, hogy nyilvánosságra hozzák az információikat, és mégsem fenyegette őket az a veszély, hogy a Szcientológia Egyház beperli őket.

Elsőként a szekta belső kézikönyveit hoztuk nyilvánosságra. Majd egyre több dokumentum landolt a postafiókunkban. Miután a "bankrendszert" legyőztük, jöhetett egy "szektarendszer".

Korábban soha sem foglalkoztam a szcientológiával, és ahogy kezdtem jobban megismerni, egyre inkább megdöbbentem.

Szcientológusként az embernek egyfajta szamárlétrát kell megmásznia, bizonyos szinteket ("level") kell teljesítenie azzal a céllal, hogy elérje a tiszta ("clear") állapotot, ugyanis csak így teljesítheti ki a mindenkiben meglévő "thetán", a szellemi lény képességeit.

A thetánok különös teremtmények. Állítólag a 76 bolygóból álló univerzumunk évmillókkal ezelőtt túlnépesedéssel küzdött. Az intergalaktikus hadurak egyike, Xenu azzal a megbízással kelt át a galaxisokon, hogy megmentse a világot. A bibliai Noé ellenpárjaként Xenu az univerzum lakóinak salakját gyűjtötte össze, főleg bűnözőket és más gyanús alakokat, aztán itt, a Földön megölette ezeket a lényeket, és vulkánokba zárta, például Hawaiin, amelyeknek hidrogénbombákkal berobbantotta a száját.


Ugye tudnak követni?

Azóta élnek a Földön a thetánok, a meggyilkoltak szellemei. Ezek testet keresve ráakaszkodtak a primitív emberre, és így alakot ölthettek. Ha a ma emberének valamilyen problémája van, azért tehát ezek a thetánok a felelősek, amelyek még mindig a lelkünk mélyén lakoznak - állítja a szcientológia.

Az egyház segítséget nyújt az embereknek, hogy lerázzák magukról a belső thetánokat. L. Ron Hubbard, a szcientológia alapítóatyja azt vallotta magáról, hogy több százmillió éves, és megfigyelőként beutazza a világmindenséget - mindennek alátámasztására közzé is tettük az ötvenes évekbeli fellépésein készült hangfelvételeket.

Mivel ennyi ostobaságot feltehetően még a szcientológia legnaivabb új tagjainak se lehet rögtön az elején beadni, ezt az információt csak egy bizonyos szint elérését követően osztják meg a tagokkal. A megfelelő szint elérése előtt a szektatagok egy pillantást sem vethetnek az "Iratok" ezen részébe, mivel még nincsenek felkészülve rá. Például csak az ötödik szint elérése után tudhatják meg, hogy a világot földönkívüliek népesítik be.

L. Ron Hubbard

A kézikönyvek nemcsak titkosak, hanem mindenekelőtt nagyon drágák. Ahhoz például, hogy a földönkívüliek létezéséről értesüljünk, körülbelül egy családi ház árát kell a Szcientológia Egyháznak adományoznunk!

El lehet tehát képzelni, hogy az oldalunkon nyilvánossá tett könyvek milyen értéket képviselnek!

Ha valaki nem halad elég gyorsan a thetánok leküzdésével, azt "rehabilitálni" kell. Ez azt jelenti, hogy ha nincs szerencséje, akkor bekerülhet az úgynevezett "Rehabilitation Force Project"-be (RFP). Ez valami olyasmi, mint egy átnevelőprogram.

A Szcientológia Egyház egy luxustengerjáró hajókból álló flottával is rendelkezik. A szekta tengeri tagozatának neve Sea Organisation, röviden "Sea Org". Aki ezeken a hajókon nem teljesít megfelelően, az RFP-ben végzi.

Ez a nekünk eljuttatott dokumentumok szerint mindenféle abszurd büntetőintézkedéssel jár: például az illetőnek egy egész testet befedő, fekete gumiruhát kell viselnie, és elszigetelik a legénység többi tagjától. Csak akkor ehet, ha már mindenik más befejezte, és csak azt, amit a többiek meghagytak. Nem sétálhat normális sebességgel, mindig futnia kell.

A hajón neki kell kiürítenie a vizeletgyűjtőt vagy az egyéb aljamunkákat elvégeznie, amelyekkel a többiek megbízzák. Csak ha már végzett a büntetőfeladatokkal, akkor szentelheti magát ismét tulajdonképpeni feladatának, az iratok tanulmányozásának.

A fiatal Lisa McPherson 1995-ben a Szcientológia Egyház "védőszárnyai alatt" vesztette életét. Ez az eset váltotta ki az első felháborodáshullámot a médiában a szcientológiával szemben. Mindaddig a szekta nem volt különösebben ismert.

[IMG]

McPherson halálának körülményei mind a mai napig nem teljesen tisztázottak. Mindössze annyit tudunk, hogy a harminchat éves nőt egy kisebb autóbalesetet követően idegösszeroppanással kórházba szállították. Innen két szcientológus elvitte, azt állították, hogy papírokkal tudják bizonyítani, ők felelősek McPherson gondozásáért.

Az egyik rehabilitációs intézetükben a nőt úgynevezett "Introspection Rundown" kezelésnek vetették alá. Mi voltunk az elsők, akik bemutattuk a nyilvánosság előtt ennek a szcientológiai eljárásnak a konkrét menetét. Ilyen esetekben senkinek nem szabad beszélnie az érintettel. Az elszigeteltség révén meg kell tanulnia kiszabadítani önmagát helyzetéből. annak számára azonban, aki valamilyen pszichikai betegségben szenved, az izoláció végzetesnek bizonyulhat.

Lisa McPherson pszichikai betegségben szenvedett. A bírósági szakvélemény azt is megállapította, hogy nem kapott elég folyadékot. A súlyos vízhiány és az ágyban fekvés végül trombózist okozott, amit nem vettek észre vagy nem megfelelően kezeltek, így végül tüdőembóliában hunyt el. Lisa "Rundown"-ja tehát halálosan végződött. A rémes állapotú holttestet 1995. december 5.-én adták át a szcientológusok egy floridai kórháznak.

Az ügy következtében segítségnyújtás elmulasztása és engedély nélküli orvosi tevékenység miatt kezdtek nyomozást a szcientológusok ellen. 2000 nyarán azonban a bíróság - bizonyítékok hiányában - megszüntette a büntetőeljárást. 2004-ben egy újabb eljárás során a hozzátartozók kártérítés kifizetésében egyeztek meg az Egyház képviselőivel, de annak pontos összegét nem közölték a nyilvánossággal.

Az általunk közölt dokumentumok többek között azért is voltak nagyon értékesek, mert tartalmazták a "Rundown" eljárás pontos leírását. A WikiLeaksen ezenkívül számos video- és hangfelvételt is közzétettünk. Átfogó listát közöltünk továbbá olyan vállalatokról és társaságokról, amelyeknek köze volt a szcientológiai hálózathoz.

Az Anonymous tagjai segítettek az anyagok strukturálásában, válogatásában és számos hasznos információval láttak el minket.

Engem személy szerint rettenetesen izgatott a szcientológia alapítójának tekintett L. Ron Hubbard körüli kultusz. A régi felvételek tanúsága szerint az egykori sci-fi író az egyetemeken tartott beszédeiben azt magyarázta hallgatóinak, hogy ő több százmillió éves, és bolygóról bolygóra utazik az univerzumban, hogy mindenütt a jót kutassa.

Kezdetben az emberek nevettek. A felvételek vége felé azonban az a benyomásom támadt, hogy már-már baráti viszony alakult ki az auditóriumban Hubbard és a publikum között. Különleges tehetséggel rendelkezett. Lenyűgöző előadó volt, tudott magán nevetni, és az embereknek teljes komolysággal tálalta fel a legelképesztőbb történeteket is.

Juliannel gyakran viccelődtünk akkoriban, hogy milyen jó lenne, ha mi is alapítanánk egy vallást. Megoldást nyújtott volna sok problémánkra. Ha például túl kevesen olvasták volna az általunk fontosnak tartott dokumentumokat, csak kiküldtünk volna egy csapat jehovistát. Becsöngettek volna az ajtókon, és felolvastak volna az anyagainkból:

"Lássuk csak! Ismeri ezt a fejezetet? A helyi vízellátásról szól - milliós nagyságrendű korrupció!"

Egy vallásos kultusz sok mindent egyszerűbbé tett volna az életünkben. A Szcientológia Egyház munkatársai általában rendkívül motiváltak voltak, hajmeresztő munka- és életkörülményeik dacára. Rengeteg áldozatot követeltek tőlük, ha pedig elfogyott a pénz, következett a ház, az értéktárgyaik, biztosításaik. Ha valaki máshogy kívánt hozzájárulni a közösség életéhez, az munkát vállalhatott a szcientológusok cégeinél, amiért mindössze rendszeres zsebpénzt és némi szabadságot kapott.

Mostanában gyakran töprengek azon, nem változott-e a WikiLeaks is egyfajta vallásos szektává az utolsó hónapok során. Vagy legalábbis egy olyan rendszerré, amelyben teljesen lehetetlenné vált bármiféle belső kritika megfogalmazása. Ha valami nem sikerült, annak külső okai kellett hogy legyenek. A guru érinthetetlen volt, szavai megkérdőjelezhetetlenek.

A veszély kívülről leselkedett ránk. Ez erősítette a belső összetartást. Ha valaki túl sok dolgot kritizált, megbüntették: a kommunikációs lehetőségei megvonásával fenyegették meg vagy felhívták a figyelmet a lehetséges következményekre. Minden közreműködőnek csak annyit volt szabad tudnia, amennyire az aktuális feladat elvégzéséhez szüksége volt.

Annyit mindenesetre elmondhatok: Julian a szcientológia dokumentumainak tanulmányozása közben kiválóan megérthette, hogyan működik egy "kultusz".

Kategóriák: UFO

Rejtélyes repülő tárgy Quincy felett

2013, május 16 - 09:11

Az Egyesült Államokban található Massachusetts-beli Quincy városka lakói közül egyre többen vélekednek így arról a alacsonyan és lassan repülő szokatlan szerkezetről, amely a beszámolók szerint április utolsó napjaitól kezdve szinte minden éjjel megjelenik a település nyugati része felett. A különös repülő tárgy sötétedéstől pirkadatig látható, de kizárólag derül égbolt esetén.

Az üggyel kapcsolatban a CBS televízió helyi stábját is megkeresték a szemtanúk, ezért az újságírók megpróbáltak utánajárni a furcsa észleléssorozatnak. Mindenekelőtt felkeresték a légi közlekedés felügyeletéért felelős Légügyi Hatóságot (FAA), ahol meglepő módon a riporter kérdésére csupán annyit közöltek, tudnak a repülésekről, de ennél többet nem mondhatnak.

Jim Peters, a Légügyi Hatóság szóvivője, minden kérdést elhárított és mindössze annyit volt hajlandó elmondani hogy "ezúttal nagyon óvatosnak kell lennünk." A CBS ugyanakkor egy közelebbről meg nem nevezett forrásra hivatkozva úgy tudja, nem drónról van szó, a gépben pilóta ül.

Brian Palmucci, a helyi képviselőtestület egyik tagja az utóbbi napokban szintén több telefonhívást kapott a választókörzetéből az eset miatt, ezért hivatalos úton fordult a Légügyi Hatósághoz, ám ezúttal ő is falba ütközött: "Konkrétan rákérdeztem, hogy mondhatom azt a választóimnak, hogy rendőrségi ügyről van szó? Mire azt felelte az illető: "Nem mondhatok önnek semmit." Ekkor azt kérdeztem tőle, legalább annyit mondhatok az embereknek, hogy nem kell félni tőle? Mire így felelt: "Nem válaszolhatok."

A tévések felkeresték a városka polgármesterét is, akinek ugyanúgy nem hajlandók semmilyen információt adni a hatóság emberei. Tom Koch-nak nagyon nem tetszik ez a szokatlan eljárás:"Ugyanolyan idegesek vagyunk, mint az emberek, mert nekünk sincs semmi fogalmunk arról, hogy mi folyik a fejünk felett."

Az újságírók megkeresték az FBI illetékeseit is, akik rövid közleményükben csupán azt írják: "az FBI nem kommentál légügyi tevékenységeket."

Forrás:ittvannak.hu, WBZ News

Kategóriák: UFO

Egy valódi szuperhős emberfeletti képességekkel

2013, május 15 - 10:45

Mi másnak tarthatnánk azt a modern szamurájt, aki a felé lőtt golyót reptében kettévágja a kardjával?

Nem csalás, nem filmtrükk, meg lehet nézni a videót: Iszao Macsii valóban a levegőben vágja ketté a golyót. Na jó, nem kalasnyikovval lőttek rá egy éles sorozatot, hanem légpisztollyal műanyag golyót. De akkor is: a borsószemnyi golyó több mint 320 kilométeres sebességgel repül.

A közönséges halandó még csak nem is látja, nem hogy kardélre hányja. A felvételt készítő filmes azt mondja, ő akkor sem tudná eltalálni az apró golyót, ha az asztalon heverne előtte…

Ahhoz is erősen lassított felvételt kell néznünk, hogy értékelni tudjuk a japán férfi csodálatos képességét. A szeme és a kardot mozgató keze összmunkája olyan gyors és pontos, mint senki másé a Földön, mutatványával ki is érdemelte, hogy bekerüljön a Guinness Rekordok Könyvébe.

Iszao Macsii jelenleg egy szamuráj iskolát vezet.

Forrás:gepnarancs.hu

Kategóriák: UFO

Megszólalt az ember, aki tengerben ufókat javító földönkívülieket látott

2013, május 14 - 22:31

Nyolcvanhárom éves koráig tartotta titokban az amerikai légierő volt ufó-leleplező szakértője, hogy valójában ő is hisz a földönkívüliekben, amióta a saját szemével látta őket az ötvenes években – írja a Huffington Post. Richard French, az amerikai légierő nyugdíjazott alezredese az ötvenes években a Blue Book projektben dolgozott, az volt a feladata, hogy ufókkal kapcsolatos bejelentéseket vizsgáljon ki, megpróbálva bebizonyítani, hogy tévesek vagy félrevezetőek.


French csak most szedte össze a bátorságát, hogy bevallja, az egyik bejelentés kivizsgálása közben maga is látta a földönkívülieket, de hivatalos jelentésében inkább elkente az ügyet. A nyugdíjas tiszt elmondta: amikor 1952-ben elindult Újfundlanba, hogy kivizsgálja a bejelentést, sejtelme sem volt róla, hogy a saját szemével is láthatja majd a tiszta tengervízen át, ahogy a földönkívüliek javítják a tengerben felszín alatt lebegő köralakú űrhajóikat.

Az űrhajók átmérője 5 és fél méter volt, és körülbelül egy méter magasak voltak – mesélte megkönnyebbülten French. Az eset pár méterre történt a partról, szerinte legalább százan látták rajta kívül, köztük több helyi rendőr. Az űrhajóban levő lények körülbelül 60-90 centisek voltak és szürkék, hosszú kerük volt és két-három ujjuk. A fejük búbja szélesebb volt, mint az állkapcsuk, a szemük pedig ferde volt, pupillát nem látott bennük.

Hirtelen az egyik jármű kirepült a vízből, French elmondása szerint körülbelül 4-5000 km/órás sebességgel, majd 20 perc múlva visszatért a helyszínre. Ezután a két járművet mintha szerelgették volna egy darabig, majd együtt elrepültek, ismét nagyon nagy gyorsulással kirepülve a tengerből.

A legnagyobb érdekesség, hogy French ekkor a légierő ufóleleplező projektjében dolgozott, így nem mert előállni azzal, hogy ő is saját szemével látta a földönkívülieket. „A jelentésemben kitalációkat írtam le, arról, hogy nem ufókat láttam, hanem valamilyen felismerhetetlen járművet. Elkentem a valóságot, mert az volt a dolgom, hogy leleplezzem a bejelentést, eszerint is jártam el.″ French egyébként az Új-Mexikóban lezuhant ufóról is meglepő kijelentést tett: szerinte nem egy, hanem két földönkívülit lőtt le a hadsereg Roswellben 1947-ben.

Forrás:Huffington Post, index.hu

Kategóriák: UFO

Látványos "tűzijáték a pincében", avagy csendben lezajlott a washingtoni ál-közmeghallgatás

2013, május 14 - 10:35

Kétség sem férhet hozzá, a szervezők, amit lehetett, megtettek azért, hogy meggyőzzék az illetékeseket: értelmes idegen civilizációk képviselői titokban már évtizedek óta kapcsolatban állnak az Egyesült Államokkal. Stephen Bassett és csapata az UFO jelenségek kutatásának szinte összes "nagyágyúját elsütötte" az amerikai Kongresszus egykori tagjai előtt, akik a már ismert és sokszor hallott esetek mellett, vadonatúj információkat is hallhattak.

A május első hetében szervezett ál-meghallgatáson összesen 39 szemtanú vallott a 6 egykori kongresszusi képviselőből álló meghallgató-bizottság előtt, akik az UFO-hetet követően valamennyien elmondták, szó szerint le voltak nyűgözve, hogy a szervezők - eddig példa nélküli módon - ennyi hiteles és szavahihető kormányzati és katonai szemtanút képesek voltak egy helyen és egy időben felvonultatni.

Mások mellett egykori honvédelmi miniszter, az amerikai Légierő tíz magas rangú tisztje, a brit Védelmi Minisztérium UFO jelenségeket vizsgáló hivatalos főosztályának vezetője, perui, uruguay-i katonai pilóták és egy kínai professzor, a kínai UFO kutatás alapító-vezetője (vele hamarosan külön is foglalkozunk) is elmondta, milyen közvetlen, vagy közvetett információk vannak a birtokában az földönkívüliek létezésére vonatkozóan.

Az öt napos rendezvény egyik legnagyobb visszhangot kiváltott vallomása az a videóról bejátszott tizenhét perces interjúrészlet volt, amelyben egy korábbi CIA alkalmazott arról beszél, hogy az ötvenes évek végén Eisenhower elnök megbízásából elutazott az 51-es Körzetbe, ahol a saját szemével látta az ott őrzött idegen űrhajókat és annak egyik utasát. A láthatóan nagyon rossz egészségi állapotban lévő és a neve elhallgatását kérő hetvenhét éves férfivel készült beszélgetés azóta az internet segítségével az egész világot bejárta.

A szemtanúkkal szemben, az asztal másik oldalán fél tucat egykori politikus foglalt helyet, akiknek egykori Kongresszusi képviselőként semmi más dolga nem volt, mint végighallgatni az összes szemtanú vallomását, ha pedig valamit nem értenek, közbekérdezni. Pontosan úgy, ahogy egy valódi Kongresszusi meghallgatáson is történik.

- Nem a nézeteik, vagy a témához való hozzáállásuk alapján válogattuk ki a hat egykori kongresszusi képviselőt. Egyiküktől sem kérdeztük meg, hogy mi a véleményük az UFO jelenségekről, mielőtt mellettük döntöttünk volna. Az egyetlen kritérium az volt, hogy egykori szenátorok legyenek, akik azon a héten ráérnek hétfőtől péntekig Washingtonban tartózkodni - fogalmazott Stephen Bassett.

A rendezvény zárónapján néhány mondatban valamennyien összefoglalták, mennyiben változott meg a véleményük az UFO jelenségekről az öt napos ál-meghallgatást követően. Akadt, aki az UFO jelenség létezését már kész fenntartások nélkül elfogadni, de annak földönkívüli eredetét megkérdőjelezi, ugyanakkor volt köztük olyan is, akit teljes mértékben meggyőztek a szemtanúk és ma már egészen biztos abban, hogy az amerikai kormány titkolja az idegenek létezését.

A rendezvény kritikusai ugyanakkor azzal érvelnek, hogy a képviselőknek a 20.000 dolláros gázsi (kb. 4 millió Ft.) fejében csupán annyi dolguk volt, hogy végigüljék az öt napot, amiért nem nagy dolog ködösen, vagy akár a szervezőknek tetszően is fogalmazni, hiszen visszavonult politikusokként nem igazán van veszítenivalójuk. Basset szerint ugyanakkor, ezzel együtt is egyszerűbb lett volna, ha fogják a pénzt, majd a végén elmondják, hogy ez az egész csak zavart emberek értelmetlen fixaideája, amelynek semmi alapja sincs. Ehelyett - ahogy az alábbi magyar feliratos videón is látszik - valamennyiüket komolyan elgondolkodtatták az elhangzott tanúvallomások és ki többé, ki pedig kevésbé, de mostanra mindannyian máshogy látják a kérdést, mint korábban.

Ennek ellenére a világ vezető médiaügynökségei által - Stephen Bassett szerint a működésükre komoly befolyással bíró gazdaságpolitikai elit nyomására - szándékosan emelt hallgatás falát megint nem sikerült áttörni, így az egész rendezvény olyan lett, mint egy szemkápráztató tűzijáték, amelyet egy zárt helységben mindenkitől elzárva tartottak.

- Úgy tűnik, a befolyásos lobbiknak - egyelőre - nem érdekük a földönkívüliek (itt)létének beismerése, vagy inkább azt majd ők fogják eldönteni, hogy ennek mikor és milyen formában jön el az ideje - fogalmazott a rendezvényt követően Stephen Bassett, aki főszervezőként ettől függetlenül összességében elégedett volt az öt napos rendezvénnyel.

Forrás:ittvannak.hu

Kategóriák: UFO

A szabadkőművesség irányítja a világot?

2013, május 11 - 17:19

Szerző:Száraz György

Ez a kérdés azután fogalmazódhat meg igazán az emberben, hogy mélyen elmerül a szabadkőművesség, avagy a „szakma” rejtelmeiben, s a dolgok végére akar járni. A szakma múltjából és jelenéből ugyan következtethetnénk a jövőre, de ezúttal maradjunk a tényeknél, s támaszkodjunk olyan forrásokra, amelyek nyilvánosak és azokból vonjunk le néhány logikus következtetést.


A világot irányító szabadkőművesség gondolatát az támasztja alá, hogy az elmúlt közel 300 évben számos szellemóriás, politikai vezéregyéniség, miniszterelnök, alelnök, képviselő, uralkodó, király, herceg, zeneszerző, író, költő, felfedező, orvos, asztronauta, olykor vallásalapító és az életünk csaknem minden területére szignifikáns hatással bíró személy jelentette ki magáról, hogy szabadkőműves. Következésképpen botorság volna e tényt nem figyelembe venni.

Kikre gondolok? Az Internet világában nem nehéz utánakeresni a magyar és a nemzetközi szabadkőművesség emblematikus és kevésbé ismert – de ettől még korántsem mellékes – szereplőinek. A világunkat irányító és többé-kevésbé befolyásoló figurák közül kiemelnék néhányat:

Királyi vér csörgedezik az ereikben, egyszersmind szabadkőművesek:

Ő királyi fensége Kenti Mihály herceg, illetve Ő királyi fensége Eduárd kenti herceg– mindketten ma is élő nagymesterek

Fülöp herceget, Erzsébet királynő férjét, 1952. december 5-én avatták be a londoni 2612-es számú Haditengerészeti Szabadkőműves Páholyba.

Úgy vélem, hogy a következő történelmet formáló urakat nem kell külön bemutatnom: Albert Pike, Vladimir Lenin, Sir Winston Churchill, Henry Kissinger, Helmut Kohl, Hugo Chavez, Tony Blair, James Cameron…

Más kategóriába esik, de jelentősnek tartom Joseph Smith nevének említését, aki a Mormon Egyház megalapítója – róla majd egyszer külön cikkben is értekezem. A mormon szertartások, jelek és jelképek, építészeti megoldások, díszítések jelentős része, illetve a mormon ruházat, eskü, stb. roppant hasonlóságot mutat a szabadkőművesekével. Véletlen volna csupán? Nem hiszem. A konkrét válasz pedig, ami ezt alátámasztja: Joseph Smith-t 1842-ben avatták be a szabadkőműves rítusokba. Rajta kívül pedig sok mormon vezető is szabadkőműves volt.

Vegyünk a kultúra és a műveltség területéről is néhány kiragadott, mégis eklatáns példát:

Goethe német költőfejedelem, Voltaire (Francois-Marie Arouet), Jacques-Louis David festő (1792-ben a Konvent tagja), Mark Chagall, Kipling (Dzsungel könyvének írója), Oscar Wilde, Jonathan Swift (Gulliver utazásainak a szerzője), Sir Arthur Conan Doyle (Sherlock Holmes legendás alakjának kimunkálója)…

Wolfgang Amadeus Mozartnak 1784-ben volt beavatása, Franz Haydennek 1785-ben, de említhetném George Gershwint, Louis Armstrong nevét, vagy Stan párját, Pan-t (Oliver Hardy-t) is.

Az építészek közül Alexandre Gustav Eiffel (többek között az Eiffel-torony, a budapesti Nyugati-pu. és az amerikai Szabadság-szobor belső szerkezetének megtervezése fűződik a nevéhez), merthogy Frédéric-Auguste Bartholdi mesterműve a Szabadság-szobor (1894), amelyet állítólag szabadkőműves szertartással avattak fel; de érdemes megjegyezni, hogy New York városnak készített egy Lafayette-szobrot is.

Giuseppe Garibaldi neve ismerősen csenghet, mégsem köztudott róla, hogy 33-as fokozatú szabadkőműves volt. Simon Bolivar szabadságharcos volt: Venezuela, Kolumbia, Panama, Ecuador, Peru, Bolívia régióiban nagy tisztelet övezi a nevét.

A feltalálók közül James Watt (gőzgép fejlesztés), valamint Edward Jenner (himlőoltás feltalálója) és Alexander Fleming (penicillin) is szabadkőművesek voltak.

„Buzz” Aldrin pedig 1969. július 20-án vajon miért vitte magával az Apolló 11-n a szabadkőműves skót rítus zászlaját?

A fenti, kiragadott példák csupán azt jelzik, hogy a sorsunkat irányító személyek finom módszerekkel – szimbólumokkal és rejtett vagy éppenséggel egyáltalán nem leplezett motívumokkal és alkotásokkal – becsempészték életünkbe a szabadkőműves eszméket és tartalmakat. Mert kétségünk nem lehet afelől, hogy aki felesküdött szabadkőműves, azt a személyt kötelezi egyrészt a titoktartás, másrészt az eszmeiség. Én ez utóbbival szeretnék foglalkozni.

A szakma eszmeisége nem teljesen egységes. Ennek oka többrétű. Egyrészt rengeteg irányzatra szakadt az elmúlt 300 évben, amelyek egy részéről úgy vélem, hogy nem volt szándékos, hanem nézetkülönbségek osztották meg őket. Így nagyon eltérő irányzatokat találunk szabadkőműves névvel felruházva.

Másrészt a szabadkőművesség egy része felhígult és sokféle érdek keveredett, elegyedett el benne.

Az imént említett szempontokon felül azonban létezik egy olyan feltevésem, mely szerint éppen a szakma szervezeti felépítése, vagyis a hierarchia biztosítja a szabadkőművesség külső mázát és fenntartott látszatát. Ennek a kifelé mutatott arcnak a jellemzői közé tartozik a testvériség, a lojalitás, a jótékonykodás, a tagok szabadsága, az emberszeretet…

A másik arca ugyanennek az, hogy a szervezet úgy épül fel, hogy az alsóbb szintek ténylegesen nem látnak bele a felsőbb szintek lapjaiba – máskülönben a kinevezéseknek, a sajátos feladatköröknek, a titkos rituáléknak, mágikus-metafizikai magyarázatoknak és en bloc a titokzatosságnak mi értelme volna?

Jól hangzó válaszok persze erre a kérdésre is léteznek, azonban a szigorú eskü oly módon kötelezi a tagokat a „mindenekfelett álló társaságra”, hogy a legtöbb tagnak a rejtett célokról fogalmuk sincs.

Nem is feltétlenül „méltók” a magasabb rendű titkokra, illetve egy életre vetítve a legtöbb tag csak az első három fokozatot éri el. Így őszintén tud tiltakozni az ellen a rágalom ellen, hogy a világfeletti hatalomért folytat évszázadok óta harcot a szabadkőművesség, vagy hogy vádaskodások és rosszindulatú pletykák kereszttüzébe kerül újra meg újra a testvériség, amikor a háttérhatalmi összeesküvések gyanújának árnyéka vetül rájuk.

Eközben a szabadkőműves piramis magasabb fokozatain helyet foglalók és a hierarchikus piramis csúcsán trónolók élvezik a helyzetüket, nyugodtan hátradőlhetnek, mert olyan pártfogók, szabadkőműves esküvel kötelezett személyek garantálják a szándékaik megvalósításának sikerét, mint amilyenek az amerikai elnökök és jó pár más miniszterelnök, valamint alelnökök, államtitkárok, legfelsőbb bírósági elnökei, tábornokok, uralkodók, igazgatók, kormányzók, szenátorok, kongresszusi képviselők, iparmágnások, bankvezérek, a magán pénzhatalom legbefolyásosabb családjai, rendőrök, ügyészek, vizsgálóbírók, hogy az egyes diktatúrák kulcsfiguráit vagy az alvilági és a vallási összefonódásaikat ne is említsem.

Ezek után már nem megalapozatlan az a feltételezés, miszerint a szabadkőművesség a lágyabb és a keményebb eszközök sokaságával befolyásolhatja a világ sorsának alakítását. A világszerte élő szabadkőművesek száma eléri a 6 milliót, a páholyok becsült száma 100 ezerre tehető. Az összefonódások pedig kibogozhatatlanok a különféle fedőszervezetek, a kirakatszervezetek (alapítványok, egyesületek, egyletek stb.) és a kvázi szabadkőműves tömörülések között.

Jómagam a maszonériát az egyik legerősebb, világi befolyással bíró szerveződésnek tartom, amely a történelem színpadára viszi a háttérerők színdarabjait.

Forrás:boldognapot.hu

Kategóriák: UFO

A kormányok kihasználják az új szuper kémszoftver adta lehetőségeket

2013, május 8 - 12:10

Az idők egyik fontos és aggasztó jele, hogy az embereket már nem is nagyon izgatja, hogy minden lépésüket megfigyelik és rögzítik. Minden üzenetet elolvashatnak, a különböző műholdak segítségével lehallgatják telefonbeszélgetéseinket és minden bankkártyával fizetett vásárlás is rögzítésre kerül. Az adatbázisok és modern keresőszoftverek segítségével meg tudják állapítani, hogy éppen hol vagyunk és bizonyos mértékig azt is, hogy mit csinálunk vagy mik a preferenciáink. A Világkormány hivatalosan még nincs hatalmon, de Nagytestvér már most is figyel, és egyre szorosabbra húzza a hurkot a világ körül. (Joseph Candel)

Egy nemrég megjelent jelentés kétséget kizáróan bizonyítja, hogy a világ kormányai egy kifinomult kémszoftver segítségével kémkednek saját állampolgáraik után.

A Citizen Lab, a Toronto Egyetem digitális kutatólaboratóriumának jelentése részletesen leírja, hogy a bűnözök nyomon követésére ajánlott szoftvert disszidensek és emberjogi aktivisták megfigyelésére használják.

A „Szigorúan bizalmas: a digitális kémkedés üzleti kihasználása” címmel kiadott jelentés a FinSpy nevű kémszoftverre összpontosít, aminek segítségével valósidőben megfigyelhetők a webmail hálózatok és közösségi oldalak és képes titkosított adatok és kommunikációk gyűjtésére is, a célszemélyek tudta nélkül.

2011 decemberében a WikiLeaks elkezdte közzétenni a FinFisher brosúrákat és videókat, amik arról adtak hírt, hogy a szoftver lehetővé teszi a kormányok számára a kiválasztott célcsoportok vagy célszemélyek megfigyelését, mégpedig olyanokét, akik „rendszeresen változtatják tartózkodási helyüket, titkosított vagy anonim kommunikációs csatornának használnak és külföldön élnek.”

Egy másik említésre méltó dolog a FinSpy szoftverrel kapcsolatban, ahogy azt Jean Marc Manach az OMNI-tól megjegyzi, hogy képes átvenni az irányítást bármilyen ismert operációs rendszer felett, anélkül, hogy a vezető 40 Antivirus rendszer észlelni tudná.

A jelentés hatására a Firefox böngésző készítője, a Mozilla jogsértés megszüntetésére felszólító meghagyást adott be a FinFisher anyavállalatához, a Gamma International-hoz, mert szerinte a FinSpy „azt a látszatot kelti az emberekben, hogy a Mozilla Firefox-ról van szó.”

A Hosni Mubarak egyiptomi vezető bukása körüli időben az egyiptomi titkosszolgálat irodáit átfésülő disszidensek megtalálták a Gamma-val egy bizonyos szoftver öthónapos üzemeltetésére szóló 380.000 dolláros szerződést.

A Citiezen Lab jelentés azt is leírja, hogyan használták a szoftvert az aktivisták és disszidensek megfigyelésére Bahrain-ben.

Az alábbi térképen látható az a 36 ország [Nézzenek oda kit látunk!], amelyekről kiderült, hogy otthont adnak a FinFisher Command and Control szervereinek, amelyekhez a kártevő program csatlakozik, hogy begyűjtse az adatcsomagokat.

A FinFisher a kémszoftver mobil változatát is kínálja ügyfeleinek, hogy a hatóságok a mobiltelefonokon áthaladó adatokban és kommunikációkban is kutakodhassanak, akkor is, ha azok titkosítottak.

Éppen két héttel a jelentés megjelenése előtt, Eric Schmidt, a Google elnök-vezérigazgatója a Wall Street Journalnak nyilatkozva azt mondta, hogy „a digitális forradalom gyakran figyelmen kívül hagyott sötét oldala” olyan technológiákat használ, amelyek „hihetetlenül sok mindenre képes eszközöket kínálnak a diktátorok számára az ellenállás elnyomására.”

Minden, amire egy rezsimnek szüksége lehet egy elnyomó, digitális rendőrállam létrehozásához, beleértve az állampolgárok valósidejű megfigyeléséhez és az adathalászathoz szükséges szoftvereket is, már kereskedelmi forgalomban van,”mondta Schmidt.

A Citizen Lab jelentésből kiderül, hogy a kormányok keményen kihasználják ezt a helyzetet.

A kutatók összegzésül megállapítják, hogy az ilyen, egyre nagyobb képességekkel rendelkező megfigyelőeszközök „komoly kihatással vannak nemcsak a disszidensekre és aktivistákra, de állampolgárságtól függetlenül mindannyiunkra nézve,” amennyiben azt feltételezzük, hogy egyelőre jogunkban áll biztonságossá tenni saját kommunikációnkat.

Forrás: Businessinsider.com, idők jelei

Kategóriák: UFO

Héraklion elveszett városa felfedi titkait

2013, május 6 - 13:38

Évszázadokon át azt gondolták, csak legenda az ősi Heraklion városa, amit Homérosz is említ eposzaiban. A Thonisként is ismert várost csak jóval később találták meg a tenger alatt.
Régészek most a tenger mélyén talált épületeket, szobrokat, eszközöket vizsgálják és ma már kerek képük lett arról, hogyan éltek az ókorban a város lakói. A város központi szerepet játszott a görög városok és Egyiptom közötti kereskedelemben.


Legalább 64 hajót találtak, amelyek agyagból készült edényeket szállítottak. Aranypénzeket és bronzból készült súlyokat is találtak a hajókon, bizonyítva, hogy erős volt a kereskedelem. Egy hatalmas, majdnem öt méter magas szobrot is találtak, emellett több száz apróbb szobrot hoztak a felszínre.

Damian Robinson, az Oxford Egyetem professzora szerint csodálatosan megőrződött a város a tenger mélyén, folyamatosan új területeket kutatnak át, egyre többet megtudva a valaha itt élőkről.

Heraklion az egyik legfontosabb kereskedelmi központ volt a maga idejében, fontos városa volt a késői egyiptomi birodalomnak, ez jelentette az összeköttetést Egyiptom és a görög városállamok között. Jelentős vámot szedtek a hajóktól, az egészet egy központi templomból irányították.

A kutatók még keresik a választ arra, hogy miért süllyedt el a város, de valószínűleg a tengerszint emelkedése állhat a háttérben. Az évszázadok alatt a város emléke lehalványodott, csak ókori szöveges emlékekből következtettek létezésére. Végül egy francia régész, Franck Goddio találta meg a várost, amikor egy 18. században elsüllyedt hajó után kutatott.

Forrás: index

Kategóriák: UFO

A parlagfű védelmében - azaz mit is tud ez a csodás növény, és mit tudnak a gyógyszerek

2013, május 6 - 09:54

 

A parlagfű latin neve: Ambrosia artemisifolia, a hármaslevelű parlagfűé pedig: Ambrosia trifida. Azt mondják rájuk, hogy gaz, pedig ez nem igaz.

Gaz, csak az emberek között van, mert van rendes ember, meg gazember. Növények között nincsen gaz, csak haszonnövény és gyomnövény. A parlagfű nem gyomnövény, mint ahogy az ürömfélék családjába tartozó többi növény sem az. Az ürömfélék hasznos növények, gyógyításra és ételek, italok készítésére használják őket. Például a likőrök, borok közül nagyon finom az ürmösbor, vagy a likőr. Az egyéb hasznosságot illetően csak később adok magyarázatot.

Még 1973-ban, amikor először találkoztam  személyesen Lajos Atyával, a lazarista missziós pappal Adonyban, úgy tudtam, hogy a parlagfű haszontalan gyomnövény. Szerencsére nem voltam rá allergiás, de más pollenekre sem. Különös véletlen folyamán ismerkedtünk meg. Dunaújvárosban voltam közlekedési rendőr és Adonyban ellenőriztem a forgalmat,  a kivilágítatlan kerékpárosokat. Esti szürkület volt már és láttam, hogy egy idős úr kerékpárja hiányosan van felszerelve, mert nem volt hátsó világítása. Lajos Atya volt az, de nem büntettem meg, hanem csak figyelmeztettem, mert halkan és tisztelettudóan beszélt velem, aki akár az unokája is lehettem volna. Sokáig beszélgettünk, mert a szerénysége mögött egy nagy tudású, intelligens embert ismertem meg, s még a tréfa sem állt tőle távol, amikor azt mondta, hogy a Jóisten vigyáz rá, még akkor is, ha nem jó a világítás a kerékpárján.

Lajos Atyával, a magyar újkori természetgyógyászat úttörőjével a megismerkedésünk után többször is találkoztam - kerestem a vele való találkozási lehetőségeket! -, mert a végtelen egyszerűsége és a hatalmas tudása lenyűgözött. Addig is sokat tudtam a természet törvényeiről, mert reál beállítottságú is vagyok, s akkor már mérnök voltam, meg az anyai nagyapám, Vincze Ágoston, állandóan járta velem a Heves megyei kis faluban, Fedémesen az erdőket, mezőket és szedtük a gyógynövényeket, meg a gombákat. Apai nagyapám Weixl János pedig egész életét az előszállási (Fejér Megye) állatorvos, Dr. Eglesz Mihály mellett töltötte, mint felcser. Mindkettőjüktől sokat hallottam a természet erejéről, szépségéről, az állatok öngyógyító tevékenységeiről, a növények gyógyító és tápláló hatásairól. Olyan bölcsen beszéltek ezekről a dolgokról, hogy azok felkeltették a figyelmemet és haláluk után is egyre többet olvastam, tanultam ezekről a természetes dolgokról, erdő, mező növényeiről és állatairól.

Lajos Atya is megerősített abban, hogy a természet törvényei Isten törvényei, és azok változatlanok, örök törvények. Azt mondta, hogy a közlekedési törvényeket át lehet hágni büntetlenül, ha nincs rendőr a közelben, és akkor megúszta a felelősségre vonást, de ha valaki a természet törvényeit hágja át, akkor az saját magát bünteti meg!!! A természet úgy működött évmilliókkal ezelőtt, ahogy ma működik, és úgy fog működni évmilliók múlva is. Bölcsen mondta, hogy semmi új nincs a Nap alatt, mert amit ma felfedeznek, az már régóta létezik, csak az ember most ért el oda, hogy megismerjen olyan dolgokat, tényeket, amelyet eddig eszközök, vagy tudás híján nem ismert fel, vagy meg.

Beszélgetéseink során szóba került a parlagfű is, mint allergén növény. Lajos Atya védelmébe vette, és elmondta róla, hogy régi gyógynövény könyvek leírják több gyógyító tulajdonságát, de meg is lehet enni, mert nagyon sok vitamint tartalmaznak a levelei és a virága, meg a pollenje is. Ezért szeretik legelni az állatok is. Elmondta, hogy a múlt századelőn az előkelő szalonokban az ambrózia illat volt az úri, és az előkelő illat. Ez pedig a parlagfű, az ambrosia artemisifolia illata volt. Aromaolaját aroma mécsesekben hevítették, de lehetett kapni  a szárított, összesodrott leveleiből készített füstölőt is.

Tőle tudtam meg azt is, hogy amikor a spanyolok és a portugálok felfedezték és kisajátították az Új Világot, azaz az Amerikai földrészt, akkor keresztényi szellemben kiirtották az őslakosokat (inkák, aztékok, toltékok, stb). Amikor az angolok is vérszemet kaptak, hogy nekik is kell az új világból, ők sem kímélték az őslakos indiánokat, és kíméletlenül öldösték azokat, szintén a keresztényi szellemiségre hivatkozva. A franciák is erős nemzetté váltak és látták, hogy lemaradnak az Új Világ elosztásánál, ezért ők is részt követeltek Amerikából, de nekik már csak néhány Közép-amerikai rész és Kanada jutott, de Kanadát megosztották egymás között az angolokkal. Az angolokkal ellentétben a franciák nem öldösték ok nélkül az őslakosokat, ezért azok hálából egy csomó titkukat megosztották velük.

Ilyen titok volt a parlagfű titka is.

A parlagfű egy ősi, nagyon intelligens növény, sok tekintetben az embernél is intelligensebb. A parlagfűnek az a természetben a feladata, hogy megóvja a földet a kiszáradástól!! Ahol parlagon van egy földdarab, ott elszaporodik, hogy megóvja az adott föld területét. Ahogy megóvta, azután átadja a helyét más növényeknek, amelyek az így megóvott talajon már képesek voltak megmaradni és szaporodni. Olyan ez, mintha valaki nyerne a lottón 1 milliárdot és neki csak 100 millió kellene, és a maradék 900 milliót elosztaná a rászorulók között. A valamennyi parlagfű képes erre az önzetlen cselekedetre, s vajon hány ember lenne képes erre? Ezért irtja a balga ember és irtatja sok balga hatóság kül- és belhonban egyaránt? Ők ugyanis nem lennének képesek ilyen nemes cselekedetekre!

A búzára, a búzából készült ételekre a lakosság 90 %-a, a szarvasmarha tejére és az ilyen tejjel készült tejtermékekre a lakosság 80 %-a allergiás és mégsem irtják ki sem a teheneket, sem a búzát a földeken. Ezt az érzékenységet nem allergiának hívják, hanem glutén- és laktóz érzékenységnek!  Ugye mekkora csúsztatás! Nagyon sokan allergiásak a pollenekre (ürömfű, repce, paréj, libatop, stb), s nemcsak a parlagfű pollenjeire, s mégis a parlagfű van kikiáltva fő ellenségnek! Legalább annyi ember allergiás az állati szőrökre, különösen a kutya- és macskaszőrökre és ezen állatok ürülékeire, mint a parlagfű pollenjeire, s mégsem irtatják ki hatóságilag sem a kutyákat, sem a macskákat, pedig más tekintetben, csak Budapesten az utcai megszáradt kutyagumik szállóporától évente 3-4 kisgyermek meg is vakul!

10 évvel ezelőtt két kisbusznyi allergiás gyermek lett kirándultatva Dobogókőre. A gyermekek allergiás betegek voltak, s Dobogókőn a parlagfűben játszottak, pedig akkor volt a virágzása, és senki sem prüszkölt, senki sem váladékozott tőle! Sokan szedtek csokorba parlagfüvet, hogy otthon büszkélkedjenek vele, hogy már nem allergiásak a parlagfűre. Ahogy a buszok beértek a Flórián tér közelébe, szegény gyermekek elkezdtek prüszkölni, köhögni. Vajon miért? Azért mert az autók kipufogó gázai lemarták a pollenek védőburkát, amely védőburok alatt a polleneknek a bogáncsra hasonlító kis karmai vannak. Ezek a kis karmocskák irritálták a légutak nyálkahártyáit. Addig, amíg ép volt a védőburok, addig nem allergizáltak!!! Akkor most ki a hibás, a parlagfű, amelynek a pollenje védőburokkal van ellátva, hogy ne sértse meg a légutak nyálkahártyáit, vagy a a kipufogó gázok, amelyek lebontják (lemarják) a védőburkot? Nem az autókat kellene inkább irtani, vagy a városokból kitiltani? Vajon miért erőltetik még a kőolajszármazékokból nyert hajtóanyagokkal üzemelő motorok gyártását, üzemeltetését, amikor van, vannak sokkal környezetkímélőbb, környezettisztább üzemanyagok, hajtóanyagok is? A válasz: a gyógyszeriparnak óriási üzlet az orvostudomány által gyógyíthatatlannak kikiáltott allergiás betegségek gyógyszeres kezelése!!!!!!!!! Ma már a lakosság 30 %-a allergiás, vagy asztmás, s ők biztos gyógyszerfogyasztók! Mellesleg a légutak nyálkahártyáit a tej- és tejtermékek teszik védtelenné a magas kazein tartalmukkal (300-szor több a kazein a tehéntejben, mint az emberi tejben, s a kazeint az asztalosipar ragasztásra használja!!)! A tejet nem fogyasztók nem allergiásak a pollenekre, s így a parlagfű pollenjeire sem!!

Tagja vagyok a Palocsa Egyesületnek. Ezzel az egyesülettel még a múlt évezred utolsó éveiben Alcsútdobozon (Fejér Megye), egy több hektáros területet hagytunk parlagon, szándékosan, hogy mi lesz ezzel a földdarabbal a természet törvényei szerint. Első évben teljes területét beterítette a parlagfű (hogy honnan tudta meg, hogy ott van egy üres földdarab?). A második évben már a parlagfű több, mint 50 %-ban visszaszorult és átadta a helyét más növénykultúráknak (megjelent a lóhere, a gyermekláncfű, az útilapu (bojtorján), a lósóska, fehér üröm, máriatövis, paréj, libatop, stb). A következő évben már 20 % alá esett vissza a parlagfű aránya az adott területen, pedig senki sem irtotta!! Öt év elteltével pedig mindössze az eredeti terület 1-2 %-án volt csak parlagfű!! Nem kell tehát irtani, visszafogja az önmagát is a szaporodásban, ha nincs megműveletlen terület, mert neki az a teremtéstől rendelt feladata, hogy megóvja a termőföldet a kiszáradástól, s teszi a "dolgát"!

Az a tény, hogy az orvostudomány gyógyítani nem tud, csak kezelni, régóta ismert. "Medicus curat, natura sanat." Csak a beteg tudja saját magát meggyógyítani. Az orvos csak kezel (kúrál), a (saját) természet gyógyít. Hippokratész és Galénusz óta semmi sem változott. De a gyógyszeripartól sem várhatjuk el egészségünket. Az is egy iparág - méghozzá jövedelmezőbb, mint a hadiipar -, amely a gyógyszerek eladásából él. Ha a gyógyszerek meggyógyítanának, nem csak szimptómákat szüntetnének meg vagy enyhítenének, rövidesen minden beteg egészséges lenne, és senki nem venne többé gyógyszert. Mindenki előtt világos, hogy egészséges nép egyidejűleg "halott gyógyszeripart" jelentene.

Ehhez nézzünk meg néhány idézetet.

  • "Az orvostudomány (beleértve a gyógyszeripart) közvetlenül a szívinfarktus és a rák után az emberiség legveszélyesebb kórokozója lett. Egy átlag német ma kb. ötször annyi gyógyszert fogyaszt, mint közvetlenül a második világháború előtt. Vajon ettől legalább ötször olyan egészséges is? Természetesen nem. Ellenkezőleg: a német lakosság átlaga ma sokkal gyakrabban beteg, mint azelőtt. Hirtelenül így lett egy olyan iparágból, amely azért keletkezett, hogy betegségeket gyógyítson, új betegségek kiindulópontja." (Kurt Blüchel: Weisse Magier, Fischer Verlag, 1976)

Az emberi szervezet tökéletes. Még az önmaga iránt tanúsított barbár magatartás ellenére is az esetek többségében legalább 30-40 évig betegeskedés nélkül él. Az ember korábban nem érzett fájdalmakat, de egyszer csak számos betegség támadja meg. Azonnal a kórházhoz fordul segítségért, az orvos pedig, amikor felteszi neki a kérdést, honnan erednek ezek a kórok, azt feleli neki: "Mit akar Ön, hiszen ezek a korral járó betegségek." Szemüveget rendelnek a betegnek, eltávolítják salakanyagokkal, kövekkel, baktériumokkal telített szerveit, kioperálják daganatait, stb. Az okok pedig, amelyek ehhez az állapothoz vezettek, senkit nem érdekelnek, beleértve magát a beteget is. Az emberek kifejlesztették a vegyi alapú gyógyszereket. A szervezetet azonban nem lehet becsapni. A szervezetnek csakis természetes eredetű gyógyszerekre van szüksége. Mi pedig tulajdonképpen egy tömegpusztító élelmiszer- és gyógyszeripari korszak feltételei között élünk.

Azt hiszem, az emberek többsége józan ésszel gondolkodva egyetért azzal, hogy nem az a járható út, hogy kiirtunk mindent körülöttünk, ami virágzik, pollent termel, mindent, ami élő. Az sem megoldás, hogy az allergiások szervezetét teletömjük kemikáliákkal, gyógyszerekkel, mert így olyan mellékhatások alakulhatnak ki, amelyek súlyosabb betegségeket idézhetnek elő, mint maga az alapbetegség.

Abból kell kiindulni, hogy miért van ma annyi beteg, így pollenallergia is. 60-80 évvel ezelőtt kevesebb ember volt és több pollent termelő növény, tehát egy emberre fajlagosan több pollen jutott, mint napjainkban, és mégsem volt ennyi allergiás, asztmás beteg. A virágporok nem veszedelmesek, hanem hasznosak (az egyik legértékesebb táplálékunk). Van, aki a lisztre érzékeny, és mégsem mondjuk, hogy veszedelmes a liszt. Korábban tisztább volt a környezetünk és az emberek is egészségesebben táplálkoztak, többet mozogtak, türelmesebbek voltak egymáshoz, nem zúdult rájuk annyi stressz, annyi elektroszmog, mint napjainkban.

A táplálkozás is nagyon sokat jelent az immunrendszer erősítése szempontjából. A mai átlagember sietve, kapkodva eszik, akár otthon van, akár úgynevezett gyorsétkezdékben. Nem rágja meg jól az ételt, emellett egyoldalúan táplálkozik, az élelmiszeripar által gyártott különféle tartósítószereket, ízfokozókat, állományjavítókat, mesterséges színezékeket, "természet azonos" aromákat, emulgeáló-szereket, stb. tartalmazó, agyon sütött-főzött, hőkezelt ételeket fogyasztja. Az ipari élelmiszerekben levő különböző vegyszerek annyira feldúsulnak az ilyen táplálékokat fogyasztó emberekben, hogy a szervezetük immunrendszerét teljesen leköti az ezen anyagok elleni küzdelem, s ha ilyenkor virágzik egy parlagfű, egy fűzfa, egy ürömféle, akkor annak az egyébként hasznos pollenjei már teljesen megzavarják a szervezetet (autoimmun reakciók).

De nemcsak az ipari élelmiszer-előállítás során mérgeződik az étel, hanem a megtermelés során is, mivel többnyire ez is iparilag történik. Például az állatok, hogy minél előbb vágásérettek legyenek, különböző kémiai anabolitikus szereket kapnak, hogy minél előbb meglegyen - mozgás nélkül - az izomtömegük. Az ember az ilyen szereket a hússal együtt elfogyasztja, ezek a szerek egy idő után feldúsulnak, kummulálódnak a szervezetben, ami aztán mérgezi a szervezetet, gyengíti az immunrendszert. Régen az állatok izomzata a mozgástól (legelő, rét) alakult ki, nem tartalmazott ilyen szereket. Az állatok tápláléka sem tartalmazott annyi káros anyagot, mint napjainkban. Az iparszerűen tartott állatok, hogy ne kapjanak el egymástól különböző állatbetegségeket (száj- és körömfájás, tüdővész, takonykór, streptococcus, fakultatíve patogén baktériumok stb.), állandóan, - tápba keverten - különböző gyógyszereket, antibiotikumokat kapnak, melyeknek maradványai szintén belekerülnek a húst fogyasztó ember szervezetébe. Ma már antibiotikumért nem a patikába kell menni, hozzájutunk a hús- és a tejboltok termékeiből is.

Az állatok táplálékának egy részét a közutak, szennyező ipari üzemek közvetlen közelében termelik meg. Az árokparti széna még alomnak sem alkalmas, nemhogy tápláléknak. Benne van a kipufogógázok szennyeződése, az úton elrobogó járművek gumipora, fékbetét pora, kuplungbetét pora, stb. Az elektromos vezetékekkel körülvett nagyüzemi csirkék és pulykák mindegyike leukémiás! Beteg állatokat etetnek a húsevőkkel! Ez is bioterrorizmus!

A közutaktól számítottan 50-80 méteren belül termelt növények annyi koncentrált mérget tartalmaznak, hogy ha el is keverednek a többi, távolabb termelt növénnyel, akkor is mérgezik az állatok szervezetét, így a húsát, tejét, tojását is. Az ember közvetlenül is fogyaszt ilyen módon termelt élelmiszereket, amelyek szintén az immunrendszert gyengítik. A megoldás az lenne, ha minden út mellett kb. 50 méter széles, minden gyár, légszennyező üzem mellett kb. 100 méter széles erdősávot telepítenének, ami felfogná a gépjárművek, gyárak által kibocsátott mérgeket és tisztítaná a levegőt. Be kellene indítani egy olyan mozgalmat, hogy "Erdősávot az utak, a gyárak mellé!", a parlagfű irtása helyett.

A közönséges diesel motorok kipufogógázának koromszemcséit kiszűri az orrunk csillószőrzete. A legújabb "korszerű" HDI, TDI diesel motorok üzemanyagát olyan finomszemcsékké porlasztják szét, hogy azt már nem szűri ki a csillószőrzetünk, hanem belekerül a tüdőnkbe, ott lerakódik, megbetegíti azt. A különböző mesterséges illatanyagok (dezodorok, öblítők, WC szagtalanítók, légfrissítők, stb.) is feldúsulhatnak, de enélkül is kiválthatnak allergiás reakciókat. Hasonló hatást vált ki a molyirtó naftalin is.

A természetes életmód, a természetes ételek, a "kóser" dolgok adják meg a lehetőséget a túlélésre. Ha megszegünk egy törvényt úgy, hogy nem tudjuk, hogy amit tettünk az törvénysértő, megbüntetnek, ugyanis van egy szabály, miszerint a törvények nem ismerete nem mentesít a felelősségre vonás alól.A természet törvényeinek nem ismerése sem mentesít a felelősségre vonás alól. A felelősségre vonás betegség formájában jelentkezik! A "kóser" étel vércsoport szerint fogyasztva védi az emberek egészségét és szaporodóképességét!

Nemcsak a hús- és húskészítmények, valamint a tej- és tejtermékek fogyasztását kell kerülnie az allergiás, asztmás betegnek, hanem az egyéb gyorsan bomló fehérjefélék -gomba, tojás, stb.- fogyasztását is. Ez még a biohúsra is vonatkozik. A hullamérgek az állat leölése után azonnal megjelennek az állat szervezetében. (Nem véletlenül hívják a vegetáriánusok - én is az vagyok már 16. éve- a húslevest hullateának vagy dögteának!) A gombák esetében is hamar keletkeznek olyan fehérje méreganyagok (toxinok), amelyek akár halálosak is lehetnek. S hogy a hús ne büdösödjön, szebb színe legyen, iparilag salétrommal és egyéb olyan szerekkel kezelik, amelyek szintén mérgezést okoznak. Az utóbbi idők döghús-botrányairól, pestises, madárinfluenzás, prionos húsairól már nem is szólok, mert ezek önmagukért beszélnek!

Mi természetgyógyászok holisztikus szemlélettel gyógyítunk, a test, a lélek, a szellem vizsgálatával és figyelembevételével, tehát nemcsak tüneti síkon kezelünk. Lelki dolgaink, lelki jelenségeink kivetülnek a fizikai-testi síkra is. A test a lélek temploma és a lélek megbetegítheti és meg is gyógyíthatja a testet.

Az emberiség legnagyobb megtartó ereje a szeretet, ami annyit jelent, hogy elfogadom a másikat, a másságot, azaz szeretem. A szeretettel gyógyítani lehet magunkat is, mást is. Magunkat is szeretni kell. El kell fogadtatni magunkat a világgal. Örülni kell annak, hogy egyáltalán vagyunk, élünk. Sajnos a civilizálódás, az urbanizáció távolabb sodorta egymástól az embereket, a szeretet helyett a harag, a gyűlölködés, az irigység, a közömbösség dominál. Minél kevésbé tudja valaki elfogadni a másikat, tudata alatt az énje is válogat, hogy kit szeret, kit nem. Erősen válogatnak az emberek azok közül, akiket szeretni lehetne. Akiket nem szeretnek, azokra allergiásak, mérgesek. Tüsszögéssel, köhögéssel fejezik ki, ha valakit vagy valamit nem tudnak elfogadni, szeretni. Persze ezt nem szemtől szembe nyilvánítják ki, ahhoz nem elég bátrak (főnökök, rokonok). Az el nem fogadott dolgok, helyzetek, személyek helyébe alacsonyabb tudati síkú dolgokat helyeznek, amelyek nem tudnak visszavágni, ilyen például a virágpor, a kutya-, macskaszőr, a szőnyegpor, a poratka, ásványi anyagok, gázok, gőzök, stb. Ezek az emberek tudat alatt védekeznek a szeretet ellen, mert nem bírják elviselni annak terhét, mivel akkor nekik is viszontszeretniük kellene. Allergiások másokra és mindenre. (Javasolom elolvasásra Don Miguel Ruiz: A toltékok ősi bölcsessége c. sorozatának könyveit.

Sokan vágynak a szeretetre, ezért tartanak kutyát. A kutyába bele lehet rúgni, meg lehet szidni, akkor is szereti a gazdáját. A gazda, ha ugyanazt tenné a társával, nem kapna szeretetet tőle. Az emberek nem tudnak úgy szeretni, hogy "Szeretlek! Mi közöd hozzá!", hanem várják a viszont szeretetet, feltételeket szabnak, elvárásaik vannak, stb.

Minél inkább szeretettel közelítünk élő és élettelen környezetünk felé, ez a szeretet visszasugárzódik, visszatükröződik felénk, meggyógyulunk. Ha mosolygunk valakire, legtöbbször mosolyt is kapunk vissza! A mosoly nem kerül pénzbe! A homo sapiens nem arra teremtetett, hogy ölje egymást. Ha mi öljük a természetet, az is öl bennünket. Nem igaz, hogy nem előzhető meg az allergia, az asztma és nem gyógyítható meg teljesen a beteg. Nem a természetet kell kiirtani, hanem nekünk kell visszaidomulnunk a természethez. Az evolúciós folyamatban az ember szervezete évezredek alatt alakult ki és mindig harmóniában volt a természettel. Az utóbbi 50 évben annyira eltávolodtunk a természettől, hogy ilyen gyorsan nem tud az emberi szervezet reagálni a változásokra, s diszharmónia alakul ki, megbetegszik. Ahhoz, hogy ez ne történjen meg, az embernek megvan a tudása, megvannak az eszközei, csak nem használja egyiket sem, vagy nem úgy használja, ahogy kellene. A természet körforgásában minden növénynek, állatnak megvan a szerepe. Ha ezt a körforgást megbolygatjuk, ennek előre be nem látható következményei lehetnek, felbomlik az ökológiai, biológiai egyensúly. Nem a parlagfüvet, nem a libatopot, nem a fűzfát, nem a lisztet adó búzát, stb. kell kiirtani, hanem helyes életmóddal, helyes táplálkozással kell erősíteni az immunrendszerünket, kerülni kell a káros geopatogén zónákat (vízér, Hartmann-háló), és akkor az sem árt meg, ha virágporfelhőben járunk.

Hazánkban úgy akarnak védekezni az allergia ellen az illetékesek és mindenféle egyletek, hogy a parlagfű irtására szólítanak fel. A parlagfüvet csak vegyszerekkel tudnák véglegesen kiirtani, ha egyáltalán véghez lehetne ezt vinni. A parlagfű is a természet része és kipusztításával felborulna a természet rendje. A vegyszeres irtás több kárt okozna az embereknek és a természetnek, mint a parlagfű az embereknek. A parlagfű után aztán jönnének a többi allergének, az ürömfélék, a libatop, a nyírfák és még sorolhatnám a növényeket s végül nem volna körülöttünk természet, mert a kultúrnövényeket is irtani kellene, mert aki allergiás, az előbb-utóbb a kukorica, a búza, stb. pollenjeire is érzékennyé válna, s így lassan kipusztulna az emberiség is.

Engem nem tudnak megbüntetni a parlagfű nem irtása miatt, ugyanis én úgy irtom a parlagfüvet, hogy megeszem! Lajos Atya óta tudom, hogy a parlagfű az emberek számára is ehető, s azóta rendszeresen fogyasztom, az év minden napján. Ilyenkor, amikor még zsenge, összevágom apróra egy kis petrezselyem-, vagy zeller-zölddel, - önmagában sem rossz!- és rászórom a szendvicseimre, a kiszedett ételeimre ( leves, kása, tészta, főzelék, barnarizs). Ebben a zsenge korban nagyon sokat leszedek és leszárítom, majd szárítva tárolom, s így egész évben tudom az ételeimbe, ételeimre tenni a szárított, megőrölt porát. Sokan nem hitték el, hogy jómagam eszem a parlagfüvet, ezért rám küldték a különböző tv-s társaságokat is, akik felvették, ahogy a parlagfüvet fogyasztom.

Veterán dobóatléta vagyok és sokszor vannak olyan monstre versenyek, ahol több órán keresztül kell dobálni különböző súlyú nehézkalapácsokat. Ilyenkor szoktam a teljesítményem fokozása céljából a verseny színhelye körül talált parlagfűből fogyasztani, önmagában és nyersen. El is neveztek a sporttársaim fűevőnek. Aztán megdöbbentette őket, hogy a parlagfű-evésem után kb. 20 percen belül egyre javultak az eredményeim. Néhány követőm is akad majdnem mindig és náluk is hasonló teljesítmény javulásokat lehetett tapasztalni.

Pár évvel ezelőtt el akartak adni nekem egy gyufás-skatulyányi zöld porttöbb tízezer (!) forintért. Kérdeztem, hogy mi van a dobozban és miért olyan drága? Erre azt felelték, hogy a szervezet őssejt termelését fokozza a zöld por és ezáltal minden betegséget helyrehoz a szervezetben. Nem vettem meg a port pedig tudtam, hogy egy keletet, nyugatot is megjárt, neves magyar orvostól származik, hanem megízleltem s megszagoltam. Kellemes volt a meglepetésem, ugyanis a zöld por, a parlagfű pora volt, amelyet jómagam már régóta napi szinten fogyasztok! Lajos Atya nekem is beszélt arról, hogy a parlagfű minden betegséget helyrehoz a szervezetben, de nyilván azt Ő sem tudta, hogy ezt a szervezet őssejt-termelésének fokozásával éri el. Szerintem sem baj, ha nem ismerjük az elméletet, hanem csak az adott növény hasznosságáról győződünk meg a fogyasztása során. Az is igaz, hogy akiket eddig meg tudtam győzni arról, hogy a parlagfű rendszeres fogyasztása milyen hasznos, bármilyen betegségük is volt, meggyógyultak belőle, még a rákból is, vagy a parlagfű allergiából is.

A fentiek ismeretében merül fel a kérdés, hogy akkor miért irttatják velünk a parlagfüvet? Ráadásul még büntetés kiszabását is kilátásba helyezik, ha nem irtjuk azt! Nekem erre is meg van a válaszom! A Földünk túlnépesedése már napjainkban is veszélyezteti  a Föld valamennyi élőlényét és lakóját is! Ez ellen a Világkormánynak ( én csak háttérhatalomnak nevezem) tennie kell valamit. Nos a világunk ezen urai fő részvényesei a gyógyszeriparnak is. Ha a világon mindenki megtudná azt, amit az indiánok közöltek a franciákkal, jelesül, hogy a parlagfű, mintegy csodaszer minden betegségnél visszafordítja és normalizálja a szervezetben zajló rendellenességeket, azaz a betegségeket, akkor senki nem venne gyógyszert, és akkor nem lenne óriási bevétele a világ urainak, s még így a Föld is túlnépesedhetne. Ezért a világ urai, a  fizetett bértollnokaikkal és bértudósaik által úgy rendelkeztek, hogy elsőszámú közellenségnek kiáltották ki a parlagfüvet, ezt az embernél is intelligensebb, több Föld-történeti katasztrófát is átélt csodálatos ősi növényt, hogy a tudatlan és megtévesztett embereknek még véletlenül se jusson eszébe, hogy a kötelező irtás mögött egy más célja van ezen uraknak. Ez a cél pedig a lakosság gyérítése, a Földünk megóvása a túlnépesedéstől.

A gyógyszerek mellékhatásai következtében ugyanis, csak Magyarországon minden órában meghal egy ember, de sokkal többen halnak bele abba, amit a patológusok már régóta tudnak, hogy minden második felboncolt embert tévesen diagnosztizáltak és tévesen gyógyszereztek, mivel nem az volt a halál oka, amivel kezelték a betegségüket!

Weixl-Várhegyi László feltaláló, mérnök-radiesztéta, bioenergetikus, fitoterapeuta, életmód- és táplálkozási tanácsadó és terapeuta, természetgyógyász, a Magyar Természetgyógyászok Szövetsége, a Magyar Természetgyógyászok és Életreformerek Tudományos Egyesület tagja, a  Tudományos Rendőrség alapító tagja és szóvivője

Forrás: Weixl-Várhegyi László írása, antalvali.com
Kategóriák: UFO

"Halálos ágyán" vallott a földönkívüliekről az egykori CIA tiszt

2013, május 6 - 08:18

Az elmúlt héten, az idegenek létezésének hivatalos beismeréséért szervezett nagyszabású konferencián mutatták be először azt a tizenhét perces interjút, amelyet ez év március ötödikén rögzítettek, egy közelebbről meg nem nevezett amerikai hotelszobában.

A felvételen egy névtelenséget kérő, de az arcát vállaló, láthatóan nagyon rossz egészségi állapotban lévő egykori CIA tiszt nyilatkozik, aki saját állítása szerint 1958-ban került az amerikai hadsereghez, ám jó tanulmányi eredményei miatt a főnökei hamarosan kiemelték és miután megszerezte a Fehér Ház erre irányuló engedélyét, szigorúan titkos projektekben kezdett el dolgozni.

A ma hetvenhét esztendős férfi elmondta, hogy első feladata a Kék Könyv Projekthez (Blue Book Project) kapcsolódott, amely állítása szerint nagy részben a nyilvánosság félrevezetésére szolgált. Annak ellenére ugyanis, hogy hivatalosan azt közölték, az UFO jelenségeknek hétköznapi magyarázatuk van, úgy, mint időjárási anomáliák, ballonok, szándékos félrevezetés, vagy éppen az észlelő pszichológiai kivetülése, titokban tovább folyt a kutatás és még az elnök is tudta, hogy földönkívüli lényeket őriznek az 51-es Körzettől délre fekvő S-4 létesítmény-komplexumban.

Az interjúban elhangzik, hogy az idegenek feletti felügyelettel megbízott MJ-12-es csoport és az 51-es Körzet vezetői, arra hivatkozva, hogy a földönkívüliekkel kapcsolatos tevékenységük nem tartozik a kormány felügyelete alá, nem voltak hajlandók tájékoztatást adni Eisenhower elnöknek az ott folyó munkáról.

Az idős egykori CIA ügynök a főnökével együtt a Fehér Ház ovális irodájában találkozott Eisenhower elnökkel, aki arra kérte őket, hogy utazzanak el az 51-es Körzetbe és adják át az ottani vezetőnek a személyes üzenetét, amely állítólag a következő volt: "Egy hetük van arra, hogy elküldjék a jelentésüket, különben fogom a legközelebbi hadsereget és elfoglalom az egész komplexumot. Még az sem érdekel, ha közben a titkos projektekhez tartozó kutatási anyagok semmisülnek meg."

A két CIA alkalmazott azonnal repülőre ült és elutazott a világ legszigorúbban őrzött katonai létesítményébe, ahol az 51-es Körzet és az S-4 komplexum vezetői a legtitkosabb ajtókat is kinyitották nekik. Hogy mi mindent is láttak mögöttük, az kiderül a Richard Dolan által készített interjúból, de arra is választ kapunk, miért kell még mindig félnie az idős és súlyos beteg férfinek:

 

Forrás:ittvannak.hu

Kategóriák: UFO

Megtalálhatták a tunguszkai meteor darabjait

2013, május 3 - 13:39

Egy nemrég megjelent tanulmányban egy orosz kutató azt állítja, hogy megtalálta a tunguszkai eseményt okozó meteorit darabjait. A furcsa a történetben, hogy Andrej Zlobin 25 éve találta meg a három kődarabot, de csak most állt a nyilvánosság elé felfedezésével.

A történelem során többször jegyeztek fel meteorzáporokat, a legnagyobbak ezek közül kisebb-nagyobb pusztításokat végeztek. Az egyik legismertebb ilyen jelenség Szibériában történt 1908. június 30-án. Reggel hét óra után pár perccel Szibéria középső részén, a Köves-Tunguszka és a Léna folyók között, éles hangjelenség kíséretében hatalmas tűzgömb tűnt fel az égen. A jelenséget több száz kilométeres távolságból is látni lehetett, és aki látta, kivétel nélkül biztos volt benne, hogy eljött a világvége. Főleg amikor néhány ezer méteres magasságban a tűzgolyó felrobbant.

tunguska

A robbanás erejét ma öt és harminc megatonna közé becslik a szakértők (ez a hirosimai atombomba több százszorosa), a rá következő földrengést pedig a Richter-skála (amit csak 17 évvel később találtak fel) szerint ötös erősségűnek. A robbanás kétezer négyzetkilométeres területen tarolta le a tajgát, becslések szerint nyolcvanmillió fát tépett ki a földből. Állítólag csak egy ember halt meg, mert a terület szinte teljesen lakatlan. Az első tudományos expedíció a világháború és az orosz forradalom miatt csak 19 év múlva merészkedett a helyszínre. Gyufaszálszerűen széthajigált, kidőlt fákat találtak, de becsapódás jelző krátert nem.

Az eseményre nem találtak pontos magyarázatot, de valószínűnek tűnik, hogy egy meteor ütközött a Földnek. A kutatók azóta sem találtak krátert, ami arra utalhat, hogy még a légkörben megsemmisült a meteor. Ugyanakkor túl nagy volt a pusztítás ahhoz, hogy egy ekkora méretű meteor egyszerűen megsemmisüljön a levegőben. Egy 2007-es expedíció szerint a Cseko-tó volt a becsapódási kráter.

A néhány hónappal ezelőtti cseljabinszki meteorhoz hasonlóan valószínűleg itt is több darabra robbant szét a meteor. Egy 1939-es expedíció megolvadt kőzetet talált, amelyben buborékok is voltak. A kutatók ezt a becsapódás melletti bizonyítékként tartják számon. A minta azonban elveszett és soha nem tudták részletesebben megvizsgálni.

Andrej Zlobin, az Orosz Tudományos Akadémia munkatársaként 1998-ban járt a helyszínen. Több helyen is kutatott maradványok után, talált is bizonyítékot a robbanásra, de nem talált meteoritokat. Eszébe jutott, hogy a közeli folyó medrét is átkutatja, összesen száz követ szedett össze onnan. A későbbi vizsgálatok azonban csak hármat találtak érdekesnek, ezeken olyan nyomokat talált a kutató, amelyek arra utalnak, hogy egy felrobbant meteor darabjai lehetnek.

Forrás:index.hu

Kategóriák: UFO

A humor legjobb forrása : a hivatalos tudomány magyarázatai

2013, május 2 - 17:44

Írta:Spirituális UFO-kutató - Forrás:spiritufo.ditro.hu

Bizonyára Önök is olvastak-hallottak a napokban arról, hogy sokak által várt Szíriusz című UFO-dokumentumfilm fontos földönkívüli bizonyítékként mutatja be a kis "Atát", vagyis egy 15 centis lény csontvázát.


És ha most eltekintünk attól, hogy magát a dokumentumfilmet elemezzük, és attól is, hogy Dr. Steven Greer miért pont ezt a furcsa kis lényt ( valójában ez egy természeti szellem, az éterszférában élő koboldszerű lény ) akarja minden áron legfőbb bizonyítékként felhozni, holott az utóbbi 50-60 évben mindenfelé seregestül találtak földönkívüli csontvázakat, melyek legtöbbje ember vagy óriásember nagyságú, mégis mindezek ellenére kétségtelenül el kell ismerni, hogy ez a kis lény valós teremtmény, és nem humanoid, melyet a vak is lát - kivéve a fővonalas tudomány hivatalból kirendelt magyarázóit.


Ezért először szó szerint idézzük azt az index-cikket, mely közli a hivatalos tudomány magyarázatát a kis Atáról :


15 centis csontvázat találtak Chilében

Egyre szaporodnak a rejtélyek a tíz éve Chilében, az Atacama-sivatagban talált, földönkívülinek tűnő csontváz körül. Egy nemzetközi kutatócsoport most minden eddiginél alaposabb és részletesebb vizsgálatnak vetette alá a leletet, ellenőrizték a DNS-ét, nagy felbontású röntgenképeket és tomográfiás felvételeket készítettek róla, majd kielemezték ezeket. Az eredmények egyöntetűen arra mutatnak, hogy a csontváz gazdája ember volt, 6-8 éves, pár évtizeddel ezelőtt halt meg, és sokféle genetikai mutációtól szenvedett, ezért volt a normális 12 helyett csak 10 bordája, és nagyon fura alakú koponyája. Azt viszont továbbra sem tudják megmagyarázni a tudósok, hogy hogyan lehet, hogy a csontváz mindössze 15 centi magas.


Törpeséget többféle genetikai mutáció vagy hormonzavar okozhat, a chilei csontváz esetében azonban egy ilyen ismert rendellenességre nem hasonlítanak a tünetek és a genetikai jellemzők. Ilyen mértékű növekedési zavarra sem ismer példát a tudomány, a csontváz gazdája 6-8 évesen egy még meg nem született magzat méretét érte csak el, viszont így is életben tudott maradni éveken keresztül, vagyis a különleges mutációja alapvetően életképesnek tartotta meg, annak ellenére, hogy a csontváz egyéb jellegzetességei olyan születési rendellenességeket mutatnak, amelyekkel nem szokás túlélni a csecsemőkort. A DNS-vizsgálat azt mutatta, hogy a lelet egy dél-amerikai eredetű, biztosan emberi, viszont a különféle mutációk miatt csak 91 százalékos egyezést mutat a referenciának használt humán genommal.

Latin-Amerikában többször találtak már nagyon fura, földönkívüli eredetűnek kikiáltott gyerekcsontvázakat, a legutóbbi híres eset 2012 decemberéből való, amikor egy 1000 éves temető feltárása során kerültek elő bizarr, elnyújtott koponyájú csontvázak Mexikóban. A szenzációs leletről kiderült azonban, hogy egy akkoriban elterjedt koponyadeformáló rítus áldozata volt a gyerek, nem földönkívüli vagy mutáns.

Nos, foglaljuk össze, amit tudós kollégánk a fentiekben leírt :

1. földönkívülinek tűnő csontvázat találtak

2. nemzetközi kutatócsoport minden eddiginél alaposabb és részletesebb vizsgálatnak vetette alá ( figyeljünk fel a szómágiára : először jön a tekintély, majd utána az alaposság! )

3. az eredmények egyöntetűen arra mutatnak, hogy a csontváz gazdája ember volt, ( fontos mágikus szó még az 'egyöntetű', melyet minden diktatúra-sajtóban régen is, most is kulcsszóként használnak! - másrészt minden "egyöntetőségnél" már előre borítékolható a végeredmény : pl. politikában a szavazás, a hivatalos tudományos magyarázatnál pedig a végkövetkeztetés )

Itt azonban egy pillanatra meg kell állnunk, mert ez az index-cikk a viszonylag rövid terjedelme miatt már a harmadik mondatnál eljutott a lényegi megállapításához, ahhoz, amiért ez a cikk egyáltalán megszületett : a csontváz gazdája ember volt! Előtte minden szómágikus, zsurnalisztikus kipróbált fogás csakis ezt a célt szolgálta : az olvasó magától értető tényként fogadja el a végkövetkeztetést - azt a végkövetkeztetést tehát, mely teljesen ellentmond a józan észnek!

Ez a módszer azonban, melyet a materialista természet- és társadalomtudomány immár 300 éve, a szülőapja, a teológia pedig 1800 éve alkalmaz, mindig az ideológiai agymosást szolgálta : tekintélyként hivatkozik olyan elvekre és fiktív bizonyításokra, melyek teljesen ellentmondnak nemcsak a józan paraszti észnek, de a vele járó elfogulatlan érzékszervi észlelésnek is!

Mert a cikk szerzője, miután gyorsan kijelenti, "a csontváz gazdája ember volt", pontosan tudja azt is, hogy ezt az őrült állítást bizony elég nehéz lesz a cikk második felében bizonyítania, hiszen a vak is látja, hogy nem emberi lényről van szó, és ahhoz sem kell biológus diplomával rendelkezni, hogy felismerjük : ennek a csontváznak nemhogy egy 6-8 éves, de egy újszülött földi emberhez sincs semmi köze! Ezért kell a szerzőnek rögtön bedobnia az újabb tudományosnak hangzó varázsszót, a mutációt!

4. sokféle genetikai mutációtól szenvedett ( valószínűleg annyitól, mint az a vizi életmódot választó szegény ősmedve, melyről a darwinista papság mai napig komolyan azt tanítja, hogy belőle fejlődtek ki a bálnák! )

5. továbbra sem tudják megmagyarázni a tudósok, hogy a csontváz mindössze 15 centi magas ( az abszolút biztos megállapítások után, most jön az 'ereszd meg'-módszer, vagyis a szegény esendő tudósok eljátszásának pszichológiai trükkje: először ugyanis egy képtelenséget, egy fikciót, sőt hazugságot határozottan állítanak, szinte kőbe vésnek, majd a bizonyítás-követelés kínos helyzetét elkerülendő széttárják a karjukat, hogy azt még nem tudják megmagyarázni, hogy ezt képtelenség / mármint hogy egy mókuscsontváz-nagyságú lényt földi humanoidok közé sorolnak / hogy jöhetett létre, és főleg azt nem, hogy ilyen genetikai törpe-mutáció, ha valóban emberről van szó, hogy maradhatott egy másodpercig is életben! )

6. ismert rendellenességre nem hasonlítanak a tünetek és a genetikai jellemzők ( persze, hogy nem hasonlítanak, mert más fajról van szó!)

7. ilyen mértékű növekedési zavarra sem ismer példát a tudomány ( viszont a tudománytörténet számtalan olyan zavar példáját ismeri, hogy az aktuális hivatalos tudomány inkább letagadta vagy megsemmisítette a legkézenfekvőbb bizonyítékokat is csak azért, hogy az akadémiai papság a dogmák rendszerén alapuló pozicióját fenntartsa! )


8. a különleges mutációja alapvetően életképesnek tartotta meg, annak ellenére, hogy a csontváz egyéb jellegzetességei olyan születési rendellenességeket mutatnak, amelyekkel nem szokás túlélni a csecsemőkort ( vagyis a hivatalos magyarázat szerint : ez a lény természetes földi lény, és ember, amely mégis természetfeletti képességgel rendelkezik, mivel emberként nem-emberi képességgel mégis életben marad, amely viszont természetes emberi képesség és nem természetfölötti vagy földönkívüli - érthető már a kristálytiszta természettudományos logika?)

9. A DNS-vizsgálat azt mutatta, hogy biztosan emberi ( A DNS-vizsgálat pedig az utoljára bevetett mágikus szókapcsolat, aminek segítségével az egyszerű halandó végre megnyugodhat, hogy a sorsa jó kezekben van, mert

A, a tudomány szent és sérthetetlen papjai

B, minden eddiginél alaposabban és részletesebben megvizsgálták

C, hogy a csontváz egyérteműen emberi, még akkor is, ha

D, számtalan genetikai mutációt is szenvedett, de ez

E, az életképességét nem akadályozta - de ha még mindig maradt benned egy kis kétely, akkor,

F, a DNS-vizsgálatok mágikus szavával / hogy a gyakorlatban mi történt, az persze teljesen más kérdés! / minden kétségednek szerte kell foszlania!)

10. csak 91 százalékos egyezést mutat a humán genommal. ( Vagyis jóval kevesebbet, mint az emberszabású majmok és az emberi DNS közötti arány! )

Végül a cikk zárásaként a szokásos elbagatellizálás következik, vagyis a 'futottak még'-katergória felemlítése, azaz korábban is találtak hasonlókat, bár azoknak semmi közük nem volt ehhez a törpecsontvázhoz, csak annyiban, hogy különlegesek voltak, meg abban, hogy azokat is földönkívülieknek kiáltották ki, de végül kiderült ( vajon ki derítette ki és hogyan? ), hogy azok is gyerekek voltak és nem földönkívüliek.

( Mi pedig csak azt tudjuk tanácsolni annak, aki kiderítette, hogy azok a hosszúkás koponyák nem földönkívüliek, hanem egyszerű torzítás eredményei, hogy a sok spekuláció és hazudozás után tanulmányozza végre az anatómiát, főleg az emberi koponya csontjait, azt, hogy mi és hogyan nyúlik meg egy sima koponyatorzításnál, és mi nyúlik meg azoknál a dél-amerikai "gyerekeknél"! )

Kategóriák: UFO

Jay-Z, Beyonce és társaik az okkult szolgálatában

2013, május 2 - 12:43

Miért foglalkozik Jay-Z, Beyonce, Rihanna és sok híres zenész annyit az Illuminatival? Miért vannak tele klipjeik, élő koncertjeik, sőt még Jay-Z ruhakollekciója is Illuminati szimbólumokkal? Vajon véletlen, hogy kezükkel rendszeresen Hórusz mindent látó szemének szimbólumát vagy éppen a Fenevad Bélyegét mutatják a nézőknek? Még ha elszigetelt esetekről lenne szó, esetleg a véletlen számlájára írhatnánk viselkedésüket vagy tekinthetnénk figyelemfelkeltő fogásnak.


A szomorú igazság azonban az, hogy ezek az okkult szimbólumok semmiképpen sem kerülhetnek be klipjeikbe és élő előadásaikba véletlenül. Egy konkrét céllal történik mindez. Jay-Z, Beyonce és híres zenésztársaik megpróbálnak minél több fiatalt az okkult felé csábítani, az Új Világrendet pedig egy menő elképzelésként bemutatni. Amikor a fiatalok, a számukra példaképnek számító zenészeket utánozva ugyanezeket a kézjeleket mutogatják, sokszor nincsenek tudatában annak, hogy mit is tesznek, vagy, hogy ezek a szimbólumok pontosan mit takarnak. Lassan, észrevétlenül azonban elfogadtatják velük a szimbólumok és kézjelek mögött rejlő hitrendszert és értékrendet.

Aki tudja, hogy mire figyeljen, szinte mindenhol láthatja felbukkanni ezeket a jeleket és szimbólumokat Jay-Z és Beyonce körül. Az itt látható képen például Jay-Z a híres Aleister Crowley-tól származó „Tégy amit akarsz!” mottót hirdető pulóvert visel.

A „Run to Town” videó forgatásáról készült werkfilmben is egy ugyanilyen feliratú pulóver van rajta.

Ennek nagyon mély gyökerei vannak az okkultban, mondja Horovitz. “Tégy amit akarsz, ennyi a Törvény” – így szól a teljes idézet. Ez volt a híres brit okkultista Aleister Crowley legismertebb mondása. Amikor Jay-Z ezeket a szavakat viseli ruháján, az nem véletlen egybeesés, hanem pontosan erre az idézetre utal.

Jay-Z Rocawear ruhamárkájához is gyakran használ szabadkőműves jelképeket: a pentagrammot, az obeliszket, piramisokat és a mindent látó szemet. (forrás)

A napokban több médium is írt Jay-Z okkult kötődéseiről, például a luciferiánus Ordo Templi Orientishez, amit maga Crowley alapított:

A rapper Jay-Z-t, Beyoncé férjét is ehhez a valláshoz kötik, mert gyakran idéz tőlük, vagy használja Crowley jelképeit például a ruhamárkájához.

Függetlenül attól, hogy éppen egy Crowley idézetet hirdető pulóvert visel, vagy Rihannát kéri fel, hogy a magasba tartson egy lángoló fáklyát (ami szintén az Illuminatira, a „fényhozó” Luciferről elnevezett titkos társaságra utal), a tény, hogy megszámlálhatatlan alkalommal reklámozza a szektát.

Rocawear ruhamárkája is hemzseg az OTO jelképektől, mint amilyen a mindent látó szem egy háromszög közepén, ami az egyiptomi Hórusz szeme, de gyakran felbukkan a Baphomet, a nyugati okkultizmus egyik bálványa is.

Úgy tűnik Jay-Z kedvence a mindent látó szem lehet, mert Beyonce-val egyetemben folyton ezt a szimbólumot felmutatva láthatók. Még Jay-Z válogatás albumának borítóján is ez látható.

Természetesen Jay-Z és Beyonce messze nincsenek egyedül. A hírességek nagy előszeretettel vallják magukénak az Illuminati és az Új Világrend eszméit. Ezáltal közvetítik nagyon is egyértelmű üzenetüket a felnövő generációnak: „Ez egy menő dolog. Látod, mindenki, aki számít benne van.”

„Nos, én Aleister Crowley csodálója vagyok; azt hiszem, sok mindent tovább viszek abból, amit ő 100 évvel ezelőtt elkezdett.  Úgy gondolom, a 60-as évek az ő munkájának eredménye is. Tudják, Crowley az önfelfedezés tanát vallotta, mottója pedig a „Tégy, amit akarsz, ennyi a törvény” volt. Ez egy igen erőteljes kijelentés. Sajnálom, hogy nem lehet jelen, hogy láthassa a dicsőséget, amit ő indított el.”

Érdemes megnézni, hogy hány híresség (nemcsak a zene világából) tagja például a Külkapcsolatok Tanácsának.

Például: George Clooney, Angelina Jolie, Oprah Winfrey, Michael Douglas, Jimmy Iovine, Rick Warren, Michael Bloomberg, Richard Branson, Katie Couric, Brian Williams, Fareed Zakaria, Erin Burnett, Rupert Murdoch, Les Moonves, Paul Krugman, Joe Biden, John Kerry, Newt Gingrich, John McCain, Dick Cheney, Bill Clinton, Hillary Clinton

Érdekes módon a Republikánus és Demokrata pártok képviselői egyedül ebben a dologban képesek egyetérteni. Mindannyiuk szerint helyes lépés csatlakozni a Külkapcsolatok Tanácsához. A média lázasan próbálja elhitetni a választókkal, hogy a két nagy párt egymás főellenségei, pedig a valóságban ugyanannak a megbízónak dolgoznak.

Az Illuminati a Szabadkőművesség új keletű népszerűségével is ismertebbé vált. A Los Angeles Times szerint a Szabadkőművesek igazi fellendülést tapasztalnak mostanában az újonnan belépők számát illetően:

Ennek az a legfőbb oka, hogy a Szabadkőművesek, akik számára a tagok toborzása tilos, komoly lelkesedéssel fordultak az Internethez a tömegek kíváncsiságának felkeltése érdekében. A Szabadkőművesek ma egy férfikör, amolyan tanult embereknek szervezett jótékonysági egylet látszatát keltik a legtöbb emberben.

„Rekord számú új tagunk volt az elmúlt években,” mondja Allan Casalou, a Kaliforniai Páholy főtitkára. „2000 új tagunk van, ami a legnagyobb mértékű létszámnövekedés 1998 óta és a hetedik év, hogy a tagság folyamatosan növekedett.”

Eközben az Illuminati által főellenségének tekintett keresztényeket minden erejükkel megpróbálják rossz fényben feltüntetni.

Fox News például arról adott hírt, hogy az amerikai hadsereg blokkolta a Southern Baptist Convention (a legnagyobb protestáns gyülekezet az Egyesült Államokban) weboldalát, a szerintük gyűlöletkeltő tartalmak miatt:

Az amerikai hadsereg egyes bázisain blokkolta a hozzáférést a Southern Baptist Convention weboldalához, annak „ellenséges tartalmai” miatt. Az intézkedést néhány héttel az „Evangéliumi keresztények és Római Katolikusok, mint a vallási szélsőség példái” eligazítás után hozták.

A déli baptista gyülekezet káplánjai jelentették, hogy az SBC.net weboldal nem elérhető a katonai létesítményekből az Egyesült Államok területén. A légierő egyik tisztje a Fox News-nak nyilatkozva elmondta, hogy miután megpróbálta megnyitni az oldalt, egy üzenetet kapott, hogy az internetes tevékenységét naplózzák és megfigyelik, amiért megpróbálta elérni a kérdéses oldalt.

A nagy felháborodásnak köszönhetően az oldal blokkolását azóta megszüntették, de az eset jó példa arra, hogyan próbálja a hatalom az ellenség szerepét rányomni a keresztényekre. Érdekes módon ugyanezt tette minden diktatúra a történelem során. A keresztény hit lerombolását mindig az egyik legfontosabb feladatuknak tekintették.

Boldur von Schirach, a Hitler Jugend vezetője a következőket mondta például:

„A kereszténység elpusztítása a Nemzeti Szocialista Mozgalom egyik kifejezett célja volt.”

Sajnos azonban ahelyett, hogy tanulnánk a történelemből, megismételjük a múlt hibáit.

Felismerve a zenének a mai fiatalokra kifejtett hatását, az elit a végletekig kihasználja a zeneipart, hogy a fiatalokat az okkult felé terelje.

 

Forrás: The American Dream és Idők Jelei

Kategóriák: UFO

Hol vagytok magyar ufókutatók?

2013, május 1 - 12:19

Írta:Spirituális UFO-kutató

A kérdés természetesen költői, mivel a 20. évfordulóját ünneplő magyar ufó-kotorászás most is egymással van elfoglalva, nem hogy megszólaljon és véleményezze az aktuálisan interneten keringő és pillanatok alatt tízezrekhez eljutó jobb ufóvideókat!

A két táborra szakadás turáni átka pedig szintén legalább két évtizede zilálja szét a magyar ufó-kotorászást ( Szűcs-csoport és Pusztay-csoport ), mivel mindkét szekértábor mögött könyv-és lapkiadó is van ( + Magyarország vezető megélhetési prófétái, dumagépei és ezós-ufós firkászai számtalan alak- és névváltozatban), mely természetesen a piacból él, ezért mindkét csoport már több, mint két évtizede elbulvárosította az egész ufó-témát - ez azt jelenti, hogy állandóan a negatív földönkívülieket reklámozza és a konteós témáknál is folyamatosan és következetesen félelmet generál, az igazságról viszont egy szó sem esik!


Az Enigma-adások múlt évi leállása és mostani újraindulása kapcsán szintén nem ennek a gyerekes belháborúnak a tanúi vagyunk-e? Két milliomos ufós lapkiadó a 6 millió koldus országában egymástól akar nagyobb médiafelületet szerezni, míg a hozzájuk tartozó firkászok konteós szövegelés ürügyén elfoglalják az adott médiában a főnök pozícióit! Mert a mese csak erről szól!

De ha Önök az ilyen internetes tévé-adásokban egyszer is több információhoz jutottak, mint amit Charroux, Bergier, Kolosimo, Däniken, Bouval, Gilbert, Hanckok, Brennan stb. sokkal alaposabban és nagyobb mélységben már 50-40-30-20 évvel ezelőtt leírt, akkor vegyék úgy, hogy nem szóltunk semmit!

Az aktuális videó pedig, amiért ez a rövid cikk is született, nem más, mint a teljes félretájékoztatás ordító bizonyítéka, amely ráadásul most már a hivatalos média szintjéig is felért :

Ám sem a facebookolók hada, sem a magyar ufó-kotorászók 20-25 éve folyamatosan istenített papjai, sem a hivatalos médiák nem vették a fáradságot, hogy megkeressék ennek a videónak a két évvel korábbi eredetijét :


Azaz :

1. az ufó nem most tűnt fel Spanyolszágban, hanem két éve Braziliában,

2. nem lezuhant, hanem felemelkedett,

3. azt a ritka pillanatot láthatjuk tehát, mikor a 3D-s szinten rejtőzködő földönkívüli testvéreink átváltanak tiszta 5D-s fényenergia-szintre!

 

( Viszont a hír többi része igaz - ahogy mondva volt hajdan egy szocialista viccben :

" - Igaz-e a hír, hogy Moszkvában a Vörös téren Mercedeseket osztogatnak?

- Igaz, de nem Moszkvában a Vörös téren, hanem Leningrádban a Néva partján, nem Mercedeseket, hanem Volgákat és nem osztogatnak, hanem fosztogatnak!" )

Forrás:spiritufo.ditro.hu

Kategóriák: UFO

Rejtélyes jelet fogott a SETI - idegen civilizáció üzenhetett?

2013, április 29 - 22:18

Az észlelések még tavaly történtek, de csak most számolt be róluk részletesebben a MessageToEagle.com csillagászati szakportál. A rejtélyes jelet azóta több kutató is megvizsgálta és egybehangzó véleményük szerint nem hasonlít egyetlen ismert csillagászati jelenségre sem. Többen közülük úgy vélik, az is kizárt, hogy természetes eredetű forrásból származna, vagy egyszerű háttérzaj lenne. Vajon egy földönkívüli civilizáció szándékos üzenete lehet egy távoli bolygóról? Teszi fel a kérdést a MessageToEagle.com.

Nos, a tudósok, habár nagyon óvatosak, nem zárják ki ennek az eshetőségét sem. Már csak azért sem - mondja egyikük - mert az élet kialakulásához szükséges feltételeket biztosító bolygók száma alapján, csak a mi galaxisunkban akár 10.000 intelligens civilizáció is élhet, és ha azt nézzük, hogy az univerzumban sok százmilliárd galaxis lehet, nem túlzás azt állítani, hogy hemzseghet az élet a világegyetemben.

Az SHGb02+14a néven katalogizált jelet háromszor is észlelték az Arecibo kutatói, de az adások hossza összesen sem érte el az egy percet, ami túl rövid idő ahhoz, hogy pontosan meg lehessen határozni annak forrását.

Az 1420 MHz-es frekvencia, amelyen megtalálták, viszont külön érdekessé teszi a szignált, mivel egyrészt megegyezik a hírhedt "Hűha-jel" frekvenciájával, másrészt nagyon közel van az úgynevezett Hidrogén vonalhoz.

A SETI kutatói és a velük dolgozó csillagászok izgatottan fogadták az ismétlődő jel hírét, bár annak eredetéről alkotott elképzeléseik erősen eltérnek. A Berkeley Egyetemen Eric Korpela az elsők között analizálta a szignált, majd úgy fogalmazott: "Olyasvalamit keresünk a SETI-nél, amelyet mesterségesen hoztak létre. Ez minden bizonnyal nem az, bár teljesen nem merem kizárni."

David Anderson, a Seti@home igazgatója ugyancsak erősen kétli, hogy a jel fejlett idegenektől származna: "Ez valószínűleg nem az, amit keresünk, de azért mindképpen tovább fogjuk figyelni."


Jocelyn Bell Burnell, a Bath Egyetem professzora szerint a szignál talán csak egy eddig nem ismert csillagászati jelenség, ahhoz a pulzárhoz hasonlóan, amelyet még 1967-ben ő észlelt először.

Dan Wertheimer, a kaliforniai Berkeley Egyetemen működő SETI Projekt egyik csillagásza viszont akár elképzelhetőnek tartja azt is, hogy egy intelligens idegen civilizációtól származó szándékos adást, vagy annak részletét fogták Puerto Ricoban: "Talán sose leszünk képesek megfejteni, ami azt jelenti, hogy tudni fogunk róla, hogy vannak mások is odakinn, de ezen kívül semmi konkrétumot nem tudunk majd a civilizációjukról."

Woodruff Sullivan, a Washington Egyetem kutatója ennél is tovább megy, amikor azt mondja, elképzelhető, hogy egy fejlett földönkívüli civilizáció nekünk szóló üzenete akár már régóta itt hever valahol a Naprendszerben: "Erről szól Arthur C. Clarke 2001: Űrodüsszeia című klasszikusa is, amelyben egy földönkívüliek által hátrahagyott monolitot fedeznek fel a Holdon. Ha az archeológusok hasonló felfedezést tennének, bizony nem ez lenne az első alkalom, amikor a tudományos-fantasztikum, tudományos ténnyé válna" - fogalmazott Sullivan.

Persze, ha sikerülne is dekódolni a jelet, azonnal előállna a következő probléma: Vajon hogyan tudnánk válaszolni rá? Hogyan lehetne kommunikálni ezekkel a lényekkel? Azt persze nem tudjuk, hogy valaha is megpróbálták-e felvenni velünk a kapcsolatot más bolygók lakói, de az biztos, hogy a most fogott jel egy nagyon távoli galaxisból érkezett. Azt viszont csak remélhetjük, hogy egy nap az is kiderül, vajon természetes, vagy mesterséges a forrása - zárja sorait a csillagászati portál.

Forrás:ittvannak.hu

Kategóriák: UFO

Majak, az „első Csernobil”

2013, április 29 - 12:36

Írta: Kiss Ádám József

27 éve, 1986. április 26-án történt az ukrajnai (akkor Szovjetunió) Pripjaty és Csernobil városok melletti atomerőmű tragédiája, amely az atomenergia felhasználása történetének - a tévhittel ellentétben - „csupán” a második legsúlyosabb katasztrófája. Létezik ugyanis egy másik nukleáris tragédia is, amelyről – államtitokká minősítése okán közel 30 évig – jóval kevesebbet hallhattunk eddig.


Majak, a szovjet atomfegyverek bölcsője

Oroszország Cseljabinszki területén, az Urál keleti oldalán fekvő ozjorszki közigazgatási egységben álló Majak Vegyi Kombinát (oroszul: Маяк, jelentése magyarul „Világítótorony“), másik nevén Mengyelejev Állami Vegyiművek az 50-es évektől egészen napjainkig, elsődlegesen nukleáris fűtőanyag termelési és újrafeldolgozási feladatokat lát el.

A hadiipar egyik fellegvárának számító – akkoriban titkos – komplexum építését 1945 augusztusában kezdték meg, három évvel később már üzembe is helyezték az első urándúsító reaktorát, amelynek célja a szovjet atomfegyverekhez szükséges plutónium előállítása volt. A program olyannyira sikeresnek bizonyult, hogy 1952-ig további öt reaktor kezdte meg a működését a létesítmény területén.

A 70-es években a vegyi művek több mint 17 ezer embert foglalkoztatott, létesítményének összterülete pedig – a földalatti komplexumokkal együtt – a 90 km²-t is meghaladta. A 80-as években már nagyrészt az izotópok előállítása és az atomhulladékok feldolgozása - tárolása vált az üzem elsődleges feladataivá, így az interkontinentális ballisztikus rakéták robbanófejeihez felhasználandó plutónium termelését 1990-ben végleg leállították.

A részben ma is működő komplexum területén jelenleg atomhulladék-lerakó, két aktív (és több üzemen kívüli) atomreaktor, valamint egy nukleárishulladék-feldolgozó  található - utóbbinak magyar vonatkozása is van, ugyanis a 90-es évektől, közel 10 éven át, Paksról származó fűtőelemeket is újrafeldolgoztak ott.

Betekintés a majaki üzembe

A halált hozó folyó

Majak környéke bővelkedik a természetes vizekben, ilyen például az 50-es években még közel 120 ezer fő ivóvízbázisául szolgáló Tyecsa folyó, amelynek partján akkoriban összesen huszonnégy falu lakossága élt. A nukleáris létesítmények, akárcsak Majak reaktorai – elsősorban a sugárzó anyagok hűtése okán – hatalmas mennyiségű vizet igényelnek, így 1949-ben Majak vezetősége a radioaktív anyagokra vonatkozó biztonsági előírásoknak fittyet hányva, az akkori „szovjet nukleáris trendeknek” is megfelelően embertelen döntést hozott. Ennek értelmében a Tyecsa folyó vízét hűtés céljából közvetlenül bevezették a reaktormaghoz, majd az erősen radioaktív vizet egyszerűen visszaengedték a folyóba, halálos veszélybe sodorva így emberek tízezreit. Az üzem hét éven át engedte vissza a folyóba az erősen szennyezett vizet, miközben a helyi lakosok mindebből semmit sem sejtettek: továbbra is fürödtek a Tyecsában, halásztak, és használták a – részben a folyó által is táplált – környékbeli kutakat.

Nem kellet sok idő, és „megmagyarázhatatlan” betegségek ütötték fel fejüket, a tömeges méretű rosszulléteket rákos megbetegedések és genetikai rendellenességek követték. A „rejtélyes helyi betegségként” jellemzett esetek valódi okára évtizedekig nem derült fény, mivel az akkori szovjet vezetés – emberéleteket nem kímélve – mindent megtett azok eltusolásáért, a hiteles tömegtájékoztatás helyett pedig teljes hírzárlatot rendelt el. Évekkel később, 1953-ban döntöttek úgy, hogy megkezdik a kitelepítéseket, így a lakosság egy részét 1961-ig több hullámban költöztették át kevésbé szennyezett területekre. Mai számítások szerint a hét éven át tartó vízszennyezés eredményeként 1949 és 1956 között összesen 2,7 millió Curie radioaktivitású hulladékot engedtek a Tyecsa folyóba, melynek partján még napjainkban is a normál határérték százszorosát jelzi a sugárzásmérő.

Hatalmas robbanás

A Majak Vegyi Kombinát területén több nukleáris baleset is történt az elmúlt évtizedekben, amelyek közül az 1957-es katasztrófa a legkiemelkedőbb. Az okozott kárt tekintve még a későbbi csernobili tragédiát is messze túlszárnyalja, összesen 750 Gigabequerellel több sugárzás szabadult fel Majaknál - azaz az ott mért sugárszennyezés a csernobili közel kétszerese.

Az atomfegyvergyártás során radioaktív részecskéket nagy mennyiségben tartalmazó, felhasználásra alkalmatlan vegyületek jönnek létre, amelyeket - mint folyékony nukleáris hulladékot - tartályokban gyűjtenek össze és tárolnak. A hengeres vastag falú acéltartályokat folyamatosan hűteni kell, mivel a bennük lévő visszamaradt vegyszerek a radioaktív bomlásuk okán folyamatosan hőt termelnek.

1956-ban az egyik 250 köbméteres acéltartály hűtővezetéke tönkrement, a vízhűtése teljesen leállt. A sugárzó vegyszerben lezajlódó kémiai reakciók hatására képződő nitrátsók a hűtés hiányában elkezdtek beszáradni, majd kikristályosodni. 1957. szeptember 29-én, közép-európai idő szerint 12.20-kor a nitrátsók egy elektromos szikra hatására berobbantak.

A detonáció 80 tonna radioaktív hulladékot lőtt fel másfél kilométer magasra: plutóniumot, hosszú felezési idejű izotópokat, melyek Csernobil bizonyos részein is megtalálhatóak a mai napig, és még jó néhány száz évig fogják szennyezni a környezetet. A környékbeli lakosok elmondása alapján a robbanás több száz kilométerről is látható volt. A légkör molekuláit a sugárzó anyagok ionizálták, ezért az ég kékes színekben pompázott. A Tyecsa folyó esetét tekintve egyáltalán nem meglepő a szovjet médiumok dezinformáló magatartása: a robbanást viharként, az égi jelenséget pedig egyszerűen sarki fényként kommunikálták a lakosság irányába.

A robbanás által felszabadult energia 8000 méter széles radioaktív felhőt eredményezett, mely 400 kilométeres hosszúságban vonult el, összesen 20000 négyzetkilométeren szórva szét a radiokatív port. Mivel a szél stabilan észak-keleti irányban fújt, Majak területét viszonylag kisebb dózisban érte a sugárszennyezés, azonban a széljárta területek az elkövetkező évszázadokra radioaktívvá váltak.

A tragédia hatására végül több mint tízezer embert kellett kitelepíteni. A katasztrófát, annak valódi okait azonnali hatállyal titkosította az akkori szovjet vezetés, így az áldozatok számát csupán megbecsülni lehet - annyi bizonyos, hogy a majaki eset a csernobili tragédiához nagyban hasonló károkat okozott. A szovjet állami gépezet olyannyira olajozottan működött, hogy az igazság több mint 30 éven át rejtve maradt, egészen a 80-as évek végéig a környező országok még a katasztrófa megtörténtéről sem tudtak. Még a 90-es években is bizonyos információk tévesen láttak napvilágot, így például a baleset helyét rosszul azonosították be, ugyanis a közelben lévő Kizitim nevű falut nevezték meg a robbanás helyszínéül, ezért lett végül a majaki tragédia nemzetközileg ismert neve Kizitim-katasztrófa.

Fontos megjegyezni, hogy Majak esetében nem nukleáris, hanem kémiai robbanásról beszélünk, ám a súlyos radioaktív környezetszennyezésen felül még egy közös jellemzője van a két katasztrófának: Majak eleve hadi céllal jött létre, a grafit lassítású reaktorok pedig ugyancsak szolgáltak hadi célokat is, hiszen – bár a közvélemény erről semmi sem tudott – energiatermelésükkel párhuzamosan „harcászati” plutóniumot is előállítottak, akárcsak Csernobilban.

A világ leghalálosabb tava

Majak vezetősége minden bizonnyal tudatában volt a Tyecsa folyó sugárszennyezésének az emberi életre, és a környezetre - így a növény és állatvilágra - gyakorolt hatásával. Mivel 1955-ben már Majaktól 1500 kilométerre is sugárzást mértek a vizekben, (a Tyecsa az Ob folyóba torkollik), úgy döntöttek, hogy másik „tárolót” keresnek a radioaktív hűtővíz számára. 1956-ban használatba is vették az új „lerakóhelyet”, amely nem volt más, mint egy helyi tó.

A Karachay-tó (ejtsd: Karacsáj) vízszennyezésével a helyi élővilágot lényegében halálra ítélték, és mivel az ivóvízforrások is szennyezetté váltak a radioaktivitástól, néhány hónapon belül a környező falvakban is a Tyecsa folyónál tapasztalt „rejtélyes helyi betegségek” kezdtek megjelenni. Néhány éven belül az ott élők 65 százalékánál mutattak ki valamilyen sugárfertőzést. A leukémiás megbetegedések 41 százalékkal, a rákos megbetegedések pedig 21 százalékkal emelkedtek meg a környéken.

A Karachay-tóba – a Tyecsa folyó hét évig tartó szennyezését is felülmúlva – tíz éven át öntötték folyamatosan a radioaktív hűtővizet, egészen 1967 nyaráig, mikor újabb katasztrófa következett be: azon a nyáron olyan forró szárazság tarolt a térségben, hogy a tó szinte teljesen kiszáradt, a por állapotú radioaktív iszapot pedig a szél felemelte és közel 25 ezer km²-nyi területen szétterítette. A szél iránya teljesen megegyezett a majaki robbanáskor mért széljárással, ezért szerencsére szinte ugyanaz a terület szennyeződött be ismét, jóval kisebb romboló hatást fejtve így ki.

Napjainkra a Karachay-tó a világ egyik legszennyezettebb helye, és talán az egyetlen olyan állóvíz, amelynek egy része – a sugárzás okán – ólomlemezekkel van lefedve.

Ha esetleg mégis úgy döntenénk, hogy arrafelé kirándulunk, hosszabb távon még a védőruha sem segítene, ugyanis a tó olyannyira telített radioaktivitással, hogy már a partján állni is felér egy öngyilkossággal. Egy háromnegyed órán át tartó tóparti séta például bőven elegendő lenne ahhoz, hogy a radioaktív sugárzásból megkapjuk az 500 röntgennyi halálos dózist.

Karacsáj-tó látkép

Pedig az atomenergia biztonságos

Az atomenergia békés alkalmazásában sok lehetőség van.  A szén és egyéb fosszilis energiaforrásokkal szemben jóval környezetkímélőbb, különösen a légszennyezettség, az üvegházhatású gázok kibocsátása tekintetében. Az atomenergia birtoklása tehát óriási lehetőség, de egyúttal hatalmas felelősség is.  Óva int tehát Csernobil és Majak katasztrófája: a nukleáris energia felhasználására vonatkozó nemzetközi normáknak és biztonsági előírásoknak való nem megfelelés bármikor újabb tragédiát eredményezhet.

Forrás:ecolounge.hu

Kategóriák: UFO

Oldalak