UFO

Szellemnek tettette magát, hogy ne kelljen kifizetnie a parkolási díjat (videóval)

Paranormal.hu - 2013, január 30 - 21:47
clipboard147.jpgEgy elképesztő felvétel kering az interneten, amelyen egy kínai hölgy szellemnek tetteti magát és egyben autóját is, csupán azért hogy ne kelljen kifizetnie a körülbelül 4 ezer forintnak megfelelő parkolási díjat.

A felvételen láthatjuk, ahogyan az autó közeledik a kijárathoz majd a portás realizálja, hogy a gépjárműben nem ül senki. Néhány pillanattal később a portás észreveszi hogy valami felkapaszkodik az autó tetejére, aki nem más mint a történet főszereplője, az autó sofőrje, aki azonban annyira hitelesen imitálja egy szörny mozgását, hogy a férfi szinte halálra rémül és elmenekül.
Felmerülhet a kérdés, hogyan volt képes a sofőr irányítani az autót? A válasz nem túl bonyolult, a hölgy nem használt semmilyen fekete mágiát még csak varázslatot sem. A megoldás egy speciális távirányítóban rejlik, amely egy szintén kínai cég a BYD Su Rui fejlesztése. Az eszköz segítségével gyakorlatilag úgy irányíthatjuk autónkat, mintha csak a volán mögött ülnénk.   A videót kommentáló felhasználók felvetették a kérdés, vajon ez egy spontán esemény volt, vagy a készüléket gyártó cég ilyen módon kívánta reklámozni az új termékét?


Kategóriák: UFO

Az elfogott technológiák mérnöki visszafejtéséről tartanak előadást az 51-es Körzet egykori munkatársai Amerikában

Paranormal.hu - 2013, január 30 - 21:42
area51_reverse_engineering_13_02_09.jpgA tavaly szeptemberi, kifejezetten UFO témájú előadássorozat után, hamarosan újabb rendkívül érdekesnek ígérkező eseménynek ad otthont Las Vegas-ban, az Egyesült Államok Nemzeti Atomenergetikai Kísérleti Múzeuma (National Atomic Testing Museum). A szervezők ígéretei szerint ugyanis, február kilencedikén a rejtélyes nevadai 51-es Körzet néhány eddig nem ismert titkáról is fellebbentik a fátylat a rendezvény előadói.

A "Reverse Engineering at Area 51" (Mérnöki visszafejtés az 51-es Körzetben) című panel két előadója, T.D. Barnes, tesztpilóta és Gail Peck, a Légierő nyugalmazott ezredese évtizedekig az USA birtokába került ismeretlen technológiák megfejtésén dolgozott Amerika legjobban őrzött katonai bázisán. Azoknak, akik ellátogatnak a februári rendezvényre, olyan eddig nem ismert tényeket ígérnek, amelyekről eddig sehol nem lehetett hallani.
Katonai pályafutásuk során mindketten olyan szigorúan titkos, úgynevezett "fekete" projektekben vettek részt a Las Vegas-tól mintegy 160 km-re, északra található példátlanul őrzött létesítményben, amelyek keretében több ma is használt és a legkorszerűbbnek számító katonai repülőgép tervezési, kivitelezési és tesztelési munkálatai zajlottak. Ehhez pedig, állítólag a birtokukba került földönkívüli technológiák visszafejtéséből nyert adatokat is felhasználhatták. Barnes volt a vezetője a Project Oxcart és a Project Have Blue nevű titkos tudományos projekteknek, Peck pedig a Red Eagle tesztcsapat egyik első tagja volt. A legendás Vörös Sasok hivatalos feladata volt többek között megtalálni a megszerzett ellenséges (pl.: szovjet) gépek gyenge pontjait. Szolgálata során Peck számos titkos küldetésben is részt vett, amelyekről részletes beszámolót ígér az nyugalmazott pilóta.

area51_reverse_engineering_13_02_09.jpg


Habár, a múzeum elsősorban a különböző kísérleti atombomba robbantások titkosítás alól feloldott adatait, iratait, történeteit hivatott bemutatni, az intézménynek létezik egy kisebb állandó kiállítása is, amely a misztikus 51-es Körzetet járja körül. Amit hivatalosan tudni lehet a világ legtitkosabb katonai támaszpontjáról, azt be is mutatja a kiállítás, azonban - ahogy az a múzeum honlapján is olvasható - "alig áll rendelkezésünkre konkrét adat arról, hogy valójában mi is folyik az 51-es Körzet titkos létesítményeiben." A mostani előadás talán újabb adalékokkal szolgálhat a rejtélyekkel jócskán körülölelt nevadai létesítmény valódi funkcióját illetően, ezért természetesen igyekszünk mi is részletesen beszámolni a februári előadásokról.
ittvannak
Kategóriák: UFO

Az evolúciós csalás - 2.rész

Rejtelyekszigete.blogger.hu - 2013, január 30 - 17:34

Forrás:Adnan Oktar:Evolution Deceit - Utómunkálatok:Galactus

Darwin képzelete

Az az ember, aki a mai formájában előterjesztette az evolúció elméletét, egy amatőr angol természetbúvár, Charles Robert Darwin volt.Darwin sohasem részesült biológiai képzésben.

Csak mint amatőrt érdekelte a természet és az élőlények kérdése. Érdeklődésearra sarkallta, hogy önkénteskéntcsatlakozzék egy expedícióhoz, amely a H. M. S. Beagle nevű hajó fedélzetén vágott neki 1832-ben, hogy öt éven át utazzék a világ különböző tájain. Az ifjú Darwint rendkívül lenyűgözték a különböző élőlények, főleg egy bizonyos pintyfaj egyedei, amelyeket a Galápagos-szigeteken látott. Úgy gondolta, hogy a madarak csőrformájában tapasztalható eltérések annak köszönhetők, hogy alkalmazkodtak az élőhelyükhöz. Ezt az ötletet tartva szem előtt, feltételezte, hogy az élet és a fajok eredete a környezethez való alkalmazkodásban keresendő.

Darwin szerint az egyes fajokat nem külön-külön teremtette Isten, hanem egyetlen közös őstől származnak, és a természeti hatások következtében különültek el egymástól.Darwin feltételezése nem tudományos felfedezésen vagy kísérleteken alapult,az idő múltával azonban megalkotta belőle megalapozatlan elméletét, amely lelkes támogatókra talált a kor materialista biológusainak körében. Az alapötlet az volt, hogy a környezetéhez legjobban alkalmazkodó egyed örökítette tovább előnyös tulajdonságait a következő generációra, és ezek az időközben felhalmozódó tulajdonságok végül teljesen különálló fajt alakítottak ki. (Hogy ezek az „előnyös tulajdonságok” honnan származtak, azt nem tisztázta.) Darwin szerint ennek a mechanizmusnak a legfejlettebb terméke az ember.

Darwin ezt a kitalált folyamatot a „természetes kiválasztódás útján bekövetkező evolúció” névvel illette. Úgy vélte, hogy megtalálta a fajok eredetét: minden faj egy másik fajból alakult ki. Nézeteit 1859-ben tette közzé, A fajok eredete természetes kiválasztódás útján című könyvében.Darwin nagyon is tudta, hogy elmélete rengeteg problémával találja szemben magát. Ezt be is vallotta A fajok eredete című könyvében, Az elmélet nehézségei(Difficulties on Theory) fejezetben. Ezek a nehézségek elsősorban a régészeti maradványok,az élőlények bonyolult szervei, amelyek egyszerűen nem jöhettek létre véletlenszerűen (például a szem), és az élőlények ösztönei voltak. Darwin remélte, hogy ezeket a nehézségeket előbb-utóbb legyőzik majd az újabb felfedezések,de ez nem tartotta vissza őt attól, hogy némelyikre saját maga elő ne álljon valami teljesen pontatlan magyarázattal.

Az amerikai fizikus, Lipson, a következő kommentárt fűzi Darwin „nehézségeihez”:

A fajok eredetét olvasva úgy találtam, hogy Darwin sokkal kevésbé biztos magában,mint ahogy azt láttatják, Az elmélet nehézségei című fejezet például figyelemreméltó kételkedést tükröz. Fizikusként különösen megragadtak megjegyzései,hogy hogyan jöhetett létre a szem.Darwin legnagyobb baja az lett, hogy a tudomány, melytől azt remélte, hogy megválaszolja tézisének problémás pontjait, valójában óriási méretűre növelte azokat. Elméletének kidolgozása közben számos evolucionista biológus volt nagy hatással Darwinra, kiváltképp a francia Lamarck.Lamarck szerint az élőlények átörökítették az életük során megszerzett tulajdonságokat, és így fejlődtek. Például a zsiráfok antilopszerű állatokból fejlődtek ki úgy, hogy generációkon keresztül egyre tovább és tovább nyújtották ki nyakukat, ahogy egyre magasabb ágakat akartak elérni. Darwin a tulajdonságok átadásának ezt az elméletét tette az élőlények fejlődésének alapvető tényezőjévé. De Darwin és Lamarck is tévedtek, mertaz ő idejükben az életet még csak nagyon primitív eszközökkel, nagyon alacsony színvonalon lehetett tanulmányozni. Sok tudományos területnek, például a genetikának és a biokémiának még a neve sem létezett akkoriban.

Elméleteik ezért teljesen a képzelet erejére hagyatkoztak.Miközben még hallatszott Darwin könyvének visszhangja, egy osztrák botanikus,Gregor Mendel felfedezte az öröklődés szabályait 1865-ben. Mendel felfedezéséről nem sokan hallottak az évszázad végéig, de az 1900-as évek elején nagyon fontossá vált. Ez jelentette a genetika tudományának megszületését. Később a gének és kromoszómák szerkezetét is megismerték. Az 1950-es évek felfedezése, a genetikai információt tartalmazó DNS-molekula nagy krízist jelentett az evolúciós elmélet számára.Ennek oka az élet hihetetlen bonyolultsága és a Darwin által előterjesztett evolúciós mechanizmus érvénytelensége volt.Mindeme fejlődésnek azt kellett volna eredményeznie, hogy Darwin elmélete eltűnik a történelem szemétvödrében. Ez mégsem következett be, mert bizonyos körök ragaszkodtak az elmélet megújításához,átdolgozásához és tudományos fórumokon való előterjesztéséhez. Ezeket az erőfeszítéseket csak akkor érthetjük meg, ha tudjuk, hogy nem tudományos, hanem ideológiai szándékok rejlenek mögötte.


A neodarwinista modell, ami ma az evolúció „élvonalának” számít, azzal érvel,hogy az élet két természetes mechanizmus: a „természetes kiválasztódás” és a „mutáció” révén jött létre. Az elmélet alapja a következő: „a természetes kiválasztódás és a mutáció egymást kiegészítő folyamatok. Az evolúciós változások forrása a véletlen mutáció, amely az élőlények genetikai szerkezetében következik be. A mutáció által kialakított tulajdonságok a természetes kiválasztódás révén maradnak meg vagy tűnnek el, és ez által fejlődnek az élőlények.”Amikor közelebbről is megvizsgáljuk ezt az elméletet, láthatjuk, hogy egyáltalán nem létezik ilyen evolúciós mechanizmus, mert sem a természetes kiválasztódás,sem a mutáció nem támasztja alá azt, hogy az élőlények különböző fajai egymásból fejlődtek volna ki.

Természetes kiválasztódás

A természetes kiválasztódást, a természet egyik folyamatát már Darwin előtt is ismerték a biológusok, és úgy határozták meg: „olyan mechanizmus, amely változatlan állapotukban tartja fenn a fajokat, és megakadályozza leromlásukat”. Darwin volt az első ember, aki feltételezte, hogy ez a folyamat evolúciós erővel bír,és aztán egész elméletét erre a feltételezésre építette fel. A könyvének adott cím is mutatja, hogy a természetes kiválasztódás volt Darwin elméletének alapja: A fajok eredete, természetes kiválasztódás útján. Azonban Darwin óta egyetlen apró bizonyíték sem merült fel arra, hogy az élőlények a természetes kiválasztódás segítségével fejlődtek ki. Colin Patterson, az angliai Természettudományi Múzeum vezető paleontológusa, aki mellesleg tekintélyes evolucionista, hangsúlyozza,hogy a természetes kiválasztódásról sohasem bizonyították be, hogy lenne ereje az élőlények fejlődését előidézni:„Soha senkinek sem sikerült új fajt létrehoznia természetes kiválasztódás révén.Még csak a közelébe sem jutottak soha, és a neodarwinizmusban erről zajlik a legtöbb vita”.A természetes kiválasztódás elve szerint azok az egyedek, amelyek a legalkalmasabbak az adott környezetben való túlélésre, fennmaradnak azáltal, hogy a túlélésre képesebb utódaik lesznek, míg azok, amelyek nem alkalmasak a túlélésre,elpusztulnak.

Például ha van egy szarvascsorda, amelyet vadállatok fenyegetnek,akkor természetesen azok az egyedek fognak életben maradni, amelyek gyorsabban tudnak futni. De akármeddig is folytatódik ez a folyamat, a szarvasokat nem fogja új fajjá változtatni. Lehet, hogy gyorsabban fognak futni, de a szarvasok akkor is szarvasok maradnak.Ha megvizsgáljuk azt a néhány példát, amelyet az evolucionisták hoztak fel a természetes kiválasztódásra, akkor látni fogjuk, hogy ezek nem mások, mint puszta megtévesztési kísérletek.

„Ipari melanizmus”

Douglas Futuyma 1986-ban kiadott egy könyvet, Az evolúció biológiája címmel,amelyet az egyik olyan forrásként tartanak számon, amely a legegyértelműbben magyarázza a természetes kiválasztódás útján végbemenő evolúciót. A leghíresebb példa ebben a témában az éjjeli lepkék pigmentációja, ami jelentősen sötétebbé vált az angliai ipari forradalom során. Ezt a történetet számtalan biológia könyvben megtaláljuk, nemcsak Douglas Futuyma könyvében.A történet a brit fizikus és biológus, Bernard Kettlewell 1950-es években végzett kísérletein alapul. A beszámoló szerint, az ipari forradalom kezdetén a Manchester környéki fák kérge meglehetősen világos volt. Emiatt a fakérgen pihenő sötét pigmentációjú(melanisztikus) éjjeli lepkéket könnyen észrevették a velük táplálkozó madarak, és ezért nagyon kevés esélyük volt a túlélésre. Ötven évvel később, azokban az erdőségekben,amelyekben az ipari szennyezés kiirtotta a zuzmókat, a fák törzse sötétebbé vált,és ezért a világos színezetű lepkék kerültek nagyobb veszélybe. Ennek eredményeként csökkent a világos színű lepkék populációja, ám növekedett a sötét színűeké. Az evolucionisták szerint ez hatalmas bizonyíték az ő elméletükre. Az evolucionisták ebben a történetben keresnek menedéket, és ezt használják kirakatként annak bizonyítására,hogy a világos színű lepkékből hogyan „fejlődtek ki” a sötét színűek.

Pedig egyértelmű, hogy ezt a jelenséget nem lehet az evolúciós elmélet bizonyítékaként felhasználni, hiszen a természetes kiválasztódás nem hoz létre olyan új formát, amely nem létezett korábban. A sötét színű lepkék ott voltak a lepkepopulációban már az ipari forradalom előtt is. Csak a különböző színű egyedek aránya változott a populáción belül. A lepkéknek nem fejlődött ki új tulajdonságuk vagy új szervük, amely által új faj jöhetne létre. Ha egy lepkét valamilyen más fajjá akarnánk változtatni, például madárrá, akkor meg kellene változtatnunk a génállományát.Vagyis teljesen új genetikai programot kellene létrehozni számára,amely tartalmazza a madár fizikai jellemzőit.Ezt a választ adhatjuk az evolucionisták történetére az „ipari melanizmusról”.Van azonban a történetnek egy másik, érdekesebb oldala is: nemcsak maga a magyarázat, hanem a történet is hamis!

Ahogy a molekuláris biológus, Jonathan Wells magyarázza Icons of Evolution (Az evolúció ikonjai) című könyvében, a sötét színű lepke története, amely minden evolúciós szemléletű könyvben megtalálható,és ezért maga is az evolúció egyik „ikonjává” vált, nem tükrözi a valóságot.Wells leírja könyvében, hogy Bernard Kettlewell kísérlete, amelyet az elmélet „tudományos bizonyítékának” neveznek, valójában tudományos botrány. Ennek a botránynak néhány lényeges pontja van.Számos, Kettlewell után végzett megfigyelés bizonyította, hogy ennek a lepkefajnak csupán egy típusa pihent a fakérgen, a többség jobban szeretett kis vízszintes ágak alá húzódni.

1980 óta nyilvánvalóvá vált, hogy ennek a lepkefajnak az egyedei normális esetben nem időznek a fakérgen. 25 éves kutatómunka után számos tudós, köztük Cyril Clarke és Rory Howlett, Michael Majerus, TonyLiebert, és Paul Brakefield vonta le a következtetést: „Kettlewell kísérletében a lepkéket arra kényszerítették, hogy a normálistól eltérő, atipikus módon viselkedjenek,ezért az eredmények tudományos szempontból nem elfogadhatóak”.A Kettlewell eredményeit felülvizsgáló tudósok még ennél is érdekesebb eredményekre jutottak! Jogosan várhatnánk el, hogy a kevésbé szennyezett vidéken a világos színű lepkék legyenek többségben. Ezzel épp ellenkezőleg, Anglia szenynyezetlen vidékein négyszer annyi sötét színű lepkét találtak, mint világosat. Ez azt jelenti, hogy a fatörzsek és a lepkék színe között semmiféle összefüggés nincs,hiába állítja ezt Kettlewell és csaknem minden evolucionista forrás.

A további kutatások felfedték a tudományos botrány mélyebb dimenzióit: a„fatörzsön pihenő lepkék”, amelyeket Kettlewell fotózott le, valójában nem is éltek.Kettlewell elhullott példányokat ragasztott vagy tűzött fel a fatörzsekre, ésúgy fotózta le őket. Valójában nagyon kevés esélye lett volna arra, hogy ilyen fényképeket készítsen, hiszen a lepkék nem a fatörzsön szeretnek pihenni, hanem a kis ágak és levelek alatt.Ezekre a tényekre csak az 1990-es évek végén jött rá a világ tudományos közössége.Az ipari melanizmus mítoszának összeomlása, amely addig az egyik legértékesebb forrása volt a „bevezetés az evolúcióba” témájú előadásoknak,igencsak kiábrándította az evolucionistákat. Egyikük, Jerry Coyne, meg is jegyezte:„Saját reakcióm arra a kiábrándultságra emlékeztetett, amikor hatéves koromban rájöttem, hogy az ajándékokat nem a Mikulás hozza, hanem az apám.”

Így hát a „természetes kiválasztódás leghíresebb példája” a történelem szemétdombjára került, amikor kiderült róla, hogy nem más, mint tudományos botrány.És ez elkerülhetetlen volt, mert a természetes kiválasztódás nem az „evolúció működése”, bármit állítsanak is az evolucionisták. Nem képes új szervet teremteni egy élőlényben, eltávolítani egy meglévőt, vagy az élőlényt más fajjá alakítani.

Miért nem természetes az élőlények kiválasztódása?

A természetes kiválasztódás egyáltalán nem támogatja az evolúció elméletét,mert ez a mechanizmus soha nem képes bővíteni vagy javítani egy faj genetikai információit. Arra sem képes, hogy egy fajt egy másik fajjá alakítson át: a tengeri csillagot hallá, a halat békává, a békát krokodillá, vagy a krokodilt madárrá.Az ugrásszerű evolúció legnagyobb védelmezője, Gould, az alábbiakat írta a természetes kiválasztódás zsákutcájáról:

„A darwinizmus lényege egyetlen jelmondaton alapszik: a természetes kiválasztódás az evolúció folyamatát előrevivő alkotóerő. Azt senki sem tagadja,hogy a természetes kiválasztódásnak megvan a negatív szerepe, amennyiben kiküszöböli a nem életrevaló egyedeket. A darwini elmélet feltételezi és megkívánja,hogy ugyanez az erő létrehozza az életrevalókat is.”

A másik félrevezető módszer, amit az evolucionisták alkalmaznak a természetes kiválasztódással kapcsolatban az, hogy próbálják úgy beállítani, mintha tudatos tervező erő lenne. A természetes kiválasztódásnak azonban nincs tudata. Nincs akarata, amellyel el tudná dönteni, hogy mi a jó és mi a rossz az élőlényeknek.

Ezért a természetes kiválasztódással nem magyarázható a biológiai rendszerek és szervek elképzelhetetlen bonyolultsága. Az említett rendszerek és szervek nagyszámú részegységből állnak, és ha akárcsak egyetlen egység hiányzik vagy működésképtelen, akkor használhatatlanná válnak. Ezeket a rendszereket „leegyszerűsíthetetlen komplexitás” jellemzi. Például az emberi szem nem működik, ha nincs minden részlete pontosan a helyén. Ebből következik, hogy annak az akaratnak, amely összeállítja ezeket az egységeket,előre kell tudnia a jövőt, és már kezdettől azt az előnyös tulajdonságot kell szem előtt tartania, amely a végén ki fog alakulni.

Mivel a természeti folyamatoknak nincs tudatuk vagy akaratuk, ilyesmire nem is képesek. Ez a tény, amely egyben az evolúciós elmélet alapjait is lerombolja, Darwint is aggasztotta:„Ha be lehetne bizonyítani, hogy bármilyen komplex szerv létezett,amely nem jöhetett létre számos, egymást követő apró változás útján, elméletem teljesen összeomlana”. A természetes kiválasztódás által csak a torz, gyenge vagy életképtelen egyedek tűnnek el egy adott fajból. Nem képes új fajt, új genetikai információt vagy új szerveket létrehozni. Vagyis természetes kiválasztódás útján az élőlények nem tudnak kifejlődni. Darwin elfogadta ezt az igazságot, amikor azt írta: „A természetes kiválasztódás semmit nem tehet, amíg új, kedvezőbb változatok nem bukkannakfel”. Ezért volt szükség arra, hogy a neodarwinizmus a mutációt tegye meg a természetes kiválasztódás mellett az evolúció másik fő előmozdítójának, mint„az előnyös változatok felbukkanásának okát”. Azonban, ahogy azt hamarosan látni fogjuk, a mutáció csak káros változásoknak lehet az oka.

Mutációk

A mutáció nem más, mint törés vagy hibás információ a DNS-molekulában,amely a sejt magjában található, és az összes genetikai információ hordozója. Ez a törés vagy hibás molekulaszakasz külső hatások eredménye, például a sugárzásé vagy a kémiai hatásoké. Minden mutáció véletlen, és vagy a DNS-molekula alkotórészeit károsítja, vagy a helyüket változtatja meg. A legtöbb esetben a károsodás olyan súlyos, hogy a sejt nem tudja kijavítani.A mutáció, amely mögé oly gyakran bújnak el az evolucionisták, nem az a varázspálca,amely az élőlényeket fejlettebb és előnyösebb formára alakítja. A mutációk közvetlen hatása káros. A mutáció által létrejött változások csak olyanok lehetnek,amilyeneket az emberek Hirosimában, Nagaszakiban és Csernobilban is tapasztaltak: halál, nyomorékság és torzszülöttek...Ennek oka igen egyszerű: a DNS szerkezete nagyon bonyolult, és a véletlenszerű hatások csak ronthatnak rajta. B. G. Ranganathan azt írja:A mutációk kicsik, véletlenszerűek és károsak. Ritkán fordulnak elő, és a legtöbb esetben nincs semmilyen hatásuk. Ezek a jellemzők is mutatják, hogy a mutációk nem vezethetnek evolúciós fejlődéshez. Egy magas fejlettségi fokú élőlényben a véletlen változás vagy eredménytelen, vagy káros. Ha egy óra szerkezetét véletlenszerűen megváltoztatjuk, azzal nem tudjuk jobbá tenni. A legjobb esetben semmi sem történik, de a legnagyobb annak a valószínűsége, hogy elrontjuk az órát. Egy földrengés nem javít a városképen, hanem pusztulást hoz.Eddig tulajdonképpen semmiféle hasznos mutációt nem sikerült felfedezni.Minden mutáció károsnak bizonyult. Az evolucionista tudós, Warren Weawer így kommentálta a Radioaktív Sugárzás Genetikai Hatását Vizsgáló Bizottság(Committee on Genetic Effects of Atomic Radiation) jelentését, amely azzal foglalkozott,hogy milyen mutációkat okoztak a második világháborúban használt atomfegyverek:„Sokakat meglep a kijelentés, hogy gyakorlatilag minden mutáns gén káros hatású.Hiszen a mutáció az evolúció szükséges része. Hogyan származhat pozitív hatás – vagyis a magasabb rendű életformák kifejlődése – olyan mutációkból,amelyeknek gyakorlatilag mindegyike káros?”

Minden arra irányuló erőfeszítés, hogy „hasznos mutációt” hozzanak létre, kudarcot vallott. Az evolucionisták évtizedeken át kísérleteztek muslicákkal, mivel ezek az apró rovarok nagyon gyorsan szaporodnak, és a mutációk is gyorsan megmutatkoznak.Generációkon keresztül hozták létre szándékosan a mutációkat, de soha, egyetlenegy hasznos mutációt sem sikerült megfigyelni. Az evolucionista genetikus, Gordon Taylor így írt:Rendkívül meglepő dolog ez, mégis mennyire elkerüli az emberek figyelmét:hatvan esztendeje a világ minden táján tenyésztenek muslicákat a genetikusok, hogy bebizonyítsák az evolúciót. Eddig azonban nemhogy új faj, egyetlen új enzim létrejöttét sem figyelték meg.

Egy másik kutató, Michael Pitman, szintén a muslicákon végrehajtott kísérletekkudarcát kommentálja:„Számtalan genetikus szélsőséges hatásoknak, melegnek, hidegnek, fénynek,sötétnek tette ki a muslicákat, vegyszerekkel és sugárzással kezelték őket.Mindenféle mutáció előfordult a kísérleti állatok körében, gyakorlatilag a mutációk teljes skálája, a szinte észrevehetetlentől a rémálomszerűig. Ember által előidézett evolúció? Nem igazán. A genetikusok szörnyszülöttei közül nagyon kevés volt képes életben maradni a tenyésztőlombikon kívül. A gyakorlatban az összes mutáns elpusztul, terméketlen, vagy visszafajzik a tenyésztés előtti ősi típusra”. Ugyanez igaz az emberekre is. Az emberi lényeken megfigyelt valamennyi mutációnak rémálomba illő hatása van. A kérdéssel kapcsolatban az evolucionisták erősen ködösítenek, amikor még ezeket a torz mutánsokat is „az evolúció bizonyítékaként” emlegetik. Az emberek körében megfigyelhető összes mutáció deformitást jelent: olyan torzulásokat, mint a mongol idiotizmus, a Down szindróma,az albinizmus, a törpe növés vagy a rák. Ezek azok a mutációk, amelyeket az evolucionista tankönyvek az „evolúció működésére” hoznak fel példának. Szükségtelen magyarázni, hogy egy olyan folyamat, ami beteggé és nyomorékká teszi az embereket, nem lehet a „fejlődés hajtóereje” – hiszen az evolúciónak éppen az a lényege, hogy fejlettebb élőlényeket hozzon létre, amelyek alkalmasabbak a túlélésre.Három pontban foglalhatjuk össze, hogy a mutáció miért nem támogatja az evolucionisták feltételezéseit:

1. A mutáció mindig káros: Mivel véletlenszerűen fordul elő, csaknem mindig károsítja azt az élőlényt, amelyben végbemegy. A józan ész azt mutatja, hogy egy tökéletesen működő szervezetbe történő véletlen közbeavatkozás nem javít,hanem ront azon a szervezeten. A mai napig nem sikerült „hasznos mutációt” felfedezni.

2. A mutáció nem ad hozzá új információt az élőlény DNS-molekulájának szerkezetéhez: A genetikai információt hordozó alkotóelemek kiszakadnak a helyükről,eltorzulnak, vagy más helyre kerülnek. A mutáció révén egy élőlénynek nem alakulhatnak ki új szervei vagy új tulajdonságai, csak abnormitások jöhetnek létre.

3. Ahhoz, hogy a mutáció átöröklődjék a következő generációra is, az élőlény szaporítósejtjeiben kell változásnak bekövetkeznie: Egy akármilyen sejtben bekövetkező véletlenszerű változás nem öröklődik át a következő generációra.Például ha az emberi szemet megváltoztatja a sugárzás vagy valamilyen más hatás, az nem öröklődik át az utódokra.Nem lehetséges az, hogy az élőlények az evolúció által fejlődtek volna ki, mert nincs a természetben olyan erő vagy mechanizmus, ami az evolúciót előidézhette volna. Ezt alátámasztják azok a régészeti leletek is, amelyek azt mutatják, hogy az evolúció elmélete igencsak messze áll a valóságtól.

Kategóriák: UFO

Az elfogott technológiák mérnöki visszafejtéséről tartanak előadást az 51-es Körzet egykori munkatársai Amerikában

Ittvannak.hu - 2013, január 30 - 13:57

A tavaly szeptemberi, kifejezetten UFO témájú előadássorozat után, hamarosan újabb rendkívül érdekesnek ígérkező eseménynek ad otthont Las Vegas-ban, az Egyesült Államok Nemzeti Atomenergetikai Kísérleti Múzeuma (National Atomic Testing Museum). A szervezők ígéretei szerint ugyanis, február kilencedikén a rejtélyes nevadai 51-es Körzet néhány eddig nem ismert titkáról is fellebbentik a fátylat a rendezvény előadói.

Kategóriák: UFO

Nem gondolja, hogy itt vannak? Most könnyen meggondolhatja magát! Videó

ParaHIR.HU - 2013, január 30 - 11:09
UFOVideoKategória: U.F.O.

Több megmagyarázhatatlan fényjelenséget is jelentettek az elmúlt hetekben a texasi Cotulla környékén. A titokzatos észlelésekről számos videó is készült és a helyi média is foglalkozott vele.


Forrás: Pécsi Stop Megosztás
Kategóriák: UFO

Az evolúciós csalás - 1.rész

Rejtelyekszigete.blogger.hu - 2013, január 30 - 11:03

Forrás:Adnan Oktar:Evolution Deceit - Utómunkálatok:Galactus

Az emberek gyakran nem látják a valóságot, ezáltal valamiféle „bűvölet” tartja őket hatalmában. Ugyanez a bűvölet található az evolúciós elmélet világméretű elfogadásának hátterében. Bűvölet alatt nem mást értünk, mint az oktatás általi kondicionálást.

Az emberek fejébe tanulmányaik során olyan intenzíven töltik az evolúcióelméletét, fel sem merül bennük, hogy torzításról lehet szó.Ez a sulykolás rossz hatással van az agyra, és csorbítja az ítélőképességet.

Az agy a folyamatos kondicionálás hatására nem úgy látja a tényeket, amilyenek azok a valóságban, hanem úgy, ahogy tanítják neki. Ezt a jelenséget más példákban is megfigyelhetjük. Például hipnózisban könnyedén elhitethető valakivel, hogy az ágy, amelyen fekszik, valójában egy autó, és ez a hit a hipnózis végeztével is megmarad benne. Számára logikusnak és igaznak tűnik, mert valóban úgy látja, és semmi kétsége sincs felőle. Az ilyen példák jól mutatják a meggyőzés hatékonyságát és erejét, és a tudományos irodalomban is számos bizonyítékot találunk rá,vagy olvashatunk róla a pszichológiai és pszichiátriai szakkönyvekben.Az evolúciós elméletet és az erre támaszkodó materialista világnézetet a folyamatos sulykolás, ismétlés és meggyőzés erejével ültették el a tömegek agyában.

Az emberek, akik folyamatosan az evolúció hirdetésével találkoznak az iskolában,a médiában és az úgynevezett „tudományos” fórumokon, nem veszik észre, hogy ennek az elméletnek az elfogadása voltaképpen ellentmond a józan ész legalapvetőbb elveinek.A hatás alól maguk a tudósok sem vonhatják ki magukat. A tudományos élet porondján megjelenő fiatalok egyre inkább magukévá teszik a materialista világképet.A bűvölet hatása alatt sok evolucionista tudós tudományos bizonyítékokat keres, hogy megerősítse a 19. századi irracionális és elavult evolúciós elméletet,amelyet már régen megdöntöttek a rendelkezésre álló tudományos bizonyítékok.De a tudósokat más erők is kényszerítik a materializmusra és evolucionizmusra.

A nyugati országokban egy tudósnak szem előtt kell tartania bizonyos normákat,ha előre akar lépni, tudományos elismeréshez akar jutni, vagy azt szeretné,hogy a cikkeit leközöljék a tudományos folyóiratok. Az első számú alapfeltétel pedig az evolúció fenntartások nélküli elfogadása. A rendszer olyan messzire megy, arra kényszeríti a tudósokat, hogy életüket és tudományos karrierjüket egy dogmatikus hit szolgálatában töltsék. Az amerikai molekuláris biológus, Jonathan Wells erről a nyomásról ír 2000-ben kiadott, Az evolúció ikonjai című könyvében:

„A dogmatikus darwinizmus úgy kezdődött, hogy a meglévő bizonyítékot egyoldalúan értelmezték, és ezt nyilvánították az egyetlen tudományos útnak. Ennek kritikusait tudománytalannak bélyegzik, cikkeiket elutasítják a jó nevű tudományos folyóiratok, amelyek szerkesztőségében túlnyomó többségben vannaka dogmatikusok. Az evolúciót kritizálókat nem támogatják az állami szervezetek,amelyek a támogatási kérelmeket a dogmatikusokhoz küldik felülbírálatra, és végül a kritikus tudósokat teljes egészében kirekesztik a tudományos társadalomból. Eközben a darwinista nézet ellen felhozott bizonyítékok egyszerűen eltűnnek, ahogy a maffia ellen tanúskodók szoktak eltűnni.Vagy a bizonyítékokat olyan, senki által sem olvasott kiadványokban temetik el, ahol csak az igazán elkötelezett kutató akadhat rá. És ha a kritikusokat elhallgattatták és az ellenbizonyítékot eltüntették, a dogmatikusok kijelentik,hogy folyik a tudományos vita a témáról, de számottevő ellenbizonyíték nem merült fel.”

Ez hát a valóság a mögött a kijelentés mögött, hogy „az evolúciót még mindig elfogadja a tudományos világ”. Az evolúció elméletét nem azért tartják életben,mert tudományos értéke van, hanem azért, mert ez ideológiai kötelesség. Nagyon kevés olyan tudós van, aki tisztában van a valósággal, és ki meri jelenteni, hogy a király meztelen.A továbbiakban az olvasó saját maga lesz a tanú rá, hogy az evolúciós elmélet tulajdonképpen csalás - olyan csalás, amelynek minden elemét meghazudtolja a tudomány,és amelyet mégis fenntartanak, hogy elleplezzék a teremtés valóságát.

Reméljük,az olvasó felébred és megszabadul attól a bűvölettől, amely a hatalmában tartja az emberek gondolkodását, elhomályosítja ítélőképességüket, és reméljük,hogy komolyan elgondolkodik majd azon, amit olvasott.Aki megszabadul a belésulykolt előítéletektől és tisztán, szabadon gondolkodik,az fel fogja fedezni a kristálytiszta igazságot. Ez a kétségbevonhatatlan igazság,amelyet a modern tudomány is minden tekintetben alátámaszt, az, hogy az élőlények nem a véletlen, hanem a teremtés következményeként jöttek létre. Azember könnyen megértheti a teremtés tényét, ha elgondolkodik saját létezésén,azon, hogy hogyan jött létre egyetlen csepp folyadékból, vagy ha szemügyre veszi a többi élőlény tökéletességét.

Folyt. köv.

Kategóriák: UFO

300 millió éves alumínium fogaslécet találtak Oroszországban

Ittvannak.hu - 2013, január 29 - 12:48

Az elmúlt héten több független orosz hírforrás is megerősítette, hogy Vlagyivosztok környékén egy ugyancsak szokatlan, könnyűfémből készült szerkezetet találtak. Yulia Zamanskaya, a Voice of Russia újságírójának tudósításából kiderül, hogy a különös leletre egy vlagyivosztoki lakos bukkant, miközben az egyik hideg éjszakán szenet lapátolt a kandallójába. A fűtéshez használt nagy halom feketeszénből került elő a furcsa tárgy.

Kategóriák: UFO

A Föld az idegenek nézőpontjából - 1.rész

Rejtelyekszigete.blogger.hu - 2013, január 28 - 18:14

A történelmi háttér

Kb. 450 000 évvel ezelőtt a Föld egyfajta állatkertnek volt berendezve – a galaxis bizonyos bolygóinak növény- és állatvilágát képviselte. Természetvédelmi parknak szánták, nemcsak a növény- és állatfajok hosszú távú megőrzése miatt, hanem bizonyos földönkívüli tudós csoportoknak megadva azt a lehetőséget, hogy különböző életformákat tanulmányozzanak és fejlesszenek ki. Az  ősi forgatókönyv szerint,  egy szabad akarat-elvű univerzumban, a hüllőszerű Orion csoport látogatta meg a Földet, amelynek tagjai inkább kalózoknak, mint rosszakaróknak tűntek, és szokás szerint, ahova mentek,  mindent megkaparintottak maguknak.

Néha ellenszegültek nekik és feltartóztatták  őket, de senki nem tudta megállítani a garázdálkodásukat. Azt akarták, hogy a Földet bázisként, urán- és aranybányának használják – az atomjaira bontott arany előnyös tulajdonságokkal bír testük kémiáját tekintve. Egy idő után belefáradtak a fizikai munkába, és kieszelték a rabszolgamunkások létrehozásának ötletét – a fizikailag erős, de nem elég okos lények el tudták végezni a nehéz munkát, de nem voltak elég ügyesek ahhoz, hogy a saját kezükbe vegyék az irányítást.

A teremtett lények anunnakiknak nevezték az istenszerű mestereiket. A Nap Tanácsa betolakodóknak tartotta őket, de mivel nem tették tönkre a bolygót és nem állították meg a békés Többieket az itteni tevékenységükben, a Tanács valójában szemet hunyt a dolog felett. Senki nem tartotta a bolygót tilos területnek, így maximum annyit tehettek, hogy odafigyeltek rájuk. Az anunnakik kezdetben visszafogták magukat, míg más földönkívüliek nem jelentek meg ezeken a területeken; aztán vitába keveredtek az árjákkal India területén, és a két csoport között ez égi háborúvá fajult, amit később a Mahabharata leír. A  Paradicsom csatatérré változott, és a Tanács megpróbálta megállítani – ahogyan fontos volt közbelépniük a Mars és Jupiter közötti Marduk nevű bolygó elpusztulása után is.

A szellemi csoport tagjait, akik a Marduk megsemmisülésért feleltek, a Földre inkarnálták, hogy itt helyrehozzák a hibáikat, de mivel Atlantiszon továbbra is képtelenek  voltak elfogadni az Egység Törvényét, visszautasították az együttműködést, és majdnem elpusztították a Földet. Ezek az anunnaki- leszármazottak abban az időben az emberekhez hasonlítottak, és utca törvényei-féle életmód követői voltak. (Az eredeti anunnakik megtartották a hüllőformájukat.) A Tanács közbelépett, és elrendelte Atlantisz és a csökevényes szellemek csoportjának elpusztítását, miután Atlantiszon  rávette az Egység Rendjének követőit a menekülésre. Az anunnakikat a problémák gerjesztőinek nevezték ki a Földön, és egy sokkal régebbi és erősebb „házőrző” faj, amely néha a Nap Tanácsának is teljesít szolgálatot, elzavarta innen őket.  Bárhogyan is legyen, a Felelősségteljes Teremtés Törvénye szerint, ha a fajod képes érző életformákat teremteni, akkor te, mint tagja, felelősséggel tartozol értük, biztosítanod kell 2a megfelelő iskoláztatást, szükség esetén a védelmet, és meg kell tanulnod a gondjukat viselni. Így kb. Kr.e. 500-600-ban az anunnakik fő csoportja távozott, ahogyan a békés Többiek: a szíriusziak, a plejádok, androméda- és lantbeliek szintén elhagyták a Földet, és az ittmaradt 300-400 anunnakit Maradéknak nevezték el.

Ők az emberek számára elérhetetlen helyeken telepedtek le. Nemsokára ezután a Maradék, a Felelősségteljes Teremtés Törvényét szem előtt tartva, kapcsolatot létesített az emberekkel, a későbbiekben görög istenekként ismert lényeknek tüntetvén ki magukat. Majd római isteneknek nevezték el őket: Zeuszból Jupiter, Árészból Mars, Poszeidonból Neptun stb. lett. Megjegyzés: az anunnakik mindig harcoltak egymással és másokkal, de nem minden anunnaki vagy Orion-lény „rossz”. Ahogy nem minden plejád, lantbeli vagy szíriuszi „jó”. Jó lenne tisztán látni a dolgokat, de ez az embernél sokszor lehetelennek tűnik. De isteneket játszani valójában nem mindig működik; a Maradék két alapcsoportra oszlott, az egyik kedvelte az Embert, és többnyire csak nem tudta, mit kezdjen vele – ami a mai napig folytatódik. A szakadár Maradék pedig először el akarta az emberiséget pusztítani, hogy megszabaduljon a tőle és a leckéktől, amíg a beavatott Maradék elfogadta a felelősséget és azt, hogy egy olyan szintre emelje az Embert, ahol az felelőséget vállalhat és felnőtt módjára érintkezhet más földönkívüli csoportokkal.  (Hogyan is ment ez mostanáig?) Mivel rengeteg lélek él emberi testben, ez érző lényekké teszi őket, és az embert nem lehet csak úgy komolyabb ok nélkül elpusztítani.

Ha a Nap Tanácsa nem bünteti meg, a Karma Törvénye az utolsó cseppet is kiveri azokból, akik megsértik az Egyetemes Törvényeket. Így a Maradék teljesen a felszín alá költözött, de mivel az Ember lenyomozhatja a legtöbb felszíni helyet a Földön, és felfedezheti őket… a cél pedig az, hogy láthatatlanok maradjanak, a hatalmas tavak és óceánok alá menekültek. A Hold, ami megfelelő megfigyelési helyet biztosít, viszonylag nem forog, tehát a Hold-bázisú eszközök könnyedén nyomon követhetik a Földi tevékenységet. Az Ember soha nem volt egyedül, és ez nem az  ő bolygója, így tehát soha nem harcolt a földönkívüliekkel és soha nem „szerezte vissza”. Soha nem volt az övé, az idegenek mindig itt voltak, így az embert megfigyelés alatt tartották, egyenesen manipulálták – a vallás az egyike volt azon nagy próbálkozásoknak, hogy belenevelje az Emberbe az alacsonyrendűségének tudatát. Ezzel megegyező volt az a cél, hogy belevéssék (szükség esetén félelem segítségével) azt a vágyat, hogy rendesen viselkedjen és tiszteljen más embereket és a bolygót… Egy etikai kódex,  ahogy mondanánk, de – anunnaki-genetikát örökölvén – az Ember perverz természete miatt a vallás azon gondolatok meghatározójává vált, hogy például kinek van jobb Istene, melyik az igazi vallás stb., és ezek az ellentétek háborúba torkollottak a Földön.

Amikor megteremtették az Embert, egy erős fizikai megjelenésű egyenes humanoid formát választottak, és az anunnakik a génállomány kulcsfontosságú helyeihez hozzáadták a DNS-üket, hogy a létrehozott egyed megkapja a beszéd és tanulás képességét, de ahhoz nem eleget, hogy szembeszálljon a teremtőivel és túljárjon azok eszén. Az anunnaki vezető/isten, Enlil dühös lett a teremtett lényekre  – zajosak, garázdák, büdösek (humanoid vonások) és kicsinyesek, erőszakosak, elnézőek (anunnaki vonások) voltak, aztán később jöttek azok jellegzetességek, amelyek felerősítették a humanoid territoriális  ösztöneit, mint pl. harc az élelemért, a párzásért és az otthonért. Enlilnek igaza volt: az emberi kísérletet a Földön el kell 3pusztítani – egy sokkal jobb változat van a Plejádokon. És egy pár alkalommal megpróbálta a Suruppu-kórokozóval megtizedelni az emberiséget. (Manapság HIV-vírusként ismerik.) Megjegyzés: ez az YHWH maradványa, ami az embereket sújtotta  a Bibliában, amikor engedetlenek voltak, és ez teljesen más változata az Atra-Hasis beszámolónak, ami Enlilnek az önfejű Emberrel való bánásmódjáról szól. Az Ember változatai Fogtak egy függőleges testtartású kétlábú humanoidot, belekevertek néhány kontrollált anunnaki-DNS-t, és a sumér terminológia szerint, létrehozták Lulut.

 

Amint az várható volt, a viselkedése inkább majomszerű, mint Emberszerű lett, a második változatot Adamának hívták. Sok próba, sikertelen  és genetikailag labilis változat létezett, néhányuk nem volt termékeny. Enki a saját DNS-ét egy Adama-féle nősténybe keverte és létrehozta Adapát, az Ember emlős változatát. Ez leegyszerűsítette az utódnemzési  folyamatot, de élő szülést igényelt ellentétben a reptiliánok tojással való szaporodásával. Ahogy az Adapa-nőstény vonzó lett Igigiknek (Örzők – az édenkert örző istenei – a ford.), akik szintén kereszteződtek velük, és a genetika abban az időben kevésbé volt korlátozott, az Anunnaki-Ember hibrid ivadékok néha  egészen nagyok, kb. 2,7-4 m magasak voltak. (Gondolj a pilistinekre, a góliátokra, az anakimekre, a rephaimokra és a giborimokra.) Ahogy Enlil egyre jobban belekeveredett az emberek teremtésébe, kezdte elveszíteni a dolgok feletti hatalmát, és beleegyezett a Vízözönbe, hogy eltörölje a legtöbb aberrációt. Néhány óriás túlélte a Vízözönt – Góliát és Og király (4 m magas), a germán Teutobokh király (3 m).

A Maradék feladata volt eltávolítani ezeket a kivételeket, és a földi humanoidokat az Anunnaki isteneknél alacsonyabb testalkatúakká alakítani (akik 2,1-2,4 m magasak voltak). Ez az emberi genetika módosítását jelentette, így tehát ezek az óriások ritka kivételek voltak (Sun Mingming egy jelenlegi kínai kosárlabdás, aki 236 cm), és a fajok nem vegyülnek, és nem hoznak létre agyrémeket, ahogy Atlantisz idején. Adama egy félresikerült változatából alakult ki a neandervölgyi ember – a genetikája instabil volt, és a mai genetikusoknak és antropológusoknak egy kicsit meg kellene változtatniuk az álláspontjukat az Ember lineáris, evolucionális fejlődésével kapcsolatban. Hogy felvilágosítsalak: a neandervölgyi DNS nem fejlődik Cro-Magnonivá (Adapa), és így  ők kénytelenek voltak a buta és erőszakos neandervölgyit elpusztítani. Egy későbbi csavarral a Cro-Magnonból Homo Sapienst csináltak,  amelynek DNS-e manapság tovább gyengült a stressznek, környezetszennyezésnek, vegyszereknek és alkalmanként olyan emberekkel való kereszteződésnek köszönhetően, akinek a DNS-e negatívan mutálódott. Megjegyzés: ahogy kialakultak az aberrációk az emberi génekben, előreláthatatlan, genetikai származású viselkedésmintákat generálva és öngyilkos utódokat eredményezve, gyorsan közbe kellett lépni. (Gondolj csak Szodomára és Gomorára, Harappára, Mohenjo-Daróra… ) Ezért volt szükség az emberi gének erősebb, alkalmazkodóbb alapra helyezésére (gondoljunk az epigenetikára) és további DNS hozzácsatolására a Cro-Magnoni emberhez, létrehozva a Homo Sapienst (223 gén egyetlen más földi gerincesnél sem fordul elő), és ez a legnagyobb különbség az Ember és a majom között.

A jelenlegi helyzet A mai napig az Ember még mindig szenved az alap (lebutított) DNS miatt, amelyet Enki, a katona-tudós létrehozott, és a Nap Tanács  kérésére egy jó szándékú földönkívüli csoport a Szürke klón-munkásaival megpróbálkozott az emberi DNS kijavításával/kibővítésével békésebbé (kevesebb tesztoszteron-tartalmúvá) és spirituálisabbá/pszichikailag fejlettebbé/intuitívabbá tenni  az Embert (csillag ember/indigók/hibridek).  Ilyen tervek valósultak meg, és a Változások után, akármi is marad, az Ember az új hibridekkel fog élni, és a Föld kiegyensúlyozódik. Az Anunnakik fő csoportja többé nem jöhet vissza, és egyetlen más csoport sem, a Nap Tanácsának engedélye nélkül. A Földet az a hatalmas erejű csoport tartja karanténban, akik 2500 éve kitessékelték az anunnakikat. Még interdimenzionális látogatókat is észrevesznek és leellenőriznek: ha nem jó szándékúak, akkor elhagyásra szólítják fel, vagy kiteszik innen őket. Csak megfigyelőként maradhatnak itt. (Nem lesz  többé megengedve az Embernek vagy a Földnek, hogy elpusztuljon vagy megsemmisüljön, mivel ez megzavarja a naprendszer működését.) Így semmiféle külső földönkívüli nem okozhat semmilyen kárt a Földön. Mielőtt az Anunnakik elmentek, 2500 éve, rendszeresen jöttek és mentek a Földre, többnyire egészségi okok miatt. A Földre való visszatérésükkor nem szeretnék az embereket egyesített és szervezett civilizációkban és katonai egységekben látni, mivel így nehéz lenne őket újból az irányításuk alá helyezni. Így létrehozták az emberek egy  Káosz-csoportját, akik arra vannak beprogramozva, hogy félretájékoztassanak, hogy hamis hadműveleteket hajtsanak végre, hogy kezdeményező megmozdulásokat tegyenek tönkre – az Ember egy szemet hunyó változata. Bármit megtesznek, amivel az embereket egymással szemben bizalmatlanságban tarthatják és arra vehetik rá, hogy reménytelenül harcoljanak egymással. (Hogyan is működött ez idáig?) A ’20-as, ’30-as évek Európájában a Maradék egy arcátlan terv alapján kapcsolatba lépett az egy északi embercsoporttal, hogy létrehozzon egy új, proaktív világrendet. A Nemzetek Szövetsége megbukott, az ENSZ szintén (valójában később céltalanná vált a Káosz-csoport kezében).

Az együttműködésért cserébe fejlett technológiájú eszközöket és szerkezeteket adtak az Északiak kezébe, hogy bebiztosítsák a sikerüket az engedetlen földi emberek egyesítése és irányítása felett. A Káosz-csoport biztos volt ennek sikertelenségében, beépült az Északiak közé, és hazudott az embereknek az NWO-csoport (New Word Order – Új világrend – a ford.) valós feladatáról, hogy ez többé ne történjen meg. Az Ember saját maga legrosszabb ellensége lett az egyesítés és a fejlődés elleni harcban, a félreértések miatt, amit a Káosz-csoport befolyásolt a média által. Az alapprobléma az, hogy a jelenlegi Ember (Homo Sapiens) visszautasította azt a DNS-t, ami intuitívvá és képessé tenné arra, hogy észrevegye mit csináltak vele. Az ember új változata, az indigók, hibridek pszichikailag megfontoltak, és a csalás lehetetlen lesz a Földön – a telepátia és tisztánlátás pedig általánossá fog válni. Mindenki tudni fogja, ki hazudott és ki rabolta ki az üzletet. Ezentúl az ember fejlődni fog és különbséget fog tudni tenni a megbízható idegen fajok és a többiek között. A Nap Tanácsa és a Bevatatottak csoportja támogatja az Ember kicserélését/kifejlesztését, nyilvánvalóan a Szakadárok és a Káoszcsoport nem – és ebből a harcból származnak jelenlegi problémák a Földön. 5Mi az értelme? Miért mondod ezt? Néhány ember a Földön felteszi a kérdést: Miért nem szállnak le a jó fiúk (földönkívüliek) és miért nem lépnek kapcsolatba velünk? Bizonyára a média bejelentené, és új korszak következne a Földön…  Hadd magyarázzam el a helyzetet.

Először is: a média kontroll alatt áll – minden új hír bizonyos hírcsatornákból érkezik, mint pl.: AP, UPI stb., és a Titkos Szövetség kiadta a parancsot, hogy semmilyen hírt ne adjanak le az ufókról (amelyek valójában IFO-k – mivel ezek már régóta azonosítottak – azonosított repülő tárgyak – a ford.). Így a csoportunk szándékosan visszaforgatta a másfél órás (106 perces) filmet, amit 1997-ben Főnix fölött készítettek. Ezt nem lehet figyelmen kívül hagyni… azt sem, hogy a korrupt vezetők kiadták a parancsot, hogy a megtévesztés érdekében tölcséreket dobjanak ki ejtőernyőkkel a megszokott területeken… És a mindenkori vezetés a teljes eseményt (az ufóészlelést) kigúnyolja (ahogyan azt már megmondta, sajnálja a dolgot). Tehát egy esemény után soha ne számíts arra, hogy a médiából a teljes igazságot fogod megtudni.

Másodszor: 1952 és 1964 között az idegenek négy földi kormánnyal kötöttek megállapodást, amit hamarosan ez utóbbiak megszegtek, mivel továbbra is követelték az ufók fegyverekkel való elpusztítását. Kétszínűeknek, alattomosaknak és erőszakosaknak tartották az embereket, és a Tanács a B-Terv szerint reagált: indigók, vándorok és csillaggyermekek születtek… a többségüket beprogramozták, de még nem tudatosak a lehetőségeiket és a jövőbeni szerepüket illetően. Ők elfogadták a 11 Egyetemes Törvényt, akárcsak a jó szándékú Idegenek. Ez a ti jelenlegi reményetek.

Harmadszor:  hogyan ismerheted fel a valós, jó szándékú idegenek  űrhajóját, ha az a háttérkormány űrhajóihoz hasonlít? És ha a leszállt űrhajóból hozzád hasonló lények szállnak ki, és földi nyelven szólalnak meg… mivel azok a Földről származnak. Azt fogják mondani, hogy megoldják a problémáidat – ha mindent rájuk bízol (és a NWO ügynökeikre). Werner von Braun a 70-es években figyelmeztetett az efféle csalásokra (Google: Carol Rosin). A békés földönkívüliek nem így dolgoznak, nyilvánvaló okokból.Azt gondoljuk, hogy felemelkedést vagy egy fajként teszitek meg… vagy nem bajlódunk többet ezzel. De vigyázat a Titkos Szövetségre;  őket a Szakadárok támogatják hatalmas pénzekkel, akik azt hiszik, hogy Drákói/Anunnaki vezetést szolgálják – akiket (karanténnal) eltávolítottak a helyszínről. A Titkos Szövetség nagy csalódottságot mutat, mert két hatalomátvételi kísérletüket meghiúsították. A Titkos Szövetség évekkel ezelőtti titkos döntése: „Rendben, ha miénk nem lehet a bolygó, másé sem!” Ezt előre láttuk. Ne idegeskedjetek! Mi nem engedhetjük meg,  hogy a Föld bolygót elveszítsük. A dolgok természetes rendje szerint a Föld megcsinálja a Felemelkedést, és sok százezer fénymunkást fog magával vinni. Nagyon rövid időn belül. Azokat, akik semmi sem látnak, megnyugtatom, hogy még nem történt meg, és el fog kezdődni (egy kemény időszak után, ami ezen idővonalon maradt a Föld számára). Sajnálom. Emlékezzetek, a ti döntésetek, hogy higgyetek vagy kételkedjetek, hogy elmenjetek vagy maradjatok. Senki nem befolyásolja, hová mentek – ezt mindenkinek a saját tudatossága (vagy spirituális szintje) határozza meg. Sok tanító van ezen a bolygón, és sok földlakó (akik az anunnaki-genetikájuknak köszönhetően) nem hallják meg a tanítókat. „Akiknek fülük van hallani…” szerint az „ősök bűne” az a genetikai hiányosság, amit átadtak a későbbi generációnak… akik nem képesek semmit sem meghallani. 6Ezért van a Zéták genetikai portyázása, hogy  helyreállítsák az emberi génállományt. A kitakarítás A Föld eléggé szenved az Ember által okozott szennyeződés, az ózonréteg kilyukasztása, a nagyobb tengerekben felhalmozott szemét miatt, a rovarok és a madarak szenvednek az EMF és mikrohullámok túlhasználása miatt, az Ember továbbra is gyilkolja tengerekben élő érző, magasabb életformákat (delfineket, bálnákat), az Ember egy halom, Föld körül keringőszemetet halmozott fel, az Ember még mindig atomfegyverekkel finomítja a gyilkolási technikáit, az Ember folytatja a mások fölötti zsarnokoskodással való pénzszerzést. A bolygó és a mások az Ember általi semmibe vétele egy folyamatos, irányíthatatlan állapotban mutatkozik meg – az Ember kivágja az összes öreg fát és bokrot (sokmillió levéllel), hogy parkolóhelyeket vagy 20 szintes lakásokat hozzon létre… Jelenleg 25%-kal kevesebb oxigén van a bolygón, mint 100 évvel ezelőtt (megnézheted a Google-ban, menj rá a National Geographic oldalára  az információért). Ezzel az  aránnyal mit gondolhatnak a befektetők, vajon mi lesz a levegővétellel, amikor erre költik a pénzüket? Megjegyzés: Mindent egybevéve, az Ember megmaradása az összes békeszerető idegennek valamiféle érdekeltsége, és ezeknek nem az  az érdekük, hogy megtámadják a Földet és rárontsanak az emberekre. Komolyabb tervük van, genetikailag helyrehozni az emberi DNS-t, és átalakítani a Buta Emberből Tudatos Emberré. Alapjában véve négy alapcsoport van a Földön, amelyek versengenek a hatalomért. Az Ember egy szellemi lény, ez az oka annak, hogy a Tanács megpróbálja védelmezni és fejleszteni ezt a szellemi potenciált, és ez az oka annak, hogy  a Szakadárok és a Káosz-csoport (Kr.e., A Titkos Szövetség) megpróbálják lebutított állapotban és csapdában tartani e bolygón. Ha egy szellem nem fejlődik és nem használja ki a képességeit, nem tud a magasabb birodalmakba emelkedni, ahol az alacsonyabbakat irányíthatja. A szellemeket nem lehet megölni, de be lehet csapni, csapdába lehet ejteni, és ez a szánalmas helyzet jelenleg itt a Földön. Most már tudod, hogyan kerültetek ebbe a helyzetbe. A jelenlegi Ember nem juthat ki az űrbe a jó szándékú földönkívüliek kísérete nélkül, mert egyedül soha nem élne túl egy találkozást  a negatív (STS) Orion-csoporttal. Ezért van a karantén. (Gondolkodj, visszamész a Holdra?) SETI a válasz?  Ők már itt vannak. És az Ember soha nem hallgatott rájuk. A gabonakörök kommunikálnak az Emberrel? Mostanában nem feltétlenül; néhány gabonakört az ember csinál – űrállomásokról – hogy félelmet keltsen: hasonló eset a 2005-ös ábra, amely a naprendszert ábrázolja, amelyből hiányzik a Föld (az STO-szövetség készítette a chilboltoni idegen arcot, a körülötte levő ASCII-üzenettel – nem megszokott gabonakör, és nem is olyan minőségű – a ford.) Ha ez mind nem elég, hogy elgondolkodtasson, akkor az Ember éhség, háború és betegség miatt elpusztul. Több mint tizenötfajta halálos járvány van a bolygón, és néhányuk nem gyógyítható, ugyanakkor néhány túlerőltetett antibiotikum manapság használhatatlan, mert a kórokozók ellenállást fejlesztettek ki azokkal szemben. Az ember tudatlanságában és kapzsiságában néhány ökológiai problémát okozott, amelyből nem tud kiszabadulni, beleértve az olajcsap megengedését a Mexikói Öbölben…

A fordulópont 1987, amikor a világ vezetői üzenetet kaptak a szennyeződések eltakarítására, vagy veszélybe kerül a környezet. (Ugyanabban az évben Reagan elnök majdnem elmondta az embereknek, mit fedezett fel az idegenekről). Az Ember általában figyelmen kívül hagyta a figyelmeztetéseket, és nem értette meg Reagan célzását sem. Ne gondold, hogy a Maradék, aki még mindig itt van, nem látja ezt a helyzetet. A Maradék mindkét csoportja ugyanúgy érez az Ember bolygófelszaggató tevékenységével kapcsolatban, akárcsak egy lakástulajdonos, amikor befejezi a háza szétrombolását. Valaminek történnie kell, hogy ez megálljon. A Föld változásai a pontos időben fognak megtörténni. Mivel nincs ufórepkedés és elragadtatás/megmentés jelenleg, egy jóval drámaiabb módszer fog jönni (Változás) a juhok és a kecskék különválasztására. A Szellem sokat fog tanulni ebből, és utána újrakezdi a Földön, a  többiek beavatkozása nélkül. A jövőbeli sokkal fejlettebb test/elme-tárolókba való inkarnációk a leendő Földön az ember jobb szellemi evolúcióját fogják biztosítani – ez minden, amit tudni kell.

/www.inuaki.hu/

Kategóriák: UFO

Világgazdasági Fórum: Növekvő kockázati tényező a földönkívüli élet esetleges felfedezése (magyar videóval)

Ittvannak.hu - 2013, január 28 - 13:22

Január 27-én véget ért a világ legjelentősebb és legbefolyásosabb politikai, gazdasági vezetőinek közreműködésével, immár 43. alkalommal megrendezett Világgazdasági Fórum, amelynek ezúttal is a svájci Davos városa adott otthont. A négy napos konferencia résztvevői, politikusok (köztük az amerikai, a brit, a német és az orosz államfő), mintegy ezer vállalatvezető, nemzetközi szervezetek vezetői, pénzügyi, gazdasági, műszaki szakértők, a civil szféra és a média vezető képviselői, évről évre azért ülnek össze, hogy az emberiséget leginkább fenyegető problémákra keressék a lehetséges válaszokat.

Kategóriák: UFO

Vicc: mentális betegekké válhatnak a spirituális hitű emberek brit kutatók szerint

Paranormal.hu - 2013, január 27 - 19:34
484827_543067259044721_1801003853_n.jpgA vizsgálatok szerint ezek azok az emberek, akik valamilyen spirituális nézettel foglalkoznak, azonosulnak, hajlamosabbak a szorongásos zavarok, fóbiák, étkezési- és drogproblémák, valamint a neurózis kialakulására, szemben az aeteistákkal és vallásos társaikkal. A spirituális beállítottságúak emellett nagyobb eséllyel szednek gyógyszereket is mentális zavaraikra. A tanulmány egyébként a British Journal of Psychiatry című tudományos szaklapban jelent meg.

7403, véletlenszerűen kiválasztott angol férfi és nőt kérdeztek a hitükről és mentális állapotukról. A résztvevők 35 százaléka tartotta magát vallásosnak, ami azt jelentette, hogy rendszeresen látogattak valamilyen templomot, mecsetet vagy zsinagógát. Hatból öt vallásos vallotta magát kereszténynek. A résztvevők majdnem felét (46 százalék) tették ki azok, akik sem a vallásban, sem a spiritualitásban nem hisznek saját bevallásuk szerint. A maradék 19 százalék úgy nyilatkozott, hogy nem tagja egyik vallási felekezetnek sem, de hisz a spiritualitásban.

Az utolsó csoportba tartozók között 77 százalékkal gyakoribb volt a drogfüggőség, 72 százalékkal gyakoribbak voltak a fóbiás megbetegedések, és 50 százalékkal többen voltak az általános szorongásban szenvedők, mint a másik két csoport tagjai között. A spirituális beállítottságúak ezen kívül 40 százalékkal nagyobb eséllyel részesültek gyógyszeres kezelésben, és 37 százalékkal volt nagyobb esetükben a neurotikus zavarok kialakulásának esélye.

"A vallásos háttér nélküli spirituális hit úgy tűnik, sérülékenyebbé teszi az embereket a mentális betegségekkel szemben" - olvasható a tanulmányban. "Természetesen a jelenség hátterének feltárásához további kutatásokra lesz szükség" - írta Michael King professzor, a Londoni Egyetem munkatársa.
Kategóriák: UFO

Megfagyott benne a vér, mikor ránézett a térképre

Paranormal.hu - 2013, január 27 - 19:28
69780.jpgEgy amerikai asszony a Google műholdas utcakeresőjén akarta megnézni úti célját, azonban a kedves utcák helyett, egy hatalmas, rózsaszín ufót látott meg a város fölött.

Sokkot kapott egy amerikai nő, aki a Google utcakép használata közben egy ufót pillantott meg Missouri fölött – írja a Mirror. Az asszony képet készített a különös jelenésről és közzétette az interneten.A kép azonnal bejárta a világhálót, hatalmas vitát indítva a felhasználók között. Az űrkutatással foglalkozó szakemberek még nem szólaltak meg az ügyben, az amatőr űrlénykutatókat viszont nagy lázba hozta az ismeretlen repülő tárgy képe.Egyikük így írt egy fórumon: - végre, itt a bizonyíték arra, hogy léteznek! Teljesen egyértelmű, hogy a képen egy idegen jármű látszik. Nagy nap ez a mai.


69780.jpg
Kategóriák: UFO

Az Ébredés

Rejtelyekszigete.blogger.hu - 2013, január 27 - 14:26

Ki ébreszt és mire ébreszt? Ébreszthet-e bárki bárkit bármilyen hamisságára vagy igazságára, és ha igen, az az én egyéni, belső, valódi ébredésem lesz-e? Mit jelent az ébredés, és mit jelent ébernek lenni?

Folytathatnám a kérdéseket, melyek korunk történései kapcsán ébredtek bennem. Önjelölt megváltók, tanítók, guruk, mesterek és megmondóemberek hada dolgozik mostanság azon, hogy te és én felébredjünk végre. Hogy ráébredjünk arra, hogy…és akkor itt jön minden “ébresztő” saját, egyéni, jól cizellált valóságképe, melybe szeretne beleébreszteni bennünket. Mást vártunk? A “nagy ébredést” vártuk, mely során kiderül, hogy az egész földi lét csak illúzió, csak egy mese, nem is valós, és különben is, vannak emberek, akik tudják az igazságot, nekünk már nem kell semmit sem tennünk érte, csak szépen tovább szajkózni azt a képet, amibe beleébresztenek minket.

Ami igazán elgondolkoztató az az, hogy egyre több az olyan “ébresztőember” aki úgy ígér új valóságot, hitet, eszmét, hogy közben elfeledkezik arról, hogy nem kellene új valóságot adjon neked, csupán hagyja végre hogy szokja a fényt a szemed, hogy megpillantsd azt, ami már a kezdetek óta ott vár lényed alaprétegében, az EGY-ÉNiségedben hogy végre felfedezd. Amit gyermekként még tisztán láttál, megéltél és éltél benne, és valóságát semmi és senki sem kérdőjelezhette meg. Aztán jöttek egyre másra azok az emberek, akik elmagyarázták neked, hogy a kép amit látsz, és amiben élsz az nem is valós, nem helyes, és majd ők megmutatják neked azt a képet, amit mindenkinek látnia kell.

Az előregyártott képét annak a halott valóságnak, amelyen keresztül szert tehettek minden ember belső valóságának formálására, irányítására. Amin keresztül megszabhatják, hogy mi legyen az a fix pont melyhez képest minden értelmet nyerhet az elme viszonyítási rendszerében. Mert az emberi elme már csak ilyen, szüksége van olyan merev, rögzített pontokra melyhez viszonyíthat, melyhez képest mindent értelmezhet. Jó tudni ezt, de még jobb ha te és én nem vagyunk tisztában ezzel, mert akkor könnyű elhitetni velünk, hogy ezt a pontot csak más adhatja nekünk meg. De a PONT amihez képest minden értelmet nyerhet valójában itt volt, van és lesz benned és bennem. Ez a pont Te MAGod vagy, és ez a pont egyedül csak a folyamatosan változó élő valóság megélésében oldhatja fel azt a feszültséget, mely a valóságról kialakított halott, merev kép és az Élő, folyamatosan teremtődő, változó valóság között feszül.

Az emberi elme egyszerre teremtő alakítója és része a valóságnak, egyéni és közös szinten. Folyamatosan a a múlt gondolataiból rajzolt képekben élünk és a jövőt is ebből vetítjük ki. Olyan ez, minta amikor mellettünk áll egy ember, de mi nem őt nézzük, hanem egy róla készült fényképet. Még súlyosabb, mikor már azt is elhisszük, hogy a fénykép a kizárólagos valóság, hisz az kiszámítható, változatlan, merev, nem úgy mint az állandó változásban lévő, kiszámíthatatlan, izgő-mozgó, élő, hús-vér ember. A jelen eközben kimarad a játékból, az a pont ahol találkozva a MOSTban a Valósággal, az Élővel, végre lehetőségünk nyílik a megértésre, a változásra, a cselekvésre. Ezt a ráeszmélést – a lehetőséget a lét valódi természetére való ráébredésre – utasítjuk el, mivel az emberi elme makacsul ragaszkodik azokhoz a merev pontokhoz, mely alapján felépíti a valóság illúzióját és a továbbiakban már nem kíváncsi a folyamatosan változó dinamikus, élő JELenre, a MOStra, mert az folyamatos idomulást kér az Élethez. Ily módon magát az Életet tagadjuk folyamatosan a megmerevedett nézőpontjainkkal, dogmáinkkal, eszméinkkel, hiteinkkel, nem látjuk a fától az erdőt, a fényképtől az embert.  Nem is láthatjuk meg az ÉLŐt a múlt már HALOTT, a jövő még ÉLETTELEN világába rekedt gondolataink börtönében. Az emberi elme képtelen elengedni ezeket a korlátokat mindaddig, ameddig nem képes ráeszmélni arra az egyszerű tényre, hogy a valóságról, az Életről alkotott kép soha nem lehet azonos magával az Élővel. Arról pusztán egy lenyomat lehet, mely csak részben tartalmazhat információt a teljesről, és azon belül is pusztán egy adott nézőpontból érvényesen.

Ha csak az anyagi síkban való észlelésünkre támaszkodunk, akkor a fentiek miatt folyamatosan késleltetésben vagyunk a valósághoz képest. Ez a folyamatos a fáziskésés az, ami egy állandó szakadékot, feszültséget képez az elme múltból építkező tapasztalati valóság-képzete és a folyamatosan létező, alakuló Élet valósága között. A földi létben mindig mindenre késve reagálunk, soha nem valós időben – van amikor ez a késés minimális, ezért nem tűnik jelentősnek és gyakorlatilag nem is zavaró – de a hitek, eszmék, dogmák, és az erre építkező társadalmak szintjén ez a fáziskésés az élet valóságához mérten már végzetes. Az emberi elme önmaga börtönébe záródik be amikor kikapcsol mindent ami intuitív, ami a fizikai érzékek feletti* és ami az egyedüli lehetőségünk hogy valós időben megélhessük a valóságot, az életet, a változást, a létet hogy eljuthassunk a MOSTban való létezésbe tudatilag is. A gondolataink és a gondolati rendszerek arra valók, hogy elvezessenek minket annak a felismerésére, hogy nem tagadni kell a valóságot, illúziónak bélyegezve azt, hanem megismerni annak természetét, hogy miként jön létre, miként változik és hogy miként van kölcsönhatásban a teremtő és a teremtettje. Ebben az időn túli világban minden valóság élő ami a gondolatok által életre kel, a múlt, jelen és jövő egyetlen pont nélküli pontban, EGYségben sűrűsödik be, és létezik időtlen időben. Erre a gondolatok világán túl találhat rá az Emberi Lény, amikor az elme elcsendesül, a gondolatok helyét pedig maga megfigyelő veszi át. Amikor eggyé válik a megfigyelő és a megfigyelt, és megszűnik az a fáziskésés ami a múlt és a jövő, élőtől elkülönült valóságába bezárkózott elme teremt újra és újra meg. A MOST, a JELen valójában az a pont, ahol az emberi elme kiléphet saját börtönéből, hogy találkozhasson teremtményeivel, mások teremtményeivel, a teremtett, élő, és folyamatosan változó Valósággal.

Az ÉBREDÉS, az emberi tudat valódi ébredése ezen a ponton következhet be, amikor a tudatunk kitágul a MOST, a JELen valóságának a meglátására.

Ebben az állapotban képesek leszünk az érzékeken túli látásra, eggyé válni minden létező lényegével. Az emberi tudat EGGYÉ válik önmaga forrásával, teremtményei visszatérnek önMAGába és ő is visszatér a Teremtőjébe.(* – szükségesnek tartom megjegyezni hogy valójában az anyag és a szellem EGY, pusztán a fizikai-tudati érzékelés az ami miatt képtelenek vagyunk érzékelni az egységet, a folyamatosságot, így létrejött a tudományok által definiált fizikai világ értelmezése és különvált attól amit lelki, szellemi, gyűjtőnéven érzékfeletti világnak neveztek el)

A valódi ébredés az EGY-ÉNi belső látás kezdete. Ezt senkitől nem kaphatod meg, ebbe a látásba senki nem ébreszthet bele. Impulzust, erőt, szeretetet, segítséget kaphatsz MÁS-OK-tól, de igaz ébredést, ami valóban a tied azt nem. Ha valaki azt állítja, hogy ráébreszthet a Látás művészetére, hogy megadhatja mindazt neked, akkor nyugodtan kételkedj. Egyetlen mester, guru, pap vagy próféta sem adhatja meg, Utadon a legnagyobb jóindulattal is csak értékes, szeretetteljes segítség lehet. Te kell eldöntsd, hogy szükséges-e.

Egy hatalmas pofon az Élő Valóságtól sokszor nagyobb érték az Úton a valódi EGY-ÉNi tudatra ébredésben, mint ezernyi behízelgő szó, nyájas, ezoterikus, spirituális bölcselkedés, vagy olyan ígéretek,hitek, vallások, eszmék, melyek saját utad járásának terhe alóli megváltást, feloldozást kínálnak fel.


A valódi ébredés nem arra arra ébreszt rá, amit mások mutatni akarnak neked, a valódi ébredésben ráébredsz igazi, belső ÉNedre, mely szemlélni és látni képes személyiségedet, gondolataidat, érzelmeidet, önképedet és mindazt ami rádtapadt a hitek, eszmék, dogmák, világképek másoktól kapott gönceiben. A valódi ébredésben megérted, hogy az igazságot senki nem adhatja át neked, mert az igazság ott ragyog mindenben és mindenkiben, minden látszat ellenére legmélyebb rétegünkben, melyhez ha képesek vagyunk visszajutni, ha képesek vagyunk lefejteni róla kondicionáltságunk, nevelésünk, hiteink, eszméink, dogmáink rácsait, akkor gyermeki létünk elhagyása óta talán először találkozhatunk újra vele, az EGYszerűségben. Nem kell többé senki se ráébresszen minket a valóságra, az igazságra, mert már nem a múlt halott gondolataiból táplált világunk jövőbe vetített hamis képeinek foglyaiként fogjuk élni életünket, hanem a JELen valóságában, a MOST élő valóságában leszünk Látókká.

Dobj el magadtól minden hitet, eszmét, dogmát, ha ki akarsz lépni az elme valósággal szembeni fáziskéséséből az ÉLŐ JELenbe! Engedj el minden kapaszkodót – amit az elméd saját önigazolásához keres – hogy szabad lehess, hogy életedben először megláthasd a valóságról a NAGY KÉPET, melyre MAGod belső, csalhatatlan Látása vezetett el.

Az Ébredés út az Élethez, az Éberség lét az Életben.

Szeretettel: Morgó Sapiens - Forrás:kataklizma.info

Kategóriák: UFO

Oroszország felszólította Obamát: Beszéljetek a Világnak a Földönkívüliekről, vagy mi fogunk!

ParaHIR.HU - 2013, január 27 - 09:00
UFOUSAOroszországObamaMedvegyevKategória: U.F.O.Mainstream

A Davosban a héten kezdődött Világgazdasági Fórum napirendjéről kiszivárgott hír szerint Medvegyev orosz miniszterelnök tájékoztatni fogja Obama elnököt, hogy eljött az ideje, hogy a Világ megtudja az igazságot a Földönkívüliekről, és ha az Egyesült Államok nem akar részt venni ennek bejelentésében, akkor a Kreml ezt megteszi saját maga.

A Világgazdasági Fórum egy svájci non-profit alapítvány, mely Genfben mutatkozott be mint független nemzetközi szervezet, mely elkötelezett a világ állapotának javításában azáltal, hogy üzleti, politikai, tudományos és más vezetői a társadalomnak nyíltan beleszólhassanak a helyi, és a világot érintő események alakulásába.

A fórum legismertebb találkozóhelye Davosban van, egy hegyi üdülőhelyen található Graubünden-ben, Svájc keleti Alpok régiójában. A találkozóra mintegy 2500 üzleti felsővezető, nemzetközi vezető, kiválasztott értelmiségiek és újságírók érkeznek, hogy megvitassák világunk legégetőbb problémáit, például az egészségügy és a környezetvédelem helyzetét.

Az idei fórumot Medvegyev fogja megnyitni, ahol több mint 50 állam- és kormányfő lesz jelen, köztük Angela Merkel német kancellár és David Cameron brit miniszterelnök is részt vesznek az ötnapos ülésen, mely január 23-án kezdődik.

Fontos megjegyezni az idei fórum 2013-as összefoglalójából, hogy többek közt olyan témákban várható vita és párbeszéd, mint az X tényezők a Természetben kategóriában, mely magában foglalja a "földönkívüli élet felfedezését", mely kimondja: "A bizonyíték arra, hogy máshol is létezik élet a világegyetemben, mély lélektani és hitrendszerbeli következményekkel járhat".

Ugyanitt fontos megjegyezni, hogy miután Medvegyev 2012 december 7-én befejezte Moszkvában a tévében újságíróknak adott interjúját, továbbra is reagált az újságírói kérdésekre adáson kívül, anélkül, hogy tudta volna, a kamera és a mikrofon még mindig veszi. Arra az újságírói kérdésre, hogy "az elnök megkapja a földönkívüliekről szóló titkos információkat az orosz nukleáris kódokat tartalmazó táskával együtt? "
Medvegyev a következőt válaszolta:

"A nukleáris indítókódokkal együtt az elnöknél vannak a "top secret" dossziék is. Ezekben minden benne van a bolygónkat látogató idegenekről. Ezeket a jelentéseket az a titkos ügynökség készíti, amelyik az országunkban tarózkodó földönkívüliek feletti ellenőrzést végzi. Az elnöki ciklus végén két mappát, és a nukláris indítókódokat tartalmazó kis bőröndöt megkapta az új elnök. De sokkal részletesebb információkat kaphat, ha megnézi a Men in Black című dokumentumfilmet."
- Hányan vannak?
-Erre nem válaszolhatok, mert általános pánik törne ki."

Nyugati hírforrások a Medvegyev által elhangzott sokkoló mondatokat a földönkívüliek jelenlétéről csupán viccnek állították be, ahogy a Men In Black 1997-es sci-fi vígjátékra való hivatkozást is szándékosan tették, melyben két titkos ügynök küzd az idegenekkel az Egyesült Államokban.

Medvegyev azonban nem az amerikai filmre utalt, hanem a híres orosz dokumentumfilmről, a Men In Black-ről beszélt, mely részletezi a számtalan UFO és idegen anomáliát.

Amikor a nyugati hírforrások Medvegyevet idézték, aki azt mondta "Részletesebb információkat kaphat, ha megnézi a Men in Black című jól ismert filmet" helyett a tényleges válasz így hangzott: "De sokkal részletesebb információkat kaphat, ha megnézi a Men in Black című dokumentumfilmet." melynek ugynaz a címe.

Nyilvánvaló, hogy a nyugati propaganda hírügynökségek szándékosan torzítva adták elő Medvegyev szavait, és az egyik erről szóló cikk címe is jól bizonyítja ezt : "Az orosz elnök Dimitrij Medvegyev megtörte a hallgatást az idegenekről, és a konspirátorok azonnal elvesztették az eszüket".

Ha valaki "elvesztette az eszét" a földönkívüliekkel kapcsolatban, akkor meg kell állapítani, hogy az nem Oroszország, hanem a Vatikán, amely 2009 novemberében bejelentette, hogy "készül a földönkívüli élet nyilvánosságra hozatalára".

Ugyanúgy "elvesztették az eszüket" az Egyesült Államok kormányzatának hivatalnokai is, ahogy a korábbi Pentagon tanácsadó Timothy Good, az Above Top Secret: The Worldwide U.F.O. Cover-Up ( a világszintű UFO felfedésről) című könyv szerzője, aki 2012-ben kjelentette, hogy Dwight Eisenhower korábbi elnök három alkalommal is találkozottt földönkívüliekkel, akik kinézetre északi típusúak voltak, és ahol paktumot írtak alá, hogy a Földön tartózkodásukat titokban tarják.

A legfrissebb vlagyivosztoki felfedezés, ahol egy 300 millió éves fogaslécet találtak, a tudósok , asztronauták és videómegosztók használói által terjedő megfigyelések, hogy a Holdon nagyon furcsa dolgok történnek, az Európai Űrügynökség jelentése az ezer körüli folyóról a Marson, a brit és srí-lankai tudósok által hangoztatott "kőkemény bizonyítékok az idegen életről" miután fosszilis algákat találtak meteoritban, ezek mind azt bizonyítják, hogy igazán a nyugati országok "vesztették el az eszüket", különösen az amerikai propagandisták, akik évtizedek óta próbálják eltitkolni az emberi történelem legfontosabb tényét, hogy "nem vagyunk egyedül".

Hogy Medvegyev képes lesz-e meggyőzni az Obama rezsimet, hogy mondják el végre az igazságot az UFO-król és az idegenekről, nem tudhatjuk. Amit tudunk az az, hogy vagy az Egyesült Államokkal, vagy nélküle a Kreml biztosan el fogja kezdeni a folyamatot, mely feltárja az igazságot arról, amiről jó ideje tudjuk, hogy igaz.

Forrás: Ittvannak.huindex.hurejtelyekszigete.blogger.huujvilagtudat.blogspot.hu Megosztás
Kategóriák: UFO

A Reagan tájékoztató margójára (magyar videóval)

Rejtelyekszigete.blogger.hu - 2013, január 26 - 18:55

A TÁJÉKOZTATÓ FORRÁSA

Az Reagan tájékoztató legépelt szövegét 2007. október 27-én hozta nyilvánosságra, egy önmagát Anonymus-nak nevező, állítólagos egykori kormányzati alkalmazott, aki - saját állítása szerint - az Amerikai Védelmi Hírszerző Ügynökség (US Defense Intelligence Agency – DIA) nyugalmazott tisztje. Első e-mailjében azt írja, hogy nem egyedül szivárogtatja ki a különféle titkos információkat, ebben öt társa segíti, akik közül hárman még ma is fontos beosztásokban vannak a DIA-nál, de Anonymus a szóvivőjük.

A Reagan tájékoztató leirata, csupán egy nagyon kicsi része annak a hatalmas mennyiségű információhalmaznak, amelyet már eddig is nyilvánosságra hoztak és a szivárogtatás a mai napig tart. Ezekben a további anyagokban bővebb leírás olvasható többek között az elnöki tájékoztatón elhangzott állítólagos kozmikus csereprogram részleteiről, az abban résztvevők sorsáról, a Serpo bolygó földrajzi adatairól, de újabb részletek derülnek ki belőle az ebeniek további földi látogatásairól is.

Az intelligens földönkívüli élet és az UFO-k kutatóinak nagy része egyébként, nem igazán akar állást foglalni az írás valódiságát illetően. Ennek fő oka, hogy nem tudja senki bizonyító erejű érvekkel cáfolni a benne foglaltakat, ugyanakkor kevés az olyan adat, amely megerősítené a benne elhangzottakat. A józan szemléletű kutató ezért, a konkrét hangfelvétel híján inkább kellő óvatossággal közelít a témához.

Ennek ellenére van benne olyan információ, amely már más forrásból megerősítést nyert. Hogy csak a legutóbbit említsük, az elmúlt hetekben egy korábbi amerikai ezredes, Richard French azzal állt a nyilvánosság elé, hogy Roswell mellett nem egy, hanem két űrhajó zuhant le a negyvenes évek végén, ahogy az a Reagan tájékoztatóban is olvasható.

A sok-sok kétség ellenére azonban, már több nemzetközi konferencián is téma volt tájékoztató tartalma, de érdekes módon abból nem annyira a csereprogramot, vagy az ebeniekkel való egyéb kapcsolatot emelték ki, hanem azt a kormányzati eljárást, amellyel manipulálni, befolyásolni, félretájékoztatni, összezavarni igyekeznek a közvéleményt, illetve az elnök különleges érdeklődését a földönkívüliekkel irányában.

ÉRVEK ÉS ELLENÉRVEK

A szkeptikusok leginkább a tudományos részek elnagyoltságát hozzák fel ellenérvként. Állításuk szerint a leírt különböző csillagászati, fizikai adatok és információk alapján a szöveget egy, a témát még kisiskolás szinten is alig kapizsgáló őrült UFO rajongó is készíthette, aki egy kicsit utánajárt bizonyos témáknak.

Más részről viszont vannak dolgok, amelyek történelmileg egyeznek, bár nem nagy utánajárással egy esetleges hamisító ennek is könnyen utánanézhetett. 1981 márciusának elején Reagan valóban eltöltött néhány napot Camp Davidben, ezt akkori tudósításokból tudni. Ugyanakkor a szöveg valódisága mellett szól az is, hogy azok, akik közelről ismerték Ronald Reagant, kiemelték, hogy a tájékoztatóban neki tulajdonított egyes szófordulatokat, kifejezéseket, ugyanígy használta a néhai elnök is. Szerintük a humora alapján is rá lehet ismerni, amelyet főleg azok tudhattak, akik sokat voltak a közelében. Ez viszont nem kevés ember, tekintve, hogy elnökké választása előtt hollywoodi filmsztár volt.

Természetesen nem feledkezhetünk meg a Reagan elleni merényletről sem, amely 1981. március 30-án történt, tehát mindössze három héttel az állítólagos tájékoztató után. Adja magát és sokan fel is vetik annak lehetőségét, hogy az idegenek iránt közismerten nagy érdeklődést mutató Reagan, talán nyilvánosságra akart hozni egyes titkos információkat és ebben csak így tudták megakadályozni. Többek szerint a tettes későbbi vallomása is csak merő dajkamese. Ő ugyanis utólag azt közölte, hogy élete nagy szerelme Jodie Foster, és a nem sokkal korábban bemutatott Taxisofőr című filmben látottakhoz hasonlóan, csak meg akarta őt védeni, és ezért tört az elnök életére. Érdekes adalék, hogy az elkövetőt kóros elmeállapota miatt nem ítélték el, hanem elmegyógyintézetbe zárták, ahol azóta is éldegél, de különleges privilégiumként, a zárt intézményből rendszeresen, olykor hetekre is felügyelet nélkül eltávozhat. Ez egy elnöki merénylő esetében legalábbis furcsa.

Ronald Reagan különös érdeklődése az UFO-k iránt, elnökké választása után is elkísérte. Ez talán abból fakad, hogy korábban maga is látott már azonosítatlan repülő tárgyat.

REAGAN UFO ÉSZLELÉSEI

Az egykori amerikai elnök saját állítása szerint életében kétszer is látott UFO jelenséget. Mindkettő akkor történt, amikor ő még Kalifornia 33. kormányzója volt (1967-1975).

Az első észleléskor, Reagan egy esti partira volt hivatalos, melyet William Holden, hollywoodi színész tartott, ám a házaspár nem érkezett meg az előre meghirdetett kezdési időpontra, ezért a házigazda addig nem is akart kezdeni, míg ők oda nem érnek. Utólag a jelenlevők közül ketten is, Steve Allen, komikus és Lucy Ball, színésznő is elmesélték Reagan első UFO észlelésének történetét.

A Reagan házaspár végül jó egy órás csúszással toppant csak be, és az elmondások szerint a kormányzó láthatóan rendkívül feszült volt. Egy ezt firtató kérdésre válaszolva Reagan elmesélte, hogy amint a parti úton jöttek Los Angeles felé, megláttak egy UFO-t az égbolton. Hogy jobban megfigyelhessék, félre is húzódtak és kiszálltak az autóból. Egy harmadik személy azt is tudni vélte, hogy a házaspár látta, ahogy az ismeretlen repülő tárgy leszállt a távolban.

A másik észlelése 1974-ben történt, amikor már a második kormányzói ciklusa a végéhez közeledett. A történetet az amerikai Légierő ezredese, Bill Paynter mesélte el, aki nyugállományba vonulása után a Kalifornia állam mindenkori kormányzóját szállító Cessna Citation típusú gép pilótája lett. A repülőgéppel mintegy 8000 méteres magasságban utaztak Modesto felett, amikor a későbbi elnök hirtelen arra hívta fel a pilóta, Bill Paynter figyelmét, hogy egy "nagy fény" követi őket. Reagan arra kérte a pilótát, hogy próbáljon közelebb menni hozzá, hogy jobban meg tudják nézni. A pilóta utóbb azt mondta, hogy egy ideig tőlük néhány száz méterre haladt az állandó, fehér fényű jelenség, majd hirtelen elkezdett gyorsítani, míg végül 45 fokos szögben hatalmas sebességgel elrepült az ég felé.

- Az UFO teljesen váratlanul elképesztő sebességre váltott. Ha egy repülőgépnek hirtelen "padlógázt" adsz, az akkor is csak jóval lassabban növeli a sebességét. Reagan kormányzó egyszerűen le volt nyűgözve. Én mondtam a többieknek, hogy fogalmam sincs mi lehetett az, ami ilyen hihetetlen manőverre képes. Végül nem jelentettük az UFO-t, mert azokat a pilótákat, akik hasonló észleléseket jelentenek, általában elmeorvoshoz küldik kivizsgálásra. – mondta később Bill Paynter.

REAGAN ÉS AZ ’E.T.’ BEMUTATÓ VETÍTÉSE

Sokáig anekdota volt csupán, hogy Ronald Reagan 1982-ben, az 'E.T., a földönkívüli' című film Fehér Házban rendezett elővetítése után odasúgta a rendezőnek, Steven Spielbergnek, hogy "kevesen tudják ebben a teremben, hogy amit most láttunk, az mennyire közel áll az igazsághoz."


Tavaly nyáron azonban a világhírű rendező, egy erre irányuló újságírói kérdésre a következőket válaszolta: - A Fehér Ház vetítőtermében történt. Számos prominens személyiség is részt vett a vetítésen, egyebek mellett Sandra Day O’Connor, az amerikai Legfelsőbb Bíróság újdonsült elnöke és több egykori űrhajós is. Ha jól emlékszem, még Neil Armstrong is ott volt, de ebben már nem vagyok száz százalékig biztos. A film végén felállt Reagan, szembe fordult velünk és azt mondta, "szeretném megköszönni neked, hogy elhoztad nekünk E.T.-t, nagyon élveztük." Majd alaposan végignézte a hallgatóságát és hozzátette: „És sokan vagyunk most ebben a helységben, akik tudjuk, hogy minden, amit a vásznon láttunk, az igaz.” Abban a pillanatban, ahogy ezt kimondta Reagan, mindenki hangosan nevetni kezdett, egyedül csak az elnöknek maradt komoly az arca.

REAGAN IDEGEN INVÁZIÓRÓL BESZÉL

Nemcsak az elnököt érdekelték az UFO-k, de a családjához is közel álltak a természetfeletti dolgok. Nagy visszhangja volt, amikor kiderült, hogy Nancy Reagan, az elnök felesége rendszeresen asztrológussal konzultál, a lánya pedig azt állította, éjszakánként a Fehér Házban, rendszeresen látja Abraham Lincoln szellemét.

Egy biztos, Ronald Wilson Reagan volt az első amerikai elnök, aki egy világűrből érkező esetleges földönkívüli invázió lehetőségéről nyíltan beszélt. Ráadásul nem is egyszer.

Először 1985. december 4-én, a Marylandben található Fallston Középiskolában, tartott beszédében hozott szóba egy esetleges idegen fenyegetést. Fiatal hallgatóságának a Gorbacsov szovjet főtitkárral történt genfi megbeszélését elevenítette fel: - Milyen könnyű feladatunk lenne ezeken a találkozókon, ha hirtelen egy másik világból érkező idegen faj fenyegetné az emberiséget. Nyomban elfelejtenénk a népeink közti apró különbségeket.

A következő eset 1987. február 17-én történt, szintén Genfben, amelyet később Gorbacsov maga is megerősített a Szovjet Központi Bizottságnak, a Kremlben: - Az USA elnökével történt genfi megbeszélésünk során, Reagan azt mondta, hogy egy földönkívüli invázió esetén a Szovjetunió és az Egyesült Államok egyesítené erőit és úgy venné fel a harcot a külső veszéllyel. Én nem vitattam ezt a hipotézist, bár azt hiszem korai még ezen aggódni. – mondta Gorbacsov.

Azt pedig, az alábbi, magyar feliratos videón, önök is láthatják, hallhatják, mit mondott Ronald Reagan a harmadik ilyen témájú felszólalásában, 1987. szeptember 21-én, New Yorkban, az ENSZ rendes ülésén.

Forrás: ittvannak.hu

Kategóriák: UFO

A Reagan tájékoztató

Rejtelyekszigete.blogger.hu - 2013, január 26 - 11:53

1.rész

1981. március 6. és 8. között, két hónappal azután, hogy Ronald Reagant az USA 40. elnökévé választották, a CIA akkori igazgatója és még néhány úgynevezett "tanácsadó" az elnöki nyaralóban, Camp Davidben állítólag elképesztő dolgokról tájékoztatta Reagant.

A tájékoztatóról hangfelvétel is készült, és a beszélgetés legépelt szövegét az Amerikai Védelmi Hírszerző Ügynökség (US Defense Intelligence Agency) egy magát ANONYMOUS-nak nevező volt vezető tisztje elküldte e-mailban egy UFO kutatónak. A tájékoztatót William J. Casey, a CIA akkori igazgatója vezette, de fő szervezőjét és lebonyolítóját a felvételen csak úgy említik, hogy a 'GONDNOK' (The Caretaker).

A képen: Ronald Reagan és William J. Casey

- (WILLIAM CASEY): Jó reggelt, elnök úr. Ahogy azt már februárban említettem önnek, a következő tájékoztatón néhány, a legszigorúbban titkos információ fog elhangozni. Én nem akarok beleszólni, önnek kell eldöntenie, hogy ki lehet jelen a tájékoztatón, elnök úr. Követni sem lesz egyszerű az elhangzottakat, időrendben fogunk haladni a kezdetektől egészen napjainkig. Bízom benne, hogy sikerült az események kronológiai sorrendjének megfelelően összeállítani a tájékoztató anyagát. Abban pedig biztos vagyok, hogy az elnök úrnak közben rengeteg kérdése lesz.

Felkértem A GONDNOKot, hogy vezesse le ezt a tájékoztatót. Ő, a CIA szerződéses alkalmazottja és a jelen tájékoztatónk témájául szolgáló információk kezelője. Vehetjük úgy, hogy aki itt van, az részt vehet a tájékoztatón?

- (REAGAN ELNÖK): Nos, ez teljes egészében magán áll, Bill. Azt hiszem, mindenkinek megfelelő átvilágításon kell átesni, hogy hozzá juthasson a következő információkhoz, így van?

- (WM CASEY): Nos, úgy tűnik mindenki át is esett, bár ahogy azt látni fogja elnök úr, ez a csapat a „tápláléklánc” legtetején van. Mi úgy nevezzük őket, hogy "ATS" (Above Top Secret - A Szigorúan Titkos minősítést meghaladó). Olyannyira, hogy saját minősítési és titkosítási protokolljaik vannak. Különleges tárolók, speciális nyomtatók és másolók állnak a rendelkezésükre. Az ebben a témában elhangzó minden egyes szót különleges papírra nyomtatunk, majd pedig speciális tokba helyezzük őket. A GONDNOK további különleges intézkedései pedig biztosítják az információk megfelelő védelmét és megelőzik azt, hogy akár szándékosan, akár véletlenül illetéktelenekhez kerüljenek.

Ugyanakkor ezeket az anyagokat emberek egy különleges csoportja is védi. Az információk és a hozzá kapcsolódó egyéb anyagok védelmének vezetésével a GONDNOK van megbízva. Jobban szeretném elnök úr, ha ön döntené el, kit szeretne, hogy maradjon ebben a helységben. De ne feledje, ez az anyag szigorú őrizet alatt áll. Habár a történet lényege nagy vonalakban már évek óta ismert a nyilvánosság előtt, a valódi igazságnak azonban csak nagyon kicsi része került ki. Ráadásul, az azokat kiszivárogtatók utólag el is lettek hiteltelenítve.

- (REAGAN ELNÖK): Rendben Bill, akkor maradjon TANÁCSADÓ #1, maga, TANÁCSADÓ #3 és Caspar. TANÁCSADÓ #2 és Michael pedig inkább távozzon.

- (TANÁCSADÓ #2): Elnézést elnök úr, de én szeretnék is távozni. Nem szeretnék tudni az itt elhangzásra kerülő információkról. Tudja, úgy adott esetben hihetőbben tudok tagadni.

- (MICHAEL DEAVAER): Elnök úr, én úgy teszek, ahogy azt ön óhajtja. Igazából érdekelne a dolog, de vajon nekem tudnom kellene minderről? Nem hinném.

- (REAGAN ELNÖK): Rendben, azt hiszem ezzel megvolnánk.

- (WM CASEY): Köszönöm elnök úr, akkor ezennel átadom az irányítást a GONDNOKnak.

- (TANÁCSADÓ #3): Elnök úr és igazgató úr, én már átestem a most következő tájékoztatón. Maradhatok, de akár távozhatok is. Weinberger miniszter urat és engem néhány hete már tájékoztattak a témáról.

- (WEINBERGER MINISZTER): Elnök úr, ahogy azt ön is tudja, van néhány függő ügyünk Berlinben a szovjetekkel összefüggésben. Azt hiszem, hogy mi most foglalkozhatnánk ezzel. TANÁCSADÓ #3-mal inkább távoznánk, hogy minél kevesebben legyenek jelen.

- (REAGAN ELNÖK): Oké, Casp., azt hiszem, hogy ön és TANÁCSADÓ #3 távozhatnak. Köszönöm, hogy eljöttek.

- (WM CASEY): Rendben, elnök úr, így - nagyon helyesen - jelentősen megcsappant a hallgatóság.

- (REAGAN ELNÖK): Rendben, már alig várom, hogy halljam, fogjunk is hozzá.

- (A GONDNOK): Jó reggelt, elnök úr! Mindenekelőtt, had mondjak néhány szót magamról. De még ezelőtt annyit elnök úr, hogy ha a tájékoztató közben bármilyen kérdése lenne, nyugodtan vágjon közbe. Szóval az elmúlt 31 évben a CIA alkalmazásában álltam. E projektben a gondnoki felkészülésemet még 1960-ban kezdtem, egy 'Hatos Csoport' (Group 6) nevű, különleges emberekből álló csapat tagjaként, akik ezen információk kezelésével vannak megbízva.

- (REAGAN ELNÖK): Jó reggelt, remélem, illetve bízom benne, hogy lesznek kérdéseim. Bill tájékoztatott még januárban, de nem vagyok benne biztos, hogy… szóval, részleteket nem hinném, hogy... Oké, nos biztos vagyok benne, hogy Bill nem mondott el mindent, mivel alig egy óránk volt.

- (WM CASEY): Elnök úr, akkor csak egy gyors eligazítást kapott a Nemzetbiztonsági Döntési Direktívákról (NSDD), amelyeket szeretnénk egybeépíteni a mai tájékoztató tárgyával kapcsolatos általános cselekvési direktívákkal. TANÁCSADÓ #3, Caspar és én is sokkal több információval rendelkezem január óta. A legutóbbi elnöki adminisztráció nem igazán akart tájékoztatni minket ezekről a novemberi és a decemberi eligazításon.

- (REAGAN ELNÖK): Nos, egy keveset én is tudtam ezekről a dolgokról. Még 1970-ből. Nixonnak sok jó dologra volt rálátása és meg akarta azokat osztani néhány barátjával. Még bizonyos iratokat is mutatott. Azt nem tudom pontosan, hogy kitől származnak, de... Új-Mexikóról és más helyekről volt szó bennük. Nixon,... hogy is mondjam, igencsak odáig volt tőlük. Valamilyen tárgyat, vagy eszközt is mutatott, ami az egyik járművükből származott. Az új-mexikóbeli szerencsétlenség helyszínéről. Nem tudom,… tudjuk, hogy mi lehetett az? Nem hinném, hogy tudtuk, vagy akár most, tizenegy évvel később tudhatnánk.

- (A GONDNOK): Elnök úr, válaszolhatok a kérdéseire, akarja, hogy ezzel kezdjem?

- (REAGAN ELNÖK): Nos, ez milyen szint is? Vagy, hogy is nevezték, már nem emlékszem?

- (WM CASEY): Elnök úr, kódszó. Úgy nevezzük, szigorúan titkos kódszó. Ezek az információk meghaladják a 'szigorúan titkos' minősítés szintjét. Saját titkosítási rendszere van, amely egy rendkívül tagolt rendszer.

- (REAGAN ELNÖK): Nos, gondolom ez a legkevesebb. Rögzítjük ezt a tájékoztatót?

- (A GONDNOK): Elnök úr, nem, hacsak nem szeretné.

- (WM CASEY): De igen, rögzítjük. Már csak azért is, hogy elébe menjünk az esetleges félreértéseknek. TANÁCSADÓ #4-nek is maradnia kellene, hiszen már ő is kezelője ezeknek az információknak.

- (REAGAN ELNÖK): Nos, nem szeretném, ha bárki is kiszivárogtatná az itt elhangzottakat. Én nem tudom, miről lesz szó, úgyhogy Bill, azt hiszem, ebben önnek kell döntenie. Felőlem maradhat TANÁCSADÓ #4 is,...de ezt döntse el ön, Bill.

- (WM CASEY): Rendben, akkor TANÁCSADÓ #4 itt marad.

- (REAGAN ELNÖK): Akkor előbb kérnék néhány perc szünetet. Előbb együnk valamit. Mennyi ideig fog tartani...mondjuk egy óráig?

- (A GONDNOK): Elnök úr, úgy számolom, hogy egy óra elég lesz, legalábbis az első rész egy órát fog igénybe venni. A tájékoztató tárgya rendkívül bonyolult és összetett. Egy óra elég lesz, de az esetleges kérdéseivel akár tovább is tarthat.

- (REAGAN ELNÖK): Értem, akkor most tartsunk egy kis szünetet, aztán kezdhetjük.

 

(szünet)

 

- (A GONDNOK): Oké, elnök úr, készen állunk?

- (REAGAN ELNÖK): Igen, kezdjük.

- (A GONDNOK): Elnök úr, ahogy azt már korábban is hangsúlyoztam, ennek a tájékoztatónak a témája az amerikai kormányon belül a legmagasabb szintű titkosítással van ellátva. Egy diasorozat vetítésével fogom kezdeni. Szinte a teljes tájékoztató rajta van ezeken a diákon, de van egy ebből készült vázlat is, amelyet már korábban kiosztottunk.

- (REAGAN ELNÖK): Oké, oké, akkor... közben figyelhetnénk ezt a vázlatot?

- (A GONDNOK): Persze, elnök úr, figyelje a vázlatot, ami maga előtt van.

- (REAGAN ELNÖK): Köszönöm.

- (A GONDNOK): Az Amerikai Egyesült Államokat 1947 óta rendszeresen látogatják földönkívüli lények. Erre bizonyítékunk van. Bár, arra nézve is vannak bizonyítékaink, hogy a földönkívüliek több faja, már több ezer éve látogatja bolygónkat. Elnök úr, az egyszerűség kedvéért a továbbiakban őket csak E.T. néven fogom említeni. 1947 júliusában jelentős esemény történt Új-Mexikóban. Egy vihar során két E.T. űrhajó zuhant le a Földre. Az egyik az új-mexikóbeli Coronától délnyugatra, a másik pedig szintén az új-mexikóbeli Datil közelében. Az amerikai hadsereg végül felderítette mindkét helyszínt és elszállította a roncsokat, illetve az egyik helyszínen talált egyetlen túlélő idegent is. Ezt az élő idegent a továbbiakban nevezzük úgy, hogy "EBE-1".

- (REAGAN ELNÖK): Ez mit jelent? Valamiféle speciális terminológia, vagy kód?

- (A GONDNOK): Elnök úr, az EBE azt jelenti: földönkívüli biológiai élőlény (Extraterrestrial Biological Entity). Ezt a rövidítést a hadsereg kifejezetten erre a lényre nézve találta ki és alkalmazta akkoriban. Ez az élőlény ugyanis nem ember, így el kellett neveznünk valahogy. Végül a tudósok nevezték el a lényt EBE-1-nek. De "Noah"-ként is emlegetjük. Akkoriban a hadsereg és a hírszerzés különböző terminológiát használt.

- (REAGAN ELNÖK): Ezek szerint több is volt, vagy van? Mert az 1-es szám erre utal?

- (A GONDNOK): Igen, többen is voltak. Ekkor még csak EBE-nek nevezték, sorszám nélkül. Majd elmagyarázzuk, hogy a többi hogyan jutott a tudomásunkra.

- (REAGAN ELNÖK): Rendben, elnézést, csak tovább gondolkodtam, de a tájékoztató nyilván erre is ki fog terjedni, úgyhogy kérem, folytassa.

- (A GONDNOK): Az elsőként lezuhant űrhajó roncsainak minden darabját, illetve az összes ott talált EBE-t az új-mexikóbeli Roswell Légi Bázisra szállították. Mivel az élő EBE kisebb sérüléseket szenvedett, átszállították a los alamos-beli Nemzeti Laboratóriumba, amely a legbiztonságosabb és legjobban védett hely a világon. Kifejezetten az EBE számára átalakítva. A roncsokat végül az Ohioban található Daytonba szállították, a Légierő külföldi technológiákat kutató bázisára. A másodikként lezuhant űrhajó roncsait viszont csak 1949-ben találták meg helyi farmerek. Ott nem találtak élő idegen lényt, a roncsokat pedig az Albuquerque-ben lévő Sandia Katonai Bázisra szállították.

- (REAGAN ELNÖK): Oké, egy kérdésem lenne: az első helyszínen hány idegen volt az űrjárműben?

- (A GONDNOK): Öt halott és egy élő idegen. Az elhunyt idegenek testeit Los Alamos-ba szállították, ahol különleges konténerekben lefagyasztották őket. A második helyszínen pedig négy halott idegent találtunk, de a testük addigra erősen oszlásnak indult, ami nem csoda, hisz már két éve hevertek ott a sivatagban. Az állatok és az idő kikezdte a testüket. A maradványaikat először a Sandia bázisra, majd végül Los Alamos-ba szállították. Megállapítottuk, hogy a két lezuhant űrhajó nagyon hasonló konstrukció és az idegenek is ugyanolyanok voltak. Pontosan ugyanúgy néztek ki. Ugyanakkora volt a magasságuk, a súlyuk és a többi fizikai jellemzőjük. Tessék, itt vannak a róluk készült fényképek.

(rövid szünet)

 

- (REAGAN ELNÖK): Be tudjuk sorolni őket? Úgy értem,,.. be tudjuk sorolni bármilyen földi osztályba?

- (A GONDNOK): Nem, elnök úr. Nincsenek közös jellemvonásaik az emberekkel, kivéve, hogy van szemük, fülük és egy szájuk, a belső szerveik teljesen mások. A bőrük, a szemeik, a füleik és a légzőszervük is különbözik a miénktől. A vérük nem piros és az agyuk is teljesen eltér az emberekétől. Egyik idegent sem tudjuk az emberekkel közös osztályba sorolni. Van vérük és bőrük, még ha az teljesen más is, mint az emberi bőr. A szemüket pedig két szemhéj fedi. Talán mert a szülőbolygójuk túlságosan is világos, fényes.

- (REAGAN ELNÖK): Talán picit elébe megyek a tájékoztatónak, de tudjuk, hogy honnan jöttek? A Marsról, a Naprendszerünkből vagy máshonnan?

- (A GONDNOK): Igen, elnök úr, tudjuk, honnan jöttek. Áttérhetünk most arra, vagy haladhatunk tovább és majd eljutunk oda is a tájékoztató során.

- (REAGAN ELNÖK): Nem, nem kérem, folytassa, megvárom, míg odaérünk.

- (A GONDNOK): Köszönöm, elnök úr. Tehát az EBE egészen 1952-ig életben volt. Ez idő alatt rengeteget tanultunk tőle. Bár az EBE-nek eredendően nincsenek olyan hangképző szervei, mint az embernek, az orvosok elvégeztek rajta egy műtétet, amelynek segítségével már képes volt kommunikálni. Az EBE hihetetlenül intelligens volt. Szinte csak az ő védelmére és segítésére kihelyezett katonai személyzetet hallgatva nagyon gyorsan megtanult angolul.

Az EBE a Los Alamos-ban található Sandia bázis egy speciális körzetében lakott. Annak ellenére, hogy a rengeteg különféle katonai orvos, tudós és a néhány kiválasztott civil folyamatosan tanulmányozta, sosem volt ingerült, vagy dühös. EBE segített nekünk a két lezuhant űrhajó működését is megérteni. Megmutatta, hogy működnek a különböző részei, így például a kommunikációs egység, de több különböző eszköz működésébe is beavatott.

- (REAGAN ELNÖK): Elnézést, de jól értettem, hogy az imént arra célzott, hogy hímnemű egyedről volt szó? [A „He” az angolban mindig hímnemű egyedre utal]

- (A GONDNOK): Elnézést, elnök úr, valóban, hímnemű egyed volt. Az EBE fajon belül ugyanúgy vannak hímnemű és nőnemű egyedek is.

Ronald Reagan Walking with William Casey

- (REAGAN ELNÖK): Rendben, köszönöm, kérem folytassa.

- (A GONDNOK): Köszönöm, elnök úr. Szóval az EBE a katonai orvosok szerint természetes okok miatt hunyt el, bár nem hinném, hogy pontosan meg tudnánk mondani, mi volt a halálának a közvetlen kiváltó oka. Habár öt évünk volt tanulmányozni, mégis képtelenek voltunk általános orvosi megfigyelésekkel az EBE testének működésére vonatkozó standardeket felállítani. Nehéz volt elfogadni az elvesztését, hiszen ő volt a legérdekesebb dolog, amelyet az emberiség valaha tanulmányozhatott. Egy látogató egy másik bolygóról,... egy másik világból. EBE elmagyarázta azt is, hol élnek a világegyetemben. Mi azt a csillagrendszert Zeta Reticulinek nevezzük, amely mintegy 40 fényévnyire (38,42) van a Földtől. Az EBE bolygója ezen a naprendszeren belül található.

- (REAGAN ELNÖK): Merre van ez ahhoz képest, amit mindannyian ismerünk?

Hogyan tudná ezt érzékeltetni egy mindenki által ismert dologhoz képest?

- (A GONDNOK): Nos, elnök úr, a hozzánk legközelebbi csillag 4 fényévnyire van. Meg tudom mutatni a csillagképet, amelyben található. [Alfa Centauri, egy sárga csillag, amely a Kentaur csillagkép legfényesebb csillaga, mintegy 4,3 fényévnyire van tőlünk]

- (REAGAN ELNÖK): Sajnos nem sokat értek a csillagászathoz. Csak gondoltam valahogy érzékeltethetné a távolságot. Mennyi ideig tartana az út oda űrhajóval?

- (A GONDNOK): Nos, elnök úr, most is elmondhatom, vagy megbeszéljük egy másik tájékoztató alkalmával. Ahogy azt már Casey úr is említette, ez igen bonyolult kérdés, mert rengeteg összetevője van. Ez a tájékoztató csak a Földünket látogató egyik konkrét fajjal kapcsolatos alap információkra korlátozódik.

- (REAGAN ELNÖK): Nos,...akkor...jól értem, hogy...ez nem egy teljes körű tájékoztató?

- (WM CASEY): Elnök úr, ezek egymásra épülő dolgok. Ha összekeverjük őket, akkor az egyrészt értelmetlennek tűnne, másrészt a délelőtt rendelkezésre álló idő nem is lenne rá elég. Tudom, hogy szigorú napirendje van mára.

- (REAGAN ELNÖK): Csakhogy mint az Amerikai Egyesült Államok elnöke, tudnom kéne mindenről, vagy nem? Feltételezem, minden lényeges részét kellene hallanom. Úgy vélem ez sokkal fontosabb, mint néhány más találkozó a naptáramban. De talán csak elhamarkodom. Ha tényleg van olyan, amiről nem kellene tudnom, jelezze, kérem.

- (WM CASEY): Nem, nem elnök úr, nem úgy értettem, hogy erről nem kellene tudnia. Csak arra utaltam, hogy szépen sorban kellene haladnunk, de semmit sem akarunk eltitkolni ön elől.

- (REAGAN ELNÖK) TANÁCSADÓ #1-hez szólva: Mit gondol? Maga tud minderről?

- (TANÁCSADÓ #1): Igen elnök úr, én már számtalanszor kaptam tájékoztatást erről. És ahogy CASEY igazgató úr állította, ez egy valóban nagyon összetett témakör. Nekem is egy évembe telt, mire átláttam az egészet. Ugyanis különböző területek vannak. Az először lezuhant űrjárműtől kezdve, a nyomozási szakaszon, és egyfajta kapcsolatfelvételi kísérleten át egészen a szándékos félretájékoztatási eljárásig, amelyre az egész témakör védelme érdekében volt szükség.

- (REAGAN ELNÖK): Eddig nem is hittem, hogy ez ennyire összetett. Persze számomra ezek teljesen új információk. Ugyanakkor nagy a felelősségem az ország irányába, hiszen csakis jól megfontolt, a tanácsadóim mindenre kiterjedő tájékoztatásain alapuló döntéseket szeretnék hozni. A továbbiakban nem fogom megzavarni a tájékoztatót és remélem ettől kezdve az önök által meghatározott ütemben tudunk majd tovább haladni. Elnézést, hogy eddig is megzavartam, de mostantól várok a végéig a kérdéseimmel.

- (WM CASEY): Elnök úr, kérem nyugodtan kérdezzen közbe. Ön az Egyesült Államok elnöke. Mi nem azért vagyunk itt, hogy a tájékoztatás mikéntjéről vitázzunk önnel. Csakhogy néhány dolog olyan magas szinten titkosított, hogy bizonyos válaszok előtt néhány jelenlévőnek lehet, hogy el kell majd hagynia a helységet.

- (TANÁCSADÓ #1): Elnök úr, minden amit tudunk az idegenek földi látogatásairól, az tizenhat hatalmas irattömbben van összegyűjtve. Ezek az irattömbök több ezer oldalnyi információt tartalmaznak. Önnek bármit a rendelkezésére bocsátunk, de ahogy CASEY igazgató is említette, adott esetben át kell értékelnünk a hallgatóságot, mielőtt válaszolunk a kérdéseire.

- (REAGAN ELNÖK): Rendben, most már minden világos. Kérem, folytassák, ahonnan akarják, én pedig majd kérdezek.

- (WM CASEY): Rendben elnök úr, akkor így fogjuk csinálni. Egyébként még én sem látom át a teljes képet. Nagyjából az egytizedét olvastam el egyetlen irattömbnek és nekem is vagy ezer kérdésem lenne.

- (REAGAN ELNÖK): Rendben folytassuk.

- (A GONDNOK): Elnök úr, köszönöm a megértését. Ígérem minden kérdésére válaszolok, ha tudok. De ha az adott kérdése meghaladja ezt a szintet, akkor CASEY igazgató úr fog dönteni.

- (REAGAN ELNÖK): Mindent értek, kérem folytassák.

- (A GONDOK): Szóval, az EBE űrhajó kilenc földi hónap alatt teszi meg a közel 40 fényévnyi távolságot. Ebből láthatja, hogy az EBE űrjármű a fénynél is nagyobb sebességre képes. Csakhogy innentől kezdve kezd kicsit tudományossá válni a dolog. Az űrhajóik ugyanis valamiféle "űr alagutak" segítségével képesek "A" pontból "B" pontba eljutni, ezáltal gyorsabban tudnak utazni, mint ahogy a fény halad. Én sem pontosan értem ezt, de sok vezető tudósunk már pontosan tudja a dolog működését.

- (REAGAN ELNÖK): Nos, a tudománynak ez a szintje számomra is felfoghatatlan. Ez esetleg valamiféle fekete lyuk?

- (A GONDNOK): Igen, olyasmi, de annál sokkal bonyolultabb.

- (REAGAN ELNÖK): És ide jöttek...? (nem érthető) Nem számít, folytassa.

- (WM CASEY): Elnök úr, biztosíthatom, hogy értjük a működési elvét, csakhogy még nem tudjuk magunk megcsinálni.

- (REAGAN ELNÖK): Rendben (többen egyszerre beszélnek)

- (A GONDNOK): Akkor egy kis történelem. Az eredeti projekt még 1947-re nyúlik vissza és úgy hívták "PROJECT GLEEM" (Fénysugár projekt). Ez a projekt olyan információkat tartalmazott, amelyeket az UFO-k, illetve a már azonosított idegen űrhajók, más néven "IAC" (Identified Alien Craft) utáni nyomozások során gyűjtöttünk. A projektet valójában eredetileg az ötvenes évek elején alapította Truman elnök, majd később már Eisenhower utasítására, a Nemzetbiztonsági Tanács felügyelete alá került. Truman elnök felállított egy csapatot is, hogy gondozzák a projektet. Ezt a csapatot úgy hívták: "Majority 12", röviden "MJ-12".

Aztán 1966-ban a projekt nevét "Aquarius"-ra változtatták. A működéséhez szükséges anyagi források titokban a hírszerzés költésgvetéséből lettek átcsoportosítva. Ezeknek az idegen űrhajóknak az elemzése egy kiterjedt program része volt, amely azt volt hivatott kivizsgálni, vajon az idegenek jelentenek-e közvetlen fenyegetést a nemzetbiztonságunkra. Ahogy arra talán ön is emlékszik elnök úr - hisz a nyilvánosság előtt történt - országunk először "Grudge", majd "Sign" végül "Blue Book Projekt" (Kék könyv) néven gyűjtötte és vizsgálta az UFO jelenségeket.

A Légierő programjának eredeti feladata volt összegyűjteni és elemezni minden UFO-val kapcsolatos észlelést és egyéb incidenst, illetve megvizsgálni, hogy a jelenség jelenthet-e fenyegetést az Egyesült Államok nemzetbiztonságára. Az így nyert információk egy része adta az ötletet, hogy a vizsgálat során nyert adatokat használjuk fel a saját űrtechnológiánk fejlesztése és űrprogramjaink kidolgozása során.

A Légierő által a "Kék Könyv Projektben" megvizsgált körülbelül 12.000 esemény mintegy 90%-a végül egyéb légköri jelenségnek, vagy csillagászati objektumnak bizonyult. A maradék tíz százalékról viszont bebizonyosodott, hogy valóban földönkívüli eredetű az észlelés vagy az incidens. Bár, nem minden UFO észlelés vagy incidens került be a három projekt valamelyikébe.

1953-ban a Gleem Projekt elkezdte a saját nyomozásait és bizonyos észleléseket már közvetlenül a Gleem projekt dolgozott fel a többi helyett. A Gleem projekt tehát - amely 1966-ban az "Aquarius" nevet vette fel - egy, az UFO jelenségeket rendszerező, a többivel egyidejűleg működő jelentési rendszer volt.

Az "Aquarius Projektben" csak a valóban idegen űrhajó észleléseket és a bármilyen módon az idegenekkel létrejött kontaktusokat gyűjtöttük össze. Két idegen űrhajót derítettünk fel Új-Mexikóban. A járműveket a tudósaink technológiai csodaként ámulták, mi több a megoldásaik számunkra megfejthetetlenek voltak. A két űrhajót különleges biztonsági intézkedések mellett egy nyugati hangárba helyeztük el. Hatalmas mennyiségű technológiai adathoz jutottunk általuk.

A nyilvánosság előtt is ismert "Kék Könyv Projekttel" egy időben a Légierő és a CIA kérésére néhány független tudományos vizsgálat is elkezdődött a jelenségekkel kapcsolatban. Az "MJ-12" végül úgy döntött, hogy hivatalosan a Légierőnek be kell fejeznie az UFO jelenségek vizsgálatát. A döntést az NPNN 1966-os tanácskozásával egy időben hozták. A döntésnek két fontos oka volt. Először is az Egyesült Államok kommunikációs kapcsolatba lépett az idegenekkel.

- (REAGAN ELNÖK): Egy pillanat, oké...nos, Bill, nem...felejtse el, kérem folytassa.

- (WM CASEY): Elnök úr, a kommunikációs témakör már magasabb szintű védelmet igényel. Javaslom, ezt folytassuk, és ha lesz időnk, akkor rátérhetünk arra is.

- (REAGAN ELNÖK): Oké, most maga irányít, Bill.

- (A GONDNOK): Az Egyesült Államok viszonylag biztos volt abban, hogy az idegenek nem agresszív, nem ellenséges szándékkal érkeztek a Földre. És az is biztosnak látszott, hogy a jelenlétük nem jelent közvetlen fenyegetést a nemzetbiztonságra. Másodszor pedig a közvélemény elkezdett egyre jobban hinni az idegenek létezésében. A Nemzetbiztonsági Tanács attól tartott, ha mindent nyilvánosságra hozunk, amit az UFO-król és az idegenekről tudunk, az széleskörű pánikot eredményezhet. Ezzel azonban egy magasabb védettségű témakörhöz értünk az idegen látogatóinkkal kapcsolatban, úgyhogy CASEY igazgató úrnak kell eldöntenie, hogy most folytassuk, vagy inkább később térjünk rá vissza.

- (WM CASEY): Várjunk még ezzel. Egyelőre én sem tudok még mindent a dologról, úgyhogy magam is tájékozódni szeretnék, mielőtt az elnök urat is beavatnám.

- (TANÁCSADÓ #1): Egyetértek CASEY igazgató úrral. A tájékoztató ezen része igen összetett és ahhoz, hogy teljes képet tudjunk adni, egy egész nap szükséges.

- (REAGAN ELNÖK): Rendben, ahogy azt az előbb is mondtam, most Bill a főnök.

- (A GONDNOK): Szóval, azt érezték, hogy a titkos információk nyilvánosságra hozatala veszélyeztetné az USA űrprogramját. Ezen kívül pedig az UFO-k és az idegenek földi látogatásainak beismerésével általános pánikot idéznénk elő a világ vallási vezetői körében is. Mindezek miatt az "MJ-12" úgy döntött, hogy egy, az UFO jelenségeket elemző független tudományos tanulmány kielégítené a nyilvánosság érdeklődését.

Végül az UFO jelenségekkel foglalkozó utolsó hivatalos tanulmányt a Légierővel kötött szerződés alapján a Coloradoi Egyetem végezte. Ebben megállapították, hogy nem áll rendelkezésünkre olyan adat, amely szerint az UFO-k fenyegetést jelentenének az Egyesült Államok nemzetbiztonságára nézve. Ez végül a kormányt is kielégítette és lehetővé tette, hogy a Légierő hivatalosan befejezze az UFO jelenségek kutatását.

Természetesen ez biztonsági okokból megengedhetetlen lett volna. Így azért, hogy az UFO jelenségekkel és incidensekkel kapcsolatos nyomozás tovább folyhasson, többek közt a CIA és az "MJ-12" nyomozóit jelölték ki katonai nyomozó csoportokhoz, hogy tovább vizsgálják az UFO-kal és a már azonosított idegen űrhajókkal kapcsolatos észleléseket. Ezek az ügynökök jelenleg is különböző amerikai és kanadai helyszíneken dolgoznak. Minden jelentés közvetve, vagy közvetlenül az "MJ-12" csoporthoz kerül és ezek az ügynökök főleg olyan észleléseket gyűjtenek, amelyek kényes kormányzati létesítmények közelében történnek.

Ugyanis rengeteg észlelés történt nukleáris fegyvereket tároló bázisok közelében. Az idegenek részéről a nukleáris fegyvereink iránt tanúsított érdeklődés csak annak tulajdonítható, hogy egy esetleges földi atomháború, hatással lenne a világűrre is. A Légierő ezért intézkedéseket foganatosított a nukleáris fegyvereink védelmében attól tartva, hogy az idegenek esetleg elvihetik vagy megsemmisíthetik azokat. Az "MJ-12" meg van győződve arról, hogy az idegenek békés céllal érkeztek a Naprendszerünkbe. Habár arra nézve is vannak információink, és ez megint egy magasabb szint, hogy nem csak egy faj látogatja rendszeresen a Földet.

- (REAGAN ELNÖK): Nos, ez most így hirtelen kicsit sok. Rengeteg kérdést írtam fel magamnak, de előbb tartsunk egy rövid szünetet és aztán folytassuk.

 

(Szünet)

2.rész

Az első részben megismertük az elnöki tájékoztató résztvevőit. A beszélgetést, egy GONDNOK fedőnevű CIA alkalmazott vezette, aki akkor már huszonkettedik éve volt kezelője a tájékoztató alapjául szolgáló információknak. Aktív résztvevője volt a beszélgetésnek  William J. Casey, a legújabb kori amerikai történelem egyik igen ellentmondásosan megítélt szereplője, aki 1981-től, 1987-ben bekövetkezett haláláig az Egyesült Államok teljes hírszerzési tevékenységét felügyelte a CIA igazgatójaként. Továbbá a dokumentum szerint ott volt még két, sorszámokkal ellátott 'Tanácsadó' fedőneveken említett beavatott is, akik szintén ismerői a témának.


A Gondnok által vezetett tájékoztató első harmadában az amerikai elnök tudtára hozták, hogy több földönkívüli civilizáció is rendszeresen látogatja a Földet, közülük az egyik faj két űrhajója, rajtuk összesen tíz idegennel, 1947-ben lezuhant Új-Mexikóban. Egyetlen földönkívüli élte túl a szerencsétlenséget (EBE-1), ő az USA legjobban őrzött bázisán élt egészen 1952-ben bekövetkezett haláláig. A tájékoztató szerint ezen idő alatt rengeteget segített a tudósoknak, többek között megérteni az idegenek technológiáit. Elmagyarázta azt is, honnan és miképpen érkeztek.

A Gondnok végül röviden összefoglalta az USA földönkívüli civilizációkkal kapcsolatos nyilvános és titkos projektjeit, egészen 1947-től kezdődően, érzékeltetve, hogy már az első pillanattól kezdve tudatosan zajlott a közvélemény szándékos félrevezetése. A tájékoztató harmadánál Reagan elnök kis szünetet kért. Itt szakítottuk meg mi is a beszélgetés közlését, és most innen is folytatjuk:

 

(Szünet)

 

- (REAGAN ELNÖK): Azt hiszem, most már folytathatjuk.

- (A GONDNOK): Köszönöm, elnök úr, akkor folytatom. Az "MJ-12" csoport 1976-os jelentésében azt írja, hogy az idegenek technológiai fejlettsége évezredekkel a miénk előtt jár. Tudósaink úgy vélik, hogy amíg a technológiai fejlődésünk nem közelíti meg az idegenekét, az űrhajójukból nyert információk jelentős részét egyszerűen képtelenek leszünk megérteni, felhasználni. Ekkora fejlődéshez viszont még segítséggel is több száz évre lehet szükségünk.

Az elsőként elindult projektünk közben, amelyet az idegenek űrhajójának tanulmányozására hoztunk létre, továbbiak is elindultak. Az első még 1949-ben, a célja pedig a túlélő idegennel, EBE-1-gyel kapcsolatos orvosi információk összegyűjtése és rendszerezése volt. Ez a projekt orvosilag vizsgálta EBE-1-et és a kutatóink számára rengeteg, az evolúciós elméletekkel kapcsolatos kérdésre szolgált válasszal.

A következő projekt 1954-ben még a "Gleem Project" része volt, csak 1966-ban vált ki belőle. A feladata az volt, hogy kommunikációs kapcsolatot létesítsen az idegenekkel. Ez pozitív eredménnyel zárult, ám ezt majd egy másik szinten fogjuk megvitatni. Két másik projekt egyike pedig egy idegen űrhajóval végzett tesztrepülésekre, illetve az EBE-1-től szerzett információk alapján az idegenek technológiájának a mi űrprogramunkban való hasznosítására irányult.

- (WM CASEY): Nos, elnök úr, akkor most áttérhetünk a kérdéseire, vagy lépjünk egy szintet. Melyiket szeretné?

- (REAGAN ELNÖK): Rengeteg kérdésem lenne, úgyhogy feltennék néhányat, aztán haladhatunk tovább. Talán az idegenek élethosszával kezdeném, milyen idős volt az EBE-1?

- (A GONDNOK): Elnök úr, azt az idegen civilizációt, ahonnan EBE-1 érkezett úgy hívjuk, Eben Közösség. Ezt a nevet mi adtuk nekik, ők nem így hívják magukat. A várható élethosszuk nagyjából 350-400 földi év.

- (REAGAN ELNÖK): Az idő ugyanaz az ő bolygójukon, mint a Földön?

- (A GONDNOK): Nem elnök úr, az idő teljesen más az Eben bolygón, amelynek mellesleg a neve: SERPO. Egy napjuk hozzávetőlegesen 40 óráig tart. Ezt a két napjuk mozgásából mérik. A SERPO naprendszere tehát bináris, vagyis velünk ellentétben nekik két napjuk van.

- (REAGAN ELNÖK): A válasza újabb kérdéseket vet fel bennem. Rendben, ha jól értem, a bolygójuknak két napja van, de ebből nem az következne, hogy az a bolygó rendkívül forró? És azt hiszem, ez magyarázhatja, miért van két szemhéjuk.

- (A GONDNOK): Igen elnök úr, az ő napjaik nem úgy kelnek és nyugszanak, mint a miénk. Csak nagyon rövid és ritka időszakokra van picit sötétebb, amikor mindkét napjuk egyszerre érinti a horizontot.

- (REAGAN ELNÖK): És milyen az élet a Serpicon?

- (A GONDNOK): Elnök úr, a neve SERPO, betűzve S-E-R-P-O. Úgy vélem erről bővebben majd egy más szintű tájékoztatón beszélünk. Igazgató úr!

- (WM CASEY): Igen elnök úr, most nagyot ugrottunk előre. Mindent tudunk a látogatóink bolygójáról, de ez majd egy másik tájékoztató tárgya lesz.

- (REAGAN ELNÖK): Oké, ezek a szintek. Azt hiszem,...ezt még meg kell szoknom. Minden titkos információ ezeken a különböző szinteken van titkosítva?

- (WM CASEY): Ez hasonló a SIOP-pal kapcsolatos (Single Integrated Operational Plan – az atomfegyverek használatára vonatkozó szabályok) tájékoztatóhoz, amelyet januárban kapott. Különböző szintű engedélyeink vannak.

- (REAGAN ELNÖK): Nem, én ezt pontosan értem, Bill. Pontosan tudom, mit jelentenek a különböző szintű titkosítások. Úgy értem, mi a helyzet a szovjetekkel? Például a szovjeteknél dolgozó kémeink az idegenekről szóló információkhoz viszonyítva, ugyanolyan titkosítási szinten vannak?

- (WM CASEY): Nem, elnök úr. Ezek az információk a legmagasabb szinten titkosak, míg a kémtevékenységünk a Szovjetunió területén hasonlóan titkos, de mégis másképp.

- (REAGAN ELNÖK): Oké, értem, a körtét az almával. Azt hiszem, ehhez tényleg több időre lenne szükség. És mi a helyzet az utazással a SERPO-ról a Földre?

- (A GONDNOK): Nos, elnök úr, a távolság a Föld és a SERPO között nagyjából 40 fényév. Ők ezt a távolságot körülbelül kilenc földi hónap alatt teszik meg. Én nem vagyok tudós, de ahogy azt már korábban is említettem, ők ilyen hatalmas távolságokra egyfajta űralagutakon keresztül utaznak. Úgy tűnik képesek meghajlítani a teret, így jutva el egyik pontról a másikra. De hogy ezt hogyan csinálják, az már tudományos magyarázatot igényel.

- (REAGAN ELNÖK): Rendben, ez nagyon érdekes. A fizika törvényei az ő bolygójukon ugyanazok, mint itt a Földön?

- (A GONDNOK): Nem egészen. Úgy tűnik, vannak kisebb különbségek, főleg a két napjuk mozgásának bolygójukra kifejtett hatásai miatt. A tudósaink sem igazán értik, ugyanis néhány közülük a mi fizikai törvényeinkkel ellentétes.

- (REAGAN ELNÖK): Nukleáris, vagy valamilyen más energiával hajtják meg azokat az űrhajókat?

- (A GONDNOK): Elnök úr, nagyon keveset értünk a meghajtási technikájukból. Úgy tűnik két különböző meghajtási rendszerük van. Az egyiket a Föld atmoszférájában használják, a másikat azon kívül. Nukleáris energiát viszont nem használnak. A meghajtási rendszerük ugyan kibocsát némi nagyon alacsony szintű sugárzást, de közel sem annyit, ami veszélyt jelentene ránk nézve. Ugyanis csak hasonlít a mi nukleáris sugárzásunkhoz, ezért mi így is hívjuk, de a valójában a Földön ehhez még csak hasonló sincs.

- (REAGAN ELNÖK): Ezek az idegenek más helyeket is meglátogattak a Földön?

- (A GONDNOK): Elnök úr, megint azt kell mondanom, ez egy másik szintű beszélgetés tárgya.

- (REAGAN ELNÖK): Kezdem unni ezt a választ, de megértem.

- (WM CASEY): Elnök úr, a Szovjetunió szintén kapcsolatban van ezekkel az idegenekkel. Megbízható forrásból származó információnk van, hogy nekik is megvolt a maguk "Roswell Incidensük", hogy úgy mondjam. Nagyjából ugyanazt tudják, amit mi. Valamikor az ötvenes évek végén jutottak hozzá néhány testhez, de a hírszerzésünk szerint azok egy másik idegen fajtól származnak.

- (REAGAN ELNÖK): Oké, nos akkor Bill, kezdek teljesen összezavarodni. Azt állítja, hogy több különböző faj is látogatja a Földet egy időben?

- (WM CASEY): GONDNOK válaszoljon a kérdésre.

- (A GONDNOK): Igen elnök úr, de az okokat kétlem, hogy most kellene kifejtenem, inkább majd egy másik találkozón.

- (REAGAN ELNÖK): Csak arra az egyszerű kérdésre válaszoljon, hogy hány konkrét fajról van szó. Hagyja a részleteket, eleget hallottam ma már, hogy ez egy más szintű tájékoztató tárgya kell legyen.

- (A GONDNOK): Sajnálom elnök úr, hogy felidegesítettem...

- (REAGAN ELNÖK): Nem, Gondnok, ne érezze így. Nem vagyok ideges, dehogy. Önök mind a tanácsadóim, nekem pedig elnökként oda kell figyelnem magukra és a tanácsaikra. Nem vagyok ideges. Sajnálom, ha azt érzi. Meg tudja tehát mondani, hogy hány faj látogat minket?

- (A GONDNOK): Igazgató úr?

- (WM  CASEY): Gyerünk, Gondnok, feleljen az elnöknek.

- (A GONDNOK): Legalább öt.

- (REAGAN ELNÖK): Valamennyien barátságos szándékúak?

- (A GONDNOK): Igazgató úr?

- (WM CASEY): TANÁCSADÓ #1, akar maga válaszolni?

- (TANÁCSADÓ #1): Elnök úr, erre nagyon nehéz válaszolni. Rengeteg paramétert számításba veszünk, hogy felmérjük az esetleges fenyegetést. Habár az ötből négy esetében nagyon kevés információ áll rendelkezésünkre. Sok-sok adatunk van az ebeniekről...ők minden kérdésünkre válaszoltak. És ők segítettek megérteni a többi négy fajt is. Picit félek így kimondani és elnök úr kérem, ne is értse félre, de úgy hisszük az egyik idegen faj ellenséges.

- (WM CASEY): Elnök úr szeretné, hogy folytassuk, vagy esetleg?

- (REAGAN ELNÖK): Az Isten szerelmére, én vagyok az Egyesült Államok elnöke. Tudnom kell róla, ha veszély fenyeget minket a világűrből. Ha tudnak bármit arról, hogy ez az idegen faj veszélyt jelent ránk nézve, hallani akarom.

- (WM CASEY): Elnök úr, értesüléseink szerint ennek az idegen fajnak a képviselői embereket rabolnak el a Földről, majd tudományos és orvosi teszteknek vetik alá őket. Legjobb tudomásunk szerint eddig még nem öltek meg senkit. De - ahogy az TANÁCSADÓ #1 állította - az értesüléseink nagy része szemtanúktól származik és még nem igazán dolgoztuk fel őket.

Viszont elfogtunk egyet az ellenséges idegenek közül. Ez azonban megint igen érzékeny terület elnök úr. Javaslom, fejezzük be ezt a megbeszélést, legyünk túl az esetleges kérdésein, aztán utána visszatérhetünk erre. De attól tartok e pillanatban konkrét válaszokkal nem igazán szolgálhatok.

- (REAGAN ELNÖK): Rendben, de elvárom, hogy amint lehet, azonnal tájékoztassanak. Mindent tudni akarok ezekről az ellenséges idegenekről, úgyhogy...vagy újraírjuk a szabályokat, hogy hozzájuk férhessek, vagy... TANÁCSADÓ #1, van előkészített háborús stratégiánk erre az esetre?

- (TANÁCSADÓ #1): Igen elnök úr, az országot fenyegető minden veszélyre nézve létezik háborús stratégiánk.

- (REAGAN ELNÖK): Kérem, ne feledkezzünk meg a Föld többi részéről sem. Bármelyik országot támadnák is meg, nekünk segítenünk kell.

- (TANÁCSADÓ #1): Elnök úr, semmilyen bizonyítékunk nincs arra nézve, hogy ez a faj megtámadni készülne akár az Egyesült Államokat, akár bármelyik másik országot.

- (REAGAN ELNÖK): Azt hiszem most tényleg eltértünk az eredeti tárgytól, de minden fenyegetésről tudni akarok. Semmit se titkoljanak előlem, ez érthető?

- (WM CASEY): Igen uram.

- (TANÁCSADÓ #1): Igen uram. Elnök úr, soha nem fogunk semmilyen, a világunkat fenyegető veszélyt eltitkolni ön előtt. Napi tájékoztatást fog kapni ezzel kapcsolatban.

- (REAGAN ELNÖK): Rendben, folytassuk. Hány korábbi elnök kapta meg ugyanezt a tájékoztatást?

- (A GONDNOK): Elnök úr, személyesen én tájékoztattam Nixont, Fordot és most magát. Carter elnök sosem kapta meg a teljes tájékoztatást. Azt viszont nem tudom megmondani, hogy miért nem.

- (REAGAN ELNÖK): Hát, ismerve a fickót, valószínűleg egy kukkot sem értett volna belőle, ami nem is csoda, hisz Georgia államból származik. De ez persze csak vicc... (nevetés hallatszik a szobában).

- (TANÁCSADÓ #1): Elnök úr, most tájékoztatnám egy, még 1970-ben a Szovjetunióban történt incidensről.

- (WM CASEY): Biztos, hogy ennek most van itt az ideje?

- (TANÁCSADÓ #4): Mondhatok valamit igazgató úr?

- (WM CASEY): Tessék, TANÁCSADÓ #4, parancsoljon.

- (TANÁCSADÓ #4): Azt hiszem, ez a konkrét eset remekül példázza majd az elnök úrnak, hogy mire számíthat a világunk a jövőben. Képtelenek vagyunk megakadályozni, hogy az idegenek idelátogassanak a Földre. Néhány csillagász szerint nehéz elhinni, hogy ezek az idegenek csak úgy rábukkantak a Földünkre. Saját galaxisunknak is a szélén helyezkedünk el. A mi Napunkon kívül sok százezer hasonló csillag található csak a galaktikus értelemben vett szomszédságunkban. Csakhogy az ebeniek megtaláltak minket, megtalálták a Földet. És nem a miénk az egyetlen ország, amelyet rendszeresen látogatnak.

Ami a többi négy fajt illeti, tudjuk, hogy a múltban is rendszeresen felbukkantak és a jövőben is látogatni fognak minket. Olyanok, vagyunk számukra, mint az univerzum egy petri csészéje. Változatos bolygó a miénk, ezért is nagyon érdekes más földönkívüliek számára. Egészen biztos vagyok abban, hogy a világegyetem különböző intelligens életformái kommunikálnak egymással. Talán így terjedt el köztük, hogy a Földön van intelligens élet. És talán éppen ezért látogatnak minket.

Visszatérve TANÁCSADÓ #1-hez, tekintettel a szovjet incidensre, elnök úr, rengeteg hasonló észlelésről számolnak be világszerte. Meg kell értenünk, hogy oda mennek, ahova csak akarnak, anélkül, hogy bármit tehetnénk ellene. Nekem meggyőződésem, hogy fel kell készülnünk arra, hogy egy nap talán egy ellenséges életforma úgy dönt, elfoglalja a Földet. Erre készen kell állnunk. Remélem az elnök úr is megérti, miért mondom ezt.

- (REAGAN ELNÖK): Igen, hogyne, TANÁCSADÓ #4, teljesen igaza van, egyetértek önnel. Talán azok az észlelések,...amelyek valódiak...talán a látogatásaik, csak az első fázis.

- (WM CASEY): Igen elnök úr, lehetséges.

- (REAGAN ELNÖK): Rendben TANÁCSADÓ #1, kérem folytassa, közbevágtunk.

- (TANÁCSADÓ #1): Köszönöm, elnök úr. Szóval, 1970-ben egy hét leforgása alatt több incidens is történt. Hírszerzési adataink vannak a Szovjetunió területén belülről és kívülről egyaránt. Elfogtunk rádióbeszélgetéseket szovjet légvédelmi pilóták és az irányítótorony között, amelyek nagy számú UFO-król szólnak, melyeket a szovjet pilóták üldöztek. Az incidens Közép-Szerbiában kezdődött és a Fekete Tenger fölött ért véget.

Szó szerint szovjet polgárok ezrei látták az UFO-kat és legalább húsz különböző pilóta üldözte őket. Két alkalommal is megpróbálták lelőni őket, de mindhiába. Valószínűleg ez a legjobb bizonyíték arra nézve, hogy ezek a dolgok a Szovjetunió felett is megtörténnek. Úgy véljük, hogy ez esetben az ellenséges faj tagjairól lehetett szó. Ellenségesnek hívjuk őket, mert leszállnak, embereket rabolnak, vizsgálatokat végeznek rajtuk, majd végül elengedik őket. Az űrhajóik máshogy néznek ki, mint az ebeniek járművei.

- (REAGAN ELNÖK): Egy pillanat, TANÁCSADÓ #1, ezzel arra céloz, hogy van a birtokunkban ilyen űrhajó? Vagy esetleg más bizonyíték erre nézve?

- (TANÁCSADÓ #1): Elnök úr, fényképeink vannak a hajóikról. Ez kicsit kezd bonyolult lenni, mert néhány információnk az ebeniektől származik.

- (REAGAN ELNÖK): Úgy érti, az EBE fickótól?

- (TANÁCSADÓ #1): Igen, de más forrásból is, ami az ebeniekhez köthető.

- (WM CASEY): Elnök úr, megint ki kell mondanom az önt idegesítő szavakat...magasabb szint, ha úgy tetszik.

- (REAGAN ELNÖK): Nem, nem,...rendben,...előbb legyünk túl ezen a tájékoztatón, a magasabb szintűeket későbbre ütemezzük.

- (TANÁCSADÓ #1): Egyszerűen mondva, tudjuk mi a különbség az ebeni és az ellenséges idegenek űrhajói között.

- (REAGAN ELNÖK): Elnevezték őket valahogy...úgy értem az ellenségeseket?

- (A GONDNOK): Közbeszólhatok, elnök úr?

- (WM CASEY): Egy pillanat, azt hiszem megint előre szaladtunk.

- (REAGAN ELNÖK): Nos... (itt többen beszélnek egyszerre, ezért a beszélgetés egy részét nem lehet érteni.)

- (A GONDNOK): Rendben,...(Itt ismét nem érthetők a szavai.)

- (WM CASEY): Igen, kezdje GONDNOK.

- (REAGAN ELNÖK): Nem, nem akartam megzavarni.

- (A GONDNOK): Köszönöm elnök úr. Szóval, az ellenséges idegeneket egyszerűen csak úgy hívjuk HAV (Hostile Alien Visitors = ellenséges idegen látogatók). Az "MJ-12" nevezte el így őket még az ötvenes években.

- (WM CASEY): Rendben, ha már belekezdtünk, mondjuk el az elnök úrnak, mit tudunk a többi fajról.

- (TANÁCSADÓ #1): A neveiket? Tessék? (néhány mondat nem érthető) Rendben, technikai, vagy micsoda?

- (WM CASEY): (Nem érthető), rendben, azt hiszem ez technikai dolog.

- (REAGAN ELNÖK): Azt akarja mondani, hogy ezek a HAV-k már az ötvenes évek óta látogatnak minket és rabolják az embereket?

- (A GONDNOK): Igen elnök úr, azóta itt vannak. Casey igazgató!

- (WM CASEY): Elnök úr, vannak arra vonatkozó információink, hogy már egy ideje csinálják. De nagyon körültekintően kell fogadni a jelentésekben olvasható bizonyítékokat különös tekintettel a szabad forrású (bárki által elérhető) információkra. Mindig vannak emberek, akik feltűnési vágyból össze-vissza hazudoznak, míg másokat valóban elraboltak és a vizsgálataik tárgyai voltak. Ezeket szelektálnunk kell és kizárólag a valódi emberrablások bizonyítékait kell számba vennünk. De abban teljesen biztosak vagyunk, hogy az ebeniek ilyet soha nem tennének. Hihetetlenül békés teremtmények, egyetlen élőlénynek sem tudnának ártani.

- (TANÁCSADÓ #1): Akkor javaslom, hogy haladjunk tovább ebbe az irányba és mondjuk el az elnök úrnak, amit tudunk róluk.

- (TANÁCSADÓ #4): Egyetértek.

3.rész

A Reagan tájékoztató második részéből megtudhattuk, hogy az egyik, Földünket látogató idegen faj képviselői a tőlünk mintegy negyven fényévnyi távolságra található Zeta Reticuli csillagrendszerben keringő, SERPO néven említett bolygóról érkeztek hozzánk. Kiderült továbbá, hogy a hidegháború időszaka alatt a Szovjetunió is tudott a felvételen ebeniekként emlegetett idegen civilizációról.

Ezen kívül elhangzott még, hogy - a GONDNOK állítása szerint - az ebeniek nagyon barátságosak, egyáltalán nem jelentenek fenyegetést az emberiségre, azonban nem ők az egyetlen földönkívüli faj, amely rendszeresen látogat minket. A tájékoztatót vezetőknek rajtuk kívül további négy civilizációról van tudomásuk, és közülük az egyiküknek ellenségesek a szándékaik.

És akkor következzen a harmadik, befejező rész:

 

- (WM CASEY): Rendben, árulja el az elnök úrnak a nevüket, GONDNOK.

- (A GONDNOK): A nevüket? A technikai nevüket?

- (WM CASEY): Igen. Oké (nem érthető) arról, hogy (nem érthető) tudok élni vele, de biztosnak kell lennünk abban, hogy nem jut ki információ. Nem engedhetjük meg, hogy kiszivárogjon...(nem érthető).

- (A GONDNOK): Rendben, köszönöm. Elnök úr, az öt említett fajt a következőképpen nevezik: ebeniek (Ebens), archquliodok (Archquloids), quadloidok (Quadloids), heplaloidok (Heplaloids) és trantaloidok (Trantaloids). Ezeket a neveket a hírszerző közösség, név szerint az MJ-5 adta nekik. Az ebeniek barátságosak, a trantaloidok pedig az a bizonyos ellenséges faj.

- (REAGAN ELNÖK): Te jó ég, már csak a nevüket hallgatva igazán lenyűgözőek. Melyik fajból fogtunk el példányokat?

- (WM CASEY): Elnök úr, van egy trantaloidunk, de már nem él. Még 1961-ben, Kanadában fogtuk el és egészen az 1962-ben bekövetkezett haláláig volt a fogságunkban. Tudunk róla fotót mutatni...GONDNOK?

- (A GONDNOK): Igazgató úr, most nincs nálam, de majd hozatok egyet.

- (WM CASEY): Elnök úr, a holnap reggeli találkozónkig itt lesz.

- (REAGAN ELNÖK): Rendben.

- (WM CASEY): (nem érthető)...a történet része, ahol...(nem érthető)...de visszatekinthetünk.

- (REAGAN ELNÖK): Rendben, folytassuk.

- (A GONDNOK): Elnök úr, visszatérve az én prezentációmhoz, az általunk összegyűjtött valamennyi információt biztonságban tároljuk több helyszínen.

- (REAGAN ELNÖK): Ne mondják el, nem akarom tudni a konkrét helyszíneket. Ezt hagyom, hogy intézzék az ügy gondnokai. Egyelőre nem akarom tudni,...talán majd később.

- (A GONDNOK): Rendben elnök úr, akkor erről csak általánosságban beszélek, de biztosíthatom, hogy minden információ, adat biztonságos, védett helyen van, ugyanígy a tárgyi eszközök, beleértve az űrjárművet is.

- (REAGAN ELNÖK): Jól gondolom, hogy az egyik ilyen hely Kaliforniában található?

- (A GONDNOK): Egyes eszközöket Livermore-ban teszteltünk és repültünk az Edwards Légitámaszpont körül, de alapvetően Nevadában őrizzük őket.

- (REAGAN ELNÖK): Igen, még februárban tájékoztattak arról, hogy ha jól emlékszem,...Las Vegas-tól nyugatra kényes katonai létesítményeink vannak.

- (A GONDNOK): Így van, elnök úr, úgy hívjuk: "Groom Lake Complex".

- (REAGAN ELNÖK): Igen, erről tájékoztattak. Ez az a hely, ahol a szovjet vadászrepülőket is őrzik?

- (A GONDNOK): Igen, ez ugyanaz a hely. Folytathatom?

- (REAGAN ELNÖK): Igen, mindenképpen.

- (A GONDNOK): Annak érdekében, hogy titokban tarthassuk ezeket az információkat és a tényt, hogy az Egyesült Államok kormányának bizonyítéka van arra nézve, hogy bolygónkat földönkívüliek látogatják, az évek során egy igen hatékony védelmi programot dolgoztunk ki. Ezt úgy hívjuk, hogy "Project Dove" (Galamb Projekt). Ez a katonai hírszerző ügynökségünk által a közvélemény felé kiszivárogtatott dezinformációk sorozatára épül. Ahogy azt ön is tudja elnök úr, van néhány igen titkos légi járművünk.

Hogy ezeket a járműveket titokban tartsuk, időnként igyekszünk elhitetni a közvéleménnyel, illetve a sajtóval, hogy amit adott esetben látnak az valójában UFO és nem pedig a mi tikos repülőgépünk egyike, még akkor is, ha némely esetben valóban UFO is volt az észlelés tárgya. Ahogy azt már említettem, ez egy igen összetett dolog, ugyanakkor egyfajta kémelhárítás is egyben. Bizonyos valós információkat kiszivárogtatunk, aztán hagyjuk, hogy a hír szárnyra kapjon. A többit már elvégzik ők.

Az első ember, aki a segítségünkre volt ebben a félretájékoztatási programban, az George Adamski volt, még az ötvenes évek elején, de használtuk az UFO-kkal kapcsolatos mozifilmeket is. Ezek segítettek a téma iránti figyelmet fenntartani, míg egyúttal nagy hasznunkra voltak abban, hogy a titkos repülőinket eltitkolhassuk a nyilvánosság elöl. Köztük olyan repülő járműveket is, amelyeket az ebeniektől kaptunk kölcsön.

- (REAGAN ELNÖK): Mindig is tudtam, hogy van valamiféle titkos együttműködés a kormányunk és a filmipar között. Folyamatosan pletykáltak erről,...még akkor is, amikor én már ott dolgoztam.

- (A GONDNOK): Nos, elnök úr, az első film, amely az együttműködésünk eredményeként jött létre, az a "The Day The Earth Stood Still" (A nap, mikor megállt a Föld - Magyarországon hivatalosan sosem mutatták be) volt. Ez volt az Egyesült Államok Légierejének és a Filmiparnak az első közös munkája.

- (REAGAN ELNÖK): Az a film, a "Harmadik típusú...", szintén egy ilyen együttműködés eredménye? Gondolom a "Bonzo" mozik nem voltak ezen együttműködés részei. (Hangos nevetés hallatszik) [Bonzo egy csimpánz volt, aki Reagannel játszott több filmben]

- (WM CASEY): Nem (nevet), elnök úr, gondolom felesleges lenne mondanom, hogy "Gonzo" nem az űrből érkezett hozzánk! (Nevetés)

- (REAGAN ELNÖK): Nem, de néhányan azt képzelték.

- (A GONDNOK): Igen, elnök úr, annak a filmnek (Harmadik típusú találkozások) az alap tartalma tőlünk származik.

- (REAGAN ELNÖK): Valós eseményeken alapul?

- (WM CASEY): Elnök úr,...

- (REAGAN ELNÖK): Oké Bill, ne is folytassa, tudom, mit akar mondani, felejtse el, hogy kérdeztem.

- (WM CASEY): Rendben, GONDNOK folytassa.

- (A GONDNOK): Köszönöm elnök úr. 1949-ben Truman elnök létrehozott két titkos bizottságot. Ezek a bizottságok úgy tanácskoztak, hogy az ott elhangzottak egyáltalán nem kerültek rögzítésre. A bizottságok kódnevei: "Adam" és "Eve" (Ádám és Éva). Az első bizottság, az "Ádám" feladata az volt, hogy tanulmányozza a lehetőségét és az esetleges következményeit annak, ha bizonyos információkat nyilvánosságra hoznánk a UFO-kkal és a két incidenssel kapcsolatban.

Az "Adam" bizottság végül a következő megállapításra jutott: "Ebben a kérdésben a közvéleményt, mint igen nagy jelentőséggel bíró tényezőt kell figyelembe venni, még akkor is, ha tisztán pozitív hatása lenne az amerikai népre, hogy eléjük teszünk egy ilyen alapvető történelmi jelentőségű morális kérdést, főleg a mi időnkben, amikor a teljes biztonság kérdése még nem nyilvánvaló. Ha ezt a döntést meghozzuk az amerikai nép felé, akkor be kell ismernünk, hogy valóban léteznek földönkívüliek, akik rendszeresen látogatják a Földünket. Más szóval, az amerikai nép csak akkor fog hinni az idegenek létezésében, ha az amerikai kormány kézzel fogható bizonyítékkal szolgál."

Ez szó szerinti idézet volt egy 1949. december elsején kelt titkos dokumentumból. A második bizottság, az "Eve" azt vizsgálta, hogy vajon az idegenek esetleges támadása esetén bevethetünk-e atomfegyvereket? Ami végül is érdekes, hogy a bizottság munkája után hozott megállapítása eredményeként Truman elnök úgy döntött, hogy fel kell gyorsítani a világűrben is bevethető atomfegyverek fejlesztésének ütemét. A bizottság számításai szerint az Egyesült Államoknak erre tíz évre lenne szüksége. Truman elnök viszont azt szerette volna, ha ez öt év alatt sikerülhet.

Valójában 1959-ben az első Atlas hordozórakétát a távoli világűrbe szánták. A SIOP (Az USA általános lépéseinek tervei atomháború esetére) valójában egy, a világűrből érkező földönkívüli invázió esetére lett kifejlesztve. David Lilienthal, az első atomenergia bizottság elnöke volt megbízva azzal, hogy egy bármekkora idegen invázió elhárításához szükséges mennyiségű atomfegyver álljon készenlétben. A bizottság megbízta egy olyan szállítórendszer kifejlesztésével is, amely képes a Mark-3 atomfegyver világűrbe juttatására.

1948-1949 tájékán kevesebb, mint ötven atomfegyverünk volt, ráadásul azok sem voltak összeszerelve. A Mark-3 plutónium bomba összeszerelése - amilyet Nagasaki ellen is bevetettünk - 39 ember kétnapi munkáját igényelte. Ráadásul nagy és nehéz is volt, hiszen közel ötezer kilogrammot nyomott, ezért olyan szállítóeszközt kellett kifejleszteni, ami képes ezt a világűrbe juttatni. Az "Eve" Bizottság munkájának eredményeként a nukleáris fegyverek gyártása rekord ütemre gyorsult.

Persze a fegyverkezési ütemünk ilyen mértékű gyorsulása egybeesett a Szovjetunió fegyverkezési ütemének növekedésével. Nem volt tehát nehéz meggyőzni az amerikai népet arról, hogy a mi lépésünkre azért volt szükség, hogy lépést tartsunk a Szovjetunióval.

Elnök úr, 1964-ben már képesek voltunk leszervezni a személyes kapcsolatfelvételt az ebeniekkel. De előbb had mondjak néhány szót ennek hátteréről. EBE egy műszerész volt, nem pedig tudós. De képes volt arra, hogy valamennyit tanítson minket ebeni nyelven. A nyelvészeink csak nagyon nehezen tudták tanulni a nyelvüket, ugyanis az nem szavakból, hanem hangokból áll. Habár néhány alapszót képesek voltunk lefordítani.

EBE megmutatta nekünk a kommunikációs eszközüket is. Egy nagyon különös formájú szerkezet volt, ami három fő részből állt. Egyszer összeraktuk és az eszköz a mi morze kódunkhoz hasonló jeleket kezdett küldeni, de volt vele némi probléma. Az 1947-es lezuhanás után ugyanis a kommunikációs rendszer egy része tönkrement. És EBE mindaddig képtelen volt megjavítani, amíg a mi tudósaink nem találtak valamit, amivel helyettesíteni tudták a tönkrement részt. Miután a kommunikációs eszközt rendbe hoztuk, EBE elküldte az üzenetünket. Meg kellett bíznunk EBE-ben, hogy valóban olyan tartalmú üzenetet küld, amelyet mi szerettünk volna.

Képzelheti, hogy a katonai parancsnokainknak mi volt erről a véleménye. EBE küldhetett volna egy segélykérő üzenetet is, aminek a vége akár még invázió is lehetett volna. De erre természetesen sosem került sor. EBE egészen a haláláig folyamatosan küldte az üzenetet. Csakhogy miután meghalt, magunkra maradtunk, és csak felületesen értettünk az eszközhöz. A következő hat hónapban különböző üzeneteket küldtünk, de választ egyikre sem kaptunk.

- (REAGAN ELNÖK): Elnézést, EBE kapott válasz üzenetet?

- (A GONDNOK): Elnök úr, akkor visszatérve az üzenetekhez, EBE összesen hat üzenetet küldött. Az egyikben tudatta a szülőbolygójával, hogy életben van, de a társa meghalt. Egy másikban a két lezuhanásról tájékoztatott, a harmadikban kérte, hogy jöjjenek érte. A negyedikben javasolta, hogy az ő vezetőik találkozzanak a mieinkkel, az ötödik üzenet pedig egyfajta csereprogramot indítványozott a két faj között.

- (WM CASEY): Elnök úr, erre majd később kitérünk.

- (REAGAN ELNÖK): (nem érthető)...a csereprogram?

- (WM CASEY): Igen elnök úr, erre a témakörre külön néhány órát szánunk majd.

- (REAGAN ELNÖK): Van nálunk ilyen?

- (WM CASEY): Beszélhetek önnel bizalmasan, elnök úr?

- (REAGAN ELNÖK):Igen, persze...(nem érthető)...úgy érti most?

- (WM CASEY): Akkor ezt most tegyük félre és a tájékoztató későbbi részében visszatérünk rá.

- (REAGAN ELNÖK): Rendben.

- (A GONDNOK): Elnök úr, szerintünk nem tette meg, de ebben nem vagyunk teljesen biztosak. Viszont a következő 18 hónapban a tudósaink erőfeszítései végül sikerrel jártak és végül 1955-ben elküldtünk két üzenetet, amit meg is kaptak. Ugyanis kaptunk válaszüzenetet. De csak nagyjából az üzenetük harminc százalékát voltunk képesek lefordítani. Ezért néhány hazai és külföldi egyetem nyelvész specialistáihoz fordultunk segítségért, amelynek eredményeként már szinte a teljes üzenetet meg tudtuk érteni. Ezután úgy döntöttünk, hogy angolul válaszolunk, hátha ez ebeniek könnyebben megbirkóznak a mi nyelvünkkel, mint mi az övékkel.

- (REAGAN ELNÖK): És mi volt az üzenetben? Mármint amit az ebeniek küldtek? Akkor gondolom EBE üzenetét nem kapták meg? Vagy ilyen sokára érkezett meg a válasz? Persze, hisz EBE már nem élt, mikor megjöttek a válaszüzenetek, felejtse el ezt a kérdésemet.

- (A GONDNOK): Elnök úr, az első üzenetben, amit kaptunk, közlik, hogy vették az üzenetünket, majd a két eltűnt űrhajójuk legénysége után érdeklődtek. Az üzenet továbbá számok sorozatát tartalmazta, amelyek szerintünk valamilyen koordináták.

- (REAGAN ELNÖK): Oké, szóval azokra a koordinátákra voltak kíváncsiak, ahol lezuhant a két űrhajójuk? Megértem, hogy tudni akartak a társaikról. Azt elmondtuk nekik, hogy az egyikük túlélte a zuhanást? Nem is, várjunk csak, biztos vagyok benne, hogy ez volt az EBE első hazaküldött üzenete. Az EBE katonai alkalmazott volt, vagy micsoda?

- (A GONDNOK): Elnök úr, meggyőződésünk, hogy EBE vagy a légierejüknél, vagy pedig a mi NASA-nkhoz hasonló szervezetüknél állt alkalmazásban.

- (REAGAN ELNÖK): Rendben, folytassa.

- (A GONDNOK): Köszönöm elnök úr. Végül az üzenetek nagy részét le tudtuk fordítani. Ahogy mondtam, úgy döntöttünk, hogy angolul válaszolunk. Nagyjából négy hónappal később kaptunk egy választ tört angolsággal. Az üzenet csak főneveket és mellékneveket tartalmazott, igéket egyáltalán nem. Ennek megértéséhez szintén hónapokra volt szükségünk. Ezután az ebenieknek egy sajátos angol leckét küldtünk, adatlapok sorozata formájában.

Anélkül, hogy belemennénk az ebeniek kommunikációs eszközeinek technikai leírásába, olyan volt, mint egy televíziós képernyő és egy billentyűzet, amely különböző ebeni karaktereket tartalmazott, attól függően, hogy az adott billentyűt hányszor nyomtuk le. Ezután képesek voltunk betáplálni az angol írású szavainkat az eszköz második részébe, amely hasonlatos volt a mi fakszimile adatátviteli rendszerünkhöz (későbbi FAX). Némi időbe telt a tudósainknak tökéletesíteni, de működött. Hat hónappal ezután újabb angol nyelven írt üzenetet kaptunk. Ezúttal már tisztább volt, de még mindig nem elég tiszta. Az ebeniek összecserélték a szavakat, amitől továbbra is értelmetlen volt a mondat.

- (REAGAN ELNÖK): Én folyton ezt csinálom (nevetés hallatszik). Csak egyszerűen képtelen vagyok felfogni, egy idegen faj, hogyan képes megbirkózni a mi nyelvünkkel. Itt a Földön több ezer idegen nyelv létezik, míg nekik ott a SERPO bolygón valószínűleg csak egy. Ez igazán bámulatos.

- (A GONDNOK): Igen elnök úr, számomra is felfoghatatlan, milyen lehet egy olyan bolygón élni, ahol mindenki ugyanazon a nyelven beszél. De mi képesek voltunk az angol nyelvet alap szinten elsajátíttatni velük, hogy tudjunk kommunikálni egymással. Ami ugyan időbe telt, de észrevették az erőfeszítéseinket. Az egyik üzenetükben aztán, kaptunk tőlük egy listát, amelyen egyesével rajta voltak az ebeni írásjelek, illetve azok, az angol ábécében használt megfelelői. A nyelvészeinknek nem kis idejükbe tellett rájönni. Az írott ebeni nyelv egyszerű karakterekből és szimbólumokból áll, a tudósainknak mégis hosszú munkával sikerült csak egyeztetni a kettőt egymással.

A következő öt esztendőben sikerült annyira tökéletesítenünk az ebeni nyelv megértését, hogy szinte mindent le tudtunk fordítani és az ebeniek is egyre többet megértettek az angolból. Aztán akadt egy nagy probléma. Próbáltuk megadni nekik a földi leszállásuk pontos koordinátáit és időpontját. Hiába értettünk már alapszinten az ebeni nyelvet, ők pedig a miénket, fogalmunk sem volt az ő idő-, és tájékozódási rendszerükről, ahogy nekik sem a miénkről. Elküldtük nekik a Föld mozgására, forgására és az ezzel összefüggő időszámításunkra vonatkozó adatainkat.

Az ebeniek azonban ezt valamiért sohasem értették meg. Válaszként az ebeniek szintén elküldték az ő hasonló adataikat, amely azonban a mi tudósaink számára volt megfejthetetlen, ugyanis semmilyen információnk nem volt a bolygójukról. Az ebeniek ugyanis semmilyen adatatot nem küldtek a SERPO és rendszereinek csillagászati adataira vonatkozóan. Végül úgy döntöttünk, hogy küldünk nekik képeket a Földről és jellegzetes földi tereptárgyakról, illetve egy, az időszakokra vonatkozó egyszerű számozási rendszert. Azonban nagy nehézségekbe ütköztünk, amikor képet akartunk küldeni a fakszimile rendszerükkel, és abban sem lehettünk biztosak, hogy miután mégis sikerült elküldenünk, ők valóban meg is kapták azt.

A sok-sok próbálkozás során rengeteg hiba nehezítette a munkánkat. Aztán egy fura üzenet érkezett válaszként az ebeniektől, amelyben gyakorlatilag azt kérdezték, hogy mit küldtünk nekik a képen. Ekkor úgy döntöttünk, hogy a jövőbeni leszállási helyszínként azokat a helyeket fogjuk megjelölni, ahol a két űrhajójuk Új-Mexikóban lezuhant. Úgy gondoltuk ugyanis, hogy ezeket a helyszíneket ismerhetik, mivel biztosak voltunk abban, hogy az EBE hazaküldte a koordinátákat halála előtt. Ugyanis mindkét lezuhant járműben találtunk néhány csillagtérképet...vagyis...mi legalábbis így hívjuk őket.

A csillagászaink segítségével kikövetkeztettük a térképekről azokat a pontokat, ahol az EBE által leírt űralagutak voltak, méghozzá úgy, hogy összehasonlították egymással a különböző csillagtérképeket és megtalálták azokat a helyeket, ahol a térképek nem voltak egymással folytatólagosak. Ez azt jelenti, hogy egy csillagtérkép az univerzum egy részét ábrázolja, a következő pedig már egy, az otthonukhoz közelebbi részt. A tudósaink arra a következtetésre jutottak, hogy bizonyos pontok a térképen, azokat a helyeket jelölik, ahol hirtelen át tudnak vágni, le tudják rövidíteni az utat a világűr egy másik pontjához. Néhány vezető csillagászunkat is bevontuk a programba, hogy tanulmányozzák a térképeket. Viszont csak minimális mennyiségű információt kaptak a feladathoz.

- (REAGAN ELNÖK): Oké, ez nekem így túlságosan elvont. Nos, rengeteg kérdésem lenne, de attól tartok még várnom kell velük. Most lenne némi elintéznivalóm, úgyhogy tartsunk egy kis szünetet és innen folytathatjuk.

- (WM CASEY): Elnök úr, mennyi időre van szüksége?

- (REAGAN ELNÖK): Nos, Bill, had lássam. (hosszabb szünet). Fel kell hívnom néhány embert más ügyben. Kérnék tizenöt percet, rendben?

- (WM CASEY): Rendben elnök úr, addig mi itt megvárjuk.

- (REAGAN ELNÖK): Feszülten figyeltem az önök tájékoztatóját. Sok kérdésem lenne, ami viszont a titoktartást több szinten is sértheti. Én nem is akarnám ezeket a szinteket összekeverni, de látom, a kormányzati bürokrácia működésének mikéntjét. Azt hiszem ez egy olyan dolog, amelyet elnökként majd meg tudok változtatni. Bill, ugorjunk a következő szintre.

- (WM CASEY): Elnök úr, akarja, hogy ugyanazok az embereket vonjuk be?

- (REAGAN ELNÖK): Persze, csak folytassuk.

- (WM CASEY): Rendben, GONDNOK, vegye át.

- (A GONDNOK): Köszönöm. Amíg még EBE életben volt két eszközt mutatott nekünk. Az egyik volt a kommunikációs rendszer, a másik pedig az energiaszolgáltató berendezés. A kommunikációs rendszer nem működik az energiaszolgáltató berendezés nélkül. Végül egy Los Alamos-ban dolgozó tudós fejtette meg a két rendszert és kapcsolta őket össze egymással. Miután EBE meghalt, képesek voltunk jeleket küldeni, ahogy azt már korábban említettem. EBE erős baráti kötődést alakított ki egy amerikai őrnaggyal, aki a védelmezőjének volt kirendelve.

Ők ketten döntöttek úgy, hogy az ebenieknek küldött egyik első üzenetben felvetnek a két faj között egy katonai csereprogramot. Emlékszik, hogy hat üzenetről beszéltem. A hatodik a földi leszállási koordinátákat tartalmazta. Ez az információ azonban akkoriban nem volt teljesen dokumentálva. Nem igazán tudjuk pontosan az események pontos láncolatát EBE és az őrnagy között. De ahogy említettem, végül képesek voltunk kommunikálni az ebeniekkel.

Néhány év elteltével aztán képesek voltunk információkat küldeni és fogadni. Végül egy döbbenetes üzenetet kaptunk az ebeniektől. El akarnak látogatni a Földre, hogy elszállítsák társaik maradványait és hogy találkozzanak a földlakókkal. Megadták az időt és a helyszínt is. Rájöttünk, hogy az ebeniek folyamatosan látogatják bolygónkat és valószínűleg már fel is térképezték azt. Habár az időpont nagyjából nyolc évvel későbbi volt, a katonaságunk úgy gondolta, hogy talán hiba történt és az ebeniek felcserélhették a földi időt a sajátjukkal. Végül üzenetváltások sora után tisztázódott, hogy az ebeniek 1964 április 24-én fognak leszállni a Földön.

- (REAGAN ELNÖK): Hogy tudtuk kideríteni az időpontot?

- (A GONDNOK): Az üzenetek több éven keresztül jöttek-mentek. Addigra már mind nekünk, mind pedig nekik használható ismereteink voltak a másik időszámításáról, ami egyrészt a Föld mozgásán alapult, amiből ki tudták kalkulálni a mi idő periódusainkat, illetve mi is tudtuk, hogy náluk egy nap negyven földi óráig tart. Persze ők egy picit okosabbak voltak nálunk, hiszen képesek voltak megérteni mind a nyelvünket, mind pedig az idő periódusunkat.

- (REAGAN ELNÖK): Rendben, ezt értem, de...(nem érthető)...az idegenek?

- (A GONDNOK): Elnök úr, csak keveset vagyunk képesek megérteni a nyelvükből, alap szavakat, szimbólumokat. Ők sokkal jobban értik a miénket, mint mi az övéket.

- (REAGAN ELNÖK): Rendben és azután mi történt?

- (A GONDNOK): Nos,...

- (WM CASEY): Elnök úr, itt kezd csak igazán érdekes lenni a dolog.

- (REAGAN ELNÖK): Rendben, várok...(nem érthető).

- (A GONDNOK): A kormány, illetve az "MJ-12" titokban hozzálátott az események megtervezéséhez. A menet közben hozott döntéseinken rengetegszer változtattunk. Attól számítva, hogy megkaptuk a találkozóra vonatkozó üzenetet, nagyjából 25 hónapunk volt arra, hogy felkészüljünk az érkezésükre. Néhány hónappal a tervezés megkezdése után Kennedy elnök jóváhagyta azt a tervet, mely szerint egy különleges katonai csapat cserelátogatásra mehet a bolygójukra. A USAF (United States Air Force - Amerikai Légierő) lett megbízva az ügynökség vezetésével.

A Légierő szakértői néhány civil tudós segítségével fogtak hozzá ennek megtervezéséhez és a csapat kiválasztásához. A csapat tagjainak kiválasztása bizonyult a legnehezebbnek. Több terv is készült, de sorra módosítgatták őket. Több hónapig tartott csak azoknak a kritériumoknak a meghatározása, amely alapján kiválasztásra kerültek az utazó katonák. Végül úgy döntöttek, csakis nőtlen, gyermektelen és megfelelő elhivatottsággal rendelkező katona utazhat. Különböző készségeiket kellett fejleszteni.

- (WM CASEY): GONDNOK, kérem térjen az általános részre, nem hinném, hogy az elnök urat minden perc érdekelne.

- (REAGAN ELNÖK): Nos, ha lenne időnk, nagyon is érdekelne. (Nem érthető)...de megértem.

- (A GONDNOK): Elnök úr, végül tizenkét férfi került kiválasztásra. Habár éppen ez idő alatt halt meg Kennedy, ami egész népünket sokkolta...

- (REAGAN ELNÖK): Igen, mindenkit sokkolt és el tudom képzelni ez milyen hatással lehetett az egész projektre.

- (A GONDNOK): Johnson elnök folytatta a programot és mire elérkezett a találkozó ideje, teljesen készen álltunk. A leszállás Új-Mexikóban történt. Mindent előkészítettünk. Volt egy hamis leszállási helyszínünk, arra az esetre, ha valami kiszivárogna. Megtörtént a leszállás és üdvözöltük az ebenieket. Habár történt egy kis félreértés. Ők nem számítottak és így nem is készültek arra, hogy mindjárt akkor megtörténik a csereprogram. Ezért ezt a dolgot jegeltük és végül 1965-ben, amikor az ebeniek Nevadaban szálltak le, ekkor adtuk át neki a mi tizenkét katonánkat és ők ezért cserébe átadtak nekünk egyetlen társukat.

- (REAGAN ELNÖK): Csak egyet? Miért csak egyet?

- (WM CASEY): Elnök úr, sajnos erre nem tért ki az a jegyzőkönyv, amelyet olvastunk.

- (REAGAN ELNÖK): Egy...akkor ő valamiféle nagykövet volt?

- (WM CASEY): Nos, valami olyasmi. Őt úgy neveztük el EBE-2-nek. De erre később még visszatérünk.

- (A GONDNOK): Elnök úr, a mi tizenkét fős csapatunk tizenhárom évre utazott el az Eben bolygóra. Habár eredetileg tíz évre szólt a küldetés, az ottani fura idő periódusok miatt a csapat további három évig ott maradt. Nyolcan 1978-ban visszatértek. Ketten meghaltak ott a bolygón, ketten pedig úgy döntöttek, tovább maradnak.

- (REAGAN ELNÖK): Ez elképesztő. Ez volt abban a filmben is, ami megtörtént események alapján készült. Én is láttam, tizenketten elmentek, köztük Richard Dreyfuss. [Harmadik típusú találkozások, 1977]

- (WM CASEY): Igen elnök úr, az a mozi nagyon hasonló volt a valóságban történtekhez, legalábbis a film utolsó jelenetei.

- (REAGAN ELNÖK): Rendben, ezt még meg kell emésztenem. Most inkább térjünk át az ellenségesekre.

- (TANÁCSADÓ #1): Elnök úr, akkor átvehetném a szót?

- (REAGAN ELNÖK): Természetesen, kezdje.

- (TANÁCSADÓ #1): Nos, elnök úr, az ellenséges idegen faj felelős néhány ember elrablásáért. Egyértelmű bizonyítékaink vannak arra nézve, hogy mintegy 80 amerikait raboltak el 1955-től egészen napjainkig. Az utolsó ismert eset tavaly [1980] júliusban történt. Egy különleges katonai hírszerző csoport foglalkozik ezekkel az elrablásokkal, de ha kell, a segítségünkre vannak az FBI ügynökei, az NSA (National Security Agency - Nemzetbiztonsági Ügynökség) és bizonyos esetekben a CIA emberei.

Sajnos nem áll rendelkezésünkre olyan technológia, amellyel jelezni tudnánk, mikor készülnek bárkit is elrabolni. Csak annak megtörténte után vannak ezekről információink. Elbeszélgetünk az áldozatokkal és hipnotikus állapotba helyezzük őket. Egyes áldozatok mindenre emlékeznek hipnózis nélkül is, míg másoknál szükséges a transz állapot, hogy fel tudják idézni a történteket. Azonban eddig nem találtunk egyetlen olyan halálesetet sem, amelynek közvetlenül az ellenséges idegenek lennének az okozói. Habár az elrablások következményeként voltak, akik mégis meghaltak,...öngyilkosok lettek. Öt ilyen esetről tudunk.

Csakhogy elnök úr, ezek azok az esetek, amelyekről van tudomásunk. Fogalmunk sincs arról, összesen hány ilyen elrablás történik hazánkban, vagy az egész világon. Ezek az ellenséges idegenek igencsak trükkösek. Képesek egyik pillanatról a másikra fel-, majd pedig eltűnni, ami számunkra technikailag egyelőre felfoghatatlan. És úgy tűnik képesek legyőzve a gravitációs erőt, egyszerűen lebegni. Valódi fénykép felvételeink vannak róluk, miközben lebegnek. Egy katonai hírszerző rögzített egy klasszikus elrablást 1979-ben egy katonai bázis közelében.

- (REAGAN ELNÖK): Hol?

- (TANÁCSADÓ #1): Új-Mexikóban.

- (REAGAN ELNÖK): Mi van ott Új-Mexikóban? Úgy tűnik, az idegenek nagyon szeretik azt az államot. Tudjuk, hogy miért?

- (A GONDNOK): Elnézést, beszélhetek?

- (REAGAN ELNÖK): Persze, GONDNOK, hallgatom.

- (A GONDNOK): Új-Mexikó nagyon hasonlít az ebeniek szülőbolygójához. Azt viszont még nem tudjuk, hogy a trantaloidok honnan jönnek...

- (WM CASEY): Egy pillanat,...TANÁCSADÓ #4?

- (TANÁCSADÓ #4): Azt hiszem tudjuk. Méghozzá az ebeniektől. Ismerjük a csillagrendszert. Közel van a mi Naprendszerünkhöz, legalábbis csillagászati értelemben. Úgy 20-25 fényévnyire, tehát valójában közelebb vannak, mint az ebeniek.

- (REAGAN ELNÖK): Ez akkor azt jelenti, hogy ők ugyanúgy képesek utazni, mint az ebeniek? Úgy értem, azoknak a fekete lyukaknak a segítségével, vagy hogy nevezik őket?

- (TANÁCSADÓ #4): Igen elnök úr, ugyanúgy utaznak, mint az ebeniek, bár az ő elmondásuk szerint a trantaloidok más típusú meghajtást használnak. Olyan, mint az anyag kontra antianyag.

- (REAGAN ELNÖK): Ami, mit is jelent?

- (TANÁCSADÓ #4): Elnök úr, a fizikai alapja...

- (WM CASEY): Elnök úr, szeretné, ha belemennénk ennek a fizikai hátterébe?

- (REAGAN ELNÖK): Nem, nem, nem hinném, hogy bármit is megértenék belőle.

- (TANÁCSADÓ #4): Csak azt akartam mondani, hogy tudjuk, amikor anyag mellé antianyagot helyezünk, hatalmas energia szabadul fel. Ha ezt valaki képes lenne mondjuk egy meghajtó rendszerhez felhasználni, az nagyszerű dolog lenne, de mi erre képtelenek vagyunk.

- (REAGAN ELNÖK): Van birtokunkban űrhajójuk?

- (A GONDNOK): Igen, részben, egy lezuhant űrjármű.

- (REAGAN ELNÖK): Egyáltalán meg vannak hozzá a technológiai ismereteink, hogy megérthessük?

- (WM CASEY): Nem, elnök úr, nincsenek.

- (REAGAN ELNÖK): Szóval, tudunk atombombát építeni, el tudunk jutni a Marsra, de a tudományukat nem vagyunk képesek megérteni?

- (WM CASEY): TANÁCSADÓ #1?

- (TANÁCSADÓ #1): Elnök úr, a technológiai megoldásaik nagyjából ezer évvel járnak a mi legfejlettebb technikáink előtt...vagy talán még távolabb. Eleve más anyagokkal dolgoznak, mint mi. Ezek némelyike például a Földön nem is létezik.

- (REAGAN ELNÖK): Ezt hogy érti, például a vas, vagy az elemek?

- (TANÁCSADÓ #4): Igen elnök úr, sok olyan fémet és egyéb anyagot találtunk, amelyek a mi bolygónkon nem fellelhetők. Talán nekik 104-nél több elemük van, vagy esetleg mások, mint nekünk.

- (REAGAN ELNÖK): Az ellenségeseknek, vagy az ebenieknek?

- (TANÁCSADÓ #4): Elnök úr, ez igaz mindkét fajra, bár az ebenieknek azért vannak a mieinkhez hasonló elemeik is. De a trantaloidok különleges anyagokkal,...semmilyen, a Földön létező anyaghoz nem hasonlíthatókkal rendelkeznek. Ők ugyanis képesek felvenni az ember alakját. Képesek szőke emberi alakot ölteni annak ellenére, hogy nem szőkék, sőt visszataszító rovarszerű testük van.

- (REAGAN ELNÖK): Jól értettem, hogy rovart mondott?

- (TANÁCSADÓ #4): Igen, van róluk magánál fényképe?

- (A GONDNOK): Igen, egy pillanat.

- (REAGAN ELNÖK): Hát, elég könnyű lenne őket kiszúrni.

- (TANÁCSADÓ #1): Nem elnök úr, ahogy mondtam, képesek emberi alakot ölteni.

- (REAGAN ELNÖK): Hogy az ördögbe csinálják? Még nekem is rengeteg sminkre volt szükségem, hogy valahogy kinézzek a filmjeimben. (Hangos nevetés hallatszik)

- (TANÁCSADÓ #4): Nos, elnök úr, biztosíthatom, hogy ők nem használnak sminket, legalábbis olyan értelemben, ahogy mi. Képesek megváltoztatni a testüket. Ahogy az előbb mondtam, legalább ezer évvel előttünk járnak technológiai tudásban és valószínűleg a többi tudományágban is.

- (REAGAN ELNÖK): El lehet őket pusztítani?

- (TANÁCSADÓ #4): Igen, hozzánk hasonlóan az ő testüket is hús és vér alkotja, tehát el lehet őket pusztítani, bár az űrhajóikat erőtér védi. Le lehet őket lőni, de nem olyan egyszerű.

- (WM CASEY): Elnök úr, egy picike nukleáris töltettel ellátott rakéta kell hozzá, bár igazából még egyet sem lőttünk le. Az elfogott és Nevadában őrzött űrhajójukon kísérleteztük ki.

- (REAGAN ELNÖK): Te jó ég, remélem nem kellett atomrakétát használnunk. Ez mit jelent? Nekem kell kiadnom a parancsot?

- (TANÁCSADÓ #1): Elnézést, de elnök úr nem, még sosem használtunk atomfegyvert, hogy lelőjünk bármilyen idegen űrjárművet. Szerintem TANÁCSADÓ #4 és az igazgató úr úgy értette, hogy szükség esetén le tudnánk lőni vele...mondjuk, ha egy csapat ilyen űrhajóval megtámadnának minket.

- (REAGAN ELNÖK): Van ennek bármilyen valószínűsége?

- (TANÁCSADÓ #1): Nem, én nem hinném.

- (REAGAN ELNÖK): Le tudjuk hallgatni a rádióbeszélgetéseiket? Egyáltalán értjük a nyelvüket?

- (TANÁCSADÓ #1): Fel tudjuk ismerni a nyelvüket, mivel az teljesen eltér az ebeniek által használt nyelvtől. Nagyon magas sávú rádiórendszert használnak, és különböző frekvenciáik vannak, ezért a Nemzetbiztonsági Ügynökségnek nehéz bemérni őket.

- (REAGAN ELNÖK): Talán szólnunk kéne Kirk kapitánynak?! (hangos nevetés) Egy kis humor mindenkor jól jön. (újabb nevetés)

- (TANÁCSADÓ #1): Oké, elnök úr, akkor szólok Scottynak (nevetés).

- (REAGAN ELNÖK): Igen, talán Roddenberry tudja! [Kirk kapitány és Scotty a Star Trek sorozat szereplői, míg Gene Roddenberry, a Star Trek sorozat megalkotója].

- (TANÁCSADÓ #1): A légvédelmünk maximálisan fel van készülve a faj bármilyen jellegű támadására.

- (REAGAN ELNÖK): És mégis hogy csináljuk? Úgy értem, a pilótáink, ők tudják?

- (TANÁCSADÓ #1): Nem egészen, viszont van kidolgozott védelmi rendszerünk minden eshetőségre.

- (REAGAN ELNÖK): Ez egy háborús terv?

- (TANÁCSADÓ #1): Ahogy már korábban is mondtam, igen, elnök úr, van háborús tervünk ezekre az eshetőségekre.

- (REAGAN ELNÖK): Rendben, nos, azt hiszem ennyi elég is lesz egy napra. Bill, készüljön fel a holnapra úgy, hogy be tudjuk fejezni.

- (WM CASEY): Rendben, elnök úr, TANÁCSADÓ #2-vel és Michaellel [Michael Deaver, Reagan elnöksége idején a Fehér Ház helyettes kabinetfőnöke] megcsináljuk.

- (REAGAN ELNÖK): Szeretném mindenkinek megköszönni az igen alapos tájékoztatót, nem hittem volna, hogy ilyen dolgokról fogok tudomást szerezni. Azt hiszem, ezek után más szemmel fogok felnézni az égre.

 

(FELVÉTEL VÉGE)

 

Ez volt tehát, az úgynevezett Reagan tájékoztató teljes szövege magyar nyelven. Köszönjük mindenkinek, aki vette a fáradságot és nem sajnálta rá az időt elolvasni.

Forrás: ittvannak.hu

Kategóriák: UFO

Gondolkodni képes, öntudatos növények?

Rejtelyekszigete.blogger.hu - 2013, január 26 - 09:41

Nemsokára joggal merülhet majd fel a kérdés - lehet egy erdőnek öntudata? Érzései? Hangulata? Érezhetnek a növények, vagy azok csoportjai félelmet, fájdalmat, örömöt vagy szimpátiát?

A Kaliforniában élő tudós, Clive Bakster a CIA kötelékében kezdte meg még 1966-ban poligráffal (hazugságvizsgálóval) kapcsolatos kutatásait, amelyet később, pusztán kíváncsiságból kiterjesztett a növényekre is. Elméletileg ez lehetséges, hiszen a poligráf olyan hiperfinom elektromos, ill. elektrokémiai váltzásokat is képes érzékelni, amelyek szinte azonosan zajlanak az emberi bőrön, ill. egy levél felszínén. Ugyanakkor a tudomány jelenlegi állása (vagyis a legtöbb tudós által elfogadott nézet szerint) a növényeknek nincsen a miénkhez hasonló idegrendszere, így nem lehetnek gondolataik, érzelmeik, és nem érezhetnek fájdalmat sem.

Clive Bakster ettől függetlenül rákapcsolta a hazugságvizsgáló egyik érzékelőjét egy kiválasztott levélre, azzal az elhatározással, hogy a növény egy másik (távolabbi) levelét öngyújtóval felperzseli. Állítása alapján - nem kis megdöbbenésére - a poligráf hatalmas kilengést mutatott, de nem akkor, amikor meggyújtotta a lángot, hanem jóval korábban - méghozzá már akkor, amikor eldöntötte, hogy mit fog tenni néhány másodperc múlva, és melyik levéllel. Clive Bakster ennek alapján meg van róla győződve a mai napig, hogy a növények képesek telepatikus kapcsolatba kerülni más élőlényekkel - így akár emberekkel is.
Az egyik népszerű ismeretterjesztő csatornán vetített "Mythbusters" (Mítoszrombolók) c. sorozatban félig komolyan, félig mókásan megpróbálták lemásolni a kérdéses kísérleteket, amelyek először mutattak is értékelhető eredményeket, de miután a kivizsgálók eltávolodtak a növényektől és szeparált konténerbe zárták őket, a jelenség nem volt többé kimutatható.

A gondolkodni képes, öntudattal rendelkező növények számtalan tudományos-fantasztikus filmben és egyéb képzőművészeti alkotásban megjelentek már, de ennek a felvetésnek - eddig - nem volt szinte semmiféle tudományos alapja. A kritikusok leginkább azt emelték ki, hogy a növényeknek nincsen a fejlettebb élőlényekéhez hasonlítható idegrendszere (szinoptikus összeköttetések hálózata), amely lehetővé tenné ilyen, magasabb rendűnek tekintett funkciók kialakulását. Most viszont, hogy bizonyítékunk van arra, hogy növények egyes sejtjei - térbeli és talán időbeli távolságtól függetlenül - kvantumfizikai kapcsolatban állnak egymással, már nem lehet teljes képtelenségnek tekinteni az ehhez hasonló felvetéseket.

Miért ne létezhetne összefonódás (vagy összefonódások egész hálózata) a növény egészen távoli részei között? Miért kellene lehetetlennek tekintenünk, hogy az összefonódások egy ilyen, feltételezett hálózata akár még egy magasabb rendű élőlény idegrendszerhez is hasonlíthat? Vagy, ha önmagában egy példány nem is képes erre, akkor miért ne lehetne mindezt kiterjeszteni a növények egy kolóniájára? Elképzelhető, hogy 10-15 év múlva egy újabb kutatócsoport bizonyítja, hogy ugyanilyen kvantumfizikai összefonódás létezik nem csak egy egyed levelén belül, de például egy erdő vagy páfrányos egymástól távolabb élő példányainak leveleiben található molekulák között. És ha ez megtörténik (ami immár nem kizárható), akkor joggal merül majd fel a kérdés - lehet egy erdőnek öntudata? Érzései? Hangulata? Érezhetnek a növények, vagy azok csoportjai félelmet, fájdalmat, örömöt vagy szimpátiát?

Forrás:idokep.hu, fenyportal.hu

Kategóriák: UFO

Háromszázmillió éves fogas fémrúd?

Rejtelyekszigete.blogger.hu - 2013, január 26 - 08:27

A furcsa lelet Vlagyivosztokban került elő, egy helyi lakos szúrta ki a fűtésre szánt szén között - írta a napokban Huffington Post a Komsomolskaya Pravdára hivatkozva.

ufo tooth wheel

A leletet tanulmányozva a kutatók arra jutottak, hogy az a szénbe préselődött, és mivel a régióban található szén nagyjából háromszázmillió éves, a fogasléc, vagy fogas rúd darabkájára hasonlító lelet pedig egyidős lehet a tüzelőanyaggal. Tovább is mentek: úgy vélik: a széndarabból előkerült 98 százalék alumínium és 2 százalék magnézium összetételű fémdarab mesterséges eredetű.A The Voice of Russia hírportál szerint létezik nem földi eredetű 26-os alumínium (az alumínium radioaktív izotópja), amelynek felbomlása után 26-os magnézium (a magnézium egyik izotópja) keletkezik. A magnézium két százaléka bizonyíthatja a tárgy földönkívüli eredetét, de a cikk szerint a tudósok nem akarnak megalapozatlan következtetéseket levonni, további vizsgálatok szükségesek az elmélet bizonyításához. Forrás: Pécsi STOP/Huffington Post/The Voice of Russia

Kategóriák: UFO

Különös Mars fotók

Paranormal.hu - 2013, január 25 - 23:17
558287_413139562097679_168068894_n.jpgA Nasa nyilvánosságra hozta a Curiosity döbbenetes felvételét! A Mars expedíció lélektani fordulatot vett, amikor a Curiosity különös nyomokra bukkant a Gale kráter kőzetének vizsgálata során. A 2012 október 12-én talált, pille-palackra emlékeztető műanyag darabot még ki tudták magyarázni azzal, hogy az űrszonda leszállásakor hullott a talajra. Ám a legújabb felfedezés eredménye már nem maradhatott titokban a sajtó előtt.


A 2013 január 21-én fényképezett nyomok a homokban kísértetiesen hasonlítanak az emberi láb nyomaira! Azonban méretük annál kisebb, szélességük 4 cm, hosszuk kb. 12 cm, ami egy 5-6 éves gyermek lábméretének felel meg. Egy neve elhallgatását kérő Nasa tudós szerint nem kizárt, hogy a Szovjetek a hidegháború idején már jártak a Marson, de ezt szigorú államtitokként kezelték.
Tudj meg többet a Világegyetemről!


558287_413139562097679_168068894_n.jpg
Kategóriák: UFO

Oroszország felszólította Obamát: Beszéljetek a Világnak a Földönkívüliekről, vagy mi fogunk!

Rejtelyekszigete.blogger.hu - 2013, január 25 - 10:42

A Davosban a héten kezdődött Világgazdasági Fórum napirendjéről kiszivárgott hír szerint Medvegyev orosz miniszterelnök tájékoztatni fogja Obama elnököt, hogy eljött az ideje, hogy a Világ megtudja az igazságot a Földönkívüliekről, és ha az Egyesült Államok nem akar részt venni ennek bejelentésében, akkor a Kreml ezt megteszi saját maga.

A Világgazdasági Fórum egy svájci non-profit alapítvány, mely Genfben mutatkozott be mint független nemzetközi szervezet, mely elkötelezett a világ állapotának javításában azáltal, hogy üzleti, politikai, tudományos és más vezetői a társadalomnak nyíltan beleszólhassanak a helyi, és a világot érintő események alakulásába.


A fórum legismertebb találkozóhelye Davosban van, egy hegyi üdülőhelyen található Graubünden-ben, Svájc keleti Alpok régiójában. A találkozóra mintegy 2500 üzleti felsővezető, nemzetközi vezető, kiválasztott értelmiségiek és újságírók érkeznek, hogy megvitassák világunk legégetőbb problémáit, például az egészségügy és a környezetvédelem helyzetét.

Az idei fórumot Medvegyev fogja megnyitni, ahol több mint 50 állam- és kormányfő lesz jelen, köztük Angela Merkel német kancellár és David Cameron brit miniszterelnök is részt vesznek az ötnapos ülésen, mely január 23-án kezdődik.

Fontos megjegyezni az idei fórum 2013-as összefoglalójából, hogy többek közt olyan témákban várható vita és párbeszéd, mint az X tényezők a Természetben kategóriában, mely magában foglalja a "földönkívüli élet felfedezését", mely kimondja: "A bizonyíték arra, hogy máshol is létezik élet a világegyetemben, mély lélektani és hitrendszerbeli következményekkel járhat".Ugyanitt fontos megjegyezni, hogy miután Medvegyev 2012 december 7-én befejezte Moszkvában a tévében újságíróknak adott interjúját, továbbra is reagált az újságírói kérdésekre adáson kívül, anélkül, hogy tudta volna, a kamera és a mikrofon még mindig veszi. Arra az újságírói kérdésre, hogy "az elnök megkapja a földönkívüliekről szóló titkos információkat az orosz nukleáris kódokat tartalmazó táskával együtt? "
Medvegyev a következőt válaszolta:

"A nukleáris indítókódokkal együtt az elnöknél vannak a "top secret" dossziék is. Ezekben minden benne van a bolygónkat látogató idegenekről. Ezeket a jelentéseket az a titkos ügynökség készíti, amelyik az országunkban tarózkodó földönkívüliek feletti ellenőrzést végzi. Az elnöki ciklus végén két mappát, és a nukláris indítókódokat tartalmazó kis bőröndöt megkapta az új elnök. De sokkal részletesebb információkat kaphat, ha megnézi a Men in Black című dokumentumfilmet."- Hányan vannak?
-Erre nem válaszolhatok, mert általános pánik törne ki."

Nyugati hírforrások a Medvegyev által elhangzott sokkoló mondatokat a földönkívüliek jelenlétéről csupán viccnek állították be, ahogy a Men In Black 1997-es sci-fi vígjátékra való hivatkozást is szándékosan tették, melyben két titkos ügynök küzd az idegenekkel az Egyesült Államokban.

Medvegyev azonban nem az amerikai filmre utalt, hanem a híres orosz dokumentumfilmről, a Men In Black-ről beszélt, mely részletezi a számtalan UFO és idegen anomáliát.Amikor a nyugati hírforrások Medvegyevet idézték, aki azt mondta "Részletesebb információkat kaphat, ha megnézi a Men in Black című jól ismert filmet" helyett a tényleges válasz így hangzott: "De sokkal részletesebb információkat kaphat, ha megnézi a Men in Black című dokumentumfilmet." melynek ugynaz a címe.

Nyilvánvaló, hogy a nyugati propaganda hírügynökségek szándékosan torzítva adták elő Medvegyev szavait, és az egyik erről szóló cikk címe is jól bizonyítja ezt : "Az orosz elnök Dimitrij Medvegyev megtörte a hallgatást az idegenekről, és a konspirátorok azonnal elvesztették az eszüket".

Ha valaki "elvesztette az eszét" a földönkívüliekkel kapcsolatban, akkor meg kell állapítani, hogy az nem Oroszország, hanem a Vatikán, amely 2009 novemberében bejelentette, hogy "készül a földönkívüli élet nyilvánosságra hozatalára".


Ugyanúgy "elvesztették az eszüket" az Egyesült Államok kormányzatának hivatalnokai is, ahogy a korábbi Pentagon tanácsadó Timothy Good, az Above Top Secret: The Worldwide U.F.O. Cover-Up ( a világszintű UFO felfedésről) című könyv szerzője, aki 2012-ben kjelentette, hogy Dwight Eisenhower korábbi elnök három alkalommal is találkozottt földönkívüliekkel, akik kinézetre északi típusúak voltak, és ahol paktumot írtak alá, hogy a Földön tartózkodásukat titokban tarják.


A legfrissebb vlagyivosztoki felfedezés, ahol egy 300 millió éves fogaslécet találtak, a tudósok , asztronauták és videómegosztók használói által terjedő megfigyelések, hogy a Holdon nagyon furcsa dolgok történnek, az Európai Űrügynökség jelentése az ezer körüli folyóról a Marson, a brit és srí-lankai tudósok által hangoztatott "kőkemény bizonyítékok az idegen életről" miután fosszilis algákat találtak meteoritban, ezek mind azt bizonyítják, hogy igazán a nyugati országok "vesztették el az eszüket", különösen az amerikai propagandisták, akik évtizedek óta próbálják eltitkolni az emberi történelem legfontosabb tényét, hogy "nem vagyunk egyedül".

Hogy Medvegyev képes lesz-e meggyőzni az Obama rezsimet, hogy mondják el végre az igazságot az UFO-król és az idegenekről, nem tudhatjuk. Amit tudunk az az, hogy vagy az Egyesült Államokkal, vagy nélküle a Kreml biztosan el fogja kezdeni a folyamatot, mely feltárja az igazságot arról, amiről jó ideje tudjuk, hogy igaz.

Forrás:ujvilagtudat.blogspot.hu

Kategóriák: UFO

Idegen civilizáció épületeit videózta le egy műhold?

Rejtelyekszigete.blogger.hu - 2013, január 25 - 09:20

Az a tény, hogy a Holdon létezik egy emberek által vagy más  idegen civilizáció által épített holdbázis, már nem új keletű.

Egy megdöbbentő videó került fel az internetre, mely bemutatja, hogy igenis létezik az a bizonyos holdbázis. alien - a holdon idegen lények holdbázisát találták meg

A Disclose TV azt állítja, hogy ez egy kínai szatelit felvétele, más kutatók pedig azt mondják, hogy ezek a NASA titkos képei, melyeket eddig titkoltak.

Ezt a területet soha nem hozták fotók tekintetében nyilvánosságra, a NASA részéről, mivel mindig ki volt takarva, vagy valami időjárási anomália fedte azt el.

A kutató-tudósok szerint a képen és a videón talált objektum több épületből és toronyból áll.

/hir.ma/

Kategóriák: UFO

Oldalak