Az eddig ismert legközelebbi fekete lyukat fedezték fel

Kategória: 

Az eddigi ismeretek szerint a Földhöz legközelebbi fekete lyukat fedezték fel a déli égbolton az Európai Déli Obszervatórium (ESO) kutatói.

A láthatatlan "gravitációs szörnyeteg" a Földtől mintegy ezer fényévnyire található, két csillaggal együtt alkot egy hármas rendszert - írta a Thomas Rivinius vezette kutatócsoport az Astronomy and Astrophysics című tudományos folyóiratban.

Összehasonlításképpen a Föld galaxisa, a Tejútrendszer körülbelül 120 ezer fényév átmérőjű. A fényév az a távolság, amelyet a fény egy év alatt megtesz.

A kutatócsoport eredetileg kettős csillagokat tanulmányozott. A déli égbolt Távcső csillagképének HR 6819 katalógusszámú rendszere meglepő módon azt mutatta, hogy ott lennie kell egy harmadik égitestnek is:

az egyik csillag negyven naponként megkerül egy láthatatlan objektumot,

amelyik legalább négyszer akkora tömegű, mint a mi Napunk. 

Ez a széleskörű nézet a Telescopium konstellációban lévő régiót mutatja az égen, ahol a HR 6819 elhelyezkedik.

Egy láthatatlan égitest, amely a Nap tömegének négyszerese, nem lehet más, mint egy fekete lyuk. Ebben a rendszerben találtató mai ismereteink szerint a Földhöz legközelebbi fekete lyuk - hangsúlyozta Rivinius az ESO közleményében.

A viszonylag kis távolság miatt a két kísérőcsillag a dél féltekéről sötét, tiszta éjszakákon szabad szemmel is jól látható.

Nagyon meglepődtünk, amikor megállapítottuk, hogy ez az első fekete lyukat rejtő csillagrendszer, amelyet a Földről szabad szemmel látunk" - mondta Petr Hadrava, a tanulmány társszerzője, a cseh tudományos akadémia tudósa.

Ez a művészi impresszió a HR 6819 hármas renszerben lévő objektumok pályájáit mutatja, mely egy bináris csillagpárból áll, amiben egy csillag (kék színű) és egy szélesebb pályájú csillag (szintén kék színű) kering egy fekete lyuk körül (piros).

Eltérően az ilyen nagyságrendű ismert példáktól, a hármas rendszer fekete lyuka valóban fekete és láthatatlan. Ez abból adódik, hogy jelenleg nem kebelez be anyagot a környezetéből.

A legtöbb csillagméretű fekete lyuk erős röntgensugárzás által válik láthatóvá,melyet azok az anyagok bocsátanak ki eltűnésük előtt, amelyeket a lyuk bekebelez.

Az inaktív fekete lyukak tehát csak gravitációs vonzásukkal árulják el magukat, mint ebben az esetben a körülötte keringő látható csillag.

A két csillagból és egy fekete lyukból álló HR 6819 hármas rendszer a Telescopium konstellációban helyezkedik el, mely a féki féltekéről látható. Az 50 magnitúdós csillagok elég fényesek, hogy távcső, vagy teleszkóp nélkül is láthatók a tiszta, sötét égen.

A Tejútrendszerben eddig csak néhány tucat fekete lyukat fedeztek fel. A csillagászok remélik, a friss felfedezés segít, hogy galaxisunkban további inaktív fekete lyukakra bukkanjanak - áll az ESO közleményében.

Forrás: 
ORIGO