A Biblia segítségével azonosították a legkorábbi ismert napfogyatkozást

Kategória: 
Egy új kutatás szerint Józsué könyvében található a legkorábbi dokumentált napfogyatkozás. A szakértők úgy vélik, hogy az esemény időszámítás előtt 1207. október 30-án történt.
 

A kutatókat régóta foglalkoztatja Józsué könyvének egy jelenete. A történet szerint miután JózsuéKánaánba vezette Izrael népét, és legyőzte az amoritákat, így szólt:

Nap, állj meg Gibeon fölött, s Hold, Ajalon völgye fölött!

„S a Nap megállt, a Hold is megállt, amíg a nép bosszút nem állt ellenségein. De nincs-e megírva az Igazak könyvében? A Nap megállt az ég közepén, s csaknem egy egész napig halogatta lenyugtát” – folytatódik a szöveg.

Colin Humphreys, a Cambridge-i Egyetem munkatársa úgy véli, hogy a fenti részlet egy napfogyatkozást ír le. Bár az angol és a magyar fordítás alapján a két égitest megállt, az eredeti héber szövegben viszont olyan kifejezés szerepel, amely napfogyatkozásra is utalhat.

Korábban már megpróbálták alátámasztani, hogy a részlet egy efféle eseményt mutat be. A szakértők ehhez a Merenptah-sztélét használták fel, melyből következtetni lehet arra, hogy a zsidók mikor éltek Kánaán területén.

A felirat Merenptah fáraó uralkodásának ötödik évében készült, és említést tesz az Izrael felett aratott győzelemről. A sztélé alapján a szakértők úgy gondolják, hogy a zsidók időszámítás előtt 1500 és 1050 között tartózkodtak Kánaánban.

Egészen mostanáig azonban a csillagászati számítások nem mutattak olyan napfogyatkozást, amely ezen időszak alatt történhetett volna. Humphreys és munkatársai viszont bővítették a keresést: nemcsak teljes, hanem gyűrűs napfogyatkozások után is kutattak. Efféle jelenség akkor figyelhető meg, amikor a Nap látszólagos mérete nagyobb, mint a Hold látszólagos mérete. A kutatók arra jutottak, hogy időszámítás előtt 1500 és 1050 között csupán egy alkalommal lehetett látható gyűrűs napfogyatkozás Kánaán területéről.

Az érintett esemény időszámítás előtt 1207. október 30-án délután történt. A szakértők úgy vélik, hogy a napfogyatkozás azonosításával pontosítani lehet a fáraók uralkodási idején. Az új becslések alapján Merenptah nem 1213-ban, hanem valamivel később, 1210-ben vagy 1209-ben került trónra. Ez pedig azt jelenti, hogy az uralkodó apja, Nagy Ramszesz is később halt meg.

Humphreys szerint az egyiptológusok számára régóta nehézséget okoz a fáraók uralkodási éveinek pontos meghatározása. Az új számítás azonban, amennyiben sikerül alátámasztani a helyességét, segíthet a precízebb datálás kidolgozásában.

Forrás: 
24.hu
Kapcsolódó: