Föl­dönkí­vüli élet után kutat a NASA új időgépe

Kategória: 

Idő­gé­pet épí­te­nek a ve­zető űr­ügy­nök­sé­gek, az új űr­táv­cső­vel 13,5 mil­li­árd évre te­kint­he­tünk vissza. Ez azt je­lenti, hogy az uni­ver­zum első csil­la­ga­i­nak fé­nyét, az első ga­la­xi­sok for­má­ló­dá­sát fogja látni és az életre al­kal­mas boly­gó­kat ke­resi.

Jó ütemben halad annak a gigantikus műszernek a megépítése, amivel szó szerint vissza lehet menni az időben, a NASA James Webb űrtávcsöve ugyanis 13,5 milliárd évre lesz képes visszatekinteni. Ha minden jól megy, 2018 végén fel is lövik az űrbe, írja az Index.

Az űrteleszkóp látni fogja az univerzum első csillagainak a fényét, az első galaxisok formálódását, ígya Föld keletkezéséről is pontosabb információi lesznek a csillagászoknak. A Webb viszont arra is képes lesz, hogy megtudjuk, pontosan milyen bolygókat látunk más csillagok körül. Még a bolygók légkörét is érzékelni tudja, így a kutatók következtetni tudnak arra, hogy életre alkalmas-e az adott égitest.

A James Webb űrteleszkópot minimum öt évre tervezik, de a cél a tíz éves zavartalan működés. Az első igazán nagy felfedezések két évvel az indulás után, nagyjából 2020 környékén jönnek majd.

 

Forrás: 
ripost.hu