Idegenek zaklatják Kolozsvárt?

Kategória: 

Nemrég több hazai hírportálon, beleértve a napi sajtót és a paranormális hírekkel foglalkozó médiát is, fel röppent a hír, idegenek zaklatják a Kolozsvár melletti Kisbács lakóit.

Itt aztán több dolog is felröppent, elhalgatott bejelentésekről, helyiekről az erdőben rohangászó idegenekről.
Szerkesztőségünk úgy gondolta utánna jár, de nem is kellett messzire mennie:

Következzék Papp Annamária cikke a http://szabadsag.ro/ weboldalról.

Nemrég a kolozsvári polgármester újabb ötlettel rukkolt elô: a helyi turizmus feljlesztése érdekében a Bácsi-torok környékének rendbetételét szorgalmazza. Maga az elképzelés nem rossz, hiszen a korábban sûrûn látogatott erdô jelenleg eléggé elhanyagolt állapotban található, és valóban nem ártana a környék lakosai számára ismét kellemessé, turisztikai vonzóponttá tenni a Kolozsvár és Kisbács határában elterülô erdôt. A polgármesternek azonban (mert feladata is!) ajánlatos lenne odafigyelnie nem csak a Bácsi-torok rendbetételére, hanem Kolozsvár kül- és belterületén húzódó többi zöldövezetre is. Úgy látszik viszont, a Bükk, Hója, Lomb, a kolozsvári Sétatér vagy a földcsuszamlás veszélyének egyre inkább kitett Fellegvár kevésbé kelti fel a polgármester érdeklôdését.

Ezen nincs is miért csodálkozni, hiszen az elmúlt évek során Kolozsvár lakossága megszokhatta, hogy a polgármester figyelmét az amolyan földi, közönséges dolgok nem kötik le. Viszont annál inkább minden, amihez valamilyen szenzáció, személyes vagy politikai érdek fûzôdhet. Elôször meg kell várni, hogy bekövetkezzék a csoda — ne nôjön gomba, a fák különleges alakúak legyenek, a település bizonyos részein süssön a nap, az inkriminált övezetben pedig zuhogjon az esô — s akkor talán reménykedhetünk a változásokban. Ha azt szeretnénk, hogy a Bükk, Hója vagy a kolozsvári Sétatéri tó partjának környéke megszépüljön ajánlatos mielôbb repülô csészealjak, földön kívüli látogatók nyomait felfedeznünk! Mindezt csupán pikánsabbá teheti, ha a kontinuitás elméletét alátámasztó, római eredetet bizonyító értékes régészeti leletek kilétét helyezzük kilátásba. Hogy legyen pénz útjavításra, közvilágításra vagy a kolozsvári Fôtér rendbetételére, a bácsi mese történetéhez kapcsolodó feltételek legalább egy részét kell kifundálnunk, és akkor talán sikerül ráirányítani a város vezetôjének a figyelmét a valóban fontos kérdésekre.

Félô azonban, hogy a polgármester által nagy elôszeretettel felröppentett ufóturizmus lehetôségének a gondolata, akárcsak egyéb kezdeményezése csak elméleti szinten valósul meg. Bár, többi abberáns indítványához képest ebbôl talán a környék lakosságának vajmi haszna mégis csak lenne, a földön túli apró zöld emberkéknek köszönhetôen (!) végre sor kerülne a Bácsi-torok rendbetételére. A polgármestert csakis a szenzáció szintjén érdekli egy probléma (lásd a fôtéri gödrök, az alagút, a Traianus-oszlop felállítása), amíg annak ürügyén hangulatot tud kelteni és saját malmára hajthatja a vizet. Úgy akarja felépíteni Kolozsvár jövôjét, hogy nincs tisztában múltjával, hagyományaival, adottságaival.

Nagyon szomorú, hogy az 1300-as években szabad királyi város címet elnyert Kolozsvárt és környékét annyira lealacsonyították, hogy a város történetét nem ismerô idegenek lassan annak nevét az ásatásokkal és paranormális jelenségekkel foglalkozó polgármester személyéhez és az ufóturizmushoz híréhez fogják kötni. Reméljük, hogy Kolozsvár valódi értékeiért lesz majd a nagyvilágban közismert. Bízom abban, hogy kincses városunk hírneve nem a Romániáéhoz hasonló sorsra jut, amelyrôl az idegeneknek elsôsorban a vérszípó Drakula gróf horrortörténete jut az eszébe.

Annyit hozzátennénk, hogy a hír 2001. márciusában született, tehát sajnos itt az utánnajárás hiányán kívül tizenegy év lemaradásban is szenved a hír.
Azt is hozzá kell tennünk, hogy Gheorghe Funar úr aki fogalmazzunk úgy, elég sok botrányt kevert, de tőle is szép teljesítmény, hogy leváűltása után 8 évvel még mindíg megtudja szédíteni a Magyar sajtót.

Forrás: 
ParaHÍR