UFO

Az 1947-es roswelli események újabb szemtanúja szólalt meg

Rejtelyekszigete.blogger.hu - 2013, április 19 - 19:58

Anthony Bragalia, napjaink egyik legaktívabb amerikai Roswell kutatója csütörtökön hozta nyilvánosságra annak a néhány napja készült rövid telefonbeszélgetésnek a tartalmát, amelyben a roncsokat tároló hatalmas hangár egyik őre azt állította, azonnali tűzparancsot kapott, ha bárki engedély nélkül próbálna bejutni a szigorúan őrzött épületbe.

A roswelli történet eddig nem ismert részletét az a Calvin Cox fedte fel, akinek a fotója szerepel a Roswelli Légibázis 1947-es évkönyvében is és annak idején az úgynevezett 3. Fotólaborba (3rd Photo Lab) volt beosztva. A labor egy másik munkatársa, bizonyos Gene Niederschmidt - aki korábban már többször is találkozott Bragaliával - javasolta neki, hogy érdemes lenne felvenni a kapcsolatot Calvinnal, mivel "tudomása van bizonyos dolgokról, amelyekről ma talán már nem fél nyíltan beszélni." Gene hozzátette: "Amit ő el fog mondani, az a színtiszta igazság."


Az idős katona az 1947 óta eltelt több, mint hat évtized alatt soha nem beszélt akkori élményeiről. Bragalia most telefonon érte el a nyolcvanas éveiben járó veterán katonát, aki eleinte erősen vonakodott beszélni, de végül kötélnek állt.

Néhány perces telefonbeszélgetésük során Cox elmondta, azokban a napokban, amikor a roncsokat a lezuhanás helyszínéről a hangárba szállították, a legszigorúbb, Top Secret (Szigorúan bizalmas) minősítésű beosztásba helyezték és azonnali parancsot kapott, hogy fegyveres őrként álljon szolgálatba a 84-es számú hangár bejáratánál. Az őrség négy órás műszakokban váltogatta egymást, Edwin Easley őrnagy, a tábori csendőrség parancsnoka pedig őt a hatalmas hangár kapujának belső oldalára osztotta be. Bragalia szerint Calvin ekkor rövid szünetet tartott a telefonban, nagy levegőt vett majd így folytatta:

"Easley őrnagy határozottan azt a parancsot adta, hogy kérdezés nélkül, azonnal, célzott lövéssel kell megsemmisíteni mindenkit, aki engedély nélkül próbál belépni a hangár épületébe."

Calvin hozzátette, az őrnagy utasításba adta azt is, hogy az őrséget a szokásos fegyver helyett sorozatlövő géppisztollyal kell teljesíteni.

A 84-es Hangár napjainkban

A hangár bejáratának mindkét oldalán, tehát kívül és belül is őrhelyeket állítottak fel. Calvin belülre került, de arról a másfél négyzetméterről, ahová állították, nem mozdulhatott el, így nem léphette át a kordont sem. Ennek ellenére egy óvatlan pillanatban lehetősége adódott, hogy távolról néhány pillantást vessen a beérkező roncsokra. Elmondása szerint összeroncsolódott, fémszerűnek tűnő anyagokat látott, amelyek gerendaszerűen helyezkedtek el és látszólag fényesek és simák voltak, néhány közülük pedig barnás színű volt, A hangár közepén, a szándékos félhomály ellenére, jól látszott egy körülbelül tíz méteres, nagyon furcsa, szintén fémszerű szerkezet.

A Légierő utoljára 1997-ben tartott sajtótájékoztatót a Fehér Házban a roswelli eseményekről. Az akkori hivatalos magyarázat szerint egy Mogul nevű projekt keretében olyan speciális hőlégballonokat teszteltek, amelyekkel a szovjet nukleáris kísérleteket tervezték ellenőrizni. A Légierő szerint egy ilyen ballon zuhant le 1947-ben Új-Mexikóban. Bragalia erre is rákérdezett, de Cox határozottan állította, hogy semmiféle ballont, vagy arra utaló eszközt, kiegészítőt nem látott a hangár körül.

"Emlékszem, hogy az újságok másnap azt írták, a diszkosz alakú jármű helyett, csupán egy meteorológiai ballon darabjait találták meg a Roswell melletti farmon, számomra azonban már akkor nyilvánvaló volt, hogy ebből egyetlen szó sem igaz. Persze akkor nem beszélhettem erről senkivel, ezért inkább évtizedekig hallgattam" - mondta Cox, aki szerint a bázis hírszerző tisztjét is csőbe húzták: "Meggyőződésem, hogy Jesse Marcel őrnagy évtizedekkel későbbi nyilatkozatai, miszerint egy földönkívüli értelmes civilizáció képviselőinek járműve járt szerencsétlenül 1947-ben, megfelel a valóságnak és abban is biztos vagyok, hogy csupán bűnbakot akartak csinálni belőle a felettesei."

Ami a roncsok sorsát illeti, Cox erről annyit mondott: "Pontosan tudom, hogy Oliver „Pappy” Henderson kapitány volt a pilóta, akinek több külső helyszínre is el kellett repülnie." A ma már nem élő „Pappy kapitány” családtagjai elmondták, hogy Henderson a családtagjainak bevallotta, a saját szemével látta a földönkívüli lények holttesteit és a furcsa roncsokat: "Elém tett egy erről szóló újságot és annyit mondott, szeretném, ha elolvasnád ezt a cikket, mert amit állít az a tiszta igazság. Én voltam az a pilóta, aki az UFO roncsait Daytonba szállította. Most, hogy már az újság is megírta, talán már én is beszélhetek róla. Eddig nem mertem, pedig már évek óta szerettem volna megosztani veled" - idézte fel Henderson szavait a felesége.

Calvin teljesen biztos benne, hogy amit akkor őriznie kellett, az a legmagasabb szinten érintette a nemzetbiztonságot: "Csak úgy hemzsegtek ott a különféle kormányzati szervek és ügynökségek magasabbnál magasabb beosztású alkalmazottai. Egészen biztos, hogy egy irányított repülő jármű zuhant le azon a farmon."

A hangárt őrző katonáknak tűzparancsot adó Edwin Easley 1947-ben a Roswelli Légibázis tábori csendőri vezetőjeként a katonai rend és fegyelem fenntartásáért volt felelős. Calvin elmondta, hogy Easley személyesen biztosította a lezuhanás helyszínét is a roncsok összegyűjtéséig.

Edwin Easley

Amikor Kevin Randle UFO kutató 1991-ben felkereste Easley-t és megkérdezte tőle, hogy "jó nyomon járnak-e, amikor a roswelli eseményeket a földönkívüliek felől közelítik meg?" Easley annyit válaszolt: "Nos, erre csak annyit felelhetek, hogy ez egyáltalán nem rossz út." Titoktartási esküjére hivatkozva azonban ennél többet nem akart mondani.

Halálát követően lánya, Nancy Johnston Easley viszont azt közölte, az édesapja - saját állítása szerint - személyesen Truman elnöknek ígérte meg, hogy egy szót sem szól soha a történtekről. Ennek ellenére a halála előtti napokban a közeli családtagjainak és orvos jóbarátjának, Dr. Harold Graniknak, bevallotta, hogy "Roswelltől északra valóban megtörtént az a szerencsétlenség." Amikor visszakérdeztek, hogy mit látott odakinn a sivatagban, csak annyit felelt: "Lényeket".

Forrás:UFO Iconoclast és ittvannak.hu

Kategóriák: UFO

A mindent látó szem

Rejtelyekszigete.blogger.hu - 2013, április 19 - 18:50

A mindent látó szemet "a gondviselők szemének" is nevezik. Fénysugarakkal vagy dicsfénnyel körülvett emberi szemként ábrázolják, és általában egy háromszög veszi körül. Legelterjedtebb értelmezése szerint Isten - szabadkőműves szóhasználatban:A Legfőbb Lény - szemét jelképezi, amely figyeli az emberiséget.

A szimbólum az ókori egyiptomi mitológiára és Hórusz szemére vezethető vissza. Az egyiptomiak számára a hatalom és az oltalom jelképe volt.

A szabadkőművességben a mindent látó szem arra figyelmezteti a rend tagjait, hogy "a világmindenség nagy építésze" minden tettüket figyelemmel kíséri. A szem alatt félkörben többnyire dicsfény látható; a legalsó fénysugarak gyakran hosszú sávban nyúlnak le a földig. A szemet időnként háromszög veszi körül, amely talán arra utal, hogy a szabadkőművesek kedvelik a misztikus hármas számot. Más változatokban a "nagy építész" (angolul Great Architect) G betűje helyettesíti vagy kíséri a szemet.

A Gondviselő szeme és a G ("Great Architect", jóindulattal tekint le a megvilágosodásra törekvő szabadkőművesekre.

 

A mindent látó szem eredete

Thomas Smith Webb szabadkőműves "tankönyve", az 1797-ben megjelent Freemasons Monitor említi először a mindent látó szemet mint szabadkőműves szimbólumot. Smith Webb azt írja könyvében, hogy "gondolataink, szavaink vagy tetteink talán rejtve maradnak az emberi szem előtt, a mindent látó szem azonban, amelynek a Nap, a Hold és a csillagok is engedelmeskednek, és amelynek éber figyelme kíséri az üstökösök égi pályáját, belelát az emberi szív legrejtettebb zugaiba, és érdemeink szerint jutalmaz bennünket".

Webb könyve jó egy évtizeddel azt követően jelent meg, hogy a Gondviselő szeme rákerült az Amerikai Egyesült Államok nagypecsétjének hátoldalára. A pecséten a szem körül az annuit coeptis szavak olvashatók, ami szabad fordításban körülbelül azt jelenti: "jóváhagyja terveinket".

A Gondviselő szeme egy befejezetlen piramis fölött látható, amelynek tizenhárom szintje az eredetileg tizenhárom tagállamot jelképezi - ezzel mintegy előre jelezték a nemzet jövőbeni gyarapodását. Az ábrázolás tehát azt sugallja, hogy a szem - vagyis Isten - támogatja Amerika felemelkedését.

Tekintettel az ádáz és szűnni nem akaró szabadkőműves-ellenes propagandára meglehetősen valószínűtlennek tűnik, hogy a szabadkőműveseknek bármi közük lett volna a nagypecsét szimbólumaihoz. A pecsét egyik tervezője sem volt szabadkőműves. A nagypecsét motívumainak szabadkőműves szimbólumokként való - téves - értelmezése valószínűleg 1884-re nyúlik vissza, amikor Elliot Charles Norton, a Harvard Egyetem egyik tanára azt találta írni, hogy a hátoldal "úgy néz ki, mint a szabadkőműves testvériség egyik ostoba jelvénye".

Ebből a látszólag ártalmatlan megjegyzésből egy komplex szabadkőműves összeesküvés-elmélet nőtt ki, amelyben még ma is sokan hisznek.

Bár a mindent látó szem bekerült a szabadkőművesség állandó jelképei közé, nem tekinthető kizárólag szabadkőműves szimbólumnak. Az egyenlő szárú háromszögben ábrázolt szem gyakori eleme a keresztény művészeteknek. A reneszánsz idején előszeretettel ábrázolták egyetlen szem formájában a "mindenütt jelen lévő istenséget".

Forrás:Jeremy Harwood:A szabadkőművesség

Kategóriák: UFO

Az 1947-es roswelli események újabb szemtanúja szólalt meg

Ittvannak.hu - 2013, április 19 - 18:45
  • "Azt a parancsot kaptam, hogy kérdezés nélkül, azonnal, célzott lövéssel kell megsemmisíteni mindenkit, aki engedély nélkül próbál belépni a hangár épületébe" - állítja a bázis egykori katonája.
  • A hangár bejáratához beosztott fegyveres őr összeroncsolódott, fémszerűnek tűnő anyagokat és egy tíz méter átmérőjű furcsa fémszerkezetet látott odabenn.


Anthony Bragalia, napjaink egyik legaktívabb amerikai Roswell kutatója csütörtökön hozta nyilvánosságra annak a néhány napja készült rövid telefonbeszélgetésnek a tartalmát, amelyben a roncsokat tároló hatalmas hangár egyik őre azt állította, azonnali tűzparancsot kapott, ha bárki engedély nélkül próbálna bejutni a szigorúan őrzött épületbe.

Kategóriák: UFO

UFO követett egy repülőgépet Florida felett

ParaHIR.HU - 2013, április 18 - 11:20
UFOFloridaOrlandórepülőKategória: U.F.O.

Új érdekes UFO felvétel került nyilvánosságra. A felvételen egy repülőt követ egy azonosítatlan tárgy. A UFO miután egy ideig követi a repülőgépet, hírtelen irányt vált és szédületes sebességgel valószínűleg a világ űr felé veszi az irányt.


A felvételt 2013 február 12-én készítették az Floridai Orlandó feletti jelenségről.

Forrás: latest-ufos.comKapcsolódó: UFO miatt állt a forgalom a tel-avivi reptérenUFO-t filmezett egy Denveri repülőjárat utasa Megosztás
Kategóriák: UFO

Súlyosan megsérültek a Nazca-vonalak

Paranormal.hu - 2013, április 17 - 11:23
nazcaman01.gifHelyrehozhatatlan károkat okoztak a világhírű Nazca-vonalak egy részében a területen munkálatokat végző kőfejtő cég súlyos gépei. Az El Comercio nevű perui lap közlése szerint a sérült vonalak a pánamerikai autópálya mellett húzódnak és a főúttal határos egyik területen is súlyos károkat okoztak a munkagépek.

A Nazca-sivatag száraz, csapadékmentes klímája több mint egy évezreden keresztül megőrizte a titokzatos ábrákat - állatfigurákat és egyéb geoglifákat -, amelyeket az őslakosok "rajzoltak" a terület szikláktól és kavicsrétegtől való megtisztításával.

800x531_722_naska_lines_nazca_peruvian_desert_photo_photography_digital_art.jpg

A munkálatok eddig számos vonalban tettek helyrehozhatatlan károkat és egy majdnem hatvan méteres trapéz alakzat teljesen eltűnt. A több mint négy hónappal ezelőtt végzett szakértői becslések arra figyelmeztettek, hogy a vonalak károsodása tovább folytatódik, súlyos változásokat előidézve a kulturális szempontból értékes területen - olvasható a Past Horizons című régészeti hírportálon.

A lapban megjelent riport megjegyezte, hogy a régészetileg fontos övezet természetvédelmi területen fekszik, ezért a nemzet kulturális örökséget megillető védelmet kellene élveznie.

541620_519862931382074_352790430_n.jpg

Forrás: index.hu
Kategóriák: UFO

Amit a Sirius apró humaniodjáról tudni lehet

Paranormal.hu - 2013, április 17 - 11:07
sirius.jpgEgy spanyol törvényszéki orvos szerint a tetem egy körülbelül tizenöt hetes emberi magzaté. Dr. Steven Greer szerint a génállományának mintegy kétmillió bázispárja nem emberi, ami arra utal, hogy lény ember és egy eddig ismeretlen faj hibridje lehet. A Föld napján, azaz április 22-én lesz a Sirius című új amerikai dokumentumfilm világpremierje Los Angeles-ben. A két órás mozi az alkotók szerint egyértelmű bizonyítékokat tár majd a nézők elé az intelligens földönkívüli élet létezésére vonatkozóan. Ezek egyike valószínűleg azzal az aprócska, alig tizenöt centiméteres humanoid tetemmel kapcsolatos, amely a filmhez készült összes előzetesben feltűnik, amint egy labor asztalán fekszik, körülötte pedig, fehér köpenyes emberkék sürögnek. A bemutatóig már egy hét sincs hátra, de addig is összegyűjtöttük, amit tudni lehet a pici lényről.


Az alig egy arasznyi apró testet 2003-ban, Chilében, az Atacama Sivatag északi részén, egy elhagyott romváros környékén találták. Az eset azonnal hatalmas publicitást kapott és hamar felkapta a nemzetközi média is. A különös tetemről elsőként beszámoló helyi napilap, a La Estrella de America 2003. október 19-i száma a következőket írja:

"Az egész egy téli reggelen kezdődött, amikor egy helyi lakos, név szerint Oscar Munoz hobbijának hódolva, régi fémpénzek, edények és más történelmi tárgyak után kutatott a közeli szellemvárosban. Lapáttal és csákánnyal a kezében érkezett a helyszínre, ahol röviddel ezután, a La Noria nevű egykori templom romjai között bukkant a lila szalaggal átkötött fehér ruhába csavart furcsa csontvázra, amelynek hossza alig érte el a 15 centimétert. A lénynek éles fogai, hatalmas, púpos koponyája volt, a testét furcsa, sötét pikkelyszerű réteg borította és az emberekkel ellentétben mindössze kilenc bordája volt."

11657_521463554555345_1957980518_n.jpg

Az apró teremtményről sokáig csak egyetlen fotót lehetett látni, mert tulajdonosa megérezte a szokatlan leletben rejlő anyagi lehetőséget, ezért még megmutatni is kizárólag pénzért volt hajlandó, míg végül egy tehetős spanyol vállalkozó visszautasíthatatlan ajánlatot téve neki, megvásárolta az apró lény földi maradványait. Így került annak a Ramón Navia-Osorionak a birtokába a test, aki nem mellesleg 1975-ben alapítója volt Spanyolország egyik legjelentősebb UFO kutató szervezetének is (IIEE).

Az apró humanoid további történetét már magától a spanyol üzletembertől tudjuk, aki ez év április ötödikén, vagyis alig két héttel ezelőtt egy spanyol nyelvű blogon írta meg az kicsi tetem hozzákerülésének és első vizsgálatainak történetét.

Navia-Osorio 2003 végén utazott először Chilébe, miután hazájába is eljutott a furcsa lelet híre. Részletesen leírja, hogyan találkozott először Oscar Munozzal, illetve Alejandro Dávalos-szal (ő készítette a legelső fényképet a lényről) La Noria szellemvárosában. A találkát egy chilei UFO kutató, név szerint Raúl Núnez Gálvez hozta össze, aki korábban éveken át Spanyolországban élt és jól ismerte Navia-Osoriot.

A spanyol kutató rövid történelmi visszatekintést téve kiemeli, a területen korábban is számos paranormális jelenséget tapasztaltak az ott élők. A rengeteg különös történet közül az egyik legismertebbnek több szemtanúja is volt. A furcsa eset szerint egy emberszerű lényekből álló temetési menet haladt át a városon, amely egyik pillanatról a másikra hirtelen eltűnt a nézelődők szeme elől.

Navia-Osorio kitért rá, hogy a legközelebbi ma is lakott városka, Iquique kocsmárosa segített nyélbe ütni Munozzal az üzletet. Ennek anyagi részleteit persze nem ismerteti, de a szóbeszédek szerint sok száz dollárért került a spanyol vállalkozó tulajdonába az apró csontváz, amelyet 2004-ben magával vitt Spanyolországba.

Ramón Navia-Osorio otthon komoly erőfeszítéseket tett, hogy beazonosíthassa az apró lényt. Neves tudósokat és orvosokat keresett meg, akik többsége erősen vonakodott részt venni a kétes hírű humanoid vizsgálataiban, azt pedig végképp megtiltották, hogy a nevük a nyilvánosság előtt bármilyen összefüggésben is megjelenjen a lény kapcsán.

2005. július ötödikén aztán a tetemet a barcelonai Királyi Tudományos Akadémia orvosai, biológusai, zoológusai vették vizsgálat alá. Navia-Osorio hangsúlyozza, a legnehezebb az volt, hogy a tudósok nagy része eleve fenntartásokkal és kétkedve fogott hozzá a vizsgálatokhoz, amely hozzáállás kis híján teljesen ellehetetlenítette a hatékony munkát. Állítása szerint egymás között valamennyien elismerték, hogy addig még csak nem is hallottak hasonló lényről, attól azonban mindannyian elzárkóztak, hogy ezen véleményüket akár írásban, akár szóban a nyilvánosság felé is megerősítsék.

Mindazonáltal Navia-Osorio két tudományos dokumentumot is bemutat blogbejegyzésben. Az első egy radiológiai jelentés, amelyet E. Feijoo, C. López és J. M. Colomer orvosok szignáltak. Ez alapvetően egy részletes leírást tartalmaz magáról a testről, annak felépítéséről, de látványosan kerüli, hogy az eredetére vonatkozóan bármiféle következtetésekbe bocsátkozzon. Azt mindenesetre leszögezi, hogy nem átverésről van szó, ahogy azt előzetesen több szkeptikus tudós is valószínűsítette, akik szerint az állítólagos lény csupán madárcsontvázakból kreált szándékos hamisítvány.

A második idézett dokumentum egy törvényszéki orvosi jelentés, amely Dr. Francisco Etxeberria Gabilondotól, a Baszkföldi Egyetem Igazságügyi Orvosszakértői Intézetének főmunkatársától, a Complutense Egyetem antropológusától származik. Dr. Etxeberria jelentésében egyértelműen emberi magzatként azonosítja a tetemet: "Ez egy mumifikálódott test, amely egy magzat jellemzőit hordja magán. A test hossza 14 centiméter és valamennyi anatómiai struktúra normálisnak tűnik." A további részletes anatómiai elemzést követően a következőképpen összegzi vizsgálatai eredményét: "Mindent egybevetve azt mondhatom, ez minden kétséget kizáróan egy mumifikálódott magzat, amely a méreteit tekintve körülbelül 15 hetes lehet."

A jelentés azonban nem ad magyarázatot olyan alapvető fizikai eltérésekre, mint például a kilenc pár borda. Továbbá, ha ez valóban egy magzat, akkor adódik a kérdés, vajon hogyan kerülhetett egy ruhadarabba csavarva a La Noria környéki elhagyatott vidékre, amelytől a legközelebbi lakott település 56 kilométerre van?

Dr. Etxeberria szerint valószínűleg nagyon idős, akár több száz éves is lehet. Azt, hogy ennek ellenére miért maradhatott ilyen viszonylag jó állapotban azzal magyarázza, hogy "egy ennyire fiatal magzatban még nem alakult ki az emésztőcső és nincs baktériumflórája sem - a holttesteknél ugyanis a test felbomlása szinte mindig itt kezdődik - de egyéb tényezők is közrejátszhattak abban, hogy ilyen relatíve jó állapotban megmaradt akár évszázadok alatt is."

Itt kell elmondani, hogy az Atacama Sivatagot a világ legszárazabb területeként tartják számon, amely környezet elősegíti a különböző anyagok erodálásának akár jelentős késleltetését is.

A blogbejegyzés végén Ramón Navia-Osorio természetesen kitér arra is, miként került kapcsolatba Dr. Steven Greerrel az ügy kapcsán. Ez egy dallas-i orvos hölgynek köszönhető, aki bemutatta őket egymásnak, majd Navia-Osorio barcelonai irodájába is elkísérte Greert. A spanyol vállalkozó további vizsgálatokra Greer rendelkezésére bocsátotta az apró lény testét, amelynek eddigi hivatalos eredményeit a Sirius-ban fogják ismertetni.

Végül, a különös lény vizsgálata kapcsán immár tíz éve tartó kálváriája esszenciájaként Navia-Osorio a következőkkel zárja gondolatait: "Én nem tartozom azok közé, akik kétséget kizáróan állítják, hogy amit 2003-ban Oscar Munoz talált, az egy földönkívüli lény holtteste, habár külsőre nagyon hasonlít néhányukhoz, ezt kár is lenne tagadni. Mielőtt azonban ezt kimondanánk, érdemes számba venni az egyéb lehetséges magyarázatokat is."

Hogy végképp mindenkit elbizonytalanítsunk, végül álljanak itt Dr. Steven Greernek, a Sirius közelgő bemutatója kapcsán az utóbbi napokban tett Twitter-bejegyzései:

"Az Atacama Sivatagban talált humanoid lény emberi DNS-t, illetve egy eddig nem azonosított DNS-t is tartalmaz! A csontváz felépítésére ez idáig nincs magyarázat. Kik vagyunk mi? Mi lehet ez? Továbbra is rejtély."

"Teljességgel kizárt, hogy mókusmajom, vagy más főemlős lenne. Ez egy ember és egy ismeretlen faj keresztezése. Semmiképpen nem gyermek, vagy magzat."

"A DNS-ének két millió bázispárja nem egyezik, eltér az emberi DNS-től. Hibrid? Tovább vizsgálatokra lesz szükség, nem olyan egyszerű..."

"Az egyik vezető egyetem hamarosan szakvéleményt ad a lelettel kapcsolatban."

Már csak néhány nap és megtudhatjuk a DNS-vizsgálat részletes eredményeit is, bár nem kell nagy jóstehetség hozzá, hogy a különös teremtmény történetének újabb fejezetével valószínűleg csak a kérdőjelek száma fog tovább sokasodni.

Forrás: ittvannak.hu
Kategóriák: UFO

Amit a Sirius apró humaniodjáról tudni lehet

Rejtelyekszigete.blogger.hu - 2013, április 16 - 12:50

A Föld napján, azaz április 22-én lesz a Sirius című új amerikai dokumentumfilm világpremierje Los Angeles-ben. A két órás mozi az alkotók szerint egyértelmű bizonyítékokat tár majd a nézők elé az intelligens földönkívüli élet létezésére vonatkozóan.

Ezek egyike valószínűleg azzal az aprócska, alig tizenöt centiméteres humanoid tetemmel kapcsolatos, amely a filmhez készült összes előzetesben feltűnik, amint egy labor asztalán fekszik, körülötte pedig, fehér köpenyes emberkék sürögnek. A bemutatóig már egy hét sincs hátra, de addig is összegyűjtöttük, amit tudni lehet a pici lényről.


Az alig egy arasznyi apró testet 2003-ban, Chilében, az Atacama Sivatag északi részén, egy elhagyott romváros környékén találták. Az eset azonnal hatalmas publicitást kapott és hamar felkapta a nemzetközi média is. A különös tetemről elsőként beszámoló helyi napilap, a La Estrella de America 2003. október 19-i száma a következőket írja:

"Az egész egy téli reggelen kezdődött, amikor egy helyi lakos, név szerint Oscar Munoz hobbijának hódolva, régi fémpénzek, edények és más történelmi tárgyak után kutatott a közeli szellemvárosban. Lapáttal és csákánnyal a kezében érkezett a helyszínre, ahol röviddel ezután, a La Noria nevű egykori templom romjai között bukkant a lila szalaggal átkötött fehér ruhába csavart furcsa csontvázra, amelynek hossza alig érte el a 15 centimétert. A lénynek éles fogai, hatalmas, púpos koponyája volt, a testét furcsa, sötét pikkelyszerű réteg borította és az emberekkel ellentétben mindössze kilenc bordája volt."

Az apró teremtményről sokáig csak egyetlen fotót lehetett látni, mert tulajdonosa megérezte a szokatlan leletben rejlő anyagi lehetőséget, ezért még megmutatni is kizárólag pénzért volt hajlandó, míg végül egy tehetős spanyol vállalkozó visszautasíthatatlan ajánlatot téve neki, megvásárolta az apró lény földi maradványait. Így került annak a Ramón Navia-Osorionak a birtokába a test, aki nem mellesleg 1975-ben alapítója volt Spanyolország egyik legjelentősebb UFO kutató szervezetének is (IIEE).

Az apró humanoid további történetét már magától a spanyol üzletembertől tudjuk, aki ez év április ötödikén, vagyis alig két héttel ezelőtt egy spanyol nyelvű blogon írta meg az kicsi tetem hozzákerülésének és első vizsgálatainak történetét.

Navia-Osorio 2003 végén utazott először Chilébe, miután hazájába is eljutott a furcsa lelet híre. Részletesen leírja, hogyan találkozott először Oscar Munozzal, illetve Alejandro Dávalos-szal (ő készítette a legelső fényképet a lényről) La Noria szellemvárosában. A találkát egy chilei UFO kutató, név szerint Raúl Núnez Gálvez hozta össze, aki korábban éveken át Spanyolországban élt és jól ismerte Navia-Osoriot.

A spanyol kutató rövid történelmi visszatekintést téve kiemeli, a területen korábban is számos paranormális jelenséget tapasztaltak az ott élők. A rengeteg különös történet közül az egyik legismertebbnek több szemtanúja is volt. A furcsa eset szerint egy emberszerű lényekből álló temetési menet haladt át a városon, amely egyik pillanatról a másikra hirtelen eltűnt a nézelődők szeme elől.

Navia-Osorio kitért rá, hogy a legközelebbi ma is lakott városka, Iquique kocsmárosa segített nyélbe ütni Munozzal az üzletet. Ennek anyagi részleteit persze nem ismerteti, de a szóbeszédek szerint sok száz dollárért került a spanyol vállalkozó tulajdonába az apró csontváz, amelyet 2004-ben magával vitt Spanyolországba.

Ramón Navia-Osorio otthon komoly erőfeszítéseket tett, hogy beazonosíthassa az apró lényt. Neves tudósokat és orvosokat keresett meg, akik többsége erősen vonakodott részt venni a kétes hírű humanoid vizsgálataiban, azt pedig végképp megtiltották, hogy a nevük a nyilvánosság előtt bármilyen összefüggésben is megjelenjen a lény kapcsán.

2005. július ötödikén aztán a tetemet a barcelonai Királyi Tudományos Akadémia orvosai, biológusai, zoológusai vették vizsgálat alá. Navia-Osorio hangsúlyozza, a legnehezebb az volt, hogy a tudósok nagy része eleve fenntartásokkal és kétkedve fogott hozzá a vizsgálatokhoz, amely hozzáállás kis híján teljesen ellehetetlenítette a hatékony munkát. Állítása szerint egymás között valamennyien elismerték, hogy addig még csak nem is hallottak hasonló lényről, attól azonban mindannyian elzárkóztak, hogy ezen véleményüket akár írásban, akár szóban a nyilvánosság felé is megerősítsék.

Mindazonáltal Navia-Osorio két tudományos dokumentumot is bemutat blogbejegyzésben. Az első egy radiológiai jelentés, amelyet E. Feijoo, C. López és J. M. Colomer orvosok szignáltak. Ez alapvetően egy részletes leírást tartalmaz magáról a testről, annak felépítéséről, de látványosan kerüli, hogy az eredetére vonatkozóan bármiféle következtetésekbe bocsátkozzon. Azt mindenesetre leszögezi, hogy nem átverésről van szó, ahogy azt előzetesen több szkeptikus tudós is valószínűsítette, akik szerint az állítólagos lény csupán madárcsontvázakból kreált szándékos hamisítvány.

A második idézett dokumentum egy törvényszéki orvosi jelentés, amely Dr. Francisco Etxeberria Gabilondotól, a Baszkföldi Egyetem Igazságügyi Orvosszakértői Intézetének főmunkatársától, a Complutense Egyetem antropológusától származik. Dr. Etxeberria jelentésében egyértelműen emberi magzatként azonosítja a tetemet:

"Ez egy mumifikálódott test, amely egy magzat jellemzőit hordja magán. A test hossza 14 centiméter és valamennyi anatómiai struktúra normálisnak tűnik." A további részletes anatómiai elemzést követően a következőképpen összegzi vizsgálatai eredményét: "Mindent egybevetve azt mondhatom, ez minden kétséget kizáróan egy mumifikálódott magzat, amely a méreteit tekintve körülbelül 15 hetes lehet."

A jelentés azonban nem ad magyarázatot olyan alapvető fizikai eltérésekre, mint például a kilenc pár borda. Továbbá, ha ez valóban egy magzat, akkor adódik a kérdés, vajon hogyan kerülhetett egy ruhadarabba csavarva a La Noria környéki elhagyatott vidékre, amelytől a legközelebbi lakott település 56 kilométerre van?

Dr. Etxeberria szerint valószínűleg nagyon idős, akár több száz éves is lehet. Azt, hogy ennek ellenére miért maradhatott ilyen viszonylag jó állapotban azzal magyarázza, hogy "egy ennyire fiatal magzatban még nem alakult ki az emésztőcső és nincs baktériumflórája sem - a holttesteknél ugyanis a test felbomlása szinte mindig itt kezdődik - de egyéb tényezők is közrejátszhattak abban, hogy ilyen relatíve jó állapotban megmaradt akár évszázadok alatt is."

Itt kell elmondani, hogy az Atacama Sivatagot a világ legszárazabb területeként tartják számon, amely környezet elősegíti a különböző anyagok erodálásának akár jelentős késleltetését is.

A blogbejegyzés végén Ramón Navia-Osorio természetesen kitér arra is, miként került kapcsolatba Dr. Steven Greerrel az ügy kapcsán. Ez egy dallas-i orvos hölgynek köszönhető, aki bemutatta őket egymásnak, majd Navia-Osorio barcelonai irodájába is elkísérte Greert. A spanyol vállalkozó további vizsgálatokra Greer rendelkezésére bocsátotta az apró lény testét, amelynek eddigi hivatalos eredményeit a Sirius-ban fogják ismertetni.

Végül, a különös lény vizsgálata kapcsán immár tíz éve tartó kálváriája esszenciájaként Navia-Osorio a következőkkel zárja gondolatait: "Én nem tartozom azok közé, akik kétséget kizáróan állítják, hogy amit 2003-ban Oscar Munoz talált, az egy földönkívüli lény holtteste, habár külsőre nagyon hasonlít néhányukhoz, ezt kár is lenne tagadni. Mielőtt azonban ezt kimondanánk, érdemes számba venni az egyéb lehetséges magyarázatokat is."


Hogy végképp mindenkit elbizonytalanítsunk, végül álljanak itt Dr. Steven Greernek, a Sirius közelgő bemutatója kapcsán az utóbbi napokban tett Twitter-bejegyzései:

"Az Atacama Sivatagban talált humanoid lény emberi DNS-t, illetve egy eddig nem azonosított DNS-t is tartalmaz! A csontváz felépítésére ez idáig nincs magyarázat. Kik vagyunk mi? Mi lehet ez? Továbbra is rejtély."

"Teljességgel kizárt, hogy mókusmajom, vagy más főemlős lenne. Ez egy ember és egy ismeretlen faj keresztezése. Semmiképpen nem gyermek, vagy magzat."

"A DNS-ének két millió bázispárja nem egyezik, eltér az emberi DNS-től. Hibrid? Tovább vizsgálatokra lesz szükség, nem olyan egyszerű..."

"Az egyik vezető egyetem hamarosan szakvéleményt ad a lelettel kapcsolatban."

Már csak néhány nap és megtudhatjuk a DNS-vizsgálat részletes eredményeit is, bár nem kell nagy jóstehetség hozzá, hogy a különös teremtmény történetének újabb fejezetével valószínűleg csak a kérdőjelek száma fog tovább sokasodni.

Forrás:ittvannak.hu

Kategóriák: UFO

Zöld utat kapott az új orosz lopakodó

ParaHIR.HU - 2013, április 16 - 11:43
OroszországlopakodóKategória: MainstreamEgyéb

Az orosz légierő illetékese, Viktor Bondarev tábornok bejelentette, hogy az összes szükséges engedélyt megkapta a PAK–DA stratégiai lopakodó bombázó projektje, így hivatalos állami támogatással folytatódhat a Tupoljevnél a 2008 óta tartó tervezési munka. Ez azért is volt fontos bejelentés, mert tavaly nyárom a miniszterelnök-helyettes, Dimitrij Rogozin még arról beszélt, hogy az orosz hadseregnek nincs jelenleg szüksége következő generációs bombázó kifejlesztésére. Úgy tűnik, azóta változott a széljárás az orosz hadügyben, a jelenlegi tervek szerint 2020-ra kell elkészülnie a prototípusnak, és 2025-től vezethetik be az új bombázót a légierőnél.

A hírek szerint a PAK–DA a Tu–95 Bear és Tu–160 Blackjack bombázókat fogja majd lecserélni, aminek valóban ideje lenne már, hiszen előbbi 1956, utóbbi 1987 óta szolgál, így főként az orosz B–52-esnek is becézett Bear számít technológiailag elmaradottnak. Az új lopakodó tervezett képességeiről nem sokat tudni, a hagyományos radarok számára láthatatlan működés, és a nukleáris fegyverek bevetésének lehetősége mellett csak annyi biztos, hogy hangsebesség alatt fog majd működni az új stratégiai bombázó. Meg nem erősített hírek szerint a gép négymotoros lesz, 100-120 tonna tömegű (rakománnyal, fegyverzettel együtt), a hatótávolsága pedig 3500 kilométer.Ha a fejlesztés jól halad, következő lépésben, 2040-2050 körül jöhet a PAK–DA újabb generációs verziója, ami pilóta nélkül is képes lesz manőverezni és bevetéseket végrehajtani. Szakértők szerint a PAK–DA projekt nem annyira ambiciózus, mint az amerikai 2018 Bomber terv, ami egy hasonló, hangsebesség alatti, középkategóriás bombázó megépítését tűzte ki célul a Boeing és a Lockheed Martin kooperációjában.


Ha a fejlesztés jól halad, következő lépésben, 2040-2050 körül jöhet a PAK–DA újabb generációs verziója, ami pilóta nélkül is képes lesz manőverezni és bevetéseket végrehajtani. Szakértők szerint a PAK–DA projekt nem annyira ambiciózus, mint az amerikai 2018 Bomber terv, ami egy hasonló, hangsebesség alatti, középkategóriás bombázó megépítését tűzte ki célul a Boeing és a Lockheed Martin kooperációjában.

Forrás: index.hu Megosztás
Kategóriák: UFO

Amit a Sirius apró humaniodjáról tudni lehet

Ittvannak.hu - 2013, április 16 - 08:27
  • Egy spanyol törvényszéki orvos szerint a tetem egy körülbelül tizenöt hetes emberi magzaté.
  • Dr. Steven Greer szerint a génállományának mintegy kétmillió bázispárja nem emberi, ami arra utal, hogy lény ember és egy eddig ismeretlen faj hibridje lehet.

A Föld napján, azaz április 22-én lesz a Sirius című új amerikai dokumentumfilm világpremierje Los Angeles-ben. A két órás mozi az alkotók szerint egyértelmű bizonyítékokat tár majd a nézők elé az intelligens földönkívüli élet létezésére vonatkozóan. Ezek egyike valószínűleg azzal az aprócska, alig tizenöt centiméteres humanoid tetemmel kapcsolatos, amely a filmhez készült összes előzetesben feltűnik, amint egy labor asztalán fekszik, körülötte pedig, fehér köpenyes emberkék sürögnek. A bemutatóig már egy hét sincs hátra, de addig is összegyűjtöttük, amit tudni lehet a pici lényről.

Kategóriák: UFO

A földönkívüliek inváziója

Rejtelyekszigete.blogger.hu - 2013, április 15 - 17:02

Írta:Morgó Sapiens

Miért kémleled az eget? Miért kutatod letűnt korok, civilizációk nyomait? Miért gondolod, hogy a múlt halott, megkövült maradványai választ adhatnak a folytonos változásban levő élő mostban megélhető jelenre? Miért gondolod, hogy a földönkívüliek adják meg a választ minden kérdésre? Miért gondolod, hogy a homo sapiens sapiens csak egy genetikai kísérlet eredménye, és bármilyen titokzatos teljesítménye megmagyarázásához földönkívüliek szükségesek?


Új vallás van születőben. Az ember ősi igénye, hogy a lét forrását folyamatosan önmagától elszigetelten keresse, véletlenül sem önmagában. Az ufológia lassan ugyanolyan hitté válik hála a propaganda eszközeinek, és a készséges hívők tömegeinek, mint a zoroasztrianizmus, az ábrahámhitűek, a hinduizmus, buddhizmus vagy a törzsi kultúrák ezernyi színes istennel rendelkező vallásos hite. Mielőtt bárki is felhördülne: nem mélyreható valláskritika fog következni. Ez a bevezető pusztán arra igyekszik ráirányítani a figyelmet, hogy koronként változik az emberiség világképe, és ezzel párhuzamosan jelennek meg újabb és újabb hitek. Ám minden vallás és hit közös nevezője az, hogy egy önmagánál hatalmasabb erőt, jelenlétet, intelligenciát feltételez, melytől folyamatosan függ, és mely szeszélyétől folyamatosan változik, alakul saját személyes léte. Buddha vagy Jézus ufósítása, vagy még direktebb módon ufókra, médiumokon keresztül üzengető földönkívüli tekintélyekre való lecserélése semmivel sem különb mint például a görög istenkészlet rómaira való lecserélése, vagy a földesúr parancsára történő tömeges áttérések katolikusról református, vagy fordítva, egyéb vallásra, hitre. A végeredmény szempontjából sok különbség nincsen. Egyik vallásnak sem célja, hogy önmaga tetteiért felelősséget vállaló, nem kívülálló erők kegyeitől függő, annak fizikailag, lelkileg, szellemileg alávetett, hanem spirituálisan felnőtt, élet- és egységtudatú embert neveljen.A mostanság olyan divatos hitrendszerekből egyet szeretnék kiemelni: az ufó vallást. Úgy vélem, az ufó vallás hívei közel járnak az igazsághoz sok tekintetben olyan értelemben, hogy az emberi fajt földönkívüli lényektől származtatják. Én viszont tovább mennék ennél a feltételezésnél. Úgy vélem ugyanis, hogy kézzelfogható bizonyítékok vannak a birtokomban arra nézve, hogy az emberi faj egyértelműen egy olyan földönkívüli faj, mely valamilyen oknál fogva itt ragadt ezen a csodálatos bolygón. Mára viszont már egyre világosabb az is, hogy nem biztos hogy a Föld és a rajta található életformák számára ez örömöt jelentene. Ha őszinte vagyok, a homo sapiens sapiens egyedei sem egységesek annak a tekintetében, hogy az így van-e vagy sem.

Miért gondolom, hogy az emberi faj valójában nem feltétlenül földönkívüliek kísérleteinek az eredménye - hivatalos tudomány ezt evolúciónak nevezi - hanem inkább földönkívüli rasszok gyülekezete? Nos sokat gondolkoztam azon, hogy létezik-e vagy valaha létezhetett-e az ökoszisztéma részeként egyetlen olyan élőforma is, mely képes volt ilyen mértékű dominanciára, kiemelkedve a többi faj közül úgy, hogy közben teljesen megfeledkezve az élet egységéről, saját életadó életterét pusztítsa el? Hogy lehetséges az, hogy az ember ennyire kilóg a Földön található fajok közül? Miért tartja mégis magát minden fajnál intelligensebbnek? Akármerről tekintem is az ügyet, az emberi fajon kívül nem találni egyetlen olyan fajt sem, mely ilyen mértékben átalakította volna negatív értelemben a saját életterét. Mintha ez az élettér nem is a miénk lenne, mintha az eddig itt töltött idő nem lett volna elég az ÉLET lényegének a megértésére. Az ember képtelen a harmóniára a környezetével. Abban a hamis tudatállapotban él az emberi faj túlnyomó többsége, hogy felsőbbrendű az élet többi megnyilvánulási formájánál, s mint ilyen arra hivatott, hogy minden más életformát kisajátítson saját öntörvényű, szűk látókörű, kizsákmányoló, önző, ön és környezetpusztító uralmának érdekében.A homo sapiens sapiens genetikai állománya a majmokéhoz áll a legközelebb. Egyetlen majomfajról sem bizonyosodott azonban be, hogy kiirtotta volna az őserdőt saját uralmának kiteljesítésének az érdekében. Bár vannak majomfajok melyek erőszakot alkalmaznak saját fajtársaikon, illetve akár a kannibalizmus jelei is fellelhetőek köreikben, mégsem vádolhatóak faji alapon szerveződő népszaporítással vagy népirtással, háborúk kirobbantásával. A hierarchia, a dominancia az állatvilágban is jelen van, és az egyed szintjén ugyanolyan keservesek lehetnek a következmények, akár az emberi társadalmakban, mégsincs arra példa, hogy ez a dominancia, ez a hierarchia az élettér elpusztításához vezette volna a domináns egyedeket. Talán furcsának hat ez a párhuzam a homo sapiens és az állatvilág között, de én mégsem gondolom, hogy abszurd felvetés lenne. Az evolúció elmélete szerint, ugyanis az ember a természetes kiválasztódás eredménye. Hogy lehet akkor, hogy az "önpusztítás génje" eddig az állítólagos 2.5 milliárd éves törzsfejlődésben csak az emberi egyednél maradt fenn egyfajta kontraszelekció eredményeképpen? A kreacionisták magyarázata szerint, az ember az isten képmására lett teremtve. Ebben az esetben a helyzet még súlyosabb, mert ezek szerint a teremtő egy végtelenül erőszakos, önpusztító, egoista és hatalommániás egyed is egyben. Miért lóg ki ennyire ebből a képletből a homo sapiens sapiens?Kik vagyunk mi valójában, milyen faj, honnan jövünk és hová tartunk? Valóban az evolúció vagy valamiféle isteni teremtés művei lennénk, vagy a választ egész másban találhatjuk meg? Jelen írásom a gondolatébresztés jegyében született, szeretném leszögezni hogy nem vagyok híve egyetlen vallásos vagy tudományos meggyőződésnek sem, nincs szándékomban semmilyen kinyilatkoztatás jellegű választ adni egyetlen kérdésre sem, de annál inkább szeretném, ha minél több nézőpont, gondolat, vélemény, magyarázat megosztásra kerülhetne.

Forrás:kataklizma.info

Kategóriák: UFO

Egyértelműen nem igaz. Lejáratás.

ParaHIR.HU - 2013, április 15 - 15:35
UFONem UFOlejáratásFülöp szigetekKategória: Egyéb

Februárban a Daily Mail mely lap amúgy sokszor közöl korrekt UFOkkal kapcsolatos híreket, február 27-én előrukkolt egy olyan hírrel, hogy Fülöp szigeteki kormányhivatalnál sikerült Idegen lényt lefotózni.

A hír az volt, hogy egy ottani alkalmazott Emily Santodelsis megkérte kollegáját, hogy fotózza le, aki ezt szívesen meg is tette telefonjával. De láss csodát! Amikor a képeket megnézték egy idegen is látszott a képeken. Majd a cikk megemlít, hogy senki nem látta a lényt ráadásul mindenkinek éppen az Izraeli nagykövet érkezése miatt más elfoglaltsága volt.

Íme a fotó:

1)
A kép egy aneroid alkalmazásnak a logójáról készült:

2)
Miért olyan a kép beállítása amilyen? Senki nem fotózna le így senkit sem, ha csak nem tudná, hogy a balalsó sarokban lesz még valami.

3)
Az üvegben miért nem türköződik a lény?

4)
Miért vannak – ráadásul rossz – fényvisszaverődések a lényen?

5)
Miért hoz le ilyet a Daily Mail?

Hát valahogy így járatódik le az idegenek jelenlétét leleplezni vágyó cikkek, valódi bizonyítékok nagy része.
Talán valami készül a Fülöp szigeteken ezért kellett ez a lejárató cikk?

Forrás: ParaHÍRDaily Mail Megosztás
Kategóriák: UFO

A márciusi UFO konferencia a Negyedik dimenzióban

Ittvannak.hu - 2013, április 14 - 20:30

Talán sokan nem tudják, hogy hazánk legrégebben futó, az UFO jelenségekkel is rendszeresen foglalkozó televíziós műsora, annak a Sós Tibornak (és persze csapatának) a nevéhez fűződik, aki minden kétséget kizáróan a jelenség egyik legismertebb és legtapasztaltabb magyar kutatója.

Kategóriák: UFO

Egykori KGB ügynök: "Megtanultuk "behívni" az UFO-kat"

Paranormal.hu - 2013, április 14 - 14:19
6a747fa770be.jpgA KGB vezérezredese egy március végi moszkvai konferencián beszélt a Szovjetunió UFO jelenségekkel kapcsolatos kutatásairól. "Ha egy adott körzetben drasztikusan megemeltük harci repülések és a katonai eszközök mozgatásának számát, közel száz százalékos valószínűséggel számíthattunk rá, hogy megjennek az azonosítatlan repülő objektumok."
"A Szovjetunió nagyon is komolyan vette az UFO jelenségeket. A KGB és a Szovjet Védelmi Minisztérium egy erre létrehozott közös egységének az volt a feladata, hogy összegyűjtse és megvizsgálja a paranormális jelenségekről szóló beszámolókat, bizonyítékokat, de idővel annak is megtalálták a módját, hogyan kell „behívni” a földönkívülieket és kapcsolatba lépni velük" - idézte az egyik nyugalmazott szovjet vezérezredest pénteki írásában az egyik angol nyelvű orosz hírportál.

Dimitrij Medvegyev orosz miniszterelnök tavaly december elején egy meglehetősen szokatlan kérdést kapott - eleveníti fel az esetet a Russia Beyond The Headlines, amikor az orosz REN TV riportere arról kérdezte a korábbi elnököt, igaz-e az a feltevés, hogy a mindenkori elnök a nukleáris fegyverek indítókódjait tartalmazó bőrönddel együtt kézhez kap egy másik táskát is, amelyben a minket látogató földönkívüliekről szóló információk vannak?

Annak ellenére, hogy Medvegyev igennel válaszolt, nem meglepő, hogy szinte mindenki viccként értékelte a miniszterelnök szavait, pedig tudni lehet, hogy mind az egykori Szovjetunió, mind a modern Oroszország nagyon komolyan veszi az UFO- és más paranormális jelenségek kutatását, ráadásul az ezt bizonyító hivatalos iratok jelentős része a mai napig titkos és a jelen állás szerint soha nem is fogják nyilvánosságra hozni őket - írja a cikk szerzője.

Másrészről viszont vannak olyan szakértők, akiknek egykori felelős beosztásuk révén hozzáférésük volt ezekhez az információkhoz, de már semmiféle állami pozíciót nem töltenek be, így némileg nagyobb a mozgásterük. Néhányan közülük nemrég úgy döntöttek fellebbentik az UFO jelenségek rejtélyét leplező átláthatatlan fátylat.

Március utolsó napjaiban került sor a Felix Ziegelről, a neves szovjet csillagászról és matematikusról elnevezett 2013-as konferenciára, ahol külön panel foglalkozott a szovjet idők UFO kutatási projektjeivel. Felix Ziegelt amellett, hogy széles körben elismert tudós, hazájában úgy tartják számon, mint az orosz UFO kutatás egyik atyját. A kétévente megrendezett eseményt, ahogy az elmúlt húsz évben mindig, úgy az idén is Moszkvában tartották, fő témája pedig ezúttal is a paranormális jelenségek kutatása.

Eleinte a Szovjetunióban is úgy kezelték az UFO észleléseket, amelyeknek a világon semmi köze a tudományhoz és puszta fikció lévén nem éri meg, hogy időt és energiát pocsékoljanak arra, hogy foglalkoznak velük. Csupán néhány megszállott, mint amilyen Felix Ziegel is volt, gondolta úgy, hogy a rengeteg egymástól független, mégis egybevágó tényt bizony nem ártana komolyan venni. A hatvanas években Ziegel számos nyilvános előadáson adott hangot ebbéli véleményének, így ösztönözve az önkénteseket, hogy gyűjtsék az azonosítatlan repülő objektumokkal kapcsolatos információkat.

A vízválasztó pillanat végül 1978-ban következett be, amikor több száz - ha nem több ezer - ember volt szemtanúja egy erősen fénylő, narancsszínű objektumnak, amely órákon át lebegett Petrozavodsk városa felett. A helyi szerveket azonnal elözönlötték a kétségbeesett, nem ritkán rettegő szemtanúktól érkező telefonhívások, másnap pedig még a szomszédos országok is arra kérték a Szovjetuniót, hogy adjon magyarázatot a neki tulajdonított "titkos katonai gyakorlatra".

Az utolsó lökést végül az adta meg, amikor Alekszandrov, a neves atomfizikus, a Szovjet Akadémia tagja, a szovjet atomerőművek szellemi atyja, levelében azt írta, hatalmas hiba lenne figyelmen kívül hagyni az UFO jelenségeket. Alekszandrov azt javasolta, hogy fel kell állítani egy speciális, tudományos programot a jelenség tanulmányozására.

Minderről a szovjet hadseregben vezérezredesként a legmagasabb pozíciók egyikét betöltő Vaszilíj Jeremenko beszélt a március végi konferencián. A hetvenes évek végén Jeremenko a KGB magas rangú vezetőjeként a Légierőt és a katonai repülőgépgyártást felügyelte és az ő részlegét bízták meg azzal, hogy gyűjtse össze az UFO észlelésekről érkező beszámolókat.

Addigra - Jeremenko elmondása szerint - már jó néhány paranormális-, köztük UFO incidensről volt tudomásuk, amelyek hatására még a rakétákat kezelő egységeket is felvilágosították, hogyan reagáljanak, ha UFO-t látnak. Ennek lényege az volt, hogy ilyen esetben úgy kellett eljárni, hogy egy esetleges megtorló agresszió kiváltásának még a lehetőségét is elkerüljék.

A nyolcvanas évek elején aztán, az asztraháni régióban egy kísérlet keretében sikerült "behívniuk" a földönkívülieket. Addigra a szakértők ugyanis rájöttek, hogy az UFO jelenségek a "fokozottan feszült" térségekben sokkal gyakoribbak. Ilyenek a különböző fegyvertesztek, vagy azok a körzetek, ahol kis helyen sok katonai eszköz található.

"Elmondhatjuk, hogy a kísérlet során megtanultuk, hogy hívjunk be egy UFO-t. Hogy ezt elérjük, az adott körzetben drasztikusan megemeltük harci repülések és a katonai eszközök mozgatásának számát. Ilyenkor közel száz százalékos valószínűséggel számíthattunk rá, hogy megjelennek az azonosítatlan repülő objektumok" - mondta Jeremenko, aki szerint a legtöbb ilyen tárgy, fénylő gömb volt.

Idővel aztán a kísérletek minden résztvevője annyira megszokta ezeket a jelenségeket, hogy gyakorlatilag természetesnek vette azokat. Néhányan még kapcsolatba is akartak lépni ezekkel az objektumokkal. "Ez úgy nézett ki, hogy az adott személy a földön állva integetni kezdett a kezeivel, méghozzá előbb kétszer jobbra, majd kétszer balra. Nem volt ritka, hogy a gömb az égen erre úgy reagált rá, hogy előbb kétszer jobbra, majd kétszer balra mozdult el. Elképzelésünk sem volt, mivel magyarázzuk mindezt" - mondta a konferencián Jeremenko.

Végül a katonaság több tudós közreműködésével, háromra szűkítette a lehetséges magyarázatok számát. Az első feltételezés szerint ez egy olyan természeti jelenség, amelyet addig még senki nem írt le. A második elképzelés szerint, talán amerikai, vagy japán felderítő egységek lehetnek, a harmadik lehetséges magyarázat pedig a jelenség földönkívüli eredete volt.

"Napjainkban az UFO észleléseket sikeresen a szenzációhajhász bulvárlapok oldalira száműzték" - mondta előadásában Jeremenko, aki szerint komoly tudósok éppen ezért nem mernek nyíltan foglalkozni ezzel kérdéssel és inkább hallgatnak. "Pilótákkal és űrhajósokkal folytatott magánbeszélgetéseknek rendszeresen témája, hogy ki és mit látott az égen, vagy a világűrben, de nyilvánosan szinte senki nem mer beszélni, pedig a kérdés komoly biztonsági kockázatot jelent, ezért illene ennek megfelelően is kezelni" - zárta előadását az egykori vezérezredes.

Forrás: ittvannak.hu - Russia Beyond The Headlines
Kategóriák: UFO

Jelzőfényekkel lőttek egy dél-afrikai bázis felett lebegő UFO-ra?

Ittvannak.hu - 2013, április 14 - 11:20
  • A hat kilométer szélesre becsült ismeretlen tárgy a beszámoló szerint negyven percen keresztül lebegett a katonai létesítmény felett.
  • Az esetet hatvan kilométernyi távolságból figyelő szemtanú szerint több száz jelzőfényszerű lövedéket lőttek a földről az UFO irányába.

A World News Tomorrow tudósítása szerint egy hatalmas méretű azonosítatlan repülő objektumot vettek videóra a múlt szombaton, amint a dél-afrikai Cape Town városa közelében található Simon’s Town Haditengerészeti Bázis felett lebegett. Az eset április hatodikán, este kilenc óra körül történt, amelyről a felvételt is készítő szemtanú azt mondta, a mintegy 6 km(!) szélességűre becsült lebegő tárgyat szabad szemmel alig lehetett észrevenni, alódi méretei és formája csak infra kamerán keresztül váltak láthatóvá.

Kategóriák: UFO

Egykori KGB ügynök: "Megtanultuk "behívni" az UFO-kat"

Rejtelyekszigete.blogger.hu - 2013, április 13 - 10:33

"A Szovjetunió nagyon is komolyan vette az UFO jelenségeket. A KGB és a Szovjet Védelmi Minisztérium egy erre létrehozott közös egységének az volt a feladata, hogy összegyűjtse és megvizsgálja a paranormális jelenségekről szóló beszámolókat, bizonyítékokat, de idővel annak is megtalálták a módját, hogyan kell „behívni” a földönkívülieket és kapcsolatba lépni velük" - idézte az egyik nyugalmazott szovjet vezérezredest pénteki írásában az egyik angol nyelvű orosz hírportál.

Dimitrij Medvegyev orosz miniszterelnök tavaly december elején egy meglehetősen szokatlan kérdést kapott - eleveníti fel az esetet a Russia Beyond The Headlines, amikor az orosz REN TV riportere arról kérdezte a korábbi elnököt, igaz-e az a feltevés, hogy a mindenkori elnök a nukleáris fegyverek indítókódjait tartalmazó bőrönddel együtt kézhez kap egy másik táskát is, amelyben a minket látogató földönkívüliekről szóló információk vannak?

Annak ellenére, hogy Medvegyev igennel válaszolt, nem meglepő, hogy szinte mindenki viccként értékelte a miniszterelnök szavait, pedig tudni lehet, hogy mind az egykori Szovjetunió, mind a modern Oroszország nagyon komolyan veszi az UFO- és más paranormális jelenségek kutatását, ráadásul az ezt bizonyító hivatalos iratok jelentős része a mai napig titkos és a jelen állás szerint soha nem is fogják nyilvánosságra hozni őket - írja a cikk szerzője.

Másrészről viszont vannak olyan szakértők, akiknek egykori felelős beosztásuk révén hozzáférésük volt ezekhez az információkhoz, de már semmiféle állami pozíciót nem töltenek be, így némileg nagyobb a mozgásterük. Néhányan közülük nemrég úgy döntöttek fellebbentik az UFO jelenségek rejtélyét leplező átláthatatlan fátylat.

Március utolsó napjaiban került sor a Felix Ziegelről, a neves szovjet csillagászról és matematikusról elnevezett 2013-as konferenciára, ahol külön panel foglalkozott a szovjet idők UFO kutatási projektjeivel. Felix Ziegelt amellett, hogy széles körben elismert tudós, hazájában úgy tartják számon, mint az orosz UFO kutatás egyik atyját. A kétévente megrendezett eseményt, ahogy az elmúlt húsz évben mindig, úgy az idén is Moszkvában tartották, fő témája pedig ezúttal is a paranormális jelenségek kutatása.

Eleinte a Szovjetunióban is úgy kezelték az UFO észleléseket, amelyeknek a világon semmi köze a tudományhoz és puszta fikció lévén nem éri meg, hogy időt és energiát pocsékoljanak arra, hogy foglalkoznak velük. Csupán néhány megszállott, mint amilyen Felix Ziegel is volt, gondolta úgy, hogy a rengeteg egymástól független, mégis egybevágó tényt bizony nem ártana komolyan venni. A hatvanas években Ziegel számos nyilvános előadáson adott hangot ebbéli véleményének, így ösztönözve az önkénteseket, hogy gyűjtsék az azonosítatlan repülő objektumokkal kapcsolatos információkat.

A vízválasztó pillanat végül 1978-ban következett be, amikor több száz - ha nem több ezer - ember volt szemtanúja egy erősen fénylő, narancsszínű objektumnak, amely órákon át lebegett Petrozavodsk városa felett. A helyi szerveket azonnal elözönlötték a kétségbeesett, nem ritkán rettegő szemtanúktól érkező telefonhívások, másnap pedig még a szomszédos országok is arra kérték a Szovjetuniót, hogy adjon magyarázatot a neki tulajdonított "titkos katonai gyakorlatra".

Az utolsó lökést végül az adta meg, amikor Alekszandrov, a neves atomfizikus, a Szovjet Akadémia tagja, a szovjet atomerőművek szellemi atyja, levelében azt írta, hatalmas hiba lenne figyelmen kívül hagyni az UFO jelenségeket. Alekszandrov azt javasolta, hogy fel kell állítani egy speciális, tudományos programot a jelenség tanulmányozására.

Minderről a szovjet hadseregben vezérezredesként a legmagasabb pozíciók egyikét betöltő Vaszilíj Jeremenko beszélt a március végi konferencián. A hetvenes évek végén Jeremenko a KGB magas rangú vezetőjeként a Légierőt és a katonai repülőgépgyártást felügyelte és az ő részlegét bízták meg azzal, hogy gyűjtse össze az UFO észlelésekről érkező beszámolókat.

Addigra - Jeremenko elmondása szerint - már jó néhány paranormális-, köztük UFO incidensről volt tudomásuk, amelyek hatására még a rakétákat kezelő egységeket is felvilágosították, hogyan reagáljanak, ha UFO-t látnak. Ennek lényege az volt, hogy ilyen esetben úgy kellett eljárni, hogy egy esetleges megtorló agresszió kiváltásának még a lehetőségét is elkerüljék.

A nyolcvanas évek elején aztán, az asztraháni régióban egy kísérlet keretében sikerült "behívniuk" a földönkívülieket. Addigra a szakértők ugyanis rájöttek, hogy az UFO jelenségek a "fokozottan feszült" térségekben sokkal gyakoribbak. Ilyenek a különböző fegyvertesztek, vagy azok a körzetek, ahol kis helyen sok katonai eszköz található.

"Elmondhatjuk, hogy a kísérlet során megtanultuk, hogy hívjunk be egy UFO-t. Hogy ezt elérjük, az adott körzetben drasztikusan megemeltük harci repülések és a katonai eszközök mozgatásának számát. Ilyenkor közel száz százalékos valószínűséggel számíthattunk rá, hogy megjelennek az azonosítatlan repülő objektumok" - mondta Jeremenko, aki szerint a legtöbb ilyen tárgy, fénylő gömb volt.

Idővel aztán a kísérletek minden résztvevője annyira megszokta ezeket a jelenségeket, hogy gyakorlatilag természetesnek vette azokat. Néhányan még kapcsolatba is akartak lépni ezekkel az objektumokkal.

"Ez úgy nézett ki, hogy az adott személy a földön állva integetni kezdett a kezeivel, méghozzá előbb kétszer jobbra, majd kétszer balra. Nem volt ritka, hogy a gömb az égen erre úgy reagált rá, hogy előbb kétszer jobbra, majd kétszer balra mozdult el. Elképzelésünk sem volt, mivel magyarázzuk mindezt" - mondta a konferencián Jeremenko.

Végül a katonaság több tudós közreműködésével, háromra szűkítette a lehetséges magyarázatok számát. Az első feltételezés szerint ez egy olyan természeti jelenség, amelyet addig még senki nem írt le. A második elképzelés szerint, talán amerikai, vagy japán felderítő egységek lehetnek, a harmadik lehetséges magyarázat pedig a jelenség földönkívüli eredete volt.

"Napjainkban az UFO észleléseket sikeresen a szenzációhajhász bulvárlapok oldalira száműzték" - mondta előadásában Jeremenko, aki szerint komoly tudósok éppen ezért nem mernek nyíltan foglalkozni ezzel kérdéssel és inkább hallgatnak.

"Pilótákkal és űrhajósokkal folytatott magánbeszélgetéseknek rendszeresen témája, hogy ki és mit látott az égen, vagy a világűrben, de nyilvánosan szinte senki nem mer beszélni, pedig a kérdés komoly biztonsági kockázatot jelent, ezért illene ennek megfelelően is kezelni" - zárta előadását az egykori vezérezredes.

Forrás:Russia Beyond The Headlines és ittvannak.hu

Kategóriák: UFO

Egykori KGB ügynök: "Megtanultuk "behívni" az UFO-kat"

Ittvannak.hu - 2013, április 13 - 07:06
  • A KGB vezérezredese egy március végi moszkvai konferencián beszélt a Szovjetunió UFO jelenségekkel kapcsolatos kutatásairól.
  • "Ha egy adott körzetben drasztikusan megemeltük harci repülések és a katonai eszközök mozgatásának számát, közel száz százalékos valószínűséggel számíthattunk rá, hogy megjennek az azonosítatlan repülő objektumok."

"A Szovjetunió nagyon is komolyan vette az UFO jelenségeket. A KGB és a Szovjet Védelmi Minisztérium egy erre létrehozott közös egységének az volt a feladata, hogy összegyűjtse és megvizsgálja a paranormális jelenségekről szóló beszámolókat, bizonyítékokat, de idővel annak is megtalálták a módját, hogyan kell „behívni” a földönkívülieket és kapcsolatba lépni velük" - idézte az egyik nyugalmazott szovjet vezérezredest pénteki írásában az egyik angol nyelvű orosz hírportál.

Kategóriák: UFO

Filmkritika: Feledés

Rejtelyekszigete.blogger.hu - 2013, április 12 - 11:06

Tom Cruise első sci-fije a Különvélemény óta.


2077-ben a Föld romokban áll. Egy földönkívüli ellenség elpusztította a Holdat, amely természeti katasztrófák sorát indította be a Földön. A túlélők a Szaturnusz egyik holdjára települtek át. Jack Harper (Tom Cruise) és Vika (Andrea Riseborough) az utolsó emberek a Földön.

Az ő feladatuk azoknak a robotrepülőknek a szerelése, amelyek biztosítják azoknak a gépeknek a védelmét, amelyek a tengervízből nyernek ki energiát a kolónia számára. Az ellenség megmaradt emberei, a dögevők éjszakánként folyamatosan rongálják a robotokat, és úgy tűnik Jacket is foglyul akarják ejteni. Már csak két hét van vissza a küldetésből, de közben lezuhan egy űrhajó, melynek egyik pilótája, Julia (Olga Kurylenko) Jack álmainak rendszeres szereplője.


A Feledés a TRON: Örökség rendezőjének, Josep Kosinskinek legújabb filmje. A film alapjául szolgáló képregényt maga Kosinski készítette el, így különösen személyes műről beszélünk, ami egy ilyen szuperprodukciónál nem túl gyakori. A Feledés alapötlete szuper, van benne jó néhány csavar is, még ha közülük pár előre kiszámítható is, és egy remek sci-fi univerzumot teremt, mégis a mögötte álló háttér egy kissé elnagyolt, a történet pedig túl hollywoodi. És ez a sziruposság az, ami leginkább zavaró a filmben. Jacket folyamatosan kísértik a fekete-fehér emlékképek, amik színessé válnak, mikor összeáll benne a kép.
Szerelmét úgy hibernálja, hogy azok hozzá az utolsó szavai, hogy „Álmodj rólunk!”. A nagy csatára készülő maroknyi túlélő között természetesen hirtelen fel kell bukkannia egy kisgyereknek, hogy a jövőt jelképezze, aki menekülés közben menetrend szerűen el kell hogy essen, hogy Julia felsegítse, majd a saját testével védelmezze őt. Mikor véletlen eldördül egy lövés Julia közelében, már tudjuk, hogy ebből baj lesz, még ha nem is hallunk semmilyen kiáltást. Majd megmutatják Julia arcát, amin a fájdalom legkisebb jele sem látszódik, de felemeli a kezét, amin vér van. A következő alkalommal a nő már lőtt sebbel a hasán fekszik a földön. Amikor azt hisszük, hogy végre bevállaltak egy tökös befejezést, sajnos akkor is csalódnunk kell, mert végül gyáván kiszolgálják a happy endre vágyó közönséget.


Ha ezeket a részeket mellőzték volna, akkor egy korrekt történet kerekedhetett volna ki az egészből. Néhány dologra nem igazán kapunk magyarázatot, ahogy a szereplők sem akarják sokszor megtudni időben a kérdéseikre a választ. Például Julia napok óta együtt van Jackkékkel, de Jack csak a küldetése felől érdeklődik, arra nem kérdez rá, hogy honnan is tudta a nevét, és miért olyan ismerős neki. Ugyanígy a film közepe táján megtalált fekete dobozt is csak a végén szedi elő. A látványra viszont nem lehet panaszunk, lélegzetelállító, amit a tervezők és számítógépes szakemberek létrehoztak. A lerombolt Föld látványa se semmi, de az égi torony, ahol Vikáék laknak lenyűgöző, különösen a hozzá tartozó, üveg aljú medence. Az biztos, hogy folyamatosan rettegnék, ha ott kellene élnem, viszont a formatervezése első osztályú. Akárcsak Jack repülőjéé, a Buboréké, amit a szakemberek életnagyságban is megépítettek a forgatáshoz. Jack motorjáról nem is beszélve…


A szereplők közül Tom Cruise kisujjból hozza az amerikai hőst, Olga Kurylenko a keveset beszélő titokzatos szerelmet, Morgan Freeman pedig elég pimasz és menő a lázadó emberiség vezetésére. Jó látni moziban a Trónok harca szereplőjét, Nikolaj Coster-Waldaut a Jackkel szemben gyanakvó férfiként, akinek emlékei sincsenek a háború előtti világról. Az egyik legérdekesebb, és legösszetettebb karakter a szabályokat mindig követő Andrea Riseborough, aki nem mindig szimpatikus, sőt, néha idegesítő is, mégis sajnáljuk őt, és ő mutatja meg a legszélesebb színészi eszköztárat. Melissa Leo Sallyként remekel, habár az ember semmiképp sem akar olyan főnököt, mint ő. Nyakó Júlia tökéletes választás volt a magyar hangjának, hidegrázó, ahogyan folyamatosan megkérdezi Vikát, hogy még mindig hatékony csapatot alkotnak-e Jackkel.


A Feledés egy lélegzetelállító képi világú sci-fi, egy eredeti alapötlettel, de olyan megvalósításban, amit sajnos teljes mértékben az amerikai közízléshez szabtak.


/mosaiconline/

Kategóriák: UFO

WikiLeaks: UFO észlelése kivizsgálását kérte csendőrségétől Marokkó királya

Paranormal.hu - 2013, április 12 - 07:45
hassan.jpgÚjabb hatalmas mennyiségű, ezúttal a 70-es évekre vonatkozó amerikai diplomáciai iratot tett közzé hétfőn a WikiLeaks kiszivárogtató portál. A több, mint 1,7 millió dokumentum Julian Assange, a WikiLeaks alapítója szerint a világ valamennyi országára vonatkozóan tartalmaz információkat. A különböző titkosítási szinttel ellátott iratok, az Egyesült Államok külföldi nagykövetségeiről, az USA-ba hazaküldött információkat, jelentéseket tartalmazzák. Ezek egyikéből kiderül, hogy Hassan, marokkói király 1976-ban - több száz másik szemtanúval együtt - egy különös repülő járművet látott az égen, majd arra kérte a Királyi Csendőrség vezetőjét, segítsen azonosítani a különös jelensége.A marokkói Rabatból az Egyesült Államok Védelmi Minisztériumának címzett követségi jelentést 1976. szeptember 25-én, reggel 8:01-kor küldték el védett távirati vonalon, de rögzítették mikrofilmen is. A dokumentumból kiderül, hogy a marokkói csendőrség főparancsnokának közbenjárásával, a marokkói király az USA nagykövetségétől kért segítséget ahhoz, hogy azonosítani tudják az UFO-t. Az alábbiakban a dokumentum teljes szövege olvasható magyar nyelven:

1. Tegnap (1976.) szeptember 23-án, felhívott Husni Benslimane, a Királyi Csendőrség főparancsnoka és még aznap délután 01:00 órára találkozót kért tőlem. Miután az ezredes megérkezett hozzám, elmondta, hogy a (marokkói) király levelet írt neki, amelyben arra kérte, derítsék ki az eredetét az (1976.) szeptember 18-19-én éjszaka, Marokkó felett látott azonosítatlan repülő objektumoknak (UFO). Benslamine ezredes szerint a csendőrség is több hívást kapott Agadírból, a marrakesh-i körzetből, Casablancából, Rabatból, Kentirából és más területekről, amelyek rendre, a szeptember 19-re virradó éjjel, hajnali 01:00 és 01:30 között történt UFO észlelésekről számoltak be. Ezek a hatalmas területet lefedő észlelések ugyanolyannak írták le a jelenséget, amely dél-nyugat felől, észak-keleti irányba haladt, ezüstösen csillogott, kör alakú volt, furcsa szikracsóvákat és más anyagot bocsátott ki magából, miközben semmiféle hangja nem volt. Az ezredes azt ígérte, ma további információkkal szolgál a jelenséggel kapcsolatban, miközben azt kérte, mi is osszunk meg vele minden rendelkezésünkre álló információt az eset kapcsán. Benslimane ezredes kiemelte, hogy a királyt személyesen is nagyon érdeklik az eset fejleményei. Én megígértem neki, hogy megtesszük, ami tőlünk telik.

2. Ma, (1976. szeptember) 24-én, Mohamed Lissaoui, a Királyi Csendőrség egyik őrnagya találkozott Datt-tel, és átadta neki az észlelésekről készített rövid összegzést. Lissaoui azt is megengedte Datt-nek, hogy megnézze a(z UFO-ról készült) rajzokat.

TITKOS

TITKOS

Rabat 05209 250817Z az UFO-ról, készítette több személy, köztük én magam, aki látta az UFO-t.

3. Az észlelések (1976.) szeptember 19-én, hajnali 01:00 és 02:00 között történtek, de döntő többségük 01:00 és 01:30 között. Agadír, Kalaa-Sraghna, Essaouira, Casablanca, Rabat, Kentira, Meknes és a FEZ régióból érkeztek bejelentések. Abban nagy általánosságban mindenki egyetértett, hogy az UFO déli irányból észak fele közlekedett, nagyjából párhuzamosan Marokkó Atlanti-óceáni partvonalával, körülbelül 1000 méteres magasságban és semmiféle hangot nem lehetett hallani az UFO irányából.

4. (A szemtanúk) az UFO alakját kétféleképpen írták le, egyrészt ezüstös színű, fényes, lapított gömb (korong) alakúnak, másrészt pedig hatalmas és fényes, cső alakú objektumnak. Egyes megfigyelők szerint a tárgy időnként fényes szikrákat bocsátott ki a hátulján.

5. Lissaoui őrnagy elmondta, röviden tájékoztatta Datt-et az esetről, mert ő maga is szemtanúja volt az UFO-nak, miközben hajnali 01:15 körül Kentira városából hazafelé autózott. Az ő elmondása szerint az UFO a tengerparttal párhuzamosan, relatíve kis sebességgel  haladt és a mozgása olyan volt, mint egy éppen leszálláshoz készülődő repülőgép. Először korong formájúnak látta, de ahogy közelebb ért, már egyértelműen fényes, cső alakja volt.

6. Őszintén megmondom, hogy nem tudom, mit gondoljak ezekről az észlelésekről, habár nagyon figyelemreméltó, hogy a hatalmas távolságok ellenére, szinte minden beszámoló ugyanolyannak írta le a jelenséget. Mindenesetre, nagyon szeretném, ha kérésének megfelelően, mielőbb érdemi információval tudnám segíteni a királyt, ezért nagyra értékelnék bármilyen segítséget az önök részéről.

Anderson TITKOS NNN

Forrás: ittvannak.hu - WikiLeaks
Kategóriák: UFO

Százmilliárd Föld-szerű bolygó létezhet a Tejúton

ParaHIR.HU - 2013, április 11 - 11:29
TejútMilkwayÉletFöldFöld2Kategória: Mainstream

Százmilliárd Föld méretű bolygó létezhet a Tejútrendszerben új-zélandi és japán csillagászok becslése szerint, akik új módszert ajánlanak a Naprendszeren kívüli lakható égitestek felderítésére. A tudósok a bolygóvadász Kepler űrteleszkóp megfigyeléseit az úgynevezett gravitációs mikrolencsézés módszerével kívánják ötvözni. Ennél a jelenségnél egy távoli nap előtt elhaladó sötét égitest rövid időre felerősíti a csillag fényét. Az eljárás számos olyan égitest felfedezésében segíthet, amelyek túl halványak ahhoz, hogy egyéb közvetlen módszerekkel észlelni lehessen őket.

Exobolygók keresésénél a bolygó anyacsillaga és egy háttércsillag kerül egymással fedésbe, és az így kialakuló mikrolencsét befolyásolja a bolygó gravitációs hatása, amelyből tömege és pályájának sugara is becsülhető. A módszer előnye, hogy az elektromágneses spektrum bármely tartományában alkalmazható, ugyanakkor hátránya, hogy egy égitest ilyen észlelésére a csillag körüli keringése során csak egyszer van lehetőség, hiszen kevés az esély arra, hogy az objektum mögött egy másik fényforrás is elhaladjon. A jelenség természeténél fogva elsősorban csillagokban gazdag helyeken alkalmazható.


A Kepler űrteleszkóp tranzit módszerrel kutat, regisztrálva a csillagok fényének az előttük elhaladó égitest okozta elhalványulását, a gravitációs mikrolencsézésnél a fény eltérítése árulkodik az égitestről. Az űrteleszkóp segítségével végzett megfigyelések alapján 17 milliárdra becsülik a galaxisunkban lévő, Földhöz hasonló méretű bolygókat. Ezek kis távolságra keringenek szülőcsillagjuktól, ennélfogva felületükön sokkal magasabb hőmérséklet uralkodik, mint a Földön. Akadhatnak köztük hűvösebb égitestek is, amelyek egy haldokló csillag, vagy vörös törpe körül keringenek.

A MOA-együttműködésben (Microlensing Observations in Astrophysics) részt vevő csillagászok olyan bolygók után kutatnak, amelyek szülőcsillagjuktól kétszer akkora távolságra vannak, mint a Föld a Naptól. Ezáltal az égitesteken a hőmérséklet jóval alacsonyabb, mint bolygónkon.

Forrás: index.hu Megosztás
Kategóriák: UFO

WikiLeaks: UFO észlelése kivizsgálását kérte csendőrségétől Marokkó királya

Ittvannak.hu - 2013, április 11 - 08:31

Újabb hatalmas mennyiségű, ezúttal a 70-es évekre vonatkozó amerikai diplomáciai iratot tett közzé hétfőn a WikiLeaks kiszivárogtató portál. A több, mint 1,7 millió dokumentum Julian Assange, a WikiLeaks alapítója szerint a világ valamennyi országára vonatkozóan tartalmaz információkat.

Kategóriák: UFO

Oldalak