UFO

Puerto Rico-i kormányzati dokumentumok bizonyítják az UFO-k létezését

Paranormal.hu - 2013, április 6 - 17:39
nvtelen11.jpgAz iratok a kilencvenes évek elejéről származnak és a helyi Polgári Védelem fejlécével vannak ellátva. Egy UFO kutató szerint arra lehet következtetni belőlük, hogy nem a teljes, eredeti dokumentumokat hozták nyilvánosságra, hanem azoknak csak egy szerkesztett, "puhított" változatát.


Reinaldo Rios, ismert dél-amerikai para-kutató és ufológus mutatta be a minap azt az öt különböző dokumentumot, amelyek - egyebek mellett - katonai pilóták észleléseit, illetve ezek kapcsán tudományos szakemberek állásfoglalásait tartalmazzák és bizonyítékként támasztják alá, hogy Puerto Rico kormánya nagyon komolyan foglalkozik az UFO jelenségek vizsgálatával.

estata-ldefensa-civil.jpg

Az első most bemutatott dokumentum egy 1976. június 23-i esetet dolgoz fel, majd ennek kapcsán a Polgári Védelmet bízza meg azzal, hogy állapítsa meg, jelentenek-e fenyegetést az UFO-k a nemzetbiztonságra. Az iratból kitűnik, hogy az UFO jelenség tudományos alapon történő tanulmányozására egy tudományközi, interdiszciplináris csoportot hoztak létre, melyben több tudományág képviselői is helyet kaptak.

A második iratból kiderül, hogy Puerto Rico törvényhozása felkérte a kormányt, állítson fel egy saját ügynökséget, amelynek az lesz a feladata, hogy az UFO jelenségekről szóló bejelentéseket kivizsgálja, illetve, hogy dolgozzon ki egy olyan metódust, amellyel könnyen kiszűrhetők lesznek a hamis, vagy félrevezető észlelések.

A harmadik tanulmány az egyre növekvő számú UFO észlelésekre vonatkozó bejelentések fontosságára mutat rá, illetve megnevez több olyan körzetet az országban, ahol jelentősen megugrott az észlelések száma. Ilyen például a különféle paranormális jelenségekről már ismert Yunque Parkerdő.

Az utolsó két akta annak fontosságát hangsúlyozza és indokolja, hogy az UFO jelenségekkel kapcsolatos vizsgálatokat, illetve azok eredményeinek kiértékelését a közvélemény teljes kizárásával, úgymond zárt ajtók mögött kell lefolytatni.

A nagy jelentőségű kormányzati iratokból kiderül, hogy a karibi ország vezetői tisztában vannak a téma jelentőségével és komolyan kutatják is az UFO-król szóló beszámolókat, Rios mégsem teljesen elégedett: "Puerto Rico, mint "az USA gyarmata", közvetlenül együttműködik az Egyesült Államokkal és a dokumentumokat átnézve valószínűnek tartom, hogy az FBI a dokumentumokat a nyilvánosságra hozataluk előtt erősen manipulálhatta, megváltoztathatta és több fontos részt is kivehetett belőlük, ami több okból is mélységesen felháborít."

Forrás: ittvannak.hu és ufodigest.com
Kategóriák: UFO

Ki hozta létre a Holdat?

Rejtelyekszigete.blogger.hu - 2013, április 6 - 14:39

Christopher Knight-tal készített interjút a New Dawn (Új hajnal magazin)

 

ND: Bármennyi ember járt is a Holdon, még nem adott feleletet néhány, az eredetével és a fontosságával kapcsolatos alapvető kérdésre. Az Ön új (Alan Butlerrel közösen írt) könyve – a Ki hozta létre a Holdat?néhány rendkívüli tényt hoz nyilvánosságra a Holdról, és elképesztő következtetésre jut az eredetét illetően. Felvázolna röviden néhány kevésbé ismert, illetve elhallgatott tényt?

CK: Bár a Hold nagyon közel van a Földhöz, mégis közismerten a legfurcsább objektum az ismert világegyetemben. Ez egy kicsit ahhoz hasonlít, mint amikor a világon minden ember teljesen normális, kivéve a szomszédunkat, akinek három feje van éstörött borotvapenge-étrenden él.


A könyv a Hold furcsaságait sorakoztatja fel, amelyek között szerepel, hogy nem rendelkezik olyan szilárd maggal, mint a többi bolygó. Vagy üreges, vagy nagyon kis sűrűségű belseje van. Bizarr módon a tömege egy sor, éppen a felszín alatt elhelyezkedő pontra koncentrálódik, amely a korábban küldött holdűrhajók vesztét okozta. A Holdat alkotó anyag a Föld külső felszínéről származik, amely egy olyan sekély üreget hagyott maga után, amely vízzel töltődött meg és jelenleg Csendes-óceánként ismerjük. Ez a kőzet nem sokkal azután szakadt ki a Földből és vált a Hold részévé, hogy a bolygónk nagyjából 4,6 milliárd évvel ezelőtt megformálódott.

A Hold nem csak a felépítését tekintve számít különösnek, hanem a viselkedésében sem kevésbé természetfeletti. Pontosan négyszázszor kisebb, mint a Nap, de négyszázszor közelebb is van a Földhöz. Ennek tudható be, hogy a Nap és a Hold pontosan ugyanakkora méretűnek tűnik az égbolton, s ennek köszönhető az a jelenség is, amit mi teljes nagyfogyatkozásnak hívunk. Ennél fogva, amit mi teljesen természetesnek veszünk, az az univerzum legnagyobb véletlen egybeesése.

Azon kívül a Hold a Nap mozgását tükrözi az égbolton azáltal, hogy a horizont ugyanazon pontján kel fel és nyugszik le, miként a Nap is teszi az egymással szemben lévő napfordulókkor. Például a Hold a téli napfordulókor ugyanazon a helyen kel fel, mint a Nap a nyári napfordulókor. Arra nincs logikus magyarázat, hogy a Hold miért utánozza a Napot ily módon, ugyanakkor ennek a jelenségnek csak egy olyan ember számára bír jelentőséggel, aki a Földön áll.


ND: Mi indította arra, hogy a Ki hozta létre a Holdat? című könyvet megírja? Továbbá, ez a könyve valamiképpen kapcsolódik a legutóbbi kutatásához, amelynek során az Egység civilizációjáról és Uriel gépéről ír? (Magyarul a Szupercivilizáció címmel jelent meg – ford. megj.)

CK: Az elmúlt tíz év során eddig megjelent hat könyvem egy folyamatos és egységes tudományos kutatómunka részét képezi. Az Egység civilizációjának befejezése után az vitt rá a Ki hozta létre a Holdat? könyv megírására Alan Butlerrel közösen, hogy a kutatásaink során nagyon közelről kellett tanulmányoznunk a Holdat.

Arra jöttünk rá, hogy több mint 5000 évvel ezelőtt egy olyan szuperfejlett mérőberendezés volt használatban, amely a Föld tömegén, méretein és mozgásán alapult.

Mindazonáltal, az alaposság kedvéért leellenőriztünk minden egyes bolygót és holdat a Naprendszerben, hogy megvizsgáljuk, létezik-e bármilyen törvényszerűség. Bámulatos módon, ez minden tekintetben működött a Hold vonatkozásában, de semelyik másik ismert égitest esetében nem érvényesült a Napot leszámítva.

Ez olyan volt, mintha egy tervrajzra bukkantunk volna, amelyen a Holdat hajszálpontosan a Föld Nappal kapcsolatos mértékegységeinek segítségével építették volna meg. Elképesztő módon, minél tüzetesebben vizsgálódtunk, annál tökéletesebben passzolt össze minden.


ND: A legmeghökkentőbb, hogy Önök azt állapították meg, hogy egy kőkorszakban használatos ősi mértani és számtani rendszer működött a Holdon. Pontosan mi is ez a rendszer és hogyan jutottak a birtokába ennek a tudásnak az ókoriak?

CK: Lehetetlen leírni ennek az ősi mértani és számtani rendszernek a nagyszerűségét anélkül, hogy meg ne ismételnénk az Egység civilizációjának tartalmát.

A kiindulópontunk Alexander Thom-nak, az Oxfordi Egyetem műszaki tudományokkal foglalkozó briliáns professzorának a munkája volt. Ő fedezte fel az általa elnevezett megalitikus yardot. Eme pontos mértékegység alapján építették Nyugat-Európa szerte a késő kőkorszak építményeit, mint amilyen Stonehenge is. A legtöbb régész ugyan elutasította a munkáját, hibásnak titulálva azt, de ha valaki elfogulatlanul tekint a kifogásokra, akkor láthatja, hogy alaptalanok.

Alan és jómagam képesek voltunk bemutatni, hogyan hozták létre ezeket a roppant pontos lineáris mértékegységeket a Föld forgására alapozva és hogyan váltak a manapság használatos valamennyi idő-, térfogat- és tömegmértékegység alapjaivá. Még egyszer, ezek pontos adatok, nem közelítő értékek vagy csak majdnem pontosak.

Az pedig, hogy az ókoriak miként jutottak ehhez a tudásanyaghoz, egészen zavarba ejtő. Abban egészen biztosak lehetünk, hogy előrébb jártak, mint mi jelenleg! Ezt bárki könnyedén leellenőrizheti egy számológép segítségével.


ND: Az Önök végső következtetése az, hogy több mint elég anomália létezik a Holddal kapcsolatban, amely azt támasztja alá, hogy az nem egy természetes módon létrejött test, hanem eléggé lehetséges, hogy arra lett kitalálva, hogy a Földi élet kialakulhasson. Hogyan jutottak el eddig a feltételezésig?

CK: Amellett, hogy a Hold egy szemmel láthatólag hihetetlen objektum, számos páratlan előnyt is hordoz az emberek számára. Nem kevesebb, mint egy keltetőgép az élet számára. Ha a Holdnak nem pontosan akkora lenne a mérete, a tömege és a távolsága, mint amennyi volt a Föld evolúciójának minden egyes állomásakor, akkor egyáltalán nem alakulhatott volna ki rajta intelligens élet.

A Hold egyfajta stabilizáló szerepet tölt be azáltal, hogy éppen a megfelelő szögben tartja a bolygónkat ahhoz, hogy az évszakok kialakulhassanak és a víz folyékony lehessen a Föld legnagyobb részén. A Hold nélkül a Föld ugyanolyan élettelen, s egysíkú lenne, mint a Vénusz.

ND: Amennyiben a Hold egy mesterséges konstrukció, akkor mi az Ön elmélete arra, hogy ki vagy mi hozta létre? És miért?

CK: A Ki hozta létre a Holdat? című könyvben elmagyarázzuk, hogy mi nem indulhattunk ki más következtetésből, mint hogy a Hold mesterséges, mert bizonyos, hogy a 4,6 milliárd év néhány érdekes eseményt idézett elő. A másik tényező, amely rámutatott arra, hogy mesterséges, az a nyilvánvaló üzenet volt, amely beépült a Holdba. Az üzenet nyelve az alap tízes számrendszer, ezért úgy tűnik, mintha ez egy olyan tíz számjegyű fajhoz vezetne, amely éppen most is a Földön él, s amely szemmel láthatóan az ember.


Azt a kérdést könnyű megválaszolni, hogy miért kellett a Holdat megépíteni: azért, hogy megteremtsünk minden életet, kiváltképp az emberét. Az, hogy ki csinálta, nos, az már egy sokkal húzósabb kérdés! Mi három lehetőségre gondolhatunk. Nevezetesen, Istenre, földönkívüliekre vagy emberekre. Ezek közül csak egy van, amely 100%-ban tudományosan lehetséges, mégpedig az utolsó.

Az időutazás általánosan elfogadott, mint egyfajta fizikai lehetőség és számos tudós közel áll ahhoz, hogy anyagot küldjön vissza az időben. Mérlegelhetjük, hogy egy olyan gépet is elkészíthetnek majd a jövőben, amelyet vissza lehet küldeni, hogy anyagot távolítson el a fiatal Földből a Hold megalkotására feltehetően mini fekete lyuk technológiát alkalmazva.

 

forrás:conspiracyplanet.com, boldognapot.hu

Kategóriák: UFO

Puerto Rico-i kormányzati dokumentumok bizonyítják az UFO-k létezését

Ittvannak.hu - 2013, április 6 - 13:37
  • Az iratok a kilencvenes évek elejéről származnak és a helyi Polgári Védelem fejlécével vannak ellátva.
  • Egy UFO kutató szerint arra lehet következtetni belőlük, hogy nem a teljes, eredeti dokumentumokat hozták nyilvánosságra, hanem azoknak csak egy szerkesztett, "puhított" változatát.

Reinaldo Rios, ismert dél-amerikai para-kutató és ufológus mutatta be a minap azt az öt különböző dokumentumot, amelyek - egyebek mellett - katonai pilóták észleléseit, illetve ezek kapcsán tudományos szakemberek állásfoglalásait tartalmazzák és bizonyítékként támasztják alá, hogy Puerto Rico kormánya nagyon komolyan foglalkozik az UFO jelenségek vizsgálatával.

Kategóriák: UFO

Telekinézis és az istenek hatalma

Rejtelyekszigete.blogger.hu - 2013, április 5 - 17:58

Írta: Michio Kaku - A cikket lejegyezte és szerkesztette: Galactus

A Csillagok háborúja (Star Wars) című filmben az Erő nem más, mint az egész galaxist átható, titokzatos mező, amelyik felszabadítja a Jedi lovagok szellemi erejét, lehetővé téve, hogy gondolataikkal irányítsák a tárgyakat.

Az Erőt használva nemcsak a fénykardokat, a sugárfegyvereket, sőt egész csillaghajókat tudnak lebegtetni, hanem mások cselekedeteit is irányítják. Nekünk azonban nem kell egy nagyon távoli galaxisba elutaznunk, hogy szert tegyünk erre a képességre. Ha 2100-ban belépünk egy szobába, akkor gondolataink erejével irányítani fogunk tudni egy számítógépet, amelyik viszont irányítja a körülöttünk elhelyezkedő tárgyakat.

A nehéz bútorok mozgatása, asztalunk átrendezése, a különféle javítások elvégzése és sok más hasonló művelet mind lehetővé válik úgy, hogy csak gondolunk rá. Ez különösen hasznos lehet azoknak a munkásoknak, tűzoltóknak, űrhajósoknak és katonáknak, akik olyan gépeket irányítanak, amelyek kezeléséhez két kéz nem elég. Mindez megváltoztathatja a világgal való egész kölcsönhatásunkat.

A tárgyak mozgatása például a szupravezetésnek nevezett jelenség kihasználásával lehetséges. A század végére a fizikusok már szoba-hőmérsékleten működő  szupravezetőket fognak tudni készíteni, ami lehetővé teszi, hogy kevés energia felhasználásával nagyon erős mágneses tereket hozzunk létre. Ahogy a XX. század az elektromosság korának nevezhető, a jövőben a szoba-hőmérsékletű szupravezető mágneseknek köszönhetően beléphetünk a mágnesség korába.

Jelenleg nagyon sokba kerül az erős mágneses terek keltése, a jövőben azonban ezt szinte ingyen megtehetjük. Ezáltal csökkenthető a vonatok és a teherautók surlódása, ami forradalmasítja a szállítást, ugyanakkor a villamos energia szállítása veszteség nélkülivé válik. Ugyanez a jelenség teszi majd lehetővé a tárgyak mozgatását gondolati erővel. Ha a különböző tárgyakba parányi szupermágneseket építünk be, akkor a tárgyakat szinte tetszésünk szerint mozgathatjuk.

Feltételezzük, hogy a közeljövőben mindenbe parányi chipek lesznek beépítve, ami intelligensé teszi a tárgyakat. A távolabbi jövőre nézve viszont azt tételezhetjük fel, hogy mindennek lesz a belsejében egy parányi szupravezető, amely akkora mágneses energialökéseket kelthet, ami elegendő a tárgynak a szobában történő mozgatásához.

Tegyük fel például, hogy az asztalunkba be van építve a szupravezető. Közönséges körülmények közt a szupravezetőben nem folyik áram. Amikor azonban megindítjuk a gyenge áram folyását, az olyan erős mágneses teret kelt, amely elegendő ahhoz, hogy az asztalt a szoba másik végébe tolja. Az asztalba ágyazott szupermágnest gondolati úton is működésbe hozhatjuk, így mozgatva meg az asztalt.

A kívülállók (X-Men) című filmben például az ördögien gonosz mutánsokat Magneto vezeti, aki mágneses tulajdonságaik manipulálásával hatalmas tárgyakat képes megmozgatni. Az egyik jelenetben gondolatai erejével a Golden Gate hidat mozdítja meg.

Ereje azonban nem határtalan. A műanyagból vagy papírból készült dolgok mozgatása például  nehézséget okoz számára, mert ezeknek nincsenek mágneses tulajdonságaik. (Az X-Men sorozat első filmjének végén Magnetót teljes egészében műanyagból készített börtönbe zárják.)

A jövőben szobahőmérsékletű szupravezetőket lehet majd elrejteni a hétköznapi tárgyak belsejében, akkor is, ha maguk a tárgyak nem mágnesezhetők. Ha a tárgyon belül áramot indítunk, akkor mágnesessé válik, így a gondolataink erejével irányított, külső mágneses térrel mozgatható lesz.

Addigra már arra is képesek leszünk, hogy gondolati úton irányítsuk a robotokat és az avatárokat. Ez azt jelenti, hogy - amint az a Hasonmás (Surrogates) és az Avatar című filmekben láttuk - a bennünket helyettesítő eszközöknek nemcsak a mozgását fogjuk irányítani, hanem fájdalmat és nyomást is érzünk. Ez hasznosnak bizonyulhat, ha szuper-emberi testre van szükségünk, mert valamilyen javítást kell elvégeznünk a világűrben vagy embereket kell kimenekítenünk vészhelyzetből. Talán megérjük, hogy az űrhajósok itt maradnak a Földön, teljes biztonságban, és innen irányítják a Holdra utazó szuperemberi testeket.

Rá kell azonban mutatni arra is, hogy ennek a telekinetikus erőnek a használata nem kockázatmentes. A Tiltott bolygó (Forbidden Planet) című filmben egy évmilliókkal előttünk járó, ősi civilizáció megvalósítja leghőbb vágyát, és képessé válik arra, hogy mindent gondolatai erejével irányítson. Technológiájukra triviális példa az a szerkezet, amelyikkel a gondolatok 3D képekké alakíthatók. Az eszközt a fejünkre tesszük, elképzelünk valamit, és a gép máris elkészíti a kigondolt dolog térbeli képét.

Bár ez az eszköz az 1950-es évek mozinézői számára megvalósíthatatlanul fejlettnek tűnt, ma már azt mondhatjuk, hogy néhány évtizeden belül elérhető lesz. A filmben látható egy másik készülék is, amely a szellemi energiát nehéz tárgyak felemelésére hasznosította. Ám tudjuk, hogy erre a technológiára nem kell évmilliókat várnunk - az már ma is jelen van, egy játék formájában.

A NeuroSky dobott már piacra olyan fejpántot, amelybe az EEG érzékelőihez hasonló elektródákat építettek. Ha bizonyos módon koncentrálunk, akkor aktiválni tudjuk a fejpántba épített EEG-t, ezen keresztül pedig irányítani tudjuk a játékot. Például pusztán gondolataink erejével fel tudunk emelni egy hengerbe tett pingponglabdát.

A jövőben számos olyan játék válik elérhetővé, amelyek gondolataink erejével játszhatók. Egész csapatokat lehet majd felszerelni a megfelelő elektródákkal, így a csapat tagjai gondolataikkal mozgathatnak egy labdát. Az a csapat nyer, amelyik ügyesebben mozgatja a labdát gondolati erővel.

A Tiltott bolygó cselekményének tetőpontja talán visszadöbbent. A Földön kívüli civilizáció a mérhetetlenül fejlett technológiája ellenére megsemmisül, mert tagjai nem vettek észre egy hibát a tervükben. Nagy erejű gépeik nemcsak a tudatos gondolataikat csapolták meg, hanem tudatalatti vágyaikat is. Hirtelen életre kelnek az ősi, vad evolúciós múltjukban gyökeredző, hosszú időn keresztül elfojtott, barbár gondolataik, a gép pedig minden tudatalatti rémálmukat pontosan megvalósítja. Legnagyobb eredményük elérésének előestéjén éppen az a technológia semmisíti meg ezt a nagyszerű civilizációt, amelyik reményeik szerint megszabadította volna őket az eszközök használatától. Számunkra azonban ez csak a távoli jövőben jelent veszélyt.

Forrás: Michio Kaku - Physics of the Future

Kategóriák: UFO

Csak három egykori képviselő vesz részt a washingtoni meghallgatáson

Paranormal.hu - 2013, április 5 - 15:27
stephen-basset.jpgA korábban beharangozott öt helyett, három egykori kongresszusi képviselő fogja végighallgatni a harminc szemtanú vallomásait. A szemtanúk vallomástételük közben nem kérdezhetik a volt képviselőket. Ahogy arról már korábban beszámoltunk, a Paradigm Research Group által szervezett "Közmeghallgatás a beismerésért" nevű rendezvényen harmincnál is több nyugalmazott katona, CIA ügynök, kormányzati dolgozó, vagy éppen űrhajós fogja megosztani személyes tapasztalatait a földönkívüliek jelenlétével kapcsolatban, amelynek célja, hogy az amerikai kabinet ismerje be, tud az idegenek létezéséről, akik már sok-sok éve látogatják bolygónkat.

A szervezők által közmeghallgatásnak nevezett öt napos rendezvény a valódi amerikai közmeghallgatások mintájára fog lezajlani, vagyis látszatra minden pontosan úgy fog kinézni, mintha azt valóban az Egyesült Államok törvényhozásában alapvető szerepet játszó Kongresszus szervezte volna.

004.jpg

Ami persze valóban csak látszat, itt ugyanis a meghallgatók nem jelenlegi, hanem egykori képviselők lesznek, ráadásul a korábban beharangozott öt helyett, úgy tűnik, csupán hárman.

Stephen Bassett, az esemény főszervezője, tegnap bejelentette az Amerikai Kongresszusnak azt a három egykori tagját, akik vállalták, hogy végighallgatják az öt nap alatt összesen harminc órásra tervezett tanúvallomásokat.

A "Mit kell tudni a földönkívüliek ügyében április végén tartandó amerikai közmeghallgatásról" című cikkben egyesével be van mutatva a vallomást tevő szemtanúkat, akik - saját állításuk szerint - első kézből szerzett közvetlen tapasztalataik révén, konkrét ismeretekkel rendelkeznek arról, hogy az USA kapcsolatban áll intelligens földönkívüli civilizációk képviselőivel, most lássuk a másik oldal szereplőit.

Mike Graver, még a hetvenes években volt Alaszka állam szenátora, majd 2008-ban beszállt a demokrata párton belül az elnökjelöltségért folyó versengésbe, de nem élvezett túl nagy támogatást, ezért átigazolt a Libertariánus Párthoz (a republikánusok és a demokraták után az USA harmadik legnagyobb pártszövetsége) abban bízva, hogy ott majd elnyerheti az elnökjelöltséget. Gravernek kulcsszerepe volt abban, hogy 1971-ben nyilvánosságra kerüljön Amerikában az úgynevezett Pentagon Papers nevű titkos irat, amely arról tanúskodott, hogy a Lyndon Johnson vezette kabinet a Vietnámi Háború kapcsán nem csak a közvéleménynek, de a Kongresszusnak is hazudott.

Carolyn Kilpatrick képviselő Michiganből szintén a demokrata párt színeiben került be a Kongresszusba, ahol a tizenharmadik választókerület érdekeit képviselte két cikluson át, 1997 és 2001 között.

Merrill Cook, Salt Lake Cityben élő üzletember a republikánusok kötelékét erősítette. Ő szintén 1997 és 2001 között volt a Kongresszus tagja, ahol Utah állam második választókerületét képviselte.

Bassett elmondta, a három meghallgató, vagyis az egykori kongresszusi tagok a rendezvény után nem fogják hivatalosan megfogalmazni a véleményüket a szemtanúk vallomásairól, sőt válaszolni sem fognak, ha menet közben esetleg valaki kérdést tenne fel nekik.

Az esemény április 29. és május 3. között lesz a Washingtoni Nemzeti Sajtó Klub épületének dísztermében, amelyet az interneten - sajnos nem ingyen - bárki végighallgathat.

"A cél, hogy elérjük, a világ kormányai hivatalosan ismerjék be a földönkívüliek létezését. Szeretnénk egy olyan kritikus tömeget összehozni, amelynek hatására elindul egy vizsgálati folyamat, amelynek során a megfelelő kérdéseket teszik fel a megfelelő embereknek. Ha ez megtörténik, akkor legkésőbb nyárig véget érhet az igazság elhallgatása" - fogalmazott Stephen Bassett, az esemény főszervezője.

Forrás: ittvannak.hu, Openminds.tv
Kategóriák: UFO

Csak három egykori képviselő vesz részt a washingtoni meghallgatáson

Rejtelyekszigete.blogger.hu - 2013, április 5 - 12:18

Ahogy arról már korábban beszámoltunk, a Paradigm Research Group által szervezett "Közmeghallgatás a beismerésért" nevű rendezvényen harmincnál is több nyugalmazott katona, CIA ügynök, kormányzati dolgozó, vagy éppen űrhajós fogja megosztani személyes tapasztalatait a földönkívüliek jelenlétével kapcsolatban, amelynek célja, hogy az amerikai kabinet ismerje be, tud az idegenek létezéséről, akik már sok-sok éve látogatják bolygónkat.

A szervezők által közmeghallgatásnak nevezett öt napos rendezvény a valódi amerikai közmeghallgatások mintájára fog lezajlani, vagyis látszatra minden pontosan úgy fog kinézni, mintha azt valóban az Egyesült Államok törvényhozásában alapvető szerepet játszó Kongresszus szervezte volna.

Ami persze valóban csak látszat, itt ugyanis a meghallgatók nem jelenlegi, hanem egykori képviselők lesznek, ráadásul a korábban beharangozott öt helyett, úgy tűnik, csupán hárman.

Stephen Bassett, az esemény főszervezője, tegnap bejelentette az Amerikai Kongresszusnak azt a három egykori tagját, akik vállalták, hogy végighallgatják az öt nap alatt összesen harminc órásra tervezett tanúvallomásokat.

Legutóbbi írásunkban egyesével bemutattuk a vallomást tevő szemtanúkat, akik - saját állításuk szerint - első kézből szerzett közvetlen tapasztalataik révén, konkrét ismeretekkel rendelkeznek arról, hogy az USA kapcsolatban áll intelligens földönkívüli civilizációk képviselőivel, most lássuk a másik oldal szereplőit.

Mike Graver, még a hetvenes években volt Alaszka állam szenátora, majd 2008-ban beszállt a demokrata párton belül az elnökjelöltségért folyó versengésbe, de nem élvezett túl nagy támogatást, ezért átigazolt a Libertariánus Párthoz (a republikánusok és a demokraták után az USA harmadik legnagyobb pártszövetsége) abban bízva, hogy ott majd elnyerheti az elnökjelöltséget. Gravernek kulcsszerepe volt abban, hogy 1971-ben nyilvánosságra kerüljön Amerikában az úgynevezett Pentagon Papers nevű titkos irat, amely arról tanúskodott, hogy a Lyndon Johnson vezette kabinet a Vietnámi Háború kapcsán nem csak a közvéleménynek, de a Kongresszusnak is hazudott.

Carolyn Kilpatrick képviselő Michiganből szintén a demokrata párt színeiben került be a Kongresszusba, ahol a tizenharmadik választókerület érdekeit képviselte két cikluson át, 1997 és 2001 között.

Merrill Cook, Salt Lake Cityben élő üzletember a republikánusok kötelékét erősítette. Ő szintén 1997 és 2001 között volt a Kongresszus tagja, ahol Utah állam második választókerületét képviselte.

Bassett elmondta, a három meghallgató, vagyis az egykori kongresszusi tagok a rendezvény után nem fogják hivatalosan megfogalmazni a véleményüket a szemtanúk vallomásairól, sőt válaszolni sem fognak, ha menet közben esetleg valaki kérdést tenne fel nekik.

Az esemény április 29. és május 3. között lesz a Washingtoni Nemzeti Sajtó Klub épületének dísztermében, amelyet az interneten - sajnos nem ingyen - bárki végighallgathat.

"A cél, hogy elérjük, a világ kormányai hivatalosan ismerjék be a földönkívüliek létezését. Szeretnénk egy olyan kritikus tömeget összehozni, amelynek hatására elindul egy vizsgálati folyamat, amelynek során a megfelelő kérdéseket teszik fel a megfelelő embereknek. Ha ez megtörténik, akkor legkésőbb nyárig véget érhet az igazság elhallgatása" - fogalmazott Stephen Bassett, az esemény főszervezője.

Forrás:ittvannak.hu

Kategóriák: UFO

Csak három egykori képviselő vesz részt a washingtoni meghallgatáson

Ittvannak.hu - 2013, április 5 - 08:56
  • A korábban beharangozott öt helyett, három egykori kongresszusi képviselő fogja végighallgatni a harminc szemtanú vallomásait.
  • A szemtanúk vallomástételük közben nem kérdezhetik a volt képviselőket.

Ahogy arról már korábban beszámoltunk, a Paradigm Research Group által szervezett "Közmeghallgatás a beismerésért" nevű rendezvényen harmincnál is több nyugalmazott katona, CIA ügynök, kormányzati dolgozó, vagy éppen űrhajós fogja megosztani személyes tapasztalatait a földönkívüliek jelenlétével kapcsolatban, amelynek célja, hogy az amerikai kabinet ismerje be, tud az idegenek létezéséről, akik már sok-sok éve látogatják bolygónkat.

Kategóriák: UFO

Csak három egykori képviselő vesz részt a washingtoni meghallgatáson

Ittvannak.hu - 2013, április 5 - 08:56
  • A korábban beharangozott öt helyett, három egykori kongresszusi képviselő fogja végighallgatni a harminc szemtanú vallomásait.
  • A szemtanúk vallomástételük közben nem kérdezhetik a volt képviselőket.

Ahogy arról már korábban beszámoltunk, a Paradigm Research Group által szervezett "Közmeghallgatás a beismerésért" nevű rendezvényen harmincnál is több nyugalmazott katona, CIA ügynök, kormányzati dolgozó, vagy éppen űrhajós fogja megosztani személyes tapasztalatait a földönkívüliek jelenlétével kapcsolatban, amelynek célja, hogy az amerikai kabinet ismerje be, tud az idegenek létezéséről, akik már sok-sok éve látogatják bolygónkat.

Kategóriák: UFO

Kazah tudósok szerint földönkívüli kódot tartalmazhat az ember génállománya

Rejtelyekszigete.blogger.hu - 2013, április 4 - 11:48

Vajon lehetséges, hogy a génjeink egy intelligensen előállított, úgynevezett "gyártói kézjegyet" rejtenek, amelyet évmilliókkal ezelőtt helyeztek el benne valahol, a galaxisunktól távol eső helyen? - teszi fel a kérdést a Discovery.com, amely azt, a kazah tudósok egy csoportja által felvetett és megfogalmazott hipotézist ismertette, miszerint nem a világűrt fülelve, hanem génjeinket fürkészve kellene keresni a földönkívüli élet létezésének bizonyítékát.


Dr. Vlagyimir I. Scserbak, a Kazahsztáni al-Farabi Nemzeti Egyetem matematikusa és Maxim A. Makukov, a Kazahsztáni Asztrofizikai Intézet asztrobiológusa a múlt héten "A földi genetikai kód Hűha-jele" címmel publikálták erről szóló tanulmányukat az Icarus című tudományos folyóiratban.

A címben szereplő 'Hűha-jel' kifejezés a híres 'Wow-Signalra' utal, amelyet 1977-ben fogtak a SETI (A NASA földönkívüli intelligens élet utáni kutatási projektje) tudósai, amelynek forrása és tartalma a mai napig ismeretlen.

A két kazah tudós azonban biztos benne, hogy sokkal több eredménnyel kecsegtetne az emberi genom alapos vizsgálata, ahogy ők nevezik, egy biológiai SETI program felállítása, mint egy kósza rádiójelet véletlenül elcsípve az idegenek nyomára bukkanni. Az ember DNS-ének jellegzetességeit vizsgálva, a csapat úgy véli, nagyon is lehetséges, hogy egy intelligens, beágyazott jel van elrejtve a genetikai állományunkban.

A tanulmány rámutat, a genetikai DNS-t már napjainkban is használják a Földön nem-biológiai információk tárolására. Bár kisebb a kapacitása, de jóval nagyobb a zajmentessége. A kód rugalmasan leképeződik a kódolt és a kódolatlan aminosavak között és ez a flexibilitás teszi lehetővé a kód mesterséges módosítását.

Ha viszont egyszer módosították és újra berögzítették, a kód akár évmilliónyi időtávlatban is változatlan marad. Valójában ez a létező legtartósabb ilyen jellegű ismert konstrukció, ami éppen emiatt kivételesen megbízható tárolási formáját nyújtja mindenféle digitális aláírásnak, ha az megfelel a szükséges biológiai és termodinamikai követelményeknek.

(Forrás: Vladimir I. shCherbak/Maxim A. Makukov/Icarus)

"Azzal együtt, hogy a földi élet állandóan fejlődik, a felvetést, hogy talán szándékos beavatkozás eredménye, nem szabadna kizárni. Egy statisztikailag erős intelligensszerű „jel” kimutatása a genetikai kódunkban, igazolható következménye lehetne egy ilyen forgatókönyvnek"- fogalmaznak a kutatók.

A Discovery.com emlékeztet rá, hogy a kazah tudósok tanulmánya felveti a Pánspermia elméletét, amely szerint az élet magja valahonnan az univerzum egy másik szegletéből terjedhetett szét és érkezhetett el ide a Földre.

Ez kétségtelenül egy meglehetősen új és igen merész megközelítése a galaxis meghódításának - fogalmaz a Discovery.com - ami nem lenne más, mint egy szándékos, szuperlények létrehozására irányuló fajnemesítés. De, ha így is van és valóban létezik ilyenfajta "kéznyoma" az alkotóinknak a genetikai állományunkban, akkor is felmerül a kérdés: az alkotóinkat vajon ki alkotta?

Forrás:discovery.com, ittvannak.hu

 

Kategóriák: UFO

Kazah tudósok szerint földönkívüli kódot tartalmazhat az ember génállománya

Ittvannak.hu - 2013, április 4 - 10:41
  • A kutatók meggyőződése, hogy az emberi génállomány alapos vizsgálatával "sokkal több esélyünk van a földönkívüliek nyomára bukkanni, mint egy kósza rádiójelet véletlenül elcsípve."
  • "Egy nálunk jóval fejlettebb földönkívüli civilizáció tagjai sok millió évvel ezelőtt könnyedén elrejthették a DNS-ünkben az „alkotói védjegyüket”, mint a saját tökéletes hagyatékukat" - állítják a tudósok.

Vajon lehetséges, hogy a génjeink egy intelligensen előállított, úgynevezett "gyártói kézjegyet" rejtenek, amelyet évmilliókkal ezelőtt helyeztek el benne valahol, a galaxisunktól távol eső helyen? - teszi fel a kérdést a Discovery.com, amely azt, a kazah tudósok egy csoportja által felvetett és megfogalmazott hipotézist ismertette, miszerint nem a világűrt fülelve, hanem génjeinket fürkészve kellene keresni a földönkívüli élet létezésének bizonyítékát.

Kategóriák: UFO

Életre kelnek a NASA fotói

Rejtelyekszigete.blogger.hu - 2013, április 4 - 10:04

Valójában semmi drasztikusan újat nem talált ki Chris Keegan brit illusztrátor, a képei mégis roppant népszerűek lettek a neten, és rövid idő alatt óriási karriert futottak be közösségi oldalakon. Keegan azt a játékot emelte galaktikus szintre, amit minden gyerek olyan szívesen űz: bámulja az eget és különféle formákat lát bele a felhőkbe.

A profi grafikus mindezt a NASA Chandra röntgenteleszkópjának felvételeivel játszotta el, és rögtön Photoshopot is ragadott, kis módosításokkal az eredetiken elkészítve azokat a képeket, amiket a fantáziája teremtett a galaktikus porfelhők és ködök közé. Pillangók, madarak, szörnyek, bizarr arcok tűnnek fel az űrfotókon, sőt, az egyiken rögtön a Brit-szigetek, sokezer fényév méretűre növekedve.

A képek nagyon látványosak, és ha a témájuktól eltekintünk, még az sem ordít róluk, hogy manipuláltak lennének. Éppen ezért lesz remek szórakozás a bulvársajtót és a közösségi oldalakat figyelni a közeljövőben, hogy vajon hol fognak először valódi (esetleg "eltitkolt") NASA-fotókként felbukkanni a képek.

/index/

Kategóriák: UFO

Rendőr fotózott UFO-t Málta szigetén

Paranormal.hu - 2013, április 4 - 09:16
maltaufo.jpgMárcius 19-én este hat órakor, a szolgálatos járőr kapta lencsevégre az alábbi képen látható különös alakú repülő tárgyat, amint egy Marsaxlokk nevű falu közelében, amint mintegy 100-150 méteres magasságban úszik a levegőben. A mobiltelefonnal készített felvételen látható objektum a rendőr elmondása szerint fémes színű és korong alakú volt, amelynek semmilyen hangját nem lehetett hallani.Az UFO mindössze néhány percig volt látható, mely idő alatt több szemtanúja is volt, de valószínűleg csak ez az egyetlen felvétel készült róla, miközben elhalad a Delimara Hőerőmű egyik kéménye mellett. A rendőr egyértelműen kizárta, hogy repülőgép, vagy helikopter lett volna a furcsa tárgy: "Mielőtt áthelyeztek volna ebbe a körzetbe, egy NATO támaszpont közelében lévő településen szolgáltam, ahol naponta láttam fel- és leszállni a legkülönfélébb katonai gépeket, de ez egyikhez sem hasonlított."

63478_443928832352085_937002022_n.jpg

A képet egy William Attard nevű felhasználó töltötte fel a legnagyobb közösségi oldalra, aki elmondta, a rendőr kifejezett kérése volt, hogy véletlenül se kerüljön nyilvánosságra a személye, mert attól fél, hogy elbocsátják az állásából.

Marsaxklokk egyébként egy kis, háromezer lelkes halászfalu Málta dél-keleti részén, ahol a helyi sajtó beszámolója szerint az utóbbi napokban hatalmas optikával felszerelt "UFO vadászok" tűntek fel, hátha a profi felszereléseikkel ők is megörökíthetik a repülő csészealjat.

Forrás: ittvannak.hu
Kategóriák: UFO

Az űrből támadtak volna a nácik

Rejtelyekszigete.blogger.hu - 2013, április 3 - 18:50

A Life magazin 1945-ben az amerikai hadsereg műszaki szakértőinek kutatására hivatkozva arról írt, hogy a náci tudósok egy olyan szerkezetet akartak építeni, amelynek segítségével az űrből lehetett volna ellenséges városokat elpusztítani a Nap energiáit felhasználva.

The mile wide mirror would be able to focus the power of the sun onto a target on Earth

Life szerint egy gigantikus méretű tükröt akartak a náci Németország tudósai kiküldeni az űrbe, amely a Nap sugarait befogva a Föld bizonyos pontjának felszínét pillanatok alatt felperzselhette volna. A németek azt remélték, hogy a szerkezet révén felgyújthatják az ellenséges városokat, s akár az óceánok egy részét is felforralhatták volna, ha az éppen érdekükben áll.

A nem mindennapi ötlet eredetileg Hermann Oberth német rakétatudóstól származik, aki 1923-ban hozakodott elő merész tervével, s még egy 1957-ben készült interjúban is meg volt győződve arról, hogy az űrtükörről szóló ábrándos elképzelése egyszer valósággá válik.

Life magazin csak találgatni tudott a náci fegyver megépítését illetően. A neves amerikai lap szerkesztői egy közel egy mérföld (körülbelül 1,6 kilométer) átmérőjű enyhén homorú lemezt képzeltek el, amely egy műholdhoz hasonlóan geostacionárius (Föld körüli) pályán keringett volna. A nácik tervei azonban jóval merészebbek voltak: ők egy 8200 kilométer széles tükröt álmodtak meg.

The giant mirror would be assembled in space, and also contain a manned space station

Life egy űrállomást vizionált (1945-ben járunk!), ahol több, kilenc méter széles nyílás biztosította volna a rakéták kilövését, hidroponikus (talaj nélküli) kertek szolgáltatták volna az oxigént, s napelemekkel állították volna elő az állomáshoz szükséges energiát. A magazin dolgozói arról is részletesen beszámoltak, hogy milyen szöget kell beállítani a tükörnél, hogy az ott élők ne égjenek szénné.

Oberth azonban szerkezetét nem tervezte emberi életre alkalmasnak. A német álmodozó szerint akár 10-15 évig is elhúzódhat egy űrtükör építése, ami akkori áron akár hárommilliárd dolláros költséggel is járhatott volna, számolt be az io9 amerikai blog. Azt később a tudós elismerte, hogy találmánya valószínűleg nem lenne elég egy csatahajó vagy egy pontos célpont megsemmisítéséhez, ám az ellenség demoralizálásához igen.

/Múlt-kor/

Kategóriák: UFO

Annunakik közöttünk?

Rejtelyekszigete.blogger.hu - 2013, április 3 - 13:17

Lassan már 15 éve történt, műszaki mérnök dolgoztam, egy megyei vízmű műszaki középvezetője voltam. A feleségem vasalás közben „teljesen véletlenül” egy érdekes műsorra lett figyelmes. A Spektrum tévén egy film Sitchin munkásságáról szólt. Azonnal dobtam egy hátast.

Addigra túl voltam már két Daniken könyven, igaz nehezen olvastam őket végig, mert nekem személy szerint, és most nem ítélem meg sem a szerzőt, sem a könyveket, de nekem személy szerint úgy tűnt, hogy az egész egy nagy ötletparádé, hiányoltam belőle a logikus magyarázatokat, bizonyítékokat.

Egy évvel később már túl voltam Sitchin angol nyelven megjelent könyvein. Majd „érdekes” embereket ismertem meg. A világ különböző pontjain élő kutatókkal voltam kapcsolatban, és szintén ekkor ismertem meg Földes Attilát, akinek az egyik, 1990-ben megírt könyve alapján (Attila elküldte a NASA-nak) kezdte meg Richard C. Hoagland kutatni a Marson található piramisokat.

Ennyi megvilágosodás után már nem „fértem bele” a vízműves struktúrába, így önálló útra léptem, mely helyenként rögös volt, de hatalmas fejlődéssel járt, egy láthatatlan kéz végig fogta a kezemet és vezetett.

Néhány évig magyar kutatókkal dolgoztam, mérnökként az élet informatikájával foglalkoztam, egészség, betegség, születés, halál, illetve elmélyedtem a kínai orvoslásban, hiszen az élet energetikai megközelítésének ez az alapja. Minél mélyebbre jutottunk, annál jobban megértettem, hogy van valami más mögötte, azaz innen egyenes út vezet a spirituális világba. Ezt az utat is megjártam, mélyre hatoltam benne, az itt szerzett tudást most is használom. Örülök, hogy nem szálltam el, hanem egy másként gondolkodó, szélesebb érzékeléssel bíró mérnök lettem. Sok olyan pszichológussal, természetgyógyásszal és orvossal találkoztam, akik először mind műszaki mérnökök voltak, majd onnan jöttek át másik területekre. Közösen arra az álláspontra jutottunk, hogy, a mérnöki gondolkodás alapja a logika, és kellő logikával össze lehet rakni és meg lehet érteni az élet, a test-lélek-szellem egységét, vagy akár a világmindenség működését.

Tizenegynéhány évvel ezelőtt megértettem, hogy a világ teljesen más, mint amit tanítanak az iskolában, csak azt nem értettem, hogy miért kell mindezt nem hogy elhallgatni, hanem egyenesen letagadni. Egyértelmű tényekre azt mondjuk, hogy mitológia. Pedig ma már eljutottunk oda a technikai és az informatikai fejlődés révén, hogy meg tudjuk érteni a sumer isteneket, az annunakikat. A végtelen sok régészeti leletből nagyon szépen kirajzolódik az annunaki őskultúra. Tökéletesen, név szerint ismerhetők a személyek, családfák, pontos cselekedeteik, teljes földi életük, az események láncolata, stb. Sőt az ő ismereteik révén olyan csillagászati ismeretek birtokába is jutottunk, melyekkel még nem rendelkezünk, vagy csak ügyesen elhallgatják előlünk.

Mindez rendjén is volt, azonban sok olyan információ talált meg, mely szerint nem csak az annunakik vettek részt az ember megalkotásában, hanem még nagyon sok más faj, valamint itt van az UFO kérdés is. Földes Attila mondta „Az UFO kérdés az emberiség legnagyobb kihívása, de tökéletesen tönkretette a tudomány és az UFO-lógusok sisere hada. Ez egy –halálosan- komoly téma. A valóság messze túlmutat a sci-fi irodalmon”.

Ma már meg vagyok róla győződve, hogy legalább 4-6 földönkívüli faj közrejátszott az ember kialakulásában, azonban az alapot az annunakik genetikai munkája jelenti.

Véleményem szerint a Vízözön (i.e. 11.000) előtti kb. 450.000 év mindenképp az annunaki hőskorról szól, bár ekkora időtávlatokat az emberi értelem nem tud felfogni. Tény, hogy ez egy jó világ volt az annunakik számára, éltek és uralkodtak, élvezték munkájuk gyümölcsét.

A Vízözönnel sok minden megváltozott. Ténynek tekinthető, hogy Ádámtól Noéig bezárólag, természetes volt a 800-900 éves életkor. Ádám 930 évig élt, Noé 959 évet él. Több száz évesen gyereket nemzettek, ahogy tette Noé is, mikor 500 éves korában fia született. A leírások nem szólnak semmilyen öregedési folyamatról, ez nem volt látható, tapasztalható sem fizikai, sem szellemi vonatkozásban. A 900 évesek erejük teljében dolgoztak még. Aztán, a Vízözön után rohamosan csökkenni kezdett az élettartam. A Noé utáni tízedik generáció esetén az élettartam már a Noé 959 évéhez képest csak 240 év volt, majd a huszonhatodik generáció esetén, mely Mózes kora volt, már senki sem élt tovább mint 120 év, és ez tekinthető ma is a maximumnak, igaz 70-90 évet élünk. Ehhez jött még az öregedés folyamata, így aztán az élet egy része az öregség fizikai és szellemi jelenléte miatt kiesik, ez a második gyermekkor.

Ekkor valamilyen genetikai átalakulás történhetett akár természetes módon (ezt nevezném evolúciónak), vagy mesterséges módon, amiről nem tudunk vagy nem tudhatunk. Tény, hogy a Vízözön után az annaunakik kijelentették, hogy „fejükre nőtt az emberiség” és ilyet többet nem lehet megengedni. Véleményem szerint ekkortájt léptek be a képbe az egyéb idegen civilizációk is, és saját népcsoportokat hoztak létre. Genetikai szempontból egy ősanyától származunk, és a DNS struktúránk bonyolultabb, mint lennie kellene, ha létezne evolúció az ősmajomtól az emberig. Az iskolákban tanított evolúció másik nagy dilemmája, hogy néhány ezer év alatt több százmillió éves fejlődést hajtottunk végre, mely gyakorlatilag lehetetlen. Szintén irreális, hogy a Vízözöntől napjainkig, alig 13.000 év alatt egy embertípusból mely egyáltalán a fennmaradásért küzdött egy-két-három ezer évig, kialakuljon néhány radikálisan eltérő faj (fehér, sötétbőrű, kaukázusi, északi, vörös, stb.). És akkor mi van az óriási méretű embercsont leletekkel? Például Ehnaton, aki Egyiptom radikális változásokat okozó uralkodója volt (i.e.1378-1350), szintén óriás volt, illetve azokban az időkben több vezető szerepet betöltő „ember” hosszú nyújtott koponyával rendelkezett.

További érdekesség, hogy a magyarok múltjával tele van a Föld. Például a második világháború után néhány indián törzsről Amerikában kiderült, hogy magyar anyanyelvű, ismerték a magyar őstörténelmet, ősi jeleket, mintha csak úgy kitelepedtek volna és évezredeken át fenntartották volna a saját tudatukat, kultúrájukat.

Sokan mondják, hogy a magyarok a sumerok utódai. Tény, hogy nekünk nagyságrenddel több a hasonlóságunk a sumerokhoz, mint a legtöbb modern nemzetnek, azonban nagyon sok mindenben különbözünk is. Ezért én úgy tartom, hogy mi testvérnemzetek vagyunk, melyek különböző körülmények között szocializálódtak. Valamikor a Vízözön után az akkori presumer társadalom egy része megtelepedett a Kárpát-medencében, és itt önálló fejlődésnek indult, folyamatosan befogadta a kelet felől érkező vándor népeket, melyekkel gazdagodott tudása, genetikája. A magyar nyelv hasonlít a legjobban az annunaki nyelvhez, mely a Vízözönig a legszélesebb körben beszélt nyelv volt. Kevesen tudják, de ez a nyelv (annunaki) nem halt ki, ma is él, az idegen létformákkal kapcsolatos kutatások alapnyelve, nagyon sok kutató ismeri és használja, aki ilyen területen dolgozik.

Legalább 30 éve rájöttek már az űrkutatásban dolgozók arra, hogy a világon bármelyik bolygón élni csak úgy lehet, ha a lélek odaszületik, majd ott ölt testet az ottani létformának megfelelően. Tény, hogy magam is találkoztam több olyan emberrel aki nem hozzánk hasonló lélek, hanem tudatos angyali mivoltára. Ez akkor döbbenetes, mikor egy hároméves gyerek meséli el, aki még nem fertőződött meg a sztárság gondolatával. Mikor egy ilyen gyerek elmeséli származását, küldetését, illetve azt a képességét, hogy visszamenőleg mindenre emlékszik a fogantatástól kezdve beleértve a szülés legapróbb mozzanatait is, akkor megérti az ember, hogy bár ő emberi testtel rendelkezik, azonban tudata teljesen más. Angyalokon túlmenően más létforma is le tud születni a Földre. Egy távoli bolygó tudata (lelke, szelleme) anyagi ruhát tud ölteni a Földön, mint ember. Ugyanúgy emberi problémákkal fogja szembetalálni magát, azonban tudja, hogy ő ki, és azt is tudja, hogy feladat vár rá.  Ehhez teljesen hasonló a kristálygyerekek helyzete, akik magas tudatszinttel rendelkeznek és látványosan materialista családokba születnek. Nem egyszerű a helyzetük, sokszor menekülnek a kábítószer világába, mert ilyenkor tudatuk „otthon” jár.

Most már tudom, hogy az élet nagyságrendekkel összetettebb annál, mint hogy az őseink az annunaki vagy nem, bár ez is meghatározó kérdés. Innentől kezdve nem is aggódom azon, hogy egy-két dolog nem illik össze az annunaki történelemben, hogy vannak megválaszolatlan kérdéseim. A nagy globális történelemben ez csak egy apró mozzanat. Miután legalább 12 hasonló civilizáció volt már a Földön, mint a miénk – némelyik hosszabb, némelyik rövidebb ideig létezett, mind más és más körülmények között jött létre és szűnt meg – másképp látom a világot.

Az emberek tudata nyílik, így vált lehetővé, hogy Ohio iskoláiban 2008 óta azt is tanítják, hogy az élet „intelligens tervezés” révén jött létre. Ilyen irányzat létezik szerte a Földön, bemutatják, hogy nem a darwini evolúció révén alakult ki az élet, hanem egy felsőbb intelligencia tudatos megnyilvánulásaként. Azonban nem foglalnak állást a tudatos intelligenciát illetően.

 

 

2. Tudat, tudatszint

Az én értelmezésemben a TUDAT egy fogalom, egy képesség, amivel születik az ember. Nem biztos, hogy kiaknázza ezt a képességet, de én úgy látom, hogy akinek ez magas szintet üt meg, annak magas szintű eredményeket kell elérnie az életben. Ehhez hasonló képesség például a zenei, festői, mozgási, a nyelvtanulási képesség, műszaki, humán beállítottság. Például a kis Mozart zenei képességekkel született. Mivel kis gyerek korában akadt olyan mester, ahol fejleszteni tudta az ilyen irányú tudását, ezért híres zeneszerző lett belőle. Ha abban a korban nem létezik a zene mint olyan, akkor sosem tudunk Mozartról és valószínűleg a zenei képességei kimerültek volna abban, hogy szépen fütyörészik.

A TUDATSZINT azt jelenti, hogy mennyire képes valaki megérteni az életet, a világ működését. Van aki azt mondja erre az oldalra, hogy mekkora baromság, van aki köszönő levelet ír, és van aki még tovább fejleszti és engedélyt kér, hogy erre hivatkozhasson. Nem vagyunk egyformák és nem is kell, hogy egyformák legyünk. Ez így van rendjén.

A magam részéről, ha az átlagos Földi ember tudatszintjét mérni, ábrázolni szeretném egy grafikonon, akkor egy 0-100-as skálát tudok elképzelni. Akár egy egyméteres mérőszalag, centiméteres beosztással. Képzeljük el, hogy leterítjük ezt a mérőszalagot és azon tudjuk ábrázolni, hogy kinek mekkora egy adott képessége. Például ha a festői képességeket mérjük, az adott mérőszalagon én a nulla körül vagyok, mert ha lefestenék egy kutyát, senki nem tudná, hogy az kutya, macska, majom, esetleg egy ember négykézlábra ereszkedve. Ha az én festői képességem kb. 50 lenne ezen a mércén, akkor szép képeket festenék, esetleg próbálnám őket eladni szállodákban. Ha viszont a skálán a 100 körül lenne a festői képességem, akkor engem úgy hívnának, hogy Picasso.

A tudatszint is ilyen. Amelyik ember úgy születik, hogy lát, érez, hall dolgokat, bele lát a jövőbe, tud mozgatni bizonyos erőket, ő a tudatszint skála felső részén található. Aki a közepén van, annak tanulnia kell, gyakorolnia, akár napi 3-5 órát, és akkor ő is képes oda eljutni, ahova az előző kategória. FONTOS szabály, hogy aki a skála közepén van, az is el tud jutni oda, ahol a veleszületett tulajdonságokkal bíró ember van, csak neki dolgoznia is kell érte. A skála alján viszont már sokat kell dolgozni adott tudásért, és lehet, hogy ehhez kevés a napi 24 óra. Ilyenkor szoktam mondani, hogy neki mást kell tennie.

Látható, hogy minden ember rendelkezik adott tulajdonságokkal és ezek összege állandó, mintha egy üvegpohárba köveket tennénk, ha vannak benne nagyok, akkor kicsik is lesznek, vagy sok közepes méretű. Nem létezik olyan, hogy valaki minden tulajdonságában kiváló. Sok olyan kutatóval találkoztam, aki végtelenül jó, sikeres, elismert a saját szakterületén, ugyanakkor a sarki boltban nem tud venni kenyeret. EZ VAN.

A karma törvényéből következik, hogy akkor sikeres valaki, ha a legjobb adottságait használja ki, ha a legjobb képességei szerint él. Hiszen azért kapta azokat és nem másokat. Nagyon melléfog, aki a kor divatja szerint igyekszik sikeres lenni.

 

3. Nyelv, beszéd, szimbólumok, írás

Minden ma beszélt nyelv a Földön, idegen (földönkívüli) eredetű. Nincs olyan nyelv, amelyik itt alakult volna ki a majmok makogásából sok százmillió év alatt, ha egyáltalán ilyesmi lehetséges lenne. Az annunakik hozták magukkal a saját nyelvüket és a Vízözön előtt ez volt az egységes alapnyelv, bár az emberi létszám gyarapodása oda vezetett, hogy területenként tájszólások alakultak ki, melyekből idővel önálló nyelvek alakultak ki. A Vízözön után szintén az annunaki nyelv lett az alap, azonban ekkortájt jelentek meg egyéb idegen civilizációk saját nyelvezetükkel.

A beszéd nem más mint egy rezgés, egy olyan világban amelyik szintén rezgés (maga az anyag is rezgés, annak a legsűrűbb formája). A beszédnek hatalmas szerepe van, nem csak mint elhangzott szónak, hanem mint egy rezgésnek, mely hat a környező rezgésekre. Ennek legékesebb példája a szómágia. Emánuel Jézus magas szinten tudott gyógyítani „csupán” azzal, hogy kimondta „légy harmóniában”. Szavainak azért volt ereje, mert egyfelől magas tudatszinttel rendelkezett, másfelől már kis gyerekkora óta olyan környezetben nevelkedett, ahol megtanulta, hogy szavainak tényleg lehet ereje. Ő el is hitte, hogy szavai hatni fognak. Ezért hatottak. Spirituális körökben azt mondják, hogy a magyar a teremtés nyelve. Tény, hogy nagy hatása van a környezetre, a magyarul tudatosan kimondott szónak. A magyar nyelv az amelyik meg-magyaráz, le-képez azaz vizualizál, szinte a teremtés összes mozzanatához kötődik egy-egy ősi szakrális szavunk, az ősi magyar közmondások pedig az élet alapigazságait rögzítik. Az ősi magyar gyógyítás teljesen hasonló mint a hagyományos kínai orvoslás. Amíg mi a saját nyelvünket magunk ellen fordítjuk (ahogy tesszük azt napjainkban), addig sosem fog az ország felemelkedni.

A szimbólumok olyan ábrák, melyek egy magasabb dimenziójú geometria elemei. Ennél fogva komoly erőket mozgatnak meg. Példa erre a rúnák gyűjtőnév alatt használt különböző erőket megtestesítő szimbólumok. Ógermán rúnáknak nevezik, mert ott fedezték fel, azonban ezek a legősibb szimbólumok, a Föld kialakulása óta létező és működő erőket szimbolizálnak. Hitler is használta őket, az SS szimbóluma 2 db villám alakú rúna volt, mely erőt, hatalmat szimbolizál. Az annunakik ismerték és előszeretettel alkalmazták a szimbólumokat. Tőlük vették át az első népek. A középkorban az inkvizíció igyekezett megszüntetni a szimbólumok használatát. Még napjainkban is vannak akik úgy gondolják, hogy az “okkult” jelek alkalmazása “félelmetes” dolog, azonban a többség számára kezd “divat” lenni, bár kevesen értik. Az annunakiktól származik az a szokás, hogy egy országnak, városnak, királyi dinasztiának, cégnek, vállalkozásnak, emblémája kell legyen, és nyilván nem árt, ha olyan szimbólumok vannak rajta, melyek védik, segítik elérni a kitűzött célt.

Az írás a rovásírással kezdődött, a magyar rovásírás a rúnákból alakult ki, nem véletlen, hogy milyen erővel bír, mint minden szakrális írást jobbról-balra írtak. Aztán lassan a szakrális írásokat felváltották a különböző nem szakrális írásmódok, majd a nyelveket “modernizálták”, átszabták, így minden erejük elveszett. A nyelvújítások azt is elérték, hogy a szavak „ereje” is megszűnt létezni, például amikor a magyar nyelvet a német nyelv mintájára modernizálták (újraszótagolták).

 

4. Az annunaki történet röviden

Egy földönkívüli faj, egy idegen bolygóról (Orion, Szíriusz csillagképekhez kötődő), kb. 450.000 évvel ezelőtt idevetődött a Földre. Háttérként tudni kell, hogy ez a faj egy kozmikus egyezség (házasság) révén jött létre, és kapott saját bolygót. Majd ezt a bolygót kizsákmányolják, túlhasználják, és az expedíció oka a Föld erőforrásainak kiaknázása a saját bolygójuk megmentése érdekében. Tény, hogy aranykitermeléssel és feldolgozással foglalkoztak, megtalálták a Föld legfontosabb aranykészleteit, és olyan magas fokon űzték az arany feldolgozását, hogy arra a szintre mi még csak épp hogy eljutottunk. Azonban igazából fogalmunk sincs arról, hogy mit kezdtek az arannyal.

Szerencsénk, hogy ezek az idegenek, akiket annunakik-nak szoktunk nevezni kötelességüknek tartották, hogy mindent dokumentáljanak, amit csak tettek.  Így tudunk a saját bolygójuk és a Föld ősi kialakulásáról, és kb. 3.600 évenkénti találkozójáról. Igaz, hogy galaxisunkban sok olyan eset fordul elő, amikor egy naprendszerben két nap van és a bolygók egyszerre keringenek a két nap körül egy adott pályán, azonban sok emberben, így bennem is felmerült a kérdés, hogy mi van, amikor a Nibiru mindkét naptól távol van. Igaz, épp a sumerok írták le, az Uránusz és a Neptunusz önhőtermelő tulajdonságát, és azt, hogy pozitív hőmérsékletű víz is lehet a felszínen, a Naptól ilyen távoli pályán, azonban én személy szerint nehezen tudom elképzelni ilyen körülmények között az emberi életet. Azt viszont tudjuk, hogy nem felszín alatt éltek, hanem éppúgy mint mi, a felszínen. A sumer ábrázolásokon a Nibiru mint hőtermelő bolygó van ábrázolva, jelképe az egyenlő szárú kereszt, mely a teremtést, az egységet jelképezi a spirituális világban.

Egy ideig arra is gondoltam, hogy egy űrbázis szabályos időnként járt erre, és ezt nevezték volna Nibirunak, azonban a sumer leírások arról beszélnek, hogy minden alkalommal, amikor erre járt a Nibiru, mindig megrázkódtatásokat élt át a Föld (földrengések, szökőárak, időjárási anomáliák) a tömegvonzás miatt.

Az idegen telepesek tudatosan berendezkedtek a Földön. Volt közöttük tudós, orvos, katona, technikus, kiszolgáló személyzet, stb. Tudatos és szervezett formában éltek. Azonban a fő tevékenységhez, az erőforrások (arany) kiaknázásához kevesen voltak. Szükségük volt egy nagy létszámú, szolgaként kezelhető embertömegre, ami viszont nem volt fellelhető a Földön. Ezért el kezdtek kísérletezni a Földön élő állatfajokkal. Genetikai kísérleteik eleinte nem sok sikert hoztak, hiszen olyan szörnyeket hoztak létre, mint amiket a görög mitológiából ismerünk. Végső stádiumban kb. 200-250.000 évvel ezelőtt a homo erectus-ból létrehozták genetikai úton (a saját genetikájukat felhasználva) a mai ember ősét. Ennek első fázisában olyan emberszerű lényeket hoztak létre, akik nem rendelkeztek nemi szervekkel, így a fajfenntartás lehetetlen volt. Egy újabb nekirugaszkodásra létrehozták a mai ember ősét. Azonban ilyenkor ne gondoljunk a mai emberre. Inkább egy beszélni tudó, az életről semmilyen fogalommal, értelemmel nem rendelkező lényt képzeljünk el. Az akkori élőlény inkább olyan volt, mintha a mai kedvenc kutyánk tudna beszélni, értené amit mondunk neki (hozza ide a labdát, jöjjön ide, menjen oda, vissza is válaszolna emberi hangon), de semmilyen komolyabb dolgot fel nem fogna.

Ez egy hibrid lény volt leginkább. Fejlődés akkor állt be, amikor megértették az élet működését (születés, halál, munka, pihenés, család, barátság, rokonság, stb.), és kezdtek tenni magukért, megtanulták fenntartani saját életüket. Ezt nevezem én evolúciónak, igaz ehhez szükséges volt egy folyamatosan jelenlévő magasabb intelligencia.

A Vízözönig (kb. i.e. 11.000) sok más nem történt, mint hogy az annunakik élték saját életüket, mely egyre jobban tetszett nekik, hiszen egyre többen szolgálták őket. Minden annunaki király lett, vezető, saját országgal és saját néppel. Gyakran háborúzgattak egymással, igazi „emberi” vonásokkal voltak megáldva. Szívesen adták át magukat a szerelemnek, szexnek, keveredtek az általuk létrehozott emberekkel. Kellemesen el is telt az idő, és a Föld lakossága lassan kezdett emberré válni, igaz szolgaként éltek ezen a bolygón, de nekik úgy tűnt, hogy ez így a legjobb. Nincs felelősség, mindig van aki irányít, aki megmondja mit kell tenni, és ha kell igazságot oszt. A nagy tudásbeli, intellektuális, és életciklusbeli szakadék miatt, ami az annunakik és az emberek között tátongott, az emberek el kezdték az annunakikat isteneknek nevezni.

Ennek az idilli állapotnak (evészet, ivászat, szaporodás) a Vízözön vetett véget. Innentől egy teljesen új korszak kezdődött. Egyfelől egy 100-200 méteres tengerszint emelkedés a civilizáció élőhelyeinek jó részét elmosta, másfelől az annunakik gondolkodása is megváltozott. Innentől kezdve azt a kevés számú embert már nem szolgának, hanem társnak tekintette. El kezdődött az újjáépítés, amihez az eszet az annunakik adták, a munkaerőt az emberek. Enki a tudós létrehozta a társadalom tudatos megalkotásának tudományát, melyet ME-nek neveztek, majd ezt alkalmazva létrehozták Sumert, Egyiptomot, majd az Indus-völgyi civilizációt. Mindhárom társadalom szervezett formában működött, mégis más és más volt. A különbség az uralkodók által kialakított „vállalati kultúra” révén alakult ki. Azonban közös vonás volt a hatalomvágy, háborúk, pénz és vagyontárgyak birtoklásáért folytatott küzdelem.  I.e. 2.000 körül nagyjából ugyanott tartott az emberi civilizáció, mint a Vízözön előtt, csak kicsit magasabb szinten megélve mindazt, amit korábban. Most egy, az annunakik között kialakuló atomháború változtatott meg mindent. Elsöpörte a Föld felszínéről a sumer társadalmat, átírta a hely klímáját, földrajzát.

A Vízözön után, lévén, hogy az afrikai aranybányászat már nem volt működőképes, az annunakik meghódították Amerikát, benépesítették azt, azonban hosszútávon nem jutottak sokra az aranykitermeléssel, ezért felhagyták a területet. Az itt magukra hagyott népekből alakultak ki a maják, aztékok, inkák, akik egy olyan világban éltek, amit nem értettek meg, olyan arany tárgyakat használtak, melyek számukra nem jelentettek értéket. A barbár szintre süllyedt népeknek a spanyol hódítók vetettek véget az ezerötszázas években.

Amerika amolyan gyarmat volt, amelyik annunaki vezető nemkívánatos lett, azt ide száműzték. Így került ide Enlil és klánja mikor Marduk átvette a hatalmat, illetve Thoth is ide lett száműzve, aki itt megalkotta a maja naptárt és elindította annak az időszámítását.

I.e. 600 körül az annunakik tömegesen távoztak, azonban néhányan itt maradtak. Azok, akik rég óta éltek a Földön, átvették a Föld rezgéseit, ezáltal ők kötődtek ehhez az élethez, ők nem tudtak elmenni. A hosszú évezredek alatt sok annunaki utód született, részben annunaki szülőktől, részben földi emberektől. Alapelv, hogy aki itt születik, az nem tud elmenni, viszont nem is igazán ember, hanem egy amolyan hibrid. Tipikus példa Ishtar/Inanna/Venusz, ízig-vérig annunaki, de a Föld szülötte, bár hosszú életű, de nem tud elmenni innen. A sok leszármazott, majd azok leszármazottai mind itt maradtak.

 

5. Annunaki vezetők

Lassan elfogadott tény, hogy az annunaki történelem nem mitológia, nem misztikum, hanem valóság, és sokakban felmerült a gondolat, hogy mi van az annunakik leszármazottaival? A kérdés mostanra kezd érdekessé válni.

A Vízözön előtt, az annunakik géntechnológiájának eredményeként élt a mai ember őse, elődje, aki tudatilag messze a mai szint alatt létezett, de életkorban megélte a 600-800 évet. A Vízözön után következett az újabb genetikai beavatkozások sora. Egy hasonlattal élve, ahogy „készítik” ma a gyümölcsfákat, úgy „készültek” a különböző emberi fajok. Például, a mai almafákat vadalma alanyra történő oltással érik el. Ehhez hasonlóan a Vízözön után a rendelkezésre álló ősi emberfajt „nemesítették”, saját genetikát felhasználva. A Vízözön egy markáns esemény volt, ide vonzott több idegen civilizációt a világmindenségből. A különböző fajok, a Föld különböző területeit foglalták el, illetve az általuk nemesített emberi fajok életek az adott területeken.

Mindig kérdés volt számomra, hogy az annunaki leírások miért korlátozódnak mindig csak a hagyományos területekre (Sumer, Egyiptom, Indus-völgy, majd Vízözön után Amerika). Ugyanakkor tény, hogy Közép-Európában a sumerrel egy időben és hasonló szinten fejlődő civilizáció létezett. Erről szinte semmi nincs az ősi leírásokban. A régészeti leletek pedig bizonyítják mindezt. A magyarázat az lehet, hogy ez nem annunaki felségterület volt. Itt az annunakitól eltérő létforma uralkodott, az ő általa „nemesített” emberi faj létezett. Igazából így jött létre a fekete bőrű ember, a teljesen fehérbőrű ember, az északi emberek csoportja (dán, svéd, germán), a kínai-vietnámi-japán csoport, a rézbőrűek, stb.

Az annunakik honosították meg azt a szokást, hogy uralkodói dinasztiákat hoznak létre és ezek hatalmát bármi áron fenntartják. Az édestestvéreket leszámítva még a féltestvérek, első unokatestvérek is házasodhattak a hatalom megtartása érdekében. A hatalmat csak akkor engedték át, ha erről szerződés szólt, ilyenkor adott ideig lemondtak a vezetésről a másik fél javára.

David Icke egy magas tudatszintű író, több könyve megjelent magyarul is. Azt a kérdést feszegeti, hogy kik vezetik ma az emberi civilizációt és miért megyünk gyakran „a forgalommal szembe”. Ha megnézzük akár az EU-s törvényeket, akár a világszintű törvényeket, a legegyszerűbb ember is látja, hogy mintha szándékosan tönkre tennénk magunkat, nem érti az ember, hogy a világ vezetői miért látják ennyire másképp az életet. David Icke részletesen levezeti, hogy melyik királyi dinasztia melyik annunaki és egyéb idegen létforma keveredéséből jött lére, és hogyan tartsa fenn hatalmát. Bemutatja a világméretű összefonódásokat, érdekszövetségeket és azt a módot, ahogy egyre jobban rabszolgává teszik az idegen civilizációk a földi embert, mindezt olyan jól álcázva (demokrácia), hogy még örüljünk is neki. Így megérthetjük, hogy a gazdasági élet perifériáján lévő országok, mint Magyarország is, egyre többet törleszt államadósság gyanánt, ugyanakkor folyamatosan nő az eladósodottsága. Ellenpélda Svájc, ahol a bankipar, a páholyok központjai, vagy olyan világméretű alapítványok működnek mint a FIFA. Így adódhatott, hogy Dél-Afrika igen meglepődött, mikor a foci VB után kiderült, hogy a FIFA egy dollárt sem fog adózni ott, hiszen egy svájci bejegyzésű alapítvány. A világ vezetői már nem elégszenek meg azzal, hogy a politikusokat kézben tartják, hanem egyenesen maguk ülnek a vezetői beosztásba. Példa erre Európa, ahol Németország, Belgium, Franciaország, Írország, Olaszország, Görögország mind a nemzetközi bankszövetség kezében landolt, ők irányítanak. Amelyik országba bemegy az IMF, ott kirúgják a kormányt és saját emberüket teszik az élre. Ez az oka annak, hogy hazánk nem akar IMF megállapodást. Egyet lehet tenni, taktikázni, időt húzni, várni, hogy közben világszinten bedől a rendszer. Mert ez a pillanat csak hónapok kérdése. Az idegenek leszármazottai újra egymásnak feszültek, mint az első atomháború előtt (i.e. 2.024), majd az annunaki istenek Földről történő elmenekülése előtt (i.e.700-600), újra káoszt és kilátástalanságot okoznak, és újra egy dolog nem számít, az ember. Vagy megszokjuk ezt a rendszeresen ismétlődő helyzetet, vagy teszünk ellene, mi emberek.

Máris megvan, hogy miért akkora titok az annunaki múlt, miért nem beszélhetünk nyíltan idegen civilizációkról, az ember igazi eredetéről, stb. Mert mindez alapjaiban rázná meg a Föld jelenlegi vezetőinek létét, biztonságát. David Icke jól bemutatja, hogy az USA elnökeinek legtöbbije annunaki leszármazott, amelyik nem, az egy másik fajhoz tartozik. Tehát átlagembernek tényleg nincs esélye.

 

 

6. Ki él a Földön?

A Föld nevű játszótéren legnagyobb számban találhatók az emberek, akik olyan Tudatok, akik adott szándékkal, a kb. 26.000 éves ciklusban többször leszületnek, anyagi testet öltenek, élnek, tapasztalnak. Ennek a fizikai testnek az ősét az annunakik hozták létre, majd úgy ők, mint más fajok nemesítették. Ez a mai ember. Ha a Föld egy iskola, ahol tanulunk, akkor az előbb említett embercsoport képezi az alsós osztályokat.

A Földön, igaz nagyságrenddel kisebb számban, de találhatók még más iskolákból jött felsősök, akiknek céljuk az, hogy segítsék az alsósok fejlődését. Ők a kozmosz más részeiből származnak, ide születnek, szintén emberi külsőt öltenek, hasonlóan élnek, és hasonló módon fogalmuk sincs a karmájukról, szerepükről, nem emlékeznek előző életeikre sem. Ők általában magas tudatszinttel rendelkeznek, és híres emberek lesznek (Newton, Einstein, stb.). Legtöbbször kevesebb alkalommal születnek le a Földre, inkább vezetők, fejlesztők, sokszor csak a háttérben. Két földi élet között gyakran egy másik életet is élnek, a világmindenség egy teljesen távoli zugában.

Még ennél is kevesebben vannak azok akik csak egyszer születnek le, szintén nem tudják, hogy mi a karmájuk, identitásuk, a 0-100-as tudatskálán kb. 500 (!) a tudatszintjük. Közülük fordul elő, hogy ha nagyon betegek, akkor UFOsok meggyógyítják őket, ugyanis vigyáznak rájuk, nem halhatnak meg, a feladatuk teljesítése előtt.

Még ennél is kevesebben vannak (néhány fő), akik a Föld nevű, képzeletbeli iskolában, az alsósok, az őket segítő és más iskolából jött felsősök mellé jönnek, szintén segítő szándékkal, ők a főiskolás tanársegédek. Ilyenek például a magas szőke atlantisziak, akik mindent tudnak, mindenre emlékeznek, tudatosak küldetésükről. Ők indították el a zöld mozgalmakat, ők hívják fel a figyelmet a Föld megóvására, ők kezdeményezték a SLOW mozgalmakat. Céljuk, hogy megmentsék a Földet, és élhetőbbé tegyék az életünket, melyet mi rendesen elcsesztünk. Ők annyira tudatosak, hogy rendszeresen tárgyalnak a legnagyobb államok kormányaival, felfedve kilétüket. Így érik el például, hogy a zöld mozgalmak pénzügyi támogatását az állam mellett épp a kőolajipari cégek biztosítják, akik ellen sokszor ezek a zöld mozgalmak tüntetnek.

A Földön egyre növekvő számban fordulnak elő kristálygyerekek, gyémántgyerekek, napgyerekek, akárhogy is nevezzük őket, de nagyon magas tudatszinttel megáldott lelkek, a 0-100-as tudatskálán 2.000 (!) körüli értékkel. Általában csak egyszer születnek a Földre. Ők nem tudnak semmit karmájukról, szerepükről. Legtöbbször erősen materialista családba születnek, ezért szegények szenvednek is rendesen. Gyakran testi problémákkal küszködnek és fogalmuk sincs, hogy miért élnek itt, néha úgy tűnik, valami más világban vannak jelen.

Ezen gyerekek száma a hetvenes évektől kezdődve egyre nő, és az ő magas tudatuk emeli a Földön élő emberiség átlagos tudatszintjét. Jelenleg csak találgatások vannak az ő küldetésüket illetően, hiszen ők maguk sem tudják. Úgy tűnik UFOsok nem vigyáznak rájuk, viszont lehet hogy valami sokkal nagyobb, például a Létezés.

Továbbá itt vannak még az emberi formában élő, ideszületett angyalok, eléggé észrevehető számban. Az angyalok a lelkek feletti síkból (isteni) jönnek, az ilyen embernek születet angyalok tudatszintje a 0-100-as skálán kb. 5.000 (!). Gyerekként még ők sem tudják mi a küldetésük, de tudják, hogy kik ők, emlékeznek életük minden pillanatára. Azt mondják, hogy majd hozza a sors, hogy mit kell tegyenek, és amikor hazahívják őket, hazamennek. Olyanok mint valamilyen céltudatos, jól kiképzett jó értelemben vett katonák. Nem kérdeznek, hanem várják a feladatot és akkor cselekszenek. Ez a viselkedésforma gigantikus tudatszintjüknek tudható. El lehet képzelni egy hároméves gyerek szájából ezt hallva egy materialista szülő mennyire megijed.

Mindezt, az emberi formát öltő közösséget, az annunaki leszármazottak vezetik, családi dinasztiák, amelyikbe gyakran beépültek egyéb létformák is, ahogy Diana hercegnő mondta az angol királyi családra: hüllők, gyíkok (forrás David Icke). Az annunaki vezetők is emberi formát öltenek, de ők tudatosak kilétük felől. Irányítják a pénzvilágot, bábként mozgatják a kormányok vezetőit, gyakran páholyokba tömörülnek.

Mivel 2012 a változás éve a Földön, ezt „kihirdették” a világmindenségben, így sokan jönnek megnézni ezt (bámészkodó turisták), vagy egyenesen részt venni az eseményekben. Ők minden más létformát képviselnek, nincs emberi formájuk, kémkednek, információt gyűjtenek, elrabolnak, génmódosítással kísérleteznek, stb. Ahogy a Vízözön is markáns időpont volt a Föld életében és nagyon sok idegen civilizációt vonzott, úgy ezt most is így van.

Mindez nem arról szól, hogy féljünk, hanem legyünk tisztában saját képességeinkkel, lehetőségeinkkel, legyünk tudatosak saját mivoltunkra. Nyilván ha ennyi magas tudatú lélek él itt emberként, szükség lesz a tudásukra. De hogy mikor és hogyan, az most nem igazán tudható. Különböző páholyok tanítják, hogy két-három éven belül lesz itt „hivatalos” találkozó idegen civilizációval. A tanítások szerint egy valóságosnak látszó, de virtuális (3D hologram) aszteroidával riogatnak majd minket, és felajánlják hogy az emberiség egy részét elmenekítik. Lényeg, hogy NEM SZABAD ELMENNI.

Nagyon sok földönkívüli project létezik, ezeket kb. 80-100 éve jegyzik. Érdekes mód az idegen civilizációk szinte kizárólag az USA vezetőivel állnak szóba. Igaz, hogy sok UFO szállt/zuhant le a volt Szovjetunió területén még azokban az időkben, de velük nem tárgyaltak olyan konkrétan mint az USA vezetőivel.  Sokan úgy vélik, hogy az idegenek alaptechnológiája az, hogy a szem számára láthatatlan rezgésekkel letapogatják a Földet, és amelyik országnak a legnagyobb a fegyverkészlete, azzal tárgyalnak. Így már az is látható, hogy ne lehet előlük eldugni semmit. Másfelől tény, hogy az USA már vagy 100 éve együttműködik idegenekkel és ezt a világűrben mindenki tudja, így mindig is őket keresik meg.

Az idegen civilizációkkal fenntartott földi kapcsolatra az első komolyabb bizonyosság akkor született, mikor hackerek feltörték több katonai rendszer belső hálózatát és ellopták az elérhető adatok sokaságát, dokumentumokat, neveket, email címeket, jelszavakat. Félelmetes struktúrákat találtak, idegen fajok sokaságának adatait. Ezek után csak azt tudom mondani, vegyük komolyan a scifi valóságot.

 

7. Égi ciklusok, korszakok

Kb. 450.000 évvel ezelőtt az annunakik első csoportja bázist épített a Földön. Volt közöttük tudós, műszaki ember, orvos, katonai vezető és kiszolgáló személyzet, hasonlóan ahhoz, ahogy mi is megtelepednénk egy idegen bolygón. Enki volt a tudós, aki foglalkozott a Föld nevű bolygóval, űrkutatással és minden ehhez kötődő témával. Felfedezte, hogy a Föld tengelye a forgás közben szabályosan ingadozik, és eszerint változó mértékben érik a bolygót bizonyos kozmikus sugárzások. Rájött, hogy a Föld kb. 25.920 földi év alatt tesz meg egy periódust, ezt nevezte ő Égi Ciklusnak, azaz egy ilyen periódus egy Égi Év. Arra is rájött, hogy ez a kozmikus év felosztható 12 Égi Hónapra. 1 Égi Hónap az kb. 2.160 földi év. Ahogy itt a Földön is minden hónap, más és más, azaz a január lényegesen különbözik az augusztustól, így a kozmikus hónapok esetén egyik hónap radikálisan más, mint a másik. Mikor már a mai ember őse élt a Földön, de még sokkal a Vízözön előtt, Enki arra is rájött, hogy az égi hónapok meghatározzák az emberek viselkedését, bármit is tesznek azok, minden hónapnak van egy adott jellegzetessége. Ezt azzal magyarázta, hogy a Földet másként érik bizonyos kozmikus rezgések. Le is írta a hónapok karakterisztikáit, domináns jellemzőit és eszerint nevet is adott nekik. Ezek lettek a csillagászati állatövi jegyek. MIND A MAI MAPIG AZ ENKI ÁLTAL TÖBB SZÁZEZER ÉVVEL EZELŐTT MEGFOGALMAZOTT ÁLLATÖVI JEGHYEKET HASZNÁLJUK. A mai tudósok igazolták Enki számításait.

Az annunakik tudták mindezt, és komolyan is vették. Például az egész annunaki társadalom i.e. 4.400 körül tudta, hogy a Bika korszaka jön, jó előre tudták, hogy ez Enlil a vezető korszaka lesz. Előre tudták, hogy egy kreatív időszak jön, melyet jellemez a Földi fejlődés, gyarapodás, higgadt és kitartó alkotás. Ha megnézzük ebben az időszakban fejlődött ki a sumer társadalom, Egyiptom, az Indus-völgye, illetve amiről nem sok szó esik az annunaki történelemben, ebben az időben fejlődött csúcspontjára a Kárpát-medence népe is. Tény, hogy a korszak a bikára jellemző biztos, erőteljes és látványos fejlődés kora volt, az alkotásé.

I.e. 2.000 körül az annunakik tudták, hogy a Kos kora jön. Tudták és féltek is ettől az időtől. Tudták, hogy ez Marduk kora lesz. Marduk, Enki fia, azonban természete nagyon messze állt az apjáétól. Marduk korszaka a Kos, Tűz jegyű, Yangos. A Kosra jellemző, hogy az énséget maximálisan megvalósítja, főleg magára figyel, számára nincs akadály, nem hátrál meg, semmit sem halogat. Nincs türelme, nem alkuszik, nem mérlegel, nem elemez. A múlt nem érdekli, csak a jövő, a célok. Számára valaki vagy barát, vagy ellenség. Ez a jellemzés teljesen illik Mardukra magára is, és a korszakra is.

A Kos korszak egyszerűen előtérbe hozta Mardukot és eltűntette Enlilt, bármit is akartak tenni ez ellen az annunakik. Marduk hogy vezetői hatalmát erősítse, igazi istenné nevezte ki magát, átírta a történelmet, kiemelve saját dicsőségét, még a Nibiru bolygót is átnevezte Marduk bolygóvá. Felajánlotta az Enlil klán tagjainak, hogy élhetnek Babilonban, csak őt el kell ismerjék istennek (ők inkább távoztak). Kitalálta és létrehozta a vallást, a papi rendszert, mindez eddig ebben a formában még nem létezett. Hogy még magasabbra kerüljön a hatalomban, ő maga elszakadt a királyi funkciótól (megmaradt az egyetlen istennek), királyokat nevezett ki, hatalmat adott a kezükbe, dinasztiákat hozott létre. Elérte, hogy az emberek tudatában a háború mint valóság napi szinten ott élt. Az ő sugallatára kezdtek kialakulni a vallási háborúk, mikor ugyanazon Marduk nevében ölték egymást az emberek. Egyetlen szó elég volt, hogy a királyok szent háborúba vigyenek embereket. A legérdekesebb az volt, hogy maguk az emberek is így gondolták, hogy ez így a helyes, így van rendjén.

I.e. 620-650 körül több éven (évtizeden) át tartott az a folyamat, amikor az annunaki telepesek elhagyták a Földet, mert már az itteni események meghaladták őket. Az általuk létrehozott ember, az ő önző, meggondolatlan vezetésükkel olyan káoszt hozott létre, melyet már senki nem tudott uralni. Igaz, hogy az annunakik többsége távozott, azonban néhányan visszajöttek az utolsó percekben, illetve itt maradt nagyon sok leszármazott. Sokan itt születtek a Földön és emiatt nem is mehettek el. Volt aki meghalt, például Marduk, akit maga Nagy Sándor akart megkeresni, azonban már csak felravatalozva találta, viszont sokan élnek még ma is.

Érdekes dolog, hogy Sitchin leírja, hogy még a távozás előtt (500-1.000 évvel), az összes akkoriban épült épületre, templomra mozaikból kirakták a Halak jegy szimbólumát. Éppen a jeruzsálemi templom padozatának ilyen ábráját tanulmányozva elmélkedett Sitchin azon, hogy ez a sok Halak jel mit jelenthet. Mivel ő szigorúan csak a múlttal foglalkozott, úgy gondolta, hogy mindez a sok jelzés azt mutatja, hogy majd a Halak korszak végén vissza fognak jönni. Azonban ő is tudta, hogy ez erősen kérdéses, mivel még van legalább ezer év a Nibiru érkezéséig.

Mivel az annunakik ismerték, komolyan vették az égi hónapokat, és mindig mindent írásban rögzítettek, véleményem szerint JÓ ELŐRE TUDTÁK, HOGY A KÖVETKEZŐ IDŐSZAK, A HALAK KORSZA SZINTÉN AZ Ő IRÁNYÍTÁSUK ALATT FOG ZAJLANI, ÉS A HALAK JEGYNEK MEGFELEŐ MÓDON.

A Halak jegy jellemzője egy kettős természet, a fizikai látható világ és a rejtett valóság, és ez a két világ legtöbbször egymás ellen hat, ahogy a két hal is más irányba mutat. Mindkét természetnek van saját célja, de ezek ellentétesek. E kettős természet eredménye a határozatlanság, bizonytalanság. Gyakran a hal amikor szembe kell nézni a veszéllyel, elrejtőzik. Gyakran más színben tűnteti fel magát, mint amilyen a valóságban. Egy testi-lelki kettősség jellemzi. A Halak változó minőségű, Víz jegy. A befolyásolhatóság azt jelenti, hogy általában az erősebb áramlatnak enged.

A Kos korszak végére, maguk az annunakik is úgy érezték, hogy elszabadult a pokol a Földön, ezért hátrahagyva mindent elmenekültek. A Halak korszak kezdetén jött Emánuel Jézus, aki a szeretetet és az alázatot hirdette. Bár őt emeli ki a történelem, azonban egy rövid időszak alatt hozzá hasonlóan többen képviselték ezeket az eszméket. Ez volt az igazi belépő az új korszakba, mely a nevéhez híven két ellentétes dolgot képvisel. Alapeszméje a szeretet, azonban materiálisan minden pont ez ellen történik. A szeretet nevében zajlottak keresztes háborúk, isten nevében vallási háborúk. De ha megnézzük a mai napot, az sem jobb. Mindenki érzi és tudja, hogy a szeretet a legfontosabb erő, ugyanakkor megnyomorítjuk egymást, rabszolgasorba kényszerítjük a másikat. Azért hogy kicsit több pénzünk legyen (amit úgyis elvesz a Létezés), élvezettel büntetünk, fenyegetünk, számon kérünk, betarthatatlan törvényeket találunk ki. A modern államok virtuális és valós okokra hivatkozva egymással versengve naponta új adókat vezetnek be, az emberek utolsó pénzét is elvéve, a félelem erejével uralkodva felettük. Hol van itt a szeretet legapróbb csírája, vagy az alázaté? Ez a Halak korszaka, egyet mondunk és az ellenkezőjét tesszük. Azonban ez a korszak már a múlté. Az Égi Időkerék folyamatosan halad, és ha tetszik, ha nem, ha akarjuk, ha nem, ha elfogadjuk, ha nem, továbblépünk. Szeptember hónap után október jön, és aki ezt nem akarja tudomásul venni, azt majd a Létezés rákényszeríti. A változást tetézi hogy 2012 év vége egy Földtörténeti, egy galaktikus változás ideje is. Az idén és jövőre, bármi lehet, nincs ember a Földön aki ezt előre tudná. A mai világgazdaság működése nem más, mint egy vízbefúló utolsó kétségbeesett kapkodása. Ezért is mondják, hogy 2012 és 2013 mindent átír amit az ember valaha is gondolt, vagy tett.

A ránk váró új korszak, amiben már lehet, hogy benne is vagyunk, a Vízöntő jegyé. Egyik korszakból az átmenet a másikba nem egy éjszaka alatt zajlik, hanem mint szeptemberből átmenni októberbe. Lehet, hogy néhány napig október elején még szeptemberi idő van, azonban bármikor jöhet akár egy nap alatt is olyan változás, hogy azonnal tudjuk, október van.

A Vízöntő jegy jelképe az égi forrásból önti az élet vizét. Az ősi kultúrák szerint a lélek (víz) az értelmet az intuícióval kapja, inspirációval, megvilágosodással. Ez a kiömlött víz mindenkihez elér, az egész emberiség megvilágosodik, emelkedik a tudatszintje. Ezért is mondom, hogy radikális lesz a változás. Az emberiség felnő, felnőtté érik. Az annunaki és egyéb idegen fajok addig tudják irányítani az embert, amíg az öntudatlan. Mikor végre felébredünk, kezdjük feszegetni azokat a határokat, melyek már kínosak a Föld urai számára. Mivel az ő kezükben vannak a bankok, döntéshozó szervezetek, a kormányfők, miniszterelnökök is. EZÉRT EZEK BUKÁSA TÖRVÉNYSZERŰ. A bukás történhet gazdasági csőddel, forradalommal, akár UFO-k elleni harccal. A Vízöntő jegy embere éppen magas fokú tudata, intuíciója révén, folytatva az eddigi technikai fejlődést, képes lehet Atlantisz szerű megélésekre. Szintén e kor emberére jellemző, hogy felelősségérzete van, kötelességtudata, ez megalapozza az értékteremtő munka meghonosodását.

8. Összességében

Elmondható, hogy az ember történelmének váza adott. Bár hiányoznak még részletek, de a fő vonalak ismeretében a kép összeállt.

Vannak akik megalázónak tartják annak még csak a gondolatát is, hogy az emberi faj szolgaként lett megalkotva, és végtelenül messze áll attól, hogy ő maga legyen a teremtés csúcsa. Az csak hab a tortán, ha ma is ugyanolyan szolgaként élünk itt mint 100.000 évvel ezelőtt, vagy 5.000 éve.

Szintén el kell fogadni, hogy amikor az ember még gyerek, szükség van valakire aki segíti, irányítja, ellátja őt. Nyilván, ahogy a gyerek serdül, majd felnőtté válik, keresi a saját identitását és le akar szakadni a szüleiről, függetlenné szeretne válni. Az is természetes, hogy ez sok szülőnek nem tetszik. Általában azok a szülők tiltakoznak gyerekük elszakadása ellen, akik gyerekeiket a saját tulajdonuknak tekintik, birtokolják azt, bár lehet, hogy a szeretetre hivatkoznak.

Amikor az emberiség felnőtté válik, saját maga ura lesz, megtapasztalja az alkotás örömét. Ha szülei nem gátolták az önállóságát, akkor szívesen találkozik később is velük, esetleg ki is kéri a tapasztaltabb tanácsát, ki tud alakulni egy harmonikus kapcsolat. Ha a szülők nem engedik leszakadni a már felnőtté vált gyereket, akkor ez komoly konfliktushoz, „háborúhoz” vezet.

Az annunakik történelmét nézve, mikor már képesek voltak az ember létrehozására, akkor ők már kapcsolatban álltak idegen civilizációk népeivel, együttműködtek velük. Szerintem még az is természetes volt számukra, hogy a Föld nevű bolygón megosztották egymás között a területeket, hiszen az annunakik és a galaxis hasonló helyéről származó egyéb civilizációk valahol rokonok, így mi is rokonok lettünk velük.

Azonban most elérkeztünk az felnőtté válás pillanatához, ezt meg kell értessük „szüleinkkel”, és ha lehet békésen éljünk együtt, hiszen elmenni nem tudunk a Föld nevű színpadról, játszótérről.

Forrás:Orosz Zsolt - maga-a-valosag.hu

Kategóriák: UFO

Előre megjósolt bűntények: valóra vált a film

Rejtelyekszigete.blogger.hu - 2013, április 3 - 12:18

Szerző:Horváth András Ádám

Eddig csak fantasztikus filmekben találkozhattunk olyasmivel, hogy egy bűntényt már az elkövetése előtt is meg lehet jósolni és így meg is akadályozható. Pedig efelé megy a világ, és vannak már kézzel fogható eredmények is.

A Különvélemény (Minority Report) című filmben Tom Cruise egy olyan különítmény tagja, akik hibrid emberi lények, úgynevezett prekogok által előre megjósolt bűntényeket akadályoznak meg. A Big Data (ez az interneten fellelhető hatalmas adat mennyiséget jelölő fantázianév) trend azonban egyre közelebb hozza ezt az elképzelést, az előrejelző elemzés (prediktív analízis) máris visszaszorította a bűnözési mutatókat.


Mindennek alapvető feltétele, hogy a bűnüldöző szervek rögzítsék a szükséges adatokat az internetről ahhoz, hogy elkezdjék meghatározni, hol követhetnek majd el bűncselekményeket. Ezek az adatok származhatnak sok helyről: közösségi oldalakról, chat-szobákból, levelekből, korábbi statisztikákból, és egy csomó egyéb nyilvános webes forrásból. A prediktív elemzés, összekapcsolva ezzel az adatheggyel már most meglepő eredményeket hozott.Los Angeles városában már 5 körzetben használják a PredPol nevű szoftvert, amely pont ilyen módon elemzi a korábbi bűnözési statisztikákat, az elkövetések korábbi helyszínei alapján pedig könnyedén megállapítható, melyek azok a területek, ahol a helyi rendőrségnek sűrűbben kell járőröznie. Az említett öt körzetben, az elmúlt időszakban 13%-kal csökkent a bűnözés. Santa Cruzban pedig, ahol szintén használják a PredPol-t, összesen majdnem 30%-kal kevesebb betörés történt, de hasonlóan felemelő statisztikákat lehet olvasni szerte az Egyesült Államokban. Mindenképpen ígéretes eredmények ezek, még akkor is, ha azért ez még messze van a Különvélemény prekogjaitól. Van viszont segítség a webes szolgáltatók felől is, amely még tovább okosíthatja a rendszert.

A rendőrség a Facebookban is partnerre talált a bűnelkövetések előrejelzésében. A közösségi óriás saját előrejelző rendszere meg tudja jelölni azokat a felhasználókat, akik a közösségi oldalon tanúsított viselkedésük alapján azzal gyanúsíthatók, hogy várhatóan bűncselekmény elkövetésére készülnek. Különféle viselkedési mintákból előre megállapítható például, ha valaki hajlamos lehet kiskorúak zaklatására vagy épp betörésre, ha ilyesmire utaló megjegyzéseket tesz közzé. Ilyen esetekben a Facebook minden alkalommal feljelentést tesz a rendőrségen. Hasonlóan működik ez ahhoz a viselkedést monitorozó algoritmushoz, amelyet a reklámok pozícionálásához is használnak.Mindenképpen sok érdekes kérdés merül fel a dologgal kapcsolatban. Például, hogy mennyire megbízható a Big Data, amikor sokan nem is használják a különböző internetes szolgáltatásokat, illetve az is tény, hogy ha az ember nagyon akar, egy hamis képet is kialakíthat önmagáról, de akár másokról is, és ezzel megtévesztheti az előrejelző szoftvereket. Mi van például akkor, ha egy téves előrejelzés miatt ártatlan embereket vádolnak meg, még el sem követett bűncselekmények miatt? Az említett Különvélemény film alaptémája is ez. Az biztos, hogy nagyon sok értékes információt hordoz a Big Data, de talán kicsit többet is, mint kéne, mert a sok előny mellett azért ennek megvan a maga veszélye is. Mindenesetre a jövőben mindenki jól gondolja meg, hogy mit postol, vagy lájkol a közösségi oldalakon: minden lépésünket figyelik, és nem csak ők...

/technet.hu/

Kategóriák: UFO

Igazi kiborgokat építene egy milliárdos

Rejtelyekszigete.blogger.hu - 2013, április 3 - 11:55

A sci-fi regények és filmek íróinak és rendezőinek fantáziáját a földönkívüli lények mellett leginkább a kiborgok, tehát emberszerű robotok indítják be. Egy orosz milliárdos most a fejébe vette, hogy valósággá változtatja a fikciót.


Dimitrij Itskov nem áprilisi tréfának szánta, hanem teljesen komolyan gondolja, hogy úgy tenné az embereket halhatatlanná, hogy gépekkel olvasztaná össze őket. A 2011-ben indított projektet tervei szerint 2045-re hozza arra a szintre, amikor már "anyag-független" elmék létezhetnek, amelyek mesterséges testekben működhetnek tovább. A végső cél az, hogy egy személy tudatát "átültessék" az élő agyból egy gépbe, mindezt úgy, hogy az adott ember személyisége és emlékei épek maradjanak. Ha ez sikerülne, akkor az adott személy "lelke" tulajdonképpen egy internethez hasonló hálózatban létezhetne, és akár "internet-sebességgel" utazhatna.

Itskov tervei kétségtelenül ambiciózusak (és akkor még diplomatikusak voltunk), az viszont tény, hogy lépésről lépésre felvázolta, hogy hogyan szeretne elérni a 32 év múlva esedékes végcélig. Az első ilyen lépés az Avatar A megalkotása, amely egy olyan robot lenne, amelyet egy ember irányítana egy "agy-gép" átalakító segítségével. Ez utóbbi egyébként már valamilyen szinten létező technológia, a határidő ennek megfelelően rövidebb, 2020-ra szeretne ezzel elkészülni Itskov. A 2025-re elkészülő Avatar B már bonyolultabb lenne, hiszen egy adott személy halálát követően agyát beültetnék egy mesterséges testbe. 2035-re már kész lesz az Avatar C, amely az emberi tudat számítógépes modellje, tehát úgy működnék mesterséges testben, hogy abban már az agy is mesterséges, de a mi személyiségünk van beletáplálva. Ezzel már lényegében saját testünkön kívül működhetünk tovább, majd a végső 2045-ös dátumra elérnénk, hogy az emberi elme bármiféle fizikai formától teljesen függetlenül létezhessen..


A milliárdos bizonyára nagy Asimov rajongó, de az biztos, hogy nagyon komolyan gondolja, hogy elhozza az emberiség számára a szellemi halhatatlanságot.

/technet.hu/

Kategóriák: UFO

A legjobb UFO észlelések | 2013. március

ParaHIR.HU - 2013, április 3 - 07:29
UFOválogatásKategória: U.F.O.

A legjobb 2013 márciusi észlelések videó válogatása az AnonymousFO.com-tól.

Forrás: AnonymousFO.comKapcsolódó: A legjobb UFO észlelések | 2013. februárA legjobb UFO észlelések | 2013. január Megosztás
Kategóriák: UFO

Colorado - Villámok között

Rejtelyekszigete.blogger.hu - 2013, április 2 - 19:40

Írta:Egely György -  A cikket szerkesztette: Galactus

A 19. század utolsó évében Tesla egy új, nagyszabású vállalkozásba kezdett, aminek alapötletét horvátországi és magyarországi látogatása adta meg: a villámokkal kezdett foglalkozni, pontosabban azzal, hogy hogyan lehet óriási nagy szikrákat előállítani, és hogyan lehetne elektromosságot továbbítani drót nélkül.

Colorado Springsben hozott létre egy hatalmas laboratóriumot, ugyanis ott volt elegendő mennyiségű áram a kísérleteihez. Egy hatalmas méretű Tesla-tekercset épített, amiből több tíz méteres szikrák ugrottakki. Ilyen nagyméretű generátort utána még évtizedekig nem épített senki. A laboratórium bejáratára, amikor elkészült, Dante Infernójából írtak ki egy rövid idézetet:

„Ki itt belépsz, hagyj fel minden reménnyel.”


Természetesen azonnal elterjedt a pletyka, hogy olyan berendezést készített, ami egy szempillantás alatt száz embert tud megölni. A dolog így igaz is volt persze, de nem erre készült az óriási Tesla-tekercs. Május 19-én érkezett meg Colorado Springsbe. Szokásos különcségeinek megfelelően a szállodában hárommal osztható szobaszámot kért és napi 18 tiszta törülközőt, mivel betegesen félt a baktériumoktól; lakrészét ő maga takarította. A laboratórium a városon kívül épült, legközelebbi szomszédja a süketek és vakok iskolája volt,mondván, hogy így nem zavarja őket a hangos csattogás, ami a kísérletek várható eredménye volt. Teslát nemcsak a rádiózás érdekelte ekkor, hanem megpróbált olyan eszközöket készíteni, melyek segítségével elektromos teljesítményt lehet továbbítani. A nyár közepére szerelte össze Colorado Springs-i laborját és élvezte a száraz, tiszta, jó levegőt, ami elengedhetetlen volt kísérleteihez. Először elektromos méréseket végzett. Észrevette, hogy a Föld atmoszférájában a térerősség napszakonként változik, és távoli zivatarok is befolyásolják.

A távolodó zivatarok vizsgálata vezette arra az eredményre, hogy egészen nagy távolságból is lehet energiát átvinni, mivel ezeket pontosan tudta érzékelni, mérni. Megfigyelte hosszú hullámhoszszú állandóhullámok kialakulását is. Ez vezette arra az ötletre, hogy drót nélkül is lehet nagyobb távolságokra ilyen módon energiát átvinni. Ezt az elképzelését tovább csiszolta, sőt szabadalmat is nyújtott be rá (1.ábra), azonban ez soha nem terjedt el.

1. ábra:Vezeték nélküli energiaátvitel „adó”-jának szabadalmi rajza.Kis méretekben kipróbálták, de ipari méretekben nem terjedt el. Valószínűlegnem lett volna gazdaságos, és az élőlényekre káros lehetett volna.

 

Gyakran érdekes, váratlan eredmények is születtek. Egy napon, a viszonylag tiszta levegőben kísérletezve észrevette, hogy olyan erős köd keletkezett a nagyméretű laboratóriumban, hogy a kezét alig látta. Bár nem indult el ebbe az irányba, de úgy érezte, hogy az effektus segítségével száraz helyeken is öntözni lehetne .Másik érdekes dolog, amit a naplójából ki lehet deríteni, hogy kísérletei közben különös tűzgömbök jelentek meg, és viszonylag lassan mozogtak,általában vízszintes irányban. Ezeket a tűzgömböket gömbvillám néven már ismerték, Tesla is hallott róluk. Vajon gömbvillámot állított volna elő Tesla? Ő mindenesetre világosan leírja ezt naplójában. Úgy érvelt: lehet,hogy a kezdeti energia nem lenne elég a jelenség állandó ébrentartásához,de az újabb és újabb környező szikrákból állandó energiát kap, és így a jelenség folyamatosan létezhet.

Ezt az elméletet évtizedekkel később a Nobel-díjas Pjotr Kapica is felelevenítette, kísérletileg azonban nem sikerült igazolni, hogy ezek a fénylő gömbök valóban azonos tulajdonságokat mutatnának a természetben megfigyelt gömbvillámmal .Egyik éjszaka, amikor éppen környezeti feszültségméréseket végzett,különös, ritmikus jelekre lett figyelmes egy bizonyos frekvencián. Úgy gondolta, hogy távoli csillagoktól jeleket, de elképzelhető és valószínűbb,hogy valamelyik rádiócsillag jeleit fogta. Ezen a területen is évtizedekkel előzte meg kortársait - mondhatjuk, hogy a rádiócsillagászat első, bátortalan lépéseit tette meg. Hosszú méréseket végzett még, hogy megbizonyosodjon igazáról. Amikor ezt nyilvánosságra hozta,természetesen a tudósok azonnal kikeltek ellene, mondván, hogy ez biztos csak mérési hiba és már megint nem figyelt a méréseire.

Ezekből a kellemetlen epizódokból, kisebb-nagyobb szurkálásokból,gyűlölködésekből Tesla lassanként megérezte, hogy hiába tesz újabb és újabb felfedezéseket, észrevételeket, kortársai, a kutatók mindig keresik a lehetőséget, hogy nevetségessé tegyék, lejárassák. Amikor végre visszatért újra New York-i laboratóriumába, újságírók hada fogadta. Mindenki azzal volt elfoglalva, hogy vajon valóban földönkívüli jeleketdetektált-e. Tesla makacsul kitartott állítása mellett,míg természetesen tudóstársai kinevették.Természetesen újra előjöttek anyagi problémái, pénzre volt szüksége,hogy munkáját folytathassa. Újra Morganhoz ment, hogy egy világot átfogó rádió adó-vevő rendszert építhessen ki. Morgannak persze nem beszélt az energiaátviteli rendszeréről. Tudta, hogy Morgan nem támogatná azt,hiszen milliókat fektettek be a váltóáramú rendszer és a távvezetékek kiépítésébe, és most egy csapásra használhatatlan lenne ez a rendszer.


És a pénzemberek annak sem örültek volna, hogy bárki titokban rácsatlakozhatna egy ilyen rendszerre és ingyen kaphatna energiát. A rádióadó azonban érdekelte Morgant, és százötvenezer dollárt ajánlott fel. De hozzátette, hogy ez az utolsó alkalom, és több pénzzel a továbbiakban nem halandó támogatni Teslát. El is kezdődött a nagy építkezés Long Islanden, a Wardencliff nevű kishelyen, ahol az első nagyméretű rádióadó torony épült meg.

Tesla napjai pénzszerzéssel, a készülékek tervezésével, kísérletezéssel és kutatómunkával, valamint a kor elitjével való találkozásokkal teltek el. Energiamegtakarítási kampányba kezdett, mondván, hogy végesek a Föld tartalékai, érdemesebb lenne a szélenergiát is befogni az elektromos áramtermelésébe. Edison - talán csak megszokásból - azonnal ellenezni kezdte ezt a tervet, arra hivatkozva, hogy Brazília őserdei legalább ötvenezer évre elegendő tüzelőanyagot biztosítanak. Az állandóan erősödő infláció végzetes gondokat okozott Teslának, mert a Morgan által küldött százötvenezer dollár kevésnek bizonyult a rádióadó megépítésére, befejezésére.Teslának újabb szerencsétlenségére az az építész, aki a magasadó tornyot építette, meghalt, egy ismerőse lelőtte. Végül is soha nem tudott annyi pénzt összeszedni, amennyivel sikerült volna befejezni a torony építését.

Hitelezői állandóan fenyegették. Végül mindenét el kellett adnia,hogy legalább a hitelek egy részét visszafizethesse.A nagy álom, a világot behálózó rádióadó csak évtizedekkel később valósult meg. Bár nem sok pénz kellett volna már a befejezéséhez, de nem talált olyan bankárt, aki ebben segített volna. Az első világháború idején - attól félve, hogy német kémek valamire használhatják - valaki felrobbantotta a tornyot. Így elvágták annak a lehetőségét, hogy valaha is befejezzék ezt a korát messze megelőző tervet. 1915-ben felröppent a hír, hogy Tesla és Edison együtt Nobel díjat kapnak eddigi munkásságukért. Végül is nem kaptak. Ha utólag ezt egyáltalán rekonstruálni lehet, akkor talán azért nem, mert Edison úgy nyilatkozott: ő nem hajlandó Teslával együtt átvenni ezt a díjat.


Mindenesetre Tesla valóban rászolgált volna, hiszen Marconi 1909-ben Nobel-díjat kapott a drótnélküli távíró kifejlesztésében való munkájáért. Tesla évekkel megelőzte Marconit, és számos olyan alkatrészt tervezett, ami nélkül a rádiózás nem jöhetett volna létre. Ha azt nézzük, hogy 1912-ben G.Talin svéd mérnök Nobel-díjban részesült azért, mert a világitó bóják gáztartályainak szabályozását megoldotta, akkor azt mondhatnánk, hogy feltétlenül érdemesek lettek volna mindketten a Nobel-díjra. Ám 1915-ben a Bragg testvérek kaptak fizikai Nobel-díjat a kristályszerkezetek röntgensugárral történő vizsgálati módszerének felfedezéséért.Tesla sohasem kapott méltó tudományos elismerést munkájáért, és anyagilag sem lett sikeres

Az I. világháború idején Tesla egy olyan szerkezeten dolgozott, ami rádióhullámok visszaverésével jelezte volna, ha valami nagyobb test, például hajó közeledik. Ez azért volt szükséges, mert a német búvárhajók rendre elsüllyesztették az amerikai szállítóhajókat. Kidolgozta a tervet, modellt is készített, ám a katonák nem érdeklődtek a találmány iránt (amit később, a második világháborúban radarként már alkalmaztak).Sajnos az idő nem Teslának és a hozzá hasonló gyakorlatias embereknek dolgozott, lassan kezdett megjelenni egy olyan kutató fizikus generáció,amelyik egyre inkább eltávolodott a hétköznapi élet problémáitól. Tesla elképzelése a gravitációról egészen más volt, mint amit Einstein hirdetett, és mint amit később a fizikusok elfogadtak. Tesla azonban már nem hozta nyilvánosságra, hogy mit is képzel ő a gravitációról, már tudta előre, hogy nevetségessé tennék.Tesla elutasította Einstein nézeteit a fizikáról, ezért tudta, hogy nem lenne sikere a kutatók körében. Többször hangoztatta, hogy az atomenergia túlságosan veszélyes, nem ellenőrizhető. Ha a kor technikai szintjét vesszük,akkor azt kell mondanunk, igaza volt. A kor kutatói ekkor azon vitáztak,hogy az elektromágnesesség végül is korpuszkuláris vagy hullámjelenség-e.

Bragg (aki 1915-ben Tesla helyett kapta a Nobel-díjat) így summázta a dolgot: „Isten hétfőn, szerdán és pénteken a hullámelmélet szerint működteti a világegyetemet, az ördög a kvantumelmélet szerint kedden, csütörtökön és szombaton.”

Tesla későbbi éveiben sokat dolgozott azért, hogy valamiféle egységes fizikai leírást adjon az elektromágnesességről és a gravitációról. Úgy vélte,hogy az anyag minden formája valami közös ősanyag, megjelenési formája az éter és ez a teret teljesen kitölti. Azt is állította, hogy a kozmikus sugarak és rádióhullámok néha gyorsabban mozognak, mint a fény.


Kijelentése után nem tudott szót érteni kortársaival.Tesla a huszas évek elején még bejelentett néhány érdekes szabadalmat.Ilyenek voltak a termomagnetikus motorok, áram- és sebességmérő eszközök, nagyfrekvenciás mérőeszközök stb. Nagyon érdekes találmánya volt a lapát nélküli turbina és szivattyú, amely a folyadékok viszkozitását használta fel arra, hogy vagy motorként vagy szivattyúként használhassák.Érdekes, hogy ez az eszköz nem terjedt el, pedig bizonyos tartományokban legalább olyan jó, vagy jobb hatásfokú, mint a szokásos lapátos szivattyúkvagy turbinák, de jóval olcsóbb, valamint a kavitációkra sem érzékeny.Mégis, ezek az eszközök még az egyetemi tananyagban sem szerepelnek,tökéletesen elfeledte őket a világ, csak néhány megszállott ember dolgozikaz ötlet újraélesztésén.

Dokumentálhatóan kidolgozott egy különleges sugárfegyvert is, amit 1947-ben az amerikai hadsereg különösen fontosnak nyilvánított.

Az utóbbi években ötletét újra feltámasztották, része lett volna az úgynevezett csillagháborús tervnek. 1922-től kezdve már nem adott be új szabadalmat, és részben a világtól visszavonultan élt. Anyagilag helyzete nagyon erősen megrendült, egy olcsó szállodában kellett laknia. Rövid ideig még volt kutatási lehetősége,még folytatott kísérleteket, a későbbiek során azonban már erre nem tudott anyagi fedezetet találni. Ezekben az években készíthette el azt a készülékét, aminek segítségével az általa éternek nevezett valamiből energiát vont ki.

Amikor a 80. születésnapján megkérdezték, hogy mit tart élete legfontosabb találmányának, a következőt válaszolta:

„Ez egy újfajta cső és a hozzá tartozó apparátus. Már 1896-ban használtam olyan csövet, ami 4 millió voltos feszültségen működött. Később aztán 18 millió voltot is sikerült elérni, azonban ekkor legyőzhetetlennek tűnő akadályokba ütköztem. Meggyőződtem arról, hogy valami teljesen más típusú csövet kell kifejleszteni ahhoz, hogy ezeket a problémákat leküzdjük. Ez a feladat jóval nehezebbnek bizonyult mint vártam, de nem elsősorban a cső elkészítésében, hanem a működtetésében.Éveken keresztül csak lassan haladtam előre. Aztán teljes sikert értem el.Olyan csövet találtam fel, amit nehéz tovább javítani. Ideálisan egyszerű,nem gyengül az idővel és bármilyen nagy potenciálon, feszültségen működtethető. Egészen nagy áramok is átfolyhatnak rajta, és bármilyen reális szinten belül használható energiaátalakításra. Könnyen szabályozható,és ezért nagyon nagy eredményekre számíthatok. Többek között lehetővé teszi, hogy olcsó sugárzó anyagokat állítsunk elő vele bármilyen mennyiségben, és sokkal hatékonyabb lesz, mint az anyag átalakítása mesterséges sugárzással.”

Nikola Tesla [1600X1200]

Volt egy másik nagyon furcsa meglátása is. Azt állította, hogy különleges nagy vákuum segítségével érdekes, szokatlan effektusokat tud előidézni. Azt vallotta, hogy nem helyesek az akkori elméletek az elektronról. Véleménye szerint, amikor egy elektron elhagyja az elektródot, akkor elképzelhető, hogy töltése nagyobb a szokásosnál. Nehéz utólag megítélni persze, hogy mire gondolt. Mindenesetre 1977-ig szentségtörésnek számított kimondani azt, hogy az elektron töltésének töredéke vagy többszöröse létezhet egy részecskében. Azóta a kvarkelmélet általánosan elterjedt, és ma már nem szentségtörés kiejteni azt, hogy az elektron töltésének törtrészei is létezhetnek valóságként.

Tesla biztos volt abban, hogy élet létezik más planétákon is. Többször megerősítette, hogy lehetséges velük kommunikálni.

Ezt csak azért állította, hogy tovább erősítse különcségének hírét? Ma ezt már nem tudjuk megválaszolni. Mindenesetre a második világháború kitörése idején Tesla újra jelentkezett a hadügyminisztériumnál, hogy négy találmányát felajánlja. Ezek a következők voltak:

1. Szabad (vákuum nélküli) levegőben halálos energiasugarak keltése(ezeket az előbb említettük, erről a vázlatok valóban ma ismegtalálhatók).

2. Nagy elektromos feszültségek keltésére szolgáló módszer(ilyenekkel biztosan rendelkezett, de nem tudni hogyan akarta ezt felhasználni).

3. Ezt a feszültséget erősítő, tovább fokozó módszerek.

4. Egy új módszer, ami rendkívül nagy elektromos tolóerőt gerjesztene.

A hadsereg azonban akkor még nem volt kíváncsi Tesla találmányaira,így ezekből akkor nem valósult meg semmi.Tesla idős kora sajnos egyre újabb és újabb betegségeket hozott elő, és egyre több időt töltött betegágyban.

Alvás közben érte az agytrombózis 1943. január 7.-én. Semmilyen gyanús körülményt nem találtak, békésen távozott a földi létből.

Mi lehetett az a furcsa cső? Mik lehettek azok a nagy feszültségek,furcsa rezonanciák, amikről beszélt? Vajon igaz lehetett-e az a bizonyos akkumulátor nélküli elektromos autó?

 

/Egely György - Tiltott találmányok/


Kategóriák: UFO

Rendőr fotózott UFO-t Málta szigetén

Ittvannak.hu - 2013, április 2 - 19:00

Március 19-én este hat órakor, a szolgálatos járőr kapta lencsevégre az alábbi képen látható különös alakú repülő tárgyat, amint egy Marsaxlokk nevű falu közelében, amint mintegy 100-150 méteres magasságban úszik a levegőben. A mobiltelefonnal készített felvételen látható objektum a rendőr elmondása szerint fémes színű és korong alakú volt, amelynek semmilyen hangját nem lehetett hallani.

Kategóriák: UFO

Rendőr fotózott UFO-t Málta szigetén

Ittvannak.hu - 2013, április 2 - 19:00

Március 19-én este hat órakor, a szolgálatos járőr kapta lencsevégre az alábbi képen látható különös alakú repülő tárgyat, amint egy Marsaxlokk nevű falu közelében, amint mintegy 100-150 méteres magasságban úszik a levegőben. A mobiltelefonnal készített felvételen látható objektum a rendőr elmondása szerint fémes színű és korong alakú volt, amelynek semmilyen hangját nem lehetett hallani.

Kategóriák: UFO

Oldalak