UFO

Látványos "tűzijáték a pincében", avagy csendben lezajlott a washingtoni ál-közmeghallgatás (magyar videóval)

Ittvannak.hu - 2013, május 14 - 07:21

Kétség sem férhet hozzá, a szervezők, amit lehetett, megtettek azért, hogy meggyőzzék az illetékeseket: értelmes idegen civilizációk képviselői titokban már évtizedek óta kapcsolatban állnak az Egyesült Államokkal. Stephen Bassett és csapata az UFO jelenségek kutatásának szinte összes "nagyágyúját elsütötte" az amerikai Kongresszus egykori tagjai előtt, akik a már ismert és sokszor hallott esetek mellett, vadonatúj információkat is hallhattak.

Kategóriák: UFO

Víztükör fölött az ufó

Paranormal.hu - 2013, május 12 - 20:10
ufo_vz.jpgKanada Ontario Állam. Egy sima folyó víztükör az áprilisi kanadai égen egész véletlenül, mi emberi faj felvételt készítettünk repülőtárgyról, ami természetesen teljesen ismeretlen. Valójában trükk felvételről van szó, vagy pedig egy valódi térugrásról, mint a nem régiben készített spanyol autópályán lévő felhőbe burkolózó ufóról. Ezt a fantáziákra bízzuk. Sok a kíváncsiság, hogy vajon egyedül vagyunk, vagy ebben a világegyetemben magunknak kell megtanulni élni az egyedüli létezés valóságában? A videót mindenképpen érdemes megtekinteni.

Forrás: hir.ma

Kategóriák: UFO

A szabadkőművesség irányítja a világot?

Rejtelyekszigete.blogger.hu - 2013, május 11 - 17:19

Szerző:Száraz György

Ez a kérdés azután fogalmazódhat meg igazán az emberben, hogy mélyen elmerül a szabadkőművesség, avagy a „szakma” rejtelmeiben, s a dolgok végére akar járni. A szakma múltjából és jelenéből ugyan következtethetnénk a jövőre, de ezúttal maradjunk a tényeknél, s támaszkodjunk olyan forrásokra, amelyek nyilvánosak és azokból vonjunk le néhány logikus következtetést.


A világot irányító szabadkőművesség gondolatát az támasztja alá, hogy az elmúlt közel 300 évben számos szellemóriás, politikai vezéregyéniség, miniszterelnök, alelnök, képviselő, uralkodó, király, herceg, zeneszerző, író, költő, felfedező, orvos, asztronauta, olykor vallásalapító és az életünk csaknem minden területére szignifikáns hatással bíró személy jelentette ki magáról, hogy szabadkőműves. Következésképpen botorság volna e tényt nem figyelembe venni.

Kikre gondolok? Az Internet világában nem nehéz utánakeresni a magyar és a nemzetközi szabadkőművesség emblematikus és kevésbé ismert – de ettől még korántsem mellékes – szereplőinek. A világunkat irányító és többé-kevésbé befolyásoló figurák közül kiemelnék néhányat:

Királyi vér csörgedezik az ereikben, egyszersmind szabadkőművesek:

Ő királyi fensége Kenti Mihály herceg, illetve Ő királyi fensége Eduárd kenti herceg– mindketten ma is élő nagymesterek

Fülöp herceget, Erzsébet királynő férjét, 1952. december 5-én avatták be a londoni 2612-es számú Haditengerészeti Szabadkőműves Páholyba.

Úgy vélem, hogy a következő történelmet formáló urakat nem kell külön bemutatnom: Albert Pike, Vladimir Lenin, Sir Winston Churchill, Henry Kissinger, Helmut Kohl, Hugo Chavez, Tony Blair, James Cameron…

Más kategóriába esik, de jelentősnek tartom Joseph Smith nevének említését, aki a Mormon Egyház megalapítója – róla majd egyszer külön cikkben is értekezem. A mormon szertartások, jelek és jelképek, építészeti megoldások, díszítések jelentős része, illetve a mormon ruházat, eskü, stb. roppant hasonlóságot mutat a szabadkőművesekével. Véletlen volna csupán? Nem hiszem. A konkrét válasz pedig, ami ezt alátámasztja: Joseph Smith-t 1842-ben avatták be a szabadkőműves rítusokba. Rajta kívül pedig sok mormon vezető is szabadkőműves volt.

Vegyünk a kultúra és a műveltség területéről is néhány kiragadott, mégis eklatáns példát:

Goethe német költőfejedelem, Voltaire (Francois-Marie Arouet), Jacques-Louis David festő (1792-ben a Konvent tagja), Mark Chagall, Kipling (Dzsungel könyvének írója), Oscar Wilde, Jonathan Swift (Gulliver utazásainak a szerzője), Sir Arthur Conan Doyle (Sherlock Holmes legendás alakjának kimunkálója)…

Wolfgang Amadeus Mozartnak 1784-ben volt beavatása, Franz Haydennek 1785-ben, de említhetném George Gershwint, Louis Armstrong nevét, vagy Stan párját, Pan-t (Oliver Hardy-t) is.

Az építészek közül Alexandre Gustav Eiffel (többek között az Eiffel-torony, a budapesti Nyugati-pu. és az amerikai Szabadság-szobor belső szerkezetének megtervezése fűződik a nevéhez), merthogy Frédéric-Auguste Bartholdi mesterműve a Szabadság-szobor (1894), amelyet állítólag szabadkőműves szertartással avattak fel; de érdemes megjegyezni, hogy New York városnak készített egy Lafayette-szobrot is.

Giuseppe Garibaldi neve ismerősen csenghet, mégsem köztudott róla, hogy 33-as fokozatú szabadkőműves volt. Simon Bolivar szabadságharcos volt: Venezuela, Kolumbia, Panama, Ecuador, Peru, Bolívia régióiban nagy tisztelet övezi a nevét.

A feltalálók közül James Watt (gőzgép fejlesztés), valamint Edward Jenner (himlőoltás feltalálója) és Alexander Fleming (penicillin) is szabadkőművesek voltak.

„Buzz” Aldrin pedig 1969. július 20-án vajon miért vitte magával az Apolló 11-n a szabadkőműves skót rítus zászlaját?

A fenti, kiragadott példák csupán azt jelzik, hogy a sorsunkat irányító személyek finom módszerekkel – szimbólumokkal és rejtett vagy éppenséggel egyáltalán nem leplezett motívumokkal és alkotásokkal – becsempészték életünkbe a szabadkőműves eszméket és tartalmakat. Mert kétségünk nem lehet afelől, hogy aki felesküdött szabadkőműves, azt a személyt kötelezi egyrészt a titoktartás, másrészt az eszmeiség. Én ez utóbbival szeretnék foglalkozni.

A szakma eszmeisége nem teljesen egységes. Ennek oka többrétű. Egyrészt rengeteg irányzatra szakadt az elmúlt 300 évben, amelyek egy részéről úgy vélem, hogy nem volt szándékos, hanem nézetkülönbségek osztották meg őket. Így nagyon eltérő irányzatokat találunk szabadkőműves névvel felruházva.

Másrészt a szabadkőművesség egy része felhígult és sokféle érdek keveredett, elegyedett el benne.

Az imént említett szempontokon felül azonban létezik egy olyan feltevésem, mely szerint éppen a szakma szervezeti felépítése, vagyis a hierarchia biztosítja a szabadkőművesség külső mázát és fenntartott látszatát. Ennek a kifelé mutatott arcnak a jellemzői közé tartozik a testvériség, a lojalitás, a jótékonykodás, a tagok szabadsága, az emberszeretet…

A másik arca ugyanennek az, hogy a szervezet úgy épül fel, hogy az alsóbb szintek ténylegesen nem látnak bele a felsőbb szintek lapjaiba – máskülönben a kinevezéseknek, a sajátos feladatköröknek, a titkos rituáléknak, mágikus-metafizikai magyarázatoknak és en bloc a titokzatosságnak mi értelme volna?

Jól hangzó válaszok persze erre a kérdésre is léteznek, azonban a szigorú eskü oly módon kötelezi a tagokat a „mindenekfelett álló társaságra”, hogy a legtöbb tagnak a rejtett célokról fogalmuk sincs.

Nem is feltétlenül „méltók” a magasabb rendű titkokra, illetve egy életre vetítve a legtöbb tag csak az első három fokozatot éri el. Így őszintén tud tiltakozni az ellen a rágalom ellen, hogy a világfeletti hatalomért folytat évszázadok óta harcot a szabadkőművesség, vagy hogy vádaskodások és rosszindulatú pletykák kereszttüzébe kerül újra meg újra a testvériség, amikor a háttérhatalmi összeesküvések gyanújának árnyéka vetül rájuk.

Eközben a szabadkőműves piramis magasabb fokozatain helyet foglalók és a hierarchikus piramis csúcsán trónolók élvezik a helyzetüket, nyugodtan hátradőlhetnek, mert olyan pártfogók, szabadkőműves esküvel kötelezett személyek garantálják a szándékaik megvalósításának sikerét, mint amilyenek az amerikai elnökök és jó pár más miniszterelnök, valamint alelnökök, államtitkárok, legfelsőbb bírósági elnökei, tábornokok, uralkodók, igazgatók, kormányzók, szenátorok, kongresszusi képviselők, iparmágnások, bankvezérek, a magán pénzhatalom legbefolyásosabb családjai, rendőrök, ügyészek, vizsgálóbírók, hogy az egyes diktatúrák kulcsfiguráit vagy az alvilági és a vallási összefonódásaikat ne is említsem.

Ezek után már nem megalapozatlan az a feltételezés, miszerint a szabadkőművesség a lágyabb és a keményebb eszközök sokaságával befolyásolhatja a világ sorsának alakítását. A világszerte élő szabadkőművesek száma eléri a 6 milliót, a páholyok becsült száma 100 ezerre tehető. Az összefonódások pedig kibogozhatatlanok a különféle fedőszervezetek, a kirakatszervezetek (alapítványok, egyesületek, egyletek stb.) és a kvázi szabadkőműves tömörülések között.

Jómagam a maszonériát az egyik legerősebb, világi befolyással bíró szerveződésnek tartom, amely a történelem színpadára viszi a háttérerők színdarabjait.

Forrás:boldognapot.hu

Kategóriák: UFO

Eltérítésről szóló darabot visz színpadra 2013-ban egy ausztrál társulat

Paranormal.hu - 2013, május 11 - 14:22
ptc-2013_alienation_v1.jpgA 2013-as évadunk bemutatói rendkívül szokatlan szemszögből tárják fel az általunk egyébként jól ismert világot, amellyel néhány nagyon különleges történetnek az emberi oldalát igyekszünk kidomborítani - mondta Melissa Cantwell, a színházi körökben kortárs és provokatív bemutatóiról ismert Perth Theatre Company (Perth Színházi Társulat) igazgatónője a minap, amikor bejelentette a színház következő évadának újdonságait.

A nagyokhoz képest csekély költségvetésből működő teátrum jövőre három darabot visz színpadra, melyek mindegyike izgalmas vállalkozásnak tűnik, és szinte biztos, hogy a premierhez közeledve hallunk még róluk a Glóbusz másik felén is. Az első, 'Operation Zebra' címmel egy létező ausztrál újságírónő, bizonyos Sophie MacNeill külföldi kiküldetése alatt szerzett tapasztalataira és élményeire épül és főként az identitás keresésének nehézségeit mutatja be.

"A DNS-ünk 30%-ban megegyezik a saláta DNS-ével." Ezzel a mondattal hirdetik az angol szerző, Caryl Churchill: 'A Number' című művét, amely a második lesz a bemutatók sorában jövő áprilisban. A darabot oly nagy sikerrel vitték színpadra Londonban - méghozzá a jelenlegi James Bonddal, Daniel Craiggel a főszerepben - hogy nem sokkal később a Legjobb Új színmű (Best New Play) díjával is elismerték a szerzőt. A tudományos-fantasztikum világába nyúló történet szerint Bernard harminc éves korában szembesül azzal, hogy annak idején nem természetes úton jött a világra, hanem az apja, Salter klónozta őt. A fiatalember elindul, hogy válaszokat találjon, ám ehelyett újabb és újabb klónokba botlik. Amikor aztán végül mégis sikerül kikényszerítenie apjából az igazságot, a történet rémálomba fordul.

"Nem tudom, hogyan mondjam ezt el... Elragadtak az ágyamból. Egyszerűen lebénultam. Keresztüljöttek az ablakon és..." Ezek a sorok egyértelmű utalások egy negyedik típusú találkozásra, vagyis egy földönkívüliek által elkövetett emberrablásra, ami nem véletlen, hisz a harmadik bemutató azt szeretné körbejárni, miként hat egy ilyen élmény az emberre, illetve hogyan tudja feldolgozni azt.

Nem tudjuk, hogy szándékosan-e, de az 'Alienation' premierje éppen július másodikára esik, ami napra pontosan a Roswell Incidens évfordulója. A darab ősbemutató lesz, vagyis még soha, sehol nem állították színpadra, a szerzője pedig az a Lachlan Philpott, akit 2011-ben a legjobb ausztrál színpadi darab díjával tűntettek ki.

- A legutolsó közvélemény-kutatási adatok szerint az ausztrál lakosság 85%-a hisz benne, hogy nem vagyunk egyedül, az Alienation pedig a mindennapi és a különleges közti tapintható feszültséget igyekszik feltárni - mondja a rendező-igazgató. Provokatív, szellemes és emberi lesz az Alienation, amely bizonyosan megosztja majd a közönséget, de legyen az hívő, vagy éppen szkeptikus, mindenki felteheti a végén magának a kérdést: "Milyen messze vagyok hajlandó elmenni azért, amiben hiszek?"

Az előadás színpadra állítását egy profi UFO kutató is segíti Mary Rodwell személyében, aki az Australian Close Encounter Research Network (Ausztrál Közeli Találkozásokat Kutató Hálózat) egyik alapítója.
Kategóriák: UFO

Szellemek a budavári gázvezetékben

Paranormal.hu - 2013, május 9 - 17:48
4235322_76db860cd17e0ce4f5fe3a3703fc5601_wm.jpgTitokzatos, a föld alól jövő zúgás rémiszti halálra a budaváriakat. Mi lehet az? 2013. május 3.-án napközben és az azt követő éjjel az I. kerületben több házban is zúgott a gázvezeték, a gázóra pedig hangosan zörgött, áll egy helyi lap, a Belbudai Hírek hasábjain. Az újság szerint a jelenség ijesztő, hangos és zavaró, de gázszag nem érezhető.

A Főgáz gázvonalán a hibabejelentésre a lakók azt a tájékoztatást kapták, hogy a barlangrendszerben végeznek munkálatokat, valószínűleg az önkormányzat megbízásából, és a gázvezeték a hangot viszi tovább.
A lap megkeresésére az I. kerületi önkormányzattól Márkus István, a Beruházási és Városüzemeltetési Iroda barlangrendszerekért felelős ügyintézője válaszolt május 6-án. Eszerint a vári barlangrendszerben az EU-s projekt lezárása, vagyis tavaly óta nincsenek munkálatok, a gázvezeték zörgését nem ez idézhette elő.

4235322_76db860cd17e0ce4f5fe3a3703fc5601_wm.jpg
Ezt támasztja alá az is, hogy az önkormányzathoz is érkezett bejelentés, méghozzá a vártól messze, a barlangrendszertől végképp távol eső területekről. További információ, hogy csak a gázvezeték zörgött, más közmű vezeték nem. Ha a zúgást a csövek vezették volna zúgott volna a víz- és a csatorna rendszer is, következtet a lap. További rejtély tehát, hogy mi okozta az ijesztő zúgást, hagyja nyitva az égető kérdést a helyi újság. Ha van valakinek ötlete rá, ossza meg velünk a kommentekben.
Kategóriák: UFO

Linuxra áll át a nemzetközi űrállomás

ParaHIR.HU - 2013, május 8 - 22:09
ISSLinuxDebianKategória: Egyéb

Windowsról Linuxra állítják át a nemzetközi űrállomáson az űrhajósok által használt laptopokat, jelentette be a NASA. "Megbízható és stabil operációs rendszerre volt szükségünk, amit mi magunk tudunk a saját igényeink szerint alakítani, ha úgy hozza a szükség" - indokolta a váltást az űrügynökség szóvivője, Keith Chuvala.

Az asztronauták gépein a Debian Linux 6-os verziója fog futni, ami már több mint két éves, így volt ideje kiforrni és kinőni a gyerekbetegségeit. A Debianból egyébként néhány napja jelent meg az új, 7.0 verziószámú változat. Az űrállomáson, illetve a NASA földi központjaiban már eddig is sok gép futtatott Linuxot, ez az esetek többségében a Red Hat Enterprise egyik speciális változata, a Scientific Linux volt.

Linux fogja irányítani az ISS-re kerülő első humanoid robotot, a Robonaut R2-t is. Az emberszabású robotot olyan feladatokra fogják használni, amelyek túl veszélyesek vagy megterhelőek lennének egy űrhajós számára. A Linux kiemelkedő rugalmasságát mutatja, hogy robotoktól laptopokon át szuperszámítógépekig képes számítógépeket irányítani olyan környezetben, ahol a legkisebb hiba is emberéletekbe és dollármilliárdokba kerülhet.

Forrás: index.hu
Kategóriák: UFO

Mi történik egy grippen risztása esetén?

ParaHIR.HU - 2013, május 8 - 12:56
UFOGrippenKategória: Mainstream

Mai MTI hír, hogy riasztották a Grippeneket, mert egy légtérsértő gépet fedeztek fel a Magyar légtérben.
A gép nem vette kezdeményezett rádiókapcsolatot sem repülési terve nem volt.
A honvédség gépei elfogták a járművet, ami azután felvette a rádiókapcsolatot, majd Románia irányába távozott.

Ebben persze nincs semmi, ami paranormális lenne, vagy megmagyarázatlan.

Viszont szerkesztőségünk kíváncsi volt, hogy ha egy UFO-ra repülnének ré a magyar grippenek akkor mi történne azon túl, hogy semmi eredménye nem lenne és soha se tudnánk meg, persze ha egyáltalán észrevennék.

Rövid keresgélés után az a Magyar Honvédség youtube csatornáján találtunk egy tíz perces filmet, hogy mi történik egy grippen riasztása esetén.Forrás: Magyar Honvédség
Kategóriák: UFO

A kormányok kihasználják az új szuper kémszoftver adta lehetőségeket

Rejtelyekszigete.blogger.hu - 2013, május 8 - 12:10

Az idők egyik fontos és aggasztó jele, hogy az embereket már nem is nagyon izgatja, hogy minden lépésüket megfigyelik és rögzítik. Minden üzenetet elolvashatnak, a különböző műholdak segítségével lehallgatják telefonbeszélgetéseinket és minden bankkártyával fizetett vásárlás is rögzítésre kerül. Az adatbázisok és modern keresőszoftverek segítségével meg tudják állapítani, hogy éppen hol vagyunk és bizonyos mértékig azt is, hogy mit csinálunk vagy mik a preferenciáink. A Világkormány hivatalosan még nincs hatalmon, de Nagytestvér már most is figyel, és egyre szorosabbra húzza a hurkot a világ körül. (Joseph Candel)

Egy nemrég megjelent jelentés kétséget kizáróan bizonyítja, hogy a világ kormányai egy kifinomult kémszoftver segítségével kémkednek saját állampolgáraik után.

A Citizen Lab, a Toronto Egyetem digitális kutatólaboratóriumának jelentése részletesen leírja, hogy a bűnözök nyomon követésére ajánlott szoftvert disszidensek és emberjogi aktivisták megfigyelésére használják.

A „Szigorúan bizalmas: a digitális kémkedés üzleti kihasználása” címmel kiadott jelentés a FinSpy nevű kémszoftverre összpontosít, aminek segítségével valósidőben megfigyelhetők a webmail hálózatok és közösségi oldalak és képes titkosított adatok és kommunikációk gyűjtésére is, a célszemélyek tudta nélkül.

2011 decemberében a WikiLeaks elkezdte közzétenni a FinFisher brosúrákat és videókat, amik arról adtak hírt, hogy a szoftver lehetővé teszi a kormányok számára a kiválasztott célcsoportok vagy célszemélyek megfigyelését, mégpedig olyanokét, akik „rendszeresen változtatják tartózkodási helyüket, titkosított vagy anonim kommunikációs csatornának használnak és külföldön élnek.”

Egy másik említésre méltó dolog a FinSpy szoftverrel kapcsolatban, ahogy azt Jean Marc Manach az OMNI-tól megjegyzi, hogy képes átvenni az irányítást bármilyen ismert operációs rendszer felett, anélkül, hogy a vezető 40 Antivirus rendszer észlelni tudná.

A jelentés hatására a Firefox böngésző készítője, a Mozilla jogsértés megszüntetésére felszólító meghagyást adott be a FinFisher anyavállalatához, a Gamma International-hoz, mert szerinte a FinSpy „azt a látszatot kelti az emberekben, hogy a Mozilla Firefox-ról van szó.”

A Hosni Mubarak egyiptomi vezető bukása körüli időben az egyiptomi titkosszolgálat irodáit átfésülő disszidensek megtalálták a Gamma-val egy bizonyos szoftver öthónapos üzemeltetésére szóló 380.000 dolláros szerződést.

A Citiezen Lab jelentés azt is leírja, hogyan használták a szoftvert az aktivisták és disszidensek megfigyelésére Bahrain-ben.

Az alábbi térképen látható az a 36 ország [Nézzenek oda kit látunk!], amelyekről kiderült, hogy otthont adnak a FinFisher Command and Control szervereinek, amelyekhez a kártevő program csatlakozik, hogy begyűjtse az adatcsomagokat.

A FinFisher a kémszoftver mobil változatát is kínálja ügyfeleinek, hogy a hatóságok a mobiltelefonokon áthaladó adatokban és kommunikációkban is kutakodhassanak, akkor is, ha azok titkosítottak.

Éppen két héttel a jelentés megjelenése előtt, Eric Schmidt, a Google elnök-vezérigazgatója a Wall Street Journalnak nyilatkozva azt mondta, hogy „a digitális forradalom gyakran figyelmen kívül hagyott sötét oldala” olyan technológiákat használ, amelyek „hihetetlenül sok mindenre képes eszközöket kínálnak a diktátorok számára az ellenállás elnyomására.”

Minden, amire egy rezsimnek szüksége lehet egy elnyomó, digitális rendőrállam létrehozásához, beleértve az állampolgárok valósidejű megfigyeléséhez és az adathalászathoz szükséges szoftvereket is, már kereskedelmi forgalomban van,”mondta Schmidt.

A Citizen Lab jelentésből kiderül, hogy a kormányok keményen kihasználják ezt a helyzetet.

A kutatók összegzésül megállapítják, hogy az ilyen, egyre nagyobb képességekkel rendelkező megfigyelőeszközök „komoly kihatással vannak nemcsak a disszidensekre és aktivistákra, de állampolgárságtól függetlenül mindannyiunkra nézve,” amennyiben azt feltételezzük, hogy egyelőre jogunkban áll biztonságossá tenni saját kommunikációnkat.

Forrás: Businessinsider.com, idők jelei

Kategóriák: UFO

Ősi kontinens nyomait találták meg az Atlanti-óceánban

ParaHIR.HU - 2013, május 8 - 11:18
AtlantisPlatonPaleoasztronautikaKategória: Mainstream

Régvolt kontinens, talán épp a legendabeli Atlantisz nyomaira bukkanhattak japán és brazil szakemberek Rio de Janeiro partjaitól több mint ezer kilométerre az Atlanti-óceánban.

A kutatók nagy mennyiségben találtak a kizárólag szárazföldön képződő gránitot a tengerfenéken, ami szerintük arra utal, hogy valamikor egy kontinens létezett az említett térségben, ráadásul ott, ahol a Platón dialógusaiban is említett Atlantisz is feküdt a legendák szerint. Atlantiszról úgy tartják a mítoszok, hogy 12 ezer évvel ezelőtt süllyedt el, magával sodorva egy fejlett civilizációt.

A kutatás eredményei arra utalnak, hogy a tengerfenék, amelyben a gránitot találták (a Rio Grande-küszöb), több tízmillió évvel ezelőtt süllyedt le. A szakemberek a japán Shinkai 6500 nevű tengeralattjáróval segítségével mérték fel a terepet. Ez volt az első alkalom, hogy egy pilóta vezette szerkezettel végeztek kutatást a Déli-Atlanti-óceánban.

A tudósok április végén derítették fel a brazil partoktól jóval több mint ezer kilométerre délkeletre, a brazil és a nemzetközi vizek határán található Rio Grande-küszöböt, ahol már két évvel ezelőtt is vizsgálódtak. Az expedíció során 910 méteres mélységben bukkantak a tízszer tíz méteres sziklatömbre, amelyről az adatok elemzése után megállapították, hogy gránit. A tömb közelében nagy mennyiségben találtak kvarchomokot, amely szintén nem a tengerben képződött. A környező tengerfenék jórészt bazalt.

A Rio Grande-küszöb a legszélesebb pontján ezer kilométeres, és egy olyan kontinens részeként tartják számon, amely akkor maradt hátra, amikor Amerika és Afrika több mint százmillió évvel ezelőtt szétvált. A kutatók szerint egészen 50 millió évvel ezelőttig a víz felett volt, de néhány millió év alatt a felszín alá került. Mindezt a tengerfenék környező részén talált ásványkincsekre és más adatokra alapozva gondolják.

Forrás: MTI
Kategóriák: UFO

Egy arizonai ember UFO-t filmezett a GoProjával

Paranormal.hu - 2013, május 8 - 07:17
dano-az-ufo.jpgAmikor lefilmezte kutyáját, amint lerázza magáról a vizet véletlenülk más is került a képre. A youtube-ra Dano Grayson névvel töltötték fel a videót. Dano Grayson csatornájáról tudni kell, hogy rengeteg gyönyörű HD felvételt tartalmaz Arizonáról.
A cél az volt, hogy legyen egy gyönyörű lassított felvétel Grayson kutyájáról Tequiláról amint lerázza magáról a vizet miután kijön a vízből. A kamera a földön van, megjelenik a kutya elkezdi lerázni magáról a vizet. Normál sebességnél semmi különös nem látszik a felvételen. A meglepetés akkor következett el amikor Grayson lelassította a felvételt, hogy megnézze Tequilát lassan miközben az lerázza magáról a vizet.Háttérinformációk

Grayson felvételét természetesen azonnal nagyon sokan hoaxnak, hamisítványnak tituláltál, de érdemes végig gondolni.

Dano Grayson nem egy arctalan egy videós kamu profilos youtube feltöltő, hanem egy nagy látogatósággal rendelkező youtube csatorna tulajdonos, akinek rengeteg gyönyörű tájkép videójavan feltöltve, általában Arizona szépségeiről. Nem egy arctalan troll, sőt kára is származhat ebből az egészből. Az arcát adja a videóihoz.
Érdekes Grayson szabadkozik a videó alatti kommentekben, hogy ő sose állította, hogy amit lefilmezett véletlenül, az idegen űrhajó vagy természetfeletti, ő csak közzé tette amit felvett.

Grayson közzé tett egy második videót is ahol bemutatja, hogyan vette észre az égbolton elhaladó azonosítatlan repülőtárgyakat ezzel bizonyítani próbálva, nem történt manipuláció.

Sokan állítják, azt is, hogy a mi a felvételen látszik, az madár, vagy program hiba (!sic). Ezt kételkedve fogadjuk. Af élvételt látva sokkal valószínűbb egy eddig számunkra ismeretlen gép mint egy madár.Mi a GroPro?

A GoPro egy az extrémsportok kedvelőinek fejlesztett HD kamera. Kapható hazánkban is.

fl_goprohero3black-720_620x433.jpg

Forrás: gabonakor.hu
Kategóriák: UFO

Héraklion elveszett városa felfedi titkait

Rejtelyekszigete.blogger.hu - 2013, május 6 - 13:38

Évszázadokon át azt gondolták, csak legenda az ősi Heraklion városa, amit Homérosz is említ eposzaiban. A Thonisként is ismert várost csak jóval később találták meg a tenger alatt.
Régészek most a tenger mélyén talált épületeket, szobrokat, eszközöket vizsgálják és ma már kerek képük lett arról, hogyan éltek az ókorban a város lakói. A város központi szerepet játszott a görög városok és Egyiptom közötti kereskedelemben.


Legalább 64 hajót találtak, amelyek agyagból készült edényeket szállítottak. Aranypénzeket és bronzból készült súlyokat is találtak a hajókon, bizonyítva, hogy erős volt a kereskedelem. Egy hatalmas, majdnem öt méter magas szobrot is találtak, emellett több száz apróbb szobrot hoztak a felszínre.

Damian Robinson, az Oxford Egyetem professzora szerint csodálatosan megőrződött a város a tenger mélyén, folyamatosan új területeket kutatnak át, egyre többet megtudva a valaha itt élőkről.

Heraklion az egyik legfontosabb kereskedelmi központ volt a maga idejében, fontos városa volt a késői egyiptomi birodalomnak, ez jelentette az összeköttetést Egyiptom és a görög városállamok között. Jelentős vámot szedtek a hajóktól, az egészet egy központi templomból irányították.

A kutatók még keresik a választ arra, hogy miért süllyedt el a város, de valószínűleg a tengerszint emelkedése állhat a háttérben. Az évszázadok alatt a város emléke lehalványodott, csak ókori szöveges emlékekből következtettek létezésére. Végül egy francia régész, Franck Goddio találta meg a várost, amikor egy 18. században elsüllyedt hajó után kutatott.

Forrás: index

Kategóriák: UFO

A legjobb UFO észlelések | 2013. április

ParaHIR.HU - 2013, május 6 - 13:20
UFOVideoKategória: U.F.O.

A legjobb 2013 áprilisi észlelések videó válogatása az AnonymousFO.com-tól.


Forrás: AnonymousFO.comKapcsolódó: A legjobb UFO észlelések | 2013. februárA legjobb UFO észlelések | 2013. január
Kategóriák: UFO

A parlagfű védelmében - azaz mit is tud ez a csodás növény, és mit tudnak a gyógyszerek

Rejtelyekszigete.blogger.hu - 2013, május 6 - 09:54

 

A parlagfű latin neve: Ambrosia artemisifolia, a hármaslevelű parlagfűé pedig: Ambrosia trifida. Azt mondják rájuk, hogy gaz, pedig ez nem igaz.

Gaz, csak az emberek között van, mert van rendes ember, meg gazember. Növények között nincsen gaz, csak haszonnövény és gyomnövény. A parlagfű nem gyomnövény, mint ahogy az ürömfélék családjába tartozó többi növény sem az. Az ürömfélék hasznos növények, gyógyításra és ételek, italok készítésére használják őket. Például a likőrök, borok közül nagyon finom az ürmösbor, vagy a likőr. Az egyéb hasznosságot illetően csak később adok magyarázatot.

Még 1973-ban, amikor először találkoztam  személyesen Lajos Atyával, a lazarista missziós pappal Adonyban, úgy tudtam, hogy a parlagfű haszontalan gyomnövény. Szerencsére nem voltam rá allergiás, de más pollenekre sem. Különös véletlen folyamán ismerkedtünk meg. Dunaújvárosban voltam közlekedési rendőr és Adonyban ellenőriztem a forgalmat,  a kivilágítatlan kerékpárosokat. Esti szürkület volt már és láttam, hogy egy idős úr kerékpárja hiányosan van felszerelve, mert nem volt hátsó világítása. Lajos Atya volt az, de nem büntettem meg, hanem csak figyelmeztettem, mert halkan és tisztelettudóan beszélt velem, aki akár az unokája is lehettem volna. Sokáig beszélgettünk, mert a szerénysége mögött egy nagy tudású, intelligens embert ismertem meg, s még a tréfa sem állt tőle távol, amikor azt mondta, hogy a Jóisten vigyáz rá, még akkor is, ha nem jó a világítás a kerékpárján.

Lajos Atyával, a magyar újkori természetgyógyászat úttörőjével a megismerkedésünk után többször is találkoztam - kerestem a vele való találkozási lehetőségeket! -, mert a végtelen egyszerűsége és a hatalmas tudása lenyűgözött. Addig is sokat tudtam a természet törvényeiről, mert reál beállítottságú is vagyok, s akkor már mérnök voltam, meg az anyai nagyapám, Vincze Ágoston, állandóan járta velem a Heves megyei kis faluban, Fedémesen az erdőket, mezőket és szedtük a gyógynövényeket, meg a gombákat. Apai nagyapám Weixl János pedig egész életét az előszállási (Fejér Megye) állatorvos, Dr. Eglesz Mihály mellett töltötte, mint felcser. Mindkettőjüktől sokat hallottam a természet erejéről, szépségéről, az állatok öngyógyító tevékenységeiről, a növények gyógyító és tápláló hatásairól. Olyan bölcsen beszéltek ezekről a dolgokról, hogy azok felkeltették a figyelmemet és haláluk után is egyre többet olvastam, tanultam ezekről a természetes dolgokról, erdő, mező növényeiről és állatairól.

Lajos Atya is megerősített abban, hogy a természet törvényei Isten törvényei, és azok változatlanok, örök törvények. Azt mondta, hogy a közlekedési törvényeket át lehet hágni büntetlenül, ha nincs rendőr a közelben, és akkor megúszta a felelősségre vonást, de ha valaki a természet törvényeit hágja át, akkor az saját magát bünteti meg!!! A természet úgy működött évmilliókkal ezelőtt, ahogy ma működik, és úgy fog működni évmilliók múlva is. Bölcsen mondta, hogy semmi új nincs a Nap alatt, mert amit ma felfedeznek, az már régóta létezik, csak az ember most ért el oda, hogy megismerjen olyan dolgokat, tényeket, amelyet eddig eszközök, vagy tudás híján nem ismert fel, vagy meg.

Beszélgetéseink során szóba került a parlagfű is, mint allergén növény. Lajos Atya védelmébe vette, és elmondta róla, hogy régi gyógynövény könyvek leírják több gyógyító tulajdonságát, de meg is lehet enni, mert nagyon sok vitamint tartalmaznak a levelei és a virága, meg a pollenje is. Ezért szeretik legelni az állatok is. Elmondta, hogy a múlt századelőn az előkelő szalonokban az ambrózia illat volt az úri, és az előkelő illat. Ez pedig a parlagfű, az ambrosia artemisifolia illata volt. Aromaolaját aroma mécsesekben hevítették, de lehetett kapni  a szárított, összesodrott leveleiből készített füstölőt is.

Tőle tudtam meg azt is, hogy amikor a spanyolok és a portugálok felfedezték és kisajátították az Új Világot, azaz az Amerikai földrészt, akkor keresztényi szellemben kiirtották az őslakosokat (inkák, aztékok, toltékok, stb). Amikor az angolok is vérszemet kaptak, hogy nekik is kell az új világból, ők sem kímélték az őslakos indiánokat, és kíméletlenül öldösték azokat, szintén a keresztényi szellemiségre hivatkozva. A franciák is erős nemzetté váltak és látták, hogy lemaradnak az Új Világ elosztásánál, ezért ők is részt követeltek Amerikából, de nekik már csak néhány Közép-amerikai rész és Kanada jutott, de Kanadát megosztották egymás között az angolokkal. Az angolokkal ellentétben a franciák nem öldösték ok nélkül az őslakosokat, ezért azok hálából egy csomó titkukat megosztották velük.

Ilyen titok volt a parlagfű titka is.

A parlagfű egy ősi, nagyon intelligens növény, sok tekintetben az embernél is intelligensebb. A parlagfűnek az a természetben a feladata, hogy megóvja a földet a kiszáradástól!! Ahol parlagon van egy földdarab, ott elszaporodik, hogy megóvja az adott föld területét. Ahogy megóvta, azután átadja a helyét más növényeknek, amelyek az így megóvott talajon már képesek voltak megmaradni és szaporodni. Olyan ez, mintha valaki nyerne a lottón 1 milliárdot és neki csak 100 millió kellene, és a maradék 900 milliót elosztaná a rászorulók között. A valamennyi parlagfű képes erre az önzetlen cselekedetre, s vajon hány ember lenne képes erre? Ezért irtja a balga ember és irtatja sok balga hatóság kül- és belhonban egyaránt? Ők ugyanis nem lennének képesek ilyen nemes cselekedetekre!

A búzára, a búzából készült ételekre a lakosság 90 %-a, a szarvasmarha tejére és az ilyen tejjel készült tejtermékekre a lakosság 80 %-a allergiás és mégsem irtják ki sem a teheneket, sem a búzát a földeken. Ezt az érzékenységet nem allergiának hívják, hanem glutén- és laktóz érzékenységnek!  Ugye mekkora csúsztatás! Nagyon sokan allergiásak a pollenekre (ürömfű, repce, paréj, libatop, stb), s nemcsak a parlagfű pollenjeire, s mégis a parlagfű van kikiáltva fő ellenségnek! Legalább annyi ember allergiás az állati szőrökre, különösen a kutya- és macskaszőrökre és ezen állatok ürülékeire, mint a parlagfű pollenjeire, s mégsem irtatják ki hatóságilag sem a kutyákat, sem a macskákat, pedig más tekintetben, csak Budapesten az utcai megszáradt kutyagumik szállóporától évente 3-4 kisgyermek meg is vakul!

10 évvel ezelőtt két kisbusznyi allergiás gyermek lett kirándultatva Dobogókőre. A gyermekek allergiás betegek voltak, s Dobogókőn a parlagfűben játszottak, pedig akkor volt a virágzása, és senki sem prüszkölt, senki sem váladékozott tőle! Sokan szedtek csokorba parlagfüvet, hogy otthon büszkélkedjenek vele, hogy már nem allergiásak a parlagfűre. Ahogy a buszok beértek a Flórián tér közelébe, szegény gyermekek elkezdtek prüszkölni, köhögni. Vajon miért? Azért mert az autók kipufogó gázai lemarták a pollenek védőburkát, amely védőburok alatt a polleneknek a bogáncsra hasonlító kis karmai vannak. Ezek a kis karmocskák irritálták a légutak nyálkahártyáit. Addig, amíg ép volt a védőburok, addig nem allergizáltak!!! Akkor most ki a hibás, a parlagfű, amelynek a pollenje védőburokkal van ellátva, hogy ne sértse meg a légutak nyálkahártyáit, vagy a a kipufogó gázok, amelyek lebontják (lemarják) a védőburkot? Nem az autókat kellene inkább irtani, vagy a városokból kitiltani? Vajon miért erőltetik még a kőolajszármazékokból nyert hajtóanyagokkal üzemelő motorok gyártását, üzemeltetését, amikor van, vannak sokkal környezetkímélőbb, környezettisztább üzemanyagok, hajtóanyagok is? A válasz: a gyógyszeriparnak óriási üzlet az orvostudomány által gyógyíthatatlannak kikiáltott allergiás betegségek gyógyszeres kezelése!!!!!!!!! Ma már a lakosság 30 %-a allergiás, vagy asztmás, s ők biztos gyógyszerfogyasztók! Mellesleg a légutak nyálkahártyáit a tej- és tejtermékek teszik védtelenné a magas kazein tartalmukkal (300-szor több a kazein a tehéntejben, mint az emberi tejben, s a kazeint az asztalosipar ragasztásra használja!!)! A tejet nem fogyasztók nem allergiásak a pollenekre, s így a parlagfű pollenjeire sem!!

Tagja vagyok a Palocsa Egyesületnek. Ezzel az egyesülettel még a múlt évezred utolsó éveiben Alcsútdobozon (Fejér Megye), egy több hektáros területet hagytunk parlagon, szándékosan, hogy mi lesz ezzel a földdarabbal a természet törvényei szerint. Első évben teljes területét beterítette a parlagfű (hogy honnan tudta meg, hogy ott van egy üres földdarab?). A második évben már a parlagfű több, mint 50 %-ban visszaszorult és átadta a helyét más növénykultúráknak (megjelent a lóhere, a gyermekláncfű, az útilapu (bojtorján), a lósóska, fehér üröm, máriatövis, paréj, libatop, stb). A következő évben már 20 % alá esett vissza a parlagfű aránya az adott területen, pedig senki sem irtotta!! Öt év elteltével pedig mindössze az eredeti terület 1-2 %-án volt csak parlagfű!! Nem kell tehát irtani, visszafogja az önmagát is a szaporodásban, ha nincs megműveletlen terület, mert neki az a teremtéstől rendelt feladata, hogy megóvja a termőföldet a kiszáradástól, s teszi a "dolgát"!

Az a tény, hogy az orvostudomány gyógyítani nem tud, csak kezelni, régóta ismert. "Medicus curat, natura sanat." Csak a beteg tudja saját magát meggyógyítani. Az orvos csak kezel (kúrál), a (saját) természet gyógyít. Hippokratész és Galénusz óta semmi sem változott. De a gyógyszeripartól sem várhatjuk el egészségünket. Az is egy iparág - méghozzá jövedelmezőbb, mint a hadiipar -, amely a gyógyszerek eladásából él. Ha a gyógyszerek meggyógyítanának, nem csak szimptómákat szüntetnének meg vagy enyhítenének, rövidesen minden beteg egészséges lenne, és senki nem venne többé gyógyszert. Mindenki előtt világos, hogy egészséges nép egyidejűleg "halott gyógyszeripart" jelentene.

Ehhez nézzünk meg néhány idézetet.

  • "Az orvostudomány (beleértve a gyógyszeripart) közvetlenül a szívinfarktus és a rák után az emberiség legveszélyesebb kórokozója lett. Egy átlag német ma kb. ötször annyi gyógyszert fogyaszt, mint közvetlenül a második világháború előtt. Vajon ettől legalább ötször olyan egészséges is? Természetesen nem. Ellenkezőleg: a német lakosság átlaga ma sokkal gyakrabban beteg, mint azelőtt. Hirtelenül így lett egy olyan iparágból, amely azért keletkezett, hogy betegségeket gyógyítson, új betegségek kiindulópontja." (Kurt Blüchel: Weisse Magier, Fischer Verlag, 1976)

Az emberi szervezet tökéletes. Még az önmaga iránt tanúsított barbár magatartás ellenére is az esetek többségében legalább 30-40 évig betegeskedés nélkül él. Az ember korábban nem érzett fájdalmakat, de egyszer csak számos betegség támadja meg. Azonnal a kórházhoz fordul segítségért, az orvos pedig, amikor felteszi neki a kérdést, honnan erednek ezek a kórok, azt feleli neki: "Mit akar Ön, hiszen ezek a korral járó betegségek." Szemüveget rendelnek a betegnek, eltávolítják salakanyagokkal, kövekkel, baktériumokkal telített szerveit, kioperálják daganatait, stb. Az okok pedig, amelyek ehhez az állapothoz vezettek, senkit nem érdekelnek, beleértve magát a beteget is. Az emberek kifejlesztették a vegyi alapú gyógyszereket. A szervezetet azonban nem lehet becsapni. A szervezetnek csakis természetes eredetű gyógyszerekre van szüksége. Mi pedig tulajdonképpen egy tömegpusztító élelmiszer- és gyógyszeripari korszak feltételei között élünk.

Azt hiszem, az emberek többsége józan ésszel gondolkodva egyetért azzal, hogy nem az a járható út, hogy kiirtunk mindent körülöttünk, ami virágzik, pollent termel, mindent, ami élő. Az sem megoldás, hogy az allergiások szervezetét teletömjük kemikáliákkal, gyógyszerekkel, mert így olyan mellékhatások alakulhatnak ki, amelyek súlyosabb betegségeket idézhetnek elő, mint maga az alapbetegség.

Abból kell kiindulni, hogy miért van ma annyi beteg, így pollenallergia is. 60-80 évvel ezelőtt kevesebb ember volt és több pollent termelő növény, tehát egy emberre fajlagosan több pollen jutott, mint napjainkban, és mégsem volt ennyi allergiás, asztmás beteg. A virágporok nem veszedelmesek, hanem hasznosak (az egyik legértékesebb táplálékunk). Van, aki a lisztre érzékeny, és mégsem mondjuk, hogy veszedelmes a liszt. Korábban tisztább volt a környezetünk és az emberek is egészségesebben táplálkoztak, többet mozogtak, türelmesebbek voltak egymáshoz, nem zúdult rájuk annyi stressz, annyi elektroszmog, mint napjainkban.

A táplálkozás is nagyon sokat jelent az immunrendszer erősítése szempontjából. A mai átlagember sietve, kapkodva eszik, akár otthon van, akár úgynevezett gyorsétkezdékben. Nem rágja meg jól az ételt, emellett egyoldalúan táplálkozik, az élelmiszeripar által gyártott különféle tartósítószereket, ízfokozókat, állományjavítókat, mesterséges színezékeket, "természet azonos" aromákat, emulgeáló-szereket, stb. tartalmazó, agyon sütött-főzött, hőkezelt ételeket fogyasztja. Az ipari élelmiszerekben levő különböző vegyszerek annyira feldúsulnak az ilyen táplálékokat fogyasztó emberekben, hogy a szervezetük immunrendszerét teljesen leköti az ezen anyagok elleni küzdelem, s ha ilyenkor virágzik egy parlagfű, egy fűzfa, egy ürömféle, akkor annak az egyébként hasznos pollenjei már teljesen megzavarják a szervezetet (autoimmun reakciók).

De nemcsak az ipari élelmiszer-előállítás során mérgeződik az étel, hanem a megtermelés során is, mivel többnyire ez is iparilag történik. Például az állatok, hogy minél előbb vágásérettek legyenek, különböző kémiai anabolitikus szereket kapnak, hogy minél előbb meglegyen - mozgás nélkül - az izomtömegük. Az ember az ilyen szereket a hússal együtt elfogyasztja, ezek a szerek egy idő után feldúsulnak, kummulálódnak a szervezetben, ami aztán mérgezi a szervezetet, gyengíti az immunrendszert. Régen az állatok izomzata a mozgástól (legelő, rét) alakult ki, nem tartalmazott ilyen szereket. Az állatok tápláléka sem tartalmazott annyi káros anyagot, mint napjainkban. Az iparszerűen tartott állatok, hogy ne kapjanak el egymástól különböző állatbetegségeket (száj- és körömfájás, tüdővész, takonykór, streptococcus, fakultatíve patogén baktériumok stb.), állandóan, - tápba keverten - különböző gyógyszereket, antibiotikumokat kapnak, melyeknek maradványai szintén belekerülnek a húst fogyasztó ember szervezetébe. Ma már antibiotikumért nem a patikába kell menni, hozzájutunk a hús- és a tejboltok termékeiből is.

Az állatok táplálékának egy részét a közutak, szennyező ipari üzemek közvetlen közelében termelik meg. Az árokparti széna még alomnak sem alkalmas, nemhogy tápláléknak. Benne van a kipufogógázok szennyeződése, az úton elrobogó járművek gumipora, fékbetét pora, kuplungbetét pora, stb. Az elektromos vezetékekkel körülvett nagyüzemi csirkék és pulykák mindegyike leukémiás! Beteg állatokat etetnek a húsevőkkel! Ez is bioterrorizmus!

A közutaktól számítottan 50-80 méteren belül termelt növények annyi koncentrált mérget tartalmaznak, hogy ha el is keverednek a többi, távolabb termelt növénnyel, akkor is mérgezik az állatok szervezetét, így a húsát, tejét, tojását is. Az ember közvetlenül is fogyaszt ilyen módon termelt élelmiszereket, amelyek szintén az immunrendszert gyengítik. A megoldás az lenne, ha minden út mellett kb. 50 méter széles, minden gyár, légszennyező üzem mellett kb. 100 méter széles erdősávot telepítenének, ami felfogná a gépjárművek, gyárak által kibocsátott mérgeket és tisztítaná a levegőt. Be kellene indítani egy olyan mozgalmat, hogy "Erdősávot az utak, a gyárak mellé!", a parlagfű irtása helyett.

A közönséges diesel motorok kipufogógázának koromszemcséit kiszűri az orrunk csillószőrzete. A legújabb "korszerű" HDI, TDI diesel motorok üzemanyagát olyan finomszemcsékké porlasztják szét, hogy azt már nem szűri ki a csillószőrzetünk, hanem belekerül a tüdőnkbe, ott lerakódik, megbetegíti azt. A különböző mesterséges illatanyagok (dezodorok, öblítők, WC szagtalanítók, légfrissítők, stb.) is feldúsulhatnak, de enélkül is kiválthatnak allergiás reakciókat. Hasonló hatást vált ki a molyirtó naftalin is.

A természetes életmód, a természetes ételek, a "kóser" dolgok adják meg a lehetőséget a túlélésre. Ha megszegünk egy törvényt úgy, hogy nem tudjuk, hogy amit tettünk az törvénysértő, megbüntetnek, ugyanis van egy szabály, miszerint a törvények nem ismerete nem mentesít a felelősségre vonás alól.A természet törvényeinek nem ismerése sem mentesít a felelősségre vonás alól. A felelősségre vonás betegség formájában jelentkezik! A "kóser" étel vércsoport szerint fogyasztva védi az emberek egészségét és szaporodóképességét!

Nemcsak a hús- és húskészítmények, valamint a tej- és tejtermékek fogyasztását kell kerülnie az allergiás, asztmás betegnek, hanem az egyéb gyorsan bomló fehérjefélék -gomba, tojás, stb.- fogyasztását is. Ez még a biohúsra is vonatkozik. A hullamérgek az állat leölése után azonnal megjelennek az állat szervezetében. (Nem véletlenül hívják a vegetáriánusok - én is az vagyok már 16. éve- a húslevest hullateának vagy dögteának!) A gombák esetében is hamar keletkeznek olyan fehérje méreganyagok (toxinok), amelyek akár halálosak is lehetnek. S hogy a hús ne büdösödjön, szebb színe legyen, iparilag salétrommal és egyéb olyan szerekkel kezelik, amelyek szintén mérgezést okoznak. Az utóbbi idők döghús-botrányairól, pestises, madárinfluenzás, prionos húsairól már nem is szólok, mert ezek önmagukért beszélnek!

Mi természetgyógyászok holisztikus szemlélettel gyógyítunk, a test, a lélek, a szellem vizsgálatával és figyelembevételével, tehát nemcsak tüneti síkon kezelünk. Lelki dolgaink, lelki jelenségeink kivetülnek a fizikai-testi síkra is. A test a lélek temploma és a lélek megbetegítheti és meg is gyógyíthatja a testet.

Az emberiség legnagyobb megtartó ereje a szeretet, ami annyit jelent, hogy elfogadom a másikat, a másságot, azaz szeretem. A szeretettel gyógyítani lehet magunkat is, mást is. Magunkat is szeretni kell. El kell fogadtatni magunkat a világgal. Örülni kell annak, hogy egyáltalán vagyunk, élünk. Sajnos a civilizálódás, az urbanizáció távolabb sodorta egymástól az embereket, a szeretet helyett a harag, a gyűlölködés, az irigység, a közömbösség dominál. Minél kevésbé tudja valaki elfogadni a másikat, tudata alatt az énje is válogat, hogy kit szeret, kit nem. Erősen válogatnak az emberek azok közül, akiket szeretni lehetne. Akiket nem szeretnek, azokra allergiásak, mérgesek. Tüsszögéssel, köhögéssel fejezik ki, ha valakit vagy valamit nem tudnak elfogadni, szeretni. Persze ezt nem szemtől szembe nyilvánítják ki, ahhoz nem elég bátrak (főnökök, rokonok). Az el nem fogadott dolgok, helyzetek, személyek helyébe alacsonyabb tudati síkú dolgokat helyeznek, amelyek nem tudnak visszavágni, ilyen például a virágpor, a kutya-, macskaszőr, a szőnyegpor, a poratka, ásványi anyagok, gázok, gőzök, stb. Ezek az emberek tudat alatt védekeznek a szeretet ellen, mert nem bírják elviselni annak terhét, mivel akkor nekik is viszontszeretniük kellene. Allergiások másokra és mindenre. (Javasolom elolvasásra Don Miguel Ruiz: A toltékok ősi bölcsessége c. sorozatának könyveit.

Sokan vágynak a szeretetre, ezért tartanak kutyát. A kutyába bele lehet rúgni, meg lehet szidni, akkor is szereti a gazdáját. A gazda, ha ugyanazt tenné a társával, nem kapna szeretetet tőle. Az emberek nem tudnak úgy szeretni, hogy "Szeretlek! Mi közöd hozzá!", hanem várják a viszont szeretetet, feltételeket szabnak, elvárásaik vannak, stb.

Minél inkább szeretettel közelítünk élő és élettelen környezetünk felé, ez a szeretet visszasugárzódik, visszatükröződik felénk, meggyógyulunk. Ha mosolygunk valakire, legtöbbször mosolyt is kapunk vissza! A mosoly nem kerül pénzbe! A homo sapiens nem arra teremtetett, hogy ölje egymást. Ha mi öljük a természetet, az is öl bennünket. Nem igaz, hogy nem előzhető meg az allergia, az asztma és nem gyógyítható meg teljesen a beteg. Nem a természetet kell kiirtani, hanem nekünk kell visszaidomulnunk a természethez. Az evolúciós folyamatban az ember szervezete évezredek alatt alakult ki és mindig harmóniában volt a természettel. Az utóbbi 50 évben annyira eltávolodtunk a természettől, hogy ilyen gyorsan nem tud az emberi szervezet reagálni a változásokra, s diszharmónia alakul ki, megbetegszik. Ahhoz, hogy ez ne történjen meg, az embernek megvan a tudása, megvannak az eszközei, csak nem használja egyiket sem, vagy nem úgy használja, ahogy kellene. A természet körforgásában minden növénynek, állatnak megvan a szerepe. Ha ezt a körforgást megbolygatjuk, ennek előre be nem látható következményei lehetnek, felbomlik az ökológiai, biológiai egyensúly. Nem a parlagfüvet, nem a libatopot, nem a fűzfát, nem a lisztet adó búzát, stb. kell kiirtani, hanem helyes életmóddal, helyes táplálkozással kell erősíteni az immunrendszerünket, kerülni kell a káros geopatogén zónákat (vízér, Hartmann-háló), és akkor az sem árt meg, ha virágporfelhőben járunk.

Hazánkban úgy akarnak védekezni az allergia ellen az illetékesek és mindenféle egyletek, hogy a parlagfű irtására szólítanak fel. A parlagfüvet csak vegyszerekkel tudnák véglegesen kiirtani, ha egyáltalán véghez lehetne ezt vinni. A parlagfű is a természet része és kipusztításával felborulna a természet rendje. A vegyszeres irtás több kárt okozna az embereknek és a természetnek, mint a parlagfű az embereknek. A parlagfű után aztán jönnének a többi allergének, az ürömfélék, a libatop, a nyírfák és még sorolhatnám a növényeket s végül nem volna körülöttünk természet, mert a kultúrnövényeket is irtani kellene, mert aki allergiás, az előbb-utóbb a kukorica, a búza, stb. pollenjeire is érzékennyé válna, s így lassan kipusztulna az emberiség is.

Engem nem tudnak megbüntetni a parlagfű nem irtása miatt, ugyanis én úgy irtom a parlagfüvet, hogy megeszem! Lajos Atya óta tudom, hogy a parlagfű az emberek számára is ehető, s azóta rendszeresen fogyasztom, az év minden napján. Ilyenkor, amikor még zsenge, összevágom apróra egy kis petrezselyem-, vagy zeller-zölddel, - önmagában sem rossz!- és rászórom a szendvicseimre, a kiszedett ételeimre ( leves, kása, tészta, főzelék, barnarizs). Ebben a zsenge korban nagyon sokat leszedek és leszárítom, majd szárítva tárolom, s így egész évben tudom az ételeimbe, ételeimre tenni a szárított, megőrölt porát. Sokan nem hitték el, hogy jómagam eszem a parlagfüvet, ezért rám küldték a különböző tv-s társaságokat is, akik felvették, ahogy a parlagfüvet fogyasztom.

Veterán dobóatléta vagyok és sokszor vannak olyan monstre versenyek, ahol több órán keresztül kell dobálni különböző súlyú nehézkalapácsokat. Ilyenkor szoktam a teljesítményem fokozása céljából a verseny színhelye körül talált parlagfűből fogyasztani, önmagában és nyersen. El is neveztek a sporttársaim fűevőnek. Aztán megdöbbentette őket, hogy a parlagfű-evésem után kb. 20 percen belül egyre javultak az eredményeim. Néhány követőm is akad majdnem mindig és náluk is hasonló teljesítmény javulásokat lehetett tapasztalni.

Pár évvel ezelőtt el akartak adni nekem egy gyufás-skatulyányi zöld porttöbb tízezer (!) forintért. Kérdeztem, hogy mi van a dobozban és miért olyan drága? Erre azt felelték, hogy a szervezet őssejt termelését fokozza a zöld por és ezáltal minden betegséget helyrehoz a szervezetben. Nem vettem meg a port pedig tudtam, hogy egy keletet, nyugatot is megjárt, neves magyar orvostól származik, hanem megízleltem s megszagoltam. Kellemes volt a meglepetésem, ugyanis a zöld por, a parlagfű pora volt, amelyet jómagam már régóta napi szinten fogyasztok! Lajos Atya nekem is beszélt arról, hogy a parlagfű minden betegséget helyrehoz a szervezetben, de nyilván azt Ő sem tudta, hogy ezt a szervezet őssejt-termelésének fokozásával éri el. Szerintem sem baj, ha nem ismerjük az elméletet, hanem csak az adott növény hasznosságáról győződünk meg a fogyasztása során. Az is igaz, hogy akiket eddig meg tudtam győzni arról, hogy a parlagfű rendszeres fogyasztása milyen hasznos, bármilyen betegségük is volt, meggyógyultak belőle, még a rákból is, vagy a parlagfű allergiából is.

A fentiek ismeretében merül fel a kérdés, hogy akkor miért irttatják velünk a parlagfüvet? Ráadásul még büntetés kiszabását is kilátásba helyezik, ha nem irtjuk azt! Nekem erre is meg van a válaszom! A Földünk túlnépesedése már napjainkban is veszélyezteti  a Föld valamennyi élőlényét és lakóját is! Ez ellen a Világkormánynak ( én csak háttérhatalomnak nevezem) tennie kell valamit. Nos a világunk ezen urai fő részvényesei a gyógyszeriparnak is. Ha a világon mindenki megtudná azt, amit az indiánok közöltek a franciákkal, jelesül, hogy a parlagfű, mintegy csodaszer minden betegségnél visszafordítja és normalizálja a szervezetben zajló rendellenességeket, azaz a betegségeket, akkor senki nem venne gyógyszert, és akkor nem lenne óriási bevétele a világ urainak, s még így a Föld is túlnépesedhetne. Ezért a világ urai, a  fizetett bértollnokaikkal és bértudósaik által úgy rendelkeztek, hogy elsőszámú közellenségnek kiáltották ki a parlagfüvet, ezt az embernél is intelligensebb, több Föld-történeti katasztrófát is átélt csodálatos ősi növényt, hogy a tudatlan és megtévesztett embereknek még véletlenül se jusson eszébe, hogy a kötelező irtás mögött egy más célja van ezen uraknak. Ez a cél pedig a lakosság gyérítése, a Földünk megóvása a túlnépesedéstől.

A gyógyszerek mellékhatásai következtében ugyanis, csak Magyarországon minden órában meghal egy ember, de sokkal többen halnak bele abba, amit a patológusok már régóta tudnak, hogy minden második felboncolt embert tévesen diagnosztizáltak és tévesen gyógyszereztek, mivel nem az volt a halál oka, amivel kezelték a betegségüket!

Weixl-Várhegyi László feltaláló, mérnök-radiesztéta, bioenergetikus, fitoterapeuta, életmód- és táplálkozási tanácsadó és terapeuta, természetgyógyász, a Magyar Természetgyógyászok Szövetsége, a Magyar Természetgyógyászok és Életreformerek Tudományos Egyesület tagja, a  Tudományos Rendőrség alapító tagja és szóvivője

Forrás: Weixl-Várhegyi László írása, antalvali.com
Kategóriák: UFO

"Halálos ágyán" vallott a földönkívüliekről az egykori CIA tiszt (magyar videóval)

ParaHIR.HU - 2013, május 6 - 09:16
Richard DolanbizonítékVideoKategória: U.F.O.

Az elmúlt héten, az idegenek létezésének hivatalos beismeréséért szervezett nagyszabású konferencián mutatták be először azt a tizenhét perces interjút, amelyet ez év március ötödikén rögzítettek, egy közelebbről meg nem nevezett amerikai hotelszobában.

A felvételen egy névtelenséget kérő, de az arcát vállaló, láthatóan nagyon rossz egészségi állapotban lévő egykori CIA tiszt nyilatkozik, aki saját állítása szerint 1958-ban került az amerikai hadsereghez, ám jó tanulmányi eredményei miatt a főnökei hamarosan kiemelték és miután megszerezte a Fehér Ház erre irányuló engedélyét, szigorúan titkos projektekben kezdett el dolgozni.

A ma hetvenhét esztendős férfi elmondta, hogy első feladata a Kék Könyv Projekthez (Blue Book Project) kapcsolódott, amely állítása szerint nagy részben a nyilvánosság félrevezetésére szolgált. Annak ellenére ugyanis, hogy hivatalosan azt közölték, az UFO jelenségeknek hétköznapi magyarázatuk van, úgy, mint időjárási anomáliák, ballonok, szándékos félrevezetés, vagy éppen az észlelő pszichológiai kivetülése, titokban tovább folyt a kutatás és még az elnök is tudta, hogy földönkívüli lényeket őriznek az 51-es Körzettől délre fekvő S-4 létesítmény-komplexumban.


Az interjúban elhangzik, hogy az idegenek feletti felügyelettel megbízott MJ-12-es csoport és az 51-es Körzet vezetői, arra hivatkozva, hogy a földönkívüliekkel kapcsolatos tevékenységük nem tartozik a kormány felügyelete alá, nem voltak hajlandók tájékoztatást adni Eisenhower elnöknek az ott folyó munkáról.

Az idős egykori CIA ügynök a főnökével együtt a Fehér Ház ovális irodájában találkozott Eisenhower elnökkel, aki arra kérte őket, hogy utazzanak el az 51-es Körzetbe és adják át az ottani vezetőnek a személyes üzenetét, amely állítólag a következő volt: "Egy hetük van arra, hogy elküldjék a jelentésüket, különben fogom a legközelebbi hadsereget és elfoglalom az egész komplexumot. Még az sem érdekel, ha közben a titkos projektekhez tartozó kutatási anyagok semmisülnek meg."

A két CIA alkalmazott azonnal repülőre ült és elutazott a világ legszigorúbban őrzött katonai létesítményébe, ahol az 51-es Körzet és az S-4 komplexum vezetői a legtitkosabb ajtókat is kinyitották nekik. Hogy mi mindent is láttak mögöttük, az kiderül a Richard Dolan által készített interjúból, de arra is választ kapunk, miért kell még mindig félnie az idős és súlyos beteg férfinek.

Forrás: Ittvannak.huRichard Dolan
Kategóriák: UFO

"Halálos ágyán" vallott a földönkívüliekről az egykori CIA tiszt

Rejtelyekszigete.blogger.hu - 2013, május 6 - 08:18

Az elmúlt héten, az idegenek létezésének hivatalos beismeréséért szervezett nagyszabású konferencián mutatták be először azt a tizenhét perces interjút, amelyet ez év március ötödikén rögzítettek, egy közelebbről meg nem nevezett amerikai hotelszobában.

A felvételen egy névtelenséget kérő, de az arcát vállaló, láthatóan nagyon rossz egészségi állapotban lévő egykori CIA tiszt nyilatkozik, aki saját állítása szerint 1958-ban került az amerikai hadsereghez, ám jó tanulmányi eredményei miatt a főnökei hamarosan kiemelték és miután megszerezte a Fehér Ház erre irányuló engedélyét, szigorúan titkos projektekben kezdett el dolgozni.

A ma hetvenhét esztendős férfi elmondta, hogy első feladata a Kék Könyv Projekthez (Blue Book Project) kapcsolódott, amely állítása szerint nagy részben a nyilvánosság félrevezetésére szolgált. Annak ellenére ugyanis, hogy hivatalosan azt közölték, az UFO jelenségeknek hétköznapi magyarázatuk van, úgy, mint időjárási anomáliák, ballonok, szándékos félrevezetés, vagy éppen az észlelő pszichológiai kivetülése, titokban tovább folyt a kutatás és még az elnök is tudta, hogy földönkívüli lényeket őriznek az 51-es Körzettől délre fekvő S-4 létesítmény-komplexumban.

Az interjúban elhangzik, hogy az idegenek feletti felügyelettel megbízott MJ-12-es csoport és az 51-es Körzet vezetői, arra hivatkozva, hogy a földönkívüliekkel kapcsolatos tevékenységük nem tartozik a kormány felügyelete alá, nem voltak hajlandók tájékoztatást adni Eisenhower elnöknek az ott folyó munkáról.

Az idős egykori CIA ügynök a főnökével együtt a Fehér Ház ovális irodájában találkozott Eisenhower elnökkel, aki arra kérte őket, hogy utazzanak el az 51-es Körzetbe és adják át az ottani vezetőnek a személyes üzenetét, amely állítólag a következő volt: "Egy hetük van arra, hogy elküldjék a jelentésüket, különben fogom a legközelebbi hadsereget és elfoglalom az egész komplexumot. Még az sem érdekel, ha közben a titkos projektekhez tartozó kutatási anyagok semmisülnek meg."

A két CIA alkalmazott azonnal repülőre ült és elutazott a világ legszigorúbban őrzött katonai létesítményébe, ahol az 51-es Körzet és az S-4 komplexum vezetői a legtitkosabb ajtókat is kinyitották nekik. Hogy mi mindent is láttak mögöttük, az kiderül a Richard Dolan által készített interjúból, de arra is választ kapunk, miért kell még mindig félnie az idős és súlyos beteg férfinek:

 

Forrás:ittvannak.hu

Kategóriák: UFO

"Halálos ágyán" vallott a földönkívüliekről az egykori CIA tiszt (magyar videóval)

Ittvannak.hu - 2013, május 6 - 06:38

Az elmúlt héten, az idegenek létezésének hivatalos beismeréséért szervezett nagyszabású konferencián mutatták be először azt a tizenhét perces interjút, amelyet ez év március ötödikén rögzítettek, egy közelebbről meg nem nevezett amerikai hotelszobában.

Kategóriák: UFO

Szörnyet örökítettek meg

Paranormal.hu - 2013, május 4 - 20:23
clipboard02.jpgMég nem sikerült megfejteni, milyen lényről készített videót egy ír filmes stáb. Sokan úgy vélik, a Loch Ness-i szörnyet sikerült végre megtalálni.

Hatalmas népszerűségnek örvend az internetezők körében az a videó, melyen egy ismeretlen szörny szerepel – írja a Huffington Post. Néhány filmes jelenteket vett fel az ír tengerparton, eközben lettek figyelmesek a nagyméretű, eddig azonosítatlan lényre.


Bár már több, mint 170 ezeren nézték meg a videót, senki nem tudja, mi szerepelhet rajta. Számos kommentelő szerint a Loch Ness-i szörny létezését bizonyítja a felvétel, mások pedig gyilkos mutánst látnak benne. Eddig egyetlen szakember sem szólalt meg az ügyben.


A VIDEÓT IDE KATTINTVA TEKINTHETED MEGKategóriák: UFO

Kiállítják a rejtélyes Gábriel-követ

Paranormal.hu - 2013, május 4 - 20:19
gabriel-stone_2553005b.jpgA múzeum kurátorai azt mondták, hogy a térségben a holt-tengeri tekercsek óta nem bukkantak hasonló jelentőségű leletre. Az új kiállításon a Gábriel-kő mellett bemutatják az Újtestamentum és a Korán Gábriel arkangyalra vonatkozó részeit is.

A tudósok még javában vitatkoznak a tizenhárom évvel ezelőtt a Holt-tenger jordániai partjánál talált, úgynevezett Gábriel-kő 87 soros szövegének pontos jelentésén, de abban egyetértenek, hogy a lelet egy próféciát tartalmaz a jeruzsálemi Második Szentély idejéből.


Abban is egységesek a tudósok, hogy a szöveg egy Jeruzsálem elleni támadás apokaliptikus látomását írja le, ahol angyalok szekerén megjelenik Isten a város védelmében. A központi angyalfigura Gábriel: „Én Gábriel vagyok” – áll a kövön is. A nézeteltérések részben abból származnak, hogy fontos helyeken elmosódott a tinta, valamint a szöveget két átlós repedés három részre szabdalja és ezért részben olvashatatlan. A szöveg mintegy negyven százaléka egyértelmű, amely alapján a szakértők öt olvasatot készítettek.gabriel-stone_2553005b.jpg Nemcsak a lelet tartalma, hanem formája is különleges: tintával írtak kőre, és sehol máshol nem találtak a térségben hasonló módon készült vallásos iratot. James Snyder, a múzeum igazgatója elmondta, hogy „olyan az írás, mintha kőre írtak volna egy holt-tengeri tekercset, azonos korszakból származik, és néhány tekerccsel egyező betűket tartalmaz az íráskép”. 2008-ban komoly vihart kavart egy izraeli tudós elmélete, amely szerint a szöveg forradalmasíthatja a korai kereszténységről való tudásunkat, ugyanis egy Jézus kora előtti messiási feltámadásra hivatkozik. Állítását arra a sorra alapozta, hogy „három nap múlva élned kell”. Később a Héber Egyetem professzora visszakozott, de a Biblia-tudósok körében továbbra is viták zajlanak a kővel kapcsolatban. Gábriel arkangyal személye mind a három nagy monoteista vallásban megjelenik.

Megtalálható a 13. századi, úgynevezett damaszkuszi kódexben, a teljes héber Biblia egyik legrégibb illusztrált kéziratában, az Újszövetség 10. századi – Bretagne-ból származó – kéziratában, melyben Gábriel megjósolja Keresztelő Szent János születését és megjelenik Szűz Máriának, valamint a 15. vagy 16. századi iráni Koránban is, ahol az arabul Dzsibrilnek nevezett angyal feltárja Mohamednek az Isten szót. A mintegy egy méter magas kőtábla története meglehetősen homályos. Egy beduin találta 2000-ben a Holt-tenger jordániai partjainál, majd Gaszán Rihani jordániai régiségkereskedőhöz került. Ő eladta David Jeselsohn svájci-izraeli műgyűjtőnek, aki most kölcsönadta a kiállításra az Izrael Múzeumnak az előzőleg már Rómában és több amerikai városban is bemutatott leletet.
Kategóriák: UFO

Óriás szemgolyókról figyelhetnek a földönkívüliek

Paranormal.hu - 2013, május 3 - 19:27
20130502-a-csillagok-tulnyomo-tobbsege-voros.jpgA vörös törpecsillagok körül hatalmas szemgolyóra emlékeztető bolygók keringhetnek. Az ötlet meghökkentő, de egyes kutatók megpróbálják eldönteni, lehet-e egy ilyen világban élet. A vörös törpék aprócska csillagok, de sokan vannak. Tömegük átlagosan csak ötöde a Napénak, és ötvenszer halványabbak a csillagunknál, ám a Világegyetem csillagainak 70 százaléka ebbe a csoportba tartozik. A Kepler űrtávcső legújabb eredményei szerint a vörös törpék legalább fele körül egy vagy több kőzetbolygó kering, amelyek tömege a Földének fele és négyszerese között lehet. Márpedig, ha sokan vannak, akkor nincs kizárva, hogy éppen ezek a bolygók adnak otthont a földönkívülieknek - legalábbis egyes kutatók elképzelése szerint. A csillagok túlnyomó többsége vörös törpe, bizonyára bolygók is akadnak körülöttük.


A földönkívüli élet keresésekor fontos szerepet kap a folyékony víz jelenléte. Ennek alapján definiálják az úgynevezett lakható zónát, az ezen belül keringő bolygók felszínén a hőmérséklet éppen megfelelő ahhoz, hogy a víz folyékony halmazállapotú maradjon. A vörös törpék kicsik és halványak, ezért a lakható zóna közelebb esik a csillaghoz, mint a nagyobb és fényesebb csillagoknál. A vörös törpék körül a lakható zóna jellemzően kisebb, mint a Merkúr pályája.

Következésképpen a vörös törpék körül könnyű felfedezni a lakható zónába eső bolygókat, mert közelségük miatt rövid a keringési idejük, tehát szerencsés esetben gyakran elfedik a csillagot. Ha viszont a bolygó nagyon közel kering a csillaghoz, akkor nagy a valószínűsége, hogy keringése kötött (vagy egy idő után azzá válik), tehát keringési ideje megegyezik a tengelyforgási idejével. Ilyenkor - akárcsak a Föld körül kötött keringést végző Hold esetében - a bolygó mindig ugyanazt az oldalát fordítja a csillag felé.

solar.jpg

A Gliese 581 jelű vörös törpe körül több bolygó is kering. A "g" jelű akár szemgolyó-föld is lehetne. Emiatt a bolygó egyik felét állandóan éri a csillag sugárzása, a túlsó oldalát viszont sohasem. Így alakul ki az a furcsa, kétarcú világ, amelyet egyes kutatók óriás szemgolyóhoz hasonlítanak. A bolygó örök éjszakába boruló oldalát jég boríthatja, míg a napsütötte oldalon tengerek hullámozhatnak. Ha a bolygó valamivel közelebb van a csillaghoz, az is előfordulhat, hogy a nappali oldala felperzselt, kopár sivatag, a folyékony víz pedig csak a két félgömböt elválasztó "szürkületi zónát" alkotó gyűrűben fordul elő - így alakul ki a szemgolyóra emlékeztető mintázat, lásd az alábbi képen.

20130502-ha-letezne-es-ha-tenyleg3.jpg

Ha létezne, és ha tényleg kötött lenne a keringése, akkor akár így is kinézhetne a Szemgolyó-föld. A csillagtól elforduló félgömbjét jég borítaná, míg a "napsütötte" oldalát felperzselné a csillag sugárzása. Ha valamivel távolabb keringene a csillag körül, akkor a jeges vidék előrenyomulna, és a felszín képe valóban némi hasonlóságot mutatna egy óriás szemgolyóval

A szemgolyó-földeknek nevezett bolygótípus ötletét a Gliese 581g jelű bolygó adta. Ezt a 20 fényév távolságban lévő exobolygót 2010-ben gyorsan az első lehetséges lakható idegen világnak kiáltották ki, jóllehet később a csillagászok még a létezését is kétségbe vonták. Mindamellett, Raymond Pierrehumbert, a Chicagói Egyetem geofizikusa úgy véli, hogy ha a bolygó létezik, akkor a szemgolyó-földek közé tartozhat. Daniel Angerhausen, a Rensselaer Műszaki Egyetem (Troy, New York, USA) asztrobiológusa szerint már a mai műszereink is alkalmasak a szemgolyó-földek kimutatására, bár pontosan nem tudja, hogyan lenne ez kivitelezhető.

Éppen ezért részletesen modellezni szeretnék a szemgolyó-földeket. A modellekben változtatnák a bolygók tömegét, csillaguktól való távolságát, mágneses terét, a jég összetételét és sűrűségét. A modellek arra is választ adhatnának, hogy a csillagtól milyen távolságban válik a bolygó teljesen vízzel borítottá, illetve hol lesz a Jupiter jégholdjaihoz hasonlatos, ahol legfeljebb a kéreg alatt számíthatunk az élet jelenlétére. Az előbbi esetben az óceán a csillag felé forduló pontban lenne a legmelegebb, belsejében jelentős hőmérsékleti gradiens alakulna ki, de esetleg hatékonyan szállíthatná a hőt a bolygó távolabbi részeire.

n18798-lead-800-7sd0pr-belare-2010-pea-perspectives-file-004.jpg

Amíg a szemgolyó-földek még csak az asztrobiológusok fantáziájában léteznek, addig az Antarktiszon lehet vizsgálni a jeges és a jégmentes területek határvidékének mikroszkopikus élővilágát

A modellek készítésén túl a kutatóknak egyelőre az tervük, hogy a jég és a víz határán élő fajokat tanulmányozzák az Antarktiszon, illetve az ott található mikrobákat a Sao Pauló-i Asztrobiológiai Laboratórium Mars-szimulációs kamrájában a szemgolyó-földek feltételezett fizikai viszonyainak teszik majd ki.

Az ötlet szépséghibája (túl azon, hogy a szemgolyó-földek létezése egyelőre puszta feltételezés) az, hogy a vörös törpecsillagok életük bizonyos szakaszában igen aktívak lehetnek, erős fellángolásokat, kitöréseket produkálhatnak, amelyek idején az ibolyántúli sugárzás a szokásos szint százszorosára-tízezerszeresére erősödhet. Egy ilyen erejű kitörés nemcsak sterilizálhatja a csillaghoz közeli bolygókat, hanem akár egész légkörüktől is megszabadíthatja őket.

side_view_of_tmt_complex.jpg

Talán a 30 méteres óriástávcső elég lesz a szemgolyó-földek megfigyeléséhez. A kutatók abban bíznak, hogy az épülő James Webb-űrtávcsővel ki lehet majd mutatni, hogy valamely exobolygó a szemgolyó-földek közé tartozik-e. Remélik, hogy a későbbi műszerekkel a bolygókon az élet molekuláris jeleit is ki fogják tudni mutatni. Ehhez a Földön a tervezett harminc méteres távcsőre, az űrben pedig a Terrestrial Planet Finderre és hasonló teljesítőképességű kortársaikra lesz szükség.

A kutatók az Astrobiology Magazine honlapján számoltak be elképzeléseikről, amelyekről a Space.com hírportál is tudósított.

Forrás: origo.hu

Kategóriák: UFO

Megtalálhatták a tunguszkai meteor darabjait

Rejtelyekszigete.blogger.hu - 2013, május 3 - 13:39

Egy nemrég megjelent tanulmányban egy orosz kutató azt állítja, hogy megtalálta a tunguszkai eseményt okozó meteorit darabjait. A furcsa a történetben, hogy Andrej Zlobin 25 éve találta meg a három kődarabot, de csak most állt a nyilvánosság elé felfedezésével.

A történelem során többször jegyeztek fel meteorzáporokat, a legnagyobbak ezek közül kisebb-nagyobb pusztításokat végeztek. Az egyik legismertebb ilyen jelenség Szibériában történt 1908. június 30-án. Reggel hét óra után pár perccel Szibéria középső részén, a Köves-Tunguszka és a Léna folyók között, éles hangjelenség kíséretében hatalmas tűzgömb tűnt fel az égen. A jelenséget több száz kilométeres távolságból is látni lehetett, és aki látta, kivétel nélkül biztos volt benne, hogy eljött a világvége. Főleg amikor néhány ezer méteres magasságban a tűzgolyó felrobbant.

tunguska

A robbanás erejét ma öt és harminc megatonna közé becslik a szakértők (ez a hirosimai atombomba több százszorosa), a rá következő földrengést pedig a Richter-skála (amit csak 17 évvel később találtak fel) szerint ötös erősségűnek. A robbanás kétezer négyzetkilométeres területen tarolta le a tajgát, becslések szerint nyolcvanmillió fát tépett ki a földből. Állítólag csak egy ember halt meg, mert a terület szinte teljesen lakatlan. Az első tudományos expedíció a világháború és az orosz forradalom miatt csak 19 év múlva merészkedett a helyszínre. Gyufaszálszerűen széthajigált, kidőlt fákat találtak, de becsapódás jelző krátert nem.

Az eseményre nem találtak pontos magyarázatot, de valószínűnek tűnik, hogy egy meteor ütközött a Földnek. A kutatók azóta sem találtak krátert, ami arra utalhat, hogy még a légkörben megsemmisült a meteor. Ugyanakkor túl nagy volt a pusztítás ahhoz, hogy egy ekkora méretű meteor egyszerűen megsemmisüljön a levegőben. Egy 2007-es expedíció szerint a Cseko-tó volt a becsapódási kráter.

A néhány hónappal ezelőtti cseljabinszki meteorhoz hasonlóan valószínűleg itt is több darabra robbant szét a meteor. Egy 1939-es expedíció megolvadt kőzetet talált, amelyben buborékok is voltak. A kutatók ezt a becsapódás melletti bizonyítékként tartják számon. A minta azonban elveszett és soha nem tudták részletesebben megvizsgálni.

Andrej Zlobin, az Orosz Tudományos Akadémia munkatársaként 1998-ban járt a helyszínen. Több helyen is kutatott maradványok után, talált is bizonyítékot a robbanásra, de nem talált meteoritokat. Eszébe jutott, hogy a közeli folyó medrét is átkutatja, összesen száz követ szedett össze onnan. A későbbi vizsgálatok azonban csak hármat találtak érdekesnek, ezeken olyan nyomokat talált a kutató, amelyek arra utalnak, hogy egy felrobbant meteor darabjai lehetnek.

Forrás:index.hu

Kategóriák: UFO

Oldalak