UFO

A féligazságok korszakának vége

Rejtelyekszigete.blogger.hu - 2013, június 7 - 18:34

Írta: Spirituális UFO-kutató

A tudat fejlődésének van egy átmeneti időszaka, mikor a szellemi értékeket kereső ember már kezd leválni ( elidegenedni ) a régi érzékszervi világától, de nem mer belépni igazán az újba sem, mivel számtalan tudatalatti impulzus még a régmúlthoz, azaz a 3D-s világhoz köti.

Sőt, ki lehet jelenteni, hogy senki sem tudna egy másodpercnél sem tovább élni a 3D-s világban, ha valami rögeszmét, valami illúziót nem tartana meg, ha nem ragaszkodna olyan valótlansághoz, mind a világnézete, mind a személyes anyagi léte területén, amely legalább egy kis felmentést vagy kibújót ad ( gondolatban vagy érzelmileg ) az anyagi világegyetem könyörtelen törvényei alól!


Ezért létfontosságú a mindennapi kábulat a földi embernek, mivel másképpen nem tudná elviselni ezt az alacsony rezgésű életet, mely szintet kezdetben eleve nem a humanoid civilizációknak teremtettek.

A szellemi kereső ember mindennapi kábulata pedig a féligazságok világa, melyet most a internet segítségével egy non-stop 24 órás kábulatig tud fokozni. És ehhez elég, ha csak a videómegosztókat, facebook-oldalakat és blogokat bámulja folyamatosan, várva megváltó híreket a felszabadulásunkról - arról a felszabadulásunkról, mely akkor jön el, amikor már nem lesz internet, legalábbis nem ilyen illuminátus-formában...


A féligazságokból viszont sohasem lesz teljes igazság, mert a teljes igazsághoz magának a befogadó személynek a teljes lénye is szükséges! Vagyis az, hogy a szellemi kereső ember/ csillagmag teljes egészben akarja az újat - ehhez viszont minden régit el kell hagynia - ez egy alapvető törvény.

Aki tehát be akar lépni az új, Vízöntő-korszakba, az nem alkudozhat tovább, nem kereshet kiegyezést a múlttal sem, akármilyen dicsőségenek látszik ez most az emlékezés megszépítő távolából.

A szellemi keresőt érő információk viszont, melyek az ilyen tudati szintű embert interneten keresztül folyamatosan bombázák, igazából sohasem tudnak átlépni egy olyan határt, hogy az elméletet élő gyakorlatra változtassa, főleg azért nem, mert maga az elmélet is legnagyobb részt spekuláció, innen-onnan összeszedett/ összelopkodott féligazságok halmaza, melynek a hatása, azaz kábulata pont addig tart, míg azt a szellemi kereső nézi vagy olvassa!

Itt Magyarországon pedig mi különösen jeleskedni tudunk olyan személyekből immár három évtized óta, akik pont ezt az intellektuális kábulat-szinvonalat hozzák sokszor mesteri módon.

A magyar lélek turáni átka 1500 év óta pedig éppen az, hogy egy szellemileg fogékony, lelkileg érzékeny ember, aki éppen ezért keresi a helyét a világban, azonnal rajongásig elkezd bálványozni egy olyan "mestert" vagy "tanítót", azaz egy olyan megélhetési prófétát, aki a háttérhatalom egyhe vagy erős hátszelének támogatásával betölti az adott időpontban ezt az intellektuális kábulat-szerepet!


Ám kérdezzék csak meg Önmaguktól : bármely youtube-os vagy egyéb film/előadás/ szenzációs cikk után akár csak egy óra múlva is tisztább lett-e a tudatuk, vagy szeretet-teljesebb lények lettek-e, vagy kiegyensúlyozottabb, nyugodtabb emberekké váltak-e, melyek segítségével jobban megtudnák oldani a mindennapi problémáikat?

A probléma-megoldáshoz ugyanis teljes lény kell, teljes igazság, az, amit a Lélek belülről ismer fel igaznak, sőt, feltétlen hitnek, olyan hitnek, aminek semmi köze sincs a külső dolgokba kapaszkodás természetösztönéhez, hanem egy olyan mély belső fájdalommal együtt járó hitről van szó, amely miatt az ilyen ember folyamatosan egy magasan feljlett, magasabb dimenziós emberi társadalom megvalósulása érdekében vágyakozik.

Hangsúlyozzuk még egyszer tehát : az új társadalomba semmit, abszolút semmit sem lehet átvinni a régi gondolati és érzelmi energiákból. Éppen ezért kizárt dolog, hogy a régi keleti vagy nyugati mágikus technikákból bármit is át lehetne menteni, ahogy ezt pl. a "new age"-próféták is csinálják folyamatosan a hatvanas évek óta, főleg a hindu ( de atlantiszi eredetű ) rituálék importálást a természetgyógyász vagy a meditatív technika területén.

De épp úgy kizárt, hogy át tudnánk menteni azt az "ősmagyar világot", mely legtöbbször ilyen formában csak a megélhetési próféták képzeletében létezik, miiközben nagyon is tudatosan tagadják meg a valódi Arvisura-történetet!

A féligazságok jelenlegi dömpingszerű megjelenése a szellemi keresőknél/ csillagmagoknál és azok sokszor rajongásszerű befogadása pedig azt mutatja, hogy még a szellemi keresők/csillagmagok legnagyobb része sem mert még teljes mértékben szakítani a múlttal, azaz a Halak-korszak jó-rossz eszményiségével.


Ezért keresnek állandóan kiegyezéseket, kompromisszumokat, mely az életmódjukban és gondolkozásukban is jól látszik. Mivel majdhogynem lehetetnek tűnik, hogy pl. egy olyan műszaki értelmiségi, aki 25-30 évet eltöltött a hivatalos tudományokban való hitben, de aztán az idők szavára hallgatva végre kezd ébredezni, azaz az alternatív tudományos elméletekre és gyakorlatokra is olykor odafigyel, az egyből elvesse a materialista hazugság-tudomány minden dogmává merevedett alaptételt. Neki még esetleg évtizedek kellenek, és sokszor személyes emberi összeomlás/tragédia is, hogy a lelke elég érzékeny legyen az igazság befogadására, mivel addig, ebben az átmeneti állapotban csak folyamatos kiegyezéseket keresett. - Ez törvényszerű.

Ám ami nem törvényszerű, hogy szintén ilyen átmeneti emberek adják meg az alternatív tudomány alaphangját, főleg Magyarországon! Azaz ők nyúljanak le, minden alternatív hírportált, youtube-os videót, internetes tévét stb., melyen ők feltétlen tekintélyként jelentetik meg a cikkeiket, riportjaikat, beszélgetéseiket, előadásaikat, filmjeiket, még akkor is, ha a nagyobb népszerűség kedvéért ( mint a politikusok ) olykor eljátszák az esendő átlagembert is.

Mert csak Magyarországon lehetséges, hogy pl. 9 éve még nyilaskeresztes vezérnek mondott provokátor mára a haza egyik legnagyobb ősmagyar bölcse lehet, akit csakis ájult tisztelettel lehet hallgatni bármelyik "hun-magyar" internetes tévén non-stop 24 órában; vagy : egy "hun-egyház" alapító főrabbi többórás heti szózataival és spekulációval van már tele a youtube, akinek a magyarázatának a minősége és az előadásának stílusa leginkább a rádiókabaré szinvonalának felel meg; vagy: a két nagy ufólapkiadó-tábor egymás közötti belháborúinak eredőjeként esetleg még olyan is van, hogy magyar ufó-kutatás, amely 20-25 év után is kutatásainak "mélysége" abban merül ki, hogy vészjóslóan közli : Földönket valószínűleg megtámadtak az "alienek", de rögtön sejtelmesen hozzá teszi azt is, hogy pártunk és kormányunk ( azaz a NASAnak meg az összes földi kormánynak az Armageddon meg a Függetlenség napja c. filmhez hasonlóan természetesen azt a legfőbb gondja, hogy az emberiséget megvédje ) harcban áll az idegenekkel, ám sajna a csúnya háttérhatalmi titkosítás miatt nem lehet beszélni erről dícső emberiségmegszabadító supermanes-csillagháborús-földalatti-X-aktás harcról - lásd pl. Keviczky Kálmán összes inkarnációját egy átlagos magyar ufó-kongresszuson!


A bizonytalanságban tartás és a folyamatos félelemkeltés tehát a szellemi kereső emberek számára folyamatosan biztosított éppen az állandó féligazságok lebegtetésével, melynél manapság már egyre inkább az amőbaként szaporodó enigma/enigmák/hihetetlen-adások viszik el a pálmát, melyek lassan már sok szellemi kereső félretájékoztatásában is vezető szerepet játszanak!

Mert mi az a szint, mi az a határ, amit a fél/negyedhivatalosan terjesztett magyar alternatív tudomány az eddigi 20-25 évben sohasem lépett át :

1. Nem szakadt el radikálisan a klasszikus newtoni mechanikus világképtől,

2. ezért hisz valamilyen fokon még a hivatalos űrkutatásnak, melynek bizonyos részeit ugyan birálja, de nem az egészét,

3. éppúgy elfogadja a newtoni mechanikára épülő kamu-csillagászat "eredményeit" is szinte kritika nélkül,

4. elfogadja a világegyetem, naprendszer- és bolygókeletkezési elméleti blöfföket,

5. ezért az üreges Föld vagy az üreges Nap hiperrealitásának ténye előtt is értetlenül áll, mint a hivatalos tudomány,

6. a világegyetemben megjelenő értelmes élet még mindig elméleti jelentésű számára, amely a hivatalos elképzelésekhez hasonlóan csak ritka kivételként és nem-emberszerűen jelenik meg számára,

7. és ami a legfőbb hiba : képtelenek különbséget tenni a pozitív és a negatív földönkívüli fajok között, ezértautomatikusan a negatív fajok hatásait vonzák be maguknak, arra figyelnek oda, azt veszik komolyan ( lásd : emberrablások ), míg a kulcsinformációt hordozó fizikai/telepatikus kontakták tapasztalatait negálják,

8. ezért a magasan fejlett spirituális társadalmak léte, főleg megszámlálhatatlan mennyiségű léte, de épp úgy azok segítőként való beépülése a mi társadalmunkba, teljesen idegen szemlélet még a magyar alternatív tudomány számára, éppen azért, mivel az ilyen kutatók még önmagunk isten eredetét és létét sem akarják megismerni, sőt, menekülnek az ilyen információk elől!


Igy a magyar alternatív tudomány sóbálványként áll korszakunk valódi történései előtt, mind kozmikus, mind társadalmi, mind személyes szinten is - épp úgy, ahogy a hivatalos tudomány, mind pedig a történelmi és a szektás egyházak.

A kozmikus változás azonban elkerülhetetlen - ezt minden többé-kevésbé spirituálisan érzény ember érzi és tudja, de azt is, hogy ez nem közönséges korszak-átmenet lesz, hanem a világegyetemünk egyik meghatározó eseménye, amit nem lehet pusztán a hindu juga-rendszerből, sem más ciklikus asztrológiai korszakokból levezetni, melyre viszont oly szívesen hivatkoznak a mi magyar internetes gurujaink, amikor polgárilag jólfésült, egzisztenciájukat nem érintő átmenetről álmodoznak.

Mert ha csak egyszerű korszakátmenet idejét élnék, mint korábban, akkor bizonyosan nem lenne ( szó szerint ) olyan nagy harc a mennyekben, nem kellene a Galaktikus Fényszövetségnek állandó harcot folytatnia a sötétség hajóival a Naprendszerben (is), hogy végre azt az alacsonytudatossági mátrixot szétzúzza a Föld körül, melynek körülöttünk legalább 13-14 éve már meg kellett volna szűnnie.


És mivel sem az alternatív tudomány, sem a hivatalos mit sem akar tudni az élő jelen valódi történéseiről, hanem megelégszik az álokoskodó fecsegéssel, azaz a kábulattal, hogy a régi, korrupt és igaztalan éltüket még néhány napig továbbvonszolják, ezért nekik a büntetésük, vagyis a jutalmuk az lesz, hogy hamarosan szembesülni fognak a hihetetlen valósággal ( a valóság ugyanis mindig hihetetlen, ellentétben a hazugsággal ), mind kozmikus, mind társdalmi, mind személyes szinten!

Forrás:http://www.spiritufo.ditro.hu/spiritualitas-es-a-tudomany/20-spiritualis-tudomanyos-cikkek/244-a-feligazsagok-korszakanak-vege

Kategóriák: UFO

A legjobb UFO észlelések | 2013. május

ParaHIR.HU - 2013, június 3 - 11:41
UFOVideoKategória: U.F.O.

A legjobb 2013 májusi észlelések videó válogatása az AnonymousFO.com-tól.

Forrás: AnonymousFO.comKapcsolódó: A legjobb UFO észlelések | 2013. áprilisA legjobb UFO észlelések | 2013. márciusA legjobb UFO észlelések | 2013. februárA legjobb UFO észlelések | 2013. január
Kategóriák: UFO

Rejtélyes angyalhaj, avagy az ufó-észlelések kísérőjelensége

Rejtelyekszigete.blogger.hu - 2013, június 3 - 10:52

Írta:Száraz György

Az ufókkal való találkozást követően gyakran hullik a földre egy pókhálószerű és zselészerű szubsztancia, amely kissé radioaktív. A szubsztancia az úgynevezett „angyalhaj”, amely néhány órával az észlelést követően nyom nélkül elpárolog. A „hajról” azt is mondták, hogy vagy lebomlik, vagy egy vattaszerű csomóvá alakul át, s erőteljes szagot áraszt, miközben kézbe veszik. Az amerikai ufológusok „angyalhajként” hivatkoznak rá; az olaszok „kovás vattaként” (megj.: mivel kovakő tartalmú); míg a franciák a „Madonna ajándéka” kifejezést használják arra, hogy leírják az égből hulló, félig áttetsző fonalakat.


Az ufológusok először 1954-ben kezdték megvitatni a jelenséget. Két férfi, nevezetesen Gennaro Lucetti és Pietro Lastrucci állt a Velencei Szent Márk téren található szálloda erkélyén 1954 október 27-én. A két ember váratlanul két „csillogó orsót” látott keresztül repülni az égbolton. Az objektumok egy izzó fehér csíkot hagytak maguk után, miközben elsüvítettek. Mindkét tárgy nagy sebességgel repült, az egyik egy bizonyos távolságot tartott a másiktól. Majd a tárgyak tettek egy U-kanyart és elrepültek Firenze felé.

Azon a délutánon arról számoltak be, hogy váratlanul szünetet kellett elrendelni az egyik firenzei stadionban játszott futballmérkőzés közben. A játékosok, a bírók és kb. 10 ezer néző csak állva bámulta a stadion felett elrepülő két szerkezetet. 14.20 és 14.29 között a város felett háromszor repült el néhány azonosítatlan repülő tárgy (ufó). Sok különös, pókhálószerű fonal kezdett az arénára hullani, mihelyt a tárgyak eltűntek.

A szubsztancia gyorsan szétbomlott, amint emberi kézzel érintkezett. Az egyik diák, Alfrede Jacopozzi, volt az egyetlen, aki megpróbált egy keveset felszedni belőle és bezárni azt egy légmentesen záródó kémcsőbe. Jacopozzi később átadta a kémcsövet Giovanni Canneri professzornak, a Firenzei Egyetemen működő Vegyelemző Intézet igazgatójának. Danilo Cozzi professzor, Prof. Canneri egyik kollégája, egy sor tesztet hajtott végre e rejtélyes lelettel.

„Ez egy rostszerű, szálas anyag, amely nagymértékben ellenáll a feszülésnek és a csavarodásnak. Amint hőhatásnak tesszük ki, az anyag megfeketedik és elpárolog, olyan átlátszó üledéket hagyva maga után, amely elolvad. Az üledékben bórt, szilíciumot és magnéziumot tartalmaz. Feltételezhetően a szubsztancia valamifajta bór-szilícium üveg lehet.” – mondta Cozzi professzor.

Charles Maney amerikai ufológus azzal állt elő, hogy az anyag „az ufó többletenergiájának materializálódása”. Szerinte „a szálak visszatértek a dimenziójukba vagy valamilyen más tér-idő kontinuumba, miközben eltűntek”. A brit ufológus azzal állt elő, hogy az„angyalhaj” az ektoplazmának egy olyan változata, amely a spirituális szeánszok alkalmával keletkezik.


B. V. Lyapunov, a szovjet időszak kutatója, aki sokat tett a tudomány népszerűsítéséért, 1967-ben Új-Zélandról kapott „angyalhaj” mintát. A szorosan lezárt kémcső kevesebb, mint egytized köbcentiméternyi ismeretlen anyagot tartalmazott. Egy tudóscsoport minden részletre kiterjedő alapossággal vizsgálta meg az anyagot. L. V. Kirichenko fizikus, a sugárzásmérés specialistája, arra a következtetésre jutott, hogy a szubsztancia egy „finomszálas anyag, amelynek némely szála kevesebb, mint 0,1 mikron átmérőjű. Az anyag legnagyobb része köteggé gabalyodott össze vagy 20 mikron átmérőjű „szálakká” vált szét. A szálak fehéres színűek, illetve félig átlátszóak. Nincs semmilyen ismert anyag a vizsgált szubsztanciában.”

Sajnálatosan a szubsztancia teljes mennyiségét elhasználták a kutatás folyamán. Azóta pedig nem szereztek semmilyen újabb mintát az „angyalhajból”, bár a jelenség rendszeresen előfordul ebben az országban.

Az ufók tanulmányozásával foglalkozó brit társaság által 1998 augusztusában közzé tett beszámolók szerint a rejtélyes pókhálók nem sokkal azután hullottak a földre, hogy ufót észleltek Észak-Wales-ben. A hatvanéves Mrs. Stanfield és menye „kb. 20 ezüst gömböt látott az égen”, mielőtt észlelte volna a földre leereszkedő, pókhálószerű anyagot.

Vannak olyan esetek, amikor a tiszta kék égből hullik „angyalhaj”. Az Egyesült Államokbeli Montgomery lakosai „repülő, hálószerű anyag” hullásáról számoltak be 1898-ban. A szemtanúk beszámolója szerint az anyag szálai némileg hasonlítottak a fluoreszkáló azbeszt rostjaihoz.

1978. február 10-én két órán keresztül nagy mennyiségben hullottak az égből ragacsos fonalak az Új-Zélandi Samaru nevű tengerparti városka környékén. A szálak „jelentősen finomabbnak tűntek a pókhálónál”, sőt még a tiszta, kék égen is jók kivehetők voltak.

Forrás: http://boldognapot.hu/blog/rejtelyes-angyalhaj-avagy-az-ufo-eszlelesek-kiserojelensege/

Kategóriák: UFO

Hihetetlen videó egy vulkánba ereszkedő UFO-ról (videóval)

Rejtelyekszigete.blogger.hu - 2013, június 2 - 17:15

Mexikó leghíresebb aktív tűzhányója, a Popocatépetl körül rendszeresek az UFO észlelések. Csak az utóbbi években több száz esetet jelentettek a környéken élők, melyek közül többet filmen is sikerült megörökíteni, ám a néhány nappal ezelőtt videóra vett eset mind közül talán a legbizarrabb.

"A felvétel helyi idő szerint május 30-án, csütörtök este, 20:38-kor készült és azt látni rajta, amint egy fényes tárgy érkezik a vulkán fölé, fordul egyet és beleereszkedik a kráterbe" - írja a videót feltöltő Michael Morales, az észlelés körülményeiről.

A jelenleg is füstölgő tűzhányó köré a mexikói meteorológiai szolgálat telepített webkamerákat, hogy az esetleges kitörések előjeleit mielőbb észleljék, és annak megfelelően tájékoztathassák a lakosságot. Ezek egyike rögzítette a vulkánba, vagy talán mögé ereszkedő azonosítatlan repülő tárgyat.

A Popocatépetl felett megjelent azonosítatlan repülő objektumokról szóló beszámolók, videók korábban már többször bejárták a világsajtót. A hivatalos magyarázatok azonban legtöbbször a Föld légkörébe belépő és nagy sebességgel zuhanó meteoritként, űrszemétként, vagy egy-egy nagyobb madárként azonosították az UFO-kat, de az is előfordult, hogy egyszerű hamisítványnak nevezték a felvételeket.

Ezúttal egyelőre senki nem kommentálta a videót, a környező településeken élők azonban a tűzhányótól távolabbra is gyakran látnak furcsa fényeket az égen, ezért a közép-amerikai ország UFO kutatói egyre növekvő figyelemmel kutatják a körzetet.

Forrás: http://ittvannak.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=357

Kategóriák: UFO

Az Oscar-díjra hajtanak a Sirius alkotói

Ittvannak.hu - 2013, június 2 - 08:37

Nem kisebb célt tűzött ki maga elé az április közepén bemutatott Sirius alkotógárdája, minthogy az egész estés dokumentumfilmek kategóriájában, az Amerikai Filmakadémia tagjainak segítségével a legjobb alkotásnak járó arany szobrocskát szeretnék elnyerni.

Kategóriák: UFO

Ismét Popocatepetl, ismét UFO

ParaHIR.HU - 2013, június 1 - 11:03
PopocatepetlUFONem UFOKategória: U.F.O.Mainstream

Mint ahogy portálunk is többször beszámolt róla a mexikói Popocatepetl mellett rendkívül sok aktív UFO észlelés van.
Egyben szerencsés is ez a hely, mert ide a mexikói hatóságok egy webkamerát is létesítettek, tekintve, hogy ez egy aktív vulkán és így folyamatosan figyelemmel kísérhető.

Illetve az is szerencsés, hogy a mexikói hatóságok „lazábban” állnak az UFO észlelésekhez, nem építik a tagadás hazug vastag falát.
Így sok észlelésről kerül nyilvánosságra felvétel, ilyen a mostani is.


Mint ebben az esetben itt is azt láthatjuk, hogy egy ismeretlen repülő objektum az aktív vulkán szájába repül.
A kérdés jogosan merül fel. Mit keresne egy UFO egy aktív vulkánban. Persze rengeteg dolog van amit egyhamar nem fogunk meg tudni az idegenek viselkedésével és technológiájával kapcsolatban, de sok mindent kikövetkeztethetünk.

Ezzel a gondolatisággal vizsgálva nehéz magyarázatot találni arra, hogy mit keres egy idegen szerkezet egy tűzhányóban.
Biztos, hogy ezek idegenek és nem természetes jelenségek? Fizikai tény, hogy bizonyos kőzetek, nagy nyomás alatt pillanatokra szupravezető képességeket tudhatnak magukénak, ami mágneses
jelenségekkel párosulhat. Akár gömbvillámokkal. A következtetés úgy is helytálló, hogy nem idegeneket látunk hanem csupán a vulkán nagynyomású kőzeteinek elektromos megnyilvánulásait.

Forrás: ParaHÍRGoverment of MexicoKapcsolódó: Ismét UFO a Popocatepetl felettIsmét a Popocatepeti - Ufó ereszkedik a vulkánba
Kategóriák: UFO

Hihetetlen videó egy vulkánba ereszkedő UFO-ról (videóval)

Ittvannak.hu - 2013, június 1 - 09:49

Mexikó leghíresebb aktív tűzhányója, a Popocatépetl körül rendszeresek az UFO észlelések. Csak az utóbbi években több száz esetet jelentettek a környéken élők, melyek közül többet filmen is sikerült megörökíteni, ám a néhány nappal ezelőtt videóra vett eset mind közül talán a legbizarrabb.

Kategóriák: UFO

Földönkívüliek a világot jelentő deszkákon

Ittvannak.hu - 2013, május 31 - 16:17
  • UFO témájú színdarabot mutat be június végén egy ausztrál színház.
  • A kortárs színházi produkciót valódi eltérítettekkel készített interjúk alapján vitték színpadra.

"Egy fénysugár szippantotta fel őket a pici űrhajóra, amellyel elrepültek az anyahajóra. Lények vannak körülöttük. Erős fények. Egy asztalra kerülnek, ahol bizonyos orvosi vizsgálatokat végeznek rajtuk. Néhány dolgot megtanítottak nekik az űrhajó működésével kapcsolatosan is..." -  olvasható a világ eddigi egyetlen, negyedik típusú találkozást feldolgozó színházi produkciójának szövegkönyvében, amelynek már javában zajlanak az előkészületei Ausztráliában. Az Alienation című különleges színdarabot 2013. június 28-án mutatják be Perth város Állami Színházában.

Kategóriák: UFO

Ufót fotóztak Kanada felett, Vancouver mellett #2

ParaHIR.HU - 2013, május 31 - 10:47
KanadaVancouverKategória: U.F.O.

Újjabb felvétel került napvilágra ugyan arról a napról Vancouver városából.
Ez a felvétel egy videó amin egy azonosítatlan repülő tágy található amint ismeretlen célja felé halad.


A felvétel valószínűleg nem messze az eredeti fényképtől készült. Annyival rejtélyesebb a dolog, hogy nem látszanak egyértelműen olyan jelek amiből tudni lehetne, hogy a felvétel valóban ott került rögzítésre.
Ami mellette szól az Charles Lamour személye aki hobbi szinten vadászik ufókra a Vancouveri égbolton.

Forrás: Charles LamourParaHÍRKapcsolódó: Ufót fotóztak Kanada felett, Vancouver mellett
Kategóriák: UFO

Elysium – Zárt világ – magyar előzetessel

Rejtelyekszigete.blogger.hu - 2013, május 31 - 08:33

Odalenn nehéz az élet. A Föld a jövőben túlzsúfolt, romba dőlt, mocskos és veszélyes hely lesz. Aki teheti, inkább felköltözik az Elysium biztonságos, rendezett és békés világába – egy hatalmas mesterséges holdra, melyet kiváltságos lakói gondosan védenek a lentiektől.

Ha az illegális bevándorlók ellen kell felhasználni őket, nem haboznak: törvényt és fegyvert egyaránt bevetnek. Max azonban már nem fél egyiktől sem. Az élete múlik azon, hogy a lehető leggyorsabban feljusson a vágyott világba. Ha kell, csellel, ha kell, erővel át fogja törni a kordont, hogy megszerezze, amire az Elysiumon szüksége van. És ezzel talán az egész, kárhozott világ sorsát megváltoztatja.

 

 

Forrás: http://filmtrailer.hu/film/elysium-zart-vilag-magyar-elozetessel/

Kategóriák: UFO

UFO-k az egyik magyar nagyváros felett (a szemtanú videójával)

Ittvannak.hu - 2013, május 30 - 07:18

Néhány napja az egyik közelebbről meg nem nevezett magyar nagyváros egyik lakótelepi lakásának erkélyéről készítették az alábbi videót. A jelenségnek három szemtanúja volt, egyikük megpróbálta a mobiltelefonjával megörökíteni a két furcsán mozgó azonosítatlan repülő tárgyat. Az észlelés körülményeiről a következőket mondták:

Kategóriák: UFO

Űrtámadás kivédésére gyakorlatozik az orosz hadsereg

Ittvannak.hu - 2013, május 28 - 16:22

Hétfő hajnalban három napos hadgyakorlatra riasztották Oroszország nyugati légierejének jelentős részét - közölte a ruvr.ru angol nyelvű kiadása. A gyakorlat része annak a sorozatnak, melynek során az Orosz Védelmi Minisztérium meglepetésszerű riasztásokkal próbálja tesztelni katonái harckészültségét.

Kategóriák: UFO

Hat év alatt száznál is több UFO észlelés Dél-Angliában

Ittvannak.hu - 2013, május 28 - 08:20

Néhány napja egy elképesztő manővereket végző fényes gömb alakú repülő tárgy borzolta az Anglia déli részén fekvő tartomány lakosainak idegeit, amely ismét rávilágította a figyelmet a brit szigetország azon területére, ahonnan évtizedek óta talán a legtöbb UFO észlelést regisztrálják.

Kategóriák: UFO

Ufót fotóztak Kanada felett, Vancouver mellett

ParaHIR.HU - 2013, május 28 - 07:00
UFOKanadaVancouverKategória: U.F.O.

Szombat délelőtt 10 óra körül az amatőr fotós Anthony Ellis a „North Shore Mounten” nevű tengerparti résznél fotózott. A helyszínen nem látott semmit, de amikor hazaért és átvizsgálta a készített képeket nagy meglepetésére egy megmagyarázhatatlan dolgot is lencsevégre kapott.

Anthony annyit nyilatkozott, hogy teljesen megvagyok lepve.

A képet eddig többen is elemezték, de senki nem jelentkezett egyértelmű cáfolata a kép eredetiségét és manipulálatlanságát bizonyítva.

Forrás: vancouversun.com
Kategóriák: UFO

A Felemelkedés kezdetének legfontosabb jele

Rejtelyekszigete.blogger.hu - 2013, május 27 - 19:53

Írta:Spirituális UFO-kutató - Forrás:spiritufo.ditro.hu

A Felemelkedés kezdetének legfontosabb jele :az "Alcyon Plejádok" videóinak a megjelenése

Végre elkészült földönkívüli segítséggel egy olyan kilencrészes videó, mely az internet utóbbi 20 éves történetében páratlan a maga nevében. Ez a videósorozat ugyanis mind a negatívkontroll alatti emberiség, mind az ébredező csillaggyermekek nagyon aktuális problémáiról, de épp úgy annak megoldásáról is szól oly módon, hogy szinte tökéletes spirituális-kozmikus magyarázatot ad mindannyiunknak.

Mert 2012. december 21. utáni helyzet természetesen elég válságos volt sok komoly fénymunkás és csillaggyermek számára, különösen azoknak, akik már idősebbek és évtizedek óta "harcolnak" a Fény oldalán. Ez a videósorozat azonban tökéletesen feltárja a látszólag elmaradt Felemelkedés mögött meghúzodó okokat. A kép, a zene és szöveg tökéletes összhangja pedig segít minden jóérzésű embernek annak megértésében, hogy kicsoda ő, mint földi, de egyben kozmikus lény, és hogy valójában hol van most, milyen erők keresztüzében is áll nap mint nap, és hogy kozmikus szinten milyen hatalmas isteni erők dolgoznak az emberiség felemelkedéséért.

Ez az Alcyon Plejádok-videósorozat tehát teljesen egyedülálló, és sokak számára mindenképpen a Felemelkedés abszolút biztos kezdétének legfontosabb jele lesz! Mert egy fénymunkásnak meg minden más őszinte igazságkeresőnek ezután már bizonyosan nem lesz szüksége a fél- és negyedigazságok meghallgatásának/megnézésének szokásos mindennapi videó-kábulatára, melyeket a videómegosztókon számtalan előadás formájában ömlesztve lehet találni, miközben nagyszerű spekulációkat hallhatunk az emberiség/magyarság múltjáról vagy jövőjéről, vagy a spirituális életmódokról, hogy hogyan lehet pl. egy teljesen megmérgezett bolygó abszolút beteg társadalmában az egészségeset játszani stb., de lényeg kimondása rendszerint elmarad : minden spirituális megújulás alapja a helyes kozmikus szemléletben keresendő, tehát abban, hogy tisztában vagyunk vele, sőt mélyen hisszük, mert belsőleg tapasztaljuk, hogy honnan jövünk ( egy reménytelenül sötét korszakból ), hol vagyunk most ( egy rövid, átmeneti, 4. dimenziós köztes állapotban ), és hová megyünk ( az Alcyoni Fény birodalmába )!

Ezen kilencrészes videó első három része egy külön egységet képez, mely tájékoztatójellegűen foglalja össze az egész kozmikus-spirituális problémát, melyben most az emberiség van. Ezért azt javasolnánk, hogy először ezt a három filmet tekintsük át alaposan, hogy a nézés közben felszabaduló energia már ott és akkor beindítsa Felemelkedés folyamatát a tudati szinten!

Forrás:spiritufo.ditro.hu

<p><br /></p> <br> <br>

 

/Bár én magam is a fokozatosság híve vagyok, de aki esetleg úgy érzi, hogy haladna tovább a sorozattal, az az alábbiakban megtekintheti a többi részt is. - Galactus-RSZ/

ALCYON PLEJÁDOK 4. RÉSZ- A FÖLDÖNKÍVÜLI BETOLAKODÓK URALMA ÉS AZ ÚJ VILÁGREND

Az "Alcyone-Plejádok videó negyedik részében", szükségesnek láttuk, hogy elmélyedjünk néhány fontos pontban, különösen, mert "az uralkodó sötét urak", a reticuli -- nibiruiak és az általuk hibridizáltak, tovább haladnak a "romboló teendőik listájával", és nyíltan ellenállnak, megszámlálhatatlan emberi, kozmikus és geológiai "akadályt" okozva világszerte. Ezért, még nem látunk "egyértelmű kiutat" ebből a "hosszú és komor alagútból", amelybe bevezettek bennünket, csupán nagymértékű "interferenciát", fenyegetést, ijedtséget és "megszámlálhatatlan mennyiségű kritikus helyzetet", provokatív és kellemetlen viszonyokat, amelyek "világszerte" tapasztalhatók. És kik az emberiség önérzetének ezen "hatalmas manipulátorai"? A legfontosabbak: "a Rothschildok, a Rockefellerek, J.P Morganék, a Windsorok, a Goldman Sachs, Harrimanék, a Warburgok, Carnegiék, a Schiffek, a Stillmanok, a Wilsonok, stb." Ők voltak azok, akik "arcátlanul" megkaparintották az emberiség összes javát, egyben ők az "Új Világrend (NWO) megalapítói is". Nagyon kevesen vannak azok, akik "nyíltan szembeszálltak" az uralmi, a hatalmi és a vezetési ambícióikkal, és amikor néhányan "fellázadtak", ahogyan Abraham Lincoln és John F. Kennedy elnökökkel történt, akkor "gyáván meggyilkolták őket". Emlékezzünk arra, amit az "Alcyone videó 3. részében" említettünk, hogy az erős emberi és földi akadályok miatt, amit "az uralkodó földönkívüliek" okoztak, "az Intergalaktikus Szövetség" megelőzésképpen "elhelyezett bennünket" egy "idő-tér hézagba", egyfajta "limbusz-várakozásba", mielőtt teljesen belépnénk "az Alcyone Nap fotongyűrűjébe". "Egy óriási hologramról" vagy energiakötegről van szó, amelyet bölcsességgel és tudatos szeretettel hoztak létre, azért, hogy amikor belépünk a "manaszikus fény" magas frekvenciájába, az ne okozzon "sokkot", és ne érezzük "a fájdalom-traumát", sem pedig a rettenetes szenvedést, amelyet mindannyian vártunk, a "Nulla Zóna" erőteljes és zavaró elektromágneses sokkját.

 

ALCYON PLEJÁDOK 5. RÉSZ - A TITANIC ELSÜLLYEDÉSÉNEK ÖSSZEESKÜVÉS-ELMÉLETE ÉS A 11-ES SZÁMHOZ KAPCSOLÓDÓ MERÉNYLETEK

Ebben az 5. videóban nagyon fontosnak látjuk, hogy még inkább elmélyedjünk a "sötétek rettenetes leleplezésében", akik, az emberiség ellenen harcolnak. Ezért, szeretnénk megismertetni "a rejtett okait" annak, hogy a híres óceánjáró a "Titanic", miért végezte a tenger hullámai alá merülve. Lehet, hogy több van a háttérben, mint amit "hivatalosan elismernek", amit a nyilvánosság nem is sejt? De "mi történt" valójában a világ legnagyobb óceánjáró hajójával? Mindez egy olyan, nagyon jól eltervezett, összeesküvés eredménye volt, amelyet a "nibirui -- hüllő-lények" készítettek elő. Egy erős "összeesküvő-hálózatról" van szó, amely gazdag üzletemberek egy csoportjával állt szemben, "építészekkel, bankárokkal, pénzügyi szakemberekkel", akik, három iparmágnással együtt, határozottan ellenezték, hogy létrejöjjön "az Amerikai Egyesült Államok központi banki rendszere (FED)", mert a létrejöttével, "a bankok centralizálódnának, és uralnák a világgazdaságot". A tragédia nagymértékben érintette a társadalmat azáltal is, hogy az áldozatok egyike John Astor "korának leggazdagabb embere", egyben Nikola Tesla közeli "barátja és találmányainak finanszírozója" volt. Tesla pedig nem más, mint aki felfedezte "a végtelen mennyiségben rendelkezésre álló szabadenergiát". Azonban, "a nibirui -- illuminátusok" semmiképpen sem akarták, hogy ez elterjedjen, mert akkor "megszűnne a függésünk" az Új Világrendtől (New World Order), és a kegyetlen céljaiktól. És mit mondhatunk a furcsa véletlen egybeesésekről ezekkel az összeesküvésekkel, és a 11-es szám sorozatos előfordulásával kapcsolatban, amely olyan, történések dátumához kapcsolódik, amelyek megrendítették az emberiséget? Lehet, hogy mindezt jól előkészítették? Annak alapján, amit tudni lehet, soha nem feltételeznénk, hogy mi történt valójában a "2004. március 11-i madridi, spanyolországi" merényletek során, vagy "a New York-i ikertornyok" elleni támadáskor, amelyek szintén 11-én történtek. Lehet, hogy ezek az események részei voltak a terveiknek, amelyek olyan "rituálékkal járnak együtt, amelyek emberáldozatokat követelnek", érintsenek ezek tömegeket, vagy kiválasztottakat, "vagy szolgáljanak egy háború kezdeteként vagy lezárásaként?

ALCYON PLEJÁDOK 6. RÉSZ - CSALÁS AZ ARANNYAL, ÉS AZ ELNYOMÓ FÖLDÖNKÍVÜLIEK EGYÉB MEGTÉVESZTÉSEI

Miután tanulmányoztuk "a különböző összeesküvéseket" és "az uralmon lévő sötét NWO" titkos terveit "az Alcyone -- Plejádok videó 6. részében", most, hiteles adatokat felhasználva, folytatjuk ezt az érdekes kutatást, amely "mindannyiunkat közvetlenül érint". Számos "politikai és geopolitikai" kutatónak sikerült megerősítenie, hogy az "Új Világrendhez (NWO)" tartozó személyek hozták létre "az alkotmányellenes aranytartalékot" (FED), a saját hasznunk érdekében. Egy olyan, "magánkézben lévő, nemzeti bankról" van szó, amely más, "nemzetközi bankokkal" együtt, amelyek a "húsz fő pénzmágnás család" tulajdonában vannak, akik "az illuminátus -- Bilderberg csoporthoz és más titkos társaságokhoz" tartoznak, és akik "csillapíthatatlan kapzsiságból" hatalmukba kerítették, és felügyelik a világ összes "aranyletétét". Ilyen módon "az aranytartalékok", amelyekkel azelőtt "minden ország rendelkezett", fogyatkozásnak indultak, egészen addig, amíg "teljesen el nem tűntek". Bár, megerősítik, hogy a "Gold-Holdings" (az aranyletétek) biztonságban vannak, lehetséges, hogy "már nincs is arany a jól őrzött lerakataikban"? Egy "pénzügyi és gazdasági szakértők" által nemrég végzett vizsgálat kimutatta, hogy számos ország aranykészlete "már nem létezik", és kicserélték azt "arannyal bevont volfrámra". Annak alapján, amit tudni lehet, ez az óriási, "aranyhoz kapcsolódó, világszintű csalás" annyira "aljas és visszataszító", hogy súlyos következményei lehetnek "a nemzetközi elitre", amely részese "a Bilderberg Csoportnak, az illuminátusoknak, a Majestic 12-nek, a Bohémia Klubnak, a Római Klubnak", és sok más "sötét titkos társaságnak" is. Az NWO célja az, hogy azon kívül, hogy "elszegényítse a népességet", és rettenetes "gazdasági krízisbe" taszítson bennünket, szintén a "kegyetlen terve" részei azok az események, amelyet "a sötét urak" hoztak létre, és amelyet "a pénzügyi központ Ikertornyaival" szemben követtek el, New York-ban, 2001. szeptember 11-én. Ha mélyebbre ásunk a témában, akkor felismerjük, hogy ennek az irtózatos katasztrófának a "középpontja" ismét a hírhedt "11-es szám".

ALCYON PLEJÁDOK 7. RÉSZ -  AZ ILLUMINÁTUS URALMÁNAK VÉGE, KRÍZIS A VATIKÁNBAN, VALAMINT A FÖLDÖNKÍVÜLIEK IRÁNT TANÚSÍTOTT ÉRDEKLŐDÉSÜK

Ha elmélyedünk azokban a kényes témákban, amelyek világszintű érdeklődésre tartanak számot, akkor a rituális "11-es számon kívül", amelyet "különböző csoportosulások" agyafúrt manipulátorai tartanak a kezükben, beszélhetünk még a "földönkívüli illuminátus -- hüllő-lény" befolyásról, a "rettenetes, alattomos merényletekről, amelyek a New York-i ikertornyokhoz kapcsolódnak", valamint arról, hogy napvilágra került egy óriási "gazdasági csalás", amely számos "kormányzati intézményt" és magánintézményt érint. "2012 vége óta" elkezdetek "világossá válni" a vészjósló terveik. Lehet, hogy létezik valamilyen "magasrendű, kozmikus erő vagy energia", amely aktiválja a "földi szövetségeseit", hogy "gyorsan és döntően fedjenek fel" mindent, ami hosszú évek óta rejtve volt. Bizonyos, a "a pénzügyi krízishez kapcsolódó szabálytalanságokról" van szó, amelyek nagy és tekintélyes bankokat érintenek, mint "a HSBC, a Barclays, a Santander Bank, a J.P Morgan, a Vatikáni Bank, az Ambrosiano Bank, a Royal Bank of Scotland, a Goldman Sachs", és még sokan mások. Lehet, hogy "napfényre kerülnek" a "szövevényes ügyleteik", és a rettenetes gazdasági károk, amelyeket okoztak? Lehetséges, hogy "ennek az óriási hálózatnak" van valami köze a legutóbbi "vatikáni botrányokhoz", amelyek tönkretették "Isten jól ismert bankárát" Ettore Gotti Tedeschit, mint ahogyan más állásokat betöltő hivatalnokokat is? Lehetséges, hogy ez volt "a kiváltó oka" annak, hogy XVI. Benedek pápa "február 11-én" lemondott a hivataláról, ami azelőtt "elképzelhetetlennek számított" a Római Katolikus Egyház történetében? Szt. Malakiás több száz éve megjövendölte, hogy "112 pápa" lesz ennek a civilizációnak a vége és a "Katolikus Egyház" vége előtt. De ki a jelenlegi pápa? Lehet, hogy "a látható arcát" mutatja, amelyet mindannyian ismerünk, vagy "az árnyékáét", akit jól elrejtettek? Mit jelent az, hogy Jorge Mario Bergoglio, (I. Ferenc) az "első jezsuita pápa"? Mi a jelentősége annak, hogy pontosan azokban a pillanatokban, amikor "bemutatták" a frissen megválasztott pápát, akkor különböző, ismeretlen eredetű repülő tárgyakat figyeltek meg a Szent Péter téren, a Vatikán felett? Mi az oka annak, hogy a katolikusok "belebonyolódtak" a "más világokon létező élet" témájának a kérdésébe? Miért beszélt hangsúlyosan a teológus Corrado Balducci, a Vatikán egyik legfontosabb "ördögűzője és démonológusa", aki mellesleg "jezsuita", a "földönkívüli űrhajók és a földönkívüliek" létezéséről? Miért jelent meg ugyanazon a napon belül "két hírnök üstökös", talán a két főpapot jelölték, akik közül az egyik "visszavonult", míg a másik "aktív"? "Rossz előjelekről lenne szó, vagy mély átalakulásról" mindenhol, hogy így elkezdődhessen "az új Fotonikus Fény Korszaka"?

ALCYON PLEJÁDOK 8. RÉSZ - TESLA ÚJ ENERGIAFORRÁSA ÉS AZ URALKODÓ FÖLDÖNKÍVÜLIEK SEMLEGESÍTÉSE

Annak alapján, amit látunk, létezik egy rendkívül nagy és "ismeretlen erő vagy energia", amelynek szándékában áll, hogy "az elit láthatatlan szálait" mozgassa, és semlegesítse a "globális rendszert", amely telve van mindenféle "csalárd és bűnös tettel". Csak így lehetünk boldogok, és emelhetjük meg "a rezgésszintünket a kvantumfény frekvenciájára, amelyet évszázadokkal ezelőtt elvesztettünk" és tölthetjük be a "nekünk megfelelő helyet" az evolúción belül, ahogyan az más fejlett világokban történik "a Galaktikus Szövetségen" belül. Ezért, létrehoznak "egy erős, a Földet és a kozmoszt összekötő kapcsolatot" és "kiemelkedő személyiségek és szakemberek" az élet minden területéről hozzájárulnak ehhez a nemes küldetéshez, akik bírósági tisztviselőként, államügyészként, bíróként, ügyvédként dolgoznak, "hogy ilyen módon ízekre szedjék" az óriási cselszövést és ezt a hatalmat, amelyet hosszú idő óta "helytelenül használtak". Olyan lényekről van szó, akik magas "tudatossági szinttel és nagymértékű bölcsességgel" rendelkeznek, akik, ezekkel a magas pozíciókban található személyekkel és szakemberekkel "együtt" létrehoztak egy "szövetség-megállapodást", amelyet "nagy titokban és intelligenciával" működtetnek "Agarthi lényei, a mutánsok" és egy csoport áttelepített "szíriuszi és plejádi". Azért, hogy határozottan elmozdítsák a hivatalukból és eltessékeljék a "nibirui földönkívüli elitet", amely megmakacsolta magát és megpróbál bármi áron "megerősödni és állandósítani a szolgaságba taszító hatalmát". Azonban, ahhoz, hogy végrehajtsák ezt a "lebontási, átalakítási" folyamatot, a hihetetlen, erősen cenzúrázott "szabad energia" alapvető szerepet játszik, amelyet Nikola Tesla fedezett fel, de jó pár évvel később más tudósok "felelevenítették" azt, mint Guillermo Marconi, Edward Leedskalnin, Viktor Grebennikov, John Bedini, John Hutchison, Dr. Royal Raymond Rife, Eugene Mallove. Meg kell említenünk Mehran Tavakoli Keshe nukleáris mérnököt is, "a Keshe Alapítvány" megalapítóját, amely megismertette az "anti-gravitációs plazmatechnológiát". Ennek a segítségével lehetséges "az űrutazás", ahogyan ez a megújuló energia használható a közlekedésben, a tudományban, "az orvostudományban és az elektromosságban" is. Még arra is képes volt, hogy "előállítson egy repülő csészealjat", hasonlót azokhoz, amelyekkel a "fejlett világok" lényei rendelkeznek. Ezzel bebizonyosodik, hogy e mögött jelen van egy "erős egyesülés-szövetség", amelyet bizonyos nemzetek alkotnak, amelyek "a Bolygóközi Szövetséggel" és "a Nagy Galaktikus Fényszövetséggel" együtt annak szentelték magukat, hogy elkezdjék "mozgatni a bábukat", hogy ezzel a közeljövőben kiváltsák minden, "magát embernek álcázó földönkívüli", bukását, akik több évszázada bitorolják a bolygót. Most még inkább, amikor "a Plejádok napjának, az Alcyonének a fotonenergiája" egyre intenzívebbé válik. Azonban, addig amíg "a hologram, amelyben elhelyezkedünk, teljesen ki nem nyílik", a sötétek "ellenállása és szembenállása" nem torpan meg.

ALCYON PLEJÁDOK 9. RÉSZ -  AZ ELIT ÖSSZEOMLÁSA ÉS A BILDERBERG KLUB, NWO ÉS A FÉNYES LÉNYEK MEGMENTŐ AKCIÓJA

Az Új Világrend (NWO "hatalmi visszaéléseinek" vizsgálatát folytatva szeretnénk kifejteni, hogy mi történik "a monarchiákkal" amelyekről, úgy tűnik, hogy szintén nem "jó úton haladnak". Például, Beatrix, királynő úgy döntött, hogy "elhagyja a trónját". Ne felejtsük el, hogy Beatrix királynő "egy náci SS hivatalnok lánya", aki a "Bilderberg Klubot" alapította mely találkozóinak a királynő máig is "rendszeres résztvevője". Ezenfelül, "a világot irányító klub tiszteletbeli tagja", és David Rockefellerrel együtt, a találkozóik szervezője". És mit mondhatunk arról a vitát kavaró esetről, hogy Belgium királynője, Fabiola létrehozott egy magánalapítványt, hogy, a saját hasznát keresve, "kijátssza az adóhatóságot". És mi az oka annak, hogy "Anglia királynőjének, II. Erzsébetnek pénzügyi ellenőrzéseken" kell átesnie, amely még sohasem történt azelőtt? Ezenfelül, mi a titkos mozgatórugója annak, hogy a "spanyol királyi családot" is egyre több "pénzügyi ellenőrzésnek" vetik alá? Véletlen egybeesés, hogy Sofia királynő is aktív tagja a "közismert Bilderberg" Klubnak"? De mi az oka annak, hogy "hanyatlás és entrópia" lép fel a világ elitjében? Lehet, van valamilyen kapcsolata "a számos korrupt, magas rangú tisztviselőt érintő elkerülhetetlen bukással", amelyet egy "kozmikus, energetikus- fotonikus megtisztító erő" ösztönöz, és amelyet a "Fényes Lények" gyorsítanak fel a bolygónkon? Ezért van az, hogy egyre több, "különböző területeken dolgozó" ember annak szenteli magát, hogy "kutatásokat végezzen és bemutassa", hogy ki irányítja a világot. Ezenfelül, nyíltan beszélnek a "hüllő-lény földönkívüliekről", akik hosszú idő óta, rendkívül jól,"elrejtőznek közöttünk". Ezért, nagyon valószínű, hogy "a sötétek", megpróbálnak alávetni minket egy „diktatórikus", és még „nagyobb mértékű, globális felügyeletnek, megfigyelő kamerákat alkalmazva" mindenfelé. „Kisméretű repülő járműveket, vagy más néven, MAV-okat" is bevetnek, hogy közelről felügyelhessék az emberiséget, és így megpróbálják elkerülni a „népi felkeléseket", amelyek ellenük irányulnak. Ezért, "foggal-körömmel ragaszkodnak a hatalmukhoz". Azonban, annak ellenére, hogy minden lehetséges "törvényes és törvénytelen eszközt bevetnek", hogy ellenálljanak és továbbra is "uralkodhassanak felettünk", végül, utat kell, hogy engedjenek "a fontonikus-kvantikus fény lényeinek", akik azért jönnek, hogy kimentsenek bennünket a karmaikból. Ők segíteni és vezetni fognak bennünket, hogy részesei lehessünk az elkövetkező "fotonikus-fényfajnak".

A videót ALCYON készítette http://alcyonplejadok.blogspot.hu/2013/01/bemutatkozas.html

Kategóriák: UFO

Egy ufóról készített meggyőző képet egy szemtanú

ParaHIR.HU - 2013, május 27 - 08:48
UFO10NEWSUSASanteeKategória: U.F.O.

A hírt a 10NEWS televízió hozta nyilvánosságra. Természetesen utána jártak és ők nem tartották annyira meggyőzőnek. De nézzük mit nyomoztak ki.

A lényeg, hogy egy az arcát nem vállaló idősebb hölgy pillantott meg egy ufót a Santee’s Edgmoore istállót fotózva az amerikai Santee városa felett.
A hölgy nem tétovázott megnyomta a felvelő-gombot ezzel megörökítve az azonosítatlan tárgyat az égen.

A riportból nem derül ki, hogy került a felvétel a televízió társasághoz, de valószínűleg nem tartotta meg a szemtanú a képet magénak, hanem megmutathatta másoknak is. A képet megvizsgálva nem találtak rajta módosításra utaló jeleket.


Vicces mellékszála a történetnek, hogy a 10NEWS azért nem tartja százszázalékos bizonyítéknek a képet, mert ők bizony meglátogatták a National UFO Reporting Center | http://www.nuforc.org/ oldalát és ott bizony május hónapra San Diego környékéről egy bejelentést találtak.
A kérdés jogosan merül fel. A 10NEWS szerint akkor minden ami a http://www.nuforc.org/ -ra kikerül az bizonyított idegen űrhajó. Tehát akkor ITT VANNAK kedves 10NEWS? Ha nem akkor meg mi ez a gyenge lejáratási kísérlet?

Nagyobb térképre váltás

Talán egy az ötvenes éveiben járó a témával sosem foglalkozott valakinek tudni kell arról, hogy egyáltalán létezik olyan magán szervezet Amerikában, hogy „Nemzeti UFO bejelentő központ”.

Aligha.

Forrás: 10NEWS
Kategóriák: UFO

Washington Post: A hülyék hisznek az idegenekben

Rejtelyekszigete.blogger.hu - 2013, május 26 - 23:13

A Sirius bemutatóját, valamint a Stephen Bassett csapata által szervezett öt napos, földönkívüliekről szóló ál-meghallgatást övező felhajtásnak köszönhetően, az elmúlt hetekben a nagyobb médiumok újságírói, szerkesztői ismét tollukra tűzték az UFO jelenségek témakörét. Ez egyébként nem titkolt célja is volt Steven Greernek és a Citizen Hearing on Disclosure szervezőinek, hiszen ha a világ vezető sajtóorgánumai az ügy mellé állnának, könnyedén el tudnák érni, hogy kinyíljanak a titkos akták.


Sajnos arról azonban szó sincs, hogy ezek a nagy hatalmú médiamogulok az Egyesült Államok kormányának képviselőit kezdték volna bombázni az idegenekről szóló titkos információk nyilvánosságra hozataláért, sőt egyes esetekben éppen az UFO jelenségekkel foglalkozókat vették tűz alá, ami viszont valljuk be, nem újdonság.

A CNN mindkét rendezvényről csupán egy-egy úgynevezett iReportban, vagyis a nézők által beküldött amatőr tudósításban "számolt be" a weblapján. Az NBC központi csatornája a washingtoni ál-meghallgatás első napján ugyan helyszíni tudósítást készített, de azt sikeresen kis-színes-kedves-aranyos bulvárhírré silányította, amely így már remekül illeszkedett az egyik hollywoodi álompár válásáról, valamint egy két fejjel született kakas sanyarú sorsáról szóló informatív riport közé.

Mind közül azonban az amerikai fővárosban megjelenő Washington Post fogalmazott a legsarkosabban, amelynek bloggere gyakorlatilag lehülyézte azokat, akik hinni mernek az idegenek létezésében: "Vajon miért hisznek a mai napig olyan sokan az UFOk létezésében, miközben számtalan egyértelmű dolog bizonyítja az ellenkezőjét?" - teszi fel a kérdést az írás szerzője, a National Geographic Társaság azon reprezentatív felmérésének eredményére utalva, miszerint az USA lakosságának (kb. 315 millió fő) 36 százaléka, vagyis több, mint száz millió amerikai szerint a földönkívüliek rendszeresen látogatják a bolygónkat.

Persze a kérdés koránt sem költői, és mindjárt három különböző magyarázatot is kínál erre a hatalmas számra. Az elsőt a Westminster- és a Bécsi Egyetemek közös tanulmányából olvasta ki, amely arra a megállapításra jutott, hogy az UFOk létezésében való hitet befolyásoló legfontosabb tényező az intelligencia és ezzel szoros összefüggésben bizonyos pszichiátriai rendellenességek, amelyek közül a skizofréniát külön ki is emeli. A tanulmányból egyébként az olvasható ki, hogy a tipikus UFO-hívő: férfi, liberális beállítottságú és nem hisz Istenben.

"Ha a Roswell Incidensről beszélünk, akkor én az apámnak és a nagyapámnak hiszek" - nyilatkozta nemrég Denice Marcel, az 1947-ben, a roswelli katonai bázison szolgáló idősebb Jesse Marcel unokája, amely alapján, továbbá egy Harvey Irwin nevű pszichológus szavaira hivatkozva a blogger úgy véli "az UFO-kban való hit öröklődik".

Azt azonban még a Washington Post bloggere is kénytelen belátni, hogy Amerika lakosságának közel negyven százalékát nehéz beletuszkolni a tanulatlan, hülye, liberális férfiak és leszármazottaik kategóriájába, ezért egy másik pszichológus, nevezetesen Stephen Diamond "UFO-k és a kiáltás, hogy észrevegyenek" című könyvének lapjain véli megtalálni a hiányzó néhány tízmillió embert.

Diamond ebben a tanulmányában azt írja, az embernek tudomásul kell vennie, hogy adott pillanatban mindig vannak olyan dolgok körülöttünk, amelyekre abban a pillanatban (még) nincs magyarázat. Azok viszont, akik ezt valamilyen okból képtelenek elfogadni, elkezdenek hinni egy minden tekintetben felettünk álló erőben, egy, vagy több "képzeletbeli lényben". Ilyen az istenhit, vagy ez esetben a bennünket látogató földönkívüliekben való hit. "Sokkal egyszerűbb elfogadni a világegyetemet úgy, hogy máshol is van benne értelmes élet, még ha az ellenséges is, mintha csak szó szerint egy hatalmas űr lenne az egész" - érvel a pszichológus.

A harmadik magyarázat Hollywoodot teszi felelőssé az égen megszaporodott azonosítatlan repülő objektumokért. Az UFOkban való hit megnövekedése ugyanis a blogger szerint egyenes arányban van azzal, hogy 1947 óta időről időre rengeteg ilyen témájú mozifilm készült,vagyis:"Több földönkívül is film=több UFO észlelés".

A Washington Post bloggere okfejtését végül azzal zárja, hogy a földönkívüliekben való hit"még mindig képes adni valamit, ami kiemeli az embert a szürke hétköznapokból, a gyakran látszólag teljesen értelmetlen életből, ezért ha csak néhány pillanatra is, úgy érezhetjük, hogy az univerzum tele van szépséggel, rejtéllyel és csodával."

Forrás:ittvannak.hu

Kategóriák: UFO

Washington Post: A hülyék hisznek az idegenekben

Ittvannak.hu - 2013, május 26 - 18:36

A Sirius bemutatóját, valamint a Stephen Bassett csapata által szervezett öt napos, földönkívüliekről szóló ál-meghallgatást övező felhajtásnak köszönhetően, az elmúlt hetekben a nagyobb médiumok újságírói, szerkesztői ismét tollukra tűzték az UFO jelenségek témakörét. Ez egyébként nem titkolt célja is volt Steven Greernek és a Citizen Hearing on Disclosure szervezőinek, hiszen ha a világ vezető sajtóorgánumai az ügy mellé állnának, könnyedén el tudnák érni, hogy kinyíljanak a titkos akták.

Kategóriák: UFO

A tíz legmegbotránkoztatóbb szabadkőműves titok

Rejtelyekszigete.blogger.hu - 2013, május 25 - 16:22

Írta:Száraz György

A szabadkőművesség az egyik legtitokzatoskodóbb és legellentmondásosabb, vallásos jellegű csoport a világon. A szabadkőművesek évszázadok óta léteznek – ha elfogadjuk az állításukat, akkor titokban még sokkal régebb óta. Akármi legyen is a történetük, az elméletgyártás mindig egy élvezetes időtöltés –, s ez különösen igaz a szabadkőművesek megbotránkoztatóbb titkainak az esetében.

Miközben a hagyományaikat és a tradícióikat a beavatottak egyik generációról a másikra adták tovább, megnehezítették annak kiderítését, hogy mi vált idejét múlttá és mi maradt használatban. Tekintsd ezt a tíz szabadkőműves tevékenységet ideiglenes tényeknek – nem tudjuk őket biztosan –, azonban mindig egy érdekes feladat annak fürkészése, hogy mi mehet végbe a színfalak mögött.

10. Nem fognak őszinte tanúvallomást tenni egymás ellen

A szabadkőműveseknek meg van szabva, hogy ne tanúskodjanak őszintén, amikor a másik szabadkőművest bíróság elé állítják. Elismerik, hogy ez talán hamis tanúskodás, viszont számukra sokkal nagyobb vétek nem megvédeni egy közülük valót.

9. Titkos kézfogásuk van

Jóllehet néhány tagjuk tagadja ezt kifelé, a szabadkőműveseknek legalább egy titkos kőműves kézfogásuk van. Állítólag vannak még olyan titkos mondataik is, amelyeket a szabadkőművesek csak akkor ejthetnek ki, amikor halálos veszedelem fenyegeti őket, mivel ez jelzi a többi tag számára, hogy siessenek a segítségükre. A mormon vallás megalapítójáról, Joseph Smith-ről azt mondják, hogy a halála előtti percekben kiejtette ezt a mondatot.

8. Számos titkos jelszavuk van

Ez a szabadkőművességgel kapcsolatos legismertebb tények egyike, de az általános vélekedés szerint csak egy jelszavuk van. Valójában a különféle esetekre és indokokra számos jelszavuk létezik. Mivel azt a személyt, aki a végső titkos jelszóra vonatkozó utolsó szótaggal rendelkezett, meggyilkolták, a „mor-bon-zi”-val helyettesítették ezt a szót és csak nagyon kevés ember ismerte az aktuális titkos szót. Ezt a titkos jelszót csak szertartások során használták: „tu-bal-cain” a legelterjedtebb tikos jelszó, amely minden szabadkőműves nyelvének a hegyén ott van.

7. A rítusaik része egy hurok

Bár a szabadkőművesek a beavatási ceremóniáikat gyönyörű szertartásokként írják le, részüket képezi egy hurok. Nehéz annak eldöntése, hogy ez vajon valamifajta fenyegetést jelent-e, vagy csak a csend fenntartására való felhívás, vagy egyszerűen egy köldökzsinórnak – amiként ők hívják – a szimbóluma, azonban akármelyik esetet is vesszük, eléggé szokatlan ahhoz, hogy megemlítsük.

6. A Nap megszállottjai

A szabadkőművesek úgy gondolják, hogy kelet az újjászületés szimbóluma. A Nap repüléséről énekelnek – csodálattal adóznak az égbolton megtett útjáról. A szabadkőműves páholyokat kelet-nyugati irányhoz tájolva építik fel, mivel ezáltal próbálják saját céljuknak megfelelően ellenőrzésük alá vonni a Nap erejét.

5. A szabadkőművesek kizárják az ateistákat

Elképzelhetetlen szabadkőművessé válni, ha valaki ateista. Az első előfeltétel az, hogy a potenciális jelölteknek hinniük kell valamifajta felsőbb hatalomban. Azt állítják, hogy nem foglalkoznak azzal, hogy melyikben, hanem mindenkinek a saját maga számára kell meghatározni azt. Hazudhatnak róla, de úgy tűnik, hogy a hit egy becsületbeli kérdés náluk.

Másfelől, a hagyományosan máshonnan kirekesztett csoportok – mint amilyenek a homoszexuálisok – beléphetnek a szabadkőművességbe, feltéve, hogy ugyanazt az erkölcsiséget vállalják, mint a többi csoport. A templomból még mindig ki vannak zárva a nők, viszont néhány csoport manapság módosít ezen a felálláson.

4. Azon munkálkodnak, hogy ellenőrzésük alá vonják a politikát és irányítsák a pénzügyeket a különféle országokban

A szabadkőművesség hivatalos korruptsága jól dokumentált, de gyakorta leplezett. A félmillió angol szabadkőműves aránytalanul vesz részt a bankügyekben, a politikában és a kormányzásban. Gyakran még a kórházakat és az egyetemeket is a szabadkőművesek tartják ellenőrzésük alatt.

3. A szimbólumuk szerepel az egydolláros bankjegyen

Ha egyszer már közelebbről is szemügyre vetted az USA egydolláros bankjegyét, akkor valószínűleg láttad a piramis fölötti mindent látó szemet. Ez a jelkép egy szabadkőműves szimbólum, és az alatt található szabadkőműves mottó azt jelenti, hogy „új világrend”. (megjegyzés: világok új rendje)

Többen azt mondják, hogy ennek a szabadkőműves szimbólumnak a beillesztéséről szóló döntés nem a szabadkőművesek ráhatására jött létre – Benjamin Franklin volt az egyetlen szabadkőműves a tervező bizottságban –, de ugyanakkor lenyűgöző az egybeesés.

2. Anders Breivik szabadkőműves volt

Breivik, aki a 2011-es norvégiai tömeggyilkosságért felelős, az oslói Szent Olaf Páholy tagja volt. Azon nyomban kizárták, azonban továbbra is vitákra ad okot, hogy milyen mértékben vett részt a szervezet életében.

1. A szabadkőművesek kulcsszerepet töltenek be az űrkutatásban

Néhányan azt mondják, hogy a szabadkőműveseknek világhatalmi terve van a Földön, azonban olybá tűnik, hogy néhány szabadkőműves a tekintetét a Holdra veti. Az Apolló programban részt vevő űrhajósok – ide értve Buzz Aldrin-t – önmagukról nyilatkozták, hogy szabadkőművesek. Rituáléjuk zászlaját elvitték a Holdra, majd visszahozták, és úgy tűnik, hogy Aldrin a texasi szabadkőműves páholyának a részére jogot formált a Holdra.

A szabadkőművesség eme különös és megbotránkoztató titkainak némelyike nyilvánvalóan városi legenda és fenntartásokkal kell őket fogadnunk, mindazonáltal a többiről úgy tűnik, hogy lehet igazságmagjuk. Egy dolog biztos: a szabadkőművesség semmi esetre sem egy elavult kultusz. Még mindig sok aktív taggal büszkélkedhet, akik a jelek szerint bizonyos célok érdekében munkálkodnak – még ha nem is tudunk mindannyian egyetérteni ezeket illetően.

forrás: http://listverse.com/, boldognapot.hu

Kategóriák: UFO

Kalapács alá kerül Carl Jung UFO témájú levele

Ittvannak.hu - 2013, május 25 - 09:25

Kevesen tudják, hogy Carl Gustav Jung, a neves svájci pszichiáter, a tudattalan nagy kutatója szinte rajongott a természetfeletti és más ezoterikus jelenségekért, ezen belül is legfőképpen az azonosítatlan repülő objektumokról szóló beszámolókért, amelyeket elsősorban persze az emberi elme összefüggésében vizsgált.

Kategóriák: UFO

Oldalak