UFO

A Iarga

Rejtelyekszigete.blogger.hu - 2013, január 22 - 17:57

Kutatási anyag 2005-ből

Az alábbiakban egy igaz történetből közlünk részleteket. A sorsnak olykor egészen különös útjai vannak, mint a jelen esetben is: az idegenek egy 10 fényévnyire élő faja a közismert hollandiai üzletembert kereste fel, akivel közölték, már régóta megfigyelés alatt tartják a Földet, és őt választották ki kapcsolattartóként a tapasztalatcserére.

Stefan Denaerde


Beszámolóját 1969-ben adták ki először Hollandiában, a munka azóta 11 utánnyomást élt meg, és sok-sok tízezer példányban kelt. A szerző „tudományos-fantasztikus regényként” kategorizálta munkáját, hiszen az abban foglaltakról úgy érezte, bármennyire is megtörtént és igaz eseményeket dolgoz fel, mégsem hinné el neki senki. Az első kiadás óta számos kísérlet történt az anyagban szereplő kijelentések igazolására, sikerrel.

A szerző magasan képzett műszaki mérnök, ám az építészetben is otthonosan mozog. Európában számos multinacionális cégnél tölt be vezető szerepet, jó néhány vállalatnak tulajdonosa. Magánéletének védelme érdekében az idegenektől kapott álnevét használja: Stefan Denaerde (Stef van den Earde)

190 cm magas, 115 kg-os izmos férfi, aki konzervatív és rendkívül drága öltönyöket visel, szívélyes és nyitott, mindig azt mondja amit gondol és azt gondolja, amit mond. Keveset beszél magáról, és akivel éppen tárgyal, mindig a szemébe néz. Nem a fantáziájáról ismerik, éppen ellenkezőleg. Megbízhatóságáról és szavahihetőségéről.

Hága elit részében lakik, több százezer dolláros, parkkal övezett villában. Nincs szüksége népszerűségre, nem tart előadásokat az idegenekkel való találkozásairól, nem ír cikkeket, nem ad interjút.

Tapasztalatai valósak és ellenőrzöttek! Az Iarga-beliekkel való találkozásai során igen sokat foglalkoztak az emberiség valós történelmével, a „honnan jöttünk, hová megyünk” kérdéskörrel. Megtapasztalta írott történelmünk pontatlanságát, a mindenkori hatalmi csoportok saját szájízük szerinti formálását. Megmutatták neki, milyen jövőbeli eseményekhez vezet, ha az emberiség nem változtatja meg útját, azt is, hogyan élhető túl a jövő a megfelelő intézkedések időben való meghozatalával. Meglehetősen elkeseredett az érdektelenség láttán, azon, hogy a forradalmian új információk mennyire hidegen hagyják az érzéketlen, önmaga pusztulásába rohanó emberiséget.

A Iarga-beliek összehasonlították társadalmi rendszerüket és életfelfogásukat a miénkkel, leírták fejlett technológiájukat, az ember helyét a szélesebb Világegyetemben, és azt, hogy mit rejteget számunkra mindez a jövőben. Az első találkozások után a kommunikáció más formáját választották az idegenek Az információt egy űrhajó fedélzetén felállított mechanikus szerkezet közvetlenül továbbította Stefan Denaerde tudatába.  Egyszer, nem tudni mi módon, a NATO kommunikációs szakértői valamiképpen észlelték a bejövő jeleket, és igencsak érdeklődővé váltak a csak Hága közelében fogható, szélessávú és szokatlan karakterisztikájú jelek forrása iránt. A NATO hírszerzők attól tartottak, hogy a bejövő jelek valamiképpen interferálhatnak rendkívül költséges berendezéseikkel és ezért komoly dollár ezreket költöttek annak kiderítésére, mit is történik valójában.


A különös jelek sugárzása délután négykor kezdődött, és egy órán át, vagy olykor tovább is eltartott, a hétnek akár több napján is.

A kezdetek.

Stefan Denaerde a Iarga-beliekkel egy hajóútja során került kapcsolatba, amikor iránytűje elromlott és egy közeli kikötőbe igyekezett. Egyszer csak a kikötő jelzőfényein kívül koromfekete sötétségbe kékes-fehéres ragyogás vegyült, és zümmögő hang hallatszott. Hatalmas lapos tárgy lebegett a víz színén, a fény forrása. Valaki a vízbe esett róla, s ő reflexszerűen megmenteni igyekezett. Idegen űrhajóra került. Pánikszerű félelem töltötte el a Iarga-beli asztronauták láttán. A korong-alakú szerkezet mint valami platform úszott a víz felszínén, rajta lassú léptekkel közeledtek feléje a másfél méter magas, rövid törzsű, térdig érő kezű, szkafandert és sisakot viselő földönkívüliek. Az idegenek angol nyelven szólították meg és beszédbe elegyedtek vele. Hálájuk jeléül különleges dolgot adtak neki ajándékba, a gyémántnál sokkal keményebb, viszont könnyebb, rétegesen szupravezető, szupermágnesessé tehető fémet.

Az Oosterscheldt-öböl, ahol az 1960-as évek végén Stefan Denaerde találkozott az idegenekkel.


Ezután Stefan Denaerde kérdéseket tehetett fel az idegeneknek. Tudatták vele, hogy az emberi kultúra jelenlegi állapotában messze nem alkalmas arra, hogy kozmikus civilizációként működjön. Ebben leginkább saját kultúrája és viselkedésrendszere gátolja meg. Megemlítették az indiánok, a négerek és az ázsiai népek ellen irányuló népirtásokat. Közölték, hogy galaktikus törvényeket sértenének meg, ha bármilyen technikai információt adnának át, hiszen azt úgyis önmagunk és mások ellen fordítanánk.

A Iarga-beliek lehetővé tették számára, hogy néhány napot az űrhajójukon töltsön. Figyelmeztették, ettől boldogabb nem, de mindenesetre bölcsebb lesz. Előtte azonban lehetőséget kapott családja értesítésére, hogy ne keressék. Később minden a megbeszéltek szerint történt.

A Iarga űrhajó fedélzetén

Amikor Stefan Denaerde ismét a fedélzetre lépett, a Iarga-űrhajó a víz felszínén lebegett, az öbölben. Inkább pózna volt fokokkal, mint létra, melyen lemászott a belsejébe. Egy kisebb terembe ért, ahol hihetetlen bonyolult berendezések hálózták be a falakat és a mennyezetet. Az egyetlen felismerhető berendezési tárgyat orsók és hengerek jelentették, valamint a padló vonalában egy egészen földinek ható fémajtó, rajta nyitógomb. Az egyik sarokban íróasztalszerű valami, felette hatalmas képernyő. Helyet foglalt mellette.

Egy tipikus Iarga-beli emberszerű lény

 

Elmagyarázták neki, a nyelv, melyet használnak, a Világegyetem közös nyelve. Pontosan ugyanaz a nyelv, melyet a sumérok is használtak, illetve őseik és leszármazottaik. Stefan Denaerde nem fogja érteni a szavak jelentését a maguk valójában, de megérti a tudata segítségével.Eleinte személyes jellegű kérdéseket tettek fel neki. Az idegenek nem voltak közvetlenül jelen, mert Stefan Denaerde attól tartott, jelenlétük sokkolni fogja őt. Azonban a képernyőn keresztül bepillanthatott a szomszédos, mintegy 15 méter átmérőjű, három méter magas navigációs terembe. Különös módon a legtöbb berendezés és kezelőpanel a padlón volt fölhalmozva, keskeny átjárókat hagytak köztük a közlekedésre, itt-ott pedig a plafonig érő fémszerkezetek látszottak. Szinte minden sötétkék volt, majdnem fekete. Éles kontrasztot teremtve a színes, majdnem fehér, fluoreszkálva világító kezelőgombokkal.

A boltozat fényéből Stefan Denaerde arra következtetett, hogy talán üvegből készült.Lenyűgözte a technika e szokatlan összeállítása, és észre sem vette, hogy tulajdonképpen senkit sem lát. Amikor felkapcsoltak egy erősebb fényforrást, hogy végre megpillanthassa őket, egy tárgyalóasztal körül üldögélő nyolc Iarga-beli lény látványa szinte sokkolta a félelemtől. Leginkább a hipnotikus tekintetüktől rémült meg. Fizikai felépítésükből arra következtetett, hogy még egy felbőszült gorilla elől sem térnének ki. Hajuk rövid és különböző színű volt, a sötétbarnától a fehérig. Gyorsan és könnyedén mozogtak, helyváltoztatásuk tükrözte hatalmas erejük. Kék, selyemből készült egyenruhát viseltek, háromnegyedes ujjal, mély V-alakú kivágással. Alatta régies, magas nyakú fehér inget. Derekukon aranyszínű öv, molekula-szerkezet jellegű formákkal,A kezdeti kérdések után 3D-s filmeket vetítettek a hatalmas képernyőre. Innen az ismeretek nagy része. Először a Iarga csodálatos képe jelent meg, ahogy a kozmoszból látszik…

A Iarga

A Iarga kicsit több, mint tíz fényévre található a Földtől. Habár lakosainak eredete és fizikai felépítésük jellege pontosan azonos a földlakókéval, jelentős különbségek vannak mégis köztünk, melyek bizonyára az eltérő planetáris adottságokból adódnak.A Iarga kékes színben pompázik, ahol központi csillagának fénye képes mélyebbre hatolni a felhők között, ott rózsaszínes foltok bukkannak fel. Legszembetűnőbb jellegzetessége a két hatalmas, koncentrikus gyűrű, mely övezi. Tengelyforgása jóval lassabb a Földénél, ezért a nálunk megszokott váltakozása az éjszakáknak és a nappaloknak nem olyan mérvadó. A mienkével összevethető nagyméretű és felszíni adottságú hold keringett körülötte. .

A bolygót behálózó torpedóvonat-rendszer vázlata

 

A Iarga nagyobb a Földnél, a nehézségi erő majdnem 3g, a légköri nyomás megközelíti a 7 atmoszférát, némileg magasabb nitrogén és ammónia tartalommal, mint a mi légkörünkben. Az átlagos szélsebesség jóval nagyobb, mint nálunk, a sűrűbb légkör, a nehéz esők, a légköri áramlások olyan erős viharokat produkálnak, melyeket egy védtelen ember nem tudna túlélni. Amikor kiderült, hogy a másfél méternyi csapadékot adó eső nem is olyan ritka, akkor mindjárt érthetővé vált az egész.

Az egyik legfontosabb különbség, hogy a bolygó felszínét szinte teljes egészében víz borítja. Lentről, a sűrű légkör miatt, sohasem látják a holdjukat és a csillagokat. A légkör magasabb részeiben állandóan köd terjeng, ami megszűri a napfényt. A kék és a zöld csak a köd időszakos ritkulásakor bukkan fel, talán ezért a vonzalom e színek iránt.

Egy tipikus Iarga-beli gyűrűház metszete

 

A szárazföldet mindössze különböző szigetek sorozata adja, ezek összterülete alig haladja meg Ausztráliáét. A kevéske szárazföldet is sűrűn rázzák meg a földieknél sokkal erősebb rengések. A szigeteket magas oszlopokra épített hidak kapcsolják össze. Ezekben cső alakú csatornákban hatalmas sebességgel száguldanak a vonatok.

A szigeteken hatalmas pályaudvarok és ipari létesítmények találhatóak. A terület nagyjából 6-10 km-es alapélű háromszögekre van osztva. A hegyoldalakat is beépítik, teraszos technikával. A házak gyűrű alakúak, üvegből épültek, a gyűrűk közepén a természet ellen védett, fűtött, közösségi kerttel. Egy-egy apartman mérete 20 x 20 x 6 méter. A házak átmérője 300 méter, magasságuk 135 m. Hasonló gyűrűházak a tengereken lebegve is megtalálhatók.  Harminchat ház – egy háromszögben. Körülbelül 10.000-en laknak benne egyenként. A népsűrűség 6000 fő/négyzetkilométer.

Egy Iarga család. Igen magas szintű náluk a csoportszellem..

Ilyen szűkös szárazföldi terület - a mi jelenlegi ismereteink szerint - messze nem elég milliárdnyi egyedből felépülő társadalom táplálására. Élelmiszertermelésük elképesztő hatékonysága jelenleg nem elérhető a földi tudomány számára.

A földihez képest rendkívül nagy népsűrűség erősen túlszocializált társadalmi rendszer megteremtését igényelte.  Csak az a társadalom, mely folyamatosan igényli mentális képességei fejlesztését, miközben az összes agresszív megnyilvánulást túlhaladja, lesz csak alkalmas arra, hogy elérje a kapcsolat ilyen szintjét szülőbolygójával. Az emberiségnek jelenleg nincs meg ez az adottsága.


A Iarga-beliek

A természeti körülmények miatt alacsonyak, igen fejlett izomrendszerrel, különösen a lábaikon. Különösen védett a koponyájuk, szemeik mélyen ülnek. Járás közben gyakran megállnak pihenni, miközben csak a fejüket mozgatják. Óvatosan és aprókat lépnek, mintha jégen járnának.

Antigravitációs repülőgép

Eredetük szerint kétéltűek és erősen kötődnek a vízhez. Testük áramvonalas mint a fókáké, rövid szőrzet fedi. Kezük és lábuk nagy és széles, ujjaik között úszóhártyák feszülnek. Igazából nincs összehasonlítási alapunk földi, úszó lényekkel. Kisebb, bálnaszerű állatokat is képesek megölni, torpedóként nekiúszván, hogy aztán a csoport többi tagja segítségével partra vonszolják.

Szexuális motivációik jóval kisebbek az emberénél, talán mert kevesebb örömet találnak benne. A szexuális vonzóerő növelését szolgáló praktikákat nem alkalmaznak; fülbevalót, arcfestést, mellnagyobbítást, stb. Ezért nem szükséges testüket sem úgy beborítani, ahogy mi tesszük. A szaporodási indíttatás náluk a szerelemből következik, és nem a hirtelen megkívánásból. Ebből a szempontból mi abnormálisnak tűnünk a számukra.

A népességnövekedés lassú.

Gyenge pontjuk az individuális fejlődés.

Iarga-beli városkép madártávlatból

Gazdasági-ipari élet

Világukban ismeretlen a pénz fogalma. Semmi mással össze nem hasonlítható egyetemes kozmikus gazdasági rendszerük van. A tökéletességet kétféleképpen lehet megvalósítani: mindenki ugyanannyit birtokol, illetve senki sem birtokol semmit. Ez utóbbi sokkal hatékonyabb. Csak egy önző ember hiheti azt, hogy jobb olyan világban élni, ahol létezik diszkrimináció. Hiszen valamennyien tudjuk, a föld 6 milliárd lakója által megtermelt összes javak 90%-a mindössze 30 család kezében összpontosul. Láthatjuk mit érünk ezzel! És hova jutunk…?

Egy tipikus mezőgazdasági gép

A termelés és elosztás kisszámú csoport kezében van. Ezeket trösztöknek hívják. Sok millió alkalmazottjuk van. Vannak elsődleges trösztök, ezek közvetlenül a felhasználókat látják el, míg a másodlagos trösztök az alapanyagokat állítják elő. Semmiért nem kell fizetni a Iargán, csak regisztrálni. A számítógépes rendszerek összeköttetésben állnak egymással. Nem lehet mindent megvásárolni. A nagy és értékes dolgokat, mint pl. egy ház, autó, vagy műtárgy, csak bérelhető. Az olcsó eszközöket nem kell lehet bérelni, mert az nem lenne hatékony. Regisztrálni kell őket. De mivel a regisztráció életfogytig szól, ezért majdnem olyan, mintha a tulajdonosa lenne az illető. Halál esetén a tulajdonlás visszaszáll a trösztre. A szervízellátások és szolgáltatások is regisztrálásra kerülnek, de ezek tulajdonképpen a megrendelőé lesznek.

Kisebb távolságra használt Iarga űrhajó

Mivel minden és bármikor elérhető, ezért nincsen szükség arra, hogy a lakosok készleteket halmozzanak fel otthon.

Gyáraik többnyire csillag alakúak, nagyjából 1 km átmérőjűek,  torpedóvonat-pályák százai vezetnek az épületbe. A kontrolszobában tevékenykedőkön kívül alig negyven ember irányítja a termelést.

Tipikus városkép

És miként építenek házakat? Először megépítenek egy komplett gyárat, majd ez a gyár elkészíti a házak elemeit, aztán összerakják az épületeket, végül felszámolják a gyárat.

A mezőgazdaság teljesen automatizált. Mintegy 20 gép dolgozik szorosan egymás mellett a 250 m széles és 10 km hosszú földdarabokon. Egy-egy szerkezet 100 méternél is szélesebb, folyamatosan mozog a parcella fölött. A fertőtlenítő- és táplálószerek a központi szállítóvonalon érkeznek, tartályokban. A gép berakodja önmagába a tartályokat, és kiszórja a megfelelő anyagokat a megfelelő időben. A talajt halálos sugarakkal teljes egészében sterilizálják, mielőtt elültetik a magokat. A hatékonyság így maximális.

A tengeri halászat is hasonló hatékonysággal működik.

A Iarga társadalom

Szinte mindent csoportosan végeznek. Közösen gondolkoznak és betű szerint engedelmeskednek szociális törvényeiknek. Barátságban és szeretetben élnek a csoportban és a csoportért. Mindig szoros családi közösségben tartózkodnak, és így is élnek.

A magas szintű kultúra megteremtéséhez három dologra volt szükségük: szabadságra, igazságosságra és hatékonyságra. A hatékonyság már-már vallásos fogalommá vált körükben. Kellő hatékonyság nélkül világuk pillanatok alatt összeomolna. Az utak a teljes terület mindössze 5%-át foglalják el, így marad elég tér a mezőgazdasági termelésre, de az erdők számára is, melyek a regenerálódást szolgálják, de egyben oxigénforrások is.

Iarga anyaűrhajó

A tömegközlekedést és a szállítást teljesen automata, kb. 400 km/órával haladó  torpedóvonatokkal bonyolítják le. A pályáik nyílegyenesen futnak át a tengerek és szárazföldek fölött. A pályát tartó tornyok a már viszonylag nyugodtabb vízben lebegő bójákhoz vannak rögzítve. Személyszállítást szolgáló repülőgépeik nincsenek, hiszen az már egyrészt megosztaná a társadalmat, másrészt messze nem olyan hatékony, mint a vonat. Meglehetősen kedvelt szórakozás a hotel-vonatozás, amikor úgy 25-en összefognak, ellátják magukat mindenféle enni- és innivalóval, és nekiindulnak a nagyvilágnak, mintegy véletlenszerűen, amikor aztán elérnek egy nagyobb csomópontot, pár napot ott töltenek, majd mennek tovább.

Nagyon ritkán használnak gépkocsikat. Általában akkor, ha egy-egy család felkerekedik valamelyik regenerációs központba.

Legfontosabb alapelvük a tökéletes szabadság. Senki sem hirdethet szabadságot úgy, hogy egyik kezében fegyver van... Nekik nincs. Van mit tanulni tőlük.

A Iarga leszállóegység távozása

 

/aranyilaci.freeweb.hu/

Kategóriák: UFO

300 méter mély folyó volt a Marson

ParaHIR.HU - 2013, január 21 - 14:45
MarsfolyóKategória: Mainstream

További részletekkel, és egy sokat mutató képpel szolgáltak az Európai Űrügynökség (European Space Agency, ESA) munkatársai arról a marsi folyómederről, amit még tavaly fedeztek fel a bolygó déli féltekéjének Reull-völgy nevű területén. A Mars Express nevű szonda nagy felbontású képeiből összeállított háromdimenziós képeken most nemcsak a meder, de az azt övező terület is részletesebben látszik.

A szakemberek szerint a medret víz vájta ki, méghozzá a 1,8 és 3,5 milliárd évvel ezelőtti heszperiai időszak során. Bár a képen csak egy látszik, az ősi folyónak több mellékfolyója is volt. A mérések alapján a főfolyam hét kilométer széles és 300 méter mély volt a lefényképezett szakaszon. Összehasonlításképpen a Föld legmélyebb folyójának a Kongó egyes, 230 mély szakaszai számítanak, ahol a halászok egyes halfajok példányait kizárólag döglötten tudják a felszínre hozni – a halak ugyanis a felszín közelében keszonbetegség miatt pusztulnak el.


Az ESA friss képein a folyót övező vidék domborzatát is érdemes közelebbről megvizsgálni. A képen látható hegyvonulat 2500 méterrel nyúlnak a környező földek fölé, a látképet pedig meteorkráterek színezik. Ezek egyike majdnem akkora kiterjedésű, mint a képen látható hely. A hegyek formája sem mindennapi, a szinte teljesen lekerekített felületek távolról nézve olyanok, mintha gyurmából vagy gittből készítették volna őket.

A tudósok megjegyzik, hogy a vízmeder maradványaihoz hasonló képződményeket a földi folyókban is találni, a mederben talált lépcsőszerű képződmények például magas vízállásra utalnak. A képeken látható nyomok alapján a területen a jégképződéssel kapcsolatos folyamatok is rendszeresek voltak a múltban, így a szakemberek további részletekkel szolgálhatnak a Mars jelenlegi képének keletkezésében szerepet játszó folyamatokról.

A marsi folyómedrekről rendelkezésre álló tudásanyagot tavaly több fontos felfedezés bővítette, röviddel azután, hogy a NASA Curiosity nevű marsjárója földet ért, bele is botlott egy folyómederbe. Az ott talált kavicsok vizsgálata alapján abban a mederben azonban csak derékig érő víz lehetett.

Forrás: index.huKapcsolódó: Ilyen az ősi Mars vizzelÉlet nyomát találhatták a Marson Megosztás
Kategóriák: UFO

300 méter mély folyó volt a Marson

Paranormal.hu - 2013, január 21 - 14:30
3778636_94cc618c1390c351143256c02d0b0bc2_wm.jpgTovábbi részletekkel, és egy sokat mutató képpel szolgáltak az Európai Űrügynökség (European Space Agency, ESA) munkatársai arról a marsi folyómederről, amit még tavaly fedeztek fel a bolygó déli féltekéjének Reull-völgy nevű területén. A Mars Express nevű szonda nagy felbontású képeiből összeállított háromdimenziós képeken most nemcsak a meder, de az azt övező terület is részletesebben látszik.

A szakemberek szerint a medret víz vájta ki, méghozzá a 1,8 és 3,5 milliárd évvel ezelőtti heszperiai időszak során. Bár a képen csak egy látszik, az ősi folyónak több mellékfolyója is volt. A mérések alapján a főfolyam hét kilométer széles és 300 méter mély volt a lefényképezett szakaszon. Összehasonlításképpen a Föld legmélyebb folyójának a Kongó egyes, 230 mély szakaszai számítanak, ahol a halászok egyes halfajok példányait kizárólag döglötten tudják a felszínre hozni – a halak ugyanis a felszín közelében keszonbetegség miatt pusztulnak el.
Az ESA friss képein a folyót övező vidék domborzatát is érdemes közelebbről megvizsgálni. A képen látható hegyvonulat 2500 méterrel nyúlnak a környező földek fölé, a látképet pedig meteorkráterek színezik. Ezek egyike majdnem akkora kiterjedésű, mint a képen látható hely. A hegyek formája sem mindennapi, a szinte teljesen lekerekített felületek távolról nézve olyanok, mintha gyurmából vagy gittből készítették volna őket.ű

A tudósok megjegyzik, hogy a vízmeder maradványaihoz hasonló képződményeket a földi folyókban is találni, a mederben talált lépcsőszerű képződmények például magas vízállásra utalnak. A képeken látható nyomok alapján a területen a jégképződéssel kapcsolatos folyamatok is rendszeresek voltak a múltban, így a szakemberek további részletekkel szolgálhatnak a Mars jelenlegi képének keletkezésében szerepet játszó folyamatokról.

3778636_94cc618c1390c351143256c02d0b0bc2_wm.jpg

3778640_773d66f77747708763bfd91a8246d263_wm.jpg

A marsi folyómedrekről rendelkezésre álló tudásanyagot tavaly több fontos felfedezés bővítette, röviddel azután, hogy a NASA Curiosity nevű marsjárója földet ért, bele is botlott egy folyómederbe. Az ott talált kavicsok vizsgálata alapján abban a mederben azonban csak derékig érő víz lehetett.
Kategóriák: UFO

Újabb UFO Phoneixben

ParaHIR.HU - 2013, január 21 - 09:50
UFOPhonixVideoKategória: U.F.O.

2012.01.12.-én Roger Marsh kereskedő egy sétálóutcából rögzítette az alábbi videót.
A felvétel 12 készült, de csak a tegnapi nap 20-án került a MUFON adatbázisába.

Roger Marsh az arizónai Phoenix városában este 20:35-kor pillantotta meg a formációt, ami elmondása szerint először kínai lámpásoknak nézett.

„Először halvány, vibráló fényekre lettem figyelmes az égen, majd amikor észrevettem a fények forrását azt mondtam magamban: ezek lámpások.” - nyiltkozta Marsh.


Pár pillanattal később észrevette, hogy a fények nem lehetnek lápások, mert annál gyorsabban formációban mozognak. Ekkor kezdte el rögzíteni az eseményeket a nála lévő jó minőségű mobiltelefonnal.

A felvétel alapján valószínűsíthető, hogy a rögzített felvételen nem kötelékben haladó repülőtárgyak vannak, hanem egy nagyobb tárgy amire a fények rögzítve vannak.

Phoneix amúgy is rendkívül kiemelkedő az UFO észlelések történelmében, mert mint ahogy az köztudott ebben a városban zajlott az emberiség történetének egyik legnagyobb és leghíresebb észlelése a Phoenixi fények néven elhíresült megfigyelés 1997 március 13-án, amit egy egész város látott.

Forrás: MUFONParaHÍR Megosztás
Kategóriák: UFO

Megan Foxnak már kinyílt a szeme

Paranormal.hu - 2013, január 19 - 19:26
megan-fox.jpgMegan Foxról (25) eddig sokan csak azt tudták, hogy legalább annyira tehetséges, mint amennyire mutatós színésznő, azt azonban eddig csak a hozzá közel állóknak árulta el, hogy van egy titokzatos oldala is. A Transformers sztárja ugyanis komolyan hisz az ezotériában, sőt – legalábbis ő ezt állítja – nyolcéves kora óta ismeri azt a titokzatos nyelvet is, amelyet a mennyben beszélnek.

– A szavak egyszerűen csak úgy a számra jöttek, anélkül, hogy korábban hallottam volna őket – mondta Fox a Sun című brit lapnak. – Sokan azt feltételezik, hogy ez az istenek nyelve, és én is úgy gondolom, hogy így beszélnek a mennyben. Megan Fox elmondta azt is, hogy néha különös dolgokat lát: szellemekről és angyalokról beszélt, valamint arról, hogy különleges érzékeléssel bír.
Kategóriák: UFO

Gondolataink erejével hatást gyakorolhatunk a sejtjeinkre?

Rejtelyekszigete.blogger.hu - 2013, január 19 - 17:38

A cikket lejegyezte és szerkesztette: Galactus - Készült, Pierre Franckh:A rezonancia törvénye című könyve nyomán

"Tényeket nem lehet azáltal kiiktatni a világból, hogy semmibe vesszük őket"  /Aldous Huxley/

Régóta tudjuk, hogy érzelmeink erős hatással vannak a testünkre. Erről számos tudományos és orvosi dokumentáció látott napvilágot. A DNS azonban az eddigi felfogás szerint megváltoztathatatlannak számított.

De vajon csakugyan az?

A HeartMath Institute 1992 és 1995 között azt kutatta, milyen hatást gyakorolnak DNS-ünkre a tiszta érzelmek. Glen Rein és Rollin McCarty kutatók ehhez az emberi DNS-t vették górcső alá. A DNS-t a kísérlethez először is elkülönítették egy főzőpohárban, majd a különböző szellemi és érzelmi technikákat alkalmazó kísérleti személyek segítségével erős érzelmeknek és indulatoknak vetették alá.

Az eredmények abszolút meggyőzőek voltak. Habár a tudósok kételkedtek abban, hogy az érzelmek hatással lehetnek a DNS-re, most olyasmit figyelhettek meg, ami ellentmondott a fizika addigi törvényeinek: miközben a kísérleti személyből erős érzelmek áradtak, az örökítő anyagon egyértelmű elektromos reakció volt mérhető! Vagyis az emberi érzelmek hatást gyakoroltak a főzőpohárban lévő DNS-molekulákra.

Az emberi érzelmek hatással vannak a DNS alakjára.

Értelmünk számára ez nehezen felfogható. A tudomány eddigi állása szerint a DNS megváltoztathatatlannak számított: vele születünk és a súlyos, erőteljes beavatkozásokon kívül semmi sem lehet rá hatással, nem változtathatja meg, sem a testen belül, sem abból kiemelve. Most azonban tapasztalnunk kell, hogy a DNS igenis megváltoztatható, sőt az igen finom energetikai rezdülésekre is reagál!

Kísérletsorozatában a HeartMath Institute még egy lépéssel tovább ment, és megvizsgálta az emberi placenta DNS-ének reakcióit is. Ez a DNS legtisztább alakja.

A kísérlethez huszonnyolc, placentából származó DNS-t helyeztek egy-egy főzőpohárba, s adták át huszonnyolc kutatónak, akik arra is ki voltak képezve, hogy erőteljes érzelmeket gerjesszenek.

Ebben a tesztben is bebizonyosodott, hogy a DNS alakja a kutató érzelmeinek megfelelően változik:az elismerés, szeretet és hála érzésének hatására a DNS fellazul, a láncok felnyílnak, vagyis a DNS-lánc megnyúlik. Ám ha a kutató aggodalmat, félelmet, dühöt vagy feszültséget árasztott magából, a DNS rövidebb lett, sőt jó néhány kódját ki is kapcsolta! A negatív érzésekre tehát azzal reagált, hogy összehúzódott.

Most már érthető, miért vágnak el minket a negatív érzések a világ többi részétől. Ha dühösek vagy rosszkedvűek vagyunk, úgy érezzük, hogy elszigetelődünk és kizökkenünk a helyes kerékvágásból. És csakugyan ez történik - csakhogy mi zökkentjük ki saját magunkat! A DNS-kódok kikapcsolása mindenesetre csak addig tartott, amíg a kutató el nem kezdett ismét örömet, elismerést, hálát és szeretetet érezni. Ettől a kódok ismét bekapcsolódtak - mintha a villanyt kapcsolták volna fel.

A DNS-en mért változások egyébként sokkal nagyobbak és átfogóbbak voltak, mintha például elektromágnessel váltották volna ki őket.

Azok, akik képesek mélyen szeretni, megváltoztathatják DNS-ük alakját.

Végül HIV-fertőzöttekkel is elvégezték a kísérletet, s ennek során kiderült, hogy az elismerés, a hála és a szeretet hatására a beteg ellenálló ereje a 300 000-szeresére nőtt azokéhoz képest, akik nem voltak képesek ilyen érzésekre.

Vélhetőleg ebben keresendő az egészség nyitja. Mindenképpen ajánlatosnak tűnik az öröm, a szeretet, a háládatosság és az elismerés érzését gyakorolni, hiszen ilyen módon sokszorosára növelhetjük ellenálló erőnket.

Ha kitartunk a pozitív érzések mellett, biztosan útját állhatjuk néhány betegségnek, mert ezzel megerősítjük immunrendszerünket. De nem lennénk-e képesek ennél többre is? Talán még az egészségünket is visszanyerhetnénk! Számtalan sikertörténetet ismerünk.

Nekem is megvannak a magam tapasztalatai az öngyógyító erőkkel, amelyek - ha az orvostudománynak hihetünk - ilyesmit végképp nem produkálhattak volna:

Húszesztendős voltam, és erős hátfájás gyötört. Rögtön egy szaktekintélyhez küldtek. Az első vizsgálat alapján adott diagnózis lesujtó volt: Bechterew-kórban, a gerincoszlop gyulladásos betegségében szenvedtem. Semmi kétség, a laboreredmények mind ezt mutatták.

Megállapodtunk, hogy egy hét múlva, ha az első megrázkódtatást kihevertem, megbeszélhetjük a további kezeléseket. Egyvalami biztos volt:ez a betegség gyógyíthatatlan, színészi pályámnak tehát vége. Gerinccsigolyáim rövid időn belül annyira összenőnek, mintha egyetlen csontot alkotnának. A hátam pedig úgy meggörbül, hogy a földön kívül egyebet nem fogok látni.

Eltelt a hét - életem legnehezebb heteinek egyike. Akkor még mit sem tudtam a sikeres kívánságokról vagy a kvantumfizikáról; nem tudtam, hogy gondolatainak erejével az ember akár a DNS-ét is megváltoztathatja; csupán egyvalamit tudtam: "Egészséges vagyok. Tökéletes a hátam. Szeretem a hátamat. Erős, eleven és mozgékony vagyok." Egy évre előre feliratkoztam teniszedzésre, de nem kétségbeesésemben, hanem azért, mert annyira örültem, hogy így fel lettem rázva; mert tudtam, milyen jó egészségesnek lenni! Jót nevettem a világegyetem tréfáján, megköszöntem a figyelmeztetést, felébredtem, és éreztem, hogy vagyok, hogy élek, és hogy egészséges vagyok. Egészséges vagyok és voltam. Éjjel-nappal, minden percben, minden pillanatban arra a csodára összpontosítottam, ami bennem történt.

Környezetem őszinte bámulatára. Senki sem tudta, miért van ilyen jó kedvem, mitől vagyok ennyire boldog, miért szeretek ennyire mindenkit és mindent. Táncoltam, énekeltem, hálás voltam, egyben voltam. Mérhetetlen háládatossággal és elismeréssel töltött el az addigi életem.


Pierre Frankch

 

Eljött az újabb orvosi vizsgálat, az újabb laboreredmények napja. Az orvos csodálkozott mosolygó, jó kedvű betegén - és akkor robbant a bomba. Megmagyarázhatatlan. Felfoghatatlan. Ilyen még nem történt. A tévedés kizárt. Egy hebegő orvos állt előttem. A reumatikus gyulladás, a gerincoszlop, a beteg keresztcsonti és csípőizület, hiszen olyan egyértelműnek látszott, és most... Ezt még egyszer meg kell vizsgálnunk. De az orvos, a szaktekintély három nap elteltével sem tudott mit mondani. Meggyógyult. Vége. Nem látni semmit, nem találtak semmit. A vérkép teljesen normális, sehol egy betegséghordozó gén, semmi csigolyagyulladás, nagyon sajnálja, nem, igazán örül, de hát...

Szinte azt hittem, jobban örülne, ha minden a maga rettenetes módján történt volna, csak hogy az ő élete az addigi szabályos kerékvágásban futhasson tovább. De így csak kézfogás, hitetlenkedő fejcsóválás. Emlékszem, ahogyan vigasztalóan megöleltem, és biztosítottam róla, hogy helyesen járt el; ahogyan csókot nyomtam az asszisztensnő arcára - aztán elkezdtem teniszezni.

Ma már tudom mi történt akkor. Ma már mélyen meghat énem és gondolataim erejének ajándéka. De mitől voltam akkor olyan biztos a dolgomban? Nem tudom. Visszatekintve azonban látom, hogy ebből az esetből merítettem azt a szilárd bizonyosságot, amely még ma is eltölt. Ez a tapasztalat és sok más esemény megtanított arra, hogy saját egészségünk is a mi kezünkben van - sokkal inkább, mint gondolnánk. Ez szilárd meggyőződésem.

És te, mit hiszel? Hited a mindent eldöntő erő. Döntsd, és alakítsd annak megfelelően az életed!

Kategóriák: UFO

UFO repült át a Hold előtt (videó)

Paranormal.hu - 2013, január 19 - 11:51
69427.jpgEgy internetező egy új felvétellel szeretné bizonyítani, léteznek űrlények. A Hold előtt egy piciny, fehér pont halad el - sokan állítják, hogy egy idegen lény űrhajóját sikerült lencsevégre kapni, mások viszont szkeptikusan állnak a kérdéshez.

Futótűzként terjed az interneten az a videó, amin - állítólag - egy földönkívüli űrhajó látható. A danchek2013 felhasználó által feltöltött felvételen jól látszik, ahogy a Hold előtt egy fehér pont elhalad.


A Daily Mail a kétkedőket azzal győzködi, hogy az azonosítatlan repülő tárgy hasonló csíkot húz maga után, mint az űrhajók és repülők szoktak. A netezők azonnal találgatásba kezdtek: sokak szerint a felvétel hamisítvány, mások meteorra, számítógépes trükkre, vagy ember által gyártott műszerre, repülőre gyanakodnak. - Az emberek nem tudnának egy ilyen gyorsan közlekedő járművet építeni és egy meteor nem változtat ilyen hirtelen irányt. Korábban a Földről is azt hitték, hogy lapos, most ti is ennyire határozottan állítjátok, hogy hamis a felvétel - érvelnek az űrlény-elméletben hívő kommentelők. Legutóbb Elijah Prychodzko amatőr csillagász decemberi felvétele gerjesztett vitát az ufó-hívők és tagadók között. Elmondása szerint tavaly december huszadikán éppen az eget kémlelte távcsövével, amikor hirtelen egy vakító robbanásra lett figyelmes. Telefonját azonnal a teleszkóp keresőjéhez tette és videóra rögzítette a különös jelenséget. Egyesek biztosak benne, hogy egy ufó robbant fel.


Kategóriák: UFO

Ufó repült át a Hold előtt

ParaHIR.HU - 2013, január 18 - 08:54
holdUFOCsillagászatKategória: U.F.O.

A Daily Mail a kétkedőket azzal győzködi, hogy az azonosítatlan repülő tárgy hasonló csíkot húz maga után, mint az űrhajók és repülők szoktak.

A netezők azonnal találgatásba kezdtek: sokak szerint a felvétel hamisítvány, mások meteorra, számítógépes trükkre, vagy ember által gyártott műszerre, repülőre gyanakodnak.


- Az emberek nem tudnának egy ilyen gyorsan közlekedő járművet építeni és egy meteor nem változtat ilyen hirtelen irányt. Korábban a Földről is azt hitték, hogy lapos, most ti is ennyire határozottan állítjátok, hogy hamis a felvétel - érvelnek az űrlény-elméletben hívő kommentelők.

Forrás: BorsDaily MailParaHÍR Megosztás
Kategóriák: UFO

Most Ausztrál média filemzett UFO-t. Vagy az IBTimes gyártotta?

ParaHIR.HU - 2013, január 18 - 08:05
UFOAusztráliaerdőtűzvéletlen felvételINBTKategória: U.F.O.

2013. január 7.-én egy Ausztrál erdőtűzről tudósító televízió stábnak sikerült egy azonosítatlan repülő tárgyat filmeznie.
A beszámoló alatt több tűzoltó autó és égő erdő látható, majd vágóképként a kamera felveszi, ahogy egy UFO keresztül repül egy füstölgő fenyves tisztás felett. A jelenet mindenféle narráció nélkül kerül adásba.


Viszont a történet nem ért véget ezzel, mert egy régi jó ismerősünk keze is benne van a dologban. Ugyan is az Ausztrál felvételt nem más mint az "International Business Times" birtokolja, akik előszeretettel szeretnek gazdasági lapként UFO esetekről beszámolni.

Ez a mostani alkalom is több mint érdekes. A felvételt egy ausztrál stáb készíti az INBTimes birtokolja és UFO kerül a felvételre. Sőt kizárt, hogy ne tudtak volna róla, mert az említett részben, ahol keresztül repül az ufó a füstölgő tisztáson, a kamera egyértelműen a jelenséget követi-

Mi köze lehet az Inetrnation Business Timesnak az UFO jelenségekhez? Kapcsolatban állanak a jelenségekkel valamilyen szinten, vagy ők gyártják őket. Ha kapcsolatban állnak mit tudnak, ha gyártják miért teszik?

Hogy lehet, hogy ebben az évben - mint ahogyan portálunk beszámolt róluk - már három világra szóló idegenekkel kapcsolatos hírt is sikerült publikálniuk a világ három különböző táján? Érdekes dolgok fognak még itt kiderülni.

Forrás: IBTimesparahir.huKapcsolódó: Újabb UFO fotó az üzleti életbenKép egy idegenről? Megosztás
Kategóriák: UFO

A Zéták nem adják fel. A világvége sem ártott nekik

ParaHIR.HU - 2013, január 17 - 17:42
fakeNancy LiederZetaZeta talkhoaxfakeKategória: Egyéb

A Zéták nem adják fel. A világvége sem ártott nekik

Egy kis kritika az ufokkal foglakozó szerverezetekkel kapcsolatban. Zeta talk.

A zeta talkról az a hír járja, hogy nem igazán egy kutató szervezet, hanem sokkal inkább egy szekta. Ráadásul egy olyan, ami már túl élt kettő olyan világvégét amelyet saját maguk jósoltak meg. Szép eredmény.

Az is elmondható róluk, hogy ennek ellenére igazából nem csökken a támogatásuk, hanem érdekes módon növekszik.

A Zeta „rendszer” vezetője egy Nancy Lieder nevezető hölgy, aki azt állítja, hogy folyamatos kapcsolatban áll a az idegenekkel, a Zetákkal, akik őt folyamatosan vagy testileg vagy látomások útján látogatják és tanítják. - Erre mondta Soos Tibor egy előadásban, hogy minden UFO kutató rémálma amikor az ígéretes alany azt mondja, itt van most is velem és egy idegen.

Nézegesse Nancy hiteles rajtait a galagtikus civilizáció különböző fajairól és az X bolgyóról!

A Zéták sok hihetetlen dolog mellett, elmondták állítólag Nancynek, hogy a világ 2012 ban megváltozik örökre, mert az X bolgyó pólus váltást fog okozni.
Igen ám, de Nancy szerint a Maya naptár és a Gergely naptár 9 évvel arrébb jár ezért a világnak 2003ban kellett volna vége lennie.
Nem lett. Ekkor sok világvége járó okozott kellemetlen dolgokat a Zeta talknak főleg miután egy csoportjuk mindenüket eladva az Osztrák Alpokba vonultak egy hegytetőre, mert arra Nancy azt mondta biztonságos hely. Itt túl élhetik és "denzitást" válthatnak.
Talán ezért "brandet váltott" a Zeta Talk neki állt híreket kreálni és egyfajta UFO hírgyártó portálként is üzemelni Nancy szervezete.

Miután nem lett hirtelen pólusváltás 2003-ban így Nancyinak azt mondták a Zétái, hogy 2012-ben lesz a Gergely naptár szerint.

El is kezdődött a rettegés és emberek képeket küldtek Nancynek, hogy ők bizony lefotózták a Niburut az X bolgyót. Hol egy telefonnal, hol a Nasa fotóin látták. Akár egynap a földközelben, majd percek múlva a nap mellett. Persze mindet hitelesítette Nancy, hogy ez bizony az X bolygó.
Sok esetben egyszerűen semmi nem volt a képen, vagy digitális hib, vagy csak a fényképezőgép lencsetagjain látszott a nap. Bárki kipróbálhatja, ha a fényképezőjével a napba fotózik, a nap közepén fekete foltot fog találni, ugyanis a CCD nem fogja rögzíteni a tkl erős fényt, és mivel azok a pixelek semmit nem rögzítenek, ezért feketék maradnak a képen.

Így lett tehát egy a fényél gyorsabban ide-oda ugráló bolygó naprendszerünkben amitől félni kezdtek.

Na de 2013 január 17. van. Kíváncsian várjuk Nancy legújabb világvége dátumát.

Forrás: parahir.huzetatalk.com Megosztás
Kategóriák: UFO

Megint UFO filmezett a NASA. Ezúttal is élőben.

ParaHIR.HU - 2013, január 17 - 13:45
UFONASAFotóVideoKategória: U.F.O.

A felvétel 2013 január 06.án készült a NASA video UPSTREAM oldalán. A nemvárt vendég észrevétlenül a háttérben „pihent” így időbe került ameddig észrevették és megszakították a felvételt. Szemfüles nézőknek sikerült megörökíteni az állomáshoz közel tartózkodó UFO-t.

Nasa UFO 2013.01.17


Tavaly december is is sikerült a NASA-nak UFO filmeznie, aminek szintén sokáig sikerült adásban maradnia. Amikor észrevették a NASA emberei azonnal lekapcsolták az adást, majd öt perc múlva folytatták, a kamera közvetítést, de akkor már nem volt ott a tárgy.

Forrás: parahir.huKapcsolódó: A Nasa tagadja az ufókat - de szorgalmasan fotózza őketÉrdekes rádióbeszélgetések. NASAIsmét egy UFO a NASA felvételein. Állítólag a Vénusz bolygó. Megosztás
Kategóriák: UFO

UFO-k Michigan felett

Paranormal.hu - 2013, január 16 - 15:53
clipboard02.jpgJanuár 10-én több szemtanú is valósággal elkezdte bombázni a Fox 2 News Facebook oldalát: állításuk szerint UFO-kat láttak Michigan felett. Az egyik észlelő elmondása szerint az objektumok közel sem repültek olyan magasan, mint a repülők, és ennek köszönhetően tisztán ki lehetett venni a háromszög alakot, amely villógó fények kíséretében indult el észak felé.

A jelenség az elmúlt időszakban több város felett is megismétlődött, valamint a videóból az is kiderül, hogy a hatóságok és a légierő nem nyilatkozott az üggyel kapcsolatban.


Kategóriák: UFO

UFO jelenségek nyomait keresi egy svéd tévéstáb Amerikában

Paranormal.hu - 2013, január 16 - 15:49
fresno_ufo.jpgTöbb hétig tart és számos helyszínt érint az a forgatás-sorozat, amelyet a múlt héten kezdett meg egy svédországi televíziós stáb az Egyesült Államokban. Ott tartózkodásuk során olyan ismert körzeteket keresnek fel, ahonnan gyakran érkeznek beszámolók azonosítatlan repülő objektumokról és más paranormális jelenségekről, munkájuk eredményét pedig a közeljövőben egy egész estés dokumentumfilmen teszik majd közzé.

A skandináv tévések a múlt pénteken érkeztek meg első állomásukra, a kaliforniai Fresnoba, ahol azokat a települést övező dombságokat járják végig, ahol a helyiek szinte napi rendszerességgel észlelnek UFO-kat.


Adam Alsing, a svédek egyik szerkesztője azt mondja, ő még sosem látott UFO-t, de reméli, most szerencséje lesz és végre maga is megpillanthat egyet: "Azért jöttünk, mert ebből a körzetből rengeteg paranormális észlelésről érkezett bejelentés. És nemcsak UFO-król, de nagylábúakról és más furcsaságokról is. Ezért úgy határoztunk, hogy itt kezdünk, abban bízva, hogy amit majd itt tapasztalunk, az lendületet ad a folytatásra." Az első állomáson Jeffrey Gonzalez, a Sanger Paranormal Society alapítója fogadta a televíziósokat. Jeffrey csapata számos, a körzetben megörökített UFO észlelést töltött már fel a legnagyobb video megosztón található csatornájára, legutóbb pedig azzal kerültek be a hírekbe, hogy azt állították, birtokukba került egy nagylábúhoz tartozó DNS minta:

"Nagyon örülünk a svéd tévés csapat érkezésének és bízunk benne, hogy a saját eszközeikkel is meg tudják örökíteni a Fresno feletti égbolton rendszeresen feltűnő különös fényeket, melyek eredetéről elképzelésünk sincs."

Fresno csupán az első állomás, amelyet az Egyesült Államokba érkező skandináv tévések felkerestek, hiszen összesen három államban kutatnak majd a különböző paranormális jelenségek nyomai után. Adam Alsing vállalkozásukat azzal indokolta, hogy Svédországban sok embert érdekelnek a paranormális jelenségek: "Nálunk Svédországban a kormány sokkal nyitottabb, mint itt, a tengerentúlon. Otthon, ha valami furcsa jelenséget látunk az égen, a Légi Irányítás a megkeresésünkre mindig nyilatkozik. Nem úgy, mint itt (az USA-ban), ahol egy ilyen kérésre csak nevetve legyintenek a szakemberek."
ittvannak
Kategóriák: UFO

27 hét – 27 eltérített | Törölték a memóriámat

ParaHIR.HU - 2013, január 16 - 08:55
JefferyeltérítésemberrablásKategória: U.F.O.

Az esetem több mint tíz éve történt St. Louisban. Missuriban voltam egy éjszakai bárban.
Nem tagadom kikapcsolódni mentem, szép lányokat nézni, ahogy táncolnak és inni egy keveset.
Egyedül voltam így nem ihattam sokat mert vezetnem kellet, de élveztem az estét.

Haza felé kijöttem a bárból és nem sokkal később minden valahogy nagyon sötét és csendes lett.
Egy furcsa emberszerű alak jött a látóterem egyik sarkából felém, és azt mondta, hogy elraboltak.
Érdekes a szüleimből kezdett beszélni és tudta, hogy édes apám meghalt. Dr. Lewinskynak hívta magát és azt mondta ő egy a zöld hibridek közül és egy repülő csésze aljfedélzetére vitt engem.
Ezek szerint rég nem egy parkolóban voltam, ha egyáltalán voltam ott. Úgy gondoltam és egy szökevény vagyok.


Három órán keresztül söprögettem otthon mire ráeszméltem, hogy otthon vagyok és söprögetek, minden józan ok nélkül. De nem tudom, hogy ezt tettem-e a valóságban is. Inkább úgy gondolom, hogy elraboltak három órát az életemből és az emlékeim helyére a söprögetést ültették.
Talán nem is a bárnál történt az egész, csak az utolsó emlékem.

Volt még egy érdekes dolog az életemben.
Emlékszem édesapán az 50-es években mesélt arról, hogy elrabolták, ő már halott. Az mesélte, hogy valami idegenek megjósolták neki, hogy rákban fog meghalni. 2001 szeptember 11-én halt meg rákban.
Azt is jósolták neki, hogy édes anyám 2011ben fog meghalni. Ez nem így lett.

Jeffery

Forrás: ParaHÍRSteven HirschKapcsolódó: 27 hét – 27 eltérített | Egy csoportos elrablás emléke. „Egy új dolgot tanulsz meg” 27 hét – 27 eltérített | „Tudni fogod, ha itt az ideje.” Megosztás
Kategóriák: UFO

UFO jelenségek nyomait keresi egy svéd tévéstáb Amerikában

Ittvannak.hu - 2013, január 14 - 20:11

Több hétig tart és számos helyszínt érint az a forgatás-sorozat, amelyet a múlt héten kezdett meg egy svédországi televíziós stáb az Egyesült Államokban. Ott tartózkodásuk során olyan ismert körzeteket keresnek fel, ahonnan gyakran érkeznek beszámolók azonosítatlan repülő objektumokról és más paranormális jelenségekről, munkájuk eredményét pedig a közeljövőben egy egész estés dokumentumfilmen teszik majd közzé.

Kategóriák: UFO

Rejtélyes tengeri szörny harapta le a krokodil fejét

Paranormal.hu - 2013, január 14 - 09:16
69243.jpgMár a partra is alig mernek lemenni a lakók abban a dél-afrikai városban, ahol a napokban egy megcsonkított krokodiltetemre bukkantak a járókelők.

Gyomorforgató felfedezésre bukkantak nemrég Dél-Afrikában. St. Lucia városában egy tengerparton sétáló páros ugyanis egy leharapott krokodilfejre bukkant. Az óriási hüllő tetemét a tenger vetette ki magából, most mindenki azt találgatja, hogy mi végezhetett az állattal, írja a Daily Mail.


Egyes feltételezések szerint egy gigantikus fehér cápa lehetett a tettes. A krokodilfejben ugyanis egy cápafogat találtak. Más feltételezések szerint azonban az is lehetséges, hogy egy víziló, vagy orrvadászok végeztek a hüllővel, amit csak később rágott meg egy cápa. A rejtélyre egyelőre nem találtak magyarázatot. Akár az is kiderülhet, hogy egy ismeretlen fajjal állunk szemben? Vagy felfedezhetünk egy olyan élőlényt, amely teljesen eltérő a jelenleg általunk ismert összes biológiai létformától? Amennyiben ez a helyzet, akkor az fontos felfedezés lehet a természettudoimány területén.


69243.jpg
Kategóriák: UFO

"Obama nem épít Halálcsillagot"

Ittvannak.hu - 2013, január 13 - 19:39

A közeljövőben biztosan nem lesz az Egyesült Államok fegyverarzenáljának része egy Halálcsillaghoz hasonló szuperfegyver. Erről az USA elnökének egyik közvetlen munkatársa üzent annak a több tízezer embernek, akik online aláírásukkal támogatták az erről szóló petíciót.

Kategóriák: UFO

Feltörték a Magyar UFO Szövetség honlapját

Paranormal.hu - 2013, január 13 - 10:46
hekkelt_ufoszovetseg.jpgA napokban ismét támadásba lendült Indonézia leghírhedtebb hekkere, az önmagát csak Hmei7-ként nevező férfi. Ezúttal hazai oldalak is áldozatul estek káros szenvedélyének, köztük a Magyar UFO Szövetség weblapja is, amely szombat reggel óta elérhetetlen, azon csak az úriembernek túlzással sem nevezhető távol keleti férfi rövid üzenete olvasható: Hmei7 meghekkelte.

A férfi korábban többek között az IBM, a Microsoft és a Siemens honlapját is elérhetetlenné tette, január elején pedig két nap alatt ötezernél is több weblapot bénított le, köztük kínai, pakisztáni, görög, bolíviai és thaiföldi kormányzati honlapokat, de Madagaszkár teljes kormányzati portálrendszerét eltűntette.


A számítógépes rendszereket rendszeresen feltörő bűnözők között létezik egy mondás, miszerint "ha jó hekker vagy, akkor mindenki ismer, ha viszont nagyon jó hekker vagy, senki sem tudja, ki lehetsz." Kmel7 legfeljebb az első kategóriába tartozik, mivel pakisztáni internetes biztonsági szakemberek viszonylag sokat kiderítettek róla. Ezek szerint tanulmányait a Malangi Állami Egyetemen végezte, vizuális művészet és kommunikáció szakon, mostanság pedig az indonéziai Kelet-Jáva szigethez tartozó Malang City-ben székelő saját tulajdonú cégében dolgozik, mint webdizájner és programozó. Az indonéz hekker legutóbbi akciójával immár nagy világcégek és fontos állami weblapok sorába léptette a Magyar UFO Szövetség honlapját, akik bizonyára örömmel eltekintettek volna ettől.


ittvannak
Kategóriák: UFO

UFO észlelés Krakkó felett (olvasónk videójával)

Ittvannak.hu - 2013, január 12 - 19:19

Egy kedves olvasónk osztotta meg velünk az alább látható másfél perces videót, amely 2012. szeptember 21-én, a késő esti órákban készült, egy krakkói kirándulás alkalmával. A HD minőségű videón azt látni, ahogy a lengyel nagyváros feletti sötét égbolton különös, szokatlan fények mozognak, változó intenzitással és sebességgel.

Kategóriák: UFO

UFO landolt Kínában (video)

Paranormal.hu - 2013, január 12 - 12:55
ufo-china-alien.jpgEgy felvétel került napvilágra a napokban, amely Kínában készült 2012-ben. Egy baráti csapat arra lett figyelmes, hogy egy ezüstös tárgy ereszkedik le a földre nem messze attól a helytől, ahol piknikeztek.

Ahogy közelebb mentek a tárgyhoz, bebizonyosodott számukra, hogy egy UFO-val van dolguk, ekkor a csapat egyik tagja gyorsan elő is vette a kamerát és filmezni kezdett. A felvételen látható, hogy egy magas, vékony humanoid száll ki az objektumból. A helyszínen lévő két, neve elhallgatását kérő hölgy megijedt, attól tartva, hogy elrabolják őket, így a lény felfigyelt rájuk amint pánikolni kezdtek. Amikor a lény rájuk nézett, a csapat szinte jéggé dermedt. A helyi hatóság később vizsgálatot indított a helyszínen, de jelentősebb információt nem közöltek. A videót egy Jimmy Rein nevű olvasó küldte egy UFO kutató weboldalára, akinek az állítása szerint a videó valódi.


Köszönjük K. Viktornak a levelet!
Kategóriák: UFO

Oldalak