Ti­tok­za­tos zöld fé­nyek je­len­tek meg Me­xikó, és az USA egén is

Kategória: 

Ki­vé­te­le­sen nem ama­tőr ufó­va­dá­szok lőt­ték az alábbi vi­deót. Egy me­xi­kói új­ság­író­nak tűnt fel a fur­csa zöld fény pár napja Me­xi­kó­vá­ros éj­sza­kai ég­bolt­ján. Olyan kü­lö­nös volt a je­len­ség, hogy le kel­lett vi­de­óz­nia… eköz­ben egy másik or­szág­ban ugyan­ezt lát­ták…

 

Saul Galarza újságíró vette észre a különös fényjelenséget augusztus 5-én, esete tíz körül. Olyannyira ragyogó volt, hogy a belváros erős fényei ellenére is jól látszott.Nem tudott másra gondolni, mint hogy egy ufó halad a felhők között, és annak a fényei szüremlenek át a párarétegen.

Érdekes módon ugyanazon a napon az Egyesült Államok területén, többen is hasonló jelenséget észleltek. Vajon mindkét helyen ugyanazt a légköri jelenséget figyelték meg? Vagy valami mást?

Repülőgép biztosan nem lehetett, mert annak jelzőfényei nem zöld színűek, és folyamatosan villognak.

Ufológusok szerint hasonló jelenségek többször előfordulnak világszerte, mint gondolnánk. Néhány esetben gyorsan mozognak, mint a villám, néha hirtelen megtorpannak és irányt változtatnak. Máskor pedig egy helyben lebegnek, majd lassan elhalványulnak, mintha távolodnának.

620x0

Az örök kétkedők azzal magyarázzák a zöldes fényfoltot, hogy valaki egy lézernyalábbal világította meg a felhőket, így okozva tömeges ufóészlelést, még ha nem is szándékosan…

Forrás: 
ripost.hu